Arbetsbord VAB - Greiff Industrimiljö AB

Surface Technology
-
A
R
B
E
T
S
B
O
R
D
-
Arbetsbord VAB
Bordet på bilden är extrautrustad med inyggd fläkt och filter.
Ventilationsluften åter till lokalen – ekonomiskt
Inbyggdt filter – enkelt byte
Arbetsbord i trä eller gallerdurk – valfritt
Uppsamlingslåda för slipdamm – enkel rengöring
Surface Technology
-
A
R
B
E
T
S
B
O
R
D
-
Ventilerade arbetsbord
Borden som finns i tre storlekar är avsedda för slipning, limning eller annan användning där ett väl ventilerat arbetsbord behövs.
Bordet har en V-formad botten med ställbara spalter
för att reglera sugeffekt vid ytterspalter eller i centrum
av bordet beroende på arbetsföremål. Den totala sugeffekten kan dessutom regleras med hjälp av en ratt
på undersidan av bordet.
Höjden är inställbar i fyra fasta lägen; 700, 800, 900
och 1000 mm. Bordet är utformat så att det medger
sittande arbete.
Evakuering sker via en flexibel slang, längd 1500 mm,
som ingår i leveransen. Slangen ansluts till centralutsug eller till separat fläkt.
VAB 220 har delad suglåda med separat ställbara
spalter och utsug. Bordshalvorna kan därigenom användas oberoende av varandra.
Som standard levereras bordet med trätrall.
Tillbehör
-
-
-
-
-
Perforerad skiva för t.ex. Iimning
Hydrauliska ben, höjden regleras steglöst, manuellt
med vev eller motordrivet, 700 - 1000 mm.
Fläkt med cyklon ocn filter för återluft eller
enbart fläkt.
Kåpa för avskärmad arbetsplats enl. nedan.
Inbyggd fläkt och filter i bordets undre del.
Typ
Arbetsbord
Arbetsyta
mm
Vent. ansl.
ø mm
VAB 100
VAB 180
VAB 220
800 x 1000
800 x 1800
1000 x 2200
200
250
250
Typ
Kåpa
Belysning med
fullfärgslysrör
VAK 100
VAK 180
VAK 220
2x18 w
2x36 w
2x58 w
Rek. luftmängd
m3/s
0,4
0,7
1,0
GREIFF INDUSTRIMILJÖ AB
Huvudkontor Greiff;
Tel;
Fax; Dynamovägen 17
S-591 61 MOTALA
+46 (0) 141 23 73 30
+46 (0) 141 23 73 40
Förs. kontor SCS; Tel;
Fax; 06.11
Bultvägen 8
S-553 02 JÖNKÖPING
+46 (0) 36 39 13 00
+46 (0) 36 36 85 80
Greiff: E-post: SCS: E-post: www.greiff.se
[email protected]
www.scsfinishing.se
[email protected]
Greiff Industrimiljö AB
ingår i D3-koncernen