Madrid Bord

Bruksanvisning / Bruksanvisning
Bord
Bord
Madrid
SE
Item. No. 6010-1125
NO
SE
Tack för att du valt att
köpa en produkt från Rusta!
Läs igenom hela bruksanvisningen
innan montering och användning!
Bord Madrid
Läs bruksanvisningen noggrant och se till att möbeln monteras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Behåll bruksanvisningen
för framtida bruk
VARNING!
Parasoll får inte användas till detta bord utan att förankras med en separat parasollfot. Det finns annars
risk att parasollet välter bordet.
2
SKRUVAR OCH VERKTYG
Del
Bild
Antal
Del
Bild
Antal
Bordsram +
glasskiva A
1 st
Mutter G
8 st
Bendel B
4 st
Insexnyckel H
1 st
Bendel C
1 st
Skiftnyckel I
1 st
Skruv D
4 st
Plasthatt J
4 st
Skruv E
4 st
Plasthatt K
8 st
Bricka F
8 st
Plasthatt L
8 st
3
SE
STEG 1
A
A
STEG 2
J
B
4
STEG 3
B
A
STEG 4
F
C
K
G
E
L
L
D
K
G
F
5
SE
STEG 5
6
SKÖTSELRÅD
ALLMÄN SKÖTSEL
Ställ aldrig heta föremål (tex grytor, cigaretter, grillredskap) direkt på bordet.
Var försiktig med vassa föremål som kan repa glasytan och stålramen.
UNDERHÅLL
Tvätta av möbeln regelbundet med en trasa och ett milt rengöringsmedel. Om det lackerade
stålet får en repa/skada och har börjat rosta, borstas ytan med stålborste, skrapas och målas
sedan med rostskyddsgrundfärg. Detta bör göras direkt när skadan upptäkts, då repor på
lackeringen gör möbeln mer rostkänslig.
FÖRVARING
Skydda möbeln från fukt och väta genom att använda möbelskydd eller placera möbeln under
tak när den ej används. Möbelskydd säljs separat och finns till försäljning i samtliga Rusta
butiker under säsong. Står möbeln oskyddad under bar himmel bör den lutas mot en vägg så
att regnvatten lätt rinner av.
På vintern ska möblerna förvaras under ett möbelskydd/presenning inomhus på en sval och
inte för torr plats, tex i ett garage eller kallförråd. Tvätta och torka alltid av möblerna innan ni
ställer undan dem för vintern.
REKLAMATIONSRÄTT
• Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och
maskinstämplat kvitto bifogas.
• Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till
ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten
gäller i sådant fall inte.
• Observera att denna utomhusmöbel är avsedd för privat bruk på platser utan allmänhetens
tillgång så som privata trädgårdar, terrasser, balkonger, etc. Konsumentköplagen gäller
endast om detta följs.
7
NO
Takk for at du valgte å kjøpe
et produkt fra Rusta!
Les gjennom hele bruksanvisningen
før installasjon og bruk!
Bord Madrid
Les bruksanvisningen nøye og sørg for at møbelet monteres, brukes og vedlikeholdes
riktig i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen. Behold bruksanvisningen for
fremtidig bruk.
ADVARSEL!
Parasollen må ikke brukes til dette bordet uten å forankres med en separat parasollfot. Hvis ikke er det en
risiko for at parasollen velter bordet.
8
SKRUER OG VERKTØY
Del
Antal
Del
1 stk.
Mutter G
8 stk.
Unbrakonøkkel H
1 stk.
4 stk.
Bordunderstell C
1 stk.
Skiftenøkkel I
1 stk.
Skrue D
4 stk.
Plastbeskyttelse J
4 stk.
Skrue E
4 stk.
PlastbeskyttelseK
8 stk.
Skive F
8 stk.
Plastbeskyttelse L
8 stk.
Bordramme +
glassplate A
Bordunderstell B
Bild
Bild
Antal
9
NO
TRINN 1
A
A
TRINN 2
J
B
10
TRINN 3
B
A
TRINN 4
F
C
K
G
E
L
L
D
K
G
F
11
NO
TRINN 5
12
RÅD OM PLEIE
VANLIG VEDLIKEHOLD
Sett aldri varme gjenstander (f.eks. gryter, sigaretter, grillredskap) direkte på bordet.
Vær forsiktig med skarpe gjenstander som kan ripe opp glassflater og stålrammen.
VEDLIKEHOLD
Vask av møbelet regelmessig med en klut og et mildt rengjøringsmiddel. Dersom det lakkerte
stålet for en ripe/skade og har begynt å ruste, børstes overflaten med stålbørste, skrapes og
males deretter med rustbeskyttende maling. Dette gjøres rett etter at skaden oppdages, fordi
riper i lakken gjør møbelet mer ømfintlig for rust.
OPPBEVARING
Beskytt møbelet mot fukt og vann ved å benytte møbeltrekk eller plassere møbelet under tak
når det ikke er i bruk. Møbeltrekk selges separat og finnes til salgs i samtlige Rusta-butikker i
sesongen. Hvis møbelet står ubeskyttet under åpen himmel bør det lenes mot en vegg slik at
regnvann renner lett av.
Om vinteren må møbelet oppbevares under et møbeltrekk/presenning innendørs på et svalt
og ikke for tørt sted, f.eks. i en garasje eller en kjellerbod. Vask og tørk alltid av møblene før de
settes vekk for vinteren.
REKLAMASJONSRETT
• I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn der det ble kjøpt og
maskinstemplet kvittering fremvises.
• Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet dersom produktet benyttes
til andre formål enn det er beregnet på eller om bruksanvisningen ikke følges.
Reklamasjonsretten gjelder ikke i slike tilfeller.
• Vær oppmerksom på at dette utendørsmøbelet er beregnet på privat bruk på steder uten
almen tilgang som private hager, terrasser, balkonger osv. Forbrukerkjøpsloven gjelder
bare dersom dette følges.
13
Anteckningar / Notater
14
Anteckningar / Notater
15
Bruksanvisning/Bruksanvisning
SE
Rustas kundtjänst:
Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida:www.rusta.com
NO
Rustas kundetjeneste:
Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Site:www.rusta.com
Item. No. 6010-1125