Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av

Pumpstyrning typ ABS PC 242
Övervakning och styrning av pumpar
och pumpstationer
En enkel enhet för övervakning och styrning
Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga – även utan att behöva
byta en enda pump. Pumpstyrning typ ABS PC 242 är en enkel allt i ett-lösning som kan öka
pumpstationers och avloppsnätets prestanda.
Spara tid, arbete och pengar
När du kan se händelserna i avloppsnätet i realtid kan
du snabbt fatta beslut som gör verklig skillnad. PC 242
gör det möjligt att övervaka avloppsnätet i realtid och
har de verktyg som behövs för att styra det.
PC 242 ger dig direktåtkomst till larm, pumpstatus,
nivåinformation och trender – både på plats och på
distans. Dessutom finns funktioner som hjälper till att
förhindra driftstopp och bräddning och minskar underhållet och energikostnaderna. Pumparna kan automatiskt startas och/eller stoppas på många smarta sätt.
Genom att utnyttja PC 242 kan du öka pumpstationens tillgänglighet, minimera energiförbrukningen och
även minska belastningen på nätet nedströms.
En lättanvänd lösning
Många operatörer blir förvånade när de upptäcker hur
pass mycket grundläggande övervakning och styrning
kan effektivisera avloppsnätet. Än mer förvånande är
hur mycket funktionalitet som får plats i en och samma
enhet. PC 242 är ett övervakningssystem, ett styrsystem och en lättanvänd operatörspanel – allt i en och
samma enhet.
PC 242 kan användas med en eller två pumpar och är
lätt att ansluta och konfigurera. Enheten är idealisk för
mindre pumpstationer och kan användas i avloppsnät
tillsammans med Sulzer pumpstyrning typ ABS PC
441. PC 441 är ett utbyggbart system som arbetar
med 1 till 4 pumpar och erbjuder ytterligare avancerad
funktionalitet, exempelvis stöd för frekvensstyrd drift.
Snabb åtkomst till information
Bäst av allt – det finns många sätt att ansluta till
PC 242. Konfiguration kan utföras på plats via kontrollpanelen eller via fjärranslutning med vårt PC-program
ABS AquaProg. Tack vare våra appar för Android och
iOS, kan detta även göras via en smartphone eller
surfplatta.
Larm, loggar, trender och annan information kan också
nås på distans antingen via vårt PC-program eller
AquaApp. Genom att göra de viktigaste funktionerna
tillgängliga via mobiltelefonen får du åtkomst till hela
avloppsnätet.
Fördelar för dig
Ansvariga för avloppsnät
•Minskad risk vid hög nätbelastning
•Minskade kostnader för utrustning och arbete
•Minskade slamtömnings- och energikostnader
Operatörer av avloppsnät
•Färre jourutryckningar
•Minskade servicebehov
•Tydlig information för korrekta beslut
Tekniker
•Enkel installation
•Enkel konfiguration
2
3
Full kontroll – oavsett var du befinner dig
Sulzer pumpstyrning typ ABS PC 242 erbjuder många
möjligheter till att minska underhåll, energiförbrukning och
kostnader. Du får smidig åtkomst både på plats och via
fjärranslutning.
Minska igensättning genom individuell kontrolldrift
av pumpar
Kontrolldriftfunktionen i pumpstyrning PC 242 gör det
möjligt att köra pumparna i en pumpstation individuellt,
med olika start-/stoppnivåer och olika fördröjningstider
för start och stopp. Om en pump inte används under
en viss tid kan pumpstyrningen starta pumpen för att
minska risken för igensättning på grund av att pumpen
inte används regelbundet.
Förhindra bräddning genom smart nivåkontroll
Vid kraftig nederbörd kan PC 242 starta och stoppa
pumparna baserat på hastigheten av nivåförändringarna. Om vattennivån stiger snabbare än normalt startar
pumpen innan den inställda startnivån nås. Om vattennivån sjunker snabbare än normalt stoppas pumpen
innan stoppnivån nås.
Denna funktion förhindrar överbelastning i både pumpstationen och nätet eftersom den pumpade volymen
fördelas över tid.
Minska risken för totalstopp och upprepad
igensättning
Med den asymmetriska startfunktionen hos PC 242
kan en pump köras färre timmar än den andra. Detta
ökar tillgängligheten genom att minska risken för samtidiga haverier.
Alternativt kan en pump som ofta drabbas av igensättning (p.g.a. vissa flöden inom pumpstationen) köras
oftare, vilket kommer att bidra till att den hålls blockeringsfri. Om någon pump havererar skickar styrenheten
ett larm via SMS.
4
Övervaknings- och konfigurationsprogram
ABS AquaProg
AquaProg är ett PC-program som används för att konfigurera och styra alla aspekter av PC 242, antingen
lokalt eller via fjärranslutning. Med AquaProg kan du
visa, överföra och återställa inställningar, statusdata
och registrerade värden och göra uppgraderingar av
mjukvaran. Du kan även visa trender med specifika
tidsintervall, vilket hjälper dig att analysera och optimera pumpdriften och pumpstationerna.
AquaApp för information via mobilen
Det kan hända att du inte har tillgång till en dator
när det uppstår problem i avloppsnätet. AquaApp är
Sulzers lösning för smartphones med Android och iOS
och ger dig tillgång till de viktigaste funktionerna direkt i
handen. AquaApp visar pumpgroparnas status grafiskt, inklusive inflöde, utflöde och larm, och ger möjlighet att ändra start-/stoppnivåer och återställa motorskyddet. Händelser, drifttimmar och elektriska egenskaper kan också avläsas. Det finns även en version av
appen som är optimerad för surfplattor: AquaPad.
AquaWeb gör allting åtkomligt
AquaWeb är ett webbaserat gränssnitt som ger
åtkomst till den viktigaste informationen och funktionaliteten i PC 242. Det erbjuder en mängd olika alternativ
för larmhantering, bland annat larmmeddelanden och
larmkvittering via SMS. Verktyg för visning och analys
av status på pumpar och pumpstationer såväl som
drifttrender ingår också.
5
Pumpstyrning typ ABS PC 242 – översikt
Olja och gas
Kolväteindustri
(HPI)
Energiproduktion
Papper och
massa
Allmän
industri
2
Kemisk
processindustri
3
4
Vatten och
avloppsvatten
5
Vanliga användningsområden
Sulzer pumpstyrning PC 242 är en enkel allt i ettlösning för övervakning och styrning av en eller två
pumpar. Den är huvudsakligen avsedd för mindre kommunala pumpstationer.
6
7
1
9
Viktiga styrparametrar
•Nivåbörvärde samt tidsfördröjningar
•Hastigheten av nivåförändringen
•Slumpstartsområden
•Tariffkontroll
•Maximal drifttid
Datakommunikation
•Kommunikation via ModBus-protokoll (RTU/TCP)
med andra telemetri- eller SCADA-system
•I/O och registerkorsreferenstabeller för effektiv
konfiguration av kommunikation
Operatörspanel
Den inbyggda operatörspanelen med grafisk display
och knappsats garanterar enkel konfiguration och drift
av PC 242. Den ger operatören en snabb överblick
över pumpens status. Data kan visas eller avläsas i
flera olika format: alfanumeriska tecken, animerade
grafiska symboler eller trendkurvor.
10
14
13
12
11
1 Grafisk operatörspanel
2 Larmutgång
3 Start/stopp P1 & P2
4 Digitala utgångar (3)
5 Analoga ingångar (4)
6 Temp-ingångar (2) PTC / Pt 100
7 Kommunikationsindikering
8 Spänningsindikering
9 Larmindikering
6
8
10 Kommunikationsport för datoranslutning
11 Kommunikationsport för modemanslutning
12 Läckagevaktingångar (2)
13 Digitala ingångar (14)
14 Spänningsanslutning
Vi håller vad vi lovar
Lönsamt partnerskap
•Vi är en pålitlig samarbetspartner
•Vi erbjuder service av hög kvalitet
•Vi stärker våra kunders konkurrenskraft
Engagemang
•Vi agerar ansvarsfullt
•Vi är öppna och transparenta
•Vi är lagspelare
Optimal operativ effektivitet
•Vi fokuserar på resultat
•Vi tar initiativ och arbetar enligt
etablerade processer
•Vi arbetar aktivt med säkerhet
En global specialist nära till hands
Sulzer erbjuder service till kunder över hela världen genom ett nätverk med fler än 150
produktionsanläggningar och serviceverkstäder.
Sulzers huvudkontor ligger i
Winterthur i Schweiz
7
www.sulzer.com/sweden
E10358 sv 9.2015, Copyright © SULZER Ltd. 2015
Denna broschyr är en allmän presentation. Den erbjuder inga garantier av något slag. Vänligen kontakta oss för en beskrivning av garantierna som finns för våra produkter.
Bruksanvisningar och säkerhetsinstruktioner levereras separat. All information här i kan ändras utan föregående meddelande.