Nr 1 • 2010 - Målare Stockholm

Nr 1 • 2010
Gammal
industrimark
blir nya
hyresbostäder
Lägenheter
med sjöutsikt
i Hornsberg
Måleriservice
målar med
tidstypiska
färger
Från krog till
köpcentrum
med galleria
och lägenheter
VD har ordet
Vintern har varit lång och besvärlig både för oss på Timblads och hela branschen.
Inte bara arbetstillgången har
varit besvärlig utan också en
massa snö, som visserligen
kan vara fin att titta på, men
om den ligger kvar kan den
hota starten av den utvändiga
säsongen.
Trots konjunktursvackan har
vi på Timblads klarat oss
hyggligt igenom svårigheterna. Vi har återtagit uppsägningarna vi gjorde i januari
och nu står vi inför möjligheten att återanställa de medarbetare, som blev friställda i
december.
Jag kan registrera en klar
optimism hos våra största beställare och det bekräftas av
att vi får ganska många förfrågningar.
Tyvärr ligger vi i slutet av
produktionskedjan. Det innebär att målningen ligger flera
månader efter byggstart.
Inför den kommande sommaren verkar Rot-avdraget
ha haft en positiv inverkan.
En hel del privatpersoner har
hört av sig om utvändig målning i sommar.
Under en period av en svagare tillgång på arbete har vi
satsat på att vidareutbilda vår
personal. Utbildningen har
fokuserat på ” med kunden i
centrum” ett område som
alltid kan förbättras och som
våra beställare också ska få
nytta av.
Våra avdelningar Måleriservice och Solna Måleri har haft
en tämligen normal vinter med
god tillgång på arbete. Det har
främst varit nyproduktionen
av lägenheter, som drabbats av
konjunkturssvackan, men nu
verkar en förbättring vara på
väg.
Nils Häggström
150 nya hyreslägenheter på
gammal industrimark i Sollentuna
I Kvarteret Traversen 7 bygger Peab 150 hyreslägenheter i etapp 3
och 4 åt Sollentunahem. Målningsarbetet utför Timblads Måleri.
Med 400 meter till Sollentuna centrum och
pendeltågstation åt ena
hållet och köpcentrumet
Stinsen åt andra hållet är
de nybyggda lägenheterna i Kv. Traversen ett
nytt, attraktivt boende
längs Tureberg Allé.
Lägenheterna har en
mycket hög standard.
Stora fönster, ljusa tapeter, vita skåpsnickerier
och en öppen planlösning, som ger lägenheterna en känsla av rymd.
Sollentunahem har satsat extra på tapeterna, då
man valt en kollektion
med non- woventapet,
easy up, som hyresgästerna får välja av. Tapeterna är generellt mycket ljusa och sätts kant i
kant.
Målarna har gjort ett
fantastiskt hantverk och
skarvarna går nästan inte
att upptäcka.
Sollentunahem ombesörjer själva uthyrningen
- Alla på det här bygget har en
mycket trevlig framtoning och
då är det lätt att göra ett bra
jobb. Vi ska inte glömma att
nämna Peab:s platschef Magnus Zetterlund och Peab:s arbetsledare Jörgen Böhlin, som
har stor del i att stämningen på
bygget är så bra, säger Timblads
målarbas Anders Ängsberg.
Två tämligen nöjda arbetsledare, Kaj Persson Peab och Börje
Ekeberg Timblads Måleri, visar upp sitt gemensamma projekt
Kvarter Traversen 7.
och det mesta är redan
uthyrt.
När man ser lägenheterna och den standard
de håller förstår man,
att det inte varit särskilt
svårt att hyra ut dem.
- Det har varit lätt att
göra ett bra jobb här. Det
har alltid varit välstädat
efter de andra yrkesgrupperna, när vi kommit in i
lägenheterna och för övrigt har allt varit väl förberett, när det blivit vår
tur att färdigställa, säger
Timblads målarbas Anders Ängsberg.
Byggtekniskt har det
varit ett traditionellt nybygge förutom att närheten till norra stambanan
med enorm trafik ställt
krav på ljudisoleringen
och där fönsterisoleringen haft prioritet.
Stämningen och samarbetet mellan alla på arbetsplatsen verksamma
hantverkare och arbetsledning framhåller alla
som ett stort framgångsrecept.
- Jag är djupt imponerad av målarna, men
också av de andra hantverkarna.
- Det är roligt att uppleva att det finns gubbar,
som både är trevliga,
duktiga och kan samarbeta, säger en nöjd Kaj
Persson arbetsledare för
Peab.
Delar av målarlaget tillsammans med Peab:s arbetsledare Kaj
Persson (i mitten) Joakim Platner, Anders Ängsberg. Saknas på
bild gör Mikael Stenmark, Lars-Erik Eriksson och Ove Jonsson.
INFORMATION FRÅN TIMBLAD MÅLERIFIRMA • 1 2010
Sjönära boende i Kv. Fägnaden
I den nya stadsdelen Hornsbergs Strand på Kungsholmen bygger Einar Mattsson 64 lägenheter, i
Kvarteret Fägnaden, som Timblads Måleri målar.
Endast ett kvarter skiljer
Ulvsundasjön och Mälaren från de boende i
Kvarteret Fägnaden. De
allra flesta har sjöutsikt
från balkongerna eller
någon annan del av lägenheten. Huset består
av 64 hyreslägenheter
och lokaler i marknivå
avsedda förs kommande
affärsidkare. De flesta lägenheterna har fönster i
flera vädersträck. Endast
de 8 enrumslägenheterna
har sina fönster åt bara ett
håll.
Ljusinsläppen i lägenheterna från alla håll gör
dem extremt ljusa. Lägg
därtill att hyresgästerna,
som regel, valt ljusa tapeter och att snickerierna
är vita samt att ekparketten är vitlaserad. Ljus får
människor att må bra och
här finns det massor av
den varan.
- Det har inte varit några problem att få lägenheterna uthyrda. Allt är
uthyrt och så när som på
en hyresgäst är det också inflyttat, säger Bengt
- Det har fungerat utomordentligt bra med Timblads. Inte bara Börje,
utan också målarna Per Norrman, Tony Kallis och Tomas Gustavsson
har gjort ett bra jobb och varit en mycket positiv bekantskap, säger
Einar Mattssons platschef Bengt Bondestad. Här tillsammans med
Timblads arbetsledare Börje Ekeberg.
Bondestad, platschef för
Einar Mattsson.
Hyresgästerna är till
allra största delen unga
människor. Kanske är
de några av de c:a 14000
personer, som har sina ar-
betsplatser i de 250 företag som finns i området.
Närheten till tunnelbana och tåg har säkerligen
också bidragit till att ge
en positiv bild av Hornsbergs Strand.
Balkongerna på Kv. Fägnaden är tämligen stora och ligger så
att alla har sol någon del av dagen.
Ytterligare ett trapphus till
Måleriservice meritlista
Måleriservice är en avdelning i Timblads Måleri som
specialiserat sig på reparationsmåleri och där trapphusmålning utgör en stor del.
Karlbergsvägen 30 är en fastighet, som byggdes
1902, och är den enda hörnfastigheten i Kvarteret
Gullvivan 5, som fick stå kvar efter rivningsvågen på
1960-talet, som drabbade området.
Under 1969-70 genomfördes en omfattande renovering av huset och då installerades även hiss. I samband
med ombyggnaden ombildades hyreslägenheterna
till bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Sigson.
Dagens ommålning i trapphuset sker med varsam
hand i tidstypiska färger.
Rolf Sundhag Brf. Sigson och
målarna Olle Eriksson och Ralph
Bergkvist i dialog om detaljer i
utförandebeskrivningen.
Väggarna har förstärkts på vissa ställen med fiberduk.
De, från Frankrike importerade, massiva ekdörrarna
till lägenheterna oljas. Helheten ger en känsla av äldre
elegans.
För målarnas del är det hela ett rutinuppdrag, där
kvaliten även bestått i att de boende i fastigheten
knappt har märkt att det pågår ett målningsarbete
Rent och bortplockat har kännetecknat målningsinsatsen.
Målningen har varit problemfri och vi är mycket
nöjda, säger Rolf Sundhag boende i huset och representant för Brf. Sigson.
Tre mycket nöjda målare, som njuter av den positiva attityd de mött av de
boende i huset. Ralph Bergkvist, Markus Axelsson och Olle Eriksson.
INFORMATION FRÅN TIMBLAD MÅLERIFIRMA • 1 2010
Liljeholmstorg en stadsdel i förvandling
Under projektledning av Veidekke Sverige AB bygger Citycon 72 hyreslägenheter
som målats av Timblads måleri.
På 1600-talet låg här en krog-och
värdshusrörelse (Liljeholmens Kroug)
besökt och besjungen av både Lasse
Lucidor och Bellman. Nu finns här ett
stort köpcentrum och galleria med 90
affärer och ett stort antal restauranger och caféer. I den här miljön skulle
säkert våra skalder Lucidor och Bellman fått en del att bita i både fysiskt
och poetiskt.
De nu byggda hyreslägenheterna
ligger ovanpå gallerian så för inköp
tar man bara hissen ner och uträttar
sina ärenden. I direkt anslutning ligger också Liljeholmens tunnelbanestation, samt en hållplats för Tvärbanan.
Det är inte bara läget, närheten till
shopping och kommunikation, som
håller hög kvalitet. Även lägenheterna med sina öppna, ljusa planlösningar har en mycket hög standard.
- Under byggtiden av gallerian och
bostäderna har det här varit en av
Stockholms största arbetsplatser, säger Thomas Peet, entreprenadingenjör för Veidekke.
Måleriarbetet har varit ett normaljobb för ett rutinerat målarlag.
- Vi har tillsammans med de andra
hantverkarna och platsledningen på
Veidekke blivit ett team som fungerat
bra, säger Timblads målarbas Kenneth
Söderman.
För åldermannen i gänget, Jan-Erik
Jansson, är Liljeholmstorget en avslutning på en lång och framgångsrik
hantverksgärning på Timblads. Nu
väntar en välförtjänt pensionering.
- Jag har ingen tidigare erfarenhet av Timblads Måleri, men det har
fungerat mycket bra. Alla har varit
lätta att samarbeta med, säger Tomas
Peet.
Inflyttningen i lägenheterna är den
1 april, och det gäller alla 72 lägenheterna samtidigt, vilket är lite unikt.
- Under produktionstiden har Liljeholmstorget varit en av Stockholms
största byggarbetsplatser, säger Thomas
Peet entreprenadingenjör för Veidekkke
Sverige AB.
- Det här har varit en bra arbetsplats och
vi är mycket nöjda med det vi har presterat, säger Timblads arbetsledare Kenneth
Råå. Här med målarlaget Jan-Erik Jansson, Kenneth Söderman och Roine Dyvik.
Lägenheterna på Liljeholmstorget är
byggda uppe på den stora Gallerian och
vars lanterniner skymtar mellan husen..
Välkommen till Timblads hemsida - www.timblad.se
Under vinterhalvåret är våra tjänster lättare att använda.
Timblads hemsida innehåller massor av information om vårt företag och
vilka tjänster vi erbjuder.
Här finns också referensobjekt för Timblads Måleri samt för våra båda
avdelningar Solna Måleri och Måleriservice.
En
i Timblads
Måleri
Enavd
avdelning
i O.
Timblad Målerifirma AB
En avd i Timblads Måleri
Gävle Offset AB
Strandbergsgatan 53
112 51 STOCKHOLM
Växel 08-619 51 00
Fax 08-618 16 01
www.timblad.se