Rutinbeskrivning anställningsunderlag

Information
anställningsunderlag
Rutinbeskrivning för chefer om administration vid nyanställning, ändring
av anställning och lönebeslut
Reviderad 151222
Resurscentrum har i uppdrag att bevaka att anställningsunderlag som kommer in för registrering är komplett ifyllda
och uppfyller kraven enligt internkontrollen. Grundregeln är att alla underlag som kräver signering skickas på
papper till löneteamen. Anställningsunderlag som inte kräver signering eller är brådskande kan skickas via mail till
HR Direkt.
1. Vid ny anställning, permanent ändring av anställningsvillkor och vid lönebeslut -Signering av
ansvarig chef krävs.
Blanketten anställningsunderlag (RÖ1080 i blankettarkivet) fylls i och signeras av ansvarig chef enligt
delegationsordning. Anställningsunderlaget skickas på papper till löneteamet för registrering.
Adressen är: Löneteam PE (t.ex. NSÖ), Löneservice, Klostergatan 19, Linköping
Om det är brådskande finns en möjlighet att skriva ut, signera, scanna in och sända anställningsunderlaget via mail
till [email protected] Uppge brådskande ärende i mailet. Original skickas därefter per post till
löneteamet.
OBS; Särskild hantering av anställningsunderlag och avtal vid anställning av medarbetare som väntar på SSKlegitimation. Denna finns under ” Riktlinjer HR” på LISA.
2. Vid förlängning av tidsbegränsade anställningar utan andra ändringar i anställningsvillkoren Signering av ansvarig chef krävs ej.
Blanketten anställningsunderlag (RÖ1080 i blankettarkivet) fylls i. Anställningsunderlaget skickas via mail till
[email protected] Uppge förlängning i mailet.
3. Vid tillfällig ändring av anställning, dvs tidsbegränsade ändringar i avtalsvillkoren som sker under en
pågående anställning exempelvis en högre sysselsättningsgrad, byte till en annan enhet, annan befattning Underskrift av ansvarig chef krävs.
Avtalet ”Tillfällig ändring av anställning” (RÖ1011 i blankettarkivet) används och upprättas i två exemplar som ska
undertecknas av ansvarig chef enligt delegationsordning samt av medarbetaren. Medarbetaren behåller det ena
originalet.
Det andra originalet skickas på papper till löneteamet för registrering och arkivering.
Adressen är: Löneteam PE (t.ex. NSÖ), Löneservice, Klostergatan 19, Linköping
Om det är brådskande finns en möjlighet att skriva ut, signera, scanna in och sända blanketten tillfällig ändring av
anställning till [email protected] I mailversionen räcker underskrift av chef. Uppge brådskande
ärende i mailet. Original med bägge underskrifter ska snarast möjligt därefter skickas per post till löneteamet.
www.regionostergotland.se
4. Vid ändring av Regelverk (flexregel), PA-team, Heltidsmått, samt när en provanställning övergår till
en tillsvidareanställning – ingen signering krävs
Meddela HR direkt om ändringen via e-post [email protected] uppge personnummer och startdatum
för ändringen.
HR Direkt kan hjälpa till med hur anställningsunderlaget skall fyllas i.
www.regionostergotland.se