Inbjudan_gesallprov_16 okt_2015

GESÄLLPROV
KONSTINRAMARYKET
Välkommen att avlägga Gesällprov i Konstinramaryrket
den 16 oktober 2015 på Glasskolan i Katrineholm.
Gesällprovets samtliga praktiska uppgifter bedöms och
betygsätts av yrkeskunniga granskare.
Ett godkänt gesällprov ger möjlighet att ansöka om
Gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd.
Senaste anmälningsdag 4 september 2015!
Stockholm 2015-03-25
Datum och plats för gesälllprovet
Fredag 16 oktober 2015, kl 09.00 - 17.00
Glasskolan, Fredsgatan 4 i Katrineholm
Förberedelser dagen innan
Provtagarna är välkomna från kl 15.00 den 15 okt för att testa maskinerna/utrustningen i inramningsverkstaden på Glasskolan.
Gesällprovet består av ett teoretiskt prov och fem praktiska uppgifter
1. Teoretiskt prov – Görs två veckor innan provtillfället - senast 2 oktober
2. Genomgång av en svävande inramning - Hemarbetsuppgift som tas med till provtillfället 3. Genomgång av en enkel objektsinramning - Hemarbetsuppgift som tas med till provtillfället 4. Åldersbeständig standardinramning av konst på papper med dubbel passepartout
Bättring och lagning av hörn 5. Uppspänning och inramning av stafflikonst
Bättring och lagning av hörn 6. Passepartoutskärning med flera öppningar
Provbestämmelser
De fullständiga provbestämmelserna finns att ladda ner från Glasbranschföreningens hemsida
gbf.se/utbildning/yrkesprov-gesallbrev-mastarbrev. Provets uppgifter finns beskrivna på nästa sida.
Litteratur
För att förbereda sig inför provets samtliga uppgifter rekommenderas följande litteratur, som finns att
beställa på gbf.se/publikationer/webbshop eller hos Anne Sahlgren, 08-453 90 75, [email protected]
-
-
-
-
Arbetshäfte ”Att arbeta med konst på papper”
Arbetshäfte ”Att arbeta med målningar och annan konst”
Studiehäfte ”Konstinramning”
Bok om grafik ”Fra plade, stok og sten”
100 kr exkl moms o frakt
350 kr exkl moms o frakt
175 kr exkl moms o frakt
250 kr exkl moms o frakt
Verktyg/maskiner
I provlokalen finns geringsklipp, glas, kartongsax, manuella passepartoutskärare, remsor, spikmaskin, stiftapparat
och stift samt olika typer av handverktyg.
Egna verktyg
Provtagaren får ta med sig egna handverktyg, förkläde och bättringsfärg till provtillfället. Kostnad för att avlägga gesällprov
Medlem i GBF: Kostnadsfritt
Icke-medlem: 4 500:- exkl moms
Provtagaren, oavsett om man är medlem i GBF eller inte, får själv stå för rese- och ev logikostnader.
Anmälan
Anmälan görs till GBF på bifogad anmälningsblankett, senast den 4 sep 2015.
När du har anmält dig kommer du att bli uppringd av en av granskarna och ger dig mer information om
både den praktiska och den teoretiska delen av gesällprovet.
Mer information
Vill du veta mer om Gesällprovet i Konstinramaryrket kontakta gärna:
Anne Sahlgren
08-453 90 75
[email protected]
Annalena Pettersson 063-12 58 52
[email protected]
Birgitta Restadh
019-611 15 28
[email protected]
Eva Svensson 0418-129 79
[email protected]
Eva Wadenhorn 070-843 13 43
[email protected]
Välkommen med din anmälan!
Med vänlig hälsning
GLASBRANSCHFÖRENINGEN/Inramningsgruppen
Beskrivning av de olika momenten i gesällprovet
1. Teoriprov
Det teoretiska provet ska göras senast två veckor före provtillfället för de praktiska uppgifterna. Det teoretiska provet görs på GBFs kansli i Stockholm. Vill man hellre göra teoriprovet närmare sin egen hemort,
kan man i stället göra det hos någon av granskarna eller ledamot i Inramningsgruppen. För att bli godkänd
på teoriprovet krävs minst 75 procent av max poäng. Om man ej gör ett godkänt teoriprov har provtagaren, under förutsättning att hon/han har uppnått 65 – 74 procent rätt, möjlighet att göra om provet dagen
innan det praktiska provtillfället. Teoriprovet gör man då om på GBFs kansli.
Uppgift 2 - Genomgång av en svävande inramning - Hemarbetsuppgift
Provtagaren tar med sig en svävande glasad inramning. Ramen ska ha ett förenat falsmått om minst 50
cm och max 90 cm. Inramningen ska vara reversibel och provtagaren kan komma att få öppna den medan
granskarna ställer frågor.
Till hemarbetsuppgiften ska provtagaren även ta med sig:
- Arbetsorder/beskrivning
- Bilddokumentation d v s foton tagna under arbetets gång
- Intyg som visar att det är provtagaren själv som har gjort inramningen
Uppgift 3 - Genomgång av en enkel objektsinramning - Hemarbetsguppgift
Provtagaren tar med sig en objektsinramning. Ramen ska ha ett förenat falsmått om minst 50 cm och max
90 cm. Inramningen ska vara reversibel och provtagaren kan komma att få öppna den medan granskarna
ställer frågor.
Till hemarbetsuppgiften ska provtagaren även ta med sig:
- Arbetsorder/beskrivning
- Bilddokumentation d v s foton tagna under arbetets gång
- Intyg som visar att det är provtagaren själv som har gjort inramningen
Uppgift 4 – Åldersbeständig standardinramning av konst på papper med dubbel passepartout
Provtagaren tar med sig nedanstående material till uppgiften:
- Konst på papper t ex affisch, tryck, foto eller grafiskt blad. Ramen ska ha ett förenat falsmått om minst 50 cm och max 90 cm.
- Grovkapad ramlist
- Kartong
- Upphängningsanordning
- Arbetsorder/beskrivning
Uppgift 5 – Uppspänning och inramning av stafflikonst
Provtagaren tar med sig nedanstående material till uppgiften:
- En bomulls-, linne- eller fotokanvas eller textil med motiv. Ramen ska ha ett förenat falsmått om minst 50 cm och max 90 cm.
- Spännram
- Grovkapad L-list/L-profil
- Upphängningsanordning
- Arbetsorder/beskrivning
Uppgift 6 - Passepartoutskärning
Provtagaren ska skära en passepartout med tre hål med storleken 9 x 12 - två stående och ett liggande eller tvärtom. OBS! Endast manuell passepartoutskärare får användas.
Provtagaren tar med sig nedanstående material till uppgiften:
- Passepartoutkartong
Anmälan
Gesällprov i Konstinramaryrket
Jag anmäler mig till Gesällprov i Konstinramaryrket den 16 okt 2015
Namn
Medl nr Företag
Adress
Postnr Ort
Tel Mobil
E-post
Anmälan till Gesällprovet insändes, faxas eller mejlas till:
Anne Sahlgren, Glasbranschföreningen
Box 16286, 103 25 STOCKHOLM
fax: 08-453 90 71 - e-post: [email protected]
OBS! Senaste anmälningsdag 4 september 2015!