Packa – Design för hållbarhet

LÄRARHANDLEDNING
Packa – Design för
hållbarhet
Packa – ett labb i MegaMind i samarbete
med BillerudKorsnäs
Lärarhandledning för Packa – Design för hållbarhet
Bakgrund
MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé
blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet – från sinnesintryck till innovativt avtryck.
Här får eleverna genom olika interaktiva uppdrag utmana sina sinnen, träna sin
hjärna att bli ännu mer uppfinningsrik och låta sig inspireras av andras smarta
idéer och innovationer. I Framtidslabben skapar eleverna lösningar på vardagsnära problem efter teman som skräddarsytts efter läroplanen för undervisningen
i olika årskurser, med det entreprenöriella lärandet i fokus.
Packa – Design för hållbarhet
Primär målgrupp: Åk 1-9
Centralt tema: Materiallära, förpackningskonstruktion och återvinning
Ämnen: Teknik och matematik
Vad kul att ni har bokat det pedagogiska programmet Packa – Design för hållbarhet! Denna lärarhandledning består av tips på introducerande övningar samt fördjupande uppgifter att genomföra i skolan före och efter ett besök på Tekniska
museet. Innehållet är anpassat för att tillgodose de kunskapskrav som ställs i aktuella styrdokument för den svenska grundskolan (Lgr11). Kopplingar till specifika kursmål medföljer denna handledning.
I Packa – Design för hållbarhet tittar vi närmre på papper som förpacknings- och
konstruktionsmaterial och dess egenskaper och funktioner, idag och i framtiden.
Eleverna får utveckla egna smarta och hållbara förpackningsprototyper av papper.
Lärarhandledning för Packa – Design för hållbarhet
I detta program får eleverna tillfälle att utveckla sina kunskaper inom materiallära och teknisk konstruktion, med papper och förpackningar som exempel.
Arbetet leds av en museipedagog i en inspirerande lärmiljö med hjälp av exempel,
material och redskap som används i den verkliga pappers- och förpackningsindustrin.
Vi vill erbjuda aktiviteter på lika villkor genom att skapa sammanhang som är begripliga, hanterliga och meningsfulla oavsett individuella förutsättningar. Därför
är rumslighet, teknik såväl som de pedagogiska programmen utvecklade tillsammans med grupper med olika fysiska och kognitiva förutsättningar.
Kontakt
För mer information, se www.tekniskamuseet.se
För bokning av skolprogram, maila till [email protected]
Inför ert besök
Följande övningar är anpassade för att kunna användas som en introduktion till
temat materiallära inför det pedagogiska programmet Packa – Design för hållbarhet på Tekniska museet.
Övning 1: Pappersfibrer
Rekommenderad för årskurs 1-9. Denna övning syftar till synliggöra och skapa
förståelse hos eleverna för papprets sammansättning och begreppet
pappersfibrer.
Tid: Ca 45 minuter
Tema: Papper och materiallära
Material: Förstoringsglas, tejp, pipett med vatten, svart papper, olika sorters
papper t ex kopieringspapper, tidningspapper, toapapper och kartong
Instruktioner: Dela in klassen i mindre grupper och dela ut förstoringsglas, tejp
och pappersprover till alla grupper. Gå igenom och skriv ner de olika stegen
i undersökningsprocessen på tavlan och berätta om begreppet pappersfibrer.
Låt grupperna undersöka samtliga papperssorter utifrån följande steg:
1.
2.
3.
4.
Dra bort ett hörn
Gnugga hörnet
Titta med förstoringsglas
Sätt fast en tejpbit och dra bort, placera tejpbiten på ett svart papper och
titta med förstoringsglas
5. Droppa vatten på pappret och titta med förstoringsglas
Uppmana eleverna att skriva och/eller rita hur pappersfibrerna ser ut hos de olika
papperssorterna när de använt tejp respektive vatten. Diskutera resultat och
skillnader i helklass.
Lärarhandledning för Packa – Design för hållbarhet
Övning 2: Papperscollage
Rekommenderad för årskurs 1-6. Denna övning syftar till att synliggöra och skapa
förståelse hos eleverna för olika typer av pappersmaterial- och produkter. Denna
övning kräver att eleverna är bekanta hur papper framställs samt begreppet
pappersfibrer.
Tid: Ca 60 minuter och hemuppgift
Tema: Papper och materiallära
Material: Post-it-lappar, pennor, stora pappersark och lim eller tejp
Instruktioner:
1. Dela in klassen i mindre grupper och låt de fundera på vad de kan komma på
för produkter som är gjorda av papper. Låt varje grupp presentera sina svar
muntligen eller genom att sätta upp post-it-lappar med sina svar på en vägg
eller stort papper.
2. Ge grupperna i uppdrag att leta upp och ta med pappersprodukter och förpackningar från hemmet och/eller skolan (OBS! Endast mindre exempelbitar
av pappersmaterialet/produkten).
3. Låt grupperna göra collage av de olika papperssorterna de hittat på ett stort
pappersark. Undersök tillsammans hur många olika sorters papper klassen
hittade och de olika papperssorternas taktila egenskaper, t ex hur de känns,
luktar, ser ut och varför. Diskutera för- och nackdelar med de olika pappersprodukterna.
Exempel på papper: Bakplåtspapper, omslagspapper, äggkartong, frimärken, toalettpapper, toalettrulle, tapet, kvittopapper, skrivpapper, tidningspapper, godispapper, pizzakartong, sedlar, mjölkkartong och servetter
Övning 3: Papper och vatten
Rekommenderas för årskurs 4-9.Denna övning syftar till synliggöra och skapa
förståelse hos eleverna för olika papperssorters egenskaper kopplat till vätska.
Denna övning kräver att eleverna är bekanta med hur papper skapas och begreppet pappersfibrer.
Tid: 45 minuter
Tema: Papper och materiallära
Material: Olika slags papper t ex hushållspapper, skrivpapper, reklambroschyrer,
mjölkkartong, kartong, pipet med vatten, klocka med tidtagarur.
Instruktioner: Dela in klassen i mindre grupper och låt eleverna formulera hypoteser kring vad de tror händer när olika pappersmaterial utsätts för vatten. Låt de
droppa lika mycket vatten på varje pappers¬prov och undersöka hur lång tid det
tar för vattnet att sugas upp i papperet. Låt eleverna muntligen och/eller skriftligen redovisa sitt resultat, om de olika papperssorternas syfte är att stöta bort eller suga upp vatten samt varför de olika papperssorterna har varierande förmåga
att suga upp eller stöta ifrån sig vatten.
Lärarhandledning för Packa – Design för hållbarhet
Övning 4: Material i din vardag
Rekommenderas för årskurs 1-9. Denna övning syftar till synliggöra och skapa
förståelse hos eleverna för olika typer av material, dess egenskaper och användningsområde i vardagen. Denna övning kräver att eleverna är bekanta med de
övergripande materialkategorierna plast, papper, trä och metall.
Tid: ca 30-45 min
Tema: Materiallära
Material: Materialprover t ex bakplåtspapper, frigolit, tapet, glas, konservburk,
kartong, bambu, pet-falska, plastpåse, folie, trä, tidningspapper etc.
Instruktioner:
1. Dela in klassen i mindre grupper. Låt eleverna blunda eller sätta på sig en
ögonbindel. Låt de sedan undersöka olika materialprover med hjälp av att
lukta, känna, knacka och lyssna på dem. Låt de beskriva hur de upplever materialen (t ex kallt, hårt etc) och vilka känslor de olika materialen ger.
2. Låt eleverna titta på materialen. Vilka kunde de känna igen utan att titta? Hur
kände de igen materialen? Vad heter materialen?
3. Undersök olika ytor och föremål på skolan (t ex väggar, möbler, utrustning i t
ex matsal och/eller gympasal). Be de anteckna eller fota av de olika material
de hittar. Vad heter materialen? Vilka användningsområden har de?
4. Diskutera i helklass vilka material bidrar till en behaglig atmosfär och vilka
som inte gör det. Varför?
Efter ert besök
Följande fördjupningsuppgifter är anpassade för att kunna användas som en fördjupning till temat förpackningskonstruktion, materiallära och återvinning till
det pedagogiska programmet Packa – Design för hållbarhet på Tekniska museet.
Fördjupningsuppgift 1: Förpackningar
& Geometriska figurer
Rekommenderas för årskurs 1-6. Denna uppgift syftar till synliggöra och skapa
förståelse hos eleverna för olika förpackningsformer och geometriska figurer.
Denna övning kräver att eleverna är bekanta med olika typer av geometriska figurer som t ex kub och tetra.
Tid: ca 60 min
Tema: Förpackningskonstruktion, geometri och matematik
Material: Olika förpackningar, mallar för t ex olika platonska former (t ex från
http://www.ur.se/matte/polyeder.html), sax, lim.
Lärarhandledning för Packa – Design för hållbarhet
Instruktioner: Undersök tillsammans vilka geometriska figurer som eleverna kan
se i de olika förpackningar som ni exemplifierar med. Låt sedan eleverna själva
bygga olika tredimensionella geometriska figurer utifrån mallar. Låt eleverna
komma med förslag på vad de skulle förvara i dessa former. Äldre elever kan även
få diskutera och räkna ut t ex volymen hos de olika formerna.
Tips! För att spara tid och/eller anpassa uppgiften efter grupper med t ex finmotoriska funktionshinder kan mallarna klippas i förväg. För grupper med synskadade elever kan man känna på olika förpackningar och geometriska figurer, och diskutera vilka former de känner igen.
Fördjupningsuppgift 2: Förpackningar i din vardag
Rekommenderas för årskurs 1-9. Denna uppgift syftar till synliggöra och skapa
förståelse hos eleverna för olika förpackningars syfte, egenskaper och konstruktion. Denna övning kräver att eleverna är bekanta med olika typer av material och
dess egenskaper, samt några vanliga parametrar att förhålla sig till vid förpackningskonstruktion.
Tid: ca 120-180 min
Tema: Förpackningskonstruktion, materiallära och återvinning
Instruktioner för årskurs 1-5
Material: Olika typer av förpackningar t ex tuber, äggkartonger, mjölkkartonger,
påsar, kryddburkar, mjukplast, hårdplast, konservburkar etc.
Samla ihop en rad olika mängd olika förpackningar, förberett av pedagog och/eller genom att eleverna tar med sig förpackningar hemifrån. Låt eleverna sortera
förpackningarna utifrån olika kriterier som t ex material, användningsområde,
form, stabilitet, skydd, lockande att köpa, funktioner etc. Diskutera vad eleverna
anser vara viktiga egenskaper hos en förpackning. Diskutera även vad som händer
när man inte längre vill ha eller kan använda förpackningarna. Finns det några av
förpackningarna man skulle kunna återanvända till något annat? Vad är källsortering och hur gör man? Berätta vad man gjorde med sopor innan vi började
källsortera. Sortera de förpackningar som ni har och lämna de vid ett studiebesök
på en återvinningscentral.
Instruktioner för årskurs 6-9
Material: Anteckningsmaterial, kamera t ex smartphone
Dela upp klassen i mindre grupper. Varje grupp får i uppgift att undersöka och beskriva olika typer av förpackningar för olika typer av produkter genom att besöka t
ex en stormarknad i skolans närhet. Anpassa antalet produkttyper och dess förpackningar som ska undersökas utifrån hur mycket tid ni har. Exempel på produkttyper att undersöka: färskvaror, torrvaror, fryst, dryck, godis, elektronik, hygien,
städ, medicin, kläder, leksaker etc.
Var kommer alla
smarta idéer irån?
Lärarhandledning för Packa – Design för hållbarhet
Beskrivningarna bör innehålla:
■■ En lista över produkterna som undersöks med bild på förpackningen
■■ En beskrivning förpackningskonstruktionen t ex storlek, material, funktioner.
■■ En bedömning vad förpackningens primära syfte, t ex skydda, sälja, särskild
funktion etc.
■■ En bedömning om produkten är lämpligt, otillräckligt eller överdrivet förpackad. Motivera!
Fördjupning i klassrummet (muntligt och/eller skriftligt)
■■ Spelar förpackningen någon roll vid val av inköp?
■■ Vilka är de vanligaste produktområdena att förpackas i glas, plast och papper?
Varför används dessa material inom respektive område?
■■ Vilka fördelar och nackdelar finns ur miljösynpunkt för respektive förpackningsmaterial?
■■ Vilka rekommendationer skulle du vilja ge producenter, distributörer och konsumenter rörande val av material och utformning av förpackningar utifrån ditt
undersökningsresultat?
Fördjupning 3: Vad händer med våra sopor?
Rekommenderad för årskurs 1-9. Denna övning syftar till att synliggöra och skapa
förståelse hos eleverna för olika vardagliga föremål och materials förmultningsoch återvinningsförmåga.
Tid: ca 30 min
Tema: Återvinning och materiallära
Material: Rep, planka, årtalslappar, exempelsopor som t ex matrester, tidningar,
tuggummi, läder, aluminiumburk, plastpåse, glasflaska, batteri (Obs! ej om ni
gräver ner föremålet i jorden).
Instruktioner för årskurs 1-3
Diskutera med eleverna vad de tror händer med skräp om vi inte återvinner det.
Undersök detta tillsammans genom att välja ut några vanliga sopor som ni gräver
ner fastsatta på en planka. Ta en bild på föremålen innan ni gräver dem. Undersök
föremålen med jämna mellanrum eller gräv upp de efter t ex 1 år och undersök vad
som hänt.
Instruktioner för årskurs 4-9
Lägg ut ett långt rep som en tidslinje. Placera en tidsangivelse i början och slutet
av repet, t ex två veckor och 1 miljon år. Dela in klassen i mindre grupper och dela
ut ett eller flera föremål per grupp. De ska placera föremålen utmed tidslinjen beroende på hur lång tid de tror att det tar för föremålen att brytas ner. Låt grupperna motivera sitt val och gå igenom rätt svar. Avsluta genom att diskutera följande
frågor: Varför försvinner vissa saker fortare än andra? Hur kan vi minska den
mängd sopor som vi skapar?
Rätt svar: Matrester: 2 veckor, Tidningar: 3–12 månader, Tuggummi: 5 år, Läderföremål: 50 år, Aluminiumburkar: 200–500 år, Plastpåsar: 400 år, Glasflaska: 1
miljon år, Batterier: mer än 1 miljon år.
Lärarhandledning för Packa – Design för hållbarhet
Koppling till läroplan (Lgr11) för åk 7-9
Förmågor
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Teknik
Identifiera och analysera
förpackningslösningar
utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Teknik
Hur vanliga hållfasta och
stabila konstruktioner är
uppbyggda i förpackningar
Teknik
Eleven kan beskriva och
ge exempel på förpackningslösningar.
Identifiera problem och
behov som kan lösas med
teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Pappersmaterial och
dess egenskaper samt
användning i hållfasta
och stabila konstruktioner som förpackningar
Använda teknikområdets
begrepp och uttrycksfor- Ord och begrepp för att
mer.
benämna och samtala
kring material och förVärdera konsekvenser av packningskonstruktion.
olika förpacknings- och
materialval för individ,
Vanliga system för återsamhälle och miljö.
vinning av förpackningar.
Analysera drivkrafter
bakom förpackningsut- Olika sätt att hushålla
veckling och förpackmed energi i hemmet
ningar har förändrats
kopplat till papper och
över tid.
förpackningar
Miljökonsekvenser av
olika förpacknings- och
materialval
Eleven kan ge exempel
på pappersförpackningars sammansättning för
att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva och
ge exempel på vad hos
pappersförpackningar
som ger hållfasthet och
funktion.
Eleven kan genomföra
förpackningsutveckling
genom att pröva möjliga
idéer till lösningar och
utforma fysiska modeller.
Under arbetsprocessen
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder
framåt.
Eleven gör dokumentationer av arbetet med
skisser, modeller och
texter där intentionen i
arbetet är synliggjord.
Eleven kan föra resonemang kring hur papper
och förpackningar har
förändrats över tid och
dess fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Lärarhandledning för Packa – Design för hållbarhet
Matematik
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
Använda och analysera
geometriska begrepp
och begrepp kopplat till
skala.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att beräkna förpackningars form och
storlek.
Matematik
Avbildning och konstruktion av geometriska
objekt kopplat till förpackningar. Skala vid
förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
Matematik
Eleven beskriver tillvägagångssätt och för resonemang om resultatens rimlighet i
förhållande till problemsituationen och kan föreslå alternativa tillvägagångssätt.
Metoder för beräkning av
area, omkrets och volym Eleven har kunskaper om
hos förpackningar.
begrepp inom geometri
och skala, och visar det
Strategier för problem- genom att använda dom i
lösning i vardagliga situ- förpackningsutveckationer och inom olika
lingsprocessen.
ämnesområden.
Eleven kan välja mateMatematiska formulematiska metoder anpasringar av frågeställning- sade till sammanhanget
ar utifrån ett förpackför att göra beräkningar
ningsproblem.
inom geometri.
Eleven kan redogöra för
och samtala om tillvägagångssätt genom att använda bilder, symboler
och modeller.
Gymma din hjärna
för att bli ännu
påhittigare!
Lärarhandledning för Packa – Design för hållbarhet
Koppling till läroplan (Lgr11) för åk 4-6
Förmågor
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Teknik
Identifiera och analysera
förpackningslösningar
utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Teknik
Hur vanliga hållfasta
och stabila konstruktioner är uppbyggda i förpackningar
Teknik
Eleven kan beskriva och
ge exempel på förpackningslösningar.
Identifiera problem och
behov som kan lösas med
teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Pappersmaterial och
dess egenskaper samt
användning i hållfasta
och stabila konstruktioner som förpackningar
Använda teknikområdets
begrepp och uttrycksfor- Ord och begrepp för att
mer.
benämna och samtala
kring material och förVärdera konsekvenser av packningskonstruktion.
olika förpacknings- och
materialval för individ,
Vanliga system för återsamhälle och miljö.
vinning av förpackningar.
Analysera drivkrafter
bakom förpackningsut- Olika sätt att hushålla
veckling och förpackmed energi i hemmet
ningar har förändrats
kopplat till papper och
över tid.
förpackningar
Miljökonsekvenser av
olika förpacknings- och
materialval
Eleven kan ge exempel
på pappersförpackningars sammansättning för
att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva och
ge exempel på vad hos
pappersförpackningar
som ger hållfasthet och
funktion.
Eleven kan genomföra
förpackningsutveckling
genom att pröva möjliga
idéer till lösningar och
utforma enkla fysiska
modeller.
Under arbetsprocessen
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder
framåt.
Eleven gör dokumentationer av arbetet med
skisser, modeller och
texter där intentionen i
arbetet är synliggjord.
Eleven kan föra resonemang kring hur papper
och förpackningar har
förändrats över tid och
dess fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Lärarhandledning för Packa – Design för hållbarhet
Matematik
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
Matematik
Grundläggande geometriska begrepp kopplat
till olika förpackningar.
Använda och analysera
geometriska begrepp
och begrepp kopplat till
skala.
Konstruktion av geometriska objekt. Skala och
dess användning i vardagliga situationer.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att beräkna förpackningars form och
storlek.
Jämförelse, uppskattning och mätning av
längd, area, volym med
vanliga måttenheter.
Strategier för matematisk problemlösning i
vardagliga situationer.
Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån ett förpackningsproblem.
Matematik
Eleven kan lösa problem
inom förpackningsproduktion på ett fungerande sätt genom att välja
att använda strategier
och metoder med anpassning till problemets
karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt och för resonemang om resultatens
rimlighet i förhållande
till problemsituationen
och kan föreslå alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har kunskaper om
begrepp inom geometri
och skala, och visar det
genom att använda dom i
förpackningsutvecklingsprocessen.
Eleven kan välja matematiska metoder anpassade
till sammanhanget för att
göra beräkningar inom
geometri.
Eleven kan redogöra för
och samtala om tillvägagångssätt genom att använda bilder, symboler
och modeller.
Packa – Design för
hållbarhet
Lärarhandledning för Packa – Design för hållbarhet
Koppling till läroplan (Lgr11) för åk 1-3
Förmågor
Centralt innehåll
Teknik
Identifiera och analysera
förpackningslösningar
utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Teknik
Papper för eget konstruktionsarbete. Dess egenskaper och hur de kan
sammanfogas.
Några enkla ord och begrepp för att
Identifiera problem och benämna och samtala om material
behov som kan lösas med och förpackningskonstruktion.
teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Dokumentation i form av enkla fysiska modeller.
Använda teknikområdets
begrepp och uttrycksfor- Hur vanliga förpackningar är uppmer.
byggda och fungerar samt hur de är
utformade och kan förbättras.
Värdera konsekvenser av
olika förpacknings- och Hur pappersmaterial och förpackmaterialval för individ,
ningar är anpassade efter människsamhälle och miljö.
ans behov och har förändrats över
tid.
Analysera drivkrafter
bakom förpackningsutveckling och förpackMatematik
ningar har förändrats
Förstoring och förminskning. Olika
över tid.
proportionella samband, däribland
dubbelt och hälften.
Matematik
Formulera och lösa pro- Grundläggande geometriska egenblem med hjälp av mate- skaper kopplat till olika förpackmatik.
ningar.
Använda och analysera
geometriska begrepp
och begrepp kopplat till
skala.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att beräkna förpackningars form och
storlek.
Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i
vardagliga situationer.
Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, volym med vanliga
måttenheter.
Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
”Packa – Design för hållbarhet” med MegaMind och BillerudKorsnäs