Prislista 2015

SÄRTRYCK, BILAGA, 10 000 EX, 45 G PAPPER PRIS
4 sidor
8 sidor
12 sidor
16 sidor
20 sidor
24 sidor
28 sidor
12 000
16 000
18 000
19 000
21 000
23 000
25 000
BILAGA BROADSHEET 45 G PAPPER
PRIS
4 sidor
8 sidor
12 sidor
82 000
102 000
129 000
IBLADNING EXTERN TRYCKSAK
1-30 gram
31-40 gram
41-50 gram
51-60 gram
61-80 gram
PRIS
45 000
52 500
60 000
80 000
97 000
DISTR. I TIDNINGSSTÄLL, MED LÖPSEDEL ELLER "INROPARE"
Vecka 1
Vecka 2
16 500
9 500
POST IT - LAPPAR, 95 X 70 MM, 4 + 4 FÄRGER
25 000 ex
50 000 ex
Hela upplagan
PRIS
46 000
61 000
73 000
ÖVRIGT
PRIS
Sponsring Vädret
Sponsring Sudoku
RAM-mätning
Annonsproduktion
Sidproduktion, annonssidor
1 500
5 000
3 000
625 kr/timme
1 450 kr/sida
WEBBANNONSER
VECKA 1
PER F. VECKA
5 000
3 000
3 000
1 500
1 500
1 000
1 000
500
Mittspalten
Banner 990 x 120
Stortavla 250 x 450
Liten tavla 250 x 150
INFARTSTAVLAN, EXPONERING
1 vecka
2 veckor
3 veckor
4 veckor
5 veckor
PRISLISTA
2015
PRIS
8 800
15 800
22 500
28 800
35 000
ÖVRIGT
Beloppet faktureras med nettokostnaden för varje annons efter resp. införande, betalningsvillkor om inte annat överenskommits 10 dagar netto. Dröjsmålsränta
debiteras med gällande diskonto + 10 %. Tidningens ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. För skada pga uteblivet, felaktigt eller fördröjt införande
ansvaras ej. Order gäller med reservation för ev. mellanförsäljning eller annan begränsning av utrymme i tidningen. Arox Media AB förbehåller sig rätten att annullera ordern efter kreditprövning. Vid för sent lämnat annonsmaterial eller annonsmanus debiteras full annonskostnad. Reklamskatt ingår. Moms tillkommer.
Avbokning av annons kan ske senast 15.00 på sista bokningsdag för respektive nummer. Vid senare avbokning äger Uppsalatidningen rätt att debitera 50% av
avtalat annonspris. OBS att detta gäller även om annons efter 15.00 bokningsdagen, flyttas fram till kommande nummer av tidningen. Om annonsvolym enligt
avtal ej uppnås under den avtalade tidsperioden, äger Uppsalatidningen rätt att i efterhand tilläggsdebitera publicerade annonser upp till ordinarie annonspris
eller till annat enligt avtalet överenskommet pris.
KONTAKTINFORMATION
Bokningsstopp
Fredagar kl 13.00 veckan innan utgivning.
Traffic
Ankie Segerljung tel 018-418 11 13
Materialtider
För annonser som skall sättas av Uppsalatidningen, senast fredag kl 16.00 men gärna tidigare
För helt färdigt material (se materialanvisningar), senast måndag kl 17.00 men gärna tidigare
Mail
[email protected]
Privatannonser
Ankie Segerljung tel 018-418 11 13
Växel
Fax
Postadress
Besöksadress
Hemsida
018-418 11 11
018-418 11 99
Box 1541, 751 45 Uppsala
Danmarksgatan 30, Uppsala
www.uppsalatidningen.se
UPPDATERAD DECEMBER 2014
Bokning företagsannonser Mats Österberg tel 018-418 11 06, mobil 0708-911 999
Mona-Lisa Modin tel 018-418 11 07, mobil 070-728 89 74
Lena Ranerson tel 018-418 11 08, mobil 070-728 89 75
FORMAT OCH SPALTBREDDER
UPPSLAG
520 x 372 mm
HELSIDA
248 x 372 mm
PRISLISTA 2015
HELSIDA EKONOMI
164 x 268 mm
IMPACT
2 st 122 x 360 mm
PLACERING I TEXT
FORMAT
PRIS
RABATTER
Uppslag
Helsida
Halvsida
Tumme
Kvartssida
Åttondel
Mm- pris
2 st modul 68
Modul 68
M 38 alt. 64
M 28
M 34 alt. 62
M 23 alt. 32
71 000
36 000
19 800
13 760
11 100
6 300
25,60
Samtidig bokning av annonser ger frekvensrabatt enl
följande:
2–9 annonser
10 %
10–19 annonser
15 %
20–29 annonser
20 %
30 eller fler annonser
25 %
BEGÄRD PLACERING
Sid 3 och sista sidan
Övrig begärd placering
IMPACT
520 x 178 mm
DUBBELrink
520 x 88 mm
HALVSIDA
248 x 178 mm
ÅTTONDEL
122 x 88 mm
HALVSIDA
122 x 360 mm
ÅTTONDEL
80 x 133 mm
KVARTSSIDA
122 x 178 mm
TUMME
80 x 360 mm
RINK
248 x 88 mm
Insändarsidan
248 x 43 mm
SPALTBREDDER
1
2
3
4
5
6
spalt
spalt
spalt
spalt
spalt
spalt
38
80
122
164
206
248
mm
mm
mm
mm
mm
mm
SID 2
SID 1
248 x 178 mm
248 x 65 mm
(även 2- och 4-spalt) (även 3-spalt)
MATERIALANVISNINGAR I KORTHET
• Vi tar emot eps-filer eller högupplösta pdf-filer. EPS-filer packas alltid
som SIT eller ZIP.
• Färgbilder ska vara sparade i CMYK-läge och i något av formaten TIFF
eller EPS. Använd inte DCS-formatet, dvs femfiliga eps-filer.
• Upplösning 200 dpi.
• Alla typsnitt i annonsen ska inkluderas i eps-filen.
• Om annonsen produceras i InDesign, se till att du sparar text i banor
genom att markera all text och gå in på ”skapa textkonturer”. Det finns
annars risk för typsnittsproblem
• Inställningsfiler och instruktioner för att skapa pdf-filer för dagspress i de
vanligaste programmen finns att hämta på www.tu.se
• Vid leverans av bilder/logotyper ska alltid själva bildfilen skickas. Den får
inte monteras i t ex ett Worddokument.
• TrueType-typsnitt accepteras ej. Typsnitt bör följa standard för Postscript.
• Logotyper/bilder som anpassats för/hämtats från Internet kan i regel ej
användas i tryck.
• Filer över 20 MB skickas med fördel via sprend.se
• Mail-adress för lättare filer: [email protected]
• Kontakta oss gärna om du behöver hjälp, se tel.nr. på sista sidan.
Påslag 25% på priset
Påslag 15% på priset
SPECIALPLACERINGAR OCH -FORMAT
PRIS
Omslag, 4 sidor
Sid 1,2, n.s, s.
Omslag, 3 sidor
Sid 1,2, s.
Upfront, 2 sidor
Sid 1, 2
Uppslag, sid 2 + 3
Impact
2 stående 1/2
Helsida ekonomi
M 46
Sid 1, 6 x 65 mm
M 62B
Sid 1, 4 x 65 mm
M 42B
Sid 1, 2 x 65 mm
M 22B
Insändarsidan, 6 x 43 mm M 61
Ryggraden
Rink vid korsord
M 62
150 000
117 000
85 000
79 000
42 000
22 200
17 100
11 400
5 700
8 100
14 500
12 500
PLACERING EFTERTEXT
PRIS
Kvartssida
Åttondel
Mm- pris
8 880
5 040
20,50
M 34 alt. 62
M 23 alt. 32
PLATSANNONSER
1:A INF. 2:A INF. 3:E INF.
Kvartssida M 34 alt. 62
Åttondel
M 23 alt. 32
Per spaltmm
6 660
4 410
18,50
4 995
3 300
13,90
3 300
2 200
9,25
ANNONSER I UT:S EGNA BILAGOR
PRIS
Helsida
Halvsida
Tumme
Kvartssida
Åttondel
Mm-pris
22 300
14 250
10 600
8 550
4 850
21,00
Modul 68
M 38 alt. 64
M 28
M 34 alt. 62
M 23 alt. 32
MÄLARDALSPAKETET, TEXT
PRIS
Helsida
Halvsida
Kvartssida
Åttondel
Mm- pris
88 000
44 000
22 000
11 000
41,50
Modul 68
M 38 alt. 64
M 34 alt. 62
M 23 alt. 32
MÄLARDALSPAKETET, EFTERTEXT
PRIS
Helsida
Halvsida
Kvartssida
Åttondel
Mm- pris
76 000
38 000
19 000
9 500
35,50
BILAGA, 45 G PAPPER
Modul 68
M 38 alt. 64
M 34 alt. 62
M 23 alt. 32
PRIS
4 sidor
8 sidor
12 sidor
16 sidor
20 sidor
24 sidor
28 sidor
62 000
82 000
93 000
102 000
117 000
129 000
141 000
INLAGA
PRIS
4 sidor
8 sidor
12 sidor
58 000
78 000
88 000