Brevmall för förtryckt papper i C4 fönsterkuvert

Priser 2015 för certifiering av lantbruksföretag
enligt KRAVs regler och EUs regler (EG) nr 834/2007
VÄXTODLING
kr/företag
Arealen beräknas på åkermark. Biodling, växthus < 700 m² eller svampodling ingår.
EU- ekologiskt
upp till 20 ha – endast vall, träda
upp till 20 ha
20-50 ha
51-100 ha
101-300 ha
större än 300 ha
3 500
3 800
4 900
5 600
5 950
7 350
KRAV
upp till 20 ha
21-50 ha
51-100 ha
101-300 ha
större än 300 ha
4 100
5 300
5 900
6 400
7 700
DJURPRODUKTION inkl. växtodling (köttdjur, får/get, gris eller fjäderfä <6 000 st),
EU-ekologiskt
Sidan 1 av 2
upp till 20 ha
21-50 ha
51-100 ha
101-300 ha
större än 300 ha
4 500
5 750
6 900
7 850
8 900
KRAV
upp till 20 ha
21-50 ha
51-100 ha
101-300 ha
större än 300 ha
4 950
6 400
7 500
8 400
9 400
Mjölkproduktion inkl. växtodling
- upp till 50 ha
- 51-100 ha
- större än 100 ha
6 850
7 950
8 450
Fjäderfäproduktion >6 000 höns/- slaktfågel, inkl. växtodling
8 700
Växthus, Bi, Svamp - KRAV/EU-ekologiskt
Växthus mindre än 700 m², utan växtodling
Växthus större än 700 m², med/utan växtodling
Biodling med färre än 20 kupor, utan växtodling
Biodling med fler än 20 kupor, utan växtodling
Svampodling utan växtodling
4 100
6 300
3 600
4 800
4 800
Unghönsuppfödning KRAV
Unghönsuppfödning, en produktionsplats
Ytterligare produktionsplats
Kiwa Sverige AB
4 800
1 250
Box 1940
Besöksadress:
Tel:
+46 (0)18 17 00 00
Bg: 645-8558
751 49 Uppsala
Kungsängsgatan 5A
Fax:
+46 (0)455 104 36
Org nr: 556565-3358
www.kiwa.se
E-post:
[email protected]
Produktionshjälpmedel KRAV
Produktionshjälpmedel (en produktionsplats)
Tillåtetbedömning
9 200
Begär offert
Extra revisioner enligt standardens krav
1 400
Enligt reglerna för EU-ekologisk produktion ska 10 % av alla certifierade producenter
ha en extra revision utöver den årliga revisionen.
Enligt KRAV-regel 5.1.4 ska 30 % av alla KRAV-djurhållare ha en extra oanmäld
revision utöver den årliga revisionen. Dessutom ska KRAV-djurhållare de två första
åren ha två revisioner per år.
Extra revisionstid
980 kr/tim
Extra timdebitering kan t.ex. bli aktuellt vid omfattande verksamhet eller om det blir
ett utdraget uppföljningsarbete och/ eller om det finns behov av uppföljande besök
på grund av avvikelse. Debiteras per påbörjad halvtimme. I samband med extra
revisionsbesök på grund av avvikelse debiteras reskostnad 550 kr/tim.
Provtagning
Enligt reglerna för ekologisk produktion ska stickprov för analys av otillåtna ämnen
tas hos motsvarande 5 % av antalet certifierade producenter. Kostnad för analys
faktureras endast vid fynd av otillåtna ämnen.
Övriga tjänster
Sidan 2 av 2
IP -revision i samband med KRAV/EU-revision*
Förädling på lantbruk (av mindre omfattning)
Parallellodling (uppföljning av skörd och särhållning)
Gårdsbutik på lantbruk
Avtal med underentreprenör – per avtal
Förrevision
2 900
2 250
1 200 kr/gröda
1 200
1 200
Begär offert
* För övriga IP -priser se separat prislista.
Övriga villkor
Sent inkomna produktionsuppgifter (efter 2015-05-19)
Sent avbokat revisionsbesök (avbokning < 7 dagar innan aviserat datum)
1 000
1 000
KRAVs licenspriser
För KRAV-certifierad produktion tillkommer licenspris till KRAV,
se http://www.krav.se/kravs-licenspriser
Alla priser är exkl moms
Kiwa Sverige AB
Box 1940
Besöksadress:
Tel:
+46 (0)18 17 00 00
Bg: 645-8558
751 49 Uppsala
Kungsängsgatan 5A
Fax:
+46 (0)455 104 36
Org nr: 556565-3358
www.kiwa.se
E-post:
[email protected]