Provark etiketter PDF

Självhäftande etiketter på ark A4
för laser och bläckstråle
Provark PDF
Med inställningar för de flesta program
Priser:
www.silverdalen.se/priser
Provark: www.silverdalen.se/provark
l
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
19 mm rund
art L19
117 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
19.0
Etikett antal
9 st
Avstånd mellan etiketter
2.0
Arkmarginaler
11.5
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 19 mm rund
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
3
Glossy vit etikett
3
Täckande vit etikett
3
Vit med varningsruta
3
3
3
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
19.0
13 st
2.0
13.0
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
20x12 mm
l
art L2012
raka hörn
207 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
20.0
Etikett antal
9 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
15.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 20x12 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
12.2
23 st
0.0
8.2
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
26x10 mm
art L2710
runda hörn
196 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
26.1 10.0
Etikett antal
7 st 28 st
0.0
Avstånd mellan etiketter
2.5
8.5
Arkmarginaler
6.1
297.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 27x10 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
Frysbara vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett i papper
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparenta plastetikett
Med varningsruta plast
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
© SilverDalen Soft International AB 2003
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
27x10 mm
art L2710
runda hörn
196 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
26.1 10.0
Etikett antal
7 st 28 st
0.0
Avstånd mellan etiketter
2.5
8.5
Arkmarginaler
6.1
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 27x10 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
Frysbara vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett i papper
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparenta plastetikett
Med varningsruta plast
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
© SilverDalen Soft International AB 2003
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
30 mm rund
art L30
54 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
30.0
Etikett antal
6 st
Avstånd mellan etiketter
4.0
Arkmarginaler
5.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papperx 30 mm rund
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett ipapper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
30.0
9 st
3.0
4.5
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
30x12 mm
l
art L3012 vit
runda hörn
110 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
30.0 12.0
Etikett antal
5 st 22 st
0.0
Avstånd mellan etiketter
8.0
Arkmarginaler
14.0 16.5
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 30x12 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
Frysbara vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
Etikett i plast 30x12 mm
3 Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
3 Silveretikett i plast
3 Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Provark
32x10 mm
art L3210
runda hörn
135 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
32.0
Etikett antal
5 st
Avstånd mellan etiketter
6.0
Arkmarginaler
13.5
Ark A4
210.0
Etikett i papper 32x10 mm
Blå etikett i papper
3 Vit etikett standard
Grå etikett i papper
Avtagbar vit etikett
Grön etikett i papper
Frysbar vit etikett
3 Gul etikett i papper
3 Glossy vit etikett
Röd etikett i papper
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
Guldetikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
Silveretikett i papper
3
3
3
3
höjd
10.0
27 st
0.0
13.5
297.0
Etikett i plast 32x10 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
38x21 mm
l
art L3821
runda hörn
65 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
38.1
Etikett antal
5 st
Avstånd mellan etiketter
2.5
Arkmarginaler
4.7
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
3
3
3
3
3
Etikett i papper 38x21 mm
Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
3
3
3
3
3
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
3 NeonGul etikett i papper
3 NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
3
3
3
3
höjd
21.2
13 st
0.0
10.9
297.0
Etikett i plast 38x21 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
46x40 mm
l
art L4640
runda hörn
28 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
46.0
Etikett antal
4 st
Avstånd mellan etiketter
2.0
Arkmarginaler
10.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 46x40 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
3
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
40.0
7 st
0.0
8.5
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
48x24 mm
art L4824
runda hörn
48 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
48.0
Etikett antal
24 st
Avstånd mellan etiketter
2.0
Arkmarginaler
6.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papperx 48x24 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett ipapper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
24.0
12 st
0.0
4.5
297.0
Etikett i plast 48x24 mm
3 Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
3 Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Provark
48x31 mm
art L4831
runda hörn
36 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
48.0
Etikett antal
4 st
Avstånd mellan etiketter
2.0
Arkmarginaler
6.0
Ark A4
210.0
Etikett i papper 48x31 mm
Blå etikett i papper
Vit etikett standard
Grå etikett i papper
Avtagbar vit etikett
Grön etikett i papper
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
3 Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
Täckande vit etikett
3 Vit med varningsruta
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
Guldetikett i papper
NeonRöd etikett i papper
Silveretikett i papper
3
3
3
3
höjd
21.0
9 st
0.0
9.0
297.0
Etikett i plast 48x31 mm
3 Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
3 Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
3 Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
50x10 mm
art L5010
runda hörn
66 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
50.1
Etikett antal
3 st
Avstånd mellan etiketter
11.0
Arkmarginaler
19.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper
Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
10.0
22 st
2.7
10.1
297.0
Etikett i plast 50x20 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
3 Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
50x13 mm
l
art L5013
raka hörn
88 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
49.7
Etikett antal
4 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
5.6
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 50x13 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
13.1
22 st
0.0
4.4
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
50x20 mm
art L5020
raka hörn
56 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
50.0
Etikett antal
4st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
5.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 50x20 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
20.0
14 st
0.0
8.5
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
50x20 mm
art L5020ru
runda hörn
42 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
50.0
Etikett antal
3 st
Avstånd mellan etiketter
5.0
Arkmarginaler
25.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 50x20 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
20.0
14 st
0.0
8.5
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
52x30 mm
art L5230
runda hörn
40 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
52.5
Etikett antal
4 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
0.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 52x30 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
29.7
10 st
0.0
0.0
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
60x38 mm
l
art L6038
raka hörn
21 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
60.0
Etikett antal
3 st
Avstånd mellan etiketter
5.0
Arkmarginaler
10.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 60x38 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
38.0
7 st
0.0
15.5
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
3
3
3
3
3
3
Provark
63.5x38.1mm
art L6338
runda hörn
21 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
63.5
Etikett antal
3 st
Avstånd mellan etiketter
250
Arkmarginaler
7.2
Etikett i papper 63x38 mm
Vit etikett standard
3 Blå etikett i papper
Avtagbar vit etikett
3 Grå etikett i papper
Frysbar vit etikett
3 Grön etikett i papper
Glossy vit etikett
3 Gul etikett i papper
Täckande vit etikett
3 Röd etikett i papper
Vit med varningsruta
3 NeonGul etikett i papper
Guldetikett i papper
3 NeonOrange etikett i papper
Silveretikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
3
3
3
3
3
höjd
38.1
7 st
0.0
15.2
Etikett i plast 63x38 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
63x72m
l
art L6372 Diskett
runda hörn
12 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
63.5
Etikett antal
3 st
Avstånd mellan etiketter
2.0
Arkmarginaler
7.7
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papperx 63x72 mm
3
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
3
Frysbar vit etikett
3
Glossy vit etikett
3
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett ipapper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
72.0
4 st
0.0
4.5
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
65x6 mm
l
art L656
runda hörn
75etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
65.0
Etikett antal
3 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
7.5.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 65x6 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
höjd
6.0
25 st
5.0
13.0
297.0
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett i papper
Etikett i plast 65x6 mm
3 Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
3 Silveretikett i plast
3 Transparent plastetikett
3 Med varningsruta plast
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
3
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
65x25.4 mm
art L6525
runda hörn
33 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
65.0 25.4
Etikett antal
3 st 11 st
0.0
Avstånd mellan etiketter
2.0
8.8
Arkmarginaler
5.5
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
3
3
3
3
3
Etikett i papper 65x25 mm
Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
Frysbara vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
3
3
3
3
3
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
3 NeonGul etikett i papper
3 NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
3
3
3
3
Etikett i plast 65x25 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
3 Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
65x35 mm
art L6535
runda hörn
24 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
65.0
Etikett antal
3 st
Avstånd mellan etiketter
4.0
Arkmarginaler
3.5
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 65x35 mm
Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
3 Vit med varningsruta
3
3
3
3
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
3
3
3
3
3
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
3 NeonGul etikett i papper
3 NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
3
3
3
3
3
höjd
35.1
8 st
0.0
8.1
297.0
Etikett i plast 65x35 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
67x51 mm
art L6751
runda hörn
15 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
67.0
Etikett antal
3 st
Avstånd mellan etiketter
2.0
Arkmarginaler
2.5
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
3
3
3
3
3
3
Etikett i papper 67x51 mm
Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
3
3
3
3
3
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
3 NeonGul etikett i papper
3 NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
3
3
3
3
3
höjd
50.8
5 st
0.0
21.5
297.0
Etikett i plast 67x51 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
70x25.4 mm
art L7025 vit
raka hörn
33 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
70.0 25.4
Etikett antal
3 st 11 st
0.0
Avstånd mellan etiketter
0.0
8.8
Arkmarginaler
5.5
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 70x25 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
Frysbara vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
Etikett i plast 70x25 mm
3 Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
3 Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
70x34 mm
l
art L7034
raka hörn
24 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
70.0 23.9
Etikett antal
3 st 8 st
0.0
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
0.0 12.5
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 70x34 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
Frysbara vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
Etikett i plast 70x34 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
70x38 mm
art L7038
runda hörn
21 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
70.0
Etikett antal
3 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
0.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
3
3
3
Etikett i papper 70x38 mm
Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
38.0
7 st
0.0
15.5
297.0
Etikett i plast 70x38 mm
3 Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
3 Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Provark
70x51 mm
art L7051
runda hörn
15 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
70.0
Etikett antal
3 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
0.0
Ark A4
210.0
Etikett i papper 70x51 mm
3 Blå etikett i papper
3 Vit etikett standard
Grå etikett i papper
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
3 Grön etikett i papper
Glossy vit etikett
3 Gul etikett i papper
Täckande vit etikett
3 Röd etikett i papper
Vit med varningsruta
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 Guldetikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
3 Silveretikett i papper
höjd
51.0
5 st
7.0
7.0
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
76.2x46.4 mm
l
art L7646 Video mage
runda hörn
12 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
76.6 46.4
Etikett antal
2 st 6 st
0.0
Avstånd mellan etiketter
2.5
Arkmarginaler
9.3 27.5
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 76.2x46.4 mm
3
3 Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
3
Frysbara vit etikett
3
Glossy
vit
etikett
3
3
Täckande vit etikett
3
Vit med varningsruta
3
Guldetikett i papper
3
Silveretikett i papper
3
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
76x140 mm
76x140
mm
art L76140
runda hörn
14 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
76.0
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
10.0
Arkmarginaler
24.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 76x140
67x51 mm
mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
140.0
2 st
4.0
6.0
297.0
Etikett i plast 67x51 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Provark
77x46 mm
art L7746
runda hörn
12 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
77.0
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
18.0
Arkmarginaler
19.0
Ark A4
210.0
Etikett i papper 77x46 mm
3 Blå etikett i papper
3 Vit etikett standard
Grå etikett i papper
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
3 Grön etikett i papper
Glossy vit etikett
3 Gul etikett i papper
Täckande vit etikett
3 Röd etikett i papper
Vit med varningsruta
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 Guldetikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
3 Silveretikett i papper
höjd
46.00
6 st
0.0
10.5
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
80x10 mm
l
art L8010
runda hörn
36 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
80.0 10.0
Etikett antal
2 st 18 st
5.0
Avstånd mellan etiketter
20.0
Arkmarginaler
15.0 16.0
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 80x10 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
Frysbara vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
Etikett i plast 80x10 mm
3 Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
3 Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
85x14 mm
art L18514
runda hörn
40 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
85.0
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
10.0
Arkmarginaler
15.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 85x14 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
14.0
20 st
0.0
8.5
297.0
Etikett i plast 85x14 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
3 Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
95 mm rund
l
art L95
6 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
95.0
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
2.0
Arkmarginaler
9.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 95 mm rund
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
95.0
3 st
2.0
4.0
Etikett i plast 95 mm rund
3 Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
95x65 mm
l
art L9565
runda hörn
8 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
95.0 65.0
Etikett antal
2 st 4 st
3.0
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
10.0 14.0
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 95x65 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
Frysbara vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
98x18mm
art L9818
raka hörn
32 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
98.0
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
2.0
Arkmarginaler
6.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papperx 98x18 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett ipapper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
18.0
16 st
0.0
4.5
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
98x28 mm
l
art L9828 vit
runda hörn
20 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
98.0 28.0
Etikett antal
2 st 10 st
Avstånd mellan etiketter
2.0
0.0
Arkmarginaler
6.0
8.5
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 98x28 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
Frysbara vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
Etikett i plast 99x68 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Provark
98x72 mm
art L9872
raka hörn
8 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
99.1
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
5.9
Ark A4
210.0
Etikett i papper 99x72 mm
3 Blå
3 Vit etikett standard
3 etikett i papper
Grå etikett i papper
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
3 Grön etikett i papper
Glossy vit etikett
3 Gul etikett i papper
Täckande vit etikett
3 Röd etikett i papper
Vit med varningsruta
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
72.0
4 st
0.0
4.5
297.0
Etikett i plast
3 Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
98x140 mm
art L98140
raka hörn
4 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
98.0
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
7.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
3
3
3
3
3
3
Etikett i papper 98x140 mm
Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
3
3
3
3
3
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
3 NeonGul etikett i papper
3 NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
3
3
3
3
höjd
140.0
2 st
0.0
8.5
297.0
Etikett i plast 98x140 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Provark
99.1x34 mm
art L9834
runda hörn
16 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
99.1
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
5.9
Ark A4
210.0
Etikett i papper 99x34 mm
3 Blå
3 Vit etikett standard
3 etikett i papper
Grå etikett i papper
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
3 Grön etikett i papper
Glossy vit etikett
3 Gul etikett i papper
Täckande vit etikett
3 Röd etikett i papper
Vit med varningsruta
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
34.0
8 st
0.0
12.5
297.0
Etikett i plast
3 Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
3 Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
99x36 mm
art 9936
runda hörn
16 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
99.1
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
2.5
Arkmarginaler
4.6
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 99x36 mm
Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
36.0
8 st
0.0
4.5
297.0
Etikett i plast 99x36 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
3 Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
99x38m
l
art L9838
runda hörn
48 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
99.1
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
3.0
Arkmarginaler
4.2
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papperx 99x38 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett ipapper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
38.1
7 st
0.0
15.5
297.0
Etikett i plast 99x38 mm
3 Vit etikett i plast
3 Gul etikett i plast
3 Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
98x46.6 mm
Denna fp innehåller 1.200 st etiketter
art L9846 vit
runda hörn
12 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
98.0 46.6
Etikett antal
2 st 6 st
0.0
Avstånd mellan etiketter
3.0
8.7
Arkmarginaler
5.5
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 98x46 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
Frysbara vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
Etikett i plast 98x46 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
3 Silveretikett i plast
Transparenta plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
99.1x67.7 mm
l
art L9868
runda hörn
8 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
99.1 67.7
Etikett antal
2 st 4 st
0.0
Avstånd mellan etiketter
2.5
Arkmarginaler
4.6 13.0
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 99x68 mm
Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
Frysbara vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
3 Vit med varningsruta
3
3
3
3
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
3
3
3
3
3
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
3 NeonGul etikett i papper
3 NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
3
3
3
3
3
Etikett i plast 99x68 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
99.1x93.1 mm
art L9992
runda hörn
6 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
99.1
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
2.5
Arkmarginaler
4.7
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 99x93 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
3 Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
3 Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
93.1
3 st
0.0
8.8
297.0
Etikett i plast 99x93m
3 Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
3 Silveretikett i plast
3 Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
105x25 mm
art L10525
raka hörn
33 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
105.0
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
0.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 105x25 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
25.4
11 st
0.0
8.8
297.0
Etikett i plast 105x5 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
3 Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
105x34 mm
l
art L10534 vit
raka hörn
16 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
Etikett format
105.0 34.0
Etikett antal
2 st 8 st
0.0
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
0.0 12.5
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 105x34 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbara vit etikett
Frysbara vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
105x70 mm
art L10570
raka hörn
8 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
105.0
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
0.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 52x30 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
70.0
4 st
0.0
8.5
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
105x99 mm
art L10599
raka hörn
6 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
105.0
Etikett antal
2 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
0.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 105x99 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
99.0
3 st
0.0
0.0
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
105x220 mm
art L105220
raka hörn
2 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
höjd
Etikett format
105.0 220.0
Etikett antal
2 st
3 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
0.0
Arkmarginaler
0.0 38.5.0
Ark A4
210.0 297.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 105x220 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Provark
110 mm rund
art L110
2 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
110.0
Etikett antal
1 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
50.0
Ark A4
210.0
Etikett i papperx 110 mm rund
Blå etikett i papper
3 Vit etikett standard
Grå etikett i papper
Avtagbar vit etikett
Grön etikett i papper
Frysbar vit etikett
Gul etikett i papper
Glossy vit etikett
Röd etikett ipapper
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
Guldetikett i papper
NeonRöd etikett i papper
Silveretikett i papper
höjd
110.0
2 st
5.0
36.0
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
138x21 mm
art L13821
raka hörn
12 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
138.0
Etikett antal
1 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
39.7
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 139x21 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
21.0
12 st
0.0
22.5
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
146x18 mm
l
art L14618 Video rygg
runda hörn
16 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
146.0
Etikett antal
1 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
32.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 146x18 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
3 Guldetikett i papper
3 Silveretikett i papper
3
Provark
3 Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
3 Grön etikett i papper
3 Gul etikett i papper
3 Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
höjd
18.o
16 st
0.0
4.5
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
198x50 mm
art L19850
runda hörn
5 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
198.0
Etikett antal
1 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
6.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 198x50 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
3 Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
3 Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
50.0
5 st
0.0
23.0
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
200x51 mm
art L20051
runda hörn
5 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
200.0
Etikett antal
1 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
5.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 200x51 mm
Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
3 Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
50.8
5 st
0.0
21.5
297.0
Etikett i plast 200x51 mm
3 Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
l
210x99 mm
art L21099
raka hörn
3 etiketter per ark
Inställningar, mått i mm bredd
Etikett format
210.0
Etikett antal
1 st
Avstånd mellan etiketter
0.0
Arkmarginaler
0.0
Ark A4
210.0
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
Etikett i papper 210x99 mm
3 Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
NeonGul etikett i papper
NeonOrange etikett i papper
NeonRöd etikett i papper
höjd
99.0
3 st
0.0
0.0
297.0
Etikett i plast
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se
Självhäftande etikett på ark A4
för laser och bläckstråle
210x297 mm
l
art L210297 vit A4
raka hörn
1 etikett per ark
Inställningar, mått i mm bredd höjd
210.0 297.0
Etikett format
1 st 1 st
Etikett antal
0.0
0.0
Avstånd mellan etiketter
0.0
0.0
Arkmarginaler
210.0 297.0
Ark A4
tel 08-446 3820, fax 08-446 3821
[email protected]
3
3
3
3
3
Etikett i papper 30x12 mm
Vit etikett standard
Avtagbar vit etikett
Frysbar vit etikett
Glossy vit etikett
Täckande vit etikett
Vit med varningsruta
Guldetikett i papper
Silveretikett i papper
Provark
3
3
3
3
3
Blå etikett i papper
Grå etikett i papper
Grön etikett i papper
Gul etikett i papper
Röd etikett i papper
3 NeonGul etikett i papper
3 NeonOrange etikett i papper
3 NeonRöd etikett i papper
3
3
3
3
Etikett i plast 210x297 mm
Vit etikett i plast
Gul etikett i plast
Silveretikett i plast
Transparent plastetikett
Med varningsruta plast
Etikett i kartong (ej självh)
Microperforerad
© SilverDalen Soft International AB 2003
Provark: www.silverdalen.se/provark
Priser:
www.silverdalen.se/priser
www.silverdalen.se