Produktdatablad - Reflekt Tapetlim Papper

Produktdatablad - Reflekt Tapetlim Papper
Produktbeskrivning:
Tapetlim Papper är ett färdigblandat, förstärkt lim.
Produktanvändning:
Använd Tapetlim Papper i torra utrymmen till uppsättning av
papperstapeter och vinyltapet med pappersbaksida. Kan ej användas i
våtrum.
Gör så här:







Underlaget skall vara rent, torrt och fast
Sugande underlag förlimmas med Tapetlim Papper
För limning av släta ytor skall ytan slipas och sedan grundas
innan tapet kan sättas
Stryk på limmet i ett jämnt skikt på baksidan av tapetvåden
Appliceras med klisterpensel eller rulle
Vik ihop tapetvåderna och låt svälla i 5-10 min innan
uppsättning
Se även instruktion för respektive tapet
Tekniska data:
Densitet:
Ca. 1,0 kg/l
Torrhalt:
Ca. 12 vikt%
Åtgång:
4-8 m²/l
Appliceringstemp.:
Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF
Torktid vid +23°C och normal
luftfuktighet (60%RF): Ca. ½ timme
Förtunning:
Vatten
Rengöring av verktyg: Vatten
Förvaring:
Svalt, frostfritt och väl försluten
Miljöinformation:
Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande
färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal
miljöstation.