Krandämpare

Fäste SD
Art.nr 0715652
Fäste LD
Art.nr 0715650
KRANDÄMPARE
KD500 PRO
KD650 PRO
KD1002 PRO
KD2002 PRO
KD2004 PRO
1 - 3 tm
2 - 6 tm
2 -11 tm
12 - 30 tm
12 - 30 tm
Art.nr 0715900
Art.nr 0715908
Art.nr 0715901
Art.nr 0715903
Art.nr 0715902
254 x 95
254 x 95
283 x 95
283 x 95
283 x 95
230 x 105 x 105
194 x 194 x 94
230 x 105 x 206
296 x 136 x 250
265 x 105 x 383
Dimension
(lxbxh) mm:
Snabbare och behagligare körning samt kraftigt reducerad risk för kranhaveri
Kranämparen ansluts till kranens lyft - och svänghydraulik och dämpar tryckpikar och vibrationer i systemet.
• Ca 50% reducerad risk för haveri till följd av utmattning i kran och kraninfästning
• Upp till 30% snabbare manöverrörelser
• Förbättrad förarkomfort och ergonomi
01147000551-SE
Utan dämpning
Med dämpning
Hultdin System AB, Skolgatan 12, SE-930 70 Malå, Sweden
Tel: 0953-418 00, Fax: 0953-418 01, E-mail: [email protected]
www.hultdins.se
Med reservation för ev. förändringar eller felaktigheter