Transportplanering Mobil

Produktöversikt:
MCS-rm Transportplanering Mobil
MCS-rm Transportplanering Mobil gör era
förare effektivare
Transportplanering Mobil integreras med MCS-rm Transportplanering så
era förare kan komma åt den senaste informationen för en leverans och
ger möjlighet att spara ner viktiga data vid en hämtning t ex.
Depåchefer kan lätt planera rutter och resursanvändning, ta fram
rapporter och leveransinformation, upphämtning och
serviceinformation.
Optimerad körsträcka ger effektivare
transporter
MCS-rm Transportplanering sammanställer en lista
över leveranser, hämtningar och utbyten för
dagen. Depåcheferna kan allokera varje jobb
genom att enkelt "peka, dra och droppa" varje jobb
till utsedd förare. De kan skapa optimala
körsträckor för varje förare vilket minskar
transportkostnaderna och ser till att varje resurs
används på bästa sätt.
Ökad produktivitet på vägarna och ute på
fältet
MCS-rm Transportplanering Mobil låter era förare
använda bärbar teknik för att komma åt, uppdatera
och hålla koll på sina inplanerade körningar och
andra sysslor. De kan också se ändringar av färdväg
eller hämtning under dagens gång, likväl anteckna
viktig information. Information är skickad till
databasen i realtid. Om inget nätverk finns
tillgängligt sparas data lokalt på den bärbara
enheten och blir överfört när internetkoppling
finns igen.
I korta drag:
• Ta fram en karta över platserna för hämtning/
leverans i Google Maps och få vägbeskrivningar.
• Göra och hitta “sista-minuten-ändringar” till en
schemalagd leverans.
• Spara mätarställningar.
Ta fram en lista över dagens leveranser och hämtningar.
Förare och annan personal ute på fältet kan
använda Transportplanering Mobil på sin mobila
enhet för att:
• Anteckna och ändra leveransuppgifter så som
beställd kvantitet jämfört med faktiskt levererad
kvantitet.
• Se sina arbeten för dagen på en färgkodad lista
över leveranser och hämtningar.
• Anteckna uppgifter om oplanerade hämtningar /
avhyrningar.
Förarnas produktivitet ökar –
Korrekt leverans och
upphämtningsdata med
vägbeskrivning och karta gör
jobbet enklare för förarna.
Att-göra-listan updateras
regelbundet till ert val av bärbar
enhet.
Bättre översikt av fordon och
förare – Lagerpersonal kan se
dagens och veckans leveranser och
upphämtningar i realtid, spåra
jobb och ta fram statistik eller
modifiera färdigbyggda rapporter.
Nöjdare kunder – Platschefer får
bättre kontroll och kan snabbt ta
rätt beslut och lösa problem då de
kontinuerligt får uppdaterad
information från förarna under
arbetets gång. Det blir enklare att
svara på frågor med stöd av
elektroniska leveransunderskrifter
och fotobevis av skador.
Fakturera snabbare – Elektroniska
underskrifter minskar
leveranstvister vilket leder till
snabbare fakturering och förbättrar
kassaflödet.
Lägre kostnader – Manuella
processer är arbetsintensivt och
dyrt. Dessa kostnader kan
elimineras och bensin och
underhållskostnader kan dras ner,
då systemet föreslår optimala
körsträckor.
Kontakta Oss
Kontakta MCS idag för att
diskutera hur MCS-rm Transportplanering Mobil, och MCS-rm
Transportplanering, kan
effektivisera er transportplanering och därmed göra er
uthyrningsverksamhet mer
lönsam.
Kontakta oss på
+46 (0)8-50 52 10 42 eller
besök www.mcs-software.se
Ta fram detaljerade vägbeskrivningar med Google Maps
• Checka-in leveranskvantitet för varje artikel och
ta anteckningar för varje artikel.
• Ta fram en checklista över tillbehör, samt
uppdatera vid behov.
• Ta foton på plats vid eventuella avvikelser t ex.
skador kan markeras och sparas i uthyrningssys
temet.
• Elektronisk underskrift av leveransbevis och
hämtsedel.
• Erbjuda ett kvitto från en mobil skrivare
(Bluetooth).
• Snabbt utbyte av maskin på plats.
leveranser, då ni har en översikt av vad som är
lovat.
• Tvister kan minimeras då förare kan kvalitetskon
trollera hämtningen enligt en checklista och
anteckna avvikelser på plats. En elektronisk
underskrift av leveransbevis och ett foto av en
skada taget på plats är ett bra bevis vid
förfrågningar och eventuella tvister. Frågor kan
besvaras snabbt och därmed blir fakturor
betalade snabbare.
• Att utföra transaktioner elektroniskt ser
professionellt ut och visar att kvalitet är viktigt
för ert företag.
Strömlinjeforma era processer för effektivare
uthyrning
• Era förare blir mer produktiva då mycket tid
sparas när optimerade körscheman kan planeras
för varje arbetsdag. De kan lätt ta fram ändringar
eller nya arbetsuppgifter under dagens gång
• Sänk era kostnader genom att minimera era
pappersbaserade processer (leveranssedlar,
utskrifter, pärmar och annan manuell förvaring
och administration). Ni kan även drastiskt
reducera era leveranskostnader genom färre
körda mil och mindre bensinförbrukning.
• Ni kan spåra era objekt med streckkodsteknik
vilket ger er en total översikt av er utrustning.
Skriv ut kvitton ute på fältet.
Förbättra er kundnöjdhet
• Med MCS-rm Transportplanering och Transportplanering Mobil kan du ha en centraliserad
kontroll över era förare och säkerställa att ni
möter och överträffar era kunders förväntningar
för leveranser och hämtningar.
• Ledningen får kontroll över era resurser och
leveranser likväl som de kan ta fram statistik och
rapporter på viktiga nyckeltal för er bransch för
att bedöma risker och ta rätt beslut då all
information om era transporter är sparade i
real-tid.
• Ni kan agera direkt och därmed rätta till
eventuella fel, så som sena eller missade
MCS Global Ltd
Solna Strandväg 78
171 54 Stockholm
Sverige
Tel: +46 (0)8-50 52 10 42
Fax: +46 (0)8-50 52 10 10
E-post: [email protected]
Webb: www.mcs-software.se
Kontakta MCS för att få veta mer