Beslutsstöd för dosering av fällningskemikalier i

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015
Beslutsstöd för dosering av fällningskemikalier i
dricksvattenverket Görvälnverket
Sara Nilsson och Fredrik Hallgren
2015-04-15
Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015
Introduktion och bakgrund
 Idag: Manuell dosering av fällningskemikalie baserat på
ett antal mätparametrar
 Mål: Att gå från manuell till automatisk dosering av
fällningskemikalier
– Utan ytterligare hårdvara, implementera i ABB 800XA
 Syfte: Att kunna reagera snabbare på förändringar av
råvattnet och därmed få stabilare kvalitet på dricksvattnet
 Metod: PLS-modeller som (baserat på ett antal
parametrar som redan mäts) kan förutsäga vilken dos som
manuellt skulle ställas in under rådande förhållanden
DosModell
Fredrik Hallgren 2015-04-15
Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015
Processen
Fällningskemikalie
Fällningslinjer
Sedimentering
Råvatten
Sandfilter
Kolfilter
UV-aggregat
Pulsator
Temp
pH
Kond
UV-abs
Färg
TOC
COD
Turb
Turb
UV-abs
Färg
TOC
COD
DosModell
Fredrik Hallgren 2015-04-15
Dricksvatten
DH5
Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015
Data
DosModell
Fredrik Hallgren 2015-04-15
Kond, UV, Färg, COD, TOC
Resultat – validering över 2 års
historiska data
Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015
DosModell
Fredrik Hallgren 2015-04-15
Resultat
Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015
52,00
0,51
50,00
0,49
48,00
0,47
Dos Man
Dos PLS
46,00
0,45
44,00
0,43
42,00
0,41
40,00
0,39
0 288 576 86411521440
23042592288031683456374440324320
4608
4896
5184
5472
5760
1 1728
- 122016
mars
1 - 7 april
UV
Dos [mg/L]
Kond, UV, Färg, COD, TOC
DosModell
Fredrik Hallgren 2015-04-15
UVRå/3
Uvut
Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015
Görvälnverket kan nu
 Gå från manuell till automatisk dosering av
fällningskemikalie.
 Reagera snabbare på förändringar av råvattnet och därmed
få stabilare kvalitet på dricksvattnet.
 Undvika ytterligare hårdvara genom att modellen är
implementerad i befintligt styrsystem för visualisering och
styrning.
DosModell
Fredrik Hallgren 2015-04-15
Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015
Framtid
 Framtida möjligheter på Norrvatten
– Se på möjligheter att optimera processen för att minska förbrukningen
av fällningskemikalier
 Framtida möjligheter på andra vattenverk
–
–
–
–
att utvärdera/implementera på fler vattenverk
Liknande sensorer
Tillgång till historiska data
Styrsystemsmöjligheter, relativt enkel funktion för
direktimplementering
DosModell
Fredrik Hallgren 2015-04-15
Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015
Tack!
 Projektet var initierat av Norrvatten och det kunde inte ha
genomförts utan Kristina Dahlberg, David Heldt, Toni Aigner
och Sofia Wängdahls bidrag med processförståelse,
erfarenhet och data.
 Sara Nilsson (IVL) som har utfört all datautvärdering och
modellering
 Kontakt: [email protected], 031-725 62 33
DosModell
Fredrik Hallgren 2015-04-15