OTAGO Sverige

1
Västerbottens län
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme
2
Hälso- och sjukvård
Universitets-, regionoch länssjukhus
Länsdelssjukhus
Psykiatrisk vård
Hälsocentral
Sjukstuga (hälsocentral med akutplatser)
Beteendemedicinskt behandlingsenhet
Rehabiliteringsenhet
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme
3
Lycksele
lasarett
•Akutsjukvård och förlossning
•Fetmakirurgi
•Höftledsoperationer
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme
OTAGO TRÄNINGSPROGRAM
Vad är OTAGO Träningsprogram?
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme
OTAGO
•
•
•
•
Evidensbaserad
Pedagogiskt
Omfattande
Graderat i svårighetsgrad
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme
Hälgång
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme
Certifierad Otagoinstruktör
• Maj 2014
• September 2014 Portalen
• Oktober 2014 Umeå
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme
Förberedelser inför OTAGOKURS
• Inläsning
• Arbetsblad
• Förbereda de olika
träningsövningarna
• Ca 40h
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme
OTAGO-ledare
• Leder grupper eller enskilt
• Utbildas av certifierad otagoinstruktör
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme
Områden i Otagoträningsprogram
Uppvärmning - 8 övningar
•
Styrketräning - 5 övningar
•
Balansträning (dynamisk och statisk) - 12 övningar
•
(Nedvarvning)
•
Plus..
Program för gångträning
•
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme
Hälgång baklänges
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme
OTP Schema vid gruppträning
1 tim träning 1 gång/v. (kan även vara fler tillfällen).
Två träningstillfällen på egen hand i hemmet
Ger samma totala frekvens och varaktighet
som vid enbart hemträning.
Evidens pekar på att progressionen, (utvecklingen) är
snabbare och att styrka och balans förbättras snabbare vid
gruppbaserad träning
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme
Sammanfattningsvis
•Har utformats för att minska risken för fallolyckor genom att
förbättra styrka och balans
•Är en effektiv åtgärd för att minska fallolyckorna för personer i
ordinärt boende
•Är ett effektivt träningsprogram när det framförs av en sjukgymnast
eller utbildade, handledda sjuksköterskor
•Är mest effektivt för personer som är äldre än 80 år och som tidigare
har råkat ut för fallolyckor
•Är kostnadsbesparande för personer som är äldre än 80 år och
kostnadseffektivt för personer som är äldre än 65 år
OTAGO
Sverige
Otago Excercise Programme