EXOGEN-introduktionsbroschyr Översikt av enheten och hur den

38 %
86 %
kortare läkningstid av nya
frakturer1,2
läkningsgrad av non-unions3
Summering av användningsområde
EXOGEN indiceras för icke-invasiv behandling av bendefekter (förutom ryggrad och skalle), som omfattar
behandling av försenad läkning, utebliven frakturläkning†, stressfrakturer och ledfusion. EXOGEN
indiceras även för påskyndning av läkningstiden för färska frakturer, reparation efter osteotomi, reparation i
bentransportingrepp och reparation i osteodistraktionsingrepp.
†
En utebliven frakturläkning anses etablerad när frakturstället inte visar några synliga tecken på läkning.
Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effektivitet har
inte fastställts för individer vars skelett är omoget, gravida eller ammande kvinnor, patienter med
hjärtpacemaker, frakturer från bencancer eller patienter med dålig blodcirkulation eller koagulationsproblem.
En del patienter kan vara känsliga för ultraljudsgelen.
Fullständig ordinationsinformation finns på produktmärkningen på www.exogen.com. Du kan även ringa
kundtjänst på 020-79 77 55.
Referenser
1. Heckman JD, Ryaby JP, McCabe J, Frey JJ, Kilcoyne RF. Acceleration of Tibial Fracture-Healing by
Non-Invasive, Low-Intensity Pulsed Ultrasound. J Bone Joint Surg Am. 1994; 76(1): 26-34.
2. Kristiansen TK, Ryaby JP, McCabe J, Frey JJ, Roe LR. Accelerated healing of distal radial fractures
with the use of specific, low-intensity ultrasound. A multicenter, prospective, randomized, double-blind,
placebo-controlled study. J Bone Joint Surg Am. 1997;79(7):961-973.
91 %
3. Nolte PE, Krans A, Patka P, Janssen IMC, Ryaby JP, Albers R. Low-intensity pulsed ultrasound in the
treatment of nonunions. J Trauma. 2001; 51: 693-703.
4. Schofer MD, Block JE, Aigner J, Schmelz A. Improved healing response in delayed unions of the tibia
with low-intensity pulsed ultrasound: results of a randomized sham-controlled trial. BMC Musculoskelet
Disord. 2010;11(1):229.
behandlingsefterlevnad
4
5. Azuma Y, Ito M, Harada Y, Takagi H, Ohta T, Jingushi S. Low-intensity pulsed ultrasound accelerates rat
femoral fracture healing by acting on the various cellular reactions in the fracture callus. J Bone Miner
Res. 2001;16(4):671−680.
6. Lerner A, Stein H, Soudry M. Compound high-energy limb fractures with delayed union: our experience
with adjuvant ultrasound stimulation (EXOGEN). Ultrasonics. 2004;42(1):915−917.
Hög behandlingsefterlevnad.4
Bevisad effektivitet.1–3
Bioventus Coöperatief U.A.
Taurusavenue 31
2132 LS Hoofddorp
Nederländerna
Customer Care
T: 020-79 77 55 (gratis)
E: [email protected]
EXOGEN och logotypen Bioventus är registrerade
varumärken som tillhör Bioventus LLC.
© 2015 Bioventus LLC
SMK-000891
www.BioventusGlobal.com
www.exogen.com
20
minuter behandling
per dag
Stödverktyg för behandlingsefterlevnad
Kliniskt stöd för EXOGEN-behandling
Med EXOGENs sortiment av stödverktyg får patienter hjälp att använda
anordningen konsekvent och enligt anvisning.
EXOGENs ultraljudsvågor stimulerar kroppens naturliga benläkningsprocess.5
EXOGENs inbyggda kalender för behandling visar slutförda
och missade behandlingar, vilket gör efterlevnaden smidig
för patienter och verifierbar för läkare.
20-minuters behandling
Med behandlingar som bara varar i 20 minuter passar
EXOGEN enkelt in i patientens dagliga rutin.
38 % snabbare läkning1,2
Behandlingsgrupp
Kalender för behandling
Behandlings­
påminnelser
* Tillgänglig på deltagande
Kontrollgrupp
dagar
snabbare
I en prospektiv, randomiserad,
dubbelblind och placebo­
kontrollerad (nivå I) studie av
67 tibiafrakturer påskyndade
EXOGEN-behandlingen
läkningen med 38 %1 – en
skillnad på mer än 8 veckor.
Dagar till läkning
Felstaplarna representerar medelvärdets standardfel
Behandlingsgrupp
Patienter kan ladda ned
EXOGEN CONNECTSappen* för att få dagliga
automatiska behandlingspåminnelser och
läkningsinformation.
Frakturer i diafys på tibia – kortikalt ben
Frakturer i distal radius – trabekulärt ben
dagar
snabbare
Kontrollgrupp
En separat nivå I-prövning
av 61 distala radiusfrakturer
rapporterade också 38 %
snabbare läkning samt
avsevärt mindre dislocering.2
marknader.
Dagar till läkning
Felstaplarna representerar medelvärdets standardfel
Slutförd
behandling
Missad
behandling
Aktuell
efterlevnads­
frekvens
86 % läkningsgrad av non-unions3
Läkt
Inte läkt
En nivå II-studie visade en läkningsfrekvens
på 86 % vid användning av EXOGEN.3
86 %
(25/29)
89 % läkningsfrekvens för
högenergifrakturer6
16 av 18 högenergifrakturer läkte
med EXOGEN inom 13–52 veckor.
89 %
(16/18)
Verklig storlek