Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics
NAV 2015
—
Itero Business Solutions
Göteborg
Prästgårdsgatan 28
431 44 Mölndal
Stockholm
Parmmätargatan 24
112 24 Stockholm
Innehåll
Dynamics NAV 2015 för tablets
4
Förbättrad användarupplevelse
5 Effektiv visualisering
6
Förenklade vyer för mindre företag
7
Integration med Office 365
8
Layout på rapporter och dokument
3
Dynamics NAV 2015
för tablets
Få tillgång till vilken data du vill, i vilken enhet du vill.
Dynamics NAV 2015 för tablets ger användare i små och medelstora verksamheter
direkt tillgång till den data eller de rutiner de behöver, i vilken enhet de än föredrar.
Med ett modernt gränssnitt designat för touch och en välbekant rollbaserad miljö,
kan du arbeta precis som vanligt hemifrån, på jobbet eller på språng. Med
Dynamics NAV 2015 för tablets får du den kompletta upplevelsen av Microsoft
Dynamics NAV i Per
din Jorlind
tablet-enhet.
Managing Director
Direct:
(0)31-760 direkt
19 12 i Windows Store, App Store eller Google
Ladda ned appen
och+46
installera
Mobile: +46 (0)708-76 90 12
Play beroende på
vad [email protected]
du har för enhet, och koppla sedan upp dig mot Dynamics
E-mail:
NAV 2015 servern. Tablet-klienten är optimerad och fungerar med alla storlekar av
tablets från 7 tum.
Itero
Head office
www.itero.se
Adress: Gamlestadsvägen 2-4, HUS B19
SE-415 02 GÖTEBORG
Phone: +46 (0)31-760 19 10
Fax: +46 (0)31-19 92 10
E-mail: [email protected]
Internet: www.itero.se
Förbättrad
användarupplevelse
Snabbare processer och förhöjd produktivitet med en förbättrad
användarupplevelse i nya Dynamics NAV 2015.
En rad olika förbättringar har gjorts för att förhöja användarupplevelsen i
Microsoft Dynamics NAV 2015. Bland annat har datainmatningen i vyer gjorts
mycket snabbare genom att visa obligatoriska inmatningsfält, och dokumentPer Jorlind
nummer fylls automatiskt
i för att processen ska bli snabbare. Granskning av
Managing Director
dokument, exempelvis
ordrar
och
har förenklats genom att totalDirect: +46
(0)31-760
19 fakturor,
12
Mobile:
+46
(0)708-76
90
12
summeringar syns direkt på förstasidan. Dessutom har produktiviteten kunnat
[email protected]
höjas genom attE-mail:
endast
de fält som är relevanta för användaren utifrån behörighet
och licens är de som
Iterovisas, vilket innebär ett renare och ännu enklare gränssnitt.
Head office
www.itero.se
Adress: Gamlestadsvägen 2-4, HUS B19
SE-415 02 GÖTEBORG
Phone: +46 (0)31-760 19 10
Fax: +46 (0)31-19 92 10
E-mail: [email protected]
Internet: www.itero.se
Effektiv visualisering
Ta hjälp av BI-dashboards för att förbättra ditt beslutfattande och
fokusera på de åtgärder du bör göra.
Visste du att du med hjälp av BI kan visualisera din data för att underlätta beslutsfattande och lättare kunna agera? Med Dynamics NAV 2015 har du möjlighet att
integrera operativa BI-dashboards i ditt Rollcenter för att kunna visa viktiga KPI:er
med uppdatering i realtid då all data hämtas direkt från NAV.
Visa och arrangera
Perrapporter
Jorlind med möjlighet att borra dig ned på siffrorna bakom
Managing
Director
rapporten. Visualiseringen
av din data underlättar beslutsfattandet och kan ge en
Direct:
+46
(0)31-760
19 12agera på. Om du vill kan du även använda färgindikation på vilka områden du bör
Mobile: +46 (0)708-76 90 12
kodning för att ytterligare
förstärka den visuella effekten.
E-mail: [email protected]
Itero
Head office
www.itero.se
Adress: Gamlestadsvägen 2-4, HUS B19
SE-415 02 GÖTEBORG
Phone: +46 (0)31-760 19 10
Fax: +46 (0)31-19 92 10
E-mail: [email protected]
Internet: www.itero.se
Förenklade vyer för
mindre företag
Med förenklade vyer anpassade särskilt för mindre företag och
verksamheter blir användarupplevelsen bättre i NAV 2015.
Förenkling är en förutsättning för att kunna utveckla lösningar med en bättre
Per Jorlind
användarupplevelse.
I Dynamics NAV 2015 har förenklade vyer tagits fram med
Managing Director
fokus på grundläggande
inköps- och försäljningsfunktioner.
Direct: +46 (0)31-760 19 12
Mobile: +46 (0)708-76 90 12
Förenklingen består
ett paket med ~100 objekt, med mer än 60 vyer som
E-mail:av
[email protected]
anpassats med färre framsläppta fält tillsammans med ett nytt Rollcenter.
Itero
Head office
www.itero.se
Adress: Gamlestadsvägen 2-4, HUS B19
SE-415 02 GÖTEBORG
Phone: +46 (0)31-760 19 10
Fax: +46 (0)31-19 92 10
E-mail: [email protected]
Internet: www.itero.se
Integration med
Office 365
Integrationen med Office 365 gör
arbetet både mer effektivt och
smidigt i Dynamics NAV 2015.
Microsoft Dynamics NAV och Office
365 är kompatibla med varandra, vilket
innebär att användare kan bläddra,
analysera, dela och samarbeta med
varandra på ett enkelt sätt.
Allteftersom användbarheten ökar och
gör lösningen både enklare och mer
följsam att arbeta i, kan du nyttja
fördelarna med att jobba smidigt och
effektivt i alla applikationer.
Per Jorlind
Managing Director
Direct: +46 (0)31-760 19 12
Mobile: +46 (0)708-76 90 12
E-mail: [email protected]
Itero
Head office
www.itero.se
Adress: Gamlestadsvägen 2-4, HUS B19
SE-415 02 GÖTEBORG
Phone: +46 (0)31-760 19 10
Fax: +46 (0)31-19 92 10
E-mail: [email protected]
Internet: www.itero.se
I Microsoft Dynamics NAV
2015 har integrationen med
Office 365 utvecklats ännu
mer och har idag stöd för:
» Förenklade e-post
meddelanden via SMTP
inklusive Office 365
» Inloggning i Dynamics NAV
Windows-klient med ditt
konto i Office 365
Layout på rapporter
och dokument
Mer flexibel layouthantering av dina rapporter och dokument, med hjälp av
ny funktionalitet för att hantera layout i Word.
Nu introduceras Microsoft Word som ett alternativ för att redigera layouten för dina
dokumentrapporter. Du kan enkelt läsa ut en layout till Word och förändra den på
egen hand eller med hjälp av olika teman och andra befintliga layoutfunktioner i
Word. Du kan sedan lätt läsa tillbaka layouten till NAV där den är färdig att
användas.
En enda rapport kan numer ha flera olika layouter, antingen RDLC, Word eller både
och. Du kan själv kontrollera vilken layout som ska gälla för en specifik rapport.
Eftersom NAV sedan versionen 2013 R2 stöder en så kallad multitenant-miljö (flera
kunder kan köra mot samma servertjänst men ändå vara helt separerade) så kan
du även ha flera olika tenant-specifika kundanpassningar lagrade i databasen.
Schemalägg dina rapporter
Nu finns en enklare möjlighet att schemalägga rapporter att köras direkt eller på
en bestämd tid senare, beroende på vad som passar dig bäst. Rapporterna samlas
sedan i en rapportinbox i ditt Rollcenter.
Per Jorlind
Managing Director
Direct: +46 (0)31-760 19 12
Mobile: +46 (0)708-76 90 12
E-mail: [email protected]
Itero
Head office
www.itero.se
Adress: Gamlestadsvägen 2-4, HUS B19
SE-415 02 GÖTEBORG
Phone: +46 (0)31-760 19 10
Fax: +46 (0)31-19 92 10
E-mail: [email protected]
Internet: www.itero.se
Har du några frågor
kring NAV 2015?
Tveka inte att höra av dig till
våra produktansvariga:
» [email protected]
» [email protected]
Eller läs mer här:
www.itero.se/dynamics-nav/