Dicco products SV

DICCO
Pålitliga färger för trämöbler och snickeri-industrin
Två-komponent lösningsmedelsburna
Dicco-färger har använts under många år
och kunderna har varit mycket nöjda med
dess egenskaper. Produktsortimentet består
av baskvaliteter, snabbtorkande så väl som
tixotropa och högglansiga produkter.
En fördel med Dicco-färgerna är att en härdare är användsbar till samtliga produkter och
att den långa potlifen möjliggör ett flexibelt
arbetssätt vilket spar mycket tid.
Dicco-produkterna kan användas till många
typer av möbler inomhus och till andra träoch fiber-boardkomponenter: dörrar,
dörrkarmar, stolar, köksinredningar, bygglister etc.
DICCO-PRODUKTER
BASSORTIMENT AV GRUND- OCH TOPPFÄRGER
TYPISKA DICCO-FÄRGSYSTEM:
Diccoplast Primer, Diccoplast 30 och Diccoplast 80 är basprodukter för varierande ytbehandlingsområden. Färgernas torrhalter är
höga och de har god fyllighet och täckförmåga. De färdiga ytorna
ger en imponerande fyllighet och hög kvalitet. Proudkterna kan
användas för manuell sprutning så väl som för automatsprutning och
i ridåmaskin.
Bassystem
1–2 x Diccoplast Primer + 1 x Diccoplast 30 eller Diccoplast 80
SNABBTORKANDE FÄRGER
Dicco Surf primer och Dicco Astral toppfärg torkar 20-30%
snabbare än standard Diccoplast-färger. Snabbtorkande innebär
högre produktivitet på grund av att ytorna är slip- och packbara
snabbare. En annan fördel är att de är aromatfria vilket gör dom mer
miljövänliga.
Snabbtorkande system
1–2 x Dicco Surf + 1 x Dicco Astral
Tixotropiskt system
1–2 x Diccoplast Plus Tix + 1 x Diccoplast 30 Tix
Syrahärdande primers
ProduktFärgtypKulör
Diccoplast Primer
Standardkvalitet
Vit, svart
Diccoplast Plus Tix
Tixotropisk Vit
Dicco Surf
Snabbtorkande
Vit, beige
Dicco Surf Color
TCL-bas
Röd, blå och andra mörka kulörer
TIXOTROPISKA FÄRGER
Diccoplast Plus Tix primer och Diccoplast 30 Tix toppfärg är gjorda
för vertikala ytor. Eftersom de är tixotropa så har de inte någon tendens att rinna vid applicering på vertikala ytor.
Tikkurila Sverige AB | Textilgatan 31, 120 86 Stockholm
Telefon +46 8 775 60 00
[email protected] | www.tikkurila.se
Syrahärdande toppfärger
Produkt
Färgtyp
Basfärg
Glans
Diccoplast 30, 80
Standardkvalitet
TAL, TCL
30, 80
Dicco Astral Snabbtorkande
TAL, TCL
35, 90
Diccoplast 30 Tix
Tixotropisk
TAL, TCL
30
Härdare Förtunning
006 2098
Standardhärdare
006 1059
Snabb
006 2020
Normal
006 2000 Långsam