ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV
NYANLÄNDA
inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015
VÅ R A TA L A R E
Saco
Josefin Edström
Utredare integration & migration
Kommunens viktiga
insatser för:
Södertälje kommun
Cecilia Svahnalam
Enhetschef, arbetsmarknadsenheten
Länsstyrelsen Skåne
Åsa Stenbäck Holmér
Integrationssamordnare
• Bättre integrering i samhället
• Snabbare väg till arbete
• Framgångsrik samverkan
Skellefteå kommun
Patrick Hällgren
Socialsekreterare & flyktingsamordnare
Filipstads kommun
Jim Frölander
Projektledare, Ny i Filipstad
Eskilstuna kommun
Rabie Aldeeb
Integrationssamordnare & nationell samordnare
Sollefteå kommun
Linda Söderqvist
Etableringskoordinator
Södertälje kommun
Boel Godner
Kommunstyrelsens ordförande
Strömsunds kommun
Anders Fabricius
Integrationssamordnare
Elisabeth Lindholm
Projektledare, Begripligt för alla
Värnamo kommun
Katarina Papec
Flyktingsamordnare
Anna Tran
Integrationshandläggare
PANELDISKUSSION:
HUR SKA VI FÖRBÄTTRA
FLYKTINGMOTTAGANDET?
Medverkande: Kajsa Rosén, Boel Godner,
Patrick Hällgren & Åsa Stenbäck Holmér
Strategirådet
Kajsa Rosén
Managementkonsult välfärdsanalys
WO R KS H O P
Så utvecklar du en effektiv samverkan
för tydliga resultat
Monika Neukirchen, Karlöf Consulting
S A M V E R K A N F Ö R B Ä T T R E I N T E G R AT I O N
ETABLERING AV
NYANLÄNDA
Stockholm den 18-19 mars 2015
Möt det ökade trycket med nya arbetsmetoder och
effektivare samverkan!
Trycket på kommuners flyktingmottagande ökar ständigt. För vissa kommuner har antalet nyanlända
så mycket som fyrdubblats. Samtidigt ställs det högre krav på integrationen och det är av extra vikt att
vägen till arbete är så kort och effektiv som möjligt. För att alla bitar ska falla på plats för nyanlända är det
viktigt att det finns ett välfungerande samarbete mellan samtliga aktörer och att ni hittar en samverkan
som faktiskt fungerar i praktiken.
Har du de rätta verktygen för en lyckad integration?
På den här konferensen får du ta del av hur andra kommuner har löst frågor kring integration på nya sätt.
Vi tittar på regionala lösningar för både bostadsförsörjning och snabbare etablering.
PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:
•
•
•
•
Individanpassade lösningar som förkortar vägen till arbetsmarknaden
Så bygger du broar mellan frivilliga organisationer, kommunen & myndigheter
Faktorer & insatser som påverkar etableringen
Konkreta tips på hur du behåller kompetensen i en glesbygdskommun
DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL:
Att se till hela människan & samordna kommunens alla insatser
Cecilia Svahnalam, enhetschef på arbetsmarknadsenheten, Södertälje kommun
Vilka är de invandrade akademikerna? – beskrivande statistik
Josefin Edström, utredare integration & migration, Saco
Insatser för snabbare integration & etablering
Patrick Hällgren, socialsekreterare & flyktingsamordnare, Skellefteå kommun
Boka din plats idag och ta tillfället i akt att utvecklas i din yrkesroll.
Varmt välkommen på konferens i mars!
Malin Carlsson
Projektledare
ETABLERING AV NYANLÄNDA [email protected]
08-670 84 80
ETABLERING AV
NYANLÄNDA
ONSDAG 18 MARS 2015
09:00 Registrering med kaffe och smörgås
09:30 Projektledare Malin Carlsson, Conductive, hälsar välkommen
09:35 Att se till hela människan och samordna kommunens alla insatser
• K2 – hur gick det sen?
• Komplexiteten i utanförskap – faktorer och insatser som påverkar etableringen
• Språk och naturliga lärmiljöer – hur gör du i en kommun där alla kan arabiska?
Cecilia Svahnalam
Enhetschef, arbetsmarknadsenheten
Södertälje kommun
10:25 Bensträckare
10:35 Individanpassade lösningar förkortar vägen till arbetsmarknaden
• Långsiktig matchning mellan tillgång och behov – problem och möjligheter
• Matchningsaktiviteter och kompetensvalideringar
• Utbildningsplanering och insatser på ett individbaserat sätt
Jim Frölander
Projektledare
Filipstads kommun
11:20 Bensträckare
11:30 Regionala lösningar för ett inkluderande flyktingmottagande
• Att utveckla och samordna etablering utifrån skilda behov
• Kunskapsbaserat arbetssätt som visar konkreta resultat
• Hälsans viktiga roll i integration – så arbetar du hälsofrämjande
Åsa Stenbäck Holmér
Integrationssamordnare
Länsstyrelsen Skåne
12:15 Lunch
13:15 Intern och extern samverkan för ett bättre flyktingmottagande
• Så arbetar Skellefteå för ett bättre flyktingmottagande med individen i centrum
• Samverkan med myndigheter och andra kommuner
• Insatser för snabbare integration och etablering
Patrick Hällgren
Socialsekreterare & flyktingsamordnare
Skellefteå kommun
PANELDISKUSSION
14:00 Eftermiddagskaffe
14:20 Hur kan vi förbättra flyktingmottagandet?
Medverkande:
Boel Godner
Kommunstyrelsens ordförande
Södertälje kommun
Patrick Hällgren
Socialsekreterare & flyktingsamordnare
Skellefteå kommun
Åsa Stenbäck Holmér
Integrationssamordnare
Länsstyrelsen Skåne
Under ledning av Kajsa Rosén, Strategirådet
15:00 Bensträckare
15:10 Etablering av barn och unga i samverkan med föräldrar
Läs gärna mer om projektet på www.begripligt.nu
• Hur kan kommunerna och Arbetsförmedlingen samverka vid mottagandet av barn?
• Hur påverkar barnens introduktion föräldrars etablering?
• Strukturerade arbetssätt för barn och ungas introduktion och etablering
Anders Fabricius
Elisabeth Lindholm
Integrationssamordnare
Projektledare, Begripligt för alla
Strömsunds kommun
Strömsunds kommun
16:40 Konferensens första dag avslutas
ETABLERING AV NYANLÄNDA [email protected]
08-670 84 80
TORSDAG 19 MARS 2015
09:00 Flyktingguide/språkvän – en väg till social integration
• Nya arbetsmetoder för snabbare integrering
• Nationellt projekt som ska hjälpa och uppmana fler kommuner samt aktörer att komma igång
• Så bygger du broar mellan frivilliga organisationer, kommunen och myndigheter
Rabie Aldeeb
Jonatan Mathai
Integrationssamordnare & nationell samordnare
Nationell projektkoordinator & flyktingguide/språkvän
Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun
09:40 Förmiddagskaffe
10:00 Akademiker och invandrad
• Vilka är de invandrade akademikerna? – beskrivande statistik
• Omvägen till den svenska arbetsmarknaden
• Vem kan göra vad, när och hur?
Josefin Edström
Utredare integration & migration
Saco
10:40 Bensträckare
10:50 Öppna dörren och visa vägen in för arbetsgivare och nyanlända
• Samarbete mellan kommun och Arbetsförmedlingen säkrar vägen till arbete
• Så tacklar du stora utmaningar i en liten kommun
• Att se kompetensen hos nyanlända och lyfta arbetsgivarnas möjligheter
• Konkreta tips på hur du behåller kompetensen i en glesbygdskommun även efter etablering
Linda Söderqvist
Etableringskoordinator
Sollefteå kommun
11:30 Bensträckare
11:40 Värnamo-modellen – framgångsrikt flyktingmottagande
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
• Så skapar du ett gott samarbete med alla aktörer
• Att lyssna till nyanlända och skapa aktiviteter efter behov
• Så har vi skapat engagemang hos politiker och medborgare
Katarina Papec
Anna Tran
Flyktingsamordnare
Integrationshandläggare
Värnamo kommun
Värnamo kommun
12:20 Konferensen avslutas och deltagarna lämnar in sina utvärderingar
12:20 Lunch för workshopens deltagare
13:20 – 16:20
Separat bokningsbar workshop
Så utvecklar du en effektiv samverkan för tydliga resultat
Under ledning av Monika Neukirchen, Karlöf Consulting
TID & PLATS
ANMÄLAN
Konferens 18-19 mars 2015
Workshop 19 mars 2015
Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
PRIS
Konferens
Workshop
T.o.m. 12 dec
T.o.m. 6 feb
Fr.o.m. 7 feb
6 550 kr
2 950 kr
6 950 kr
3 550 kr
7 650 kr
3 650 kr
Telefon
Bokningslinje 08-670 84 80
Hemsida
www.conductive.se
Mail
[email protected]
Konferenskod Con703
Besök vår hemsida
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även
lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar
och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga
kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt
att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler
se vår hemsida www.conductive.se.
www.conductive.se
för erbjudanden om hotell
till förmånliga priser.
ETABLERING AV
NYANLÄNDA
Separat bokningsbar
TORSDAG 19 MARS KL. 13:20-16:20
Så utvecklar du en effektiv samverkan
för tydliga resultat
För att lyckas med integration och etablering i din kommun måste du få hela kommunens
övriga instanser att arbeta mot samma mål. Den stora utmaningen ligger i att få hela
kommunen att verka i symbios, såväl medborgare som företag, förening, kommunala
verksamheter och övriga myndigheter. Hur blir du av med ”vi-mot-dem”-känslan och hur
lyfter du dina frågor så att det tas ett övergripande ansvar? Missa inte den här workshopen
som ger dig verktygen och metoderna för att utveckla samverkan i din kommun och region
för ett bättre flyktingmottagande.
Workshopen kommer bl.a. att behandla:
• Framgångsfaktorer för en effektiv samverkan över organisatoriska gränser
• Så får du alla att jobba mot samma mål
• Detta krävs av individerna som ska samverka
• Detta krävs av ledare i de organisationer som ska samverka
• Så bygger du upp en fungerande struktur
• Så kommunicerar du med medborgare och andra intressenter
Därför bör du gå på workshopen
Under workshopen arbetar vi praktiskt med hur du kan förändra och förbättra samverkan i
din kommun. Du får chans att i mindre grupp diskutera utmaningar som du har i ditt dagliga
arbete och frågor som dykt upp under konferensen. Syftet är att du ska få konkreta tips
på hur du kan förbättra ditt arbete och verktyg som du direkt kan applicera på din egen
verksamhet.
WORKSHOPEN LEDS AV
Workshopen leds av Monica Neukirchen
Monika Neukirchen arbetar som managementkonsult. I flertalet av hennes
uppdrag ligger fokus på att hjälpa flera olika organisationer (eller delar i en och
samma organisation) att jobba tillsammans mot gemensamma mål. Monika
har utvecklat metodik och tankemodeller för att jobba i en tvärorganisatorisk
kontext och är en eftertraktad föreläsare inom området.
ETABLERING AV NYANLÄNDA [email protected]
08-670 84 80
WORKSHOP
TORSDAG 19 MARS 2015
B
Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
ETABLERING AV
NYANLÄNDA
inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015
VÅRA TA L A R E
PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:
• God samverkan som sätter människan i centrum
• Individanpassade lösningar för snabbare integration
• Snabbare & kortare väg till arbete
WORKSHOP
Så utvecklar du en effektiv samverkan
för tydliga resultat
För att lyckas med integration och etablering i din kommun
måste du få hela kommunens övriga instanser att arbeta
mot samma mål. Hur blir du av med ”vi-mot-dem”-känslan
och hur lyfter du dina frågor så att det tas ett övergripande
ansvar? Missa inte den här workshopen som ger dig
verktygen och metoderna för att utveckla samverkan i din
kommun och region för ett bättre flyktingmottagande.
Under ledning av Monika Neukirchen
FÖL J O S S P Å
AB Conductive
© Copyright AB Conductive.
Detta material är författat och producerat av AB
Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av
AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen
1960:729.
Con703
ConductiveAB
Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang?
Gå in på www.conductive.se eller maila oss på [email protected]
Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.