Bo Zetterqvist – Logistikgruppen, Svensk Digital Handel

Välkomna!
till
Logistikdagen 2015
Syftet med
Logistikdagen
och
Logistikgruppen
Svensk Digital Handel, Bo Zetterqvist
Logistikdagen startades för att:
• Vara en branschdag för E-handlare
• Bara handla om E-handelslogistik
• Ge utrymme för tankeutbyte och nya kontakter i
branschen
• Skapa en gemensam bild av utvecklingen
• Samla idéer som kan bearbetas och utvecklas vidare i
Logistikgruppen
Logistikgruppens uppdrag är:
Hos medlemmar och i omvärlden:
Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna
Tydligt beskriva dem
Driva dialog med leverantörerna inom
logistikområdet
Svensk Digital Handel, Bo Zetterqvist
4
Svensk Digital Handel
Arbetsgrupp Logistik
Svensk Digital Handel, Bo Zetterqvist
5
2013 beskrev vi 17 områden
varav 4 fick högsta prioritet…
Låt
mottagaren
styra sista
milen
Snabbare
och
smartare
returer
Leverans
och
hämtning
även
lördagsöndag
Bättre
leveransupplevelse
Marknadsföring av
E-handelskanalen
Säker
identifiering
vid
utlämning/
leverans
Snabbare,
säkrare
leveranser
till Europa
Distribution
av
livsmedel
Hemleverans
Bättre infrastruktur
hos konsument
Hållbart
och Klimatsmart
Stöd för
företag som
vill lägga till
E-handel
Collect-instore
Svensk Digital Handel, Bo Zetterqvist
3PL
speciellt för
E-handel
Sammadagleveranser
lokalt
Förbättrat
Varubrev
Säkrare
leverans
En one-pager som grovt, i
punktform, beskriver de
förbättringar/nya logistiktjänster
som gjorts för E-handlare och Ekonsumenter under de senaste 2-3
åren!!!
Svensk Digital Handel, Bo Zetterqvist
Vad har hänt?


Bildande av Postnord ecommerce
Bildande av PostNord Insight (en specialiserad
konsultativ enhet inom ecommerce).

B-C hela Europa i samarbete med DPD

Utveckling av returlösning

Utveckling av Hemleveranskoncept Norden



Utveckling av bättre leveransupplevelse genom en
kraftigt utvecklad ”mottagarapp”
Utvecklad och lansering av ”låt mottagaren styra
sista milen”
Utvecklad och lanserad utvecklarportal för API:er
2015-10-29
Källa: Arne Andersson PostNord
8
MyWays Sverige pilot för globalt projekt om hur man kan utnyttja människors vardagliga resvägar för att leverera andras
paket. Piloten avslutad där vi arbetar vidare med alla lärdomar från denna. Nästa steg ännu inte beslutat då flera framtida
möjligheter utreds parallellt.
Home Delivery Rikstäckande tjänst lanserad för hemleverans av skrymmande varor inom B2C. Många tillval utvecklade
såsom inbärning, avemballering och retur av gammal vara. Vidareutveckling pågår där fokus ligger på att göra aviseringen
effektivare och ge mottagaren flera möjligheter att påverka last-mile.
Nytt system till alla ombud Helt ny (svensk!) plattform utrullad med direkta och kommande förbättringar. I nuläget
innebär detta exempelvis snabbare utlämningsprocess då transaktionstiden blir kortare och ett mer intuitivt gränssnitt som
minskar risken att göra fel. Kommande utveckling handlar bland annat om helt ny lösning för returhantering och mera
utvecklad avisering.
Säkerhet Vi arbetar med ständiga förbättringar för både ombudspaket och vid hemleverans. Utmaningen är att skapa ökad
kontroll i balans mot att inte skapa långsammare eller krångligare processer i samband med last mile. Vi arbetar även med att
öka säkerheten inom övriga delar av transportkedjan för att ha en trygg process hela vägen.
Paketautomater Etablering påbörjad med ca 60 automater igång just nu. Dessa stödjer initialt utrikes expresspaket och
används som ett alternativ till våra ombud.
Transportkvalitet Ett område som vi alltid har fokus på där vi ständigt driver förbättringar. Vi har ökat transparens vid
eventuella avvikelser, vi arbetar ständigt med compliance i samtliga delar av processen och fortsätter utveckla proaktiva
lösningar för både avsändare och mottagare.
Källa: Jonas Lindell, DHL
Snabbare,
säkrare till
Europa
Collect-instore
Hemleverans
Partnerskap med GLS är tecknat för att förbättra vårt erbjudande på europanivå för e-handlare genom att kunna nyttja GLS
nätverk vid leverans till slutkund (hem eller ombud). GLS finns idag totalt i 37 europeiska länder. Start januari 2016 med
Tyska marknaden för att sedan fortsätta mot övriga länder. Lanserat ombudsleveranser i Danmark, 100% täckning. Stärkt
erbjudandet i Finland med 100% täckning på ombudsleveranser
Lanserat Store-koncept, vilket förenklar leveranser & utlämning av e-handelspaket via kundens butik
Utökat vår service med Installationstjänster i Finland samt pågående test ab installationstjänster i Sverige. Utökad service
med Installationstjänster i Finland med möjlighet för utökning till fler länder
Hållbart
och Klimatsmart
Det ingår klimatkompensering för stora delar av flödet. Allt som går via SkickaEnkelt.se och andra utvalda flöden vid
leverans mot konsument är klimatkompenserade genom att ett bidrag per försändelse går till globala miljöarbeten/initiativ,
med stöd av Kyotoprotokollet.
Säker
identifiering
vid
leverans
Genom samarbete och dialog med fakturaleverantörer arbetar vi för en högre säkerhet på utsatta områden med högt
antal bedrägerier. Detta innefattar bl.a. att bra kameror finns placerade på rätt ställen i butikerna.
Bättre
leveransupplevelse
Automatiskt genererat digitalt returkvitto, skapas per automatik till kund vid inlämning av retur
Mer tydligare och mer detaljerad tracking för mottagaren. Naturligtvis är trackingen responsiv, anpassad för alla enheter.
Tydligare i approach och gränssnitt mot marknaden för e-handlare med integrationen av bolaget DB Schenker Privpak in i DB
Schenker, bättre helhetserbjudande med ett gränssnitt via DB Schenkers tjänster mot e-handlare och konsument.
3PL
speciellt för
E-handel
Låt
mottagaren
styra sista
milen
Automatisering plock/lager, robotlösning för att effektivisera lager, plock & pack. Ger förutsättning till bättre kvalitet mot
konsument.
Flexiblare leveranser där leverans
kan anpassas utifrån konsumenten behov
Snabbare
smartare
returer
Returer med en flexiblare
och enklare tjänst
Källa: Andreas Anderzon, DB Schenker
Nyheter och förbättringar av Brings tjänster mot svenska e-handlare de senaste åren
 Fullt
spårbara leveranser direkt i brevlådan
 Hemleveranser
med valbara leveransdagar och tidsfönster vid beställningen eller vid
aviseringen
 Valbara
utlämningsställen
 Direktretur
– hämtning av retur och hemleverans av ny vara samtidigt
 Hemleverans
av vitvaror och elektronik med samtidig montering, installation och retur av
emballage och gamla produkten
 Hämtning
 Påse
av tyngre leveranser på terminal
på dörren som valbart tillägg vid leverans i brevlådan
 Paketautomater
som komplement till bemannade ombud
 Expressleverans
av varor i brevlådan samtidigt med morgontidningen – 7 nätter i veckan
 Hemleveranser
 Try-It
kvällar och helger
– paketombud i butiker med riktiga provrum
 Leverans
från butik eller lager inom 60 minuter i storstäder
Gruppdiskussion 1
E-handeln genererar transporter som påverkar
miljön.
Vad tycker och tänker konsumenterna om detta? Vad bör
branschen göra för att ta ansvar?
Stödjande frågeställningar:
Svensk Digital Handel, Bo Zetterqvist
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Går det att säga något om E-handelns miljöpåverkan?
Har E-handlarna ett ansvar och hur tar man det?
Vad gör man hos E-handlarna?
Vad gör man hos transportörerna?
Kan branschen göra något tillsammans? I så fall vad?
Finns det intresse hos konsumenterna?
Finns det betalningsvilja?
Vad händer om E-handeln inte agerar?
Vad händer på EU-nivå?
Behövs det regleringar och vad skulle det innebära?
Gruppdiskussion 2
Sista Milen är en kritisk del av din kundservice.
Vad bör branschen göra för att förbättra köpupplevelsen?
Stödjande frågeställningar:
•
•
•
•
•
•
•
Vilka brister finns idag?
Vilka är de viktigaste önskemålen från konsumenterna?
Vilka önskemål finns från E-handlarna?
Vilka är de vanligaste problemen?
Vilket ansvar har E-handlaren?
Vilka möjligheter innebär ny teknik?
Vilket ansvar har transportörerna?
Svensk Digital Handel, Bo Zetterqvist
Vilka är våra nästa fokusområden
Vi fortsätter gärna arbetet med
att driva branschgemensamma
fokusområden inom logistiken
Hör av dig!
Svensk Digital Handel, Bo Zetterqvist
14