Sara Ihrlund, COO, Consortio Fashion Group & Bo Zetterqvist

Framtidssäkra din
Logistik!
Sara Ihrlund
Consortio Fashion Group
Bo Zetterqvist
Svensk Digital Handel
Logistikgruppens
Uppdrag
Hos medlemmar och i omvärlden:
Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna
Tydligt beskriva dem
Driva dialog med leverantörerna inom
logistikområdet
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
2
Svensk Digital Handel
Arbetsgrupp Logistik
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
3
Fortsatt stark tillväxt
Antag att utvecklingen fortsätter +15%/år
Ca 100
E-barometern:
42,9 miljarder och 15% tillväxt
Överslag
200 miljoner
försändelser
49
49
8 miljarder i
frakter
2015
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
2020
4
Maximera fördelarna och minimera
nackdelarna jämfört med fysisk
butik!
• Vad behövs för att stödja tillväxten?
• Vad blir möjligt med ökade volymer?
• Om E-handeln vara attraktivt så måste
vi hela tiden jämföra med upplevelsen i
fysisk butik!
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
5
2013 beskrev vi 17 områden…
Låt
mottagaren
styra sista
milen
Snabbare
och
smartare
returer
Leverans
och
hämtning
även
lördagsöndag
Bättre
leveransupplevelse
Marknadsföring av
E-handelskanalen
Säker
identifiering
vid
utlämning/
leverans
Snabbare,
säkrare
leveranser
till Europa
Distribution
av
livsmedel
Hemleverans
Bättre infrastruktur
hos konsument
Hållbart
och Klimatsmart
Stöd för
företag som
vill lägga till
E-handel
Collect-instore
3PL
speciellt för
E-handel
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
Sammadagleveranser
lokalt
Förbättrat
Varubrev
Säkrare
leverans
…varav 4 fick högsta prioritet…
Låt
mottagaren
styra sista
milen
Snabbare
och
smartare
returer
Leverans
och
hämtning
även
lördagsöndag
Bättre
leveransupplevelse
Marknadsföring av
E-handelskanalen
Säker
identifiering
vid
utlämning/
leverans
Snabbare,
säkrare
leveranser
till Europa
Distribution
av
livsmedel
Hemleverans
Bättre infrastruktur
hos konsument
Hållbart
och Klimatsmart
Stöd för
företag som
vill lägga till
E-handel
Collect-instore
3PL
speciellt för
E-handel
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
Sammadagleveranser
lokalt
Förbättrat
Varubrev
Säkrare
leverans
Valfrihet
Låt
mottagaren
styra sista
milen
• Erbjud flera leveransalternativ så
att kunden själv kan välja var, när
och hur leveransen skall ske
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
8
Returer
Låt
mottagaren
styra sista
milen
Snabbare
och
smartare
returer
• Om leveransen kan gå på ett dygn
så får inte en eventuell retur ta en
vecka eller mer
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
9
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
7 dagar i veckan
Låt
mottagaren
styra sista
milen
Snabbare
och
smartare
returer
Leverans
och
hämtning
även
lördagsöndag
• De fysiska butikerna är öppna 7
dagar i veckan - det måste Ehandeln också vara!
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
11
Leveransupplevelse
Låt
mottagaren
styra sista
milen
Snabbare
och
smartare
returer
Leverans
och
hämtning
även
lördagsöndag
Bättre
leveransupplevelse
• Höjdpunkten i köpupplevelsen! och en stor säljmöjlighet!
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
12
Ingen kedja är starkare…
Du som E-handlare lägger massor av engagemang,
tid och pengar på att göra affären med din kund….
…och sedan lämnar du över till logistikföretaget att
slutföra affären
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
13
Mycket handlar om Last Mile
E-handlare
Terminal
Konsument
Terminal
Last mile
>50% av kostnaden
>80% av personalen
Mycket manuellt
Relationsintensivt
Ganska gammaldags
Mervärden
Potential
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
14
Mer än 200.000 Last Mile varje dag!
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
15
Trender i tiden
•
Olika lösningar beroende på boende och mottagningsförhållanden
Idag väljer man inte E-handel för att det är billigt utan för att få bekvämlighet, tid och
transparens
Det kommer konsumenterna att kräva även i leveransen
•
•
•
Logistik är en lågmarginalbransch med tungt förändringstryck
E-handel är en lågmarginalbransch med tungt förändringstryck
Ny infrastruktur är mycket kostnadskrävande
•
•
–
•
Branschgemensamma lösningar? (jfr Bankomat)
Smart phones finns i varje hand
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
16
Hur svårt kan det va?
E-handlarens perspektiv
–
–
–
–
–
–
IT-anpassningar
Fler leveransalternativ
Delade volymer
Systemlösning
Interna logistiken ineffektivt plock
Homogent budskap oavsett var kunden bor
Logistikföretagets perspektiv
– IT-investeringar
– Komplexa industriella processer
– Små flöden initialt
– Rikstäckning
– Ohyggligt många inblandade
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
17
En leveranslösning räcker
inte!
Ombud
Postlåda
•
•
•
•
•
•
Låg kostnad
Bekvämt för kund
Begränsade format
Inget ansvar
Ingen t n t
Huvuddelen av antalet
•
•
•
•
Hemleverans
kväll/helg
Hemleverans dag
•
•
•
•
•
•
Proof-of-delivery
Hög rörlig kostnad
Långa tidsfönster
Passar B2B bäst
Mycket bomkörningar
Krävande för konsument
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
Rörlig kostnad
Väl utbyggda nät
Brister i valfrihet
Huvuddelen av volymen
•
•
•
•
•
•
Proof-of-delivery
Mkt hög rörlig kostnad
Mycket dyrt
Mycket små volymer
Låg betalningsvilja
Bekvämt för kund
Paketautomat
•
•
•
•
Hög fast kostnad
Krav på hög genomströmning
Etablerat nät bara i Danmark
Framtidslösning?
Funktionsleverans
•
•
•
•
För konsumentkapitalvaror
Komplext
Hög kostnad men
Ofta betalningsvilja
18
Många faktorer styr
Avsändaren
Hålla ihop!
Lagra!
Ta tillbaka!
Representera mig!
Ta betalt!
Kvittera!
Återkoppla!
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
Mottagare
Varan
Tung! Lätt!
Högvärdig!
Stor!
Känslig!
Liten!
Bråttom eller billigt!
Förutsägbart!
Bekvämt! Installera! Hem!
Nära eller fjärran!
Hämta!
Kontroll! Ta tillbaka!
19
Hur svårt kan det va?
En hel del har hänt eller håller på att hända
Men tempot i utvecklingen måste upp
Det är absolut inte bara en fråga för logistikföretagen
För att höja tempot måste vi fördjupa dialogen
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
20
Några kul exempel
Amazon
Combiplate
MyWays
Urb-it
DHL, PostNord m fl
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
21
Vår brevbärare Micke!
Vår brevbärare Micke var med när huset planerades och byggdes och såg till att två
paketboxar sattes in bredvid de fastighetsboxar där vi får vår post. Det innebär att han
kan leverera alla Varubrev och klump i vår fastighet. Han skulle gärna se att han kunde ta
med ännu större paket.
”Det är ju bäst för alla!”
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
22
Ställ högre krav på Last Mile!
• Valfrihet
• Flexibilitet
• Köpupplevelse
• Kundnöjdhet
• Förutsägbarhet
• Transparens, proaktivitet
• Kontroll och återkoppling
• Fokus på mottagarens behov
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
23
Vilka är våra nästa fokusområden
Vi fortsätter gärna arbetet med
att driva branschgemensamma
fokusområden inom logistiken
Hör av dig!
Svensk Digital Handel , Sara Ihrlund, Bo Zetterqvist 2015-03-11
24