Trender BI och Analys

TRENDER – BI & ANALYS
JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
BÄTTRE
KONKURRENSFÖRMÅGA
SNABBARE
SMARTARE
STRUKTUR
ANALYS
TEKNIK
TEKNIK
DIGITALISERING
KOMPETENS
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
Processer
Teknik
Människor
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
NYA ARBETSSÄTT BI & ANALYS
Teknik
• Lättillgänglig
analys
• Lättillgänglig
utforskning
• Snabb datafångst
• Standardiserade
dataflöden
• Skalbart med bra
prestanda
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
Människor
• Data-driven kultur
• Analyskompetensklyftan
• Data Scientist
Processer
•
•
•
•
Tillgänglighet
Agil
Med befogenhet
Del i helhet
PROCESSER BI-MODAL IT
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
TRADITIONELL BI
AGILE BI
Vattenfallsmodell
Förvaltningsfokus
Liten risk – hög kontroll
Korrekthet
Agil utveckling
”Tillräcklig” förvaltning
Hanterad risk – ”fast fail”
Snabbhet
INNOVATION LAB TRADITIONELL PROCESS
Business
Case
Styrgruppsbeslut
Budget
avsätts
Skapa
projektteam
Välj
verktyg/teknik
Bygg
infrastruktur
Samla data
Bygg modeller
och rapporter
Paketera och
produktifiera
Testa
Go Live
Idé
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
RESULTAT(?)
INNOVATION LAB AGILE BI
Innovation
Lab
Business
Case
Styrgruppsbeslut
Budget
avsätts
Skapa
projektteam
Välj
verktyg/teknik
Bygg
infrastruktur
Samla data
Bygg modeller
och rapporter
Paketera och
produktifiera
Testa
Go Live
Idé
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
RESULTAT
PROCESSER INNOVATION LAB
TILLGÄNGLIG
TILLGÄNGLIGGÖRA DATA
IT  VERKSAMHET
IDÈ  TEST  BESLUT
DE VIKTIGA PUNKTERNA
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
INKLUDERA ANALYS
BEFOGENHET
INNOVATION LAB …OCH SEN DÅ
Piloten lever vidare?
Processer
•
•
•
•
Nix
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
Jajamensan
Tillgänglighet
Agil
Med befogenhet
Del i helhet
NYA ARBETSSÄTT BI & ANALYS
Teknik
• Lättillgänglig
analys
• Lättillgänglig
utforskning
• Snabb datafångst
• Standardiserade
dataflöden
• Skalbart med bra
prestanda
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
Människor
• Data-driven kultur
• Analyskompetensklyftan
• Data Scientist
Processer
•
•
•
•
Tillgänglighet
Agil
Med befogenhet
Del i helhet
MÄNNISKOR HUR FATTAR VI BESLUT?
"the process of everybody preparing and bringing argumentation to the table,
and the highest-ranking executive decides based on his or her preexisting
opinion."
Data-driven culture
Evidence-based decisions
(Gartner, juni 2015)
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
MÄNNISKOR DATA-DRIVEN KULTUR
•
Pervasive use of data in business processes
•
Data and analytics at the heart of both strategic and tactical decision making
•
Treating information as an asset
•
Fostering human relationships using data and analytics as a catalyst for
improved trust
•
Ability to confront the brutal facts
(Gartner, juni 2015)
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
MÄNNISKOR ANALYSKOMPETENSKLYFTAN
•
2018 kommer det i USA att saknas 140 000 190 000 avancerade analytiker och 1,5 miljoner
”vanliga” analytiker och chefer med förståelse
för analys (McKinsey)
•
Data Scientist
•
Citizen Data Scientist (x10)
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
MÄNNISKOR DATA SCIENTIST
Analys
Vetenskap
• Data, Big Data, databaser,
programmering, statistik,
matematik, numerisk
analys, …
• Systematisk, metodisk,
objektiv, öppen, integritet,
evidensbaserade beslut,
gruppsykologi, …
Data
Scientist
Affärer
Verksamheten
• Ekonomi, marknadsföring,
kommunikation,
trendanalytiker, …
• Vision, mission, affärsidé,
organisation, terminologi, …
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
MÄNNISKOR EN DATA SCIENTIST …
… vill förstå mer och ständigt gräva djupare
… ändrar sin ståndpunkt när nya resultat kommer fram
… har koll på den vanligaste felkällan
… människan!
•
•
•
Bias och förutfattade meningar
Kognitiv dissonans
Grupptänkande
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
MÄNNISKOR VARFÖR ANLITA EN DATA SCIENTIST?
Anlita inte en Data Scientist för att:
• Skapa rapporter
• Köra dina analysverktyg
• Förändra din kultur
Anlita en Data Scientist för att:
• Lösa dina affärsproblem
• Välja rätt analysverktyg för dig
• Möjliggöra förändring
https://www.linkedin.com/pulse/3-reasons-you-dont-need-data-scientist-do-jim-davis?trk=prof-post
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
AGILE BI INNOVATION LAB
Teknik
• Lättillgänglig
analys
• Lättillgänglig
utforskning
• Snabb datafångst
• Standardiserade
dataflöden
• Skalbart med bra
prestanda
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
Människor
• Data-driven kultur
• Analyskompetensklyftan
• Data Scientist
Processer
•
•
•
•
Tillgänglighet
Agil
Med befogenhet
Del i helhet
TEKNIK VAD MENAR VI…?
Teknik
Teknik
Människor
• Lättillgänglig
• Data-driven kultur
analys
• Analyskompetens• Lättillgänglig
klyftan
• Lättillgänglig analys
utforskning
• Data Scientist
• Lättillgänglig utforskning
• Snabb
datafångst
• Snabb
datafångst
• Standardiserade
• Standardiserade dataflöden
dataflöden
• Skalbart med bra prestanda
• Skalbart med bra
prestanda
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
Processer
•
•
•
•
Tillgänglighet
Agil
Med befogenhet
Del i helhet
TEKNIK VAD MENAR VI…?
SAS VISUAL ANALYTICS
Teknik
•
•
•
•
•
Lättillgänglig utforskning
Lättillgänglig analys
Snabb datafångst
Standardiserade dataflöden
Skalbart med bra prestanda
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
TEKNIK VAD MENAR VI…?
SAS VISUAL STATISTICS
Teknik
•
•
•
•
•
Lättillgänglig utforskning
Lättillgänglig analys
Snabb datafångst
”…most high-value use cases of big data involve
Standardiserade dataflöden
’big analytics’ – diagnostics, predictive or
Skalbart med bra prestanda
prescriptive analytics, not descriptive analytics
(specifically, basic BI).” / Gartner
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
TEKNIK VAD MENAR VI…?
SAS ON HADOOP
Teknik
•
•
•
•
•
Lättillgänglig utforskning
Lättillgänglig analys
Snabb datafångst
Standardiserade dataflöden
Skalbart med bra prestanda
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
TEKNIK VAD MENAR VI…?
SAS EVENT STREAM PROCESSING
Teknik
•
•
•
•
•
Lättillgänglig utforskning
Lättillgänglig analys
Snabb datafångst
Standardiserade dataflöden
Skalbart med bra prestanda
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
BIG DATA HUR SKALL VI HINNA ANALYSERA…?
FOKUS INOM BIG DATA FÖRÄNDRAS –
STRÖMMANDE ANALYS FÖR SNABBARE BESLUTSFATTANDE
C op yr i g h t © 2 0 1 5 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
SAS Event Stream Processing
®
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
SAS® EVENT
STREAM
PROCESSING
UTVECKLAD FÖR SNABB OCH ANPASSNINGSBAR
HANTERING AV DATA
®
SAS Event Stream Processing Model
Event Actions
Continuous
Query
Subscribe
Publish
Streaming Events
SAS In-Memory
SAS-generated
Insights
Enrichment Analytic
Models
Data
C op yr i g h t © 2 0 1 5 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
Busines
s Rules
SAS® EVENT
STREAM
PROCESSING
SNABB OCH ANPASSNINGSBAR ANALYS
®
SAS Event Stream Processing Model
Event Actions
Continuous
Query
Subscribe
Publish
Streaming Events
SAS In-Memory
SAS-generated
Insights
Enrichment Analytic
Models
Data
C op yr i g h t © 2 0 1 5 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
Busines
s Rules
SAS® EVENT
STREAM
PROCESSING
SNABB OCH ANPASSNINGSBAR ANALYS
®
SAS Event Stream Processing Model
Event Actions
Continuous
Query
Subscribe
Publish
Streaming Events
SAS In-Memory
Snabb (ms) hantering av stora volymer strömmande data för filtrering, aggregering, detektering och analys
SAS-generated
Insights
Enrichment Analytic
Data
Models
C op yr i g h t © 2 0 1 5 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
Busines
s Rules
KUNDEXEMPEL
UNDVIKA ATT KOMPONENTER GÅR
SÖNDER
AFFÄRSUTMANING
•
Monitorera elektroniska undervattenspumpars effektivitet och beteende
på oljeplattformar
•
Pumpstopp kostar $2.000.000/dag
LÖSNING
•
Över 2.1 miljoner sensorer genererar 3 miljarder rader data/minut
(tempratur, vibration m.m.)
•
Automatisk upptäckt (<1 s.) på avvikande beteende
•
Löser fler händelsestyrda problem snabbare!
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
OLJEFÖRETAG
AVSLUTNING
VAD HAR VI PRATAT OM…?
PROCESSER
BI-modal IT
Innovation Lab
MÄNNISKOR
Data Scientist
TEKNIK
Datautforskning
Strömmande data
Analys
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
GARTNER HUR LIGGER LANDET 2020?
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
…OCH VAD HÄNDER NU?
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
AVSLUTNING
Vill du veta mer?
[email protected]
[email protected]
www.sas.com
C op yr i g h t © 2 0 1 4 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .