Tekniken bakom en snabbare webbsida

Tekniken bakom en snabbare webbsida
Hans Wallentin
© 2015 SOASTA. All rights reserved.
o HASTIGHET
• Behöver min webbsida vara snabbare?
o TEKNIKEN BAKOM WEB
• Hur fungerar en webbsida?
o MÄTA
• Olika typer av mätningar
o ANALYSERA
• Var spenderas tiden?
o FÖRBÄTTRA
• Hur kan jag förbättra prestandan?
2
HASTIGHET
Omsättning
- Nike: 90 MUSD för 4 sekunder
Märke
- Google: Prestanda påverkar ranking
Experimenterar med
-tag
Konkurrens
- Sjunkande kundlojalitet
- Ökande konkurrens
4
Kvalitet
Okänd belastning
Användarkrav
Olika
klientplatformar
Continuous Delivery
Lev. takt
5
TEKNIKEN BAKOM WEB
Användare
Övr. Servrar
Nätverk
Webbläsare
WebServer
7
Request
Response
8
Request
DOM
JavaScript
AJAX
Response
9
MÄTA
Människa
“Det går långsamt…”
Tidtagning
Syntetisk
Monitorering
RUM
(Real-User
Management)
11
Request
JavaScript
AJAX
Response
12
Request
DOM
JavaScript
AJAX
Response
13
Request
DOM
JavaScript
AJAX
Response
14
o Ägs av IT Operations/Drift
o Hårdvarunära
• Servrar
• Nätverk
• Databaser
• Lastbalanserare
• Brandväggar
o Applikationsnära (APM)
• Applikationsserver
• Minnesallokering
• Objekt/Containers
Response
15
FRONT END
BACK END
INFRA
Request
DOM
JavaScript
AJAX
Response
16
ANALYS
Hur långsamt går det - egentligen?
18
19
20
21
FÖRBÄTTRA
o Långsam Front End
• Enklare design
• Mindre/färre bilder
• Enklare/färre JavaScript
• Omdesign av site
• Annonser / Externa leverantörer
• Speciell mobilsite
• Använd CDN (Content Delivery Networks)
o Läs Steven Souders
• “High Performance Web Sites”
• “Even Faster Web Sites”
23
o Långsam Back End
• Lasttest / Komponenttest
• Infrastrukturövervakning / APM
• Konfiguration
• Utveckling
• Koppling till yttre system
• Lokal infrastruktur / Molnleverantör
24
o Testa ordentligt!
o Använd lasttest under utveckling (Continous Testing)
o Lasttest innan driftsättning
o A / B - testning
o RUM-mätningar
o Infrastruktur-övervakning
25
SOASTA & Inceptive
Onsdagen den 6:te Maj
14.00 och 17.00
Anmäl dig till:
[email protected]
© 2015 SOASTA. All rights reserved.
26
Tack!
Hans Wallentin
[email protected]
+46 760 49 75 79
[email protected]
www.soasta.com
© 2015 SOASTA. All rights reserved.