Ladda ner - Troligt.org

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA
# 1|2015
FÖRTROLIGT
Rädda världen
med internet
UNDER SAMMA HIMMEL
Som hemma
fast borta
ÖGA MOT ÖGA
"Tron har gjort
mig självsäker"
BARNASINNE
Så kan du
upptäcka Bibeln
TIPS TILL FASTAN
MOTIONERA TILL STORA ÅRSMÖTET
LÄS MER OM ÅRSMÖTESFORMER
FILM- OCH BOKTIPS
RECEPT
PYSSEL
ANDAKT
CAROLINE RAVN:
PRIS 25:–
Gud gav mig
gåvan att trolla
1 ➜ TROLIGT 1 | 2015
DET HÄR ÄR EN ANNONS
foto: magnus aronson/ikon
Ledare
”Jag vill bli pilot, eller
kanske läkare. Jag gillar
fotboll och hejar på
Arsenal.”
Habatamu, 14 år tillsammans med sina
vänner Yimer, Ahmed, Yimer Mohammed
och Ahmed Mohammed, 10-14 år.
FÖRBUNDSSTYRELSEN TALAR
Troligt/Svenska Kyrkans Ungas
medlemstidning
Nummer 1, 2015, årgång 11.
ANSVARIG UTGIVARE
Johan Berkman
REDAKTÖR
Therese Gustafsson
Tel: 018-640 651
therese.gustafsson
@svenskakyrkan.se
BILDREDAKTÖR
Alex&Martin 018-10 50 60
[email protected]
Mat är en mänsklig rättighet. Trots det kan 800 miljoner
människor aldrig äta sig mätta. Men hunger kan utrotas. I byn
Robbit, i norra Etiopien, har människor genom självhjälpsgrupper, utveckling av jordbruk och utbildning fått en möjlighet att
själva ta sig bort från fattigdom.
M
edina är 10 år och går
i tredje klass i byskolan.
Medina bor här med
mamma, pappa och syskon.
Hon går förmiddags- eller
eftermiddagspass. Favoritämnet är matematik. Idag går
alla barn i skolan i byn Robbit, men så har det inte alltid
varit. Det har inte heller varit
självklart att kunna äta, och
i perioder har hungern varit
så svår att barn har dött och
familjer har varit tvungna att
flytta för att överleva.
”Jag äter tre mål mat om
dagen. Nästan alltid injera och
churro”.
Injera är ett pannkaksliknande surdegsbröd som är en
av Etiopiens nationalrätter.
n/ikon
Till brödet äter man olika
grytor. Churro är en böngryta
med potatis och lök.
”Jag går i tredje
klass. Mitt
favoritämne är m
atte, och jag vill
gärna bli läkare
när jag blir stor.”
Medina, 10 år
Självhjälpsgrupper och
djuruppfödning gav mat
Människorna här, precis
som 80 procent av Etiopiens
befolkning, är självförsörjande
jordbrukare. För att minska
hungern har kvinnor fått organisera sig i självhjälpsgrupper
där de fick möjlighet att spara
pengar, låna, lära sig om sina
rättigheter och hitta vägar att
få det bättre. Många kvinnor
har fått börja föda upp getter,
genom att få två killingar. När
dessa i sin tur får killingar
lämnas två djur vidare, och på
så vis är lånet betalt.
Förutom djuruppfödning
har familjerna också fått lära
sig att odla grönsaker och att
bruka jorden ekologiskt. Arbetet stöds av Svenska kyrkans
internationella arbete och har
gått väldigt bra. Många familjer är tryggare. Men det finns
fler människor som behöver
stöd. Och även om Medina
och hennes familj äter sig mätta, är det inget överflöd.
”Vi äter bara kött vid
högtider, och frukt får jag
bara ibland. Mango är min
favorit.”
Var med och utrota hunger!
SMS:a HUNGER till 72905, då ge du 50 kr till självhjälpsgrupper,
lånande och sparande samt utveckling av jordbruk.
2 ➜ TROLIGT 1 | 2015
foto: magnus ar
onso
Det är dags att
utrota hungern!
GRAFISK FORM
Daniel, Zellout 018-13 13 30
[email protected]
REDAKTION
Amanda Carlshamre,
Celina Falk, Maria Hammarström,
Julle Bergenholtz, Marianne
Hedqvist, Daniel Hansson,
Martin Kelam, Alex Giacomini,
Kristina Björkegren,
Charlotta Ingerholt och
Therese Gustafsson.
REDAKTIONSMEJL
[email protected]
TRYCK
Edita, Västerås ISSN 1653-7106
KANSLI
Svenska Kyrkans Unga
751 70 Uppsala
Besöksadress:
Sysslomansgatan 8, Uppsala
018-640 640
www.svenskakyrkansunga.se
www.troligt.org
FÖLJ OSS PÅ:
SvKyrkansUnga
SvenskaKyrkansUnga
SOFIA STRINNHOLM
Vem är du?
– Jag är oftast
en glad och halvgalen person som
älskar att dansa
och är charmad
av flera afrikanska kulturer.
Jag brinner för
jämställdhet och
rättvisa inom flera områden som klimat,
mänskliga rättigheter, tillgänglighet,
genus, demokrati och sexualitet.
Vad tycker du är det bästa med Svenska
Kyrkans Unga?
– Att vi är så många, både lika och
olika varandra och att vi har så roligt tillsammans samtidigt som vi gör skillnad i
både lokala och större sammanhang. Jag
tror att både jag och många med mig har
funnit flera vänner och även oss själva
inom organisationen. Det tycker jag är
helt fantastiskt.
Vilken fråga är viktigast för dig i Svenska
Kyrkans Unga?
– Alla! Jag är en sån som har lite övergripande koll på flera frågor men globala
frågor, demokrati, normmedvetenhet
och att inkludera de yngre barnen, alla
med tron som grund, ligger mig varmt
om hjärtat.
I det här numret skriver vi om vad
Svenska kyrkan i utlandet kan betyda för
Namn: Sofia Strinnholm. Ålder: 27 år.
Medlemsnummer: 217201. Lokalavdelning: En
Lokalavdelning I Tiden, Härnösands distrikt. Bor:
Uppsala. Gör: Studerar teologi vid Uppsala Universitet för att bli präst och engagerar mig i Svenska
Kyrkans Unga, Svenska kyrkan och i Sensus valberedning. Favoritcitat: ”Omslut mig med din kärlek,
världen behöver mig. Världen behöver din kärlek,
strömmande genom mig.” Sv Ps 96 vers 4
SvKyrkansUnga
PRENUMERATION
För att få Troligt måste du vara
medlem i Svenska Kyrkans Unga.
Vill du bli det, ändra adress eller
få färre tidningar? Gå in på www.
svenskakyrkansunga.se/m-sidor
eller ring 018-640 640.
Nästa nummer av Troligt
kommer ut i maj.
ÅRSMÖTEN
Just nu pågår årsmöten
runtom i landet! Lokalavdelningarna håller under första
delen av året sina årsmöten,
distrikten kommer att hålla
sina årsmöten under mars och
april och i augusti är det dags
för förbundet att också hålla
årsmöte. I det här numret
av Troligt får du information
inför Stora årsmötet 2015
och det ärende från Stora
årsmötet 2013 som läggs fram
för andra gången. Vi hoppas
ungdomar. Har du någon erfarenhet av
utlandskyrkorna?
– När jag var ung konfirmandledare i
Borgsjö-Haverö 2004–2007 åkte vi till
Polen med konfirmanderna och 2005
bodde vi på Sjömanskyrkan i GdyniaGdansk. Det var fint att konfirmanderna
fick se Svenska kyrkan i utlandet och se
att Svenska kyrkan finns på flera ställen
i världen. Vi blev varmt välkomnade
och omhändertagna och det var som att
komma hem trots att det var i ett annat
land. Just det där extra hemmet tror jag
är väldigt viktigt för många som är på
resande fot, det blir en extra trygghet
och mötesplats ute i världen.
Vi skriver också om att världen faktiskt
blir bättre. Hur har världen blivit bättre
för dig det senaste året?
– Genom projektet Safe Space har jag
kommit närmre vänner i Tanzania där vi
kunnat prata om svåra frågor tack vare
att vi började med att prata om könsroller och identifierade vilka vi är och vilka
samhället säger åt oss att vara. Efter det
kunde vi diskutera och ifrågasätta varandra om hur vi ser på himmel och helvete,
hur vår Gudsbild ser ut och så vidare. De
öppna och ifrågasättande samtalen med
evangeliskt-lutherska kristna vänner i
Tanzania ger mig hopp för framtiden, att
vi kan komma nära och förstå varandra
även om vi tycker både olika och lika.
5
att informationen ska kunna
hjälpa lokalavdelningarna och
distrikten att samtala och
diskutera om hur ni vill att
Svenska Kyrkans Unga ska
hålla årsmöten framöver!
BISKOPSBYTEN
I Svenska kyrkan är det
flera biskopar som under det
kommande året lägger ned
sina stavar. Svenska Kyrkans
Unga finns givetvis med både
inför valen i stiften och under
biskopsvigningarna.
SNABBA
Vinter eller SOMMAR
CHOKLAD eller lakrits
Bok eller FILM
GUL eller blå
ÅRSMÖTE eller LÄGER
RIKSLÄGER 2016
Arbetet är nu igång inför
Svenska Kyrkans Ungas och
Svenska kyrkans gemensamma riksläger 2016! Vi planerar
ett fördjupningsläger där barn,
unga och unga vuxna ska få
komma tillsammans och diskutera, fördjupa och utveckla
sin tro och sitt engagemang.
En styrgrupp är utsedd, en
projektgrupp tillsätts i detta
nu. Håll utkik här i Troligt och
på hemsidan, mer information
kommer!
3 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Porträtt
Porträtt
Caroline Ravn har varit engagerad i Svenska Kyrkans Unga
i Lunds stift. Hon började plugga till präst, men när hennes mentor blev sjuk i cancer valde hon istället att satsa på
något hon älskade att göra som barn – trolleri.
– Jag tror inte att Gud gav mig gåvan att trolla om Gud
inte ville att jag skulle använda den.
Trolleri och magi
är liksom tro lite
som vinden."
C
KRISTNA CAROLINE ÄR
EN AV SVERIGES
AV: THERESE GUSTAFSSON FOTO: ALEX&MARTIN
4 4➜➜TROLIGT
TROLIGT
1 |12015
| 2015
AROLINE RAVN började engagera
sig i Svenska Kyrkans Unga i och med
distriktsårsmötet i Lund 2004. Några
år senare blev hon medlem i verksamhetsutskottet i Lund och hjälpte till
att göra arrangemang och läger för
distriktet. 2008 åkte hon på Riksmötet
i Kristianstad, då växte hennes enga­
gemang i organisationen på riktigt.
– Det var då jag insåg hur stort Svenska Kyrkans
Unga faktiskt är.
Under ett år satt hon sedan i Lunds distriktsstyrelse.
– Svenska Kyrkans Unga har framför allt betytt gemenskap för mig. En plats där jag har fått reflektera och känna
efter, som ett Taize på hemmaplan ungefär. Det har alltid
funnits någon att prata med, någon som förstår mig. Kyrkan
blir på ett sätt liten i Svenska Kyrkans Unga, det känns
som att alla känner varandra. Gud är närvarande i det lilla
också, även om vi inte ser det.
– Jag har fått utrymme att fråga och växa, och brytas ner
litegrann. Det är inte alltid man tror rätt även om man tror
det när man 15 år och har en bestämd syn på Gud och Jesus.
Caroline började plugga till präst. Hon hade läst i tre år
när hennes chef, som också fick henne att inse att hon ville
bli präst, blev sjuk i cancer, och gick bort något år senare.
– Efter det har jag inte kunnat ta upp studierna igen. Jag
tog istället upp trolleriet som jag inte hade hållit på med på
femton år. Jag känner fortfarande kallet till att bli präst,
men det kommer ta lång tid innan jag tar tag i det igen. Jag
vill jobba i Svenska kyrkan med trolleri, kanske göra en
utbildning med Svenska Kyrkans Unga och Sensus, där
man kan kombinera kärlekshälsningen med det mystiska i
trolleriet. En församling som vågar trolla och skratta ihop
är en bra församling.
Caroline trollade som sagt som barn. Men hade inte
gjort ett enda trolleritrick på femton år när hon återupptäckte sin förmåga.
– Jag hängde på ett ställe som hette Magic bar där
trollkarlar träffas. Jag satte mig och pratade med några
trollkarlar och lekte lite med mina moves, det visade sig att
jag hade några kvar.
En församling som vågar
trolla och skratta ihop är
en bra församling."
Tom Stone, en känd trollkarl som också uppfinner trick
såg Caroline och sa åt henne att höra av sig. I mellandagarna
2013 kom Tom Stone hem till henne och de trollade i tre
dagar och Tom blev hennes trollkarlsmentor.
– Mina gamla minnen från när jag var barn började
komma tillbaka. Det gäller att hitta sitt inre barn och våga
ha kul på ett sätt som inte är på andras bekostnad.
I dag är Caroline trollkarl på heltid. Hon trollar för
barn på ungdomssjukhus och olika typer av barndagar.
Hon trollar för vuxna på restauranger, företagsfester och
nattklubbar. Caroline gillar att trolla med humor och har
även synts i tv.
– Jag tycker om att
skoja med saker. Det
var någon som sa till mig
att jag var rolig och då
började jag skriva ner
några skämt och köpte
en bok om stand up.
Jag vill vara underhållande när jag trollar
och bjuda på en show.
Caroline gillar att
kalla sig trollkarl
trots att hon är
kvinna. Men hon
märker att det finns
många förutfattade
meningar om kvinnliga
trollkarlar.
– Det finns egentligen
bara en till tjej som
trollar i Sverige, som
heter Malin Nilsson.
Så vi är inte många. ➜
Namn: Caroline Ravn (Ravn betyder korp på danska). Ålder: 24 år. Bor: Höganäs, Skåne.
Gör: Frilansande trollkarl på heltid. Favoritcitat: Nothing in this world that is worth having
comes easy – Bob Kelso i Scrubs. Aktuell: Uppträder på The Magic Castle i Hollywood,
ett av de finaste ställena att uppträda på som trollkarl.
5 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Porträtt
Porträtt
Det finns kristna som ifråga­sätter att jag har valt att bli
trollkarl, som är besvikna över att jag har släppt mitt kall."
Det beror nog på att du delvis blir bemött med ”gulligt, en tjej
som tror att hon kan trolla”. Sen finns det en uppfattning om
att kvinnor inte ska pyssla med underhållning över huvud
taget. Små flickor lär sig tidigt att de inte ska ljuga och busa.
Statistiskt är det flest pojkar som får trollerilådor som barn.
Men i själva trollkarlsbranschen känner jag mig mer än
välkommen, andra trollkarlar tycker att det är dags att det
kommer fler kvinnliga trollkarlar.
Andra trollkarlar tycker dock att det är konstigt att
Caroline är kristen.
– Det finns kristna som ifrågasätter att jag har valt att bli
trollkarl, som är besvikna över att jag har släppt mitt kall.
Men det finns fler trollkarlar som ifrågasätter att jag är kristen. Men allt som har med religion att göra är svårt. Om du är
kristen och jobbar på bank blir du också ifrågasatt. Det har
aldrig varit lätt att vara kristen och lita på en högre kraft och
kärlek, en relation är aldrig lätt. Om man vågar hålla relationen med Gud levande trots ifrågasättande kan relationen
ge dig väldigt mycket mer.
Caroline brukar inte prata om sin tro när hon gör
föreställningar.
– På en vanlig scen som inte har med kyrkan att göra
berättar jag aldrig att jag är kristen. Jag känner inte att det
hör dit, på samma sätt som att det är oviktigt vilken sexuell
läggning jag har när jag trollar. Men jag döljer aldrig min
tatuering som säger ”Designed by God”.
– När jag trollar för barn försöker jag tala om alla människors lika värde. Och när jag trollar i kyrkan brukar jag göra
det som en predikan.
Finns det likheter mellan magi och kristen tro?
– Om jag ser till församlingspedagog- och prästspåret så
finns likheten att man skriver sitt eget material och gör det
aktuellt och intressant för sin tänkta målgrupp. Du måste
också vara bra på att berätta historier. När jag höll min akt
på trolleri-SM utgick jag från en historia om tre små grisar
som bodde i sina hus på en strand. I akten ville jag ha musik
och sjöng då Bygg inte hus på en sandiga strand. Då fick jag
med ett kristet inslag.
– Som präst möter du också människor där de är och ska
ta in människan och publiken i din predikan, precis som
en trollkarl gör i sina föreställningar.
Finns det magi i Bibeln?
– Det beror på hur du ser det. Trolleri och magi är liksom
tro lite som vinden, du kan inte alltid se eller höra den men
den finns alltid där.
R
CA
OCH SÅ VILL VI VETA
TIPS
Vad är meningen med livet?
Vad delar du inte med dig av till andra?
– Andras hemligheter. Det är ett bra trollkarlstips också.
Vad delar du gärna med dig av till andra?
– Tid.
Vad önskar du att du visste när du var 14 år?
– Att det ordnar sig. Jag hade så många bekymmer när jag var tonåring.
Tips för en tråkig dag.
– Lär dig något kul och visa upp det för någon. Det finns så mycket du
kan lära dig, exempelvis gå på lina eller blåsa ballongdjur.
Hur gör du någon glad?
– Jag tycker ju om att trolla för folk. Det skapar inre glädje, så att man
kan skratta bort sina bekymmer.
Lär dig trolla
med Caroline
på sid 34
– Jag försöker vara en bra medmänniska och våga ifrågasätta det jag
tycker är fel. När jag trollar för barn försöker jag uppmuntra dem att
se världen till vad den är och våga leva i den. Jag vill ta tillvara på deras
frågor och funderingar.
6 6➜➜
TROLIGT
TROLIGT
1 |12015
| 2015
Följ Carolines trolleriäventyr:
Caroline Ravn – Magic Moment
Vad skulle du göra om du var Gud för en dag?
– Ordna till det i Israel/Palestina, tror jag. Kan det lösa sig där kan det
mesta lösa sig.
S
om du vill bli trollkarl:
– Jag svarar olika varje dag. Men att försöka uppskatta det du har.
Jag tror att det är vad Gud vill i alla fall. Det är viktigt att vara tacksam.
Vad gör du för att världen ska bli en bättre plats?
OLINE
@ravnmagic
1. Börja träna själv först. Öva, öva, öva, framför en spegel. Det är jätteviktigt. Du behöver se det som åskådarna ser. Våga också släppa blicken framåt. Om du tittar på dina händer miss­tänker publiken att något är på gång.
2. Gå på många föreställningar och titta på andra som trollar.
3. Våga fråga. Hitta en trollkarl
som du ser upp till. Hör av dig
och fråga om personen vil hjälpa dig att utvecklas. De flesta trollkarlar är väldigt hjälpsamma.
4.Du måste lära dig att våga möta en publik. Boka in dig på mindre ställen. Som trollkarl måste du vara din egen bokare och marknadsförare och vara beredd att jobba varje dag.
7 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Förtroligt
Porträtt
AV THERESE
GUSTAFSSON
DET HÄR ÄR EN ANNONSSIDA
FOTO: ALEX&MARTIN
Wärnelius Buss erbjuder
resor till Taizé
Veganska våfflor!
FÖR 4 STYCKEN VÅFFLOR
1,75 dl vetemjöl
0,5 tsk bikarbonat
0,5 dl Oatly iMat (havregrädde)
1,75 dl vatten
3 msk kokosolja
Ordinarie resor 2015
2350 kr/ person
Vecka 20 Kr Himmelsf
Vecka 25
Vecka 26
Vecka 27
Vecka 32
Vecka 33
Vecka 44 Höstresa
.
Grupprabatt:
10-19 pers
-50kr/pers
Över 20 pers -100kr/pers
9 maj-17 maj
13 juni-21 juni
20 juni-28 juni
27 juni-5 juli
1 aug-9 aug
8 aug- 16 aug
24 okt-1 nov
www.wbuss.se
s
gen bus!
e
a
n
r
ä
Boka g större grupp
för
För planering och mer info kontakta:
Mats Wärnelius
Peter Håkansson
013-75056
070-822 61 68
[email protected]
[email protected]
Wärnelius Buss AB, Ring Lillgård, 585 62 Linghem
Högskoleutbildningar i
kyrkomusik och teologi
Välkommen att söka Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologis
utbildningar. Vi erbjuder Konstnärlig kandidatexamen (180 hp) och
Konstnärlig högskoleexamen (120 hp) i kyrkomusik samt Kandidatprogram
i teologi och fristående kurser. Sista ansökningsdag är 15 april för
kyrkomusikutbildningarna och 30 april för teologiutbildningarna.
Läs mer på vår hemsida: www.esh.se/kyrkomusik och www.esh.se/teologi
8 ➜ TROLIGT 1 | 2015
GÖR SÅ HÄR:
Blanda alla ingredienser till en slät smet.
Smörj våffeljärnet med extra olja (utöver
receptet). Grädda våfflorna enligt den värme
som är bäst på ditt våffeljärn. Håll koll under
tiden, men öppna inte järnet för tidigt!
!
datum
Viktiga
21 FEBRUARI
INTERNATIONELLA
MODERSMÅLSDAGEN
Varje år den 21 februari är det
Internationella dagen för modersmål. En dag som har skapats av
UNESCO för att öka medvetenhet,
kunskap och tolerans för språkliga
och kulturella traditioner. Den
firades första gången år 2000.
Har du eller någon du känner ett
annat modersmål än svenska?
BÖN
Gud, det är fastetid igen.
Jag är sällan hungrig: mat får jag
varje dag.
Men jag kan ändå känna mig tom.
Fyll mig, Gud, med dig själv!
Jesus,
Nu i fastan tänker jag på dig.
Du fick lida, fast du inte gjort något
ont.
Så många människor lider i världen.
Det skrämmer mig.
Jesus, hjälp mig att orka göra något
åt andras lidande!
Heliga Ande,
Tack för att du är hos mig
och vill hjälpa mig
med tomheten
med lidandet
i fastans tid.
Ge mig av din glädje och din kraft i
det svåra!
Amen
(En bön inför fastan från troligt.org)
Du är utmanad!
Finns det någon som du tycker om
men som du inte har vågat säga det
till? Eller finns det någon som du
tycker om som behöver bli påmind?
Alla Hjärtans dag är en dag då vi kan
påminna varandra om vad vi betyder
för varandra. Men vi kan lika gärna
göra det vilken dag som helst om året,
kanske till och med varje dag. Ta mod
till dig och berätta för någon, som du
inte brukar berätta det för, om hur
mycket den betyder för dig!
9 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Förtroligt
Förtroligt
RADDA
VARLDEN
ller
Med hjälp av internet kan du hålla kontakten med
människor på andra sidan jorden och googla fram
vilken information som helst. Men du kan också
använda internet för att skapa grupper eller
starta insatser som tillsammans kan göra världen
till en bättre plats. Här är några nätinitiativ som
har påverkat världen, stort som smått.
AV: THERESE GUSTAFSSON BILD: ALEX&MARTIN
e
FÅ DIN VILJA
IGENOM
med
HJALP AV
INTERNET
17
10
10➜
➜TROLIGT
TROLIGT11||2015
2015
130
55
DELA
VIKTIGT ATT
VARA KÄLLKRITISK
➜ Mycket information
ICEBUCKET CHALLENGE
Icebucket Challenge föddes sommaren
2014 i USA och nådde snart Sverige. I
sociala medier började folk sprida videos
där de häller isvatten över sig och meddelar
sen att de skänker pengar till ALS-forskningen. ALS är en hjärnsjukdom som är
dödlig och saknar botemedel. Kampanjen
slog igenom stort och spred sig själv genom
att fler och fler la ut filmer på sig själva
och använde hastagen #icebucketchallenge. Till slut började även kändisar som
Justin Bieber och Jennifer Lopez göra det.
Svenska Hjärnfonden fick in 2,5 miljoner
kronor inom loppet av två veckor i slutet av
augusti/början september.
CROWDFUNDING
– VERONICA MARS
Ett annat sätt att påverka är att tillsammans med en stor grupp människor enas
för att få någonting gjort. Veronica Mars
var en tv-serie som gick i några säsonger
från 2004 till 2007. Serien fick en trogen
fanskara. Sju år efter att tv-serien slutade kom Veronica Mars-filmen. En film
som inte hade blivit gjord om tv-seriens
fans inte hade startat en insamling på
internet. I en gemensam satsning fick
fansen ihop hela 5,7 miljoner dollar för
att finansiera filmen.
OMSTRIDD TOALETTSKYLT
TOGS BORT
14-åriga Astrid Johansson reagerade på en
toalettmålning i sin skola som hon ansåg
vara sexistisk. Målningen visade en tjejfigur
som satt på toaletten och en pojkfigur som
tittade över dörren till toaletten. Hon skrev
ett Facebook-inlägg som hennes kompisar
spred, det resulterade i en intervju med en
nättidning och helt plötsligt lyftes hennes
åsikt i stora nyhetstidningar. Efter att hennes inlägg spritt sig över landet och det gick
att läsa om i bland annat Aftonbladet valde
skolan att ta bort målningen.
ALLOUT.ORG
På allout.org väcks upprop när aktuella
HBTQ-frågor behöver det. Hemsidans
mål är att skapa en värld där ingen ska
behöva offra familj, frihet, säkerhet eller
värdighet på grund av vilka de är eller
vilka de älskar. Allout.org arbetar som sagt
med upprop och namninsamlingar men
jobbar också med annat påverkansarbete
gentemot stater där HBTQ-personer har
begränsade rättigheter.
finns på nätet, nästan för
mycket. Du kan använda
internet till att ta reda på
en massa saker men tänk
på att granska det du läser.
Ibland kan det vara någon
som vill sprida något dumt
för att hämnas eller för att
den är besviken på något.
Det finns många saker som
är rena lögner. Därför är
det viktigt att också tänka
själv när du läser saker på
internet. Det kan finnas
folk som vill lura dig att
skänka pengar till något
som inte finns eller sprida
ett budskap som är baserat
på något som inte har hänt.
Använd magkänslan och
se om du kan hitta flera
olika källor som kan intyga
det som du tror på. Är
det någonting som verkar
konstigt och du blir osäker,
fråga någon annan vad
de tror!
Nästa sida:
Läs om hur Svenska kyrkan
i Skövde hjälper utsatta
med Facebook
11 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Förtroligt
Under samma himmel
GLOBALA ARBETSGRUPPEN
Vad tar du fasta på?
F
YRTIO DAGAR innan påsk börjar fastan med Askonsdagen. Vissa kristna har traditionen att
avstå från mat under fastan. I dag avstår många från annat, såsom Facebook eller godis. Men
fasta är inte bara att avstå, det är också att ta fasta på något. Alltså att tänka på vad som är
viktigt här i livet. Kanske finns det mycket som är i vägen för min relation till Gud. Att avstå
från det kan då hjälpa mig att se det som är viktigt. Det kan hjälpa mig att förstå att många inte har allt
det jag ser som självklart. Jesus levde enkelt på jorden precis som de fattiga. Jag kan också avstå från
något eftersom jag har så mycket. Vad tar du fasta på?
VERONICA PÅLSSON, GLOBALA ARBETSGRUPPEN
Under fastan kommer jag att äta vegetariskt och så klimatsmart mat
som möjligt. Valen i matbutiken har stor påverkan på vår miljö och
därför tänker jag främst äta svensk och närproducerad mat samt
avstå från kött för att göra min påverkan på miljön så liten som
möjligt. Vill du göra samma sak kan jag rekommendera vår Kristen
Vegetarisk Kokbok med en massa bra recept och tips.
JENNY CARLENIUS, GLOBALA ARBETSGRUPPEN
Jag kommer att plastfasta. Det kan låta radikalt och supersvårt men
tanken är att börja reflektera över min plastkonsumtion och hur den
påverkar resten av världen. Plast är nämligen svindåligt mot såväl
människor och djur som miljön. Målet är att inte köpa något som är
eller innehåller plast över huvud taget. Det lär bli en riktig utmaning,
nästan alla matvaror är i någon form förpackade i plast.
Lyktan hjälper utsatta
– med hjälp av Facebook
LYKTAN ÄR ETT medmänskligt nätverk
12
12➜
➜TROLIGT
TROLIGT1 1| |2015
2015
sus Gill
ar
ellt med Lyktan och lägger många timmar i veckan på det. Hon är ansvarig
i Skövde som Svenska kyrkan i Skövde
för verksamheten tillsammans med
och Frälsningsarmén driver tillsamKarin Långström Vinge som är präst i
mans. Lyktan har en insamling av
Skövde församling och Carina Gräns
skor, kläder och annat dit människor
som är församlingspedagog.
kan lämna in saker som de inte längre
använder. De som behöver kan komma – Det började som ett litet initiativ
där vi i första hand hjälpte mammor
och hämta ut dessa och återanvända
på BB att få kläder till sina nyfödda
dem. Allt hos Lyktan är helt gratis.
genom att fråga runt hos bekanta efter
Varje måndag har Lyktan öppet för
utlämning och mellan 80 och 150 perso- gamla barnkläder. Sen växte det steg
ner brukar komma varje vecka. Många för steg och till slut var vi tvungna att
är asylsökande, en del är också svenska skaffa en lokal, berättar Anne-Marie.
Att verksamheten växte har Facefamiljer som lever i fattigdom.
book hjälpt till med. Facebook är också
Anne-Marie Hedenberg jobbar ide-
det kontaktnät som Lyktan använder
för att kommunicera med folk.
– Vi gör efterlysningar efter specifika saker som vi märker behövs och
folk ställer frågor och vi svarar. Vi
kommunicerar också med våra volontärer med hjälp av Facebook.
På Lyktan hjälper nio stycken
asylsökande själva till med verksamheten. De kan språket som många av
de utsatta talar, och vill hjälpa till för
att ha något att göra om dagarna.
– Det är tråkigt på asylboendet, vi
har inte så mycket att göra. Lyktan
är en bra verksamhet som har hjälpt
och hjälper mina landsmän, så jag vill
också hjälpa till, säger en av volontärerna, som har flytt från Syrien
och kom till Sverige för nio månader
sedan.
– Utan våra volontärer skulle vi inte
klara oss, konstaterar Anne-Marie.
Jag ska försöka att inte köpa nya saker under fastan. Vid behov
ska jag i första fall försöka låna och annars köpa begagnat. Jag ska
också öva mig på att låna ut av det jag har till andra.
Je
Lyktan ger plats för vem som helst att hjälpa
ut­satta människor. Verksamheten har vuxit sig
stor i hela Skaraborgsområdet, mycket tack
vare Facebook.
SOFIA STRINNHOLM, GLOBALA ARBETSGRUPPEN
Till fastan har Svenska kyrkans internationella arbete
tillsammans med Svenska Kyrkans Unga tagit fram ett
memoryspel som heter ”Grytan”, där målet är att få ihop
ingredienser till en mumsig etiopisk gryta tillsammans.
I spelet får ni leta efter ingrediens-par, och när ni hittat
två likadana får de åka ner i grytan. Akta er bara för de
lömska händelsekorten, som kan förstöra er matlagning
med torka eller en gräshoppsinvasion!
13 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Under samma himmel
Under samma himmel
D
E FLESTA SVENSKAR har ganska dålig koll på
läget i världen. De flesta tror att det är sämre
än det faktiskt är och många tror också att det
mesta blir sämre och sämre hela tiden. Men
det stämmer inte, utan det är mycket som går i
rätt riktning. För att lyfta globala utvecklingstrender och visa hur läget i världen egentligen
ser ut driver Svenska FN-förbundet projektet
Världskoll och sajten www.världskoll.se. Där
kan du få koll på läget i världen och upptäcka
saker du kanske inte visste sedan tidigare. De
senaste tjugo åren har det nämligen skett stora
globala framsteg på en mängd områden. Till
exempel har den extrema fattigdomen i världen
minskat, rekordmånga har fått tillgång till rent
vatten och fler barn än någonsin börjar skolan.
VI LEVER LÄNGRE
ÄN NÅGONSIN
FÄRRE DÖR
TILL FÖLJD AV AIDS
På väg mot en
friskare värld
När du läser tidningen eller tittar på
tv-nyheterna idag är det lätt att bli
pessimistisk inför framtiden. Världen
kan verka full av mer lidande och
elände än någonsin. Men vet du hur
världen ser ut, egentligen?
AV: JULIA GRIP, FN-FÖRBUNDET
14
14➜
➜TROLIGT
TROLIGT11| |2015
2015
Det finns andra positiva trender på hälsoområdet och ett exempel är att antalet människor
som dör till följd av aids minskar. Visserligen
lever fler människor än tidigare med hiv och
aids men det beror till stor del på att fler människor än förut kan överleva med sjukdomen.
Idag har rekordmånga smittade tillgång till
bromsmediciner som gör att de lever längre.
Totalt sett tror man att bromsmediciner
räddat nästan sju miljoner liv sedan mitten av
1990-talet. Den största ökningen av tillgången
till bromsmediciner har skett i Afrika söder
om Sahara och det är också den region där flest
människor lever med hiv eller aids.
Fortfarande är det dock långt ifrån alla som
behöver tillgång till broms-mediciner som
faktiskt får det. Därför behövs fler insatser mot
sjukdomar och större tillgång till behandling
och mediciner.
En annan positiv trend är att människor världen över på många sätt faktiskt blir friskare.
Idag är den globala medellivslängden högre än
någonsin tidigare. Det beror på olika medicinska framsteg men också på att fler människor
slipper leva i fattigdom. Den globala medellivslängden är idag 71 år.
Maldiverna är landet som har gjort den
största ökningen av medellivslängden de
senaste årtiondena. Där levde människor i snitt
i 44 år 1970 – idag är medellivslängden 78 år!
BARNADÖDLIGHETEN MINSKAR
I FN:s millenniemål, de åtta mätbara utvecklingsmål som ska vara uppnådda år 2015, ingår
att minska barnadödligheten i världen med tre
fjärdelar. Detta mål kommer antagligen inte att
uppnås men trots det har stora framsteg skett ➜
FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD
2000
68 år
1990
65 år
2005
2012
71 år
69 år
1995
65,9 år
15 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Under samma himmel
Under samma himmel
AV: REBECKA ERICI
Framstegen betyder att
ungefär 15 000 färre barn
i världen dör – varje dag."
HEMMA
BORTA
i minskningen av barnadödligheten globalt.
Idag dör ungefär 6,6 miljoner barn under fem
år varje år, en kraftig minskning jämfört med i
början på 1990-talet då antalet var över 12 miljoner. Framstegen betyder att ungefär 15 000
färre barn i världen dör – varje dag. I förra numret av Troligt kan du läsa om ett projekt som
Svenska kyrkan stöttar i Swaziland, Mentormothers, som är ett projekt som har jobbat och
jobbar för att minska barnadödligheten.
Dessa framsteg hänger också ihop med en
global minskning av mödradödligheten, alltså
av antalet kvinnor som dör i samband med
graviditet eller förlossning. Mödradödligheten i världen har nästan halverats sedan 1990
även om FN:s mål på området antagligen inte
kommer att uppnås till 2015. De framsteg som
ändå skett beror till stor del på en förbättrad
hälsovård i många samhällen. För att minska
mödradödligheten ännu mer krävs saker som
ökad tillgång till preventivmedel och bättre
förlossningsvård.
SVERIGE MED OCH BIDRAR
De framsteg vi ser idag är delvis ett resultat
av det viktiga arbete som organisationer som
FN, Förenta Nationerna, gör varje dag världen
över. Vi i Sverige ska också känna oss stolta över
de framsteg som görs eftersom Sverige är en
stor och viktig bidragsgivare till FN och FN:s
arbete. Därför kan man säga att alla svenskar
varje dag är med och bidrar till en bättre värld.
På världskoll.se kan du hitta fler globala
utvecklingstrender och jämföra länder för att
få koll på läget i världen.
TESTA DIN KUNSKAP
Testa din egen kunskap om läget i
världen genom att ladda ner appen
Världskoll till din smartphone.
Där kan du utmana dig själv eller
dina kompisar om vem som har
bäst koll på läget i världen.
BARNADÖDLIGHET I VÄRLDEN (antalet dödsfall bland barn under fem år)
1990
12,7 milj.
1995
11 milj.
2000
9,7 milj.
2005
8,2 milj.
2012
6,3 milj.
16
16➜
➜TROLIGT
TROLIGT11| |2015
2015
Det är onsdagskväll i Svenska kyrkan i Paris. Från kyrkorummet klingar svenska psalmer ut i mörkret, även om delar av
kören är från Frankrike och inte riktigt hänger med på de
krångliga svenska bokstavskombinationerna. Här, i Svenska
kyrkan i utlandet, hittar många unga som bor utomlands en
trygg bas. Troligt har rest ut i världen för att prata om vad
Svenska kyrkan kan betyda när man är långt hemifrån.
D
ET ÄR EN trygghet att vara
här. Det känns som om
man alltid är välkommen,
säger Sara Oldner.
Hon, Sophie Lacheny och Jonatan
Johnsen har slagit sig ner i en soffa
i rummet intill den svensk-franska
körövningen för att prata om vad kyrkan har för roll när familj och vänner
är långt borta.
– Jag hade inte koll på någonting
när jag kom till Paris. Jag hade bara
en tanke om att jag skulle kolla upp
Svenska kyrkan. Sen kände jag mig så
varmt välkomnad här att jag blev kvar,
säger Jonatan.
Han och Sara är ganska nya bland
croissantkaféerna i miljonstaden,
men för Sophie, vars mamma jobbar
på Svenska kyrkan i Paris, är kyrkans
röda tegelväggar hemtama.
– För mig är det som en stor familj.
Jag har vuxit upp här och känner nästan alla, säger hon.
Hon är själv inte troende. Något
som både hon, Sara och Jonatan
menar är vanligt bland unga som
besöker kyrkan i Paris.
– Vi är nog 20–25 personer som brukar hänga i ungdomsgruppen men det
är nästan bara jag och Sara som går på
mässan, säger Jonatan.
– De flesta kommer inte hit för att de
är troende. De kanske har någon liten
aning, men jag tror först och främst
att de kommer för att träffa andra
svenskar, för mötesplatsen, säger Sara. ➜
17 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Under samma himmel
Under samma himmel
Du är aldrig så
svensk som när
du är utomlands."
Vad tänker ni om det?
– Jag tycker det är jättebra att alla
kommer hit och känner sig välkomna.
Då har vi ju fått hit dem, så man kan
försöka sprida budskapet, säger Sara.
– Det finns många andra gemensamma nämnare, säger Jonatan.
– Man är ju här för att uppleva nya
saker. Samtidigt behöver man något
som känns vanligt. Jag brukar gå i
kyrkan så för mig känns detta lite som
hemma, säger Sigrid Edholm.
Men hur påverkas ens tro av att bo
utomlands?
– Man blir mer ensam när man flyttar
utomlands. Hemma har jag min familj,
men här är allting nytt. Jag vet inte om
det får en att börja tänka mer på vad
som är meningen med allt. För mig blev
det i alla fall att Svenska kyrkan fick
en större plats än vad den har hemma,
säger Jonatan.
T
har de sista körtonerna
klingat ut. Kyrkorummet
töms och Sara, Sophie och
Jonatan visar runt i den gamla byggnaden. Sara har nyligen kommit hem
från en inköpsrunda till IKEA och på
nästa ungdomsträff ska det bjudas på
Singoallakex, kaffe och kanelbullar.
I ett annat land, 1706 kilometer söderut, grillas det
hamburgare på kyrkans takterrass. I soffrummet har
det precis installerats svenska tv-kanaler och några
tjejer kommer in och sjunker ner i soffan.
– Annars är alla tv-program dubbade
på spanska. Det är skönt att förstå allt
som sägs, säger Gabriella Ohlzon.
Hon är 18 år och studerar, precis
som de flesta andra här, på svenska
skolan i Fuengirola, en liten stad på
spanska solkusten där det bor många
skandinaver under vinterhalvåret.
Ungefär 70 av de drygt 200 eleverna
som går på skolan är utbytesstudenter och bor i värdfamilj. I och med
det blir Svenska kyrkan en naturlig
samlingspunkt när man inte vill ses
på stan eller ta med kompisar hem
till värdfamiljen.
– Det här är nog den plats som
känns mest hemma för oss. Det
känns som man kan vara sig själv
här. I värdfamiljen måste man hålla
god min och vara trevliga mot värdmamman, säger Gabriella.
– Jag tycker det är skönt att kunna
komma hit, slänga mig i soffan
och ta upp fötterna, säger Hannah
Andersson.
Hannah går vanligtvis i kyrkans
ungdomsgrupp hemma i Knislinge
i Skåne. Men det är lite annorlunda
där gentemot hur det är på takterassen i Fuengirola.
– Här är det inte religiöst på
samma sätt. Samtidigt är kärnan
gemenskap och kärlek, att man
träffas och bara myser. Så är det här
också, säger Hannah.
Hannah, Gabriella och de andra
plockar fram Yatzy och popcorn
och låter TV4-nyheterna rulla i bakgrunden. Hamburgarna kryddas
med spansk aioli och samtalet böljar
från Paradise Hotel och förebilder
till varför man egentligen döper sig.
Vad behöver man när man flyttar till
ett nytt land?
– Man behöver något som liknar
hemma. En rutin som gör att man
inte känner sig helt utelämnad och
att allting är nytt, säger Garbiella.
18 ➜ TROLIGT 1 | 2015
ILLBAKA I PARISKVÄLLEN
Är det inte paradoxalt att man bor
utomlands men ändå söker sig till
svenska mötesplatser med kaffe och
kanelbullar?
– Det är ju också det här typiska, att
man aldrig är så svensk som när man
är utomlands, säger Sara.
Hur viktigt är det att det finns en
sådan här samlingspunkt?
– Jag tror det är viktigt. Ibland är
det skönt att slippa söka kontakt och
bestämma vart man ska träffas. Nu
vet man att kockan 15.00 på söndag då
händer det här och då kan jag gå dit om
jag känner för det, säger Sara.
– Jag gör praktik på ambassaden och
de har sitt område: att hjälpa folk när
man har problem med något. Men de
kan inte tillgodose behovet att få kontakt och prata med folk. Där tror jag att
kyrkan är viktig, säger Jonatan.
– Här blir det så nära. Man känner
sig sedd, säger Sara.
SVENSKA KYRKAN I UTLANDET
Svenska kyrkan finns etablerad på omkring
40 platser världen över. På ytterligare ett 80tal platser firar man regelbundet gudstjänst.
Det finns drygt 100 lokalt anställda och
utsända medarbetare och under ett år tar
Svenska kyrkans utlandsförsamlingar emot
omkring en miljon besök.
Utlandsförsamlingarna arbetar på samma
sätt som en församling i Sverige. Förutom
att erbjuda en trygg mötesplats för resande
ungdomar står gudstjänsten i centrum och
omsorgen om medmänniskan är en viktig
del i arbetet. Personal och frivilliga besöker
svenskar på sjukhus, ombord på båtar och
i fängelser. Man har också en viktig uppgift
att fylla genom sin speciella kompetens
att hjälpa drabbade och anhöriga vid
olyckor och katastrofer som berör svenskar
utomlands.
På www.svenskakyrkan.se/iutlandet kan
du hitta exakt var Svenska kyrkan finns runt
om i världen.
19 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Troligt
Troligt – Andakt
AV MARIA HAMMARSTRÖM
En andakt om våren
TEXT: MARIA HAMMARSTRÖM
➜ GÖR: Om det går bra för allergiker
DOPFUNTEN
➜ I de flesta kyrkor står det en
dopfunt: en stor skål på ben,
skulpterad i sten eller med en
ställning av trä. Där häller man upp
vatten när någon ska döpas i kyrkan.
I en del gamla kyrkor står dopfunten
innanför ingången, som ett tecken
på att dopet är början på vandringen
mot himlen. För länge sedan var
dopet ett nedsänkningsdop och
vuxna fick gå ner i en dopgrav, och
upp på andra sidan. Då blev dopet en
tydlig symbol för rening, och för att
dö och födas på nytt.
När barndop blev regel blev
spädbarn i början doppade ner helt
i dopfunten, och därför är gamla
dopfuntar ibland mycket stora. Men
eftersom det var kallt i kyrkorna på
medeltiden blev det vanligare att
man hällde vatten tre gånger över
dopkandidatens huvud istället. Ännu
idag kan man välja mellan att doppas
ned hel och hållen (kanske i en sjö
på sommaren?) eller få vatten gjutet
över huvudet – och det gäller både
barn och vuxna.
Just nu i
kyrkoåret
FÖRFASTAN
➜ Efter Trettondagstiden och innan själva fastetiden före påsk drar igång finns
det en förberedelseperiod, förfastan, som avslutas med Fettisdagen, innan
fastan börjar med Askonsdagen. De här söndagarna kallas Septuagesima och
Sexagesima, som betyder sjuttio och sextio. (En ungefärlig angivelse av hur
långt det är till påsk.) Poängen med förfastan är att vi ska bereda oss på vad som
kommer och fundera över hur vi ska fasta. I en del katolska länder är förfastan en
viktig fest- och karnevalsperiod där man förbereder sig genom att säga farväl till
köttet och njutningarna ordentligt ”carne vale”. Vi i Sverige nöjer oss oftast med
att äta semlor.
➜Du går sista året i gymnasiet och nu
WHAT WOULD JESUS DO
20 ➜ TROLIGT
20 ➜ TROLIGT
1 | 2015 1 | 2015
börjar diskussionerna om vilka som ordnar
fester och vilka fester man ska köpa biljett
till och vad man ska ha på sig. Du har inte
så gott om pengar och när dina vänner vill
ha med dig på att shoppa klänning eller
kostym så vet du inte hur du ska göra.
Måste man köpa särskilda kläder och göra
av med pengar för att vara med i gänget?
Vad skulle Jesus göra? (Matteusevangeliet
kapitel 6, vers 28-29, Lukasevangeliet
kapitel 9, vers 3.)
ibliska
BPERSONER
och andra: ta in en gren med knoppar,
outslagna eller på väg att slå ut, och
ställ i mitten så att alla ser den. Om ni
har tid: rita eller måla hur våren ser
ut där ni är och lägg bilderna så att
alla kan se dem under andakten. Om
ni vill: plantera frön som ni vattnar
och sedan följer under veckorna som
kommer. Vanliga bönor eller solrosfrön kan gå bra.
➜ LÄS: Lukasevangeliet kapitel 13,
vers 18-21.
Jesus pratade ofta om Guds rike
som skulle komma. Han sade att det
fanns inom människor. Han sade att
det var på väg. Han sade att det var
svårt för många att komma in i Guds
rike. Och så berättade han de här
liknelserna som säger att Guds rike
är som ett pyttelitet frö som blir en
stor växt eller en stor deg där litet jäst
ändå tränger igenom och jäser hela
degen. Kanske kunde han ha sagt att
det är som en knopp på grenen innan
den slår ut och blir ett stort löv? Ja,
vad är egentligen Guds rike?
Jag tror inte att Guds rike är en
plats man kan åka till, utan snarare
ett tillstånd som blir verkligt där
människor på allvar försöker leva
som Jesus vill. Det är inte så lätt att
göra, men när man börjat följa Jesus
och leva som han så kan det ibland få
en överraskande och kraftfull effekt,
som när en maskros börjar växa och
spränger rakt igenom asfalten. Nu
är det vår, och allt som var naket och
fruset står stilla, tills det plötsligt börjar växa, och så exploderar grönskan.
Det kan se enkelt ut, men kräver en
väldig kraft. För att växa och förän-
dras är inte lätt och kan göra ont. Det
visste Jesus. Men han ville inte att
vi skulle ge upp försöket att skapa,
komma in i eller ta emot Guds rike för
det – så ge upp ska vi aldrig göra!
➜ LÄS: Karin Boyes dikt ”Visst gör
det ont när knoppar brister.”
➜ BE: Gud, tack för att du låter allting födas en gång till och våren vinna
över vintern. Hjälp oss också att växa
och förändras och bli mer och mer
dem som du har menat att vi ska vara.
Även om det gör ont, hjälp oss att
inte ge upp. Och hjälp oss att stötta
varandra varje gång vi ser någon som
längtar efter att vara modig, någon
som vill växa och göra skillnad. För
vi vill vara som små frön, som får en
hundra gånger större effekt än någon
trodde var möjligt. Amen.
DET HÄR ÄR EN ANNONS
Materiallagret <3 Friluftsliv
t!
Kåsor 20 kr/st (flera färger)
he
Ny
JUDIT
➜ Läs i Judits bok i Gamla
testamentet om hur änkan Judit,
som var känd för sin fromhet och sin
skönhet, överlistade den assyriske
befälhavaren Holofernes. Han hade
belägrat det judiska folkets städer
och de höll på att gå under av svält
och törst. Judit låtsades stå på
Holofernes sida och imponerade på
honom både med sitt utseende och
det hon sade. När han bjöd henne
på middag för att förföra henne lät
hon honom bli omtöcknad av vin och
högg sedan huvudet av honom med
hans eget svärd, vilket ledde till att
hennes folk besegrade de förvirrade
assyrierna. Blodigt svek eller tidig
girlpower? Döm själv!
rlag
de
tun
Sit
r
k
40
Mössa + Halsduk
50 kr (30 kr styck)
(ordinarie pris 99 kr)
Hitta fler friluftsvaror på www.svenskakyrkansunga.se/butik
21 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Frågesidorna
VÅRA EXPERTER:
rna
o
d
i
es
Fråg
MARIA HAMMARSTRÖM
Teolog.
?
Jag är 16 år och är öppen med att
jag är homosexuell. Men hur ska
jag göra för att få folk att se hela mig?
Så många verkar bara bry sig om min
sexuella läggning!
ANNA SVARAR: Du har helt rätt, du är mycket mer än
bara din sexuella läggning. Jag vet inte om du upplever
att det här är något som du råkar ut för ofta, men en del
kan just uppleva att ens homosexualitet blir ens främsta
egenskap för andra. Medan heterosexuella personer ofta
blir beskrivna på ett mer mångsidigt sätt, till exempel som
att någon är duktig på att teckna, gillar handboll, spelar
i ett band eller liknande, medan man själv kanske bara
beskrivs som någon som är homosexuell. Att påverka det här på ett enda sätt kan vara svårt, men
om det händer i en konkret situation och det känns okej
kan du säga något om det tycker jag. ”Ja, jag är homosexuell
men jag är också fotbollssupporter/indiepoppare/ grym på
matte” eller vad du tycker stämmer in på dig. Det kan få andra att tänka till och se saker på ett nytt sätt. Anledningen
till att någon beskriver en som främst homosexuell brukar
bero på att personen inte känner så många homosexuella,
så det känns lite ovanligt och därmed utmärkande.
?
Varför finns det så många olika
sorters kyrkor, som pingst, katolska
kyrkan och så vidare och inte bara en?
Vad är skillnaden egentligen?
MARIA SVARAR: Den kristna kyrkan började glida isär i
en östlig och en västlig gren redan under medeltiden, och
fick en andlig ledare (påven) i Rom och en (patriarken) i
Konstantinopel. Klyftan blev definitiv 1054, då romerskkatolska kyrkan eller västkyrkan, skildes från den ortodoxa
grenen eller östkyrkan. (Det var bland annat olika tolkningar av trosbekännelsen och bråk om påvens makt som ledde
fram till det.) Reformationen på 1500-talet var ett försök att
ändra på missförhållanden inom romersk-katolska kyrkan,
som misslyckades, och istället bildades nationella kyrkor
av dem som protesterat (”protestanter”) runtom i Europa.
Och så där har det fortsatt, med nya kyrkobildningar. Idag
handlar skillnaderna både om organisation och ledning,
liturgi (hur man firar gudstjänst) och teologi (tolkningen
av tron). I centrum står ändå Jesus Kristus, hans liv, död
och uppståndelse, och genom ekumenik (samarbete mellan
kyrkor) och mötesplatser försöker många kyrkor närma sig
och förstå varandra bättre.
22 ➜ TROLIGT 1 | 2015
HANS DEGREUS
Präst.
CHARLOTTA INGERHOLT
Församlingspedagog.
ANNA EKLUND
Sjuksköterska, umo.se.
?
Jag trivs i Svenska kyrkan men jag
tycker gudstjänsterna i andra samfund ger mig mer. Ska jag byta kyrka?
HANS SVARAR: Jag är väldigt osäker på hur jag ska svara
dig? Som präst i Svenska kyrkan är jag som du förstår partisk. Som jag ser det är det viktigaste kanske inte gudstjänsternas utformningar utan hur gemenskapen med människorna ser ut. Det brukar vara det som håller i längden.
Att vara kyrka är inte bara något där jag får något utan det
är något man ÄR tillsammans. Jag tycker att du ska fundera
över var du har dina vänner och var du känner dig hemma.
Det finns många som har sin medlemstillhörighet i en
kyrka men som firar sin gudstjänst i andra. Ibland kan
det också vara bra att prova olika sammanhang om man
känner sig osäker på var man egentligen hör hemma.
?
Jag har valt ett program till gymnasiet, men jag vet inte om jag har
valt rätt. Hur ska man veta vad man vill?
Det känns som att det här valet kommer
att påverka resten av mitt liv.
CHARLOTTA SVARAR: Ibland kan det kännas som om livet
är en resa som ständigt korsas av olika vägar och val. Att
kunna välja är en stor möjlighet som vi inte vill vara utan.
Samtidigt kan det kännas stressande att de val man gör
kanske påverkar livet på ett sätt som man inte vill. Ibland
låter vi förnuftet styra när vi ska göra val och ibland är det
helt enkelt magkänslan som får bestämma. När jag läser
din fråga tänker jag att den handlar om lite olika saker.
Dels handlar den om rädslan över att välja fel och dels
handlar den om stressen att inte riktigt veta vad man vill.
Gymnasievalet är en jobbig process för många eftersom
det kan kännas avgörande för framtida utbildningar eller
jobb, samtidigt som ju framtiden kan kännas väldigt avlägsen när man är 15–16 år. Om man inte riktigt vet vad man
vill jobba med när man blir vuxen är det bra att välja ett
gymnasieprogram som inte är för specialiserat utan mer
allmänt. Det är också viktigt att komma ihåg att det går
att ändra sig! Ett gymnasieval som kändes rätt vid en tidpunkt kan kännas fel efter ett tag – det är inget misslyckande! Och så kommer det antagligen att vara flera gånger
i livet, vi gör ett val som känns bra men sedan händer
saker som gör att vi utvecklas och tänker annorlunda och
då vill vi göra nya val. Kom ihåg att det mesta går att lösa,
vägen till målet blir kanske bara lite annorlunda än vad
du hade trott!
TANKAR OCH FUNDERINGAR?
SKRIV TILL OSS:
Troligt, Svenska Kyrkans Unga,
751 70 Uppsala eller
[email protected]
23 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Öga
mot
öga - med
medlemmen
Under
samma
himmel
Öga mot öga - med medlemmen
AV: THERESE GUSTAFSSON FOTO: ALEX&MARTIN
I varje nummer lär Troligt känna en Svenska Kyrkans Unga-medlem, på djupet.
Konfirmationslägret i Skaga 2008 förändrade Emanuel Bloms liv.
Utan Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga skulle han aldrig
ha vågat börja med teater, som idag är hans största passion.
– Min tro har påverkat alla mina val i livet sedan dess.
Min tro har gjort
mig självsäker
E
MANUEL BLOM är 21 år gammal och bor i Skara. Han har
varit med i Svenska Kyrkans
Unga sedan barnsben eftersom hans
pappa jobbar inom kyrkan. Men 2008
blev det tydligt för Emanuel varför
kyrkan spelar roll för just honom.
2008 förändrades hans liv.
– Konfirmationslägret i Skaga
betydde jättemycket för mig. Där lärde
jag mig att sätta ord på min tro, hur
jag trodde och varför jag trodde. Jag
hittade också många av mina bästa
vänner där.
Emanuel är övertygad om att hans liv
hade sett helt annorlunda ut om han inte
hade åkt på det konfirmationslägret.
– Lägret fick mig att inse saker som
jag inte hade tänkt på tidigare. Jag
hade aldrig vågat söka teaterprogrammet till exempel. Jag fick självsäkerhet. Jag hittade en grupp människor
där jag kunde vara mig själv på ett helt
annat sätt, och jag blev helt annorlunda efter det.
Idag läser Emanuel på Skara skolscen, han är med i flera teatergrupper
och drömmer om att göra film.
– Teater är en konstform, min sorts
musik. Teatern är ett forum där jag får
uttrycka mig. Teatern får samhället
att se det som inte finns just nu. Är det
24 ➜ TROLIGT
24 ➜ TROLIGT
1 | 2015 1 | 2015
oroligt i världen och bittert i samhället
visar teatern kärlek.
Än så länge är tron och teatern två
skilda världar för Emanuel. Kyrkan
har varit ett sätt för honom att släppa
teatern och få en paus. Emanuel
kan också tycka att det är jobbigt att
behöva försvara sin tro gentemot
teatermänniskor som inte förstår.
– Jag står för att jag är troende,
om någon frågar så svarar jag. Men
många teatermänniskor vill bara
försöka övertala mig att jag har fel
och diskutera. Det blir alltid diskussion. Jag tänker inte tvinga på någon
att bli troende. Det finns ateister som
tycker att min tro är en dumhet. Men
jag tycker inte att ateism är en dumhet.
Jag orkar inte ta diskussionen, och ska
inte behöva det heller. Min tro handlar
om acceptans.
– Samtidigt är det viktigt att kunna
dela tankar och känslor. Samtal är
viktiga. Så jag ska kanske börja ta diskussionerna med ateisterna i alla fall.
Vilken är din bästa egenskap?
– Jag är godhjärtad, tycker jag personligen. Jag vill alla väl. Jag hatar hat.
Vilken är din sämsta egenskap?
– Jag kan vara lite konservativ
ibland. Principfast. Distriktsstyrelsen
i Skara gjorde om hela lägerplane-
ringen för 2014 till exempel, då blev jag
jättesur. Jag gillar det som funkar. Jag
köpte till exempel inte en ny telefon på
jättelänge.
Vad är det bästa med
Svenska Kyrkans Unga?
– Gemenskapen som kommer i och
med tron. Och vilan i mig själv. Vänskapen som finns där, som kristen ser
du den lätt.
Vilket är ditt starkaste minne med
Svenska Kyrkans Unga?
– Min andra Taizeresa. Vi var nattvakter och gick ut på ett fält som låg
fantastiskt till. Vi såg solnedgången
och Frankrikes landskap. Att bara stå
där och insupa sommarvärmen. Men
jag har oerhört många starka minnen,
jag skulle kunna skriva en bok om det.
Namn: Emanuel Blom. Ålder: 21 år.
Lokalavdelning: Skara. Bor: Skara.
Gör: Jag pluggar på folkhögskola och
utbildar mig till skådespelare. Friluftar
gör jag också mycket. Jag hajkar och
paddlar för att slappna av.
Gjort i Svenska Kyrkans Unga: Jag
har varit konfaledare och jobbat i söndagsskolan bland annat. Jag har också
suttit i planeringsgrupper för läger.
Tre ord om mig själv: Tro, hopp och
kärlek. (Kärleken är det viktigaste)
25 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Förbundssidorna
Förbundssidorna
STORA ÅRSMÖTET 2015
RIKSKOLLEKT
KOM MED FÖRSLAG TILL
STORA ÅRSMÖTET!
En motion är ett bra sätt att föra fram sin åsikt på.
Motioner är förslag till årsmöten, både lokala, på distriktet
eller till Stora årsmötet. Det kan vara förslag på förändringar, förslag på fördjupning eller att Svenska Kyrkans
Unga ska ha en viss åsikt i en fråga.
ALLA KAN MOTIONERA!
Varje medlem, lokalavdelningar, styrelser och årsmöten har rätt att skicka motioner till Stora årsmötet.
Senast den 30 april ska dessa vara hos förbundsstyrelsen. På årsmötet diskuterar man och bestämmer
om alla förslag som har kommit.
HUR KAN EN MOTION SE UT?
En motion handlar om att sälja sitt eller sina förslag
så bra som möjligt så att man får årsmötet med sig.
Så här kan en motion se ut:
1. Rubrik som talar om vad motionen handlar om.
2.En text om varför årsmötet ska säga ja till ert förslag.
3. Förslag till beslut. Dessa ska ställas upp i en så kallad ”att-sats”.
4.Avsändare, med underskrift.
29 JUNI – 4 JULI
ANMÄL DIG TILL
FRILUFTSLÄGRET
STORA TÄLT!
26 ➜ TROLIGT 1 | 2015
LÅT MIN TRO VÄXA!
UNDER 2015 kommer rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga att tas upp
tre gånger: den 22 mars, den 20 september och den 13 december. I år är
kampanjens tema ”Låt min tro växa!” – om hur viktigt det är att barn
och unga får sin röst hörd i Svenska kyrkan och deltar på lika villkor i
gudstjänster och i beslut om kyrkans nutid och framtid. På hashtagen #låtmintroväxa uppmanar vi dig som är medlem i
Svenska Kyrkans Unga att dela dina tankar om hur barn och unga ska
ta plats i kyrkan. Utmana också din församling och lokalavdelning att
diskutera detta!
Till söndagarna får alla lokalavdelningar en affisch att sätta upp i
församlingen. Inför varje söndag finns det även kollektcirkulär och
ledarmaterial på hemsidan med övningar relaterade till söndagens
specifika tema.
Läs mer på www.svenskakyrkansunga.se!
Du kan alltid be någon i din lokalavdelning eller på
distriktet om tips på hur du ska skriva din motion.
SVAR FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN!
Friluftsläger Stora Tält 2015 går av stapeln den 29 juni och avslutas
den 4 juli. Till lägret kommer ni i grupp från er lokalavdelning eller
församling, vilken ni kommer bo, äta och göra aktiviteter med under
veckan. Ett visst mått av friluftskunskap inför lägret förenklar, men
många saker kommer du även kunna lära dig på plats, som en del
av det aktivitetsutbud som finns. Dagsaktiviteterna får man välja vid
anmälan och består främst av naturupplevelser, friluftskunskap och
en stor skopa av gemenskap. Är du ledare kommer det även finnas
möjlighet att ta med familjen som då bor i familjebyn.
Ta kontakt med dina ledare redan nu så ni säkert kommer med på
lägret, anmälan kan göras från och med den 16 mars till den 6 maj.
Mer information hittar ni på friluftslager.org!
TE ATT
GLÖM IN
DITT
FÖRNYA
SKAP!
MEDLEM
-sidor
nga.se/m
Är förslaget till nytta för de flesta av Svenska
Kyrkans Ungas 13 000 medlemmar?
Är det ekonomiskt genomförbart?
Passar förslaget bra ihop med Svenska Kyrkans Ungas idé?
Tänk på att det kan ta tid att genomföra beslut.
Innan årsmötet går förbundsstyrelsen igenom alla
motioner och skriver svar. Där föreslår man årsmötet
att säga ja eller nej till förslaget och motiverar varför.
Alla medlemmar får tillgång till att läsa både motioner
och motionssvar på: www.svenskakyrkansunga.se.
st
yrkansu
svenskak
TÄNK PÅ DET HÄR NÄR DU SKRIVER EN MOTION:
•
•
•
•
13 675 Den 31 d
ecembe
r 2014 v
många
medlem
ar det så
mar i Sv
Unga. D
enska K
et var fl
yrkans
era hun
dra fler
samma
än vid
datum 2
013!
Tillsamm
ans gör
vi skilln
ad!
KALENDER
MARS
KOLLEKTAFFISCH?
Dags att berätta på Medlemssidorna
om vad som beslutades på lokal­
avdelningens årsmöte.
15 Medlemsrapportera! Sista dag att registrera verksamhets
berättelsen för 2014.
22 Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga.
APRIL
30 Sista dag att skicka in motioner till Stora årsmötet.
MAJ
31 Sista anmälningsdag till Stora årsmötet.
AUGUSTI
5
De Ungas Kyrkomöte i Borås
5–9 Stora årsmötet i Borås.
27 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Förbundssidorna
Förbundssidorna
ETT AV
STORA ÅRSMÖTETS
STÖRSTA BESLUT
Enligt vårt nuvarande system
MEDLEM
Varje medlem i Svenska
Kyrkans Unga är med i
en lokalavdelning
J
historia. Alla som har berättat
en historia vet att det inte är helt
enkelt, för det är inte sällan vi berättar
en historia för att sedan få höra ”Men
så gick det inte alls till! Du berättar
fel!” Det här är hur jag har fått denna
historia berättad för mig.
Svenska Kyrkans Unga är en rörelse som kommer ifrån en lång historia
av arbete med och av barn och unga i
Svenska kyrkan.
Svenska Kyrkans Ungas historia
började 1993. Då lade två andra organisationer ned sin verksamhet för att
istället bilda Svenska Kyrkans Unga.
Dessa organisationer var Kyrkans
Ungdom och Ansgarsförbundet. När
Svenska Kyrkans Unga skapades var
också ett antal andra organisationer
med, men för att förkorta den här historien låter jag dem stå tillbaka.
Kyrkans Ungdom och Ansgarsförbundet var på några sätt lika varandra
och på andra sätt olika. En av deras
stora likheter var att de ville skapa
givande mötesplatser för barn och
unga i Svenska kyrkan, en av deras
skillnader var hur deras demokratiska
system såg ut.
Kyrkans Ungdom hade ett system
där deras distrikt skickade representanter till deras årsmöte medan
Ansgarsförbundet hade ett system där
lokalavdelningarna istället skickade
representanter till årsmötet.
När Svenska Kyrkans Unga skapades kompromissade de två barn- och
ungdomsförbunden. På så sätt skapades det system som vi har idag i
Svenska Kyrkans Unga, med Stora och
Lilla årsmötet.
28 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Vartannat år är Svenska Kyrkans
Ungas Stora årsmöte dit lokalavdelningar skickar ombud. På Stora årsmötet beslutas det om ungefär samma
sak som det beslutas om på ett lokalavdelnings- eller distriktsårsmöte; alltså
budget, styrelse, verksamhetsplan och
så vidare. Vartannat år är Svenska Kyrkans Ungas Lilla årsmöte dit distrikten
skickar ombud. På detta möte tittar
ombuden på det som skett under året
och föreslår vad nästa Stora årsmöte
ska besluta. Kort beskrivet är Stora
årsmötet ett beslutande årsmöte och
Lilla årsmötet ett granskande årsmöte.
U
NDER ÅREN HAR frågan om
Svenska Kyrkans Ungas årsmötesformer flera gånger varit
uppe för diskussion. Ibland har frågan
väckts av förbundsstyrelsen (till exempel under idéprocessen för dig som har
varit med ett tag och minns den) eller
genom en motion.
2011 skickade två distrikt varsitt
förslag, eller motion, till Stora årsmötet
där olika förändringar föreslogs. Bland
annat ville distrikten att ett beslutande
årsmöte ska hållas varje år och att det
alltid ska vara distrikten som utser ombud. Stora årsmötet tyckte att det var
stora och viktiga frågor och beslutade
att fram till nästa årsmöte göra ett projekt för att utreda dem.
Projektet kallades ”Ett enat Folk”
och samlade på olika sätt in tankar och
idéer inom organisationen för att kunna hitta en så bra lösning som möjligt
på frågan ”Hur ska våra demokratiska
former se ut egentligen?”.
I juni 2012 bjöds alla medlemmar
in till Demokratikonferensen i Göte-
Bli en av dem
som bestämmer
hur historien ska
fortsätta."
borg för att samtala om hur Svenska
Kyrkans Ungas demokrati ska se ut.
Projektet ”Ett enat folk” samlade
in många idéer som förbundsstyrelsen
tog med sig när det var dags att skriva
en proposition om förändrade årsmötesformer till Stora årsmötet 2013.
Propositionen som fick benämningen
”Proposition 2013:4 Förändrade
årsmötesformer” innehöll en hel del
förslag till förändringar. De största
förändringarna var att propositionen
föreslog att Svenska Kyrkans Unga ska
ha beslutande årsmöte varje år istället
för vartannat år och att ombuden ska
skickas från distrikten och inte från
lokalavdelningarna.
P
Å STORA ÅRSMÖTET 2013
debatterades frågan om förändrade årsmötesformer flitigt.
Flera delar i propositionen var de
flesta överens om, men det fanns också
områden som delade årsmötet där den
största frågan är om det är distrikten
eller lokalavdelningarna som ska
skicka ombud till årsmötet. Detta gjorde att propositionen om förändrade
årsmötesformer kom att röstas igenom
i det som kallas för den första läsningen. Om Stora årsmötet ska besluta om
stadgar måste det antingen ske med
kvalificerad majoritet, att minst 75%
röstar "JA!", eller vid två årsmöten
efter varandra med enkel majoritet,
MEDLEM
Varje medlem i Svenska
Kyrkans Unga är med i
en lokalavdelning
LOKALAVDELNINGSÅRSMÖTE
Lokalavdelningen väljer varje år
representanter att skicka på
distriktsårsmötet
LOKALAVDELNING
Förändrade årsmötesformer – ärende från Stora årsmötet 2013
AG SKA FÖRSÖKA berätta en
Enligt propositionen
DISTRIKTSÅRSMÖTET
Lokalavdelningen väljer
varje år representanter att
skicka på distriksårsmötet
STORA ÅRSMÖTET
Vartannat år väljer
lokalavdelningsårsmötet ombud att
skicka till Stora
årsmötet
DISTRIKTSÅRSMÖTET
Distriktsårsmötet väljer
varje år ombud att skicka
till Riksårsmötet
LILLA ÅRSMÖTET
Vartannat år väljer distriktsårsmötet ombud att
skicka till Lilla årsmötet
då 51–74 % röstar "JA!". Eftersom 64
procent röstade "JA!" måste vi ta upp
frågan till beslut igen. Det kallas att ta
beslutet i andra läsningen.
På Stora årsmötet 2015 kommer
därför frågan om förändrade årsmötesformer att tas upp igen och nu har
du möjlighet att vara en av dem som
bestämmer hur historien ska fortsätta.
Som medlem är du en del i Svenska
Kyrkans Unga och har rätten och
möjligheten att få höja din röst i vad
du tycker om den här och massor av
andra frågor. Nu i vår så kommer ni i
er lokalavdelning antagligen att ha årsmöte och kom ihåg att välja ombud till
Stora årsmötet då! Se till att antingen
du eller någon som du vill ska framföra
dina åsikter åker till Borås och Stora
årsmötet 5–9 augusti.
Hoppas att vi träffas då!
Frid och allt gott!
Johan Boj Garde, Vice förbundsord.
RIKSÅRSMÖTET
DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA
SOM PROPOSITIONEN FÖRESLOG ÄR:
• Svenska Kyrkans Unga ska ha ett fullt beslutande årsmöte varje år, Riksårsmötet.
• Svenska Kyrkans Ungas distrikt skickar ombud till Riksårsmötet utifrån antalet medlemmar i aktiva lokalavdelningar.
• Riksårsmötet har en övre gräns på 149 ombud (alla medlemmar får
komma men bara ombuden får rösta).
• Förbundsstyrelsen väljs med växelvis avgång.
HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR SOM ÄR BRA FÖR DIG
SOM OMBUD ATT FUNDERA PÅ INNAN DU ÅKER
TILL STORA ÅRSMÖTET:
•
•
•
Vill du att lokalavdelningen eller distriktet ska skicka ombud till
förbundets årsmöte? Vad finns det för för- och nackdelar med de
olika alternativen?
Tror du att det är bra att ha beslutande årsmöte varje år? Varför?
Varför inte?
Hur tycker du att Svenska Kyrkans Unga kan bli mer demokratiska?
29 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Barnasinne
Bok-& filmtips
knep&knap
AV MARIA HAMMARSTRÖM
AV SANNA BORELL
Facit finns längst ner!
FINN FEM FEL! På den vänstra bilden finns det fem saker som inte ser
likadana ut eller saknas på den högra bilden. Kan du hitta dem?
The Social Network
Tema: Internet
Det är svårt att tänka sig en tid när internet inte fanns. Man kan umgås med vänner, leta
fakta, spela online-spel och köpa saker med några knapptryck. Men internet kan också
ge plats för brott, spelberoende, trakasserier och bedrägerier. Vem vet vem eller vad
som döljer sig på andra sidan chattrummet? Läs böcker och se filmer som handlar om
vilken roll datorer och nätet spelar och fundera över vad det betyder för dig, i ditt liv.
HER, (2013).
Theodore är på väg att skiljas från sin fru
Catharine. Han är olycklig, ensam och har svårt
att släppa taget och gå vidare. När han skaffar det nya intelligenta operativsystemet OS1,
"Samantha" blir han mer och mer fascinerad
av dess röst. Samantha är rolig och förstående
och snart befinner sig Theodore i ett tillstånd
där han upplever att de är kära i varandra. Men
hur kan man ha en verklig relation med en intelligens utan kropp?
CATFISH, (2010).
En dokumentärfilm om en filmregissör som får
kontakt med en familj via Facebook. Med sms,
chatt och brev dras han in mer och mer i familjens dotters och deras vänners värld. Men när
han blir kär och vill träffas i verkligheten visar
det sig att ingen är den som de verkat vara. En
film om nätet som ett sätt att förverkliga sina
drömmar om kärlek, vänner och framgång.
HAN KALLAR SIG ESMERALDA
av Ritta Jacobsson (2014).
Selena är rik och snygg och hör till de popu­
lära i klassen. Efter att hon gjort slut med
pojkvännen blir hon hotad och förtalad av
sitt ex och utstött av alla men hittar oväntad
vänskap med osäkre Mange. Samtidigt försvinner tonårsflickor i trakten. En otäck bok
om allt som kan gå fel om mobilbilder hamnar i fel händer eller du ger ditt förtroende
till fel person.
A.
EREBOS
av Ursula Poznanski (2011).
På en skola börjar ett nytt dataspel spridas
med högsta hemlighetsmakeri. Den som
spelar får utföra olika uppdrag även utanför
spelet för att avancera i graderna och inte
åka ut. Nick offrar nattsömn och sinnesro för
att kämpa sig vidare. Samtidigt anar några
att allt inte står rätt till, men vem är det som
vill utnyttja dem, och varför?
D.
B.
C.
FACIT
E.
F.
LÖS REBUSEN! Svaret är en mening från en psalm.
Rätt svar på pysslet med de
olika barnen är:
A+B+F
A+C
C+E
C+D+F
THE SOCIAL NETWORK, (2010).
Historien om hur Mark Zuckerberg med hjälp av
andra studenter bygger upp den sociala sajten
Facebook, sedan blir osams med och gör sig
av med dem, är en berättelse om mänskliga
relationer: ensamhet, ambitioner, fantasi, stolthet, vänskap, girighet och hämnd. Vad är äkta
vänskap i en tid när alla vill ha tusen vänner,
eller åtminstone se ut som om man har det?
30 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Här syns sex barn. Kan
du hitta likheterna? Det
behöver inte bara vara
två som har likadana
saker på sig.
BÖCKER
Rebusmeningen är ”bjuder
livet oss att växa som en låga”.
FILMER
➜ HITTA LIKHETERNA!
DU GLÖMDE SÄGA HEJ DÅ
av Sarah Dessen (2012).
McLean flyttar runt med sin pappa, som
jobbar väldigt mycket. Båda är knäckta efter
skilsmässan där McLeans mamma stack ifrån
dem. Varje gång McLean flyttar skär hon av
alla kontakter, skaffar nytt telefonnummer
och skapar en helt ny personlighet åt sig
själv. Men hur länge orkar man hålla distansen och göra om sig själv?
31 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Barnasinne
Barnasinne
Så kan du upptäcka
Bibeln!
Bibeln är en väldigt spännande bok. Du kan
läsa den, men du kan också uppleva den.
Här är några förslag på saker som du kan be
din ledare att få göra i din grupp i kyrkan,
eller i skolan, om ni inte redan gör det!
AV: THERESE GUSTAFSSON OCH MARIA HAMMARSTRÖM
FOTO: THERESE GUSTAFSSON OCH KIM NORRMAN
32 ➜ TROLIGT 1 | 2015
GODLY PLAY
Godly Play är en samling där man sitter i
ring och ledaren berättar en bibelberättelse medan ledaren samtidigt visar det som
händer i berättelsen med material som små
figurer, tyg, sand eller andra saker. Efteråt
får alla barn vara med och fundera högt och
säga vad de tänkte på i berättelsen och alla
lyssnar på varandra. Sedan får alla barn också
plocka fram material och leka berättelsen på
sitt eget sätt. På slutet har man en samling,
fikar och ber tillsammans.
Helga och Ella har båda upplevt Godly Play.
Helga, 7 år:
– Jag har fått en Bibel och min mamma
brukar läsa bibelberättelser för mig. Men det
är ännu roligare att få dem visade för dig, då
ser man berättelsen och då känns det som att
man själv är med i den.
Ella, 8 år:
– Det är roligt att se berättelsen framför
sig, då får man en klar bild av vad berättelsen
handlar om.
BIBELÄVENTYRET
Bibeläventyret är ett annat sätt att upptäcka
Bibeln. I skolans årskurs 4 går man igenom
den röda tråden i Gamla testamentet från
skapelsen till profeterna. I årskurs 5 fortsätter man sedan med Nya testamentet i Bibeln,
som handlar om Jesus. En Bibeläventyrare,
som oftast jobbar i en församling, kommer
till klassen två eller flera gånger och med
ramsor, sång, kartor, bildmaterial och rörelser
går man på ett kul sätt tillsammans igenom
berättelserna och lär sig hur de hänger ihop.
SÖNDAGSSKOLA
I många församlingar har man en samling
för alla barn som vill under gudstjänsten på
söndagen. Då går man till ett särskilt rum där
man till exempel sjunger, berättar bibelberättelser, pratar, ber, ritar eller skapar tillsammans om det som gudstjänsten handlar om.
BIBLIODRAMA
Både vuxna och barn kan göra Bibliodrama
på många olika sätt, tillsammans med en
Bibliodrama-ledare. Då får man läsa eller höra
en bibelberättelse tillsammans och sedan
tillsammans i grupp fundera över vad den
handlar om. Till exempel kan man välja att
vara olika personer i berättelsen och spela
upp den tillsammans, eller på andra sätt använda både kroppen och huvudet för att med
sin fantasi förstå berättelsen bättre.
33 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Barnasinne
Landet runt
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift, Ågatan 65, 582 22 Linköping, 013-24 26 00, www.svenskakyrkansunga.se/linkoping
LÄR DIG
MED CAROLINE!
Du behöver: Dina händer och ett
mynt, förslagsvis en femkrona.
1
Lägg kronan i din
högerhand om du
är högerhänt.
3
2
Låtsas lägga över myntet i din vänstra hand,
men fånga upp myntet med några av dina fingrar
på högerhanden.
ntet!
Här är my
NYTT SAMARBETSAVTAL
4
Den 11 december 2014 undertecknades ett nytt samarbetsavtal mellan Linköpings stift
och Svenska Kyrkans Unga i
Linköping. Ett nytt samarbetsavtal som bland annat innebär
att Linköpings stift ställer personalresurser motsvarande en
heltidstjänst till Svenska Kyrkans Ungas förfogande.
– Syftet med vårt samarbete
är att skapa levande församlingar där barn och ungdomar
växer i tro och ansvar, samt
stärker deras delaktighet och
Titta hela tiden på
publiken för att av­
leda dem. Publiken
tittar där du tittar.
t
Porträt
magi
Trolleri ochtro lite
är liksom en."
som vind
E ÄR
CAROLIN
S
KRISTNA
SVERIGE
EN AV
SSON.
E GUSTAF
FOTO:
ARTIN
ALEX&M
AV: THERES
| 2015
1 |12015
TT
TROLIG
4 4➜➜TROLIG
Stäng vänsterhanden
på låtsas, som att du
har tagit emot myntet
i den. Samtidigt som
du bara släpper höger­
handen längs med
kroppen.
5
Öppna vänsterhanden
och visa att det inte
finns någon krona där.
inflytande, säger Sofia Sanfridson som är distriktsordförande
i Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift.
Avtalet gäller i två år och ska
sedan omförhandlas.
Linköpings stift och Svenska
Kyrkans Unga har ett gemensamt ansvar för att:
• Skapa mötesplatser av olika karaktär, till exempel läger, kurser, samlingar och resor.
• Stärka och tillvarata barns rättigheter enligt barnkon-
ventionen.
• Upprätthålla och utveckla den gemensamma relationen.
Det konkreta arbetet kan
ske genom arbetsgrupper där
medarbetare från både Linköpings stift och Svenska Kyrkans
Unga ingår, i arbetet med barnkonsekvensanalyser, genom
samråd och dialog samt övriga
lämpliga arbetsformer.
Läs hela intjervjun med
på sid 4!
34Caroline
➜ TROLIGT
34 ➜ TROLIGT
1 | 2015 1 | 2015
35 ➜ TROLIGT 1 | 2015
POSTTIDNING B Returadress: Svenska Kyrkans Unga, Sysslomansgatan 8, 751 70 Uppsala
Landet runt
Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift, Stiftsgården, Brännavägen 25, 931 44 Skellefteå, 0910-72 57 17, svenskakyrkansunga.se/lulea
LULEÅ
Foto Samuel Karlsson
t
k
n
u
p
d
g
n
y
T
LÄGRET BJÖD PÅ massa skratt, fina
samtal där många kloka tankar delades.
Tyngdpunkt 2014 vart en minnesvärd
helg på många sätt. Tänkvärda andakter och en oförglömlig avslutnings­
gudstjänst i den mysiga medeltida
kyrkan i Öjebyn.
Alla som var med tror jag kommer att
minnas den fenomenala kocken som
var till vårt förfogande under lägerdagarna, vi vill rikta ett speciellt tack
till honom och hans son. Leken ingen
av oss kommer glömma heller är nog
det underbara förslaget som kom från
Skellefteå-gänget som var med på
lägret, Underground Church.
Tack till alla deltagare som gjorde
detta läger till oförglömligt på
många sätt!
Hälsningar DS.
Vi ses!
/Linus Häggström DS
Morgongympa för de morgontrötta deltagarna.
Lägrets bak-verkstad stod för
allt gått fika under lägret.
Genomgång av Underground Church
undertecknat Skellefteå-brudarna.
I skapande-verkstaden tillverkades många
eftertänksamma bilder.
I lägrets lek-verkstad delades
många skratt i knasiga lekar.
36 ➜ TROLIGT 1 | 2015
Under tyngdpunkt så bildades också en gör
som förgyllde avslutningsgudstjänsten.
En kvällsandakterna på lägret. Mycket fina
andakter fick vi dela under tyngdpunkt.