På hösten våras det för svensk kött- produktion

VÄSTFRONTEN
22 OKTOBER 2015
GÖTEBORG 1
Lila majs ska
kunna hjälpa
utsatta
Trädgården
förbättrar
psykisk hälsa
Besök till
museum kan
bli dyrare
TORSDAGEN DEN 22 OKTOBER 2015
En övningstidning från JMG, Göteborgs universitet
SIDAN 6
Eftermiddag: Lätt nederbörd. Cirka 11 grader. SV
16 m/s.
Kväll: Fortsatt lätt nederbörd. 10 grader. Sydvästlig vind.
VÄDRET
VÄSTFRONTEN
SIDAN 5
SIDAN 4
Pia samlar truppen för
kvalets svåraste möte
EFTER ATT HA AVFÄRDAT vad som på förhand framstod
som ett av topplagen i den svenska kvalgruppen återstår
nu den andra svåra motståndaren för Pia Sundhages lag.
Nu har Pia Sundhage samlat sitt lag i Göteborg för att
förbereda dem inför vad som troligtvis kommer bli en av
de viktigaste matcherna i kvalet till EM 2017.
– Jag tror att Danmark är vår största och svåraste motståndare med tanke på de matcher vi har spelat, så det är
klart att spela till oss tre poäng hemma mot Danmark är
viktigt, säger Pia Sundhage.
Det danska lagets stora stjärna är svensk bekantingen
Pernille Harder som till varadags spelar Harder i Linkö-
pings FC. Där har hon i år visat upp sina kvalitéer då hon
har spottat in 17 mål.
– Danmark har kanske Allsvenskans bästa spelare i
Pernille Harder, så det får vi se upp med, säger Pia Sundhage.
SIDAN 7
På hösten
våras det för
svensk köttproduktion
SIDORNA 2-3
REDIGERAT AV: JACOB LARSSON
VÄSTFRONTEN
2 GÖTEBORG
22 OKTOBER 2015
Kötthösten är tillbaka –
Köttproducent: ” Under julen äts det mycket gris”
MÖLNDAL: Oktober och no-
vember är bråda dagar för
köttproducenterna. Under den
här perioden produceras stora
mängder kött som ska täcka
upp för julmånaden december.
På Gödebergs gård i Lindome
märker man dock inte av någon
ökning.
En ny rapport från Jordbruksverket visar att köttproduktionen i
Sverige ökar kraftigt under oktober och november för att sedan
minska kraftigt under december.
I rapporten står att det under
oktober och november månad de
senaste tre åren brukar produceras ungefär 13 000 ton nötkött.
Mängden för december sjunker
sedan till ungefär 9000 ton. För
gris ligger höstproduktionen på
ungefär 20 000 ton jämfört med
ungefär 15 000 ton i december.
Detta är en trend som återkommer år efter år och anledningarna till ökningen och
minskningen är många.
- Under julen äts det mycket
gris så då är efterfrågan stor. Sedan tar det ju några veckor att
göra i ordning julskinka så då får
man börja i tid på hösten, säger
Dag Andersson på Gödebergs
gård i Lindome utanför Göteborg.
GÖDEBERGS GÅRD HAR en liten köttproduktion. Här finns
ungefär 200 nötkreatur och varje
vecka skickas två till tre djur till
Scans slakteri i Linköping.
På den här gården märks inte
höstökningen av, här går arbetet framåt i samma takt året om.
Här säljs köttet som produceras
av djuren på gården i en egen
gårdsbutik.
Där i butiken arbetar Dags
dotter Monica Delmefors och
hon har ytterligare teorier om
vad den generella höstökningen
i landet beror på.
- När det blir kallt framåt hös-
Dag Andersson tar emot en leverans av nyslaktat kött. Djuren är från hans egen gård men har slaktats annorstädes.
ten går djuren in i ladugården
och då behövs det slaktas av för
att det inte ska bli för trångt. Sedan passar det ju bra då det behövs mycket inför december månad, säger hon.
DEN TEORIN STÖDS även av Elisabet Qvarford som är kommunikatör på Svenskt kött. Precis
som Dag Andersson tar hon också upp den ökade produktionen
av griskött som behövs för att
kunna göra i ordning julskinka
i tid till jul. Hon tänker också
att utbudet av kött behöver öka
i samband med att matvarubutikerna kör stora köttkampanjer
framåt hösten och vintern.
Eva Jirskog som är jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket kan inte heller komma
med ett helt säkert svar på vad
ökningen och minskningen beror på men har ytterligare en teori som kan ge en förklaring.
- I december finns det många
lediga helgdagar då produktionen i slakterierna ligger nere vilket förstås minskar volymerna,
säger hon.
EN KOMBINATION AV flera faktorer verkar förklara ökningen
under hösten och minskningen
under december. En ökad efterfrågan på gris till jultider i december är en utav dem. Att djuren tas in i ladugården framåt
Foto: Victor Bomgren
hösten och behöver slaktas av
för att skapa plats är en annan.
När slakterierna i landet sedan har många produktionslösa
dagar under de många helgdagarna i december ges ytterligare
förklaring till att den period av
året vi är inne i nu är den mest
produktiva för köttbranschen.
Victor Bomgren
Ökad köttkonsumtion leder till övergödning av haven
En ny rapport visar på sambandet mellan ökad köttkonsumtion och övergödning av haven.
För att minska förstörelsen av
havens ekosystem behöver
människor äta betydligt mindre
kött.
- Vi måste inse att det är vi konsumenter och andra i livsmedelskedjan som driver övergödningen av våra hav, säger EvaLotta Sundblad till Göteborgs
universitets hemsida.
Det är havsmiljöinstitutet som
i en rapport larmar om övergödningen av världens hav. En
av de större anledningarna till
övergödningen är människors
ökade köttkonsumtion. I Sverige består genomsnittsmänniskans proteinintag av dubbelt så
mycket animaliskt protein från
REDIGERAT AV: JACOB LARSSON
djur som utav vegetabiliskt protein ifrån växter. Dessutom stoppar genomsnittssvensken i sig
mycket mer protein än vad som
rekomenderas. WHO uppskattar att dagsintaget av protein för
en person som väger 70 kg behöver ligga på ungefär 58 gram, i
Sverige ligger den siffran på 110
gram.
Animaliskt protein, så som
kött, fisk, ägg och mejeriprodukter, innehåller mycket kväve och
ofta även fosfor. Hög konsumtion av dessa två ämnen leder till
övergödning och störda ekosystem i haven.
EN STOR FAKTOR ÄR också de
utsläpp som bildas vid odling
av djurfoder, driften av betesmark och hantering av gödsel.
Vid dessa processer släpps stora
mängder växtnäringsämnen ut
i luft och vattendrag. Odling
av djurfoder är en av de största
utsläppsbovarna och i Sverige
används hela 70 % av all jordbruksmark till just odling av
djurfoder.
FÖRFATTARNA TILL rapporten
skriver att det är nödvändigt att
människor minskar sin köttkonsumtion för att kunna stoppa
övergödningen. Några av förslagen som ges är beskatta kött
samt att sprida informationen
om att köttkonsumtionen är
sammankopplad till övergödningen. Rapporten efterlyser
även ett ökat samarbete mellan
myndigheter och kommersiella
aktörer.
Victor Bomgren
Fakta
l Totalt slaktades knappt
34 000 vuxna nötdjur och
knappt 1 700 kalvar i augusti
2015. Den totala vikten av
storboskap uppgick till drygt
11 200 ton, vilket är mer än
samma månad de två senaste
åren.
l De största producenterna av svin i EU är Tyskland,
Spanien, Storbrittanien och
Polen.
Källa: Jordbruksverket
l I augusti slaktades 7 720
700 kycklingar, 291 200 hönor
och 34 500 kalkoner. Det motsvarar en total vikt på 11 700
ton. Kycklingarna svarar för
95 % av vikten.
l De som producerar flest
ton nötkreatur inom EU är:
Frankrike, Tyskland, Storbrittanien och Italien.
Foto: Victor Bomgren
VÄSTFRONTEN
22 OKTOBER 2015
GÖTEBORG 3
men trendbrott finns
Några av djuren på Dag Anderssons
gård. På gården har Dag tjurar, kor och
kalvar (bild ovan) för som han föder upp
för slakt. Han har även höns som producerar ägg som han säljer i gårdsbutiken.
Dag Andersson (bild t.v.) föder upp
nötkreatur för slakt. Han märker inte av
någon förändring under hösten.
Monica Delmefors styckar kött på Gödebergs gårdsbutik (bild t.h.).
Foto: Victor Bomgren
REDIGERAT AV: JACOB LARSSON
VÄSTFRONTEN
4 GÖTEBORG
I KORTHET
Ökad säkerhet på
asylboenden
GÖTEBORG: Göteborgs stad och
migrationsverket i Region Väst
har på grund av den senaste
tidens bränder ökat säkerheten
på sina asylboenden. Göteborgs
stad uppger att det nu finns
personal på plats i princip dygnet runt och man har även tagit
hjälp av lokala vaktbolag.
– Hittills har det inte varit
några problem att utöka bevakningen, men två vaktbolag flaggar för att det kan bli problem i
framtiden, säger Securitas Ronny Fredriksson till GöteborgsPosten.
Michael Larsson
Gravskändningar på
Jörlanda kyrkogård
STENUNGSUND: Jörlanda
kyrkogård i Stenungsund har
den senaste tiden drabbats av
flera vandaliseringar, rapporterar Göteborgsposten. Lyktor
som slängts på grusvägarna
samt blommor och andra
föremål har försvunnit från ett
tiotal gravplatser.
Polisen ser allvarligt på händelserna, men saknar i nuläget
uppgifter för att kunna inleda
en förundersökning.
Alexander Hultman
Rekordmånga sökte
asyl på tisdagen
INRIKES: I tisdags sökte fler
personer asyl i Sverige jämfört
med någon annan dag tidigare.
1792 personer, varav 491 ensamkommande flyktingbarn väntar
nu på besked om de får stanna i
Sverige. Sammanlagt har nästan
99 000 personer sökt asyl under
2015 , vilket är betydligt fler än
de 74 000 som Migrationsverket
planerade för.
Karin Frid
Mobilförbud på
Bräckeskolan
GÖTEBORG:
På Bräckeskolan i
Göteborg har
det införts ett
mobilförbud
i låg- och
mellanstadieklasserna. Ett
beslut som
togs av sko- Foto: Sally Eriksson
lans rektor förra veckan för att
försöka aktivera eleverna mer.
– Helt plötsligt har våra elever
slutat leka på rasterna. En elev
sitter med en mobil i handen
och fyra, fem andra tittar över
axeln för att se vad som händer
på skärmen, säger skolans rektor Monika Blom till GöteborgsPosten.
Sally Eriksson
REDIGERAT AV: SOFIA KRISTOFFERSSON
22 OKTOBER 2015
Trädgårdsterapi
som gett resultat
Kan trädgårdsarbete vara en
väg till hälsan? Sahlgrenska
Universitetssjukhuset publicerade nyligen en forskningsrapport där man har undersökt om
det finns ett samband mellan
att klippa gräset och inre harmoni. Med rabatten som mottagning och krattan som psykolog har ett flertal personer fått
prova på trädgårdsterapi.
Forskare på Sahlgrenskas Universitetssjukhus har följt ett antal kvinnor som behandlats med
hjälp av trädgårdsterapi. Men
fenomenet trädgårdsterapi är
inte ett nytt påfund. Botaniska
trädgården har bland annat jobbat med ett projekt som heter
Gröna rehab sedan flera år tillbaka. Där fokuserar man på att
ge patienten en känsla av meningsfullhet och en ökad självkänsla. Det finns flera liknande
rehabiliteringscenter runt om i
Göteborg där man försöker hitta
naturens helande krafter, men
på Sahlgrenska har man försökt
att tillföra en extra dimension.
– Det som är nytt med det här
projektet är att vi har jobbat parallellt med arbetsstödjare, för
att se om det får en bättre effekt,
säger Eva Lidén, docent på Göteborgs universitet med inriktning på hälsovetenskap.
ANDERS STÅLHAND är chefsträdgårdsmästare på botaniska
trädgården i Göteborg. Han tror
att det kan finnas en enorm terapeutisk potential i att följa något som växer och lever utan att
ställa några större krav på en.
Men han menar också att man
måste skilja på trädgårdsterapi
och praktiskt arbete.
– Trädgårdsbranschen är inte
alltid direkt stressänkande. I
trädgårdsterapi handlar det om
att ha en styrd uppgift som utgår ifrån vad just du har för problematik. Vanligt trädgårdsarbete utgår ifrån växternas behov,
Säger Anders Stålhand.
REHABILITERINGSPROGRAMET
har som mål att hjälpa personer
med långvariga, komplicerade
hälsoproblem. Utmattning, depression och smärtproblem är
särskilt vanligt bland långtidssjukrivna. Man tror att trädgårdsterapi, i kombination med
arbetsstödjare kan vara en lösning för många med dem symptomen. Förhoppningarna att ge
långtidssjukskrivna ett förbättrat självförtroende, en känsla av
sammanhang men kanske framförallt en ökad livskvalité. Forskarna på Sahlgrenska Universitetsjukhuset har därför försökt
mäta lyckonivån och livskvalitén hos patienterna för att se
om det skett någon förändring.
Mätningarna gjordes framförallt
med hjälp av frågeformulär.
– Vi kan inte se någon förbättring gällande fysisk hälsa, men
att det har hjälpt deras mentala
hälsa, deras välbefinnande och
att det sociala livet har förbättrats, säger Eva Lidén.
ÅR 2010 VALDE den dåvarande
borgerliga regeringen att tillsätta forskningsmedel åt fyra
projekt som skulle hitta lösningar på att antalet långtidssjukskrivna fortsatte att växa. Sahlgrenskas trädgårdsterapi var ett
Eva Lindén. Foto: Mattias Backlund
av de projekten som tog emot
forskningsmedel av regeringen.
Forskningen har i första hand
riktat sig till kvinnor, eftersom
att de fortfarande är överrepresenterade bland långtidssjukskrivna.
– De är också på det sättet
ekonomiskt sårbara och utsatta.
Därför är det väldigt viktigt att
vi bedriver bra forskning, belyser de här problemen och hittar
bra lösningar, säger Eva Lindén.
Mattias Backlund / Tobias Kjellberg
De vill utreda ungdomsfullmäktige
GÖTEBORG: De tre rödgröna
partierna i Göteborg anser
att det finns demokratibrister
inom Göteborgs ungdomsfullmäktige. Nu vill man göra en
utredning för att förbättra arbetet och skapa en bredare och
bättre delaktighet.
Göteborgs ungdomsfullmäktige
har funnits sedan 2005. I den
kan 101 ungdomar i åldrarna 1217 årligen bli invalda och påverka hur vardagen för Göteborgs
unga ska se ut. I ett yrkande till
kommunstyrelsen begär nu Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet att en utredning av arbetet i ungdomsfullmäktige görs.
De rödgröna menar att det
finns demokratiska problem i
strukturen. Ett av problemen
de lyfter fram är att det finns en
snedfördelning mellan åldrarna
i ungdomsfullmäktige. Att det
främst är i de yngre åldrarna
som man kan hitta ungdomar
som vill kandidera till platserna.
Ett annat problem menar man är
det låga valdeltagandet till ungdomsfullmäktige.
PAULA AIJMER är planeringsledare för ungdomsfullmäktige
och hon säger att hon är positiv
till en utredning av arbetet.
– Det här tycker vi är jättebra
och är något som vi har efterfrågat från ungdomsfullmäktiges
håll.
Hon säger också att hon kän-
ner igen de problem som de rödgröna tar upp. Och att snedfördelningen mellan åldrarna i
ungdomsfullmäktige har sina
orsaker.
– Valet till ungdomsfullmäktige ligger på stadsdelsnivå.
När ungdomarna blir äldre och
börjar på gymnasiet kommer
de ofta längre ifrån stadsdelen
och får nya kompisar från andra
stadsdelar som inte kan rösta på
personen i valet.
ATT DET SKULLE vara ett lågt
valdeltagande håller inte Paula
Aijmer riktigt med om. Hon
berättar att deltagandet brukar ligga runt 30 % och att med
den budget och med det mediegenomslag som valet har kan
man vara nöjd.
– Om man jämför med EUvalet som har ett valdeltagande kring 40 % (48 % reds. anm)
och den budget och uppmärksamhet som det får tycker jag
inte vårt valdeltagande är dåligt alls.
Även fast Paula Aijmer inte
helt och hållet delar den oro
som de rödgröna partierna lägger fram välkomnar hon utredningen.
– Vi har som sagt efterfrågat
en utredning för att få veta vad
politikerna vill ha ut av ungdomsfullmäktige, vi ser gärna
en större dialog mellan ungdomarna och etablerade politiker.
Att ungdomarna får känslan av
att de faktiskt tas på allvar, så
Vad vill du förändra för unga i Göteborg?
Stefan Augustsson, 17år:
– Fler mötesplatser, fritidsgårdar och så, typ som en bar för
folk som inte fyllt 18.
Younes Kakaa, 17 år:
– Normer, jag tycker de är destruktiva.
Marje Dedes 18 år:
– Jag tycker det ska vara billigare fritidskort
Victor Hamelin, 16 år:
– Bättre busstider med fler
avgångar.
VÄSTFRONTEN
22 OKTOBER 2013
GÖTEBORG 5
Ojämställt
på privata
kliniker
Restaurangen Ceviche, där Robert Andersson är delägare, bidrar
till kampanjen genom att skänka intäkterna för sin juice ”Chicha
Morada” till Räddningsmissionen. Foto: Agnes Aronsson
Kampanjen som
ska hjälpa utsatta
GÖTEBORG: Räddningsmissio-
nen anordnar just nu kampanjen Göteborgs Viktigaste för att
få in pengar till hjälpverksamhet för utsatta. Allt från små till
stora idéer välkomnas.
Det är alltid roligt att hjälpa
till när man kan, säger Robert
Andersson, delägare i restaurangen Ceviche.
Göteborgs Viktigaste är en
kampanj som är öppen för såväl
privatpersoner som företag och
organisationer. Tanken är att
alla kan skapa ett valfritt evenemang där man låter exempelvis
entréavgifter eller deltagaravgifter gå till Göteborgs räddningsmission.
– Inget engagemang är för litet eller för stort. Det kan vara
alltifrån att man har kuddkrig
till att man hyr Scandinavium,
säger Malin Ekelund från Räddningsmissionen, som håller i
kampanjen.
DE SOM DELTAR i Göteborgs
Viktigaste får själva avgöra hur
mycket av intäkterna som ska
gå till Räddningsmissionen. Var
och en får själv bestämma hur
länge de vill delta. Hittills har
evenemang så som MC-runda,
löpträning och loppis arrangerats och flera är på gång. På
Räddningsmissionen används
pengarna till arbete med hemlösa, utsatta barn och kvinnor
samt ensamkommande flyktingbarn.
– Ofta vill människor göra
skillnad men vet inte hur. Detta
är ett sätt att bidra. Vi märker att
människors hjärtan klappar lite
extra för flyktingbarnen just nu,
säger Malin Ekelund.
DEN PERUANSKA restaurangen
Ceviche i Kville Saluhall är en av
deltagarna i kampanjen. De säljer sin juice Chicha Morada för
20 kronor per glas. Under denna
veckan går alla intäkter för juicen direkt till Räddningsmissio-
nen i Göteborg. Robert Andersson är delägare i Ceviche. Han
berättar att det är en annorlunda
men populär dryck som innehåller lila majs, ananas, kanel,
kryddnejlika, socker och citron.
Den brukar sälja bra även i vanliga fall men har nu fått ett uppsving i försäljningen på grund
av deltagandet i kampanjen.
– Det känns aktuellt att ställa
upp i och med flyktingkatastrofen. Det är många som behöver
hjälp, säger Robert Andersson.
Restaurangbesökarna Jenny Bejre och Amanda Klöv har
slagit sig ner vid ett bord i restaurangen och har valt att bidra
genom att beställa juicen till sin
mat.
– Den är god och det är en bra
affärsidé, säger Amanda Bejre.
– Ja, det blir ett mer direkt sätt
att hjälpa till på, instämmer Jenny Klöv.
RÄDDNINGSMISSIONEN
har
90- konto, och med ett sådant
ska minst 75 procent av intäkterna gå direkt till verksamheten.
På Räddningsmissionen går 87
procent till hjälpverksamhet. De
resterande 13 procenten läggs på
tillkommande
administrativa
avgifter så som uppbyggnad av
hemsida, utskick av information
och skötsel av ekonomin. Räddningsmissionen är en non-profit
organisation. Går något projekt med vinst så återinvesteras
pengarna direkt in i verksamheten och läggs på arbetet med
människor som är utsatta och
lever i socialt svåra situationer.
– Vi drivs av en idé, och den
idén är att vi tycker att alla människor har rätt till ett värdigt liv,
säger Malin Ekelund.
Kommande evenemang är
bland andra jeansreparation,
lunchträning och en fotoutställning med Håkan Hellström-bilder. Kampanjen Göteborgs viktigaste pågår fram till 31 december.
Agnes Aronsson
BUP:s asylmottagning fyller tio år
BORÅS: Året var 2004 när över-
läkare och psykologer i Borås
bestämde sig för att göra mer
inom den psykiska vården för
asylsökande. Resultatet blev
barn och ungdomspsykiatrins
(BUP:s) asylmottagning som fyller tio år i höst.
– Då fanns det en ganska stor
debatt kring barnen som uppvisade uppgivenhetssyndrom. Det
fanns även alldeles för många
asylsökande som befann sig på
psykiatriska vårdavdelningar is-
tället för inom öppenvården, säger Katrin Sepp, vårdenhetschef
på BUP asylmottagning.
I TIO ÅR har BUP:s asylmottagning arbetat efter ledorden ”Bota,
trösta och lindra” och tagit emot
människor som tidigare har varit
på flykt. När mottagningen öppnade var 20 procent av patienterna under 18 år. Idag utgör samma
målgrupp 60 procent av alla som
söker sig till BUP:s asylmottagning. Enligt Katrin Sepp finns
det ett samband mellan denna
ökning och det ökande antal ensamkommande ungdomar som
kommer till Sverige varje år.
– Men det beror även på att vi
själva har blivit bättre på barnbehandlingar och vi erbjuder även
mer psykoterapeutiska insatser
än vad vi gjorde för tio år sen.
I FRAMTIDEN kommer mottagningen att utöka sina insatser.
Bland målen ingår bland annat att utbilda boendepersonal i
trauma och fokuserad omsorg.
– Det ska inte vara få som
hjälper många, utan vi ska vara
många som hjälper till lite grann
för väldigt många, säger Karin
Sepp.
För att fira framstegen som har
gjorts under dessa tio år bjuder
BUP:s asylmottagning in till gratisföreläsningar i november. Fokus ligger på hur man kan hjälpa till utifrån ett medmänskligt
perspektiv.
– Det är viktigt att alla bidrar
till att öka förståelsen för de asylsökande, säger Katrin Sepp.
Natasha Azarmi
Läkaryrket är långt ifrån lika jämställt
inom den privata sektorn som inom den
offentliga. Foto: TT / Arkivbild
Sveriges mest jämställda yrke
är bara jämställt inom den offentliga sektorn. Det visar statistik från SCB.
Läkare är det yrke som har kommit längst när det gäller jämställdhet. I alla fall när det gäller statliga sjukhus och kliniker.
Det visar statistik från SCB. I
västra Götalandsregionen jobbar det 2711 manliga läkare och
2614 kvinnliga.
INOM DEN PRIVATA sektorn är
yrket fortsatt segregerat. 732
manliga läkare jobbar i regionen jämfört med 421 kvinnliga.
I den yngre yrkeskategorin som
är 30 till 34 år, är det fler kvinnor än män. Men efter 35 år ålder ökar klyftorna mer och mer
för varje ålderskategori. Från 55
och uppåt är det ungefär hälften
så många kvinnor som män som
jobbar på privata kliniker och
sjukhus.
Lotta Stenlund jobbar som
vårdenhetschef och specialistsjuksköterska på Akutläkarna
Heden AB. Där är de fem läkare
sammanlagt, varav en är kvinna.
– Jag tycker inte att det är ett
problem, vi är så många kvinnor
annars på arbetsplatsen, säger
Lotta Stenlund. Vi jobbar inte
med någon jämställdhetsplan
på vårt företag utan fokuserar
på andra kvalitéer hos de vi rekryterar.
DE LÄKARE SOM nu jobbar på
Akutläkarna Heden AB har inte
rekryterats via någon annons.
Samtliga är handplockade av
Lottas chef som äger kliniken
och alla är personer som han
känner väl.
– Inom den privata sektorn
fungerar det så. Man får jobb via
kontakter. Det är väl antagligen
så att män söker sig till män och
anställer främst män. Vi jobbar
inte med några jämställdhetsmål utan ser till individen och
dess kompetens. Och det har
inget med kön att göra, säger
Lotta Stenlund.
Alexandra Carlsson Tenitskaja
REDIGERAT AV: SOFIA KRISTOFFERSSON
VÄSTFRONTEN
6 GÖTEBORG
22 OKTOBER 2015
Heavy metalgrowling i
Nykterhetsförbundets lokaler
mål med projekten är att skapa en
mer jämställd musikscen och musikhuset Skriket prioriterar tjejer,
trans- och queerpersoner.
GÖTEBORG: I tisdags hölls det
workshop på musikhuset Skriket på Lindholmen. Temat var
hälsosam sångstil och det bjöds
på tekniker inom allt från jazzsång till growling. Arrangören
till workshopen var Nykterhetsförbundets bildningsverksamhet (NBV).
Sångpedagogen Helen Olofsson
leder workshopen där ett tjugotal tjejer och transpersoner deltar. Under två timmar lär hon ut
ett antal tekniker för att man inte
ska förstöra sin röst när man håller på med sång i olika former.
Tungtekniker, magtekniker och
halstekniker introduceras och
repeteras sen upprepade gånger
i musikhuset Skrikets svartvita
konsertlokal. Det bjuds även på
kaffe och kakor.
HELEN OLOFSSON har en bakgrund inom hårdrocken och
har under sin karriär arbetat
med många olika typer av musikstilar och artister, allt från
Zara Larsson till Clawfinger.
Är du certifierad sångcoach
inom growl och tung metal?
Helen Olofsson är sångpedagog och leder workshopen med olika rösttekniker. – Jag är certifierad inom allt
som har med hälsosam hårdrockssång att göra, somatic voicework alltså och inom den biten så ingår growl, heavy metal och all typ av brutalt röstanvändning skulle man kunna
säga.
Vad är growling egentligen?
Foto: Gunnar Fägerlind
– Det är en ljudeffekt, där
man använder väldigt mycket
muskelstyrka i utflowet, en energisk ljudform skulle jag vilja
säga
Jobbar du själv mycket med
growl?
– Jag sjunger inte den typen
av musik längre men jag un-
dervisar i det och har väldigt
många growlklienter
säger Mats Fredriksson. En hoppas ju att museerna går runt.
mycket intäkterna till museerna
kan öka om priset fördubblas.
De rödgröna partierna menar å
andra sidan att priset gör museerna tillgängliga för fler och att
det är viktigt att medborgarna
oavsett ekonomi ska kunna ta
del av kulturen. I nästa vecka
ska Kulturnämnden ta ställning
till deras förslag att öka priset till
80 eller 100 kronor.
DE SOM ANLITADE Helen Olofsson för workshopen och de som
driver musikhuset Skriket är Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet och de har igång ett antal
projekt i sina lokaler. Ett viktigt
KAJSA POIDNAK som arbetar på
musikhuset och varit med och arrangerat gårdagens workshop berättar att musikhuset arrangerar
liknande aktiviteter så fort de får
tillfälle men att störst energi läggs
på den dagliga verksamheten.
Musikhuset Skriket är nämligen
också replokal för ett 20-tal heavy
metal band. Kajsa Poidnak berättar att det även arrangeras mycket
hardcorespelningar och betonar
att de är drog och alkoholfria.
Kan du berätta lite om framtidsplanerna för musikhuset Skriket?
– Vi kommer fortsätta rulla på
och utveckla vår öppna verksamhet och Kursverksamhet, så som
denna idag, som är en öppen
workshop. Vi ska försöka hitta olika samarbeten så att det blir fler
som utnyttjar lokerna. Just nu är
det mest musik men förhoppningen är att det också blir annan typ
av verksamhet
Gunnar Fägerlind
Ifrågasatt inträde på museer
Barbro Fredriksson och Mats Fredriksson med barnbarnet Isabella, 2 år. GÖTEBORG: Priserna på de
kommunala museerna har inte
förändrats på åtta år. Nu lyfts
frågan i Kulturnämnden om en
fördubbling av priset
I Göteborg har priserna på de
kommunala museerna länge legat lågt. För 40 kronor kan en
vuxen köpa ett kort som ger fritt
inträde till fem museer i stan unREDIGERAT AV: VICTOR BLOMDAHL
der ett år. Priset för ett vanligt
besök är också 40 kronor, vilket
gör att den som besöker något av
museerna får ett årskort automatiskt.
Barbro och Mats Fredriksson besöker Sjöfartsmuseet med
barnbarnet Isabella, 2 år. De har
använt årskortet flera gånger och
tycker att det är väldigt billigt.
- Det är nästan lite för billigt,
Bild: Agnes Kågström
FOLKPARTIET, Moderaterna och
Kristdemokraterna vill nu se
över systemet med årskorten.
Partierna menar att det nuvarande priset inte motsvarar museernas värde och att man underskattar kostnaderna för deras arbete.
Dessutom vill de undersöka hur
Emma Having, informatör på
Sjöfartsmuseet säger att de flesta gäster är positiva till att det är
billigt, men ser ändå möjlighet
till en höjning.
- Jag tror att många gladeligen
skulle betala mer för ett årskort
och kunna gå såhär många gånger fritt.
Agnes Kågström
VÄSTFRONTEN
22 OKTOBER 2015
GÖTEBORG 7
I KORTHET
Storseger för
Frölunda Indians igår
GÖTEBORG: Frölunda Indians
imponerade stort igår kväll när
de besegrade Linköping med
7-1. Matchen var en seriefinal då
Frölunda ligger etta i tabellen
och Linköping tvåa.
Bästa spelare var Frölundas
kapten Joel Lundqvist som
gjorde tre mål. Kaptenen har
nu gjort tretton poäng på elva
matcher. Slutresultatet innebär
att Frölunda stannar kvar i toppen av tabellen med 28 poäng,
med fem poäng ner till Brynäs
och Linköping.
Nästa match blir på fredag
då Frölunda spelar borta mot
Karlskrona.
Michael Larsson
Klüft leder
Friidrottsgalan
Olivia Schough laddar för skott iunder landslagets träningspass inför kommande EM-kvaömatch mot Danmark. FFoto: David Jesperson
Landslaget laddar
inför tuff grannkamp
GÖTEBORG: På måndag spelas
den kanske viktigaste matchen
i damernas kval till fotbolls-EM
2017. Danmark kommer på
besök på gamla Ullevi och det
är Linköpings anfallsstjärna
Pernille Harder som det snackas
mest om.
– Det blir tufft, vi får verkligen
ha koll på henne, säger Sveriges
målvakt Hedvig Lindahl.
Under onsdagen meddelade
det danska fotbollsförbundet att
biljetterna till herrarnas playoff möte mellan Danmark och
Sverige på Parken i Köpenhamn
den 17 november är slut. Och för
matchen på Friends i Stockholm
tre dagar tidigare väntas biljetterna också ta slut. Helt fullsatt
blir det nog inte på Gamla Ullevi
på måndag då Pia Sundhages
gäng tar emot de danska damerna. Men förbundet hoppas på
att slå publikrekordet i kvalsammanhang och med 6 700 biljetter
sålda är man på god väg att slå
rekordet på 9 104 besökare som
sattes mot Skottland i fjol.
DET DANSKA laget leds av Linköpings anfallsstjärna Pernille
Harder som med sina 17 mål i
årets Allsvenska slutade tvåa i
skytteligan.
– Danmark har kanske Allsvenskans bästa spelare i Pernille Harder, så det får vi se upp
med. De har också ett spännande anfallspel där man spelar från
yta till yta och med mycket fart
längre upp i planen, säger förbundskapten Pia Sundhage.
MÅLVAKTEN Hedvig Lindahl
höjer också ett varningens finger
för den danska stjärnan som i våras överlistade Lindahl när hon
fastställde slutresultatet i det senaste mötet mot Danmark som
slutade 3-3.
– Jag har relativt bra koll på
Danmark, vi har ju mött dem
några gånger under åren. Jag vet
att de har en blandning av gan-
ska många unga spelare men
också en hel del rutinerade gamla rävar. Jag tror att de har en
ganska bra mix och jag har full
respekt för dem. Jag tror att det
blir väldigt tufft, säger Hedvig
Lindahl.
Lindahl konstaterar att Danmark är den tuffaste motståndaren i EM-kvalgruppen i och med
att Polen, som på förhand sågs
som en av utmanarna avfärdades relativt enkelt i den senaste
kvalmatchen. Och Pia Sundhage
håller med om att matchen på
måndag kan vara kvalets viktigaste möte.
– Jag tror att Danmark är vår
största och svåraste motståndare
med tanke på de matcher vi har
spelat, så det är klart att spela till
oss tre poäng hemma mot Danmark är viktigt. Sen ska man ha
klart för sig att det finns flera
matcher efter detta. Men vår inställning när vi går in på måndag
är att det här är någonting som
är roligt och viktigt. Vi ska ta
chansen, avslutar Pia Sundhage.
David Jesperson
Carolina Klüft. Foto: TT
STOCKHOLM: Carolina Klüft ska
vara med och leda Friidrottsgalan på Stockholm Waterfront
den 25 november.
– Jag är jätteglad att få vara
med och hylla dagens och framtidens friidrottare, säger den
förra mångkampsstjärnan i ett
pressmeddelande.
Bland annat koras årets friidrottare, årets genombrott och
årets tränare. Nytt är Svenska
löpares hederspris. De nominerade i respektive kategori presenteras i slutet av oktober.
TT
Sorti direkt för Brunström/Nieminen
STOCKHOLM: Finländaren Jark-
ko Nieminen har spelat sin allra
sista match på ATP-touren. Efter
singeluttåget mot Nicolas Almagro blev det även förlust direkt
i Stockholm Opens dubbelturnering tillsammans med Johan
Brunström från Fiskebäckskil.
Nieminen/Brunström förlorade mot brittisk-pakistanska
duon Jonathan Marray/Aisam
Qureshi, som vann det avgörande supertiebreaket med 10—7.
34-årige Jarkko Nieminen
vann två singeltitlar och fem
dubbeltitlar under sina 15 år på
ATP-touren.
Robert Lindstedt är det enda
kvarvarande hemmahoppet
i SO-tennisen. Svensken och
fransmannen Jeremy Chardy är
förstaseedade, och paret är klart
för kvartsfinal efter seger mot
tyskarna Benjamin Becker och
Alexander Zverev med 6—2,
6—1.
TT
Hedvig Lindahl (t.v) tror det blir en tuff kamp mot Danmark på tisdag i EM-kvalet.
Foto: David Jesperson
REDIGERAT AV: VICTOR BLOMDAHL
VÄSTFRONTEN
SISTA SIDAN
Sally Eriksson
KRÖNIKA
Tack framtiden,
du är bäst
J
ag älskar framtiden.
Och framförallt älskar jag att leva i framtiden.
Jag skulle vilja säga att det inte blir bättre än så
här, men det fantastiska är att det faktiskt blir det.
Igår var dagen då Marty McFly och Doc anlände till
framtiden i den gamla klassikern Tillbaka till framtiden 2. En film som visar en lite annorlunda framtid
än den vi lever i nu – men även en framtid som kanske kommer att bli sann inom inte allt för lång tid.
Självknytande skor är enligt Nike på gång, flygande
skateboards finns (men kräver en magnetplatta) och
även den sorts tv-apparater som i filmen är ytterst
häftiga, det vill säga platta sådana, finns i de flestas
hem.
Tillbaka till framtiden-filmerna var det bästa jag visste som ung. Jag var även övertygad om att det skulle komma
minst tre till filmer och började
gråta när min pappa berättade
att det inte var så. Han fick
förklara för mig att Michael J.
Fox var sjuk, troligtvis en av de
mest empatiska stunderna i mitt
liv. Det helt rimliga argumentet
att han helt enkelt var för gammal kunde Sally som barn inte
hantera.
”För vad
finns det
egentligen
att klaga
på?”
Men tillbaka till vår framtid. För vad finns det egentligen att klaga på? Internet finns! Mediciner finns!
(Nästan) allt är bra! Det hade varit fruktansvärt trevligt att ha en flygande skateboard att ta sig till skolan
på, men jag är ändå ganska nöjd med hur saker har
blivit.
Samtidigt skrämmer framtiden mig också. Jag är
väldigt rädd för min egen framtid, för att bli sjuk
eller dö. Men det som lugnar ner mig är också själva
framtiden – den framtid jag kommer leva i när jag
hamnar i riskzonen för till exempel cancer också
kommer kunna rädda mig från det jag är rädd för.
Jag kanske helt enkelt litar lite för mycket på läkemedelsbranschen.
Framförallt är jag dock ledsen för Michael J. Foxs
skull, för tänk om han hade levt i den framtiden. Då
är jag helt säker på att fler filmer med honom som
Marty McFly hade spelats in.
VÄSTFRONTEN
En övningstidning från JMG, Göteborgs universitet.
Box 710, 405 30 Göteborg
Tel: 031-786 49 66
http://www.vastfronten.se
Redigerat av: Sophie Gräsberg
22 Oktober 2015
Litterär rapbattle
intar göteborgsscenen
Maloma van der Phallos är en pansexuell psykoanalytiker som tar emot patienter i sitt hem. Igår kväll stod hon
på scen på klubben 2Lång och tävlade i Metaforbrottning. En slags litterär rapbattle.
Klara Frisk Kockum beskriver sin karaktär som en ständigt kåt drottningfigur. Hon har tidigare läst till psykolog, men har nu studieuppehåll. Det var ur den bakgrunden hennes karaktär växte fram. En i början tillbakadragen och hummande figur som efter ett tag blev alltmer
extravagant.
– Hon är en väldigt orädd person som är extrem fixerad vid olika freudianska teorier och kopplar det mesta
till sex. Och så flörtar hon vilt med både publik och motståndare.
Metaforbrottning är en scenshow som blandar poesi
och wrestling. Deltagarna uppträder som sina karaktärer
och duellerar i att formulera metaforer på ett för kvällen
bestämt tema. Målet är att överträffa sin motståndare, att
nå fram till den punkt då hon inte kan komma på ytterligare metaforer.
– När man ser det första gången så tänker man: vad
håller de på med? Det är ju ett ganska vrickat koncept. En
lite knasig kombination av poesi och teater, säger Klara
Frisk Kockum.
Amanda Gradfors Granberg är en av dem som anordnar Metaforbrottning. Det är ett koncept som har funnits i
Malmö sedan drygt femton år tillbaka. Hon beskriver det
som en utforskning av språket.
– En riktigt bra metafor förklarar något på ett sätt som
jag inte hade tänkt på innan. Jag tycker om att bli förvånad. Men om metaforen är välkänd får man minuspoäng.
Den ska vara nyskapande och ge en Ah-känsla. Och så får
den gärna vara rolig.
Hennes egen karaktär heter Mega Dream och är performancekonstnär. Karaktärerna gör det lättare att improvisera, menar hon. Hos dem och i deras miljö hittar brottarna ett språk och referenser de kan använda.
– Man hittar styrka i sin karaktär och i publikens reaktioner på den, säger hon.
Det finns förvisso en regelbok – och domaren delar ut
poäng efter den – men Amanda Gradfors Granberg säger
Scen från en metaforbrottning i Malmö Foto: Christina Bauh
att det är publikresponsen som är viktigast. Klara Frisk
Kockum håller med.
– Men metaforen behöver inte vara trevlig och få publiken att jubla, utan den kan vara riktigt äcklig och väcka
burop.
Metaforbrottningen är befriande för att den tillåter henne att ta ut svängarna och balla ur så mycket hon vill. Ibland uppträder hon som sin karaktär hela kvällen – även
i pausen då hon pratar med publik och andra brottare.
Inför gårdagens uppträdande var hon förväntansfull
och hoppades att Maloma van der Phallos skulle vara på
bra humör och förföra både publik och domare.
Rasmus Lygner
Katten Jörgen
DAGredaktionen
Nyhetschef: Moa Carlsson
Webbredaktör: Sally Eriksson, Alexander Hultman
Reportrar: Victor Bomgren, Rasmus Lygner, Karl Jansson
Ansvarig utgivare: Per Alm
Kvällsredaktionen
Nyhetschef: Sophie Gräsberg
Webbredaktör: Kajsa Olsson
Redigerare: Sofia Kristoffersson, Victor Blomdahl, Jacob
Larsson