Läs det senaste numret av tidningen Barn

Barn
INNEHÅLL
Utveckling
är Frihet
foto jonad gratzer
LEDARE
Vietnam:
Framgångssaga
med skuggsida
sid. 14
I år löper Millenniemålen ut och vi
har fått 17 nya mål för världens utveckling.
Hur har det gått hittills? Har världen blivit bättre?
Det beror på vem man frågar.
D
et är ingen tvekan om
att det har gjorts stora
framsteg de senaste
årtiondena. Fler barn
än någonsin överle­
ver sin första årsdag,
fler kan läsa och skriva, fler går i skolan
och medellivslängden är högre. Vi har
mer resurser, kunskap, teknologi och
kommuni­kations­möjligheter än någonsin.
Fattigdomen minskar.
Det är så klart bra. Men samtidigt ser
vi att en stor grupp människor inte har gynnats alls. Utvecklings­
takten skiljer sig åt mellan olika länder och regioner, mellan
könen, mellan stad och landsbygd. Klyftorna inom länder ökar.
Fortfarande kan ett barn dö av undernäring på ett högtekno­
logiskt sjukhus bakgård. Det kan vi aldrig slå oss till ro med!
Jag är glad att minskad ojämlikhet betonas som ett eget mål
i den nya utvecklingsagendan. En huvudprioritet nu måste vara
att fördela de växande resurserna bättre.
LASSE GRANESTRAND
Lasse är frilansjournalist.
Han har tidigare bland annat varit
30 år på DN. För det här numret har han
skrivit om de nya utvecklingsmålen.
- Jag var lätt skeptisk till FN:s nya
försök att forma världen. Men efter
mina intervjuer har jag större förståelse
och respekt för den diplomatiska jätteprocess som jämkat ihop alla regeringars ord till sjutton nya mål. Och det handlar inte bara om pengar.
Utveckling handlar också om en
process där människor får större frihet
att förverkliga sin potential. Det handlar
om att kunna göra och vara det man
har kapacitet för att göra och vara.
För detta krävs kunskap – och ibland
att någon annan ser och tror på
ens förmåga.
I Vietnam jobbar Rädda Barnen med
stöd till gatubarn, inte minst unga hbtq­
personer, att stå upp för sig själva och
bilda nätverk. Här får barn ur etniska minoritetsgrupper hjälp
med språket för att kunna hänga med
i skolan. Och kvinnor i Mekongdeltat får hjälp att starta företag
med hjälp av mikrolån.
Läs om dem och många andra i den här tidningen.
De ger i alla fall mig hopp om framtiden!
Sophie Arnö CHEFREDAKTÖR
JONAS GRATZER
Jonas är frilansfotograf med bas i
Bangkok. Till det här numret av Barn har
han gjort reportage om Vietnams utveckling.
– Jag var där 2002 som ung backpacker, och
att komma dit nu, 2015, var som att komma
till ett nytt land. Optimismen var stor trots
det totalitära styret. En kvinna i Mekong
hade lyckats vända hela familjens
ekonomi med hjälp av ett litet
lån på bara 200 dollar.
ELIN BERGE
Elin är frilansfotograf och medlem i
det skandinaviska fotokollektivet Moment.
Hon har fotograferat de djupa klassklyf­
torna i Peru ur två ungas perspektiv. – Det var befriande att få uppleva deras
vilja att göra sig hörda på olika sätt. De
kämpade så hårt under de förutsättningar som givits dem. Att se Fabians starka
framtidstro, trots hans tuffa bakgrund, berörde mig djupt.
10 frågor till Elisabeth Dahlin sid. 28
rädda barnen
kämpar för barns rättig­
heter. Vi väcker opinion
och stöder barn i utsatta
situationer – i Sverige
och i världen. Vi är en
folk­rörelse som stöds
av 280 000 medlemmar­
och givare. Rädda
Barnens huvudpartners
är Accenture, Advokat­
firman Vinge, Axfood,
Clas Ohlson, God El/
God Fond, Ikea, Post­kod­
lotteriet, Santa Maria
samt Swedbank Robur.
ordförande:
Inger Ashing
generalsekreterare:
Elisabeth Dahlin
Fabian Guardia Ferro om sitt liv i Peru sid. 32
barn:
Barn – tidningen om
barns rättigheter – ges
ut av Rädda Barnen med
4 nr/år. Medlemmar
och månadsgivare får
tidningen gratis. För
icke beställt material
ansvaras ej. Redaktionen
förbehåller­ sig rätten att
redigera insänt mat­erial,
samt att publicera
materialet elektroniskt.
Eftertryck och utdrag
med angivande av källa
är tillåtet. För signerade
bidrag svarar författarna.
issn nr: 1404-8965
redaktion:
08-698 90 00
chefredaktör:
Sophie Arnö,
[email protected]
reporter:
Annika Rydman,
[email protected]
art director:
Pompe Hedengren
formgivare:
Heidi Myllyviita
repro:
Heidi Myllyviita
ansvarig utgivare:
Elisabeth Dahlin
tryck: Sörmlands
Grafiska, på miljövänligt
papper. TS-kontrollerad
upplaga 124 200 ex.
Isabella Lövin om de nya FN-målen sid. 12
prenumera­tionsärenden:
Jessica Juselius,
[email protected]
08-698 90 93
adress: Barn, Rädda
Barnen,
107 88 Stockholm
Besöksadress: Lands­
vägen 39, Sundbyberg
E-post: [email protected]
Hemsida:
www.raddabarnen.se/
tidningenbarn
annonser:
Sophie Arnö
08-698 67 01
omslagsfoto:
Jonas Gratzer
medverkande :
Nevruz Aksu Ebru, Jonatan
Arnö, Jonas Askergren, Elin
Berge, Lasse Granestrand,
Jonas Gratzer, Lina Höök,
Oskar Kullander, David
Magnusson­, Agneta
Persson, Axel Öberg
plusgiro:
Rädda Barnens plus- och
bankgiro 90 20 03-3. Medlems­
avgift: 200 kronor, plusgiro
90 01 11-6. Månadsgivare: 100
kronor i månaden. För mer
information ring 08-698 90 30.
reza, mogisha
och ines tipsar!
TEXT SOPHIE ARNÖ FOTO DAVID MAGNUSSON
Hur är det att komma ny till Sverige? Vilket stöd behöver
man? Och vad kan man själv göra?
Reza Yawari, 21, kom ensam från Afghanistan för fem år
sedan. Mogisha Jean de Dieu, 16, och Ines Munezero, 15,
kom båda från Burundi två år tidigare.
Den växande främlingsfientligheten skrämmer dem.
Samtidigt berättar alla tre om hur mycket det betytt för
dem att möta människor som vill engagera sig för ett gott
mottagande, inte minst inom Rädda Barnens verksamhet på
Gotland där alla tre bor.
- Svenskarna är världens snällaste och finaste folk,
säger Reza.
- Jag är så glad. Det är först sedan jag kom hit, kom i
trygghet, som jag har kunnat känna att jag är en människa.
RÅD TILL
SVENSKAR:
· Våga ta första steget
· Ställ frågor
· Ta kontakt
· Prata med folk
· Försök förstå
· Visa vägen
· Informera
· Förklara
· Fråga vad vi vill veta
· Tänk på att vi inte vet var
saker och ting ligger
· Dela inte upp människor
utifrån utseende
· Inse att alla
människor är olika
· Var snälla!
RÅD TILL
NYANLÄNDA:
· Var dig själv
· Använd de möjligheter
du får; plugga, studera,
gå i skolan
· Försök förstå
· Våga ställa frågor
· Lär dig om kulturen här –
det är viktigt
· Lär dig språket
· Gå ut
· Försök få svenska vänner
· Anpassa dig – men tappa
inte bort ditt eget sätt att
leva helt
· Försök själv också!
· Ge inte upp! Om man vill
och har ett mål så klarar
man det.
· Allt kommer att bli bra –
även om det är svårt
i början!
foto matti pohjola
Rädda barnen kräver
säkra F lyktvägar
MÖTET MED Rädda Barnens medarbetare
förändrade­ Madona Al-Salihis liv. Den magra,
mobbade och ledsna flickan fick hjälp och
hoppet tändes.
Året var 2008 och Madona Al-Salihi var nio år.
Hon bodde i en källare i Amman, Jordanien, med
sina föräldrar. De hade tvingats fly från Irak på
grund av sin religion, mandeism.
– Vi var rika men lämnade allt. Vi flydde mitt
i natten, berättar Madona.
Livet i Amman var tufft. Skolbarnen, som
alla var muslimer, retade Madona. Hon hade
inga vänner.
– Jag var deprimerad och ensam. Men så
träffade jag den vänliga personen från Rädda
Barnen som verkligen brydde sig om mig.
Det förändrade allt för mig.
Rädda Barnen såg till att Madona fick byta
skola och hon började må mycket bättre.
Samtidigt fick föräldrarna hjälp med att
registrera sig som kvotflyktingar. För
sex år sedan kom familjen till Sverige.
Nu bor de i Stockholm. Madona läser
första året på Psykologigymnasiet och
har engagerat sig i Rädda Barnens
ungdomsförbund.
– Jag är väldigt intresserad av männi­
skor, hur de lever, tänker och har det.
I framtiden vill jag jobba med Rädda
Barnen, kanske som psykolog.
Madona säger att hon brinner för männ­
iskor, att hon verkligen vill hjälpa andra.
– Jag vet själv hur värdefullt det är
att bli sedd och få hjälp. En liten hjälp
av en människa med ett gott hjärta kan
räcka långt.
I höstas samlades 160 aktiva Rädda Barnen-medlemmar
i Stockholm för att diskutera framtidens Rädda Barnen.
Under verksamhetskonferensen hölls det workshops och
seminarier och gäster var bland andra Pernilla Baralt, stats­
sekreterare på Socialdepartementet. Under helgen arrang­
erades även flera utställningar och diskussionshörnor.
I paneldiskussionen diskuterades utmaningarna med
det nya internationella politiska klimatet och hur Rädda
Barnen kan arbeta för att hålla ihop organisationen i alla
led, från det lokala engagemanget till det globala.
Verksamhetskonferensen tog också ett uttalande där
man krävde lagliga och säkra flyktvägar för människor med
anledning av den allvarliga flyktingsituationen. Dessutom
ville man starkt markera mot de krafter som underblåser
motsättningar och spelar på människors rädslor för
det främmande.
HÖJT STÖD
Regeringen har med
stöd av Vänster­partiet
beslutat att höja riks­
normen i försörjnings­
stödet. Normen höjs
med 100 kronor i
månaden för barn i
åldrarna noll till sex
år och med 250 kronor
för äldre barn samt
skolungdomar upp till
20 år som bor hemma.
Höjningen är tänkt att
kompensera för den
borttagna fritidspengen
och ge barn i familjer
med försörjningsstöd
ekonomisk möjlighet att
utöva fritidsaktiviteter.
BETYG OCH
ALKOHOLISM
Låga slutbetyg i
grundskolan ökar
risken för alkoholism.
Det visar Karl Gauffins
doktorsavhandling från
Karolinska institutet.
Barn som går ut nian
med låga betyg löper tio
gånger så hög risk att
hamna på sjukhus för
alkoholrelaterad sjuk­
dom när de blir vuxna,
jämfört med barn som
har höga betyg. Det
spelar ingen roll vilken
samhällsklass barnen
kommer ifrån – det
är betygen som avgör
risken. Sambandet
slutbetyg i grundskolan
och alkoholrelaterad
sjukdom är starkast
för män. Forskningen
omfattar alla som fötts i
Sverige åren 1973–1984.
De unga som vårdats för
alkoholproblem före 16
års ålder är inte med.
SKOLSTRESS
Över hälften av
barnen mår dåligt
av skolstress. Det
visar en undersökning
som Kamratposten
gjort där 2126 läsare
mellan sju och femton
år svarat på en enkät
på tidningens webb. I
årskurserna sex till nio
mår mer än var femte
elev konstant dåligt
av stress. Fyra av tio
har någon gång låtit
bli att säga sin åsikt
av rädsla för att få
sänkt betyg. Samtidigt
uppger 85 procent
att de trivs i skolan.
barn
6
nr4.2015
OJÄMSTÄLLD SKOLA
Flickor är duktigare än
pojkar i skolan, men
samtidigt mår flickor
psykiskt sämre, visar
flera undersökningar.
Men vad beror skillnad­
erna på? I en rapport
försöker Barnombuds­
mannen, BO, svara
på frågan. En orsak
är ojämställdheten i
samhället. De förvänt­
ningar som ställs på
barnen utgår från
deras kön. Det i sin tur
återskapas genom barns
strävan att leva upp
till de ideal och normer
de möter. Samtidigt
på­­verkar­ normerna vilka
möjligheter och hinder
barn ställs inför och hur
de reagerar på dessa.
Enligt BO förklaras skill­
naderna i skol­resultat
både av individ­uella och
struktur­ella faktorer­,
både var för sig och
i samverkan.
130 000 NAMN
Rädda Barnens
general­sekreterare
Elisabeth Dahlin har
lämnat över ett upprop
med över 130 000
namn till justitie- och
migrationsminister
Morgan Johansson,
s. Uppropet hade
paroll­en »Inget barn
ska dö på Medelhavet«
och krävde att Sverige
och EU ska införa
lagliga och säkra vägar
för människor på flykt.
Det överlämnades i
samband med EU:s
migrationsministrars
möte i september.
Foto francesca leonardi/save the children, annika rydman, matti pohjola
SVERIGE
TEXT ANNIKA RYDMAN
FOTO NEVRUZ AKSU EBRU
UPPLEVT:
madona
barn
7
nr4.2015
organiserat
FOTO mats lignell/save the children
Mer hjälp Behövs
till barn på F lykt
Lima, Peru. På grossistmarknaden Mercado di frutas sjuder
det av aktivitet. Hit kommer all frukt man kan tänka sig
innan den slussas vidare ut till stadens mindre marknader.
60 unga pojkar, mellan 15 och 17 år, jobbar fokuserat
med att lasta och köra ut lådor på pirror till lastbilar som
väntar utanför.
– Vi har bestämt att man får ta högst 150 kilo per kärra,
säger John Infanzon som är ordförande för den lokala orga­
nisationen för unga arbetares rättigheter.
Tidigare blev många exploaterade, de lyfte för tungt och
fick inte ut sin lön.
– Nu har vi själva satt upp regler som måste följas.
Vi har möten varje vecka och vi stöttar varandra i att
driva våra rättigheter!
Det är barnen som far mest illa i krigets Syrien och Irak. En ny
rapport som Rädda Barnen släpper i slutet av november visar ett
enormt behov av psykosociala insatser. 150 intervjuer har gjorts
med barn, föräldrar och personal från Rädda Barnens verksam­
heter i flyktingläger i Irak och Libanon. Barn från sex år och
uppåt är med i rapporten. Genom lekar och teckningar berättar
barnen om sina liv – om oro, rädsla och förhoppningar. Många
har skilts från familj och vänner.
– Jag känner mig så ensam. Jag har ingen kvar att vända mig
till med mina problem, säger en 16 årig syrisk flicka i Libanon.
Rädda Barnen har varit verksamma i regionen i årtionden och
över två miljoner barn har fått hjälp sedan kriget bröt ut 2011.
– Min 9-årige son har speciella behov och vi har inte råd att
skicka honom till särskola. Han älskar att gå till Rädda Barnens
barnvänliga plats, där känner han sig normal, säger en syrisk
mamma som nu bor i Libanon.
Rädda Barnen i Peru stöttar också och ordnar
workshops.
– Jag har fått ut så mycket av det här, säger John
Infanzon. Lärt mig om solidaritet, gränser, värderingar
och vikten av att göra sin röst hörd! Och jag är glad att
kunna hjälpa min familj.
Hans lön, 40 kronor i timmen, totalt 2000 kronor i
månaden, är ett viktigt bidrag. Med hjälp av den kan
familjen köpa sånt de annars inte har råd med, som
medicin och kylskåp.
Men hur hinner man med både jobb, läxor och skola?
- Det handlar om time management!
TEXT sophie arnö
FOTO elin berge
SYRIEN:
RÄDDA BARNEN PÅ
PLATS MED HJÄLP
Kriget drabbar de
fattigaste och när
de behöver vård, har
inte föräldrarna råd
att söka hjälp. Men
Tahani, mamma till
lille Ibrahim, fyra
månader, som lider
av undernäring, fick
gratis hjälp för sin sons
räkning på ett hälso­
center som stöttas av
Rädda Barnen.
– Kvinnorna jag
träffade­ på centret gav
mig hopp. De sa att
deras undernärda barn
fått hjälp, säger Tahani.
FILIPPINERNA:
MILJONER BARN
DRABBAS AV TYFON
Uppemot 4,5 miljoner
barn kan ha drabbats
av supertyfonen Koppus
framfart över Filip­
pinerna, varnar Rädda
Barnen på plats. Tyfonen
har slitit sönder hus
och kraftledningar och
tvingat tusentals männi­
skor på flykt. Rädda
Barnen har lager med
förnödenheter på tre
platser runt om i landet.
Där finns bland annat
presenningar som kan
fungera som regnskydd,
hushållsredskap, hygien­
artiklar och vatten.
NEPAL:
KALLA KLASSRUM
Nästan 3000 tillfälliga
skolor byggdes snabbt
upp i Nepal efter
jordbävningen för drygt
ett halvår sedan – men
de klarar inte av att
stå emot den stränga
vinterkylan, rapport­
erar Rädda Barnen
på plats. Nästan en
kvarts miljon barn går
i dessa skolor. Samtid­
igt saknar en miljon
barn i Nepal en skola
att gå till. Mer resurser
behövs för att isolera
de temporära skolorna
mot kylan och för att
bygga nya skolor.
barn
8
nr4.2015
GREKLAND:
BARN KAN DÖ
I FLYKTINGLÄGER
Rädda Barnens medar­
betare på plats varnar
för de dåliga förhållan­
dena i flyktinglägren på
den grekiska ön Lesbos.
Vintern har kommit och
med den stormar och
lägre temperaturer.
Samtidigt anländer
rekordmånga flykt­­­in­
g­ar­ till den grekiska
ön. Under en vecka i
oktober kom 27 000
flyktingar till ön.
I de två transitlägren
på Lesbos är förhåll­
andena förfärliga. De
mest basala behoven
som skydd saknas för
många. Rädda Barnen
finns på plats i lägren
och samarbetar med
andra hjälporgani­
sationer. Bland annat
serveras varje dag varm
mat till mellan 2 000
och 2 800 personer.
Rädda Barnen arbetar
också med de mest
utsatta barnen - de
som kommit ifrån sina
föräldrar under flykten
och de som anlänt
ensamma. I lägren har
Rädda barnen även
ordnat barnsäkra
platser och platser för
mammor att kunna
gå undan och amma.
FOTO save the children
VÄRLDEN
John Infanzon (tvåa från
vänster) är ordförande för den
lokala organisationen för unga
arbetares rättigheter i Lima, Peru.
barn
9
nr4.2015
NYA MÅL
1
Utrota all form av
fattigdom överallt.
2
Utrota hunger,
säkerställ matsäkerhet och förbättra
nutrition och förespråka
hållbart jordbruk.
3
Garantera ett
hälsosamt liv och
uppmuntra välmående
för alla åldrar.
4
Garantera en
inkluderande,
rättvis utbildning av god
kvalitet och uppmuntra
möjligheter till livslångt
lärande för alla.
A
slutligen av medlemsstaternas stat-och regeringschefer i
FN-huset i New York.
- Jag tycker Sveriges prioriteringar fått ett gott genomslag,
säger Kajsa B Olofsgård. Vi har på regeringens uppdrag
bland annat drivit fram skrivningar om jämställdhet och
reproduktiv hälsa.
I begreppet reproduktiv hälsa ryms att bekämpa mödra-och
barnadödlighet men det kan också handla om rätten till abort.
- Biståndsberoende länder vill ibland värja sig mot alltför
långtgående skrivningar, säger Kajsa B Olofsgård. De är rädda
för att de ska kunna användas mot dem som villkor för bistånd.
Ett uppdrag Kajsa B Olofsgård haft från regeringen är att driva
frågan om ett demokratiskt styrelseskick som en viktig förutsätt­
ning för utveckling. Det lyckades inte ända fram till de 17 målen,
men finns med i en mening i den politiska deklarationen som
ingår i det 29-sidiga slutdokumentet.
I mål nummer 16 finns demokratin med, fast i en annan
språkdräkt:
»Bygg effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på
alla nivåer«.
I ordet »inkluderande« finns viljan att nå demokrati menar
Kajsa B Olofsgård.
Ordet »fredlig« finns med en gång, i punkt nummer 16.
- Det var en seger för oss, säger Kajsa B Olofsgård, liksom
formuleringen i agendans förord där det står att »ingen hållbar
utveckling är möjlig utan fred, och ingen fred är möjlig utan en
hållbar utveckling«.
När det gäller barns rättigheter finns specifika skrivningar i
några delmål.
De behandlar fattigdom, undernäring, barnadödlighet, utbild­
ning, våld, trafficking, tortyr och barnarbete.
Representanter för Rädda Barnen och organisationen Plan
International ingick i den svenska förhandlingsdelegationen.
- Nu återstår ett långt arbete med uppföljning och att hitta
effektiva sätt att följa utvecklingen, säger Kajsa B Olofsgård.
Men det viktigaste är till slut viljan att genomföra agendan och
att finansiera den.
Mål nummer 1 har formuleringen, »Utrota all form av fattig­
dom överallt«. Är inte det att gapa över för mycket?
- Det kan man tycka, men att skriva »halvera«, som i de gamla
målen kan också tolkas som en sorts cynism, att lämna hälften
utanför. Som de fattigaste i Afrika, eller funktionshindrade.
- Dokumentet ger hopp. Det är ett uttryck för en samlad poli­
tisk vilja hos alla världens länder. *
barn
TEXT LASSE GRANESTRAND GRAFIK JONAS ASKERGREN
10
nr4.2015
Uppnå jämställdhet
och ge alla kvinnor
och flickor större
självbestämmanderätt.
6
Garantera tillgång
till och ett hållbart
användande av vatten
och sanitet för alla.
I höst har världen fått nya utvecklingsmål. FN:s medlemsstater har
enats om vilka ord som bäst formar framtiden. En mödosam process
där Sveriges chefsförhandlare heter Kajsa B Olofsgård.
tt skapa hopp för planeten är inte lätt.
FN försöker.
Ett kugghjul i maskineriet är Kajsa
B Olofsgård på utrikesdepartementet.
Sedan början av året har hon en vecka
i månaden hävdat Sveriges ståndpunkter
i förhandlingar i FN-högkvarteret i
New York. Och i slutet av september
antogs de slutligen vid ett högnivåmöte i anslutning till
generalförsamlingen.
- Det har varit ett intensivt arbete och en utmaning att väga
ihop de problem som världen står inför, säger Kajsa B Olofsgård.
Länder med helt olika regimer och förutsättningar skulle enas.
Det är stort att det lyckats, att man kan formulera en motkraft
till det mörka världsläget. Och att man så framåtsyftande slår
fast att fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hänger ihop.
FN:s 17 nya mål ska omfatta alla världens länder oavsett
utvecklingsnivå. Detta till skillnad från de åtta gamla målen som
fokuserade på fattiga länder. De skulle uppnås under 2015 och
blev i stora delar uppfyllda.
Målen formulerades år 2000 av 147 stats-och regeringschefer på
ett toppmöte organiserat av FN:s dåvarande general­sekreterare Kofi
Annan och fem av de åtta målen är på god väg att nås.
Målet att halvera världens fattigdom och hunger har uppnåtts
liksom målet för ökad tillgång till rent vatten. Målet att alla barn
ska gå i skola har inte långt kvar, barnadödligheten har minskat
påtagligt liksom spridningen av hiv. Bekämpandet av mödra­
dödligheten går däremot trögt liksom att uppnå målet för de
utvecklade ländernas bistånd.
Nu är siktet inställt på år 2030 och de åtta målen har blivit
sjutton med inte mindre än 169 delmål.
Ordet »hållbar« nämns fjorton gånger i de 17 målen. Begreppet­
har blivit centralt framför allt genom debatten om miljön och klimat­
förändringarna. Parallellt med utvecklings­målen ska världen enas
om ett nytt klimatavtal i Paris i december.
Arbetet med de nya målen startade för några år sedan i en
arbetsgrupp med representanter för trettio länder. Den arbetade
i öppna former och alla världens länder var välkomna att bidra.
Via nätet lämnades synpunkter av tio miljoner människor och ett
stort antal organisationer.
Arbetet kokades ner till ett förslag som diskuterades under
ordförandeskap av Kenya och Ungern, som senare ersattes
av Irland.
Det godkändes av förhandlarna den 2 augusti 2015 under
namnet Agenda 2030. Den 25-27 september antogs den
5
De 17 nya
FN-målen
7
Garantera
tillgång till
prisvärd, pålitlig, hållbar
och modernenergi
för alla.
8
Uppmuntra en
fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga
jobb.
13
Vidta omedelbara åtgärder
för att bekämpa klimatförändringen och dess
effekter.
9
10
Minska ojämlikhet inom
och mellan länder.
Gör städer och
mänskliga
bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Garantera
hållbara
konsumtions- och
produktionsmönster.
14
15
16
17
Bygg upp en hållbar
infrastruktur, förespråka inkluderande och
hållbar industrialisering
och främja innovation.
Bevara
uppmuntra till
hållbar användning av
ekosystemen på land
och i haven.
Skydda,
återställ och
uppmuntra till hållbar
användning av ekosystemen på land.
barn
11
nr4.2015
11
Uppmuntra
fredliga och
inkluderande samhällen
för hållbar utveckling.
12
Stöd verkställandet av hållbar
utveckling i större utsträckning genom det
globala partnerskapet.
INGER ASHING
ORDFÖRANDE
I RÄDDA BARNEN
CHARLOTTE
PETRI GORNITZKA
GENERALDIREKTÖR,
BISTÅNDSMYNDIGHETEN
SIDA
foto Kerstin Becker/sida
Vad tycker du om FN:s målarbete?
- De nya målen är mer spännande än de gamla, balanserar mot
varandra och speglar bättre hur saker hänger ihop.
Vilket är ditt favoritmål?
- Det är flera där Sverige med sina höga ambitioner har en viktig
roll. Det är nummer 5, om att uppnå jämställdhet och själv­
bestämmande för kvinnor. Vi vet genom forskning att satsning
på kvinnors utbildning och ekonomi är bästa sättet att få fart på
utvecklingen i ett fattigt land. Och så är det mål nummer 13 om
att bekämpa klimatförändringen.
- Det övergripande nummer 17 är viktigt för Sida och
Sverige. Det handlar om att utveckla och stödja ett partnerskap
för global och hållbar utveckling. Sveriges bistånd är allmänt
mycket uppskattat i världen. Vi betraktas som förutsägbara
och långsiktiga.
Hur ska det gå till?
- Om det till exempel behövs elektricitet för att kunna läsa på
kvällen eller föda barn på klinik på natten kan vi se till att invest­
eringen görs i icke-fossila, förnyelsebara bränslen. Vi har på
senare år styrt om biståndet mot de fattigaste länderna. Där är
det viktigt att bidra till skatte-och rättssystem som är stabila så
att företagen investerar.
foto mats lignell
Vad tycker du om FN.s målarbete?
- Jag är positivt överraskad eftersom jag i början av processen
hade farhågor om att målen inte skulle bli tillräckligt ambitiösa.
Målen kräver mycket arbete och gäller alla länder, även Sverige.
Civilsamhället involverades för första gången systematiskt och i
stor skala vilket har varit viktigt.
Vilket är ditt favoritmål?
- Något som gör mig extra glad är skrivningen om att kränk­
ningar, exploatering, människohandel och alla former av tortyr
av barn ska upphöra. Det står i ett delmål till nummer 16.
Många var skeptiska till att ta in skrivningar om våld. Det kan
ibland ses som att man lägger sig i interna familjeangelägen­
heter. Sverige var det första landet i världen med en lag mot
barnaga 1979. Sådana lagar finns fortfarande bara i en minori­
tet av världens länder. Brasilien antog en sådan lag förra året.
Det var en stor framgång.
- Andra viktiga mål gäller utbildning, fattigdomsbekämpning
och jämställdhet. De allra flesta barn får i dag gå i skolan. Nästa
steg är att också se till kvalitet, att de verkligen lär sig något.
Hur ska det gå till?
- Vi har 15 år på oss att förverkliga målen. Alla aktörer måste
samverka, regeringar, organisationer, företag. Det är inte
enbart en fråga om bistånd. Lika viktigt är företagens agerande
och handel. Tillväxt kan ge en demokratisk utveckling och
välfärd till fler.
STAFFAN LANDIN
FÖRFATTARE,
FÖRELÄSARE KRING MILJÖ
OCH UTVECKLINGSBISTÅND
ISABELLA LÖVIN
BISTÅNDSMINISTER
Vad tycker du om FN:s målarbete?
- Det har varit en mycket bättre process än förra gången. Mer
inkluderande, med civilsamhället, experter och företag. Det är
genomarbetat och nyanserat och visar hur alla mål hänger ihop.
Hungern med fattigdomen, vattenbrist med utbildning.
Vilket är ditt favoritmål?
- Det är nummer 10 om att ojämlikheten ska minska inom och
mellan länder. Ojämlikhet hänger ihop med de andra målen, kan
göra att barn svälter eller dör i sjukdomar. Jag gläder mig också åt
alla klimat- och miljömålen, nummer 7, 12, 13, 14 och 15. De är
helt nödvändiga.
Hur ska det gå till?
- Det är viktigt med sjukdomsinsikt i de rika länderna. Att vi inser
att vi är de första som måste skärpa oss och utveckla energiformer
som ger oss en bra levnadsnivå utan att utarma planeten.
- Ojämlikhet är förstås svårt att komma åt. Ingen ger upp sina
privilegier. Kanske behövs ett globalt transfereringssystem mellan
rika och fattiga så som man har i många länder. Utvecklingsbistånd
är på sätt och vis ett sådant, men det behövs betydligt högre nivåer.
Barn ska inte behöva dö av diarré år 2015.
foto nina björk
foto kristian pohl/regeringskansliet
Vad tycker du om FN:s målarbete?
- Jämfört med de gamla målen är detta en bredare, mer
ambitiös och detaljerad vision. Världssamfundet har visat
mognad genom att ha med både sociala, ekonomiska och miljö­
mässiga dimensioner.
Vilket är ditt favoritmål?
- Miljön och klimatet är på djupet viktiga frågor för mig men
ändå är det mål nummer 16 om fredliga, inkluderande och håll­
bara samhällen som är viktigast och kanske svårast att nå. Det
handlar om de mindre trevliga dragen hos mänskligheten, att
döda andra människor för att någon inte delar ens övertygelse.
Stats-och fredsbyggande är viktigast i en värld där antalet
döda i krig och konflikter ökar.
Hur ska det gå till?
- Det gäller att skapa inkluderande rättssamhällen med legiti­
mitet. Länder som är långsiktigt stabila. Inte som tryckkokare,
som exploderar i våld, som Syrien och Irak gjort. I mål 16 finns
bra formuleringar om rättvisa för alla och vikten av att bygga
inkluderande institutioner på alla nivåer.
barn
12
nr4.2015
barn
13
nr4.2015
sKuggBarn
Vietnams utveckling beskrivs ofta som
en framgångssaga. Landet som under
1980-talet var ett av världens fattigaste
räknas idag som ett medelinkomtsland.
Men sociala skyddsnät för de mest
utsatta har inte prioriterats.
– Jag känner mig totalt ensam, säger
ett av landets många gatubarn.
TEXT SOPHIE ARNÖ FOTO JONAS GRATZER
>>
Ingen såg mig.
Ingen tog kontakt.
Jag kände mig
totalt ensam.«
Gatubarnen samlas vid
brofästena om kvällarna.
De gör vad de kan för att få
ihop pengar. Kiet Grieser
(längst till höger) har själv
bott på gatan. Nu är han
tillbaka för att hjälpa.
I
den blå kvällen lättar hettan.
En ung pojke, inte mer än ett
barn, drar ett djupt bloss på
sin cigarett, lutar sig bekvämt
tillbaka på trappräcket och låter
blicken vandra.
- Jag tycker om att vara här,
säger han. Det är kul! Jag har
kompisar och vi gör som vi vill.
Liksom många andra har han flytt från
ett hem där våldet var vardag. Här vid ett
av brofästena i Ho Chi Minh City, bara ett
stenkast från stadens nya caféer, Guccioch Prada butiker, samlas gatubarnen i
skymningen. De skojar som vilka barn
som helst, men sover under bron och gör
vad de kan för att få ihop pengar.
En av pojkarna, bara 13 år gammal,
kommer just från ett möte med en 63-årig
tysk man som regelbundet beställer upp
småpojkar till sitt hotellrum.
– Ja, vad ska de göra? undrar Kiet
Grieser pragmatiskt, när han möter min
bekymrade blick.
barn
16
nr4.2015
– De behöver pengar till mat!
Han vet vad han pratar om. Kiet har
själv bott på gatan många år. Nu är han
19 år och tillbaka för att hjälpa.
– Jag minns hur det var, säger han.
Ingen såg mig. Ingen tog kontakt. Jag
kände mig totalt ensam.
Han var själv bara 10 år när han kom
till staden från en liten by i Mekongdeltat.
Mammans nya man slog honom, så
han rymde.
– Periodvis fick jag bo hos min moster
och morbror, men de visste inte vad de
skulle göra. Inte vart de skulle söka hjälp
för mig.
Bristen på sociala skydds- och stöd­
strukturer är ett stort problem här trots
den snabba ekonomiska utvecklingen.
– Det finns ambitiösa politiska strategier,
men vad som står i dokumenten och vad
man gör i handling och hur man faktiskt
prioriterar i budgeten är en annan fråga
säger Gunnar Andersen, som är Internation­
ella Rädda Barnens landchef i Vietnam.
En av landets stora utmaningar just
nu är de stora skillnaderna i livsvillkor,
orättvisorna som växer, menar han.
År 2010 klassades Vietnam som ett
(lägre-) medelinkomstland, men det är
en kategorisering som baserar sig på
genomsnittliga inkomster. 2012 levde
dryga 17 procent av befolkningen fortfa­
rande under den nationella fattigdoms­
gränsen på 25 kronor per dag. En ny
studie har uppskattat att 7,6 miljoner barn
fortfarande­ lever i fattigdom.
barn
17
nr4.2015
– Medelinkomststatus speglar alltså
inte verkligheten för alla! Konstaterar
Gunnar Andersen.
Det är en av anledningarna till att
Internationella Rädda Barnen fortfarande
verkar i landet.
– Vi har ju även program i högre
medelinkomstländer som Sverige och
Norge konstaterar han. Jag kan inte
komma på något land där Rädda Barnens
röst inte behövs, så länge barns rättig­
heter kränks. –>
B
land de mest utsatta barnen finns, vid sidan
av Vietnams etniska minoritetsgrupper, just
föräldralösa och gatubarn.
Urbaniseringen, migrationen till städerna
har skapat stora klyftor, säger Ngyen Le
Quang, psykolog på Internationella Rädda
Barnen i Ho Chi Minh City.
– Många som kommer från landet, som Kiet,
blir helt utan skyddsnät. De saknar såväl socialt nätverk som till­
gång till hälsa och sjukvård. Och socialt arbete är knappt erkänt
som ett yrke här.
I Ho Chi Minh City arbetar Internationella Rädda Barnen med
den buddistiska förening som driver många av stadens barnhem.
På ett av dem, Dieu Giac, i District 2, bor 93 barn i åldrarna
noll till 18 år.
– De är som mina söner och döttrar, säger Nhu Tri, nunna
och föreståndare, samtidigt som hon visar oss den senaste
medlemmen i familjen, en månadsgammal bebis som
­välkomnats dagen före.
Många gånger lämnas nyfödda barn utanför på klostrets trappa.
– Många fattiga ringer också hit och ber oss ta emot deras
barn för att de inte har råd att ta hand om dem. Det händer fyrafem gånger i veckan.
Van Thai Ngoc Huyen, 27, står bland ett stim av barn på
gården. Hon kom själv hit när hon var tre år.
– Jag minns första dagen, säger hon. Jag var arg, orolig och
lite glad.
– Det var en bra uppväxt, men materiellt knappt. Jag brukade
drömma om att det skulle komma en givare. . .
Nu är hon är tillbaka i verksamheten som revisor och har
upptäckt från andra änden hur knappa resurserna är.
– Det är särskilt svårt att få ihop till allas skolavgifter,
konstaterar hon.
Internationella Rädda Barnen bidrar för att barnen ska kunna
gå i vanliga skolor. De håller också utbildningar och workshops.
Både för barnen och de anställda. Barnen får lära sig om sina
rättigheter. Personalen för bland annat utbildning i hur man kan
möta barn i olika åldrar.
– Många av våra anställda har väldigt låt utbildningsbakgrund,
säger Nhu Tri.
– Tack vare dessa workshops har de fått bättre förståelse för att
de kan möta barns olika behov i olika åldrar.
Internationella Rädda Barnen samarbetar också med organisa­
tioner som verkar för hbtq-personers rättigheter eftersom unga
som är lesbiska, homo, queer eller transsexuella tillhör de mest
utsatta och diskriminerade här. I Ho Chi Minh City bedriver man
uppsökande verksamhet på gator och i parker.
Det var så Kiet Grieser, som är gay, »eller kanske trans«,
fick kontakt.
– Jag bodde i en park när några från Rädda Barnen kom fram
till mig. Jag ville inte prata med dem först men sen deltog jag
ändå i några av deras aktiviteter och de delade ut mat.
– En var jag med på en kurs där vi fick lära oss hur man
skyddar­ sig mot hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar.
Det ena ledde till det andra.
– Jag blev introducerad till en yrkesutbildning, boende. . .allt
var gratis!
Nu pluggar han på en linje för hotell- och restaurang och
drömmer om att arbeta, kanske som bartender. Lediga stunder
deltar han i det uppsökande arbetet – för att hjälpa andra.
– Jag har bott i parken, jag vet hur det är. Jag vet också vad
den hjälp jag fått betydde.
Mitt liv har blivit så mycket bättre! *
Kiet Grieser, 19, kom
ensam till Ho Chi Minh City
när han var bara 10 år. Via
Rädda Barnen har han fått en
stödkontakt (Nguyen Thom
Kiet, i mitten nedan) och
möjlighet att studera.
Många nyfödda barn
lämnas på trappan
till det buddistiska
barnhemmet.
inget
Blev eget
VIETNAM
Hon hade energin. Kapaciteten.
Det enda som saknades var pengarna.
När Vo Thi Nhung fick 2000 kronor i mikrolån
förändrades hela familjens liv.
TEXT SOPHIE ARNÖ FOTO JONAS GRATZER
Vo Thi Nhung fick
möjlighet att låna
pengar till att
starta företag.
- l i v e t är be kvämare , vi har ett bättre hus och barnen
kan gå i skolan! Ja – vi är mycket lyckligare nu när ekonomin
är bättre.
Vo Thi Nhung strålar när hon berättar om framgångarna.
Familjen, maken och de tre döttrarna, är samlade runt henne på
den nybyggda verandan framför det enkla men prydliga huset.
Golvet är stenlagt med vackra klinkers.
– Det är otroligt. När vi kom hit första gången, för knappt
ett år sedan, hade ni ingenting, det var stampat jordgolv,
konstaterar Vo Kim Thoa, som är ordförande i det lokala
kvinnoförbundet.
Hittills har de administrerat mikrolån till 2 400 fattiga kvinnor­
här i Mekongdeltat, i samarbete med Internationella Rädda
Barnen. Områdets kanaler flyter stillsamt genom den lummiga
grönskan. Träden dignar av kokosnötter, bananer och papaya.
På ytan är det ett paradis, men många familjer är fattiga.
Innan Vo Thi Nhung fick möjlighet att låna pengar till att
starta företag hade hon ingen inkomst. Familjen levde på makens
lön, som var cirka 500 kronor i månaden. De hade också lite
mark där de odlade ris, försökte vara sparsamma och ville expan­
dera verksamheten – men det gick inte.
– Räntan som vi kunde få av grannar eller privata långivare var
för hög!
Det är ett vanligt problem.
– Många här har tidigare tagit lån med hög ränta och blivit
allt mer skuldsatta, säger Vo Kim Thoa. När de inte kan betala
tillbaka så måste de betala med sitt land. De slutar fattigare än
när de började.
Detta är också en vanlig kritik mot mikrolån.
– Det finns ett antal personer som har fångats i en fälla, säger
Hue Nguyen Van, som ansvarar för Internationella Rädda
Barnens programarbete i södra Vietnam.
– Men majoriteten av dem har lånat från den svarta kredit­
marknaden, ofta till mycket hög ränta, ibland så hög som
30-40 procent.
Framför huset står
betongbänkarna
som Vo Thi Nhung
tillverkar. Inkomsterna har gjort att
döttrarna nu kan gå
i skolan. De har till
och med kunnat
få en dator.
» de n gyl l e n e h an d e n « - det mikrofinansierings
program som Internationella Rädda Barnen har genomfört i
samarbete med det lokala kvinnoförbundet – är annorlunda.
Räntan är bara drygt 1,2 procent.
– Den interna kontrollen är effektiv, och bedömningar görs
innan några lån släpps, berättar Hue Nguyen Van.
Fördelen är också att låntagarna har tillgång till annat stöd än
pengarna. Kvinnoförbundet erbjuder en rad olika utbildningar
i att driva företag, utveckla en affärsplan, teknisk träning i jord­
bruksteknik och hushållsekonomi. Flera kvinnor berättar hur de
fått hjälp att bli mer kreativa, lärt sig spara och prioritera.
– Och kanske än viktigare, de flesta låntagarna går med i
en lokal facklig kvinnogrupp som hjälps åt att betala tillbaka
om någons verksamhet inte går bra, fortsätter Hue Nguyen Van.
Men 99 procent av låntagarna har betalat tillbaka sina lån. Vo
Thi Nhung har knappt ett år efter att hon startade sin verksamhet­
betalat tillbaka allt och kvalificerat sig för ett nytt lån på
1 000 kronor för att expandera verksamheten ytterligare.
Idéerna flödar. Tillsammans med maken gör hon betongbänkar
och blomkrukor.
– Nu planerar vi att även göra bord i olika storlekar. Vi ska
expandera, anställa.
Familjen har också börjat föda upp grisar och ankor, för att
ha flera inkomstkällor. Månadsinkomsten har snabbt ökat från
500 till drygt 2 000 kronor. Döttrarna har fått en dator till sina
studier och får gå i skolan alla tre.
barn
– Jag gick själv bara ut femte klass, sen var jag tvungen att
hjälpa till hemma, säger Vo Thi Nhung.
Nu drömmer hon om att i alla fall någon av döttrarna ska vilja
bli läkare.
– Men de får välja själva!
at t barn går i skolan istället för att stanna hemma
och arbeta är en av de viktigaste sociala effekterna som kvinno­
förbundet har sett av programmet.
– Vi ser också hur kvinnornas ställning stärks, hur rollerna
förändras i familjerna. De får mer respekt, blir mer delaktiga i
beslut, säger ordförande Vo Kim Thoa.
Vo Thi Nhung och hennes man Huynh Van Du håller med.
Han har sett att hon har bättre självkänsla. Och de har
roligare tillsammans.
– Tidigare var det mycket spänningar på grund av den
pressade­ ekonomin, säger hon.
»Den gyllene handen«-programmet expanderar nu till fler
och fler.
– Det här är ingen avgränsad insats. Vi bygger för framtiden,
säger Vo Kim Thoa. *
23
nr4.2015
Undervisningen i
skolorna har tidigare
bara varit på vietnamesiska. Satellitskolan
i Ta Lahn village har
rekryterat stödlärare
som Trieu Thi Thuong.
Hon kan både vietnamesiska och barnens
etniska språk.
VIETNAM
hJälP att
Förstå
I Vietnam finns 54 olika etniska minoriteter.
Många barn hamnar efter i skolan på grund av
språkbarriären. Det vill internationella
Rädda Barnen ändra på.
TEXT SOPHIE ARNÖ FOTO JONAS GRATZER
trieu thi thuong minns sin första skoldag som igår.
– Jag var väldigt rädd när jag först mötte läraren, en främling som
inte förstod vad jag sa.
Nu är hon själv vuxen och jobbar som assistentlärare till barn ur
minoritetsgruppen Dzao som hon också själv tillhör.
Här i Van Chan-distriktet, i Vietnams nordvästra del, finns
23 av landets 54 etniska minoriteter. De utgör tillsammans 67 procent
av områdets befolkning. Antalet fattiga inom distriktet är över
50 procent. Många lever isolerat uppe i bergen. För att komma till
närmaste tätort måste de ibland gå en hel dag genom skogen.
Det är en av anledningarna till att många barn här tidigare inte har
gått i skolan. En annan är språket. All undervisning har traditionellt sett
varit på vietnamesiska.
– När varken barnen eller deras föräldrar förstod den information
vi försökte förmedla blev de frustrerade och ville inte gå till skolan,
berättar rektorn Nguyen Tien Vo som är rektor för låg- och mellan­
stadieskolan i Nam Lanh, en av de mest avlägsna byarna.
– De blev kvar hemma med föräldrarna och arbetet i skogen och
på fälten.
Barnen blir mer
intresserade av
lektionerna när de
förstår innehållet.
sedan regeringen satsat på att öka tillgängligheten har vägför­
bindelserna blivit lite bättre. Skolan i Nam Lahn har också börjat
erbjuda internat för de barn som bor längre än 4–5 kilometer bort.
– Det förenklar för barnen att inte behöva ta sig den långa vägen,
dessutom får de mat och böcker här, säger rektorn.
Men språket är fortfarande ett problem på många håll i distriktet.
Därför har internationella Rädda Barnen utbildat assistentlärare som
Trieu Thi Thuong, som både pratar vietnamesiska och barnens eget
etniska språk.
– Jag finns med i klassrummet från början, berättar hon. Det är
tydligt att barnen känner sig säkrare och lugnare när de får uttrycka
sig på sitt eget språk.
Varje dag går hon och huvudläraren igenom nästa dags lektioners
innehåll. Sen har Trieu Thi Thuong en dragning för eleverna innan
huvudläraren berättar samma sak på vietnamesiska.
– Vi jobbar ihop. Barnen blir intresserade av lektionen när de
förstår innehållet, då kan de också fokusera på att försöka förstå det
vietnamesiska språket.
Huvudläraren Tran Thi Mui har märkt tydlig skillnad i klassrummet
sedan projektet inleddes för drygt två år sedan.
– Stämningen i klassen har blivit mycket mer vänlig och avspänd.
Barnen är gladare, pratar mer, ställer fler frågor.
– Förut kunde de börja gråta när de fick en fråga. Det var också
väldigt svårt för mig att förklara bara med hjälp av gester. Nu har
jag Trieu Thi Thuong till hjälp. Jag har också lärt mig mycket om
barnens egen kultur.
Bui Kim Dong arbetar på distriktets skolförvaltning. Han är
också översvallande positiv till projektet och resultaten han ser
bland eleverna; Färre avhopp, större vietnamesiskt ordförråd, större
självförtroende. . .
– Dessutom har undervisningsmetoderna utvecklats tack vare
Rädda Barnens utbildningar för lärarna, konstaterar han.
– Tidigare låg fokus på lärarens aktivitet i klassrummet, vi bedömde
dem utifrån hur väl de följde agendan. Nu ligger fokus istället på vad
barnen faktiskt lär sig.
Han minns sin egen skolgång.
– Det är väldigt stor skillnad nu mot när jag var liten. Då satt vi bara
och lyssnade hela dagen och följde lärarens direktiv, läste när de sa åt
oss att läsa, lärde oss utantill, ord för ord.
Nu har lärarna istället lärt sig att ta vara på barnens egen kapacitet
och intressen.
– De fokuserar mer på samspel, dynamik och öppna frågor. Hade jag
gått i skolan nu så hade jag lärt mig så mycket mer! *
I Van chandistriktet fiinns
23 av Vietnams
54 minoriteter.
ELISABETH DAHLIN
10
FRÅGOR
TILL ELISABETH
TEXT AGNETA PERSSON FOTO OSKAR KULLANDER
Vad tycker du om de nya målen för
världens utveckling?
– De är väldigt bra. De är mer heltäckande än de
gamla och tar ett bredare grepp om vad utvecklingen
egentligen­ handlar om. Där finns till exempel mål om
fredliga samhällen och frihet från våld och det finns ett
bra och tydligt fokus på miljö och ekonomiska system.
Målen är också universella vilket betyder att alla länder
som har antagit den här agendan också ska se till så att
den genomförs. Sist men inte minst tycker jag att vi nu
har en bredare aktörskarta. De gamla millenniemålen
handlade om vad stater skulle göra. De nya tar upp vad
både stater, civilsamhälle, internationella institutioner
och privata företag kan göra. Att peka på att alla kan bidra
och vara viktiga aktörer för att nå en hållbar utveckling är
helt nytt. Det är första gången det blir så explicit.
1
Saknar du något?
– Man kan alltid få in barn mycket tydligare.
Det finns en risk att länder kan reservera sig från vissa
delar av agendan som de inte vill ha. När det till exempel­
gäller våld mot barn eller sexuell- och reproduktiv­
hälsa finns det en risk att länder där det verkligen skulle
behöva ske en förändring låter bli att göra något. Jag
ser också en risk med millenniemålens indikatorer för
uppföljning och mätning av hur vi ligger till i arbetet
med att uppnå målet. De måste vara bra formulerade
så att det verkligen händer något. Ta yttrandefrihet
som ju verkligen handlar om mänskliga rättigheter.
Där var förslaget på indikator för uppföljning och
mätning att journalister ska få skriva och rapportera
fritt. Men vi ser ju att yttrandefrihet är något mycket
större än så!
2
Ålder: 58
Yrke: Generalsekreterare
för Rädda Barnen Sverige.
Familj: Gift med Andreas
som jobbar på Myrorna.
Tre barn på 25, 23 och 21 år.
Plus ett barnbarn som är
drygt ett år. Och så mamma.
Brinner för: Förändra
världen­till det bättre varje dag.
Mest rädd för:
Likgiltighet. Det är bland
det värsta. Och rasism.
Senast läst: Haha! Vågar
nästan inte säga … »Så beskär
du träd«. En handbok i trädbeskärning. Jag håller på att
beskära buskar hemma. Det
är jättemysigt att pyssla
med händerna.
tillsammans för gemensamma mål och jag tror vi kommer att se
mer av sådana typer av partnerskap.
De nya målen spänner över allt från miljö och
dricksvatten­ till fattigdom. Det är väldigt brett. Vilka av
de här målen är viktigast ur ett barnperspektiv?
– Många. Det är till exempel bra att hela våldsfrågan finns med
i de nya målen, för vi vet att våld förhindrar barns möjlighet till
inlärning och både försenar och förhindrar barns utveckling.
Hela barnsynen förändras ju när man tar bort acceptansen för
våld mot barn. Fler viktiga mål är de som rör barnäktenskap,
tvångsäktenskap och kvinnlig omskärelse. Målen om barnarbete
och barnsoldater är också viktiga.
– Kritiken mot de tidigare millenniemålen har varit att man
kunnat välja att göra det som varit lättast och inte det som varit
bäst för dem som varit i störst behov. Det är till exempel lättare
att vaccinera folk som bor nära storstäderna än att åka långt
ut på landsbygden. Med de nya målen blir det väldigt mycket
tydligare vad det är man ska uppnå. Man ser på utvecklingen
i ett bredare perspektiv och adresserar det faktum att många
människor diskrimineras i sina länder både ekonomiskt, socialt
och politiskt - och att man faktiskt måste ta hand om de stora
fattigdomsfickorna i medelinkomstländerna. Världen är inte
uppdelad i nord och syd eller rika och fattiga länder. De stora
skillnaderna finns inom länderna.
Vilka frågor kommer att ligga i fokus för er den
närmsta tiden?
– Barns säkerhet, trygghet och skydd - och där är ju våld mot
barn en del i det hela. Också frågan om bra samhällsstyrning
för barns rättigheter, alltså hur vi omsätter barns rättigheter i
bra beslut för barn. I Sverige kan det handla om hur kommuner
spenderar på barn. Hur ser tillgången på skola ut för utsatta
grupper i Sverige? Hur budgeterar man för barn som kommer
från ekonomiskt och socialt utsatta familjer? Globalt handlar det
om hur olika statsbudgetar ser ut. Vi har ju länder där kanske
20 procent av statsbudgeten ska gå till utbildning – men det
finns inga skolor. Då kan vi jobba med påverkansarbete och se
till så att det faktiskt blir skolor till barnen. Och så naturligtvis
kommer humanitärt arbete att ligga i fokus för vårt arbete. Vi har
aldrig haft så många pågående kriser samtidigt i världen. Här
har vi ett jättejobb med att arbeta på plats där människor bor,
längs flyktvägar och här hemma. Så mycket kommer att handla
om barn på flykt.
Vilken roll spelar barns rättigheter för utvecklingen?
– De spelar en jätteroll! Om man inte utgår från att det
finns ett rättighetsperspektiv för barn så missar man liksom hela
utvecklingen. Det handlar om rätten till överlevnad men också
att få överleva fram till sin femårsdag. Och då måste du ju ha
ordentliga system med mödravård och barnavårdscentraler så du
faktiskt kan följa barnens utveckling. Det måste finnas nationella­
trygghetssystem för barn. Det handlar om hälsovård och utveck­
ling men det handlar också om alla dessa barn som inte har
trygga vuxna omkring sig. Det finns många länder där det inte
finns socialarbetare över huvud taget. I de nya utvecklings­målen
kommer hela den här rätten till trygghet och skydd fram
väldigt tydligt.
8
Finns det mer eller mindre lättuppfyllda mål?
– Det kommer naturligtvis att finnas lättare mål och det
kan ju vara sådana där man faktiskt redan är på väg att göra
saker. Man kan till exempel ha ett mål att se hur många barn som
går i skolan, det är lätt. Men målet att barnen också ska lära sig
något är ju en annan sak.
5
Vad har företagen för roll i utvecklingen?
– Det är väldigt viktigt att inte se företagen som ett
problem utan som en lösning på många av de stora globala
utmaningar vi ser. Samtidigt är det viktigt att inte ge företagen­
roller som de inte ska ha, som att låta dem ta över viktiga
samhällsfunktioner. Man får inte frånta regeringarna sitt ansvar.
Rädda Barnen är den organisation som tog initiativet till och
var med och utvecklade barnrättsprinciper för företag: Vad kan
företag göra för barn i sin kärnverksamhet? Det handlar inte om
att ge en slant till Rädda Barnen, det handlar om hur man kan ha
ett bättre föräldraskap genom att till exempel få in ett strategiskt­
barnfokus i sin affärsplan. I Kina vaknar 61 miljoner barn varje
morgon upp utan mamma och pappa för att föräldrarna­ har
migrerat. Hur kan företagen stötta ett aktivt och bra föräldraskap­
där? Det handlar om föräldrautbildning, anpassning av arbets­
tider och ledigheter så man har möjlighet att träffa sina barn. Vi
har flera framgångssagor. Jag tänker bland annat på ett svenskt
möbelföretag i Vietnam där man ställer krav på familjerna som
tillverkar rottingstolar hemma i sina familjeföretag. Flickorna
i familjen måste gå i skolan och kunna visa det, det är ett krav
för att familjen ska få leverera möblerna. Då säkerställer man
ju att flickorna får en utbildning och en framtid. Mycket enkelt.
En annan sak är synen på mödraskap. Ta något så enkelt som
att organisera barnpassning, eller att man får amma under
arbetstid. Det kostar inte företaget särskilt mycket. Rädda
Barnen är inne på sitt 19:e år av samarbete med Ikea. Vi jobbar
6
Var kommer ditt engagemang ifrån?
– Jag har alltid haft det. Jag växte upp på ett väldigt litet
ställe där det fanns ett starkt samhällsengagemang. Och jag har
vuxit upp med ett engagemang i familjen där man faktiskt delar
på det man har. Sen har jag jobbat 14 år i utvecklingsländer. Två
av mina barn fick jag i Sydafrika så jag har ju levt väldigt nära de
frågor som utvecklingsagendan handlar om.
Foto Ahmad Baroudi/Save the Children
7
4
barn
Över 50 miljoner kronor
till barn på f lykt!
Engagemanget för barn på flykt har under hösten
varit enormt. Många människor och företag har hört
av sig till Rädda Barnen för att stödja insatserna
för barn och familjer som har tvingats fly från krig
och terror. Företag och privatpersoner har hittills
bidragit med totalt 52,5 miljoner kronor.
– Det är helt fantastiskt att se all denna
medmänsklighet och vilja att göra något, företag
är viktiga aktörer för att vi ska kunna fortsätta vårt
arbete för att göra världen till en bättre plats för
barn, säger Marie Dahlgren, chef för Rädda Barnens
företagssamarbeten.
Mer än hälften av gåvorna kommer från företag.
Under hösten fortsätter många kampanjer hos flera
företag och butiker där kunderna kan runda upp för
att hjälpa fler familjer på flykt. Några exempel är
Apoteket, Överskottsbolaget och Naturkompaniet.
PARTNERS
9
Vad gör du personligen för att bidra till en bättre värld,
vid sidan av ditt jobb?
– Man önskar alltid att man kunde göra mer, men jag försöker
att bidra med pengar till olika organisationer. Jag har också
gjort mycket frivilligarbete när vi bodde utomlands. Jag har
också undervisat, lärt ut saker jag kan på plats, som att vara
volontärlärare i engelska i Vietnam. Att möta nya människor
och nya kulturer ger så mycket tillbaks. Jag tror alla kan göra
saker var man än befinner sig. Som nu med flyktingkrisen kan
det ju handla om att våga bjuda hem, bjuda in, våga inleda ett
samtal med någon när man är ute. Det handlar om att välkomna
och att ha en öppen attityd. Det är inte välgörenhet, det är vår
förbannade skyldighet att skapa en välkomnande attityd till alla
barnfamiljer som kommer. *
10
30
nr4.2015
INSAMLING
FRÅN SEB GAV
2,2 MILJONER
SEB var ett av de
företag som var snabba
med att starta en
insamling till Rädda
Barnens arbete för barn
på flykt. Deras insam­
ling bland medarbetare
i norden, Tyskland och
Storbritannien gav
snabbt resultat om
drygt en miljon kronor.
SEB dubblade dessutom
summan. Insamlingen
var en del i bankens
arbete för samhällsen­
gagemang och
hållbarhet.
RADIOHJÄLPEN
HJÄLPER
Radiohjälpen har
just nu en stor satsning
för människor på flykt
i Europa. Tack vare att
Radiohjälpen bidragit
med 12 miljoner kronor
kan Rädda Barnen
genomföra projekt
för att barn på flykt
i Serbien, Grekland,
Libanon och Syrien
ska få en tryggare
tillvaro. Det gäller
framförallt genom
barnvänliga platser,
traumabehandling
och att hjälpa barn
att hitta sina föräldrar.
IKANO – NY
HUVUDPARTNER
Ikano är ny huvudpartner­
till Rädda Barnen. De
kommer att samarbeta
med organisationen
kring projektet »På Lika
Villkor« – en satsning
för att öka engagemang­,
delaktighet­­ och inflyt­
ande bland barn och
unga i Sverige, med
fokus på områden där
barn­fattig­domen är
stor. Syftet är att alla
barn och unga ska ha
samma möjligheter och
förutsättningar att delta
i samhället, utan att
diskrimineras.
barn
31
nr4.2015
IKEA-MEDARBETARE
STARTADE INSAMLING
Anders Jakobsson­
startade­ en egen
in­samling­ för barn på flykt
där han uppmanade­ kolle­
gor att skänka en dagslön
till Rädda Barnen. Målet
var att samla in 35 000 kr
men uppropet spred sig
snabbt i sociala medier.
Resultatet landade på
hela 390 000 kronor!
– Vi tackar Anders
och alla andra för det
brinnande­ engagemanget,
säger Marie Hemberg,
ansvarig för Rädda
Barnens svenska
IKEA-samarbete.
GE BORT TILL SPORT
I början av oktober
hade TV4 och Folkspel
insamlingskampanjen
#geborttillsport. T.ex.
uppmanades kändisar
att auktionera ut sport­
artiklar. En auktion
var en landslagströja
från VM 1994, med
alla lagkamraters
autografer, från Tomas
Brolin. Totalt gav
kampanjen 500 000
kr. Intäkterna går till
projektet High Five –
för en tryggare idrott
där inget barn ska
känna sig kränkt
eller utanför.
Foto Ahmad Baroudi/Save the children, francesca leonardi/save the Children, michael erhardsson
Hur kommer de nya målen att påverka Rädda Barnens
sätt att arbeta?
– I vårt påverkansarbete gentemot både vår egen regering och
andra regeringar kan vi använda utvecklingsmålen och de
åtaganden länderna har gjort för att genomföra barnagendan­.
När det gäller till exempel trafficking, våld mot barn,
exploatering­ av barn och barnarbete, ja då har vi millenniemålen
att luta oss mot. Rättighetsperspektivet i de nya målen passar
väldigt bra in i det jobb som vi faktiskt gör.
3
Fabian
Han har bott på
gatan, blivit skjuten,
knivskuren och slagen
i huvudet.
– Ärret här i handen
är från när jag blev
skjuten, visar han.
Almendra
Hon är ordförande
i elevrådet och läser
extra för att komma in
på »rätt« universitet.
– Det har alltid känts
självklart att jag ska
plugga vidare.
sKILdA VÄRLdAR
barn
32
nr4.2015
barn
33
nr4.2015
Almendra Palomino, 15, tillhör Perus
växande medelklass. Fabian Guardia
Ferro, 16, har flytt från fattigdom och våld.
Följ dem båda en vanlig dag i Lima.
TEXT SOPHIE ARNÖ FOTO ELIN BERGE
Almendra kl. 8
Fabian kl. 8
Väckarklockan ringer 06:45.
Almendra vaknar glad. Skolväskan är
packad sedan kvällen före och hon hinner
precis med en smörgås innan det är
dags att gå till skolan klockan åtta.
Familjens hus ligger i San Juan Mira­
flores, en av Limas ­medelklass­­förorter­.
Almendras mamma jobbar med PR,
hennes pappa har ett eget textilföretag­.
Hon har tydligt märkt av landets
ekonomiska tillväxt men också att »bland
folket på kullarna är de flesta fortfarande
fattiga«. Även i skolan ser hon skillnader.
- Jag ser att vissa har sämre kläder,
går istället för att åka buss, äter inte
frukost hemma och har hälsoproblem som tuberkulos.
-Det känns inte bra. Vi är alla lika
värda. Ibland försöker jag hjälpa,
köpa mat till dem som inte har.
Idag är det ingen skola så Fabian ska
ägna förmiddagen åt ett av sina nya
intressen; surfing. Han har äntligen hittat
hem här på barnhemmet som drivs av
Generaciones, en vänorganisation till
Rädda Barnen.
– Jag rymde flera gånger innan jag
kunde tro på att de verkligen ville mig
väl, berättar han.
– Att bo här är väldigt annorlunda mot
att bo på gatan. Där är så mycket våld.
Han visar olika ärr, bland annat ett i
pannan där en polis slagit honom med
sin pistol.
– Det enda de gjorde var att köra bort
oss och slå oss. De hjälpte oss inte.
Våldet var också en orsak till att han
lämnade sitt hem i San Salvador, en av
Limas fattigare förorter.
– Nu när jag istället fått omsorg har jag
själv kunnat börja bry mig, säger han.
»De som
står längst
ner i samhället
märker ingenting
av utvecklingen
>>
barn
34
nr4.2015
barn
35
nr4.2015
Almendra kl. 11
Fabian kl. 11
Skolan är en oas där höga murar skärmar
av trafiken och larmet utanför den stora öppna
gården. Den här morgonen är det matteprov.
Efteråt är Almendra lättad.
- Matte är inget favoritämne. Men det gick bra.
Hon har tänkt på att hon pluggar mer än
de som kommer från fattiga familjer.
- Jag och mina kompisar är mer hängivna.
På rasten förbereder eleverna sina redo­
visningar inom en kurs för ung företagsamhet.
Almendra och kompisarna, Nataly och
Doris, har designat egna t-shirts.
barn
36
-Jag ska troligen arbeta som instruktör i surfing i sommar,
berättar Fabian. Han njuter av att idrotta och har talang
för det. Vid sidan av surfingen åker han skateboard och
går på Taekwondo. Efter bara tre månaders träning i
kampsporten­ har han redan tävlat och vunnit flera
medaljer. När han först kom till barnhemmet var han
våldsam och aggressiv.
-Men de gav mig mycket stöd till att börja med sport.
På gatan handlade allt om pengar.
-När man var liten tyckte folk att man var söt och gav en
mat och så. När jag blev större blev det tuffare, då var jag
tvungen att stjäla det jag behövde.
nr4.2015
barn
37
nr4.2015
Almendra kl. 14
Fabian kl. 14
Efter skolan har Almendra möte på kommunhuset.
Hon är vald till elevrådsordförande för hela
sitt distrikt och ska tillsammans med en annan
elevrepresentant­, José Lozano Castillo, 15, planera en
workshop dit man bjudit närmare 200 utvalda unga
från skolor i området.
-Vi har identifierat dem som framtidens ledare
och vill peppa dem att ta en mer aktiv roll, som vi.
I uppdraget som elevrepresentant ingår att samla in
kompisars synpunkter och framföra till skolledningen.
- Det handlar om allt från onyttig mat till att
elever blivit slagna av sina lärare.
Almendra kl.17
Mamma Aida Palomino ser till att Almendra får i sig lite mat
innan hon ska iväg på extrakursen som hon går fyra timmar varje
kväll för att öka sina chanser att komma in på rätt universitet.
Hennes mål är att bli industriell ingenjör.
– Sen vill jag starta ett eget klädföretag.
barn
38
nr4.2015
Varje vecka åker Fabian hem till sin familj och
hälsar på. På vägen spelar han gitarr på bussar för
att tjäna ihop lite pengar till dem. Föräldrarna säljer
hemgjorda tamales och choklad på gatan, men har
svårt att klara sig på sina inkomster. Tre syskon bor
fortfarande hemma.
– Det känns bra att kunna hjälpa dem. Och nu när
det har gått så bra för mig så har mina föräldrar börjat
respektera mig. De ser mig som en auktoritet.
– Det jag lärt mig på barnhemmet om hur man ska
bete sig försöker jag lära dem. Förut tyckte mamma
att man skulle slå barn. Nu har hon slutat med det.
Fabian kl.17
De 18 barnen på barnhemmet i San Bartolo, en liten kustort en timmes
bilväg söder om Lima, äter tillsammans på den öppna innergården.
Här finns en struktur och omsorg som de flesta av dem saknat.
Idag blir det majsgröt med lamakött. Fabian tar ömsint hand om
dem som är mindre.
barn
39
nr4.2015
>>
FAKTA
RÄDDA BARNEN I PERU
Politikerna borde lyssna
mer på de fattiga«
• Arbetar för att förbättra
mödrars, nyföddas och barns
hälsa och vårdens kvalitet. Har
främjat ökad finansiering av
detta i lokala och regionala
budgetar i nio regioner.
• Strävar efter att flickor
och pojkar i tvåspråkiga områden i de andinska höglandet får
en utbildning som respekterar
och värdesätter deras språk och
kultur; att barn med funktionshinder ingår i skolorna. • Verkar för att barn ska få
leva i ett samhälle fritt från
våld, övergrepp och fysisk och
förnedrande bestraffning, och
att barn skyddas från skadligt
arbete och sexuellt utnyttjande. • Arbetar för ett samhälle
som respekterar och värdesätter organiserade barn och tar
deras förslag i beaktning. • Stöder inrättandet av en
rörelse för barnets rättigheter
som övervakar genomförandet
av Barnkonventionen och påverkar regeringens politik.
• Uppmuntrar och verkar för
barns deltagande i offentliga
utrymmen där beslut tas som
påverkar deras liv. 98 procent
av Perus provinser har idag
lokala barn- och ungdomsråd.
Almendra kl. 22
Fabian kl. 22
Äntligen hemma får Almendra en stund för sig själv på sitt eget
rum innan hon somnar. Hon är trött efter ännu en intensiv dag.
– Ibland är det mycket. . ., säger hon.
– Men jag vet att jag kommer att lyckas! Jag känner att jag
har kapaciteten.
barn
Fabian delar rum med en av de andra jämnåriga killarna på barn­
hemmet och har inrett sitt eget hörn.
-Här har jag fått en riktning, en framtidsstruktur. Det gör att
jag har börjat styra min tid istället för att bara slösa bort den på
att sova hela dagen.
-Jag vill bli doktor eller advokat.
40
nr4.2015
• Genomför projekt för
ökad riskberedskap. Enligt FN:s
klimatpanel är Peru det tredje
mest drabbade landet av den
globala uppvärmningen.
• År 2014 nådde Rädda Barnen
över 1,7 miljoner barn genom
sina projekt i Peru. HALLÅ
María Gabriela
Villalobos!
Du är landchef för Rädda
Barnens arbete i Peru. Hur
ser du på landets utveckling?
– Även om Peru anses
vara ett medelinkomstland sedan 2008, så påverkar
fattigdom och ojämlikhet fortfarande de mest utsatta
grupperna. 6,5 miljoner barn lever i fattigdom, varav
2,1 miljoner i extrem fattigdom. Nästan 64 % av Perus
barn är fattiga!
Varför behövs Rädda Barnens närvaro fortfarande?
– Av två skäl. Klassificeringen som medelinkomst­
land är bara ett mått på BNP och säger inget om att
Peru verkligen adresserat de frågor som rör de mest
utsatta. Barn i de fattigaste områdena löper fort­
farande 10 till 12 gånger större risk att dö före sin
femte födelsedag än barnen i de rikaste 20 procenten
av familjerna här. För det andra: Det är inte bara de
fattiga barnen som kan vara sårbara i sina rättigheter.
Barnens rättigheter ämnar omfatta alla. Det är en
viktig del av den mänskliga värdigheten.
Vad innebär landets medelinkomststatus för
er verksamhet?
– Vi får inte och behöver inte samma ekonomiska
stöd. Vi måste istället »uppdatera« vår affärsmodell­.
Vi behöver inkludera nyckelaktörer som den
kooperativa­ sektorn och medborgarna, inte bara som
bidragsgivare utan också som delaktiga aktörer i
vår ideologi, vår rörelse för barnens rättigheter, om
förändringarna ska bli varaktiga. Dessutom måste vi
stärka vår kommunikation. Vi måste tydligare synlig­
göra barns sårbarhet och vilka viktiga förändringar
som behövs för att de ska kunna förbättra sina liv.
Vilka resultat är du mest stolt över?
– Det viktigaste är utvecklingen av medborgar­
skapet, att vi bidragit till att stärka barn som subjekt
med egna rättigheter. Det ger dem möjlighet att ha ett
livsprojekt och fritt fatta egna beslut och känna hopp
om framtiden.
Vilka utmaningar ser du framöver?
– Generellt sett att övertyga givare, stater och
medborgare om att barnens rättigheter, mänsklig
värdighet, handlar om mer än siffror. Vi har till
exempel en stor utmaning när det gäller det
utbredda våldet mot barn.
När det gäller de nya utvecklingsmålen
– Vad tycker du bör belysas ur ett ­
Latinamerikanskt­ perspektiv?
– Jag tycker att det är viktigt att alla
Latinamerikanska­ stater samarbetar med de mål
som avser ojämlikhet och fattigdomsminskning.
barn
41
nr4.2015
»VÅLDET MOT BARN
MÅSTE STOPPAS«
Barn blir brända, luggade, slagna med bälten. . .
Våld är fortfarande ett stort problem i Peru.
– De yngsta ses inte som verkliga personer
med rättigheter, säger Teresa Carpio
Villegas, Rädda Barnen.
TEXT SOPHIE ARNÖ FOTO ELIN BERGE
– re surse rna f i n ns me n frågan är inte prioriterad!
Teresa Carpio Villegas gör en kraftfull och tydlig analys.
Hon var under flera år landchef för Rädda Barnen i Peru. Nu är
hon tematisk rådgivare, bland annat med uppdrag att påverka
politiken för barnens rättigheter. Det krävs mer än pengar för
utveckling på det området.
– Det handlar om att ändra attityder. I hela Sydamerika är det
vanligt att barn ses som demoner som behöver civiliseras.
Just våld mot barn är en av de största utmaningarna som Peru
står inför just nu menar hon, vid sidan av det skadliga barnarbete­
som fortfarande ofta förekommer, bland annat inom landets
gruvindustri, på marknader och soptippar.
– Vår senaste kartläggning visade att 60 procent av alla unga
har upplevt fysisk bestraffning.
Enligt officiell statistik slår 35,6 procent av mammorna och
31,7 procent av papporna sina barn som straff. Bland människor
som lever i Amazonas regnskogsområden är siffran ännu högre;
50,5 procent av mammorna och 47,9 procent av papporna.
Det finns ingen peruansk lag som förbjuder kroppsliga och
förnedrande­ straff i hemmiljö.
– Vi har också stora problem med våld i form av sexuella
­övergrepp, påpekar Teresa Carpio Villegas.
Under 2009 var Peru nummer 16 på listan som rangordnar
länder med flest rapporter om sexuella övergrepp i världen.
I Sydamerika hamnar landet på första plats. Cirka en av
fem personer misshandlas sexuellt och 8 av 10 är flickor
under 18 år.
– Ofta begås övergreppen de av en släkting, vän eller lärare.
barn
42
nr4.2015
barn
Ett stort problem är att föräldrar inte anmäler, istället gör man
upp internt i form av olika ersättningar.
Teresa Carpio Viegas tycker sig ändå ha sett en liten ökning
av medvetenheten hos mödrar och kvinnor som startat flera
organisationer som arbetar för barn som blivit utsatta.
– Men det är inte tillräckligt! Vi behöver fortfarande öka
medvetenheten och utbildningsnivån, till exempel inom polis
och rättsväsende.
Hon påpekar att det fortfarande är mindre än en procent av
den offentliga budgeten som går till skydd av barn. Här kommer
hennes uppdrag in.
– Att påverka och verka för politiska beslut, så som till
exempel för lagstiftning mot aga, är en viktig del av Rädda
Barnens arbete.
Ett problem är att det är svårare att få finansiering för sådana
långsiktiga insatser än för direkt stöd.
-Många givare vill se att vi delar ut böcker, pennor och annat.
Det är också viktigt, men vi behöver göra både och.
Även när de gäller de nya utvecklingsmålen vill hon se ett
tydligare fokus på barns behov av skydd.
– Vi behöver indikatorer som tydligt mäter utvecklingen, till
exempel lagstiftning mot fysisk bestraffning och hur mycket
resurser länder avsätter för att utveckla system för barns
­trygghet och skydd.
Det behövs också starka röster inom FN som pekar på vikten
av att detta prioriteras menar hon.
– Barn är inte framtiden. De är nuet. De har rätt att leva sina
liv i fred! *
43
nr4.2015
Fem
rösteR
»I Tanzania tror
en del föräldrar att
utbildning bara är
en rättighet för
pojkar och inte
för flickor«
När FN:s generalförsamling samlades i New York i
slutet av september för att anta de nya utvecklingsmålen
så bjöd internationella Rädda Barnen in 18 barn från
17 länder att delta och framföra sina tankar kring
världens utveckling.
– Barnens egna åsikter är en viktig utgångspunkt i allt
vårt arbete, säger Monica Lindvall, tematisk rådgivare
på Rädda Barnen.
Möt Danikka, Digema, Flora, Samir och Suhaila.
TEXT OCH FOTO AXEL ÖBERG
TANZANIA
Suhaila Msham
Mwarimwana, 17 år
Varför ville du komma hit till New York?
– Jag blev vald av andra barn i Tanzania att representera
dom eftersom de tyckte att jag skulle kunna lyfta de frågor
som är viktiga för oss.
Vilka frågor är viktigast för dig?
– Det viktigaste är utbildning, för att om alla får en
ordentlig utbildning så kommer alla andra mål bli lätta
att uppnå. Det är även viktigt att hjälpa de barn som är
stigmatiserade av att leva med hiv och aids eftersom
de ibland tvingas in i dåliga situationer på grund
av stigmatiseringen.
Vad är det bästa med att leva på Zanzibar?
– Jag gillar verkligen att bo där eftersom det är där jag
föddes och min familj bor där.
barn
44
nr1.2013
Vad tycker du är den största orättvisan i världen?
– Brist på kvalitativ utbildning.
Nu ska FN formulera nya mål för världens utveckling.
Vilka förändringar tycker du är viktigast för att världen
ska bli bättre?
– Bortsett från utbildning är hälsovård viktigt eftersom
jag har lärt mig den här veckan att brist på mödravård kan
skada både mödrar och barn.
Vems ansvar är det?
– Det är regeringens och allas vårt ansvar att skapa ett
jämställt samhälle. Jag tycker att föräldrarna har ett
stort ansvar eftersom i Tanzania tror en del föräldrar att
utbildning­ bara är en rättighet för pojkar och inte flickor.
Finns det något som skulle kunna bli bättre i Tanzania?
– Vi måste stärka vårt utbildningssystem. Även fast det
blivit bättre i städerna är det fortfarande dåligt på lands­
bygden. Det är även viktigt att utbilda befolkningen om
hiv och aids och att få slut på barnäktenskap.
Kan barn bidra till att göra världen bättre tror du?
– Jag och de andra barnen som fått chans att komma hit
till New York har ett ansvar att träffa världsledare och
förklara våra problem.
-Jag studerar också hårt i skolan så jag får en chans att
påverka i framtiden och tala med föräldrar på Zanzibar så
att de får veta vilka rättigheter deras barn har.
Varför är det så tror du?
– Barnäktenskap är ett stort problem på fastlandet och
Zanzibar. Medicin och mat är dyrt så föräldrar gifter bort
sina barn, vilket i grunden beror på fattigdom.
Vad vill du bli när du blir stor?
– Jag vill fortsätta att slåss för barns rättigheter och
hoppas att jag någon dag kan jobba i domstol för barn
på Zanzibar i framtiden.
barn
45
nr1.2013
AFGHANISTAN
Samir Achmid, 15 år
Varför ville du komma hit till New York?
– Jag ville representera Afghanistans barn och se till att vi
får de rättigheter vi förtjänar.
Vilka frågor är viktigast för dig?
– Fred och jämlikhet, utbildning och utrotning av fattigdom.
Vad är det bästa med att leva i Kabul?
– Maten, kulturen och människorna.
Finns det något som skulle kunna bli bättre i ditt land?
– Vi bygger mer skolor och universitet hela tiden men vi
behöver fortfarande hjälp med det utifrån.
Varför är det så tror du?
– Det finns inte tillräckligt med skolor i de områden som
kontrolleras av talibanerna. Där det finns utbildning är
kvaliteten på den låg.
Vad tycker du är den största orättvisan i världen?
– Att barn i Afrika och länder som Syrien och Irak inte
har samma rättigheter som barn i Europa och Amerika.
NICARAGUA
Digema De LosantosMartinez, 15 år
Varför ville du komma hit till New York?
– Jag ville vara en del av toppmötet.
Vilka frågor är viktigast för dig?
– Jag tycker att alla krig borde utrotas. Det är också viktigt med
lika rättigheter för kvinnor och män, så att alla får möjlighet att
förverkliga sina drömmar.
Vad är det bästa med att leva i Nicaragua?
– Vi har mycket naturresurser och en exotisk natur.
Finns det något som skulle kunna bli bättre i ditt land?
– Det är ett stort problem med dåliga och osäkra vägar där folk
rånas för att de inte är upplysta.
Varför är det så tror du?
– Polisen och militären klarar inte av att garantera invånarnas
säkerhet och de kriminella förstör lamporna när de sätts upp.
Vad tycker du är den största orättvisan i världen?
– Rasdiskriminering.
Nu ska FN formulera nya mål för världens utveckling.
Vilka förändringar tycker du är viktigast?
– Kvalitéten på utbildning och att utrota fattigdom.
Vems ansvar är det?
– Det är allas ansvar. Presidentens och hela befolkningens ansvar.
Kan barn bidra till att göra världen bättre tror du?
– Vi måste göra vår del och kämpa för att uppnå våra mål.
barn
46
Vad vill du bi när du blir stor?
– Plastikkirurg
nr1.2013
Nu ska FN formulera nya mål för världens utveckling.
Vilka förändringar tycker du är viktigast?
– Jag tycker många av målen politikerna
sätter upp är orealistiska, så jag hoppas
på att de mål som redan finns
förverkligas först och främst.
Vems ansvar är det?
– Det är allas ansvar.
Från barn till politiker.
Även de länder som är i
krig har ett ansvar att
förverkliga målen.
Kan barn bidra till att
göra världen bättre?
– Barn kan bidra genom
att, som här, vara andra
barns röster och berätta
för världsledarna här vad
vi vill och vad vi behöver.
Vad vill du bli
när du blir stor?
– Astrofysiker.
»Det är orättvist
att barn i länder som
Syrien och Irak inte har
samma rättigheter som
barn i Europa«
AUSTRALIEN
Danikka
Calyon, 17 år
Varför ville du komma hit till New York?
– Australien är ett utvecklat västland men det finns
även orättvisor som jag ville berätta om.
Kan du ge något exempel?
– Ojämlikheten mellan ursprungsbefolkningen
och resten av befolkningen och mellan könen.
– Vi har fantastisk natur och vatten men över tid så
har vi inte uppskattat det vilket har lett
till miljöproblem.
Varför är det så tror du?
– Den nuvarande regeringen tror inte att
klimatförändringarna kommer att påverka oss.
Men det kommer att påverka hela min generation!
Vad är det bästa med att leva i Australien?
– Att vi har många rättigheter vilket jag inte riktigt
uppskattat förrän jag kom hit och fick träffa barn från
andra länder. Att vi inte har barnarbete och att vi inte
hör talas om barnsexhandel. Det man kan höra talas
om är att barn försvinner, men det är ganska ovanligt.
Vilka frågor är viktigast
för dig att makthavarna driver?
– Först och främst att de motarbetar
ojämlikheten mellan Australiens ursprungsbefolkning och resterande befolkning. Även fast vi
är ett utvecklat land så finns det fattigdom bland
Australiens­ ursprungsbefolkning. Det tredje är
utbildning. Alla borde få möjlighet till en
högre utbildningsnivå.
Vad tycker du är den största
orättvisan i världen?
– Miljöproblem.
Vems ansvar är det att
världen utvecklas i rätt riktning?
– Det är allas ansvar. Den här planeten är
vårt hem och vi måste ta hand om den.
MEXIKO
Flor Guadalupe
Alfaro Flores, 15 år
Varför ville du komma hit till New York?
– Jag ville se staden, delta i mötet och träffa människor.
Vilka frågor är viktigast för dig när
det gäller världens utveckling?
– Fattigdom och utbildning.
Vad är det bästa med att leva i Mexiko?
– Maten! Och så har vi fina djur och natur.
Finns det något som skulle kunna bli bättre?
– Ja, utbildningen och säkerheten är dålig.
Varför är det så tror du?
– Lärarna är inte så bra på att utbilda
och eftersom det är brist på elektricitet
och dåliga vägar är det inte säkert.
Vad tycker du är den största orättvisan i världen?
– Att folk blir mördade av kriminella för att de inte
vill ge ifrån sig sina pengar.
Nu ska FN formulera nya mål för världens utveckling.
Vilka förändringar tycker du är viktigast?
– Att fattigdomen utrotas och att kvaliteten
på utbildningen blir bättre. Dessutom
tycker jag att man ska jobba för att få bort
ojämlikheten mellan kön och raser.
Vems ansvar är det?
– Presidentens och alla andras.
Kan barn bidra?
– Vi kan vara mer medvetna om våra
rättigheter och sprida kunskapen om
dem till andra.
Vad vill du bi när du blir stor?
– Människorättsaktivist
Kan barn bidra?
– Bara genom att delta i de
här mötena gör vi en skillnad.
Vad vill du bi när du blir stor?
– Marinbiolog.
barn
48
nr1.2013
»Barn kan bidra till
att göra världen bättre:
Bara genom att delta
i de här mötena gör
vi en skillnad«
barn
49
nr1.2013
SISTA ORDET
det är nu det
Riktiga arbetet börjar!
Det är positivt och bra med en ambitiös
global utvecklingsagenda, men det är först när den
implementeras som den verkligen får effekt.
En mamma som är på flykt genom
Serbien med sitt barn kan nu få
hygienartiklar såsom blöjor, tvål,
salva och våtservetter som räcker
i fyra dagar.
Sju mammor som är på flykt genom
Serbien med sina små barn kan få
varsitt livsviktigt näringspaket som
räcker en dag. Ett paket innehåller
barnmatsburkar, mjölk och vatten.
100 kr
400 kr
Barn på ett flyktingcenter i Grekland kan få en
stor leklåda full med ritblock, färgpennor, böcker,
pussel, brädspel, fotbollar och hopprep som ger
dem möjlighet att leka med varandra, komma
ifrån hemska upplevelser för en stund och helt
enkelt vara barn igen.
En familj på flykt genom Grekland
kan få ett skyddspaket som innehåller
ett tält, en ficklampa, batterier och
filtar/sovsäckar.
1000 kr
700 kr
Köp gåvobevis till alla som redan har allt på räddabarnen.se
I VÅRAS VAR JAG i New
York och deltog i ett av
förhandlings­mötena kring
de nya utvecklingsmålen.
Det var både intressant och
spännande att vara på plats
i FN och se förhandlingarna
inifrån. Enormt mycket har
hänt sedan Millenniemålen
antogs och utvecklingen i världen har inom flera områden gått
åt rätt håll. Men fortfarande återstår mycket att göra. Som Ban
Ki-moon uttrycker det: vi är den första generationen som kan
utrota fattigdomen och den sista generationen som kan stoppa
klimatförändringarna. Det var inte alls självklart att det skulle gå vägen i början av
förhandlingarna. I mitt första samtal kring de kommande målen
fick jag klart för mig att många länder ifrågasatte saker som vi
länge tagit för givna, som kvinnors och barns egna rättigheter­.
De universella mänskliga rättigheterna utmanades från flera håll.
För mig och många andra var detta en chock, och ett uppvak­
nande. Vi är långt ifrån nära att vinna erkännande för allas lika
värde. Men mångas idoga arbete bar frukt. Resultatet blev, som
alltid i internationella förhandlingar, en rad kompromisser­.
Målen kanske inte i alla lägen blev så utmanande som vi skulle
önska. Sammantaget innebär de dock en stor ambitions­höjning
jämfört med tidigare. En av vinsterna i förhandlingarna som jag
ser det är att det nu finns ett delmål som handlar om våld mot
barn och att alla former av våld mot barn ska sättas stopp för.
Våldsfrågan fanns inte med i tidigare mål. En stor skillnad mot de tidigare Millenniemålen är att de nya
utvecklingsmålen är universella. Det betyder att de gäller för alla
överallt. Det är inte längre enbart de fattigare länderna i världen
som berörs, utan alla länder. Det inkluderar även Sverige. En nyhet i förhandlingarna var att det civila samhället deltog.
barn
50
VÅR VER K SAM HE T KONTROLLER AS AV SVENSK I NSAM LI NGSKONTROLL . VÅRT 90 - KONTO G AR ANTER AR AT T DI NA PENG AR ANVÄNDS SÅ EFFEK TIV T OCH B R A SOM MÖJ LIG T.
Den svenska regeringen
valde medvetet att bjuda in
olika organisationer att delta
i de svenska delegationerna i
samband med ­förhandlingarna
och jag deltog i en av dessa.
Men förutom att Sverige
öppnade upp för det civila
samhället att delta gjorde FN
detsamma vilket är högst ovanligt. Det var dock inte okritiserat.
De ansvariga för förhandlingarna betonade vikten av att ha alla
relevanta aktörer närvarande, men vissa länder protesterade
högljutt. Det var minst sagt speciellt att lyssna på de länder som
ville att vi skulle lämna rummet. Nu återstår att hitta sätt att finansiera målen. FN:s beräkningar är att
kostnaderna för det är 30 gånger mer än det samlade årliga bistån­
det i världen! För att uppnå målen måste därför alla vara med och
ta ansvar - stater, institutioner, företag, världssamfundet­ och det
civila samhället. I den förhandlingsomgång där jag deltog kretsade­
mycket kring detta - hur får vi alla att vara med och ta ansvar?
Svaren återstår men arbetet är påbörjat. En annan väldigt central fråga är förstås implementering. Det
är positivt och bra med en ambitiös global utvecklingsagenda,
men det är först när den implementeras som den verkligen får
effekt. Därför är det viktigt att inte luta sig tillbaka, att inte vara
nöjd över att utvecklingsmålen antagits och att ambitionen höjts. Det är nu det riktiga arbetet börjar. Och vi i Rädda Barnen
måste hitta vår roll. Dels genom att vi i vår globala strategi
arbetar­ för att uppnå de mål och delmål som rör barn, dels
genom att vara en påtryckande kraft på Sveriges regering. Vi är
också en av aktörerna med ansvar för att säkerställa att målen
har uppfyllts 2030. Det är bara att kavla upp armarna!
Några av de glada grannarna i Linköping som delade på 101 miljoner i den senaste GrannYran.
Inger Ashing STYRELSEORDFÖRANDE
Gå in på www.stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket.
nr4.2015
Du vinner när dina grannar gör det
När en lottköpare i postnumret vinner, då vinner också alla
andra som har en lott. Några som alltid vinner är Rädda
Barnen och övriga 52 ideella organisationer som delar på
överskottet.
Varje vecka året om blir en person i Sverige miljonär och alla grannar
i postnumret vinner 10 000 eller 100 000 kr – per lott! Vem vet, nästa
gång kan det vara din och dina grannars tur att vinna stort på att
vara med i PostkodLotteriet.
Tidernas största GrannYra
Tre gånger per år har du chans att vinna i GrannYran. Nu när det
är 10 år sedan Lotteriet startade firar vi det med tidernas största
GrannYra med 172 skattefria miljoner i vinstpotten. För att ha chans
att få din del av alla miljoner behöver du bara vara över 18 år, ha en
betald lott i december och lite tur.
Över 16 miljoner vinster
Sedan PostkodLotteriet startade år 2005 har vi delat ut över
16 miljoner vinster värda en bra bit över 9 miljarder kronor.
postkodlotteriet.se
Tack alla huvudpartners
för att ni hjälper oss att göra
världen mer barnvänlig
Tack vare våra huvudpartners kan vår verksamhet bli än mer långsiktig och vi kan uppnå ännu bättre
resultat för barn. Våra partners väljer Rädda Barnen för att vi har gedigen erfarenhet av att samarbeta
med företag och att vi tillsammans kan uppnå gemensamma mål och hållbara förändringar.
Läs mer om våra samarbeten på: raddabarnen.se/foretag.