Ladda ner detta nummer

HABARI
INFORMATION OM TANZANIA
34 årg
Nr 1 2002
Barbro Johanssons skola - Uhuru 40 år - Häxkonst/Solidaritet - Globalseminarium
TIDNINGEN HABARI
utges av
SVENSK-TANZANISKA
FÖRENINGEN
SVETAN
www.svetan.org
REDAKTION E-post [email protected]
Lars Asker
tel 08/38 48 55, 08/685 57 30 (arb), mob 0705 85 23 10
Friherregatan 133, 165 58 HÄSSELBY
Katarina Beck-Friis tel 08/645 35 07, 08/617 62 45 (arb)
Pingstvägen 62, 126 36 HÄGERSTEN
Carl Åke Gerdén
tel 08/717 33 74
Knopvägen 27, 133 44 SALTSJÖBADEN
Oloph Hansson
tel 08/88 36 64
Båtsmansklevet 5, 129 40 HÄGERSTEN
Bo Lidman
tel 08/30 84 06, 08/54 55 22 56 (arb)
Vikingagatan 10, 113 42 STOCKHOLM
Eva Löfgren
tel 08/36 48 88, mob 0702 11 98 68
Sten Löfgren
tel 08/36 48 88, mob 0708 90 59 59
fax 08/760 50 59 (hem)
Enköpingsvägen 14, 175 79 JÄRFÄLLA
Anita Strömberg
tel 08/91 73 27, 08/783 37 32 (arb)
Årstavägen 113, 120 58 ÅRSTA
PRISUPPGIFTER MM
SVETAN-medlemskap inkl HABARI
Ungdomsmedlemskap
Prenumeration HABARI
Enstaka HABARI
(äldre nummer enligt överenskommelse)
250 kr
125 kr
225 kr
50 kr
Betala in korrekt belopp på SVETANs postgiro 35
– ange på talongen vad som önskas. SVETANs adress:
95 50-1
SVETAN, BOX 22003, 104 22 STOCKHOLM
E-post: [email protected]
ÄMNESOMRÅDEN i tidigare HABARI
SVETANS
STYRELSE
Ordförande
Liza Ilskog
Högalidsgatan 36 A, 3 tr
117 30 STOCKHOLM
tel 08/668 13 05, 08/657 10 31 (arb),
mob 0706 02 97 41
Kassör
Lennart Hernander
Svankärrsvägen 5 B
756 53 UPPSALA
tel 018/50 81 77, mob 0703 41 11 42
Sekreterare
Maarit Ketola/Ondusye
Illerstigen 20
170 71 SOLNA
tel 08/85 93 58, 08/470 98 98 (arb)
Ledamöter/Suppleanter
Lars Asker (se red)
Yvonne Brundin
Ängsklockevägen 11
181 57 LIDINGÖ
tel 08/767 79 05, 08/546 666 00 (arb)
Oloph Hansson (se red.)
Elisabeth Hector
Ekspinnarvägen 12
141 37 HUDDINGE
tel 08/711 11 70
Phoebe Lägervik
Arvodesvägen 10
129 33 HÄGERSTEN
tel 08/18 19 13
Sten Löfgren (se red.)
Joyce Makungu
Gerdeby 1
640 24 SKÖLDINGE
tel 0157/506 36
1/92 Turism
1/97 Skulptörskolan
2/92 Zanzibar
2/97 Musik
3/92 Blandat
3/97 Afrikaimport, Konst, Usangi
Heléne Wikström
Svankärrsvägen 5 B
756 53 UPPSALA
tel 018/50 81 77
4/92 Idrott
4/97 Kvinnor, Fack, Landsbygd
Lokalrepresentanter
1/93 Handel och ekonomi
1/98 Kultur, Flyktingfrågor
2/93 Turism, flyktingar
2/98 Natur o resor
3/93 Tanzania på Skansen
3-4/98 Jubileumsnummer
Gunilla och Ronny Lundberg
tel 090/12 97 92
Storgatan 86, 903 33 UMEÅ
4/93 Sjukvård
1/99 Symposium/Nykterhet
1/94 Blandat
2/99 Ekonomi, Årsmöte, Resor
2/94 Utbildning
3/99 Presidentbesök
3/94 Blandat
4/99 Media, Skulptörskolan
4/94 Religion
1/95 Sv bistånd. Demokrati
1/00 Nyerere, Barbro Johansson,
Utbildning
2/95 Människans ursprung, Safina
2/00 Tanzaniabilden, Förlag
3/95 Blandat
3/00 AIDS, Utbildning, Resor
4/95 Valet
4/00 Mama Barbros skola, Litteratur
1/96 Valet m m
1/01 Dar es Salaam
2/96 Musik. Bistånd. Bibl.
2/01 Zanzibar
3/96 Ngorongoro. Karagwe
3/01 Utbildning, Aids, Zanzibar
4/96 Bistånd. Litteratur
4/01 Swahili
Kopior på enstaka HABARI-artiklar kan beställas från redaktionen – kontakta
Lars Asker. Eftertryck eller utdrag ur artiklar får endast ske med författarens
tillstånd. Citera oss gärna, men ange källan!
Omslag: Skulptörskolans lärare Maiko Anang’angola med KKH-elev,
foto Eva Löfgren
Elanders Gotab 37863, Stockholm 2001, ISSN 0345-437
Tryckt på miljövänligt papper
sid 2 - Habari 1/2002
Torbjörn Klaesson
tel 054/52 23 64
Lillmossev 49, 663 42 HAMMARÖ
Rehema Prick
tel 0302/154 13
Åtorps Björkvägen 7
443 31 LERUM
TANDALA, ordf. Lars Hansson
tel 040/44 78 27
Murgrönegränd 8
230 40 BARA
*
Skulptörskolan
www.svetan.org/skulp
Postgiro: 465 9945-2
Projektkoordinator Sten Löfgren
E-post: [email protected]
*
Tanzanias ambassad
tel 08/24 48 70, Oxtorgsgatan 2/4
Box 7255, 103 89 STOCKHOLM
ORDFÖRANDENS
SPALT
WANTED!!!
Mer eller mindre aktiva medlemmar!
Den verksamhet vi driver inom ramen
för Svetan är många nyfikna på. Det
visar sig inte minst på antalet besökare
på vår hemsida – mer än 60 personer
surfar varje vecka in för att kolla upp
Svetans aktiviteter eller för att hitta
andra intressanta Tanzania-länkar. Flera
ringer också till oss i styrelsen för att
höra vad som är på gång.
Men nu är det ju så att de aktiviteter
i form av seminarier, träffar etc. som vi
aktiva mäktar med att genomföra under
ett år är relativt få…Vi jobbar med några
arrangemang runt skulptörprojektet
och vi genomför, tillsammans med
Tanzanias ambassadör i Sverige en
seminarieserie på några olika platser
i Sverige. I mars kommer vi att vara i
Umeå och i Svedala. Vi ger årligen ut
fyra nummer av Habari.
Vi skulle kunna göra mycket mer
om du är med – inte minst du som bor
någonstans ute i vårt avlånga land!
Fler aktiviteter utanför hufvudstaden
efterlyses alltså!!!
Hör av dig till någon av oss i styrelsen
om du är intresserad så hjälper vi gärna
till. Det kan vara allt från tips på olika
aktiviteter eller information om andra
intresserade som bor i närheten av dig.
Andra sätt att engagera sig är att skriva
i Habari eller att komma med förslag på
vad vi kan lägga ut på hemsidan.
Habari är inne i sin tredje
stora omdaning: Från Stencil till
Källartryckeri till Tryckeri av satt
text med vår egen montering och
layout (först på Ordfront, sedan
Gotab). Nu rationaliserar vi bort
sättnings- och bildkostnader genom
inköp av eget program för Desktop
Publishing. Detta sker p.g.a. ekonomisk
nödvändighet, och medför förändringar
av redaktionsarbetet som inte enbart är
positiva. Dock gör förändringen det
mycket lätt att lägga ut Habari på nätet,
vilket också kommer att ske fr.o.m.
april. Var dock beredda på avsiktliga
och oavsiktliga förändringar i lay-out
i denna Habari!
I detta nummer av Habari följer vi
bland annat upp med några artiklar med
anknytning till vårt förra temanummer
om swahili.
I slutet på förra året firade Tanzania
sin jubileumsdag med anledning av 40
år som ett fritt land – Uhuru. Det var
värt att fira och en stor fest anordnades
som höll på långt in på småtimmarna.
Svetan var naturligtvis där och bilder på
”folket i vimlet” kan du spana in längre
fram i detta nummer.
Missa inte Svetans årsmöte som hålls
i Stockholm lördagen den 20 april.
Avslutas med dans till musik med
östafrikanska rytmer – välkommen!
*
I huvudet på en
swahililärare
Egentligen var det präst han först hade tänkt bli, Amon John
Gyunda, idag bosatt i Spånga utanför Stockholm. Han växte upp
i Singida i nordvästra Tanzania bland sex syskon, och drevs tidigt
av en längtan att bidra till ett bättre samhälle. Anna Wahlgren
intervjuade.
Men när Amon var i tonåren kände han
att arbetet som präst skulle bli begränsat.
Det kändes som han skulle kunna göra
mer nytta som lärare. Så Amon sökte till
Evangelistskolans två-åriga lärarutbildning.
Det kändes rätt, så efter år av religionsstudier,
gymnasiet och högskolan var Amon färdig
lärare.
- “Vad är viktigast att lära ut i skolan?”, frågar
jag.
- “Förutom att lära sig att läsa och skriva
att lära sig att förenkla livet för sig själv och
andra,” svarar Amon. “Man bör utbilda sig för
att lära sig att leva bättre. Inte för att få ett bra
jobb,” förtydligar han.
Amon kom till Sverige första gången 1997.
På hans uppehållstillstånd står det att han är
född den 3/8 1962. Det är möjligt att det är
sant, men ingen vet riktigt. Amon tror själv att
han är född någon gång mellan 1962 och 1965.
Eftersom han, som de flesta andra i Tanzania
vid den tiden, är född hemma finns det inga
datum nedskrivna. Den 3/8 är datumet han
kom till Sverige. Att det blev just 1962 i passet
var för att det var lätt att få pass om man var
född året efter Uhuru (friheten).
I Sverige fick Amon ganska snabbt via
kontakter ströjobb som privatlärare i swahili.
Nöjda elever spred informationen vidare och
nu undervisar Amon både privat och på ABF.
Han vikarierar också som präst ibland i Klara
Kyrka på Swahili-gudstjänsten på söndagar
klockan 14 - välkomna! Han har också blivit
an-litad som översättare av TV4 när de haft
swahili-inslag.
hans tanzaniska vänner fick reda på att han
skulle flytta till Sverige tyckte de att han fått
en “biljett till paradiset.”
- “Är Sverige då paradiset?”, undrar jag.
- “Alla ställen kan vara paradiset om man
visar människor respekt och får respekt
tillbaka,” svarar Amon mycket diplomatiskt.
Och en smula kryptiskt..
Vi pratar vidare och han förtydligar att
mycket, mycket är bra i Sverige. Det är
liksom i Tanzania lugnt och fredligt. Men
det finns en skillnad. Det är att i Sverige är
folk ibland alltför toleranta. Här kan en nazist
slå ner en oskyldig person när andra ser på.
I bästa fall ringer någon polisen, men ingen
ingriper handgripligen. Det skulle aldrig ske
i Tanzania.
- “I Tanzania kan alla föräldrar säga till allas
barn,” sammanfattar Amon.
Om Amon blev statsminister i Sverige
skulle han ändra på lagarna kring hantering
av flyktingar och invandrare. Om man inte
arbetar alls får man bidrag. Om man lyckas
få ett jobb någon dag i veckan får man inget
bidrag alls. Och man får lära sig språket
alldeles för långsamt.
Swahili-länkar (http://...)
goto.worldlanguage.com/Languages/Swahili.htm
En websida där man kan läsa om kiswahili som
språk, få information om lexikon och några
dataspel som har som syfte att lära sig kiswahili.
www.cis.yale.edu/swahili/grammar/grammar.htm
Två studenter, Helen L. Erickson och Marianne
Gustafsson, vid Yale University har gjort underlag
till ett läromedel om swahiligrammatik.
www.afro.uu.se/kurser/swahil.html
Info om kurser i swahili vid Uppsala Universitet.
stp.ling.uu.se/call/other/viestam.html
Övningar i swahili som har med klockan och
tid att göra. Materialet är utvecklat vid Uppsala
Universitet, Language Engineering Program, STP.
www.tanzania.go.tz
Regeringens websida med information om
tanzania på både engelska och kiswahili.
- “Vad ger det för signaler till oss som
kommer hit?”, undrar Amon som själv aldrig
sökt något bidrag, och som talar fem språk
(swahili, kinyiramba, kinyituru, engelska och
svenska).
Om han blev president i Tanzania skulle
han förutom att införa swahili som
undervisningsspråk även på gymnasiet, verka
för att de som studerar utomlands återvänder.
De behövs för att bygga upp landet, tycker
Amon.
Återvända ja. Tänker Amon själv återvända?
- “Ja, jag vill återvända en dag. Malin och jag
pratar om att bygga en skola där vi vill lära
eleverna grunderna. Om livet, världen, att ha
höns, sköta kor och ekonomi, så att de får en
bra bas i livet och kan bli självständiga,” säger
Amon.
Om du vill förbättra din swahili
kontakta gärna Amon
telefon 08-585 499 84
Nytt språk i gymnasiet
I
tanzaniska
skolor
byter
elever
undervisningsspråk i gymnasiet. Från och med
första året i gymnasiet ska all undervisning ske
på engelska från att tidigare ha skett på swahili.
Detta är något Amon är starkt emot. Han gör
paralleller till Sverige och vår undervisning
- Sverige har en tredjedel av Tanzanias
invånare, men här är det ingen som ifrågasätter
att undervisningen ska ske på svenska på
gymnasiet. Han pratar länge och engagerat
om Swahili som ett enande språk. Inte bara
för Tanzania, utan om planerna på att Afrika
ska ha ett eget gemensamt språk. Swahili,
menar Amon, passar utmärkt som gemensamt
språk då det är mer likt ursprungsspråken
än kolonialspråken engelska, franska eller
portugisiska. Därför skulle det vara mycket
lättare för de flesta i Afrika att lära sig.
Paradiset?
Anledningen till att Amon kom till Sverige
heter Malin, och är sedan förra året Amons
fru. De träffades när Amon undervisade
swahili för bl.a. svenskar i Morogoro. När
Habari 1/2002 - sid 3
Besök vid
Barbro Johanssons skola
Sonja Björkén, aktiv i stödföreningen, besökte Barbro Johanssons
skola för flickor i Dar es Salaam i augusti 2001. Hennes intryck var
övervägande positiva och förmedlas här i något bearbetad form.
Text och foto: Sonja Björkén.
Rektor för skolan heter Halima och
är lärarutbildad samt har arbetat med
utbildningsfrågor i ett av ministerierna. Mitt
intryck av Halima som en öppen, tydlig och
ansvarskännande person förstärktes under vår
samvaro.
Skolan
Skolans verksamhet bedrivs för närvarande
på två olika ställen i hyrda lokaler. Andra
årskursen (Form 2) bor och undervisas i en
hyrd tvåvåningsfastighet i Ada Estate nära
Old Bagamoyo Road. Där finns också en
byggnad som inrymmer kök och matsal.
Huvudbyggnaden inrymmer klassrum, sovsalar, elevrum, rektorsexpedition, lärarrum
samt administrationslokaler. Första årskursen
bor och undervisas i en villa i Mikosheni
som tillfälligt omvandlats till skollokal med
sovsalar.
Skolan beräknar för närvarande årskostnaderna för en elev till 1.500.000 TSHS.
Då ingår inte examinationskostnader, hyror
och vissa personalkostnader. JOHA TRUST
har i samråd med rektor ”beslutat” att
egenavgiften skall vara 250.000 TSHS per år.
Några familjer har haft svårigheter att betala
avgiften. I offentliga skolor är skolavgiften c:a
100.000 TSHS, men då tillkommer kostnader
för skoluniform, sängutrustning m.m. Den
faktiska kostnaden för dagskolor uppges vara
kring 800.000 TSHS per år. Kostnaderna för
privata internatskolor varierar.
Form 2 har 40 flickor som började i april
2000. Sex av dem klarade inte proven vid
slutet av första året och har fått lämna skolan.
Undervisningen bedrivs till största delen i
halvklass och man har infört stödundervisning
för dem som behöver det. Eleverna har i sina
tidigare skolor undervisats på kiswahili men
i Secondary School sker all undervisning på
engelska, varför flera flickor naturligt nog har
språkproblem.
JOHA Board of Trustees är ansvariga för
skolan men det operationella ansvaret ligger
hos rektor, som sköter sin syssla på heltid och
endast undantagsvis undervisar. JOHA äger
skolan och har arbetsgivaransvaret. JOHA är
en stiftelse.
Skolan följer helt den nationella kursplanen
och eleverna deltar i nationella prov. Bristen
på datorer och laborationsutrustning har dock
medfört vissa svårigheter.
Flickorna undervisas också om HIV/AIDS
genom föreläsningar och video. Detta har
sid 4 - Habari 1/2002
varit en viktig fråga för Stödföreningen.
Skolan har nu nio lärare plus rektor. Lärarna
betalas väl och sidojobb är inte tillåtna.
Lärarna verkade engagerade och ambitiösa
och flertalet är unga. En lärare och husmor bor
med eleverna. Det finns ytterligare ett tiotal
anställda.
Rekrytering
Inbjudan att sända ansökningar till skolan
har gått ut till landets alla regioner. Avsikten
var att 80 elever skulle beredas plats men
endast 63 kom. Troligen hade de övriga inte
kunnat betala för resan till Dar. Rektor får
dagligen samtal från föräldrar som vill ha in
sina döttrar på skolan - och ofta är beredda att
betala för dem.
Klassrumsbesök
Jag besökte alla fyra klasserna tillsammans
med rektor och talade en liten stund i varje
klass.
Jag ställde frågor till flickorna om deras
framtidsplaner och de har verkligen
ambitioner. De flesta vill bli läkare, lärare
eller advokater men en flicka vill bli pilot. Jag
lyssnade också på
undervisningen och var mycket nöjd med vad
jag såg och hörde i form av lärarprestationer.
Den nya skolan
Skolan har fått en stor tomt i Lugoroni
av regeringen och skolbyggnaderna där
var nästan färdigställda.
Det finns två
administrationsbyggnader i ett plan samt två
Barbro Johansson - skolporträtt
längor med sovsalar, dusch- och toalettrum
samt bostad för husmor. Varje sovsal har plats
för åtta flickor och tillsammans finns plats
för 120 flickor. Två skolbyggnader med tre
klassrum i varje var färdiga.
Vatten och elektricitet har dragits in men
vattnet är endast tillgängligt i teorin. Skolan
är ansluten till huvudvattenledningen
mellan Ruvofloden och Dar es Salaam, men
vattentillgången är nästan obefintlig, dels
på grund av avtappningar, dels på grund
av olika byråkratiska problem och oklara
beslutsvägar. JOHA TRUST har tagit upp
detta på ministernivå och utlovats hjälp men
vattenbristen är katastrofal och man överväger
att hämta vatten till skolan i tankbilar.
Skolan kan troligen klara sig med befintliga
byggnader i ytterligare något år men man
kommer att behöva bygga i första hand fler
sovsalar mycket snart. En fullt utbyggd skola
med fyra plus två årskurser kommer att kräva
ytterligare undervisningslokaler och sovsalar
Framtid
Om skolan skall kunna leva upp till sin
ambition att erbjuda ambitiösa och begåvade
men ekonomiskt medellösa flickor kostnadsfri
utbildning kan man inte i längden enbart vara
beroende av donationer. Man måste skaffa
sig egna intäkter förutom att också tillåta
ett rimligt antal betalande elever. Bland de
framtida intäktskällor man hittills identifierat
ingår ersättning för att man upplåter lokalerna
till kurser och konferenser (framför allt under
lov), försäljning av IT-tjänster och försäljning
av jordbruksprodukter som kan odlas på
området.
Nya skolan håller på att byggas
samt lärarbostäder.
skönlitteratur på engelska
Önskelista
I samtal med rektor framkom att man
har följande önskemål om hjälp från
Stödföreningen (och andra biståndsgivare):
-Laborationsutrustning
biologi
för
kemi,
fysik,
-Bibliotek, d.v.s. böcker - i första hand
- Medicinsk utrustning till skolans lilla
klinik - förband, febertermometrar, receptfria
läkemedel m.m.
- Bil(ar) - helst fyrhjulsdrivna
- Volontärer (framför allt språklärare som har
resp. språk som modersmål men även lärare i
naturvetenskapliga ämnen)
Vuxenstraff mot familjerätt
Här fortsätter Carl-Åke Gerdén sin redovisning av fallet med Khadija
Kalokola, som dömts till utvisning - men dottern blev kvar i Sverige.
I Habari nr 3 2001 skrev jag en artikel om
den tanzanska mamman Khadija Kalokola.
Hon hade dömts till 12 års fängelse och livstids
utvisning från Sverige. Hennes dotter (två år
vid domen) vistades under tiden hos en svensk
fosterfamilj. När Khadija hade avtjänat sitt
straff (förkortat till åtta år) ville hon förra året
återvända till Tanzania tillsammans med sin
dotter. Tingsrätten dömde då att fosterfamiljen
skulle få vårdnaden av dottern.
Vårdnaden
Efter vädjan i sista minuten beslöt regeringen
att utvisningen skulle skjutas upp och ärendet
skulle prövas på nytt i hovrätten. Den 11 mars
i år kom Svea Hovrätts dom. Hovrätten beslöt
att fastställa tingsrättens dom. Det vill säga att
de svenska fosterföräldrarna får vårdnaden
om dottern. Domstolen hänvisar i domen
till att den svenska socialtjänsten bedömt att
dotterns utveckling skulle bäst gagnas av att
även i fortsättningen leva tillsammans med
fosterfamiljen. Khadija hade yrkat att hon
skulle få tillstånd att träffa sin dotter i Sverige
två gånger per år. Med hänsyn till dotterns
hälsa och att dottern flera gånger visat att hon
inte ville träffa mamman beslöt domstolen att
för närvarande avslå denna begäran. Khadija
fick alltså ingen domfäst rätt till umgänge
med dottern. Om de skall träffas så måste detta
alltså ske på dotterns initiativ.
Utvisningen
Regeringen (Britta Leijon) har att ta ställning
till Khadija Kalokolas utvisning. Eftersom
inga nya fakta framkommit beslöt regeringen
den 14 februari att inte ändra tingsrättens
Vid besök hos Jan Lindström vid Svenska
ambassaden fick jag ta del av en rapport som
rekommenderar projektet för stöd.
tidigare dom om utvisning.
Att träffas
Om dottern senare skulle vilja träffa Khadija,
så måste det på grund av Khadijas utvisning
från Sverige ske i Tanzania eller något annat
land. Det blir kostsamma möten om de
överhuvudtaget blir av. Att i praktiken träffas
eller att ett närmare förhållande mellan mor
och dotter etableras framstår i dagsläget som
osannolikt i och med hovrättens beslut.
Vems rätt prioriteras?
Khadija återvänder till Tanzania utan sin
dotter. Den situation uppstått reser många
frågor om barnets rätt, föräldrars rätt, kultur
och vad den svenska rättsordningen med
livstids utvisning innebär. Vems ”rätt” skall
prioriteras? Barnets rätt och väl säger nog
många av oss och hänvisar till FN:s konvention
om barnets rättigheter som Sverige skrivit
under. Enligt svensk rätt skall stor vikt fästas
vid barnets egen inställning. Sattes dotterns
rätt främst i det här fallet?
I praktiken skapades från början en djupt
olycklig situation. Den svenska rättens
krav på att Khadija avtjänade sitt straff här
i Sverige innebar att hon inte hade rimliga
förutsättningar att uppfostra sin dotter. Istället
kom dottern under åtta år växa upp i en svensk
familjemiljö där den biologiska mammans
kultur och språk inte existerade på annat än
sätt än som främmande ord. I tingsrättens dom
står det så här: ”För tingsrätten står det klart
att dotterns anknytning till Afrika är svag.
En återflyttning till Afrika skulle innebära en
mycket uppslitande omställning för dottern
och i nuläget sannolikt påverka hennes
psykiska hälsa på ett menligt sätt”.
En lösning
Det är lätt att vara efterklok. Men borde det
inte med lite fantasi ha varit möjligt att för
åtta år sedan förutse att resultatet skulle bli
en separation mellan mor och dotter? Hur
skulle man ha kunnat förhindra en sådan
skilsmässa? En lösning vore att Khadija hade
fått avtjäna sitt straff i ett tanzanskt fängelse.
Dottern hade i så fall följt med mamman
tillbaks till Tanzania och bott hos släktingar i
sin ursprungliga kulturella miljö (exempelvis
hos den familj där Khadijas äldre dotter bodde
medan mamman var i Sverige). När mamman
efter åtta år lämnade fängelset, så skulle både
mor och dotter fortfarande ha tillhört samma
kultur och tala swahili.
Agera så att barn inte kommer i kläm!
Vad som hände med Khadija Kalokola och
hennes dotter är en signal till de tanzanska och
svenska regeringarna att tänka och handla med
vidare perspektiv. Det behövs ett avtal mellan
våra länder som gör det möjligt för en tanzansk
medborgare att avtjäna straff för ett brott
begånget i Sverige i ett tanzanskt fängelse och
vice versa. Sådana överenskommelser finns
mellan Thailand och Sverige. Svenskar som
dömts för (narkotika)brott i Thailand kan idag
sona sitt brott i ett svenskt fängelse.
I en alltmer globaliserad värld behöver vi
kreativa internationella överenskommelser
som ger bättre möjligheter att försvara barns
rättigheter och tillgodose deras långsiktiga
behov. Vi uppmanar justitieministrarna
i respektive land och andra med makt
att samarbeta. Att stifta lagar som ger
förutsättningar kwa manufaa ya taifa la kesho
/för kommande generationers väl – oavsett
vilket land och kultur barnen kommer från.
*
Habari 1/2002 - sid 5
Uhuru 40 år
Strax före jul firade Tanzania ett
jubileum - 40 år som självständig
stat. I Stockholm firades jubileet
med en stor Uhuru-fest lördagen
den 8 december. Text Lars Asker,
foto Carl-Åke Gerdén.
Tanzanierna i Stockholm hade bildat en
festkommitté och hyrt Akalla träff till festen
för drygt 150 deltagande. Det fanns gott om
mat och dryck och stämningen var hög i den
uppklädda församlingen.
Tanzanias ambassadör Mr Kateka höll
tal och påpekade att vi lätt glömmer bort
de framsteg Tanzania gjort sedan 1961
inför dagens alla problem, och hur mycket
Tanzania och hela Afrika har Nyerere att
tacka för. Han uppmanade tanzanierna att vara
“ambassadörer” för Tanzania.
Lisbeth Palme talade som företrä-dare för Joha
Trust Fund om utbildning och Mama Barbro.
Svetan representerades av under-tecknad som
gratulerade, berättade lite Svetan-historia
samt efterlyste fler tanzanier i föreningen.
Allt framfördes på swahili, någorlunda bra av
publikens reaktion att döma.
Flera tal hölls innan det var dags för
dansuppvisning “Ngoma”, och sedan drog
dansen igång till Afro-pop blandat med
Mzungu-låtar till långt fram på småtimmarna.
Arrangemangen sköttes proffsigt trots att
planeringen drog i gång ganska sent, och trots
att Svetan inte hunnit och orkat engagera sig.
Speciellt gjorde kvällens värdinna och
konferenciér Dinah Mbaga-Eurén mycket till
för att festen skulle bli lyckad.
*
Vid hedersbord nr 1: Sonja Björkén och Lisbeth Palme, flakerade av ambassadörsparet Kateka
sid 6 - Habari 1/2002
Redaktör Lars Asker i talarstolen
Svetan-möte i
Uppsala
...och i Umeå
I den pågående mötesserien som Svetan arrangerar runt om i landet
En färsk rapport av Oloph
tillsammans med Tanzanias ambassadör, hölls ett möte i Uppsala Hansson från ambassadörens
den 13 mars 2001. Text och foto: Lars Asker
tal vid Svetanmötet i Umeå. Om
läget i Tanzania och Afrika:
Mötet hölls i Nordiska Afrikainstitutets
lokaler nära järnvägsstationen. Förutom
styrelserepresentanter från Stockholm kom
även en grupp Tanzanier som studerar på
Tekniska Högskolan till mötet.
Ambassadör James Kateka, som även hade
sin fru med, inledde med en genomgång
av dagsläget i Tanzania. Några punkter
han uppehöll sig vid var övergången till
flerpartisystem (igen), till marknadsekonomi,
Tanzanias stabilitet och den vikt swahili och
Nyerere haft för landets utveckling. Han
pekande på flera områden som nu utvecklas
snabbt och där möjligheterna för utländska
investeringar är goda.
Naturligtvis kom det att handla en hel del
om den tragiska politiska utvecklingen på
Zanzibar och det polisvåld som givit Tanzania
uppmärksamhet i media och svärtat landets
goda anseende i vinter. Kateka var mycket
bekymrad över dödsoffren men hoppades
att samtal mellan CUF och CCM nu skulle
komma igång och leda till kompromisser
och samförståndslösningar. Han redogjorde
för regeringens ståndpunkter och pekade
på svårigheterna för polisen att verka i den
uppjagade stämning som rådde. Han varnade
också för en florerande ryktesspridning och
överdrifter i mediarapporteringen.
Macroeconomic adjustment
Kvällens andre talare var Jörgen Levin från
Göteborgs universitet. Han har arbetet som
ekonom i Kenya och Tanzania där han senast
var i sex månader under 1999.
Titeln
på
hans
föreläsning
var
Macroeconomic
adjustment
and
the
impact on the poor: The case of Tanzania.
Han analyserade och kommenterade den
ekonomiska utvecklingen i Tanzania under
90-talet, understödd av ett imponerande
statistiskt underlag. Vi hoppas kunna
återkomma med hans föreläsning i Habari.
Båda föreläsningarna följdes av livliga
frågestunder och däremellan hann de 30
personer som var med om en intressant kväll
”mingla” och få förfriskningar som ordnats av
Mick och Magnus Lidbeck.
Deltagare: Liza Ilskog och Abdulaziz Lodhi
Afrika är den enda kontinent där fattigdomen växer. Afrikas ekonomi kommer enligt
UNCTAD:s beräkningar att stanna vid en
tillväxt på 3 procent underdet närmaste årtiondet. För att bekämpa fattigdomen borde
tillväxten ligga på 6 - 8 procent.
Priserna på de varor Afrika exporterar har
sjunkit och reella biståndet har minskat med
nära 50 procent under de senaste tio åren.
Bara fem länder - däribland Sverige - har nått
FNs mål om ett bistånd på 0,7 procent av bruttonationalprodukten. För att kompensera för
fallande råvarupriser och minska fattigdomen
skulle Afrika behöva 10 miljarder dollar årligen, noterade Tanzanias ambassadör James L.
Kateka vid ett seminarium i Umeå, arrangerat
av Svetans ombud där Ronny Lundberg och
Gunilla Sjöström. Seminariet hade samlat
cirka 50 deltagare på Kafé Station, däribland
ett dussin afrikanska studenter som läser vid
universitetet i Umeå.
Ambassadör Kateka konstaterade att Tanzania
i motsats till flertalet afrikanska stater haft en
stabil politisk utveckling - ett arv från Julius
Nyerere. Landet har genomfört en rad ekonomiska reformer. Flertalet statliga företag har
privatiserats. Över 220 nya företag har startats
och ekonomin växer för närvarande med cirka
5 procent. Landet har fått en viss nedskrivning
av sina lån.
Dessa pengar satsas huvudsakligen på utbildning Ett av regeringens mål är att alla barn
skall få möjlighet att gå i grundskola. Fattiga
barn skall befrias från avgift och åtgärder sätts
in för att förbättra utrustning och lärarutbildning. Till gymnasieutbildning går i dag 10
procent av eleverna i grundskolan. Målet är
att öka andelen till 21 procent 2003 och 50 procent 2015. Regeringen använder en fjärdedel
av budgeten till satsningar på utbildning och
närmare två tredjedelar av skolbudgeten satsas
på grundskolan.
Men än viktigare är att de rika länderna i norr
organiserade i EU och NAFTA sänker sina
skyddstullar och låter de afrikanska länderna
exportera på rättvisare villkor.
Om det stora Lake Victoria projektet som
involverar Tanzania, Uganda och Kenya berättade Anne-Marie Mullins och visade filmen
Lake Victoria under stress.
v
Ambassadör James Kateka under pausen på
Nordiska Afrikainstitutet
Jörgen Levin,
universitet
ekonom
från
Göteborgs
Habari 1/2002 - sid 7
Häxkonst, avundsjuka
och solidaritet
”Först när man gifter sig in i den afrikanska
kulturen blir man medveten om dimensioner
och företeelser som dittills varit fördolda”,
berättade Gunnar Lind i nummer 3 av Habari
2001. ”Om det går bra för någon eller bättre
än för någon annan finns en benägenhet att
försöka sabotera eller på annat sätt lägga
krokben för denna person i stället för att lära
av honom eller henne hur man kan förbättra
sin situation. För att återställa ordningen kan
en förbannelse drabba den som brutit mot
kravet på balans och jämställdhet.
Lars Ljung som också arbetat i Tanzania
och gift sig med en tanzaniska har liknande
erfarenheter framförallt från hustruns hemby.
”Man skall akta sig att bygga ett hus som är
finare än de andra och om man har pengar får
man inte visa det.”
Fred Nyman med över 30 års erfarenhet som
missionär i Tanzania berättar att han på 60talet träffade en man som upprepade gånger
fått sitt hem skövlat av eld därför att gnistor
under torrtiden tänt husets grästak. Han
arbetade på ett av missionens byggen och fick
en kontant inkomst. Nyman föreslog att han
skulle köpa ett plåttak och slippa eldsvådorna.
Mannen vägrade. Ingen annan i släkten hade
plåttak. De fanns bara på missionskyrkan och
regeringens hus. Om han köpte ett plåttak
skulle det tas illa upp.
Alf Helgesson verkade som missionär i
Afrika under närmare 30 år. Fascinerad av den
afrikanska livssynen ägnade han sin fritid från
1965 till 1971 åt socialantropologiska studier
bland Tshwafolket i södra Mocambique. Hans
forskning resulterade i en licentiatavhandling
vid Witwatersrand-universitetet i Johannesburg. En populärversion av hans rön finns
sammanfattad på svenska i en skrift ”Visionen
vid vasskanten - om afrikansk världsbild och
livssyn”, utgiven av Sidas kursgård. Av titeln
framgår att iakttagelserna är generella för
stora delar av den afrikanska kulturen.
Han fann att vad vi uppfattas som avundsjuka
grundar sig i uråldriga religiösa föreställningar
om hushållning med naturens krafter och
tillgångar och en rättvis fördelning av dessa.
En central föreställning är wutomi, den
livskraft som gör att människan blir till och
som varje dag måste flöda in i varje människa
genom mat och dryck men också livselement
som hälsa, fruktsamhet, statustillväxt och
människovärde. Himlens Makt låter livskraft
flöda över allt levande, växter, djur och
människor. Men inte mer än det nödvändiga.
Om någon roffar åt sig mer än han behöver
blir någon annan - vanligen en närstående utan. Lagom livskraft är därför idealet, alltför
stor framgång, alltför god hälsa, alltför stora
skördar utgör därmed ett ”plusliv” som hotar
balansen och gemenskapen.
”Att avundsjuka kan uppstå i sådana fall är
helt naturligt. Men känslan går djupare än
så, eftersom den gamla traditionen bekräftar
aningen att ”pluslivsmänniskor” stjäl från det
gemensamma samhället. De har tagit åt sig av
sid 8 - Habari 1/2002
den livskraft som inte var deras. Troligen har
de använt sig av förbjudna hemliga krafter för
att få livet att flöda åt sitt håll. De löper risk att
anklagas för ´häxeri´ det mest fruktade onda
i samhället och den anklagelsen kan leda till
utfrysning eller ännu värre följder”.
Idealet är följaktligen balans och status quo.
I Afrika har strävan efter balans resulterat
i ett mycket konservativt samhälle där
förändringar upplevs som farliga intrång
eller åtminstone oftast möts med misstro.
Kan detta vara en grundorsak till att största
delen av Afrika fortfarande är uland?” Frågar
sig författaren, som i samma andetag noterar
att den traditionella afrikanska livssynen står
nära ett allmänmänskligt ideal för fortsatt
liv på jorden. Den bygger på principen
att varje människa skall ha lika mycket av
de tillgängliga resurserna (livskraften), att
människan är i symbios med hela skapelsen
och att sunda medmänskliga relationer
dagligen måste prioriteras.
Vem ville att han skulle dö?
Slumpen spelar en mycket liten roll. I
stället finns en fast rotad föreställning att det
finns en orsak ”eller snarare en vilja bakom
varje händelse. Även när den mycket gamle
dör hänger frågan i luften: Vem var det som
ville att han skulle dö?”. En Forum Syds
biståndsarbetare tillbringade julen 1998 efter
en julhelg hos en afrikansk familj i det lilla
samhälle där han verkade. Han berättade
senare att samtalen huvudsakligen hade
kretsat kring att en äldre man i närheten
avlidit. Alla i familjen var övertygade om att
mannens son genom besvärjelse sett till att den
gamle avled.
Sjukdom och död uppfattas som
förutbestämda. När Zanzibar för några år
sedan drabbades av en koleraepidemi sökte
en av biståndsarbetarna att övertyga sina
vakter att koka allt vatten för att skydda sig
mot epidemin. Det mötte inget gehör. Först
när hon berättade att koleraoffer på grund av
smittorisken inte fick en normal begravning
med släkten först samlad kring den döde utan
snabbt grävdes ned började vakterna koka sitt
dricksvatten. Likvakan och ceremonierna
kring död och begravning är centrala i den
afrikanska religiösa tron oavsett trossamfund.
Föreställningen om den förutbestämda
framtiden inklusive döden är också ett av de
svåraste hindren när gäller att bekämpa HIV/
aids. Man kan inte kämpa mot himmelen.
Det talade ordet är dynamiskt
Föreställningen om hur livet började har
genom generationer förts vidare och mycket
litet har förändrats eftersom ordet tycks
ha varit ofantligt betydelsefullt, skriver
Helgesson. Det talade ordet är dynamiskt.
Det kan förbanna men det kan också utlösa
förbannelsen. Ord kan döda men de kan också
ge liv. Ordet ger kraft åt bark, löv och rötter
och gör dem till starkt verkande medicin.
Föreställningen om det talade ordets
dynamik kan hos den som drabbas av en
förbannelse skapa en skräck som leder till
sjukdom och död. Missionären Ted Fred
Nyman berättade vid ett samtal 1998 om en
händelse i en frikyrka i västra Tanzania. I
en familj som i flera släktled varit muslimer
kom ungdomarna i familjen i kontakt med en
kristen församling och ville bli medlemmar.
Ungdomarnas föräldrar och äldre släktingar
reagerade kraftigt.
– Först var ungdomarna motståndskraftiga
men så hände något som gjorde att två av
flickorna blev väldigt, väldigt rädda. De greps
av fruktan och höll sig borta från också sina
kristna vänner som de umgåtts med och som
ville hjälpa dem. En kort tid efteråt dog båda
flickorna.
Ett försök till rationell förklaring är att
rädslan påverkar immunförsvaret och gör den
rädda människan mottaglig för olika slags
infektioner.
Extremt progressiv beskattning
Kravet på jämställdhet och solidaritet inom
storfamiljen och släkten innebär att den som
har ett överflöd är skyldig att dela med sig.
Exemplen är otaliga. Moses Pole Pole verkar
som biträdande koordinatör för Forum Syd i
Dar es Salaam. Han har hustru och tre egna
pojkar men i hushållet bor ett dussin personer
bland annat brorssöner som vars skolgång han
också svarar för.
Fred Nyman berättade att generalsekreteraren
i pingstkyrkan i Tanzania plötsligt fick ansvar
för ytterligare fyra barn att ta hand om när
hans bror dog och änkan giftes bort med någon
som inte ville kännas vid hennes barn. En
pastor i en av pingstkyrkans församlingar dog
i en bilolycka. Han hade 13 barn. Det äldsta
barnet, också pastor, fick nu utöver för sina tre
egna barn också ansvaret för sina 12 syskon.
Ju högre inkomster en medlem av storfamiljen
har desto större blir hans obligationer mot
släkten. Kraven innebär en omfördelning
kraftfullare än i något socialistiskt system och
ett slags progressiv beskattning som saknar
motstycke i industriländerna. Det kan verka
hämmande på ambitionen att med studier och
hårt arbete förbättra sin situation och det kan
också förhindra möjligheten att starta ett eget
företag. En av våra tanzaniska swahililärare
hävda att en av förklaringarna till att indierna,
som är en liten minoritet men dominerar
detaljhandeln, är att tanzanierna ofta hindras
på grund av kraven från storfamiljen. ”Om
en tanzanier samlat ett startkapital att använda
för en rörelse och någon i släkten behöver
ekonomisk hjälp är det självklart att kapitalet
måste offras. Han hinner aldrig samla ihop
tillräckligt och om han lyckas kan han aldrig
själv räkna med att ta hela vinsten”
Solidaritet mot släkten är en börda för många
unga men samtidigt en tillgång i ett land som
nästan helt saknar sociala skyddsnät. Detta nät
får allt större maskor och trasas gradvis sönder
av ungdomarnas krav på ett eget liv och av
inflyttningen till storstäderna som innebär att
banden med släkten töjs ut och brister.
Fred Nyman: - Vi närmar oss det euroepiska
levnadsmönstret. Man kan inte upprätthålla
storfamiljetraditionen.
OH: Men om det inte finns resurser att skapa
ett socialt skyddsnät finansierat av samhället?
FN: Det vågar man inte tänka på. Det kan bli
en katastrof för många.
Oloph Hansson
*
Tidningskrönikan
Kära läsare!
En ny tidningskrönika ligger nu framför dig. Höstskörden av tidningar från Tanzania har
präglats av händelser efter attackerna i New York och Washington 11 september. Första sidorna
har dominerats av bilder och krigsskildringar från Afghanistan och trängt tillbaka det lokala
nyhetsflödet. Krönikören har försökt tränga bakom förstasidesnyheterna och sökt det lokala på
följande sidor. Det har blivit både stort som smått, tycker jag.
Så vill krönikören rapportera om ministern för industri och handel Iddi Simbas avgång. Som vi
fick läsa i förra krönikan, så kritiserades denne av oppositionen för sin hantering av importlicenser.
Ministern fick allt svårare att förklara sitt handlande och detta ledde till att Mkapa fick möblera om
i sin regering. Mer därom i krönikan, men händelsen har gett krönikören anledning till funderingar
över vilken betydelse avgången kan ha för oppositionens fortsatta självförtroende. När man nu fått
en minister avsatta, så...
Trevlig läsning!
Bo Lidman
Workers of the sorting section of the Tanzania Posts Corporation put on special masks and gloves in course of their duty. This is
due to the threat of coming into contact with anthrax powder said to be mailed by terrorists. Photo Selemani Mpochi, Guardian
September
29/9 (Daily News) Ruanda
och Kongo på väg mot fred.
Under sitt besök i Tanzania
har Ruandas president Paul
Kagame berättat, att han haft
fruktsamma diskussioner med
Kongos president Joseph Kabila.
Tillsammans har man beslutat
att skynda på genomförandet av
den fredsöverenskommelse som
man undertecknade i Lusaka i juli
1999. Överenskommelsen syftar
till att få ett slut på de interna
striderna i det mineralrika Kongo.
Kagame sade till den församlade
pressen, att han informerat Kabila
om de trupptillbakadraganden,
som Ruanda gjort från det inre
av Kongo. ”Det finns mellan oss
en välgrundad förståelse för hur
denna process kan fortsätta”,
fortsatte Kagame.
Oktober
26/10 (Daily News) Fem dödas
varje dag i trafikolyckor.
Antalet trafikolyckor är 30 gånger
fler i Tanzania än i utvecklade
länder. Fem människor dödas
i de 40 olyckor som dagligen
inträffar. Blodbadet i trafiken
kostar årligen 20 miljarder
TSH. Det är mot denna
bakgrund som ställföreträdande
departementschefen
vid
premiärministerns
kontor,
William Lukuvi, i går stödde
ett förslag om att inrätta ett
nationellt
vägsäkerhetsorgan.
”Så har Sydafrika, Moçambique,
Botswana,
Zimbabwe
gjort
och Kenya är på väg. Vi ligger
efter
med
att
genomföra
ett
SADC-protokoll
om
transporter och likaså enligt
trepartsöverenskommelsen
om
Östafrika, utan att detta betyder
att vi misslyckats. Regeringen
kommer att med beslutsamhet ta
sig an frågan och se till att förarna
är kompetenta och att fordonen är
i trafiksäkert skick.”
27/10 (Daily News) EU stöd
för minskad fattigdom. Som
ett bidrag till landets budget för
att reducera fattigdomen, har EU
givit 76.1 miljoner euro enligt
ett avtal som slöts igår. Anslaget
följer på att EU uppmärksammat
de framsteg som Tanzania gjort
på det makroekonomiska området
när det gäller att hantera budget
och att genomföra strategin för att
reducera fattigdomen.
27/10 (The Guardian) Bara
samväldet undviker att hämta
posten. I spåren efter skräcken
för brev med mjältbrantsmitta,
så konstaterar posten, att
det av ambassaderna bara är
representationen för Brittiska
samväldet i Dar es Salaam, som
inte hämtar sin post. The British
High Commission har dessutom
stängt dörrarna för allmänheten
och dess höge representant
har evakuerat sitt residens och
befinner sig på okänd ort.
Partier hotar med domstol
mot CCM/CUF-avtal. Nio
oppositionspartier i Zanzibar
hotar med att gå till domstol, om
man inte blir delaktiga i avtalet
mellan CCM och CUF om att få
ett slut på det politiska dödläget.
Sverige organiserar seminarium om Victoriasjön. Den
svenska ambassaden i Dar
es Salaam kommer att hålla
ett seminarium för svenska
organisationer i Östafrika 29-30
oktober. ”Det civila samhället,
NGO:s och CBO:s kommer att
spela en central roll i det intensiva
nätverksbygget, som väntas
ske de närmaste 20 åren, inom
ramen för ett samarbete kring
Victoriasjön,” säger ambassaden i
ett uttalande. Seminariet förväntas
bli starten i ansträngningarna att
skapa ett sådant samarbete. Sida
planerar också en särskild fond
för organisationer som arbetar i
området och Forum Syd har fått i
uppdrag att genomföra en studie.
Rapporten från studien kommer
att presenteras under seminariet.
29/10 (The Guardian) Satsa på
engelskan. Tanzanias skolelever
och studenter borde satsa på att
behärska engelskan, som är vital
för att kunna följa med i tekniska
och vetenskapliga ämnen bättre.
Denna anmodan ger biträdande
ministern vid premiärministerns
kontor, Omar Ramadhan Mapuri,
som hedersgäst vid en tävling
i
engelsk
uppsatsskrivning
Habari 1/2002 - sid 9
och
muntlig
framställning
mellan gymnasieskolor under
veckoslutet. Tävlingen sponsras
av BP Tanzania och hölls för
12:e året.
November
8/11 (The Guardian)
Parlamentsledamöter
kan förlora sina bilar för
obetalda lån. Mer än 80
parlamentsledamöter
ligger
efter med betalningen av sina
billån. Nu hotas de få bilarna
konfiskerade om de inte fullföljer
betalningarna. Det var under förra
parlamentsperioden som beslutet
togs, att alla parlamentsledamöter
kunde få låna till en bil, en Toyota
Landcruiser. Flera av dessa
skuldsatta ledamöter har ingen
plats i det nyvalda parlamentet.
I dagsläget finns lån till ett
värde av 147.8 miljoner shilling
utestående.
9/11 (Daily News)
Valkommissionen
föreslår
valreform. Nationella valkommissionen önskar genomgripande
förändringar i landets vallag och
föreslår också tuffa tag mot våld
och ojusta kampanjer i samband
med val. Förändringarna bör
genomföras till valet 2005.
Valkommissionens
förslag
grundar sig på erfarenheter från
de två demokratiska val som
hållits i landet. Kommissionen
menar att: ”..det omfattande
våldet
under
valkampanjer
orsakas av brister i lagstiftningen
som
vägleder
kampanjerna.
Utan en relevant lagstiftning har
myndigheterna inte lyckats med
att visa vilket språkbruk som är
godtagbart under valkampanjer,”
säger valkommissionen vidare
och rekommenderar lagstiftarna
att genomdriva en respekt för
ett etiskt uppförande under
valkampanjer.
9/11 (The Guardian) Stulen
bensin säljs i Dar. På många
ställen i Dar es Salaam är det
sid 10 - Habari 1/2002
möjligt att köpa bensin som
uppenbart stulits. Polisen sägs
vara ovetande om problemet.
Det är unga män som stjäl
både bensin och diesel från
ledningar i Kurasini, från
tankbilar på genomfart och från
vägarbetsplatser.
Cashewnötproduktionen ökar.
De
nya
processindustrierna
för cashewnötter i Masasi och
Kibaha, gör det möjligt att öka
produktionen från 1.250 ton till
över 5.000 ton.
12/11 (Daily News) CUF får
120 miljoner i partistöd. Som
ett resultat av överenskommelsen
mellan CUF och CCM om
försoning
mellan
partierna.
Pengarna, som kommer både från
unionsregeringen och regeringen
på Zanzibar, skall användas
till kampanjer för att göra
människor medvetna om denna
överenskommelse. Så skall CUF:
s årskonferens, som öppnas idag,
få del av pengarna. CCM har fått
ett motsvarande belopp från
unionsregeringen för motsvarande
kampanjer. Allmänheten skall ges
detaljer om överenskommelsen
och vad den betyder för den
politiska stabiliteten i landet.
Ytterligare bidrag till CUF:s
konferens, som beräknas kosta
277 miljoner, väntas också från
institutioner och politiska partier i
Sverige, Danmark och Holland.
13/11 (Daily News)
CUFordföranden slår till mot
kritiker. När CUF:s årskonferens
öppnades igår, gav ordföranden
Ibrahim Lipumba kritiker av
överenskommelsen med CCM,
svar på deras kritik. ”De som
menar att partiet sålt sig, genom
att låta regeringen delvis bekosta
konferensen,
är
missledda,”
menade han. ”Det är småpolitiker
som saknar visioner, politik och
förmåga, som bara vill bli sedda
och hörda i media,” fortsatte
han. CUF-ledaren drog också
upp riktlinjer för vad som måste
göras för att stärka partiet. Det
ska ske genom att vidga partiets
operativa nätverk över hela landet
och få ut partiets budskap till
folket. Partiets stora utmaning
är att från sin starka ställning på
Zanzibar också nå ut i byarna på
fastlandet. Lipumba uppmanade
också partiets medlemmar att
göra HIV/AIDS-tester för att,
som han uttryckte det, ”förhindra
vidare spridning av farsoten.”
Ny inriktning av utbildningen.
Premiärminister
Sumaye
öppnade igår en konferens om
yrkesutbildning i Dar es Salaam,
med deltagare från länder i södra
Afrika. Vid sitt öppningsanförande
uppmanade han regeringarna
att
skifta
inriktningen
av
utbildningen, från akademiska
studier mot mer yrkesutbildning.
Detta för att möta ett växande
krav på utbildad arbetskraft,
som behövs för att kickstarta
ekonomierna i afrikanska länder.
”Traditionellt har i Afrika den
högre
utbildningen
åtnjutit
stor prestige, även om dagens
realiteter kräver av oss att lägga
tyngdpunkten på den utbildning,
som ger kunskaper som matchar
arbetstillfällena,” sade han.
Salim söker ett slut på
begåvningsflykten.
Förre
generalsekreteraren
för
den
afrikanska enhetsorganisationen,
Salim Ahmed Salim, talade vid
universitetet i Dar es Salaam och
menade att flykten av skolade
afrikaner till Europa, Amerika och
Asien måste förhindras. Länder
som Malaysia och Singapore har
utvecklats snabbt därför att man
lyckats med att behålla sina högt
utbildade. Afrikanska länder kan
ta efter dessa, genom att betala
experter bra och ge dem den
respekt och uppmärksamhet som
de förtjänar.
14/11 (The Guardian) CUF vädrar
missnöje med lagändringar.
CUF:s generalsekreterare Hamad
har, under partiets pågående
konferens, starkt reagerat på
rapporter om ändringar i det
lagförslag som förbereds utifrån
överenskommelsen
mellan
CUF och CCM. Hamad menar
att varje ändring av vad man
kommit överens om, måste ske
med båda parters medverkan,
annars hotar CUF att bryta
överenskommelsen..
14/11 (Daily News) Zanzibar
förklarar ändringar. Zanzibars
justitiekansler, Iddi Pandu Hassan,
säger att överenskommelsen
gjordes
mellan
politiska
partier och inte mellan dem
och regeringen. De justeringar
som är nödvändiga, ”kommer
att genomföras i en anda av
bästa avsikter och i nationens
intresse”, sedan det upptäckts
att några paragrafer överskrider
lagstiftarnas syften. Så kan tex.
inte ledningarna för försvar och
säkerhet dras inför domstol av den
föreslagna kommissionen.
15/11 (Daily News)
Skattesänkning med villkor.
Regeringen är beredd att se över
de nuvarande skattesatserna för
moms och att ta bort hinder i
skattelagstiftningen. Men med
förbehållet att affärsidkarna
då upphör med att försöka
smita från skatter och betalar
sina skatteskulder. ”Så fort
som regeringen kan inkassera
moms till vad som är potentiellt
möjligt, så kan momsen sänkas,”
sade biträdande finansminister
Issa Khatibu, vid ett möte med
Tanzanias handelskammare.
Sverige ger 40 miljoner
SEK till folkräkning. En
överenskommelse om stöd till
nästa års folkräkning skrevs
igår under av ambassadör Sten
Rylander och sekreteraren vid
presidentens kontor, Raphael
Mollel. Pengarna kommer att
användas till material, utrustning,
utgivning av trycksaker och
till lokala konsulter till det
centrala
folkräkningskontoret
samt nationella statistikbyrån.
I uttalandet från ambassaden
framhölls det att bra statistik och
korrekta demografiska data är
nyckelfaktorer i den pågående
kampen mot fattigdom och
för att bana väg för Tanzanias
ekonomiska
och
sociala
utveckling.
Tanzanier skyr engelskan.
En
läsundersökning,
som
genomförts i 1198 intervjuer av
universitetet i Dar es Salaam,
visar att 88 (5,1 procent) av dessa
talar kiswahili och engelska i
hemmet. Undersökningen, som
var begränsad till åldersgruppen
20-34 år, visar ändå att 64 procent
av de intervjuade läser Daily
News, som därmed är den mest
lästa tidningen. Den mest lästa
kiswahilispråkiga tidningen var
Nipashe, som lästes av 78 procent.
Uhuru följde tätt därefter med 74
procent läsare. Den viktigaste
informationskanalen var dock
radio och television, men få
föredrog seriösa, utbildande och
informativa inslag i dessa media.
TV-tittarna föredrog program
med drama, musik och sport. En
intressant iakttagelse som gjordes
var att tittare, som inte kan
engelska, hade ett så klart minne
av den engelska dramaserien
”Days of our lives”, att de kunde
berätta hela historien.
26/11 (Daily News)
predikant
varnar
Falsk
för
vaccinering. En predikant på
Zanzibar går runt och sprider falsk
information om vaccineringar.
Han säger till människor att
avstå från immunisering mot
sjukdomar som mässling, polio
och elefantiasis. För att skrämma
säger han att vaccinerna är gjorda
av griskadaver och dopvatten
från kyrkor och detta skrämmer
eftersom fläskkött är förbjudet för
muslimer.
27/11
(The
Guardian)
Ommöbleringar i regeringen.
Den
fortsatta
kritiken
av
ministern för industri och
handel, Iddi Simba, har föranlett
president Mkapa att röra om i
regeringsgrytan. Iddi Simba får gå
och ersätts av ministern för vatten
och boskapsutveckling, Juma
Ngasongwa. Dennes ministerium
intas av Anthony Diallo, tidigare
biträdande minister under Simba.
Som ny biträdande minister
för industri och handel har
parlamentsledamoten för Kawe,
Ritha Mlaki, utsetts.
EAC
inviger
lagstiftande
församling och domstol. I
Arusha pågår förberedelser för
invigningen av EALA, the East
African Legislative Assembly,
och domstolen. Till lagstiftare
har Kenya, Tanzania och Uganda
vardera valt 9 representanter.
Ännu
några
dagar
före
invigningen hade Kenya problem
med sin kvinnliga representation,
som man ännu inte utsett.
27/11 (Daily News) Avskaffad
skolavgift samlas fortfarande in.
Regeringens åtgärd att avskaffa
skolavgiften genomfördes när
det visade sig att skolavgiften
avhöll många föräldrar från
att sätta sina barn i skolan.
Skolavgifterna ersattes av bidrag
från skattemedel. Nu visar det sig
att somliga skolor ändå tar upp
avgiften, som kan variera från
15.000 TSH på landsbygden till
uppemot 40.000 i Dar es Salaam.
Nu varnar utbildningsministern
för att skolor som praktiserar detta
kan komma att straffas.
Föräldrar
arresterade
för
omskärelse av flickor. Efter ett
tips från grannar, har föräldrarna,
man och två hustrur, arresterats
för att ha låtit omskära sina fem
flickor i åldrarna från 8 månader
till 16 år.
Fortsatt fall för shillingen
mot dollarn. Den tanzaniska
shillingen förlorar mark till USAdollarn i en trend som analytiker
fruktar kan innebära ett hot mot
landets inflationsmål. En dollar
kostar nu 917,31 TSH mot 904,5
1 november och 891 i början
av oktober. Från centralbanken
säger man också att det finns en
alarmerande stor efterfrågan på
dollar på den lokala marknaden,
där många nu jagar efter den
amerikanska valutan.
Avbokningar
efter
11
september. Turismen är en
sektor som drabbats hårt av
händelserna
11
september.
Researrangörer rapporterar om
en massiv avbokning av resor
från USA och ledande hotell
säger att tillströmningen av
gäster påtagligt har minskat.
Tillsammans med minskningar
också i den traditionella exporten,
så gör detta att tillväxtprognosen
för året har skrivits ned från 5,9
till 5,5 procent.
December
15/12 (Daily News)
Kolerapatienter på rymmen. 20
patienter, intagna för observation
på en koleraklinik i Magogoni
på Zanzibar, har rymt från
kliniken och orsakat skräck bland
sjukvårdare och allmänheten
i området. En polisjakt har
nu inletts för att infånga de
förrymda. Kolera bröt ut förra
månaden på Zanzibar och hittills
har mer än 20 människor avlidit
i sjukdomen. Myndigheterna har
förbjudit försäljning av matvaror,
i både fast och flytande form, för
att undvika vidare spridning av
den epidemiska sjukdomen. Det
övervägs också om den stundande
muslimska högtiden Idd el Fitr
skall ställas in för att skydda
befolkningen.
17/12 (Daily News)
FN-anklagelser mot Tanzania.
En FN-rapport, som under veckan
diskuterats i säkerhetsrådet,
anklagar Tanzania för att delta
i plundring av det krigshärjade
Kongo. Det gäller främst
mineraler som diamanter och
timmer. Regeringen tillbakavisar
anklagelsen, sade biträdande
utrikesminister
Abdulkadir
Shareef, och krävde, att den
expertgrupp som ligger bakom
rapporten, presenterar de bevis
Habari 1/2002 - sid 11
som man säger sig ha. ”Att varor
transporteras genom Tanzania till
Dar es Salaam, betyder inte att
man deltar i en illegal exploatering
av naturresurser. Tanzania har
alltid intagit en neutral hållning
till konflikten i Kongo.”
Vaktbolag granskas av polisen.
Den senaste tidens många stölder
av stora summor pengar, där
vaktbolag är inblandade, har lett
till att polisen nu undersöker
alla registrerade privata bolag
inom säkerhetssektorn. Nu begär
polisen in personbeskrivningar
för företagsledning och de
anställda. Avsikten är att få bort
de bolag som enbart startats med
syftet att bedra. Nyligen försvann
åtta vakter med tanzaniska pengar
motsvarande ett värde av 27.000
USD, som de skulle distribuera
till NBC:s filialkontor i Dar es
Salaam. Några månader tidigare
försvann två vakter med 2
miljoner USD.
17/12 (The Guardian) För tidig
bön gav arrest. Mer än 20
ledare för Answar Sunnasekten
arresterades igår, för att man inlett
Eid el Fitr-bönen före den av
Zanzibars regering proklamerade
tidpunkten. Answar Sunnasekten
menar att alla muslimer ska inleda
och bryta fastan när månen siktats
i någon del av världen. Inte enbart
från Zanzibars horisont således.
18/12 (Daily News) Moraliskt
förfall gör Shein bedrövad. Vice
president, Ali Mohamed Shein,
anklagade igår vissa föräldrar
och vårdnadshavare för att ta
efter västerländska traditioner och
menade att detta dåliga föredöme
var orsaken till ett moraliskt
förfall bland deras barn. Vice
presidenten anförde detta vid en
Idd Baraza (markerar slutet på
den islamska heliga månaden) i
Arusha och fortsatte, ”moraliskt
förfall bland barn leder somliga
sid 12 - Habari 1/2002
av dem in i kriminalitet och
tidiga havandeskap”. Detta beror
menade han vidare att det väsligt
inspirerade beteendet gör att ”man
ger sina barn en gränslös frihet…
och att man inte ger sig tid att
sitta ned med dem och lära dem
god moral”. Senare i anförandet
uppmanade han, ”muslimer och
andra troende att föredra dialog
istället för att ta till våld som
lösningar på problem”.
Barns välfärd förbättras. En
ambitiös plan för att under
fem år förbättra välfärden för
landets barn har startats av
regeringen tillsammans med
UNICEF. Planen omfattar sju
olika program, uppdelade på 18
projekt. Den totala kostnaden
beräknas till 147 miljoner
USD. Några mål som satts upp
innebär
att
barndödligheten
skall reduceras från 99 till 85
per 1000 födda till 2003 och till
50 år 2010. Samtidigt skall nya
HIV-infektioner minskas med 25
procent. För utbildningen gäller
målet att intagningen till skolan
skall öka från 77 till 85 procent
av en årskull barn till 2003. Hela
programmet kommer att fokuseras
mot HIV/AIDS, att förebygga
och att vårda och varje program
kommer att dimensioneras efter
den effekt det har för kampen
mot detta dödliga virus. För
UNICEF
undertecknades
det
”Memorandum
of
Understanding”, som planen
bygger på, av Björn Ljungqvist.
20/12 (Daily News) Budgeten på
rätt spår. I en rapport redovisar
Finansministeriet att det första
kvartalet för innevarande budget
i stort sett följt de uppskattningar
som gjorts.
Ny amerikansk ambassadör.
Den
nye
amerikanske
ambassadören, Robert Venning
Royall, överlämnade igår sina
kreditiv till president Mkapa.
I ett uttalande sade den nye
ambassadören, ”att freden och
lugnet i Tanzania är vad som
kan
attrahera
amerikanska
investerare.” Robert Royall, som
själv är affärsman, sade också
att han kommer att arbeta med
att utveckla landets ekonomiska
tillväxt.
Sverige
stöder
kampen
mot HIV/AIDS. Sverige har
tillsammans Amref, the African
Medical Research Foundation,
signerat en överenskommelse
värd 2 miljarder TSH till hjälp
för kampen mot HIV/AIDS i
Bundadistriktet i Mararegionen.
Detta meddelade den svenska
ambassadören, Sten Rylander,
samtidigt som han överlämnade
kontorsutrustning till Tanzanias
handelskammare. Utrustningen
omfattade datorer, faxar och
kopiatorer och skall användas för
att förbättra kommunikationen
med möjliga nya marknader.
Kilimanjaro Stars återvänder
slokörade. Tanzanias nationella
fotbollsteam
återvände
från
Ruanda, där man eliminerades i
kvartsfinalen i Öst- och Centralafrikanska utmanar-kuppen.
21/12 (Daily News) TLP vägrar
följa
demonstrationsförbud.
Tanzania Labour Party planerar att
hålla en demonstration i morgon.
Polisen har varnat partiet för att
hålla en olaglig demonstration.
Senast TLP genomförde en
demonstration var 11 december,
då polisen avbröt den och slog
flertalet av demonstranterna.
En parlamentsledamot blev så
illa slagen att han fortfarande
ligger på sjukhus. Morgondagens
demonstration genomförs som en
protest mot polisbrutaliteten vid
denna demonstration.
CCM-CUF enighetskommitté i
nya möten. Zanzibars president
Karume har kallat till nya
möten med enighetskommittén,
för att, som han säger, lösa
vissa knutar som kommit
fram
under
genomförandet
av
överenskommelsen.
Han
betonade vidare att det är
nödvändigt att de båda sidorna
arbetar för en ömsesidig tillit,
liksom att det är viktigt att
man konsulterar varandra i
alla faser av genomförandet av
överenskommelsen.
22/12 (Daily News) TLP ställer
in
demonstrationen.
Från
TLP meddelas kort att dagens
demonstration och möte har
ställts in.
Militärhögkvarter eldhärjas.
Eld ödelade igår högkvarteret
för chefen för landets militära
styrkor, omfattande hans hemliga
register,
underrättelseenheten,
industrisektionen
och
delar
av
konferenshallen.
Viktiga
dokument sägs ha förstörts av
branden. Detta är den andra
branden som ödelägger en officiell
byggnad, bara två månader efter
det att ministeriet för energi och
mineraler lagts i aska. I ett längre
perspektiv sett har andra officiella
byggnader som centralbanken,
inrikesministeriet och landets
sjöfartsbyrå också brunnit ned till
grunden.
22/12 (The Guardian)
Sverige stöttar TAMFI. Sverige
har genom Sida överlämnat mer
än 100.000 USD till TAMFI,
the Tanzania Association of
Micro-Finance
Institutions,
som stöd för deras arbete med
mikrokrediter till människor
som saknar andra möjligheter
till krediter. Överenskommelsen
undertecknades av ambassadör
Sten Rylander och TAMFIs
ordförande
Joyce
Hamisi.
Organisationen kommer också att
kunna bygga upp ett kontor för sin
verksamhet.
Afrika år 2020
”Låt oss afrikaner söka våra egna lösningar”
Debatten om och analysen av Afrikas framtid förs huvudsakligen
utanför Afrika. Den afrikanska rösten i debatten om Afrika har
varit tyst konstaterar Olugubenga Adesida och Arunma Oteh, båda
nigerianer, som är redaktörer för en bok där uteslutande afrikaner
diskuterar Afrika. Oloph Hansson refererar:
På uppdrag av Sida och Nordiska
Afrikainstitutet har de sammanställt en
drygt 200-sidig bok där unga (under 40
år) afrikaner, de flesta med akademisk
utbildning ger sin syn på Afrika i dag och
hur de vill se Afrika år 2020.
500 afrikaner runt om i världen inbjöds
att delta, 100 svarade och av dessa har de
14 bästa bidragen nu publicerats med hjälp
av Nordiska Afrikainstitutet i en bok med
titeln African Voices, African Visions.
Geoffrey Kiangi
En av författarna är Geoffrey E . Kiangi, född
i Tanzania och utbildad teknolog i England
(Ph.D) och nu dekanus vid vetenskapliga
fakulteten i University of Namibia.
Bortsett från biståndsprogram bryr sig
västvärlden inte om afrikanska frågor, kanske
därför att Afrika bidrar till den internationella
ekonomin och handeln med bara någon
procent, noterar han.
En rad akuta problem räknas upp: Mer
än hälften av exportinkomsterna används
för att betala utländska lån, korruptionen
är omfattande: ”Medan världens fattigaste länder finns i Afrika finns också
världens rikaste presidenter i Afrika”.
Trots att hunger, sjukdomar och krig har
decimerat hela samhällen är den generella
befolkningstillväxten 3,1 procent, den högsta i världen. Den ekonomiska tillväxten
överskuggas av befolkningstillväxten. Matproduktionen har minskat och mer än hälften av
Afrikas befolkning får mindre än den dagliga
kalorimängd FAO har rekommenderat.
Till dessa problem adderas krigen som
skapat 18 miljoner flyktingar och hemlösa, och
ett sammanbrott av moral, etik och ansvar.
1960 - 1970 år av hopp
Kiangi beskriver perioden efter frigörelsen
1960-1970 som år av hopp.
Men de
länder som blev fria ärvde ett kolonialt
ledningssystem
och
kolonialmakternas
institutioner - utvecklade i väst med en annan
historia och en annan kultur. De var dessutom
ursprungligen uppbyggda i kolonierna för
ett annat syfte - att behärska och kontrollera
befolkningen. Dessa system och institutioner
var föga lämpade att möta den strävan och de
förhoppningar, som fanns i de nya staterna.
De var alltför byråkratiska, komplexa och
oemottagliga för att möta folkens behov och
de distanserade ledarna från folket.
Samma mönster återfanns i den tekniska
utvecklingen. Den byggde på erfarenheter i
väst och tog föga hänsyn till att en inhemsk
teknologisk bas saknades. De få teknologiska
yrken som lokalbefolkningarna behärskade
betraktades som efterblivna och omoderna,
det inhemska teknikkunnandet ignorerades.
Ambitiösa och storvulna teknologiska projekt
introducerades.
Bristen på västerländsk teknisk expertis för
att driva dessa stora tekniska investeringar
skapade svåra problem. Efter några få års drift
stängdes industrier i brist på reservdelar, vägar
förstördes och kraftstationer misslyckades att
leverera elkraft .
Överdimensionerade arméer
Afrika behöver fred, mat, hälsovård,
utbildning och miljoner arbetstillfällen. Hur
uppnå detta? Kiangi rekommenderar när det
gäller vetenskap och teknologi en strategi som
går ut på satsningar på enkla lösningar, som
gynnar många och inte på stora prestigeprojekt.
Och alla teknologiska program måste vara
förenliga med de finansiella tillgångar
landet har och oberoende av bidrag utifrån.
Det är nyckeln för ett genombrott i teknisk
utveckling.
En av de stora bördorna i de afrikanska
staterna är försvaret eller snarare militären,
vars andel i några stater kostar mer än hälften
av bruttonationalprodukten. Arméerna har
ofta använts för att förstöra den nation de är
satta att försvara. De bör bantas till rimlig
storlek och även användas för civila ändamål.
Privata skolor stänger ute de fattiga
Om skolan noterar Kiangi att regeringarna
i allt större utsträckning inte klarar stödet
till grundutbildning. Alltfler privata skolor
öppnas vilket leder till att de fattiga även
i fortsättningen förblir utestängda från
utbildning.
Den högre utbildningen lider av låg kvalitet
och höga kostnader. De största bovarna är
universiteten, som försummar att ta hänsyn
till folkets behov: ”Medan 90 procent av
befolkningen i en del afrikanska stater bor
på landsbygden sysselsatta i småföretag och
jordbruk fortsätter universiteten att erbjuda
en västerländsk utbildning med marginell
nytta för denna dominerande sektor av
befolkningen. Utexaminerade i teoretisk fysik,
avancerad matematik och Marx-leninistisk
filosofi fortsätter de högre utbildade att rinna
ut ur universiteten med små möjligheter
att få en anställning medan en majoritet av
befolkningen brottas med torka, småföretag
och daglig försörjning. Universiteten borde
ändra sin utbildning mot dessa nya mål.
Det skulle gynna både dem som får högre
utbildning och landet.”
Demokrati
Angående demokrati och bristen på
demokrati konstaterar Kiangi att demokratiska
reformer skyndsamt måste genomföras. ”Men
det innebär inte att de modeller länderna i
Väst erbjuder är de rätta. Afrika behöver
värdera och utveckla sina egna demokratiska
strukturer som tillåter det folkliga deltagande
som är nödvändigt för verklig utveckling”.
Han noterar att förbättrade rättssystem,
omfattande offentlig debatt, yttrandefrihet
och oberoende medier kommer att skynda
på införandet av demokratiska styrelseformer,
reformer som måste genomföras av afrikaner
för afrikaner. Hjälp från välmenande partners
utanför Afrika är välkomna men utomstående
påtryckningar
i syfte att genomföra
demokratiska strukturer utvecklade någon
annanstans underminerar
ambitionen att
stödja demokrati - d v s tillåta folk att fatta
sina egna beslut.
African Voices, African Visions.
Ed. Olugubenga Adesida and Arunma Oteh
Nordiska Afrikainstitutet
Uppsala 2001
Habari 1/2002 - sid 13
Globalseminarium
’Om Jesus vore chef för Världsbanken’ var överskriften på det
globalseminarium som ordnats på Stiftsgården i Rättvik den 25 januari. Katharina Beck-Friis tillsammans med Eva och Hans
Burgman rapporterar.
Stiftsgården har sedan länge tillsammans
med
andra
organisationer
ordnat
seminarier om olika utvecklings- och
internationella frågor med medverkan av
experter inom olika områden. Tonvikten
ligger på vad Kyrkan och enskilda
kristna bör göra för att medverka till en
rättvisare fördelning av jordens resurser
och en hållbar utveckling. Denna gång
var det DemokratiAkademin, Kristna
fredsrörelsen
och
Svenska
kyrkan
som samverkade. Enligt uppgift var
världsbankens chef informerad.
Seminariet började efter lunch på onsdagen.
Ett 70-tal deltagare hade mött upp trots
snöhinder och trafiksvårigheter.
Den förste föreläsaren var Carl Tham från
Olof Palmes internationella centrum. Hans
uppgift var att söka besvara frågan: Är vi
på väg mot en demokratisk världsordning?
Han slog fast att IMF gav en kredit på 8
miljarder $ till Argentina och att det i stort
sett var USA som bestämde villkoren.
I IMF liksom i Världsbanken är det de
västerländska stormakterna som bestämmer
- den rika världen mot den fattiga och ett
av instrumenten är GATT, ett annat NAFTA
(North American Free Trade Agreement). Det
är fortfarande nationalstater som basar. I Kina
finns det fackförbund men de är till för att
kontrollera arbetarna, inte hjälpa dem.
Orsakerna till Argentinas bankrutt och
Zambias djupa kris är vanstyre, ansåg Tham.
Nationer och folk efterlyser en rättvisare
världsordning. En sådan måste bygga på
demokrati och hårt arbete. På frågan om vi
går mot ett rättvisare samhälle blev Tham
svaret skyldig. Han är egentligen pessimistisk.
Det bästa som hänt hittills är kampanjen
för skuldavskrivning ”Jubel 2000”. Något
gott måste växa fram ur den nuvarande
diplomatin.
Temat för seminariet ”Om Jesus vore
chef för Världsbanken” besvarades bäst
av kommentatorn Elisabeth Gerle. Hon är
rektor vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i
Lund och mest känd för att hon startade och
genomförde den stora Fredsresan. I stort sett
kunde hon acceptera Carl Thams teser. Hon
sa bland annat att demokrati utan ideologi är
farlig. Diskussionen om mänskliga rättigheter
till exempel i Mellanöstern har tunnats ut av
maktkampen Israel-Palestina och händelserna
den 11 september förra året. WTO:s regelverk
styr marknadskrafterna.
Beträffande Jesus och Världsbanken kan
man säga tre saker:
- Jesus ville sanningen
- Han vill inte strukturanpassning
- Han skulle nog tackat nej till chefstjänsten
sid 14 - Habari 1/2002
Under diskussionen föreslog Gerle att vi
skulle försöka påverka politikerna genom
media.
Systemet med föreläsare och ”opponent”
fungerade bra och arbetet fortsatte sedan i små
grupper med redovisning. Tiden till detta blev
ofta något knapp.
Globaliseringsprocessen
Under torsdagen talade vice riksbankschefen
Lars Heikensten om Demokratin, marknaden
och globaliseringsprocessen. Han såg ingen
motsättning mellan demokrati och marknad
utan menade att båda är de bästa instrumenten
vi för närvarande förfogar över. Världens
rika och fattiga länder är numera länkade på
ett mera påtagligt sätt till varandra. Många
frågeställningar är gemensamma till exempel
hur man arbetar med inflationsmål och hur
man klarar bank- och valutakriser.
Människor har fått det bättre ekonomiskt
under de senaste 25 åren samtidigt som
klyftorna mellan rika och fattiga har ökat på
många håll. Det finns goda skäl att tro att ökad
handel är till gagn för både världen som helhet
och utvecklingsländerna. Därför är det viktigt
att reducera handelshindren särskilt inom
jordbruket.
Avregleringen av kapitalmarknaden har varit
på gott och ont. Den har gynnat en bättre använding av kapitalet samtidigt som kapitalflykt
medfört negativa konsekvenser.
Tobinskatten kan vara ett bra instrument
men det är inte säkert att den påverkar
bara de riskfyllda kapitalrörelserna utan
också sätter käppar i hjulet för det normala
goda handelsutbytet. En diskussion om
hur finansiella institutioner bör arbeta till
exempel krav på ökad insyn, enhetlighet i
redovisningen, kapitaltäckning och kreditvärdering bör komma till stånd och kan kanske
leda till gemensamma regler. Ett tecken på
detta är så kallade stabilitetsrapporter, som nu
redovisas i ett 40-tal länder.
IMF:s roll diskuterades liksom frågan
om de fattigaste ländernas skuldbörda.
Globaliseringen har medfört att vi blivit mer
beroende av varandra och det har i huvudsak
varit av godo, välståndet har ökat, demokratin
har blivit mer spridd. Men det finns också
negativa inslag som gränsöverskridande
miljöförstöring, ränteuppgångar och valutakriser genererade långt utanför ett lands
gränser. Ett ökat internationellt samarbete
behövs, för Sveriges del inom EU men också
längre bort. Antalet människor som lever i
absolut fattigdom dvs på mindre än en 1 $
om dagen har minskat, läskunnigheten och
medellivslängden har ökat. Det räcker inte
med att tillföra pengar, mycket handlar om
inhemska förhållanden, maktförhållanden,
korruption, brist på utbildning, besvärliga
klimatförhållanden och annat som hindrar
utveckling. Öppnare handel, ökat bistånd
samt politiska och ekonomiska reformer
i u-länderna kan bidra till att minska de
ekonomiska klyftorna.
Den nervösa marknaden
Opponenten Erik Lysén var i mycket ense
med Lars Heikensten men ville framhålla att
avregleringen av finansmarknaden lett till
mindre frihet för regeringar att styra. Hur
skall man kunna åstadkomma en överstatlig
demokrati? Den nervösa marknaden är
farlig ansåg han och belyste med följande
exempel: Vid en sammankomst i Sydafrika
råkade Nelson Mandela hosta ett par gånger.
Spekulationer kom genast igång huruvida
han var sjuk och i så fall hur allvarligt det
var. Genast började man sälja ut rand och
den föll katastrofalt. Det tog flera månader att
återskapa förtroendet för Sydafrikas i grunden
sunda ekonomi. Det var spekulationerna som
satte igång processen.
I Sydostasien kom utvecklingen i gång tack
vare en jordreform på 50-talet vilken stöddes
av USA. Den ledde till småföretagande och
tillväxt. I Latinamerika ställde USA sig på
diktatorernas sida och följden har blivit att
en landsbygdsutvecklingen liknande den
i Sydostasien inte har kommit igång på
böndernas villkor.
Världsbanken talar nu om fattigdomsbekämpning istället för om strukturomvandling, vilken blivit kritiserad från alla
håll, men strategierna har inte förändrats
särskilt mycket. Det krävs konsekvensanalyser
och skuldbördan bör vara på en sådan nivå
att det finns utrymme för egna initiativ och
tillväxt. Vissa länder behöver därför total
skuldavskrivning bland dem Tanzania, ansåg
Lysén. Qatar-mötet har lett till att man vill börja
en ny runda i WTO, men missnöjet växer bland
annat i Sydafrika eftersom man inte infriat sina
tidigare löften utan hela tiden ställt nya krav
för att genomföra handelslättnaderna.
Andra frågor som diskuterades var
inflytandet från informella maktstrukturer
som G 8, vapenlobbyn och oljegänget, EU:s
jordbrukspolitik, EU:s inflytande över IMF=
USA.
Införande av EMU skulle minska möjligheten
av valutaspekulationer. De afrikanska rösterna
i IMF motsvarar 4% medan större delen av
IMF:s verksamhet pågår i Afrika.
Klein, No logo: Märkena, marknaden,
motståndet, 2001
Dahl: Demokratin och dess antagonister,
1999
Tännsjö: Konservatism, Ny upplaga
Ordfront 2002
UNRISD: States in dissarray. Social effects
of globalization, 1995
Frostin: De nedtystades Gud, 1992
Makt åt maktlösa. Solidaritet i
globaliseringens tid, 2001
Internet: www.chiapas.nu
Fredsobservatörer
Lisa Petri berättade på ett mycket
medryckande sätt från globaliseringens
bakgård i Mexico. Hon berättade om de
uteblivna jordreformerna och om följderna
av att Mexico gått med i NAFTA. Resultatet
för bönderna har blivit att de blir avhysta från
sina jordbruk genom så kallad lågintensiv
krigföring, dvs terror i olika former med eller
utan regeringens samtycke.
Utländska
investerare
vill
komma
över marken för att bedriva storskaligt
jordbruk. Kristna fredsrörelsen skickar ut
fredsobservatörer, som bara skall vara där
utan att ingripa eller bli alltför bekanta med
folk. De lever under enkla förhållanden några
veckor i varje by och det anses bevisat att
deras närvaro har avskräckande effekt på de
paramilitära gruppernas framfart. Det handlar
om området Chiapas i södra Mexico men
Kristna fredsrörelsen har också observatöre på
andra håll.
Kyrkans ansvar
Peter
Weiderud, utrikeschef i Svenska
kyrkan, talade om kyrkans ansvar i en
globaliserad värld. Han framhöll att
globalisering
medfört
svårigheter
för
nationalstaten att agera till exempel när det
gällde arbetsmarknadsåtgärder, beskattning
och liknande frågor med ABB som exempel
i Västerås. Bara 6-7% av verksamheten finns
i Västerås och huvudkontoret ligger i Zürich.
Han hänvisade till en rapport från UNRISD
(United Nations Research Institute for Social
Development) som kom 1995, men som han
menar ändå ger en bra bild av konsekvenserna,
både de positiva och de mindre önskvärda.
Följande sex punkter räknade han upp:
- Demokratin har blivit mer utbredd
- Marknadskrafterna har blivit mer
dominerande
- Globalisering av ekonomin har gjort det
svårare att se orsak och verkan
- Förändringar av produktionssystem och
arbetsmarknad har minskat möjligheterna
för fackföreningar, välfärdsprogram m.m.
- Teknologiska förändringar
- Globalisering av media innebär att hela
världen tittar på samma såpor samtidigt
Välutbildade människor rycks med av
utvecklingen medan andra blir efter och det
finns en risk för att tilltagande hopplöshet leder
till kriminalitet och andra sociala problem. Vi
måste försöka hitta möjligheter att utnyttja
de positiva sidorna och begränsa de dåliga
verkningarna.
Vad är då kyrkans ansvar? Man kan ställa sig
frågan: Where is the wisdom that was lost in
knowledge, where is the knowledge that was
lost in information?
Han nämnde diskussionen mellan Lundgren
och Hammar. Kyrkan har ett världsvitt och
2000-årigt perspektiv, partierna ett 100-årigt.
Kyrkan är en ideologisk organisation medan
partierna är intresseorganisationer. Kyrkan
måste anlägga de utsattas perspektiv och höra
sina samarbetspartners frustration. Kyrkan
är ett etiskt korrektiv och arbetar långsiktigt,
***
Infrastruktur
alltid bra?
Lars Heikensten
Foto: Riksbanken
vilket är ett mervärde när det gäller biståndet.
Ekologiska frågor måste också var med. Det
borde stämma till eftertanke att vi i den rika
världen använder 50 kg råvaror per dag vilket
skulle räcka till 500 miljoner människor men
nu är det redan 1 miljard människor som
lever så. Kyrkan bör bekämpa provinsialism.
Besvikelser leder i dag till radikal religion,
tidigare var marxismen svaret. Radikal religion
är inåtvänd och definierar sig själv som en
motkraft och garant mot det andra. Kyrkan
bör bejaka öppenhet, dialog, kulturmöte och
universalism.
Opponenter
Malin Stawe, vice ordförande i Kristna
fredsrörelsen, menade att olikheter ofta
maskeras i andra termer än de verkliga till
exempel religiösa. Det är viktigt för kyrkan att
definiera social tillhörighet. Kyrkan kan vara
ett globalt offentligt rum och där finns både
rika och fattiga.
Vi saknar globala institutioner som fungerar.
Politikerna behöver oss för att kunna fatta
svåra beslut.
Anders Wejryd, biskop i Växjö och
ordförande i Lutherhjälpen, menade att kyrkan
inte tar sitt ansvar i den globaliserade världen.
Vi sysslar med ekonomi och politik och medlen
blir lätt målen. Svenska kyrkan är inåtvänd och
vi borde bli mer verksamma. Kyrkan finns
för att världen skall leva, för att människor
skall kunna behålla hoppet och för att tjäna
medmänniskorna. Kyrkan har internationella
kontakter och kunskaper, som är mycket
folkligt förankrade. Det krävs uthållighet och
långsiktighet. Kyrkans aktieinnehav ingen stor
fråga, däremot är det viktigt vad ärkebiskopen
sagt. Kyrkan är en åsiktsgemenskap och det är
viktigt att hålla kvar sydperspektivet i allt vi
gör. Vi bör inrikta oss mer på en sinnelagsetik
än en ändamålsetik och försöka leva i bön,
arbete och vänskap med varandra.
Vi samtalade också i smågrupper och mellan
de tyngre föredragen fick vi tillfälle till
härlig körsång och befriande dans och blev
underhållna av ett spelmanslag. En workshop
om demokrati och hur man uppnår och behåller
den gav oss också tillfälle att röra på oss.
Många deltog i gårdens gudstjänstliv och njöt
av promenader på Siljans is, som var full av
snökristaller som glittrade i solskenet.
Infrastruktur har blivit ett magiskt trollspö
som skall få alla problem det rör vid att
försvinna. Om du frågar befolkningen i
landsortens avlägsna byar vad de mest av allt
vill ha så blir svaret oftast - bra vägar så vi
kan frakta våra varor till marknaden. Men
är det självklart att allt blir så mycket bättre
av att bygga nya vägar, om inte andra insatser
samtidigt sätts in på andra samhällsområden?
Exempel
For några månader sedan fick jag höra en
historia om en man som fraktat ett lastbilslass
med potatis från södra Tanzania for att säljas
på marknaden i Dar es Salaam. När bilen väl
kommit fram så hade hela vinsten gått åt att
muta trafikpoliserna längs vägen. Mannen
sade att han skulle aldrig göra om affären.
Potatisprojektet var uppenbarligen en bra affär
for trafikpolisen, men var det syftet med vägen,
och gynnar detta landsbygdens intressen?
I Sverige bygger vi bättre vägar for att
öka trafiksäkerheten, men i Tanzania ökar
olyckorna när bättre vägar byggs, som jag vill
påstå på grund av trafikpolisen. Visserligen
är trafikpolisen ytterst nitisk med sina radarkontroller, fast det spelar ingen roll om du
kör en eller femtio kilometer i timmen för
fort, böterna är desamma. Sedan är det bara
att blåsa på tills det är dags att betala igen.
Jag har sett detta åtskilliga gånger och främst
bland de våldsamt fortåkande bussar som
finns här. Bussar som ibland kör upp till 140
km/tim på vägar som i Sverige skulle ha
hastighetsbegränsning till 70 km/tim.
Detta får till följd en otäck massa svåra
trafikolyckor med stora sjukvårdskostnader
och massor av mänskligt lidande. Jag läste
nyligen litet olycksstatistik gällande Tanzania,
nära 85 % av olyckorna var orsakande av
vårdslös körning. Olycksrisken i Tanzania är
mycket högre än i Europa, räknat per fordon.
Trafikpolisens kunder
De vårdslösa förarna är trafikpolisens
”kunder” och inkomstkälla, så varför stoppa
deras framfart och ta ifrån dem körkorten,
detta skulle ju stänga inkomstkällan!
Men är syftet med infrastrukturen (den
förbättrade) att öka trafikpolisens inkomster?
Om det inte samtidigt med infrastrukturens
förbättrande tas krafttag mot korruption och
för ökad rättssäkerhet är det tveksamt hur
mycket utveckling andra samhällsgrupper får,
bortsett från trafikpoliserna! Gunnar Lindh
Habari 1/2002 - sid 15
utbildning, energiförsörjning och infrastruktur
i form av flyg, vägar och järnvägar. Den
10 och 11 januari i år var nio afrikanska
utrikesministrar på initiativ av utrikesminister
Anna Lindh inbjudna att möta de nordiska
utrikesministrarna för en diskussion kring
NEPAD.
Olympiskt pris till Tanzanier
Tanzania
knep
en
utmärkelse
i
vinterolympiaden i Salt Lake City. Inte i
skidspåret men väl på miljöpallen. Sebastian
Chuwa från Kilimanjaro var en av fem
pristagare som belönades för sina framgångar
i miljögrenen. Sedan 1994 har den olympiska
kommittén haft miljö som ett ledande tema
– vid sidan av sport och kultur. I samband
med spelen i Salt Lake City hedrades därför
individer som gjort betydande ansträngningar
att bevara vår miljö.
Sebastian Chuwa har under många år
propagerat för och organiserat trädplanteringar
runt vulkanberget Kilimanjaro. I samarbete
med de lokala skolorna har Chuwa etablerat
47 Malihai grupper, som lär eleverna
betydelsen av sund ekologisk hushållning.
Syftet är att skydda ekologin runt berget,
som har stor betydelse för jordbruk, turism
och elproduktion. Fem procent av Tanzanias
befolkning är beroende av vattnet från
Kilimanjaroberget, och 95 MW genereras
med hjälp av dess källflöden. Jordbruk,
boskapsbetning, kommersiell trädfällning mm
inkräktar på dessa viktiga naturresurser. Global
uppvärmning hotar dessutom ”snömössan” på
bergets topp.
Sebastian Chuwa är ordförande i Kilimanjaro
Environmental Conservation Managemenet
Trust Fund. Han var också med om att starta
African Blackwood Conservation Project
(ABCP). Blackwood (ebenholtz), som bland
annat används till musikinstrument, är på väg
att utrotas. ABCP arbetar hårt för att vända
den negativa trenden för ebenholtz, så att
avverkning och tillväxt kommer i varaktig
balans.
Vi gratulerar Sebastian Chuwa från Tanzania
till att ha vunnit ett olympiskt pris i en gren
med större och långsiktigare betydelse än de
grenar som massmedia uppmärksammar i
termer av skam och dopning. C-Å Gerdén
Kontroversiellt flygledningssystem
En debatt om behov och prioriteringar som
inbegriper både köparlandet Tanzania och
givarlandet Storbritannien har brutit ut och
involverat både internationella och lokala
organisationer.
Tanzanias regering har beslutat köpa ett
trafikledningssystem för flyg från ett engelskt
företag för 40 millioner USD. Inköpet har
mött stark kritik från flera givarorganisationer.
Det finns billigare system för 10 millioner
USD som väl skulle tillgodose Tanzanias
behov, hävdar Världsbankens experter det. Det
sid 16 - Habari 1/2002
dyrare systemet avser också militära ändamål
och är alltför avancerat för ett land med åtta
militära flygplan. Många millioner skulle
istället kunna användas för utveckling inom de
sociala sektorerna till fattigdomsbekämpning,
påpekar kritikerna. Beslutet rimmar illa
med att Tanzania samtidigt begär och får
skuldlättnader. Detta säger bland andra
tanzanska frivilliga organisationer, som också
kritiserar att förhandlingarna kring köpet
pågått i flera år och en första delbetalning
redan gjorts.
Kritiken från civilsamhället riktas också
mot den brittiska regeringen. Den brittiska
regeringen har utfärdat en exportlicens som
står i motsats till dess uttalanden om stöd
till skuldavskrivningar, fattigdomsminskning
och varaktiga biståndsinsatser. Den brittiska
biståndsorganisationen Oxfam menar att båda
regeringarna anses ha svikit sina utfästelser
om öppenhet, transparent förvaltning och
fattigdomsfokus. Organisationerna kräver
att parlamentet och allmänheten skall få
information och kunna diskutera dylika
stora projekt med långvariga, vittomfattande
ekonomiska konsekvenser och ökade skulder.
Den tanzanska regeringen svarar att det är
just detta dyrare system som behövs för att
ersätta den nuvarande uttjänta systemet. Vi
kan inte lämna flygsäkerheten i Guds händer,
kommenterar presidenten Mkapa enligt
nyhetsbyrån Reuter. C-Å Gerdén
NEPAD-möte i Stockholm den 11/1
Kan AU bli Afrikas förenta stater?
År 2000 tog de afrikanska staterna
initiativet att transformera den tidigare
samarbetsorganisationen OAU (Organisation
for African Unity) till AU (African Union).
Parallellt pågick ett programarbete på
initiativ av Sydafrikas president Thabo
Mbeki och aktivt stött av bl a Tanzanias
president Ben Mkapa. Det resulterade i relativt
omfattande och långtgående förslag. Den nya
organisationen och programmet NEPAD (New
Partnership for African Development) antogs
vid ett möte i Lusaka 2001. Programmet fick
västmakternas stöd vid G8-mötet i Genève
samma år.
Den afrikanska organisationen skiljer sig
från Europas EU på ett antal punkter. Medan
den europeiska unionen för snart 50 år sedan
startade som en organisation av ett halvdussin
stater och sedan gradvis vuxit sig större,
omfattar AU från början samtliga 53 stater på
den afrikanska kontinenten. Och medan fröet
till EU, Kol- och stålunionen, hade relativt
begränsade mål (freden och ekonomin) och
sedan fått alltmer omfattande uppgifter,
startar den afrikanska motsvarigheten
med ett detaljerat program som innefattar
allt från fred och demokrati till sjukvård,
Den 11 januari ordnades på initiativ av
Nordiska Afrikainstitutet och Föreningen
för Utvecklingsfrågor ett seminarium i
Riksdagshuset. De afrikanska utrikesministrarna betonade att NEPAD är ett uteslutande
afrikanskt initiativ där de afrikanska staterna
utvecklar och tar ansvar för arbetet. Men
ett pålitligt samarbete med omvärlden,
däribland Europa, är nödvändigt. En viktig
punkt är rättvis handel och skuldavskrivning.
Frågestunden efter de mer officiösa inläggen
blev relativt stillsam fram till dess att några
unga afrikaner fick ordet och ställde en del
impertinenta frågor. En journalist från African
Forum drog fram den föga framgångsrika
kampen mot korruption och bristen på
pressfrihet i många länder. Han fick svar av
bl a Tanzanias vice utrikesminister Albukander
Shareef, som betonade att korruption skapar
orättvisor. Han menade att småkorruptionen
(petty corruption), som består av små mutor
för att få en tjänst utförd, går att bekämpa bland
annat genom att upplysa medborgarna om
deras rättigheter. Svårare är det med den stora
korruptionen (grand corruption) som innebär att
stora ofta multionationella företag erbjuder
betydande summor för en välvillig
behandling. Här fordras bl a en skärpt
nationell och internationell lagstiftning.
Den som vill veta mer om AU och NEPAD
kan på Nordiska Afrikainstitutets hemsida
www.nai.uu.se under rubriken elektroniska
publikationer hitta en analys AU och NEPAD
av institutets research director dr Henning
Melber. Vid seminariet pekade Melber på ett
av de problem som finns i NEPAD. Länderna
skall kollektivt verka för de gemensamma
målen men respektera varandras integritet och
inte blanda sig i staters inre angelägenheter,
samtidigt som man vid allvarliga brott mot
demokratin och vid krigsförbrytelser och
folkmord kan göra det. Problemet illustrerades
när journalister efter konferensen frågade de
afrikanska utrikesministrarna om deras syn på
president Mugabes agerande i Zimbabwe inför
presidentvalet. Svaren var undanglidande och
överslätande. Oloph Hansson
Tanzanias vice utrikesminister A. Shareef
längt till vänster. Foto Katarina Beck-Friis
beskådas bara genom tjocka flygplansfönster.
Att få njuta av den kompakta svarta, tysta
natten med en stjärnspäckad himmel och
ficklampans svaga sken som enda belysning.
Att för några dagar få vara en del av detta
mäktiga, skiftande och så speciella landskap
nära ekvatorn. Kilimanjaro är så mycket mer
än en topp.”
Kära ”Anti” går rakt på sak
I Uppsala Nya Tidning den 26 februari
skriver Fredrik Gladh från Tanzania om
tidningarnas frågespalter. ”Anti” är ett vanligt
respektfullt tilltal till en kvinna, lite av vårt
gamla “Moster”. Frågespalterna heter ofta
”Anti Namn”. Dit vänder sig främst ungdomar
som saknar någon att fråga om känsliga saker.
Fredrik skriver även om den nya SIDA-stödda
glättiga ungdomstidningen Femina som vi
berättat om i Habari nr 3/01
”Tidningen behandlar ungdomars tankar
och frågor kring sex och samlevnad på ett öppet
satt som tidigare var ovanligt i Tanzania. Deras
rådgivningsspalt besvaras av en organisation
for familjeplanering, Umati. Frågorna liknar
dem som andra tidningar får, men svaren
skiljer sig. Femina förespråkar också trohet
och att ta avstånd från sex före äktenskapet.
Samtidigt finns där en medvetenhet att
många ungdomar inte följer traditionernas
och religionernas levnadsregler. De har sex ändå.
Därför förespråkas kondom oftare än i andra
spalter.”
Alla tidningar försöker ge ungdomar mod
att vänta med sexualdebuten. Det gäller att få
ungdomar att säga nej i stället for ja när frågan
om sex kommer upp i en ny relation. Spalterna
uppmanar ofta ungdomar att lämna sin partner,
även om kärleken är stor, om partnern är otrogen
eller oseriös i relationen.
Faran är alltför stor att bli hivsmittad.
Det finns ingen partner i hela världen som
är värd en ny chans efter ett sådant beteende,
säger rådgivarna. Det gemensamma målet for
samlevnadsspalterna är att det unga Tanzania ska
räddas från att bli smittade av hiv.”
Fredrik Gladh har skrivit flera artiklar för
Uppsala Nya Tidning från Tanzania, bland
annat den 10 oktober ”Kryddnejlikor en
guldgruva för Zanzibar”
Fotvandring i Massajland
Äventyrarna Mikael och Titti Strandberg från
Dalarna har tillsammans med några vänner
gjort en lång och strapatsrik fotvandring i
Massajland med start i Kenya och avslutning
i Sametrakten i Tanzania. Vandringen gjordes
under juni-november år 2000 då det var extrem
torka som innebar extra svårigheter, bl. a. blev
man tvungen att överge sina två packåsnor.
Den märkliga expeditionen av konstiga
”Wazungus” blev trots att många levde på
svältgränsen gästfritt mottagna.
Nu reser paret runt i Sverige och föreläser
om Massajland. Man gjorde också en film
som visades i TV i januari. Hemmets Journal
berättar i nr 2/02 om expeditionen.
Zanzibar – the spice island
I Kenya Airways ombordtidning Msafiri
sommaren 2001, slogs Zanzibar upp stort
på åtta sidor som turistmål med The Peace
Memorial Museum på omslaget. Artikeln
är rikt illustrerad med fina fotografier av
Dennis Fairey som också skrivit texten. Där
finns även ett foto av slavmonumentet på
den gamla slavmarknaden vid Anglikanska
kyrkan som konstnären Sara Sörnäs gjorde vid
skulptörskolan i Bagamoyo
Swahiligudstjänst i nyrenoverade Lillkyrkan med
pensionerade missionär Ingemar Holmquist
Swahiliförsamlingen i Stockholm
har fått egen kyrka.
Swahiligudstjänsterna har sedan starten
hösten 1992 hållits i ett sidoskepp i den stora
S:t Clara kyrka. Gudstjänsterna har ibland
störts av andra besökare i kyrkan och det hålls
ofta konserter och andra engagemang som
avkortat gudstjänsten eller den uppskattade
kaffestunden efteråt.
I den så kallade Lillkyrkan vid kyrkogårdens
södra sida har swahiliförsamlingen nu
fått en egen kyrka och samlingslokal. Det
lilla kapellet har tidigare använts av den
koptiska församlingen men har under de
senaste åren stått oanvänt och varit i dåligt
skick. “Klarakyrkans grannar” bestående
av företagen runt kyrkan har bekostat
upprustning. Förutom kapell och kök finns där
ett sammanträdesrum och två inglasade rum
för enskilda samtal som man i många år saknat
i Klara kyrka. Första swahiligudstjänsten
hölls i Lillkyrkan den 17 februari i icke helt
färdiga lokaler.
Swahiliförsamlingens initiativtagare Overa
Sahlberg har för närvarande tjänst i Flen
och hennes man Carl-Erik driver en mycket
omfattande verksamhet i Klara kyrka med
många resor runt om i Sverige. Det gör
att gudstjänsterna ofta får ledas av någon
annan. Det blir en brist på kontinuitet och
engagemang som hämmar församlingsarbetet.
Många av de swahilitalande i Stockholm
är här bara för några månader eller år så
genomströmningen blir ganska stor. Det
behövs ständig nyrekrytering. Just nu saknas
både sångare och musiker. Försöken att kunna
finansiera någon som skulle kan ägna mer tid
åt swahiliförsamlingen har hittills inte burit
frukt.
Kilimanjaro
Söderut i Afrika – Safari från
Kilimanjaro till Kap
Ann Andrén LL-förlaget, Stockholm 2001
Ann Andrén som flera gånger medverkat i
Habari har givit ut en vacker bilderbok från
en resa till fyra länder i Afrika. Resan går till
Kenya, Tanzania, Namibia och Sydafrika. Ann
är konstnär och fotograf vilket syns på det fina
bildmaterialet i kombination med fint tryck
och formgivning.
Förlaget LL ger ut böcker med lättläst text
som vänder sig till barn och vuxna som av
olika anledningar har svårt att läsa. Bilderna
lockar till läsning av texten som ofta är så kort
så att den närmar sig karaktären av bildtexter.
Ann är främst fascinerad av den mångskiftande afrikanska naturen och djurlivet
men det finns med en hel del människor
också. Under tre veckor i Tanzania besöker
man nationalparkerna Kilimanjaro, Arusha,
Tarangire, Lake Manyara och N’gorongoro.
I Svenska Dagbladets resebilaga söndagen
den 27 januari berättar Lena Jönsson om en
Kilimanjarobestignaing. ”……det bestående
minnet av Kilimanjaro är utan tvekan
vandringen som helhet. Att befinna sig långt
från all bebyggelse på höjder som annars
Habari 1/2002 - sid 17
Gäster från Bagamoyo
Konsthögskolan på Skeppsholmen i Stockholm och Skulptörskolan
i Bagamoyo har ett utbyte inom Linneus-Palme programmet för
högskolor i rika resp. fattiga länder.
Utbytet har sina rötter i ett studiebesök
som Majgret Bjesse gjorde med några elever
från Skulptörskolan 1999. När det dessutom
visade sig skolans ”allt-i-allo” Armi
Rastenberger hade tagit hand en hel del om
Skulptörskolans primus motor Stanislav när
han en gång för länge sedan gick på KKH, var
utbytet redan lätt att ordna!
Under höstterminen har sålunda eleverna
Nura och Franco följt undervisningen på
KKH. Dessutom har Skulptörskolans lärare
”fundi” Maiko lett en workshop i träsnideri i
samband med ett 5 veckors besök i oktobernovember. Förra sommaren var professor
Heinrich Müllner från KKH på studiebesök
i Bagamoyo.
Nedan följer resultatet av intervjuer med
gästerna, gjorda av Eva Löfgren.
Maiko Anang’angola
Maiko Anangangola är född i Dar es
Salaam och brorson till den mycket kände
makondeskulptören Huseni Anangangola.
Det var hans farbror som lärde honom
skulptera vid 17 års ålder.
Mailkos pappa är mwakonde från
Tanzania och hans mamma mwakonde
från Mosambique. Idag bor Maiko med sin
mamma och sin familj, fru och fyra barn,
i byn Kelege utanför Bagamoyo. Det var
där han och Stanislaw Lux träffades 1989.
Maiko hade då en grupp med tio ungdomar,
de allra flesta från makondestammen, som
han lärde upp. Deras skulpturer köptes upp av
försäljarna från Mwenge, Dar es Salaam, för
att säljas vidare. Sedan 1995 har Maiko varit
lärare på Skulptörskolan tillsammans med
Stanilaw Lux.
Maiko har endast gått fem år i primärskolan
och talar mycket litet engelska. Dock är han en
kommunikativ begåvning och glad och öppen
så han får många kontakter trots brist på ett
gemensamt språk. Han var orolig för resan till
Sverige och hur det skulle gå att byta flygplan
i London. Efter terrorbombningarna blev det
ytterligare ett orosmoment. Men det gick bra
och han är mycket glad att vara i Sverige. Han
är imponerad av all konst som finns på gator
och torg och inte minst i tunnelbanan. När det
gäller vädret så tycker han det är underligt att
det blir kallare när solen skiner.
Just nu har han en skulptörkurs för fem
elever på Konsthögskolan. När vi besökte
skolan hade eleverna nästan blivit klara med
sina afrikanska masker. De snidar i päronträ
och med traditionella verktyg. Alla elever är
kvinnor och de tycker att det är ett mycket
hårdare och mer tidskrävande arbete än de
kunnat föreställa sig. De tycker också det
är ovant att sitta på golvet och arbeta men
resultatet är över förväntan. De verkar mycket
nöjda med att ha fått denna unika möjlighet
och prisar Maiko som lärare.
ung brukade hon göra figurer i lera och fläta
mattor med mönster.
Nura började som praktikant vid skolan 1998
och antogs till skolan följande år tillsammans
med fyra andra flickor. Hon har fått utstå en
hel del gliringar och motstånd för att hon
gett sig in på ett manligt arbete. Kvinnliga
konstnärer och konsthantverkare i Tanzania
arbetar mest med lera, flätning av mattor
och korgar samt batik. Väldigt få tecknar och
målar och de få som försökt sig på träskulptur
är verkligen pionjärer. Det anses dessutom
som fysiskt tungt.
Speciellt nu känner hon ett starkt tryck från
familj och omgivning att kunna visa upp
resultat och framgång efter Sverigevistelsen.
Hittills tycker hon att hon lärt sig väldigt
lite som hon kan tillämpa hemma. På
Konsthögskolan har hon exempelvis arbetat
med videodesign och bildbehandling men hon
ser ingen möjlighet att kunna skaffa en egen
dator. Hon drömmer om att kunna återvända
med ett startkapital i form av pengar eller en
dator för att kunna starta egen verksamhet och
kunna försörja sig.
Franco Kafrica
Nura Msabaha
Nura är född 1987 i kuststaden Lindi men
flyttade sedan med familjen till Songea där
hon gick i primärskola. Hon återvände till
kusten för att gå i sekundärskola i Mtwara
och familjen bor numera i Dar es Salaam.
Genom en farbror som är läkare i Bagamoyo
kom hon i kontakt med Skulptörskolan. Som
sid 18 - Habari 1/2002
Franco Kafrica är född i Akchaka i
Karagwedistriktet nära Rwanda. Hans farfar
var den mäktige hövdingen Lumanyika. När
Franco var liten flyttade hans föräldrar till
södra Uganda där han växte upp och gick i
grundskola. Han har gått i sekundärskola i
Dar es Salaam. Franco började tidigt teckna
och göra figurer i lera. Han kom i kontakt
med skulptörskolan via släktingar och följde
undervisningen till och från som extraelev
för att slutligen bli antagen som ordinarie
elev 1998. Han har arbetat som konstlärare
på Masama Internationella skola i Bagamoyo.
Han har även hunnit med att arbeta som
mekaniker och ett halvt år som fiskare i
Mteradammen.
Franco är en glad prick som guidat och hjälpt
många av skolans besökare genom åren och
lärt sig några svenska fraser. En av besökarna
var en ung dam från Kanada som studerade
dans på kulturskolan i Bagamoyo. Sedan några
månader är de gifta.
Samling kring utställning av skulpturer från Skulptörskolan i Bagamoyo, projektledaren
säljer lotter i bakgrunden
Nura och elev vid Konsthögskolan
beundrar ett resultat av Maikos workshop
Bagamoyo-kväll på
Kungliga Konsthögskolan
Text: Lars Asker
Foto: Katharina Beck-Friis
Den 7 november arrangerade
Konsthögskolan och Svetan en
Bagamoyokväll på i Konsthögskolans
lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Anledningen var utbytet mellan
skolorna och gästerna från Bagamoyo.
Det började med landgångar, öl och
mingel i den stora studio på bottenplanet där
läraren Maiko Anang’ola från Bagamoyo
höll sin skulptörworkshop. Elevarbetena
var utställda liksom en del av de arbeten
utbyteseleverna Franco Kafrica och Nura
Msabaha arbetat med. Professor Heinrich
Müllner som varit i Bagamoyo med några
elever från Konsthögskolan var naturligtvis
där. Bland gästerna syntes också den annars så
tillbakadragne tanzaniska konstnären Charles
Njau.
En trappa upp fanns mera arbeten från
skulptörskolan
i
Bagamoyo
utställda
tillsammans med ett fint huvud som lottades ut.
Vi fick också se den film om skulptörskolan
som många av Habaris läsare redan sett men
dessutom en film av Lena Birgitsdotter som
gjort ett examensarbete om skulptörskolan.
Filmen bestod av intervjuer med några av
eleverna i Bagamoyo om deras bakgrund och
framtidsplaner.
Leveransen av Jesper Kirknaes fina
makondebok som vi presenterade i Habari
nr 4/01 kom tyvärr för sent för boken skulle
kunna bjudas ut under kvällen. Men Svetans
medlemmar kan fortfarande att köpa direkt
från förlaget till rabatterat pris.
Maiko som återvände till Bagamoyo redan
i november för att ta över efter Stanislav Lux
hann med en studieresa till Åland. Där fick
han fick bekanta sig med Runar Salminens
träsniderier och besöka flera gallerier och en
konstglashytta.
Nura och Franco fick tillfälle att se på och
även prova på att skulptera i is i Kiruna.
Det är nu dags för en utvärdering och
översyn av utbytesprogrammet. Det har visat
sig att förberedelserna inte varit tillräckliga
för ett helt lyckat utbyte vilket lett till att
förväntningarna från båda håll inte varit
riktigt realistiska. Både för skolorna och
Svetan har det inneburit betydligt mer arbete
än vad som förutsetts. Tanzanierna har haft
svårt att tillgodogöra sig det självtändiga
studiesättet på Konsthögskolan och har
hämmats av studieovana och för grund
teoretisk bakgrund.
Ovan: Konshögskolans samordnare för utbytet Armi Rastenberger talar till gästerna
Nedan fr.v.: Nura, Sten Löfgren, fundi Maiko, Franco, professor Heinrich Müllner
Habari 1/2002 - sid 19
Haya-folkets
traditionella kultur
Bo Svensson berättar här om bakgrunden till de lokala ansträngningar som nu görs att nu bevara wahayas traditionella kultur.
Jag arbetade under åren 1995 till 2000
som rådgivare åt Tanzanias organisation av
personer med rörelsehinder, eller CHAWATA
som är förkortningen på swahili (Chama cha
Walemavu Tanzania). Jag var stationerad i
Kageraregionen och kom då att samarbeta
mycket med CHAWATA-Kagera: s regionala
sekreterare
Kaganzi
Rutachwamagayo.
Vi åkte runt i hela regionen och bildade
lokalavdelningar och höll seminarier. Under
våra resor berättade Kaganzi ofta lokala
historier om heliga platser där förr kungen eller
någon annan viktig person i det traditionella
hayasamhället hade bott. Men det tog lång
tid innan Kaganzi berättade att han räknade
sig som traditionalist d.v.s. han omfattade
religionen och traditionerna från tiden innan
kristendom och islam kom till området.
Kaganzi växte upp i en kristen miljö men
p.g.a. hans funktionshinder (polioskador i
båda benen) så kom han att tillbringa den
mesta tiden av sin barndom i hemmet där
han lyssnade på äldre personer som berättade
historier om haya-traditionen. Hans farfar var
vicekung och en känd krigare vilket bidrog
till att många äldre traditionalister kom till
Kaganzi´s hem.
Men det var först i 20-årsåldern som han
förstod den religiösa delen av haya-traditionen.
Hans fru hade utvalts av förfädernas andar
redan i ungdomsåren. Detta tillsammans med
Kaganzi´s rika kunskaper om haya-berättelser
gjorde att hans intresse väcktes för alla
aspekter av hayafolkets traditioner.
Han och hans fru hade stora problem att
bl.a. bygga ett hus för initieringsriter eftersom
bådas släktingar var kristna och kraftigt
emot den traditionella religionen. Men efter
att fått starkt stöd från den siste kungen av
Kyamtwara, E. Rukamba, så lyckades de
uppföra en mindre byggnad på sin tomt.
Kaganzi säger att det inte är något fritt val
att ägna sig åt dessa traditionella riter eftersom
andarna själva väljer vem de vill utse. Men
de utvalda har stora problem i dagens värld
eftersom klanerna och de traditionella
kungarna inte beskyddar traditionerna. Även
om det råder religionsfrihet i dagens Tanzania
så räknar inte regeringen traditionella präster
som andliga ledare jämbördiga med kristna
präster, imamer eller hindupräster. Det är till
och med så att många människor anklagar
traditionella specialister för olika nutida
samhälleliga grymheter såsom mord på äldre
kvinnor, våldtäkter på flickor, barnamord mm.
I många familjer så utstöts personer som har
traditionella trosföreställningar.
I den traditionella religionen finns tankar
om att bevara naturen men nu förstörs den
och gamla kunskaper om medicinalväxter
försvinner även om traditionella doktorer och
barnmorskor fortfarande har stort förtroende
bland folk.
Kaganzi har tillsammans med likasinnade
bildat en organisation kallad TIDERAF vars
syfte är att:
- Återupprätta självförtroendet bland
traditionella specialister i Buhaya.
- Att utveckla andlig mognad bland de
troende.
- Att rusta upp och bevara traditionella
heliga platser.
- Att forska om och dokumentera
hayafolkets traditioner och religion.
- Att skydda hotade medicinsk växter.
Kaganzi vill gärna komma i kontakt med
personer som är intresserad av hayafolkets
traditionella liv för att utbyta erfarenheter och
ev. stödja hans arbete. Han kan nås på adress:
Kaganzi Rutachwamagayo
c/o TIDERAF P.O. Box 10211
Dar es Salaam, TANZANIA
Forum Syd är en politiskt och religiöst obunden organisation för samarbete inom folkrörelsebiståndet med 150 medlemsorganisationer. Forum Syd har cirka 50 biståndsarbetare i Kambodja, Nicaragua, Tanzania, Zimbabwe och Guatemala.
• Två folkhögskolerådgivare
Du ska fungera som rådgivare till en grupp av folkhögskolor (3–6 stycken) varav en kommer att bli ”main duty
station”. Du ska tillsammans med rektor och personal
finna, föreslå, planera och genomföra förändringar i skolornas planeringssystem, ledning, kursutbud, marknadsföring. Du ska också jobba med behovsinvetering av nya
kurser och inkomstskapande aktiviteter av alla slag.
• Organisationsrådgivare 4H Arusha
Du ska fortsätta en redan påbörjad uppbyggand av 4Hverksamhet i Arusharegionen, norra Tanzania.
• Organisationsutvecklare till ZANAB,
Synskadades förening på Zanzibar
Du ska försöka bidra till att ZANABs verksamhet kommer att omfatta fler synskadade och att föreningen kommer att fungera bättre och effektivare för synskadade
på Zanzibar.
• Rådgivare till CHAWATA, rörelsehindrades förening i Tanzania
Du ska försöka bidra till att CHAWATAs verksamhet
kommer att omfatta fler personer med rörelsehinder
och att föreningen kommer att fungera bättre och effektivare på flera plan.
Vi erbjuder ett spännande och utmanande arbete på två
års kontrakt samt betald förberedelseutbildning. För mer
information om tjänster skicka snarast en intresseanmälan i form av e-post eller vykort.Vi skickar därefter
ansökningshandlingar, information om sökt tjänst och
villkor till de som är kvalificerade. Gå även in på vår
hemsida www.forumsyd.se för att läsa mer om utlysta
tjänster. Ansökan måste vara oss tillhanda senast den 19
april 2002.
Forum Syd • Box 154 07 • 104 65 Stockholm
e-post: [email protected]