Ladda ner PDF

IVA
AKT U E LLT NR 3 20 15. GRUN DA D 193 0
ANNE-MARIE EKLUND LÖWINDER
Hon har nyckel till
säkerhet på nätet
DN-bloggare först att
få IVA:s journalistpris
Anders Borg: Afrika kan
bli motor för Europa
Karolinska tar
sikte på nästa nivå 18
Plasthoj gjorde praktvurpa 34
IVA OPINION
Björn O. Nilsson
Fram tonar det en bild
av det attraktiva Sverige
F
ör några veckor sedan kom ett
riktigt glädjebesked för Sverige.
Läkemedelsjätten Astra Zeneca ska
bygga en ny anläggning för produktion av biologiska läkemedel
granne med världens största pillerfabrik i
Gärtuna, utanför Södertälje.
»Att Astra Zenecas
franske vd, Pascal
Soriot, valde Gärtuna har inte ett
dugg med snällhet
att göra, eller eventuell kompensation
för tidigare nedlagda
FoU-anläggningar
i Södertälje och
Lund.«
2
Den nya fabriken, som är en investering på drygt två miljarder kronor, är
det första steget i en utbyggnad som kan
följas av ytterligare steg. Totalt kan den
samlade investeringen i Gärtuna i så fall
handla om i storleksordningen drygt
åtta miljarder kronor.
Det här visar att Sverige är konkurrenskraftigt inom ett viktigt högteknikområde: livsvetenskap. En krisstämplad
bransch som senaste åren utretts på
längden och tvären i jakten på en patentmedicin för att tillfriskna.
Självklart fanns säkert flera andra länder i kulisserna beredda med
förmånliga villkor för chansen att ta
hand om den här fabriken. Vi lever i en
konkurrensutsatt, globaliserad, digitaliserad och urbaniserad värld. Sverige
måste hela tiden visa och bevisa att vi
är ett attraktivt land för talang, kapital
och företag.
Vi mäts och jämförs ständigt med
andra länder. Vare sig vi vill det, eller
inte.
Listan på internationella rankningar
för att jämföra länder kan göras nästan
hur lång som helst: PISA, World Transparency Index, EU Transparency Index,
EU Innovation Scoreboard, Ease of
doing business, Global Entrepreneurship Monitor och Shanghai ARWU. Bara
för att ta några exempel.
Det är viktigt att vi tar de här jämfö-
»Tidigare satt
styrelseordförande på samma
våningsplan som
vd:n, det har vi
ändrat på. Vi har dessutom
murat igen trappan mellan
våningarna.«
»Det viktigaste är att
kunna de
fyra räknesätten. Sedan
är det ju bra att
ha en idé vad man vill
göra.«
Frank Vang-Jensen, ny vd för Handelsbanken efter Pär Boman som blivit ordförande i banken, till DI.
Rune Andersson, Årets företagare 2009,
i DI om vad som krävs för att vinna priset.
relserna och listningarna på allvar. Titt
som tätt förklaras de bort.
Och visst är det lätt att vara kritisk
till listor och vad de egentligen mäter.
Men sammantaget ger dessa rankningar ändå någon slags bild av Sverige
som jag kan känna igen: ett stabilt och
relativt jämställt land, bra satsningar
på FoU, för få nya företag, vissa svårigheter att göra affärer och en skola som
befinner sig på ett sluttande plan. En
god position för våra bästa universitet.
Tillsammans med våra nordiska grannar ligger vi topp när det gäller trygghet, låg korruption, stabil ekonomi och
välbefinnande.
Ja, fram tonar en bild av Sverige.
Det är den Sverigebilden som sprids till
studenter, forskare, experter, bolag och
investerare. Den bilden måste bli ännu
attraktivare för att fortsatt locka talang,
kapital och företag till Sverige.
Att Astra Zenecas franske vd, Pascal
Soriot, valde Gärtuna för bolagets nya
fabrik har inte ett dugg med snällhet att
göra, eller eventuell kompensation för
tidigare nedlagda FoU-anläggningar i
Södertälje och Lund.
Det beror enbart på vårt starka
kunnande inom området biologiska läkemedel. Vi har stark forskning och en
lång tradition med läkemedelsföretag
som Kabi, Pharmacia, Octopharma,
SOBI och Pfizers produktionsanläggning i Strängnäs. Säkert har också
SciLifeLab och proteinkartläggningen
under ledning av Mathias Uhlén spelat
en viktig roll.
Ja, det är därför, och enbart därför,
Sverige är attraktivt för det nya initiativet av Astra Zeneca.
13
teraelektronvolt,
(TeV) är den nya
rekordnivån när
protonstrålar
krockar i partikelacceleratorn i Cern.
Gamla rekordet från
2012 var på 8 TeV.
»Det är ju
värre än när
Nacka Skoglund gick till
AIK från Hammarby 1949«
Ny Teknik försöker beskriva vad det
innebär att Martin Lundstedt lämnar
Scania för att istället bli vd för AB Volvo.
IVA AKTUELLT
IVA INNEHÅLL
14
8
26
4 IVA lagar mat på rester i Almedalen
Det blir restfest och disco i Almedalen när IVA visar hur enkelt det är att laga
god mat på överblivna råvaror. Seminarieprogrammet innehåller i övrigt
forskningspolitik, framtidens elanvändning och vår svenska attraktionskraft.
7 IFG satsar stort för att nå fler
Ledarskapsprogrammet IFG fyller fyrtiofem och nysatsar för att nå fler.
– Vi öppnar nu för ett nytt nomineringsförfarande till den här exklusiva
gruppen forskningsledare, säger Maria Dollhopf, ansvarig för IFG.
14 Bloggare får IVA:s nya pris
18
34
8 Hon är Sveriges
säkerhetsguru
Första mejlet skickade hon redan 1981.
Drygt trettio år senare år valdes AnneMarie Eklund Löwinder, säkerhetschef
på .SE, in i Internet Hall of Fame.
– Säkerhet blir i allt större utsträckning
ett affärsargument. Det händer så mycket
konstiga saker på internet att folk faktiskt
börjar fundera på de här frågorna när de
ska köpa en ny lösning.
Bloggaren och DN-journalisten Anders Bolling får IVA:s nyinstiftade pris för
vetenskaplighet inom journalistik: Hans Bergström-priset.
18 Rektorn vill lyfta KI till global elitnivå
Karolinska institutet är Sveriges högst rankade universitet. Och nu vill KI vidare
uppåt. Målet är att nå toppklass också globalt. Rektor Anders Hamsten är
ansvarig för strategin och leder marschen mot toppen.
IVA
Karolinska tar
sikte på nästa nivå 18
Plasthoj gjorde praktvurpa 34
AKT U E L LT N R 3 2 015. GRU N DAD 1930
ANNE-MARIE EKLUND LÖWINDER
Hon har nyckel till
säkerhet på nätet
28 En föråldrad skola måste utnyttja tekniken bättre
Modellen med klassrum och 25 elever är föråldrad. Med digital teknik förändras
lärarens roll och elevernas arbete. Mycket av inlärningen kan ske med inspelade lektioner. Tiden i klassrummet kan utnyttjas till fördjupning, skriver Gunilla Svingby.
34 Plasthojen förpassades till evigheten
Den svenska plastcykeln Itera marknadsfördes som Evighetsmaskinen, en
cykel som kunde rulla på i decennier utan att rosta, utan att naven behövde
smörjas och med potential att säljas i miljontals exemplar över hela världen.
Efter tre år lades tillverkningen ner, utan att försäljningen någonsin tagit fart.
DN-bloggare först att
få IVA:s journalistpris
Anders Borg: Afrika kan
bli motor för Europa
Omslagsfoto: Daniel Roos
30–33 Noterat från IVA.
Anders Borg om Afrika
Mingel på vårfesten
Nya ledamöter
IVA AKTUELLT ges ut av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Besöksadress: Grev Turegatan 16. Postadress: Box 5073, SE-102 42 Stockholm. Telefon växel: 08-791 29 00. Fax: 08-611 56 23. Webbplats: www.iva.se
Ansvarig utgivare: Björn O. Nilsson, 08-791 29 71, e-post: [email protected] Chefredaktör: Lars Nilsson, 08-791 29 17, e-post: [email protected]
AD: John Bark. Layout: Johan Holm, Mediagnos. Redaktionen e-post: [email protected] Prenumeration e-post: [email protected] Annonser: Falk Media. E-post: [email protected]
Tryck: V-Tab, Vimmerby 2015. Upplaga: 7 000 exemplar. ISSN: 1401-1999
Allt material publiceras och lagras även elektroniskt. Förbehåll mot detta måste meddelas i förväg, men medges som regel ej.
IVA AKTUELLT
3
IVA AKTUELLT
IVA I ALMEDALEN
Visar vägen med
restfest och disco
Det blir restfest och disco i Almedalen när IVA visar hur enkelt det är att laga god mat
på överblivna råvaror. Seminarieprogrammet är som alltid en näringsrik pyttipanna på
akademiens hjärtefrågor: forskningspolitik, framtidens elanvändning och vår svenska
attraktionskraft.
Parkeringsplatsen utanför
hotell Clarion Wisby kommer
i början av Almedalsveckan att
förvandlas till ett resurseffektivt ”schnippeldisco”. IVA ska
laga mat på restprodukter och
överblivna råvaror, dessutom
serveras musik och gästerna
får självklart lära sig hur man
undviker matsvinn.
Rester från köket är det nya
trendkäket på restauranger
runt om i världen. Det är ett
sätt att rikta strålkastarljuset
mot det stora matslöseriet.
Bara i Sverige slänger vi 1,2 miljoner ton mat varje år, cirka 127
kilo per person. Hälften av det
som går i soptunnan är ätbart.
– Dagens ohållbara matsvinn är samtidigt en kritisk
framtidsfråga och en stor
möjlighet för våra företag och
myndigheter att skapa nya
modeller för resurseffektivitet,
säger Caroline Ankarcrona,
huvudprojektledare för Resurseffektiva Affärsmodeller.
Projektet fokuserar förutom
på livsmedelssektorn även på
insatsvaror, konsumentprodukter, kapitalvaror och infrastruktur. Syftet är att identifiera
och främja miljösmarta och
lönsamma affärsmodeller.
Det är sjunde året i rad som
IVA är på plats under Almedalsveckan, som i år genomförs
28 juni till 5 juli. Som vanligt
är det ett digert program som
IVA bjuder på, koncentrerat till
början av veckan.
– Det har blivit självklart för
akademien att delta i Almedalen. Där finns hela vårt nätverk
och med vår trovärdighet i sak4
AKADEMIER
Rådgivare till EUkommissionen
EU-kommissionens president
Jean-Claude
Juncker har
godkänt forskningskommissionär Moedas förslag om
vetenskaplig rådgivning. Det
innebär att kommissionen
samverkar och drar nytta av
de europeiska akademiernas
expertis.
– Att det skapas en mekanism
för Europas akademier att bidra
med oberoende råd och underlag för beslut för utvecklingen
av EU är mycket positivt, säger
Johan Weigelt, akademisekreterare och ansvarig för internationella frågor på IVA.
FELLOWSHIP
Nya inspiratörer
hos prins Daniel
Parkeringsplatsen utanför Clarion Wisby förvandlas till något ett utomhuskök
när IVA visar hur man lagar mat på restprodukter. Bilden är från Donners plats.
Caroline
Ankarcrona.
Johan
Carlstedt.
frågor drar vi en stor publik till
våra arrangemang, säger Björn
O. Nilsson, vd för IVA.
På sex seminarier under två
dagar, måndag och onsdag,
avhandlas några av IVA:s
hjärtefrågor: framtidens
elanvändning, styrelserna på
våra universitet och högskolor,
politikens påverkan på elanvändning och ska alla lärosäten
verkligen göra samma sak?
Projektet Attraktionskraft
för hållbar tillväxt, som lanserades i Almedalen förra året, håller
ett seminarium om hur politiken
kan bidra till ökad svensk attraktions- och konkurrenskraft. En
av de medverkande är framtids-
minister Kristina Persson.
– Jag ser fram emot en spännande diskussion med Kristina
Persson om möjligheterna
till långsiktighet i politiken,
inte minst mot bakgrund av
situationen för regering och
riksdag just nu, säger Johan
Carlstedt, huvudprojektledare
för projektet.
Almedalsveckan fortsätter att
vara Sveriges största politiska
mötesplats. Valåret 2014 kunde
arrangören räkna in drygt 35 000
besökare, 3 500 evenemang och
nästan 1 500 arrangörer.
Organisationen bakom
Almedalsveckan, som nu är
åtta dagar, är lite försiktiga i
prognosen för 2015 och tror att
besökarantalet ligger still och
antalet evenemang kommer
att minska med ungefär tio
procent. Välfärdsfrågorna,
vård och omsorg, håller
ställningarna som populäraste
ämnen följt av utbildning och
sysselsättning.
LARS NILSSON
Prins Daniels Fellowship har knutit
nya entreprenörer
och företagsledare
till projektet som
ska fungera som
inspiratörer på besöken på gymnasieskolor och universitet: Victoria
Carlsson och Sofie
Stenmark, Yollibox,
Elin Kling, The Wall, Lisa Lindström, Doberman, Susanne
Najafi (övre bilden), Unity
Beauty Group, Anna Omstedt
Lindgren, MedUniverse, Lena
Patriksson Keller, Patriksson
communication, Anna Stenberg, Women Executive Search
och Caroline Walerud (nedre
bilden), Volumental.
ROBOTFORSKNING
Wallenberg
miljardsatsar
Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse gör en tioårig miljardsatsning på forskning inom autonoma system och utveckling av
mjukvara. Forskningsprogrammet Wallenberg Autonomous
Systems Program, WASP, är en
satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering placerat
vid Chalmers, KTH, Linköpings
och Lunds universitet.
IVA AKTUELLT
IVA AKTUELLT
NYTT IVA-PROJEKT: INNOVATION I SKOGSNÄRINGEN
Det gröna guldets potential
Drygt en tredjedel av Sveriges
exportvärde kommer från
skogsindustrin. Dessutom
behövs, till skillnad från flera
andra exportstarka branscher,
nästan ingen import av insatsvaror. Handelsnettot blir
därför betydande.
Men den traditionstunga
branschen är inte problemfri.
Lönsamheten är låg och minskad efterfrågan på exempelvis
tidningspapper genom den
snabbt ökande digitaliseringen
har satt sina spår.
Under årets Almedalsvecka
planerar IVA därför att lansera
ett projekt: Innovation i Skogsnäringen.
– I projektet ska vi identifiera
vilka möjligheter till utveckling
som finns att hämta i skogsnäringen, säger Hampus Lindh
som är projektledare.
Projektet, som ska pågå i ett
och ett halvt år, ska inte bara
utreda möjligheter, utan också
lägga fram konkreta förslag
som kan leda till innovationer.
– Det handlar förstås också
om att bidra till att nya jobb
FOTO: MICHAEL EKSTRAND
Lönsamheten i skogsindustrin är låg och antalet nya innovativa
produkter litet. Men skogen är en mycket viktig bransch och har
potential att även i fortsättningen vara en guldgruva för svensk
ekonomi.
uppstår, men
framför allt att
realisera den
stora potential
som skogsnäringen besitter.
Forskning,
Hampus Lindh.
innovation
och produktutveckling är väsentliga för att få
högre fart i skogsbranschen.
– På IVA har vi ju länge jobbat
med innovationsfrågor, så det
gör oss till en lämplig arena
även för skogsbranschen.
Skogen har släpat efter en del
när det gäller att utveckla och
marknadsföra nya biobaserade
produkter.
– Branschen har också svårt
att omsätta FoU till produkter.
Men eftersom alla branscher siktar mot hållbarhet,
återvinning och klimatanpassade produkter, så borde en
innovativ skogsbransch ha rena
straffsparksläget.
– Det finns mer på plussidan.
Tillgången till råvara är ju god.
Och skogsbolagens anlägg-
Projektet Innovation i skogsnäringen lanseras vid ett seminarium i Almedalen
måndagen 29 juni på Hästgatan 2. Mer information om IVA:s aktiviteter under
politikerveckan finns på sidan 33.
ningar är moderna med mycket
effektiva tillverkningsprocesser.
I det planerade IVA-projektet,
där detaljerna i upplägget just
nu finslipas, kommer arbetet
att bedrivas i flera arbetsgrupper. Även en grupp med politiker, med uppgift att titta tvärs
över de olika delområdena,
kommer att ingå.
– Våra slutsatser och förslag
ska nå de stora skogsbolagen,
som aktivt kommer att delta
i projektarbetet. Men det är
också väsentligt att politiker,
myndigheter och departement
lyssnar för att se till att skogen
fortsätter att bygga vårt välstånd, säger Hampus Lindh.
PÄR RÖNNBERG
Pappersbruket Fengersfors i Åmål kommun får ta emot utmärkelsen Årets industriminne 2015 för ”omvandlingen av en överbliven
processindustri till en spännande arena för
industrihistoria, konstnärligt skapande och
företagande”.
Fengersfors ligger i Dalslands skogstrakter
och brukets historia speglar en viktig del av
Sveriges industriella historia. Först genom
järnhantering från 1796, och sedan när tiderna
förändrades, genom tillverkning av massa och
papper. Men 1977 lade sig röken, maskinerna
tystnade och arbetstillfällena försvann.
En viktig del av brukets nya identitet är konstnärskollektivet Not Quite, som gett Fengersfors
en ny kraftinjektion.
IVA AKTUELLT
FOTO: ERIC JULIHN
Fengersfors
Årets
industriminne
Varje år sedan 1995
delar Svenska Industriminnesföreningen,
SIM, ut utmärkelsen
Årets industriminne.
5
IVA AKTUELLT
Mats Blomqvist (längst till höger) på lilla högteknikföretaget Optoskand var
med på en studieresa till Sydkorea 2013. Gruppen från IFG besökte bland annat
Samsung Electronics och fick se den här modellen av Samsung Digital City.
IFG siktar på att nå fler
LEDARSKAPSPROGRAMMET PÅ IVA
Ledarskapsprogrammet IFG fyller fyrtiofem och nysatsar för att nå fler.
– Vi öppnar nu för ett nytt nomineringsförfarande till den här exklusiva gruppen
forskningsledare, säger Maria Dollhopf, ansvarig för IFG. IVA tar nu dessutom emot
intresseanmälningar löpande under året.
Redan 1970 drog IVA igång
det unika ledarskapsprogrammet för yngre chefer inom
forskning och utveckling. Tanken bakom IFG är att utveckla
nästa generation FoU-ledare
inom företag, organisationer
och myndigheter. Det sker genom att femton personer från
olika branscher, alla rekommenderade av IVA-ledamöter,
väljs ut för att under tre år ingå
i IFG. Fem nya personer antas
varje år. Tillsammans sitter
den här exklusiva gruppen på
omfattande branschöverskridande kunskap och värdefull
kompetens. Programmet
bygger på kollegialt lärande:
gruppen lär av varandra och
varandras företag och organisationer.
Det sker i första hand genom
korta studiebesök på varandras
arbetsplatser och genom en,
årlig, veckolång studieresa till
ett land som är intressant ur
6
forskningsoch innovationssynpunkt.
– För att IFG
ska fungera
är sammansättningen av
Maria Dollhopf.
gruppen viktig.
Tanken är att
medlemmarna tillsammans ska
ha en tvärvetenskaplig kompetens som täcker in en stor del
av det svenska näringslivets
bredd, säger Maria Dollhopf.
Ett led i det arbetet är att nu
också bredda rekryteringen
till IFG. Fler får möjlighet att
nominera och det går utmärkt
att anmäla sig själv.
En person som uppskattar
värdet av kollegialt lärande
är Mats Blomqvist på det lilla
högteknikföretaget Optoskand
i Mölndal. Bolaget som har
nästan 80 medarbetare, var
fjärde är akademiker, utvecklar
komponenter till lasersystem
för skärande bearbetning.
Han var medlem av IFG åren
2012–2014.
– Det var tre lärorika år. Jag
fick tillfälle att besöka och se industrier jag inte kände till, möta
driftiga personer och bli del
av ett fantastiskt nätverk som
bubblade av frågor, säger han.
Mats Blomqvist uppskattade
till exempel mycket att se hur
storföretag jobbade med ”lean”.
– Det var nyttigt att se att
frågeställningarna och diskussionerna liknade våra egna,
säger han.
För Helena Malmqvist, som
jobbar med samverkansfrågor
på ABB, var det viktigaste det
nätverk hon byggde mot akademi och myndigheter.
– Vi hade många bra diskussioner om svensk forskningspolitik och samverkan, säger hon.
När hon tog emot hemma i
Västerås var det ABB:s avancerade labb och karriärvägar för
tekniska experter som intresserade kollegorna.
– Det blev en lång dragning
och många frågor om hur vi
organiserar karriärer utan att
experter och forskare behöver bli chefer, säger Helena
Malmqvist.
LARS NILSSON
ETT PROGRAM PÅ TRE ÅR
IFG är ett ledarskapsprogram för
unga FoU-ledare. Gruppen består av
15 medlemmar som alla har ledningsansvar inom forskning och utveckling.
De är alla utvalda för en period på tre
år. Programmet, som IVA driver sedan
1970, bygger på kollegialt lärande och
studiebesök på deltagarnas företag och
organisationer. Gruppen gör varje år
fem heldagsbesök inom landet och en
veckolång utlandsresa. Ett hundratal
medlemmar ingår i ett alumni-nätverk
och varje år ordnar IFG ett öppet seminarium på ett aktuellt tema.
Intresseanmälningar och mer information finns på iva.se/om-iva/IFG/.
IVA AKTUELLT
Styrelsemöte eller utbildning,
frukostmöte eller bolagsstämma?
Vi kan erbjuda ett varierat utbud av
mötesmiljöer och genomgående en hög
standard på konferensteknik.
I den vackra festvåningen i vitt och guld
serveras våra måltider. Restaurang
Grodan belägen i samma fastighet står
för allt det läckra på tallriken.
Vi välkomnar alltid till visning, så ring
oss på 08-791 30 00 och boka en dag
som passar dig.
Vi är stolta innehavare
av Svenska Mötens 5 kronor
Grev Turegatan 16 Stockholm www.ivaskonferens.se
IVA INTERVJU: ANNE-MARIE EKLUND LÖWINDER
Säkerhetsgurun
som vakar
över internet
TEXT: ANDERS THORESSON FOTO: DANIEL ROOS
Första mejlet skickade hon redan 1981,
som nybliven ADB-student på Stockholms
universitet. Drygt trettio år senare år valdes
Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på .SE, in i Internet Hall of Fame.
– Säkerhet blir i allt större utsträckning
ett affärsargument. Det händer så mycket
konstiga saker på internet att folk faktiskt
börjar fundera på de här frågorna när de
ska köpa en ny lösning.
»
8
IVA AKTUELLT
IVA AKTUELLT
9
IVA INTERVJU: ANNE-MARIE EKLUND LÖWINDER
»Ett helt säkert system skulle antingen bli
alldeles för dyrt eller helt omöjligt att använda.«
T
vå gånger varje år sätter
sig Anne-Marie Eklund
Löwinder på ett flygplan
till USA med en väldigt
speciell nyckel i packningen. Målet är den lilla staden Culpeper,
en bit utanför Washington DC.
Framme på destinationen, en anonym byggnad där företag och organisationer hyr plats för känslig utrusting,
legitimerar hon sig, går igenom en
metalldetektor, passerar in genom en
dörr, har 30 sekunder på sig att skriva
in sig i en besökslogg innan nästa dörr
öppnar sig. Också denna gång måste
hon passera in på 30 sekunder. I nästa
rum väntar två kassaskåp. I det ena
finns små fack, och med sin nyckel
låser hon upp sitt eget fack.
Ur facket plockar hon, fortfarande
övervakad av beväpnade vakter och en
revisor, som ser till att processen följs
till punkt och pricka, en plastpåse som
som inte går att återförsluta när den
en gång öppnats. I den ligger ett smart
kort. Sedan är det dags att skrida till
verket.
Enligt Anne-Marie Eklund Löwinder, som är säkerhetschef på .SE
och den första svensk att bli invald i
Internet Hall of Fame, är det omöjligt
att uppnå en hundraprocentig säkerhet på nätet.
– Ett helt säkert system skulle
antingen bli alldeles för dyrt eller helt
omöjligt att använda. Det viktigaste är
därför att man hela tiden gör riskbedömningar: Om vi gör så här, vilka
konsekvenser får det, vad kan vi göra
för att minska riskerna och vilka kvarstående problem kan vi leva med?
Precis en sådan riskanalys ligger
också bakom de rigorösa säkerhetsarrangemangen i det välskyddade rummet i Culpeper. Anne-Marie Eklund
Löwinders uppdrag är att tillsammans
med en handfull andra särskilt utvalda
personer från olika kontinenter, så
kallade kryptoofficerare, signera och
därmed garantera riktigheten i DNS.
Domännamnssystemet är det
adressregister som gör att vi kan
använda domännamn istället för
sifferbaserade ip-adresser när vi
använder internet. De smarta kort
som kryptoofficerarna plockar ur sina
respektive plastpåsar används för
att skapa de digitala signaturer som
bekräftar riktigheten i DNS-systemet.
Tack vare en relativt ny teknik som
fått namnet DNSSEC finns möjligheten att kontrollera att en webbadress
verkligen leder till rätt webbserver och
inte en kopia vars syfte är att lura av
dig användarnamn och lösenord.
Anne-Marie Eklund Löwinder
har levt med de frågeställningar som
kretsar kring nätsäkerhet sedan långt
innan Zuckerberg startade Facebook.
Sitt första mejl skickade hon 1981, som
student på Institutionen för ADB vid
Stockholms universitet. Efter att ha
haft bland andra Statskontoret och ITkommissionen som arbetsgivare nappade hon på erbjudandet att först bli
projektledare och sedan säkerhetschef
på Stiftelsen för Internetinfrastruktur,
mer känd som .SE. Stiftelsens viktigaste uppgift i dag är att sköta driften
av den svenska toppdomänen .se.
– Jag har alltid varit intresserad
av både kommunikation och säkerhet. I många år var det på en väldigt
teoretisk och strategisk nivå. Till slut
fick jag lust att stoppa ner fingrarna i
syltburken och göra på riktigt. När jag
fick frågan om att bli säkerhetschef på
.SE var det lätt att tacka ja.
På hennes och hennes medarbetares axlar vilar därmed en stor del av
ansvaret för att du verkligen kommer
till IVA:s webbplats när du skriver in
www.iva.se i webbläsarens adressfält.
Det är .SE som sköter den svenska
delen av domännamnssystemet. Din
dator frågar domännamnssystemet
efter ip-adressen till www.iva.se och
får 212.114.87.184 som svar. Först
därefter kan webbläsaren ansluta till
IVA:s webbserver och visa dig innehållet på sidan.
– I teorin går det ju fortfarande bra
VIRUS, ATTACKER OCH BUGGAR SOM SKAKAT VÄRLDEN
Fredreick
Cohen.
1983
1984
Den amerikanske
datavetaren
Fredreick Cohen
myntar begreppet “datorvirus”
för program som
sprider sig själva.
10
1985
Oktober. Viruset
Jerusalem. Raderar
alla program som
finns i datorn varje
gång det är fredagen den 13:onde.
1986
1987
Michelangelo.
1988
1989
Jerusalem.
1990
1991
1992
Mars. Michelangelo
förväntas radera alla
data från miljontals
datorer. Det är i alla fall
vad media rapporterar.
Den verkliga skadan blir
betydligt mindre.
1993
1994
1995
Concept, det första
makroviruset som
sprider sig via Worddokument. Följs året
därpå av Laroux,
som istället smittar
Excel-filer.
1996
1997
Anna Kournikova.
IVA AKTUELLT
1998
att använda de flesta tjänster på nätet
utan DNS, men i praktiken är den tid
då det gick att memorera adresser
utantill förbi sedan länge.
Robusthet och tillgänglighet för
.SE:s DNS-servrar är därför en av de
arbetsuppgifter som är högst prioriterade. Ambitionen är tydlig: Tjänsterna
som .SE tillhandahåller ska i princip
ha en hundraprocentig tillgänglighet.
Enligt Anne-Marie Eklund Löwinder
lever man sedan många år upp till det
målet.
Undantagen är en incident 2000
och en 2010. En sen kväll för fem
år sedan låg den mänskliga faktorn
bakom ett enkelt men ödesdigert fel.
Resultatet att alla svenska domännamn blev fel och alla tillhörande
tjänster onåbara.
– Jag satt hemma vid vårt köksbord
och jobbade och sa till min man ”nu
hände något riktigt jobbigt”. Jag
ringde vår vd och tillsammans drog vi
igång krisledningen. Vi visste väldigt
snabbt vad som var fel och kunde lösa
problemet på någon timme. Men jag
är glad att det inte hände den 25:e, när
alla svenskar ska betala månadens
räkningar.
För att undvika att samma misstag
upprepas införde Anne-Marie Eklund
Löwinder ett antal nya rutiner: Sedan
dess granskar en andra utvecklare allt
Mars. E-postormen Melissa
skapar oreda i
Microsofts epostprogram.
1999
2000
Pojken som längtar efter kommentarer och vänner, en av många målningar
i .SE:s korridorer, är en kopia av en känd gatumålning i Vancouver.
det den första utvecklaren gör.
– En av de stora utmaningarna i
jobbet som säkerhetschef, oavsett var
man jobbar, är att få med sig medarbetarna. Att få dem att förstå varför vi
har de regler som vi har.
Tricket är enligt Anne-Marie Eklund
Löwinder att förklara vad man gör
och att vara tydlig med varför. Allt
säkerhetsarbete måste enligt henne
börja med en riskanalys. Frågan man
ska ställa sig är ”Vad är det värsta som
kan hända?”. Sen kan man gå vidare.
Kanske blir vissa åtgärder för dyra i
förhållande till vad som ska skyddas,
men då är det åtminstone ett genomtänkt beslut att avstå från dem och
istället acceptera de risker som det
innebär.
När du träffar säkerhetsansvariga
från andra organisationer, oavsett
om det handlar om näringsliv eller
offentlig verksamhet, hur vanligt
Januari. SQL Slammer sprider sig mellan
databasservrar på nätet
och får hastigheten på
internet att påverkas
markant.
2001
2002
2003
December. Nasa
stoppar all inkommande e-post som
har bilagor. Detta
av rädsla för att
raketer ska hackas.
2004
2005
2006
är det att man har koll på de digitala säkerhetsfrågorna?
– Det varierar givetvis väldigt
mycket. Det börjar å ena sidan bli
vanligare att företag och organisationer har certifierat sin it-verksamhet.
Å andra sidan gjorde Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap nyligen
en genomlysning av säkerheten i den
statliga förvaltningen och den visade
på stora brister.
Som säkerhetschef i en organisation
utan vinstkrav och som lever högt på
sitt förtroende känner hon sig lyckligt
lottad. Att få pengar att lägga på säkerhet är inte svårt när man är ansvarig
för den på .SE. Men, konstaterar hon, i
den privata sektorn är det andra frågor
som styr:
– Där gäller det att vara snabbt ut på
marknaden. Då nöjer man sig med att
snegla på konkurrenterna, så att man
åtminstone inte är sämst ur säkerhetshänseende. Men om ambitionen är
»
Januari. Storm sprids via
e-post och bygger upp ett
botnet med samma namn.
Botnet används bland annat för att skicka spam och
utföra överbelastningsattacker.
»
2007
Detalj ur The Procession of the Trojan
Horse in Troy av Domenico Tiepolo.
Feburari. Tennisspelaren
Anna Kournikova används som
lockbete i e-postviruset med
samma namn. Samma år kommer Sircam, som sprids mellan
nätverksanslutna enheter, och
Code Red.
IVA AKTUELLT
Oktober. Sony
avslöjas med att
sälja cd-skivor som
installerar ett så kallat
rootkit i datorer. Det
gör datorer sårbara för
attacker.
Våren. Estland drabbas av en
massiv överbelastningsattack.
Zeus.
Juli. Zeus stjäl inloggningsuppgifter till banker genom att
logga tangentbordstryckningar.
11
IVA INTERVJU: ANNE-MARIE EKLUND LÖWINDER
»I slutänden är teknik bara teknik, det som är
avgörande är hur vi människor använder den.«
att vara bäst på säkerhet, då blir man
också dyrare. I slutändan kan det innebära att man sitter med väldigt bra
säkerhet, men kunderna har valt en
annan leverantör, säger Anne-Marie
Eklund Löwinder och fortsätter:
– Men det där är på väg att förändras, tack och lov. Säkerhet blir i allt
större utsträckning ett affärsargument. Det händer så mycket konstiga
saker på internet att folk faktiskt
börjar fundera på de här frågorna när
de ska köpa en ny lösning.
Vilka produkter går att sälja med
säkerhetsargument i dag?
– Molntjänster är ett exempel. Det
är ju inte säkert att ett litet företag
med några få anställda är särskilt
duktiga på säkerhet. Då är det många
gånger bättre för dem att anlita en
extern leverantör som har IT som sin
kärnverksamhet.
Alla de som använder nätet som
privatpersoner, vad gäller för
dem?
– Egentligen samma sak som för
småföretag: De varken vill eller kan gå
runt och fundera över säkerheten i de
tjänster de använder. De vill använda
bra tjänster, och det ligger på leverantörerna att stå för säkerheten.
Hon ser en parallell till fordonsindustrin. I en modern bil finns massor
av säkerhetslösningar som föraren
inte känner till eller vill bry sig om:
ABS-bromsar, antikollissionssystem,
anti-sladdteknik och så vidare.
– Om jag köper en router hem till
mig och vill ha ett trådlöst nätverk,
då måste jag kunna lita på att den har
någon form av rudimentär säkerhet.
Det har nu gått två år sedan Edward
Snowdens första avslöjande. AnneMarie Eklund Löwinder kallar alla
hans avslöjanden för en väckarklocka.
Varför säljs det då fortfarande
routrar som stödjer den sedan
många år utdömda säkerhetslösningen WEP?
– Bra fråga. Återkalla utrustning
som inte håller måttet. Det har
fordonsbranschen tvingats göra i alla
tider. Konsumentmakten inom IT
måste bli mycket större och starkare.
Hur har det Edward Snowden lärt
oss påverkat ditt arbete och synen
på internet?
– Ska man generalisera tycker jag
att internets rykte har skadats. Och
för oss som bygger och utvecklar
tekniken behöver vi utvärdera nya
hotbilder och fundera på hur de kan
hanteras. Att arbetet med automatisk
kryptering ökat farten är ett exempel
på det. Ju mer av säkerheten som inte
syns för användaren, desto bättre är
det.
Är det en del i mognadsprocessen
att det nu pågår ett arbete med att
förnya många standarder så att
de automatiskt krypterar trafiken, utan att användaren behöver
tänka på det?
– Det tycker jag. När du skickar
information via internet från punkt A
till punkt B så ska den på vägen igenom
en djungel som du inte vet något om
och som du aldrig kommer kunna styra
upp. Istället måste du skydda dig mot
vad som kan hända på vägen. Kryptering skyddar mot avlyssning, och det
bästa är om den bara finns där, utan att
användaren behöver göra något.
Vilka stora säkerhetsrelaterade
utmaningar ser du framöver?
– Allt mer av samhällets verksamheter flyttar till nätet, och då följer
kriminaliteten efter. Tillväxten av
skadlig kod, ofta utvecklad för att göra
riktade attacker, är oroväckande. Förr
i tiden förstörde virus hårddisken på
den dator det lyckades smitta. I dag
lägger sig koden till rätta och för att
till exempel avlyssna allt som skrivs på
tangentbordet.
Problemet är, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, att det är svårt att hitta
tekniska lösningar på utmaningar av
den här typen.
VIRUS, ATTACKER OCH BUGGAR SOM SKAKAT VÄRLDEN
April. Sonys
Playstation Network drabbas av
ett intrång. 77
miljoner konton
stjäls.
»
2008
2009
Januari.
Företag, bland
andra Google,
blir bestulna
på data som
tillhör människorättsaktivister.
12
2010
Juni. Stuxnettrojanen
angriper
industriella
Scada-system
i Iran.
2011
April.
Flame,
ett
spionvirus riktat
mot Iran.
2012
Oktober.
Firesheep gör
det möjligt
att kapa Facebook-konton
i närheten
och i samma
nätverk.
September. Cryptolocker börjar kryptera smittade datorer och kräva en lösensumma.
December. Gameover Zeus börjar stjäla
inloggningsuppgifter till sajter där finansiella
transaktioner genomförs.
2013
Mahmoud
Ahmadinejad.
2014
April. Den allvarliga
buggen Heartbleed
drabbar krypteringstekniken
OpenSSL som
ligger till grund för
mycket av säkerheten på webben.
Augusti. Flera
amerikanska kändisar, bland andra
Jennifer Lawrence,
får nakenbilder
stulna från sina
konton hos Apples
molntjänst iCloud.
November. Regin
sprids via webbplatser. Trojanen
laddar ner uppdateringar från nätet,
vilket gör den svår
för antivirusprogram att upptäcka.
Jennifer Lawrence.
IVA AKTUELLT
– Folk är naiva och godtrogna. Om
vi inte tror gott om andra människor
skulle det vara outhärdligt att leva.
Men man måste lära sig att vara lite
restriktiv första gången man stöter på
något. Det här lär vi oss med tiden,
men det är lite colateral damage på
vägen. Jag är ledsen, men det är så
livet är.
– Det gäller bara att hålla problemen
på en nivå som känns rimlig. Om de
börjar ta över, om de påverkar vår
upplevelse av nytta och nöje med internet, då har vi ett jätteproblem. Men
vi är inte där, även om svarta tidningsrubriker ibland gärna vill få oss att tro
att internet är trasigt.
Vad behövs för att vi ska kunna
fortsätta lita på nätet?
– Det ena har vi varit inne på:
Kryptering. Men i takt med att allt mer
samhällsviktiga tjänster flyttar ut på
nätet är det också viktigt att vi hittar
en modell där vi kan identifiera människor på ett bra sätt. Jag vill kunna titta
på min läkarjournal på nätet, men jag
vill också kunna känna mig säker på
att ingen annan kommer åt den.
Vad kan den akademiska världen
bidra med för att förbättra säkerheten på nätet?
– Det vore väldigt bra med mer kunskap om de psykologiska aspekterna
som styr varför olika användare agerar
på olika sätt. Lite åt det hållet där man
gjort studier om hur det mänskliga
psyket fungerar i krissituationer, men
med inriktning på säkerhet. Vet man
mer om det skulle det gå att anpassa
system och tjänster efter olika användarbeteenden.
– För i slutänden är teknik bara
teknik, det som är avgörande är hur vi
människor använder den.
Anne-Marie Eklund
Löwinder om...
…fysisk kontra digital säkerhet: Det är nog lättare att
komma från det digitala hållet, som jag gjort, och även
få ansvar för den fysiska säkerheten. Där finns så många
standarder, dokument och färdiga produkter. Digital
säkerhet är ett område som inte alls är lika moget.
…vikten av öppna standarder: Fördelen med öppna
standarder är att många är inblandade och vem som
helst kan läsa standarden, granska och kontrollera att
det verkar vara gjort på rätt sätt. Alla kan vi göra misstag,
men har du en egenutvecklad lösning så kan den aldrig bli
bättre än vad dina programmerare är. Om du aldrig delar
med dig av hur du tänkt och gjort är risken för allvarliga
problem fantastiskt mycket större.
…säkerhetsutmaningar på nätet: Trots utvecklingen
mot bland annat internet of things handlar det i grund
och botten om samma saker: Att se till att rätt personer
bara får tillgång till den information de ska ha tillgång till,
att data inte ändras på fel sätt, att system som ska vara
tillgängliga är tillgängliga.
…krav på användarna: Jag tror inte att man kan förvänta
sig att de ska kunna ställa relevanta säkerhetskrav på
tjänsterna de använder. De vill göra något som går fort,
enkelt och helst är gratis. Ansvaret bör i högre utsträckning ligga på dem som levererar tjänsterna.
…en pedagogisk utmaning: Många sätter i dag ett
likhetstecken mellan Facebook och internet. För oss som
jobbar med infrastrukturfrågor är det viktigt att förklara
hur saker och ting faktiskt hänger ihop.
Är du optimist?
– Ja. Tack och lov. Annars tror jag att
man blir en väldigt bitter och besvärlig
person om man har en roll som min. n
ANNE-MARIE EKLUND
LÖWINDER
Ålder: 57 år.
Utbildning: Systemvetenskap vid Stockholms universitet.
Karriär: Statskontoret, IT-kommissionen
och sedan 2001 säkerhetschef på .SE
Övrigt: Valdes 2013 in i Internet Hall of
Fame för sitt arbete med DNSSEC. Blev
2015 ledamot i IVA:s Avdelning XII – Informationsteknik.
.SE, eller Stiftelsen för internetinfrastruktur som är det formella namnet,
ansvarar för den svenska toppdomänen
.se. Arbetet regleras i en egen lag, Lagen
om nationella toppdomäner för Sverige på
internet. I dag finns över 1,3 miljoner
.se-domäner registrerade.
IVA: JOURNALISTPRIS
När larmen tystnat
Bloggaren och DN-journalisten Anders Bolling får IVA:s nyinstiftade pris för
vetenskaplighet inom journalistik: Hans Bergström-priset.
– Jag har ju varit ganska ihärdig med min blogg. Därför är det en ära och känns
roligt att bli uppmärksammad för något som jag inte upplever är så känt, säger han.
A
TEXT: LARS NILSSON FOTO: DANIEL ROOS
nders Bolling är inte
rubrikernas man. Även
om han själv hunnit sätta
tusentals under sina
dryga tjugo år på Dagens
Nyheter. Några löpsedlar har till och
med varit riktigt braskande i försöken
att locka till läsning. Numera sjunger
han långsamhetens lov med sin eftertänksamma Framstegsblogg på dn.se.
Rubrikerna här är av ett annat slag:
”Natur + modern människa = sant”,
”Tillit går före valsedel” eller ”Mellan
åsiktskorridorernas spegelväggar” för
att ta några aktuella exempel. Inga
kioskvältarrubriker, alltså. Men det
är heller inte hans avsikt. Klickfiske
är inte hans mission. Anders Bolling
försöker istället att ”vaska fram de
ljusare kornen ur rubrikflödet.”
–Min blogg handlar om att bryta en
journalistisk dramaturgi som går ut på
att nyheten är negativ. Istället försöker
jag skriva saker som berättar vad som
faktiskt händer med världen.
–När man bryter mönstret blir det
då med nödvändighet mer positivt.
–Den synen är inte självklar för alla.
Men mänskligheten har gjort väldigt
stora framsteg om man ser det i stort,
över flera hundra år, säger han.
Framstegsbloggen föddes ur
bokprojektet ”Apokalypsens gosiga
mörker”, som gavs ut 2009, efter en
tjänstledighet från Dagens Nyheter.
Boken handlar mycket om ett dilemma i media som Anders Bolling kallar
att ”diskontera all världens elände”.
–Det finns flera dilemman. Men
ett av dem handlar om att man ska
vara snabb och först. Det betyder att
problem ofta blir nyheter. Konflikter
och det svartvita är lättare att göra
rubriker på. För att verkligen vara först
måste man nästan skriva om de här
problemen innan de har hänt. Journalister diskonterar ofta elände, tar ut
14
problemen i förskott. Det är därför det
är så mycket ”hot om”, ”risk för ” och
”kan bli” i rubriker, säger han.
Det finns en journalistisk lockelse i
att hårdvinkla rubriker. Anders Bolling
vet det. Han har ju själv nattredigerat
tidning och jobbat med att skruva
vinklar på dn.se för att fånga uppmärksamhet och locka till läsning.
Journalistik produceras i dag i ett allt
snabbare tempo tack vare digital teknik och ständigt stegrad konkurrens
om uppmärksamhet.
Fröet till boken ”Apokalypsens gosiga mörker” föddes ur många års funderande runt journalistikens villkor.
Teserna testades runt middagsbord i
vänners lag. Diskussionerna blev ofta
animerade.
– Boken fick mycket uppmärksamhet
och recenserades av många tidningar,
däremot sålde den inte så bra. Men
den blev startskottet för en hel del,
säger Anders Bolling.
Han ville fortsätta med ämnet och
började blogga på egen hand. Men
läsekretsen var inte så stor. När han
jobbade på dn.se frågade han om han
inte kunde flytta över sin blogg till
tidningens sajt, vilket föll i god jord.
Hösten 2011 blev Framstegsbloggen
en del av dn.se. Totalt har han hunnit
skriva 150 bloggposter.
– I början försökte jag skriva en i
veckan. Men det var svårt att hinna
med. Nu är principen aldrig mindre än
en bloggpost i månaden. Två i månaden tycker jag är helt ok.
Hur hittar du ämnen till bloggen?
– Det blir allt svårare att svara på
den frågan. Jag följer väldigt många
nyhetsflöden hela tiden. Varje dag dyker det upp något som jag känner igen
sedan tidigare. Det kan vara spännande för att man inte hört om det
på länge. Vi journalister är dåliga på
att ställa frågan: Hur gick det med..?
säger Anders Bolling.
När de braskande rubrikerna är
bortglömda och larmen har tystnat
söker han med hjälp av statistik och
grafik efter en annan, alternativ bild
av världen. Det kan vara en rapport
från Unicef om att barndödligheten
i världen har sjunkit med femtio procent på tjugo år. Eller att öknarna inte
längre växer, som forskarna tidigare
påstått.
– Det är kanske självklart för alla
som följer de här frågorna. Därför blir
det bara notiser. När jag ser de där
notiserna försöker jag gräva vidare för
att vaska from ”dom ljusa kornen.”
Anders Bolling beskriver sig gärna
som både ”kartnörd” och ”statistiknörd”. Han har dessutom jobbat
som chef för grafikavdelningen på
Dagens Nyheter, så visst finns det en
del likheter med professor Hans Roslings sätt att se på världen. Båda älskar
att samla fakta på hög, analysera och
sedan visa upp helt nya bilder som
effektivt punkterar gamla vedertagna
sanningar. Anders Bolling intervjuade
Rosling för sin bok. Och nu har han en
ny på gång. Den här gången tillsammans med – just det: Hans Rosling.
– Jag är tjänstledig från tidningen och
vi jobbar tillsammans i ett projekt för
hans stiftelse. Vi har haft en del kontakter genom åren och han gillar det jag
gjort. Jag var också inkopplad när han
tidigare gjorde saker för DN.
Hans Rosling brukar beskriva sig
själv som ”possibilist”. Anders Bolling
säger att han själv är ”optimist”.
Den nya författarduon är en inte
helt oväntad kombination. Men den
kommer förhoppningsvis att ge oss
några oväntade svar i den kommande
boken. På frågor vi nog borde ställt
oss. n
IVA AKTUELLT
JURYNS MOTIVERING
”Anders Bolling har med sin journalistiska
gärning, främst Framstegsbloggen i Dagens
Nyheter, visat vad journalistik också skulle
kunna vara: en ärlig ansträngning att ge
en allsidig bild av världen med hjälp av
saklighet, statistik och kvalificerad analys.
Hans användning av diagram och grafik
är pedagogik på högsta nivå. Bolling har
systematiskt och självständigt gått emot
den vanliga nyhetsdramaturgin genom
att komplettera dess dagliga larm med
fakta om sådant som tvärtom långsamt
förbättras. Det visar sig vara åtskilligt. Den
kunskapsbaserade världsbild han förmedlar
inger hopp om framsteg, inte minst från
mänsklig strävan inom vetenskap, teknik
och innovation.”
HANS BERGSTRÖM-PRISET
IVA:s pris för vetenskaplighet inom
journalistiken – Hans Bergström-priset –
har inrättats för att premiera ett vetenskapligt synsätt i media samt för excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation
och entreprenörskap – detta i en tradition
av upplysning, folkbildning, förklaringsdjup,
framtidstro och integritet.
Nomineringen är öppen och personer
verksamma inom media och allmänheten
kan föreslå kandidater till priset. Det är
även tillåtet att nominera sig själv.
Författare, skribenter samt journalister vid såväl etermedia som tidningar kan
nomineras, och det går att nominera både
enskilda individer och redaktioner/reportagegrupper. Priset utdelas för reportage,
artiklar, radioprogram, tv-program eller
internetbaserad produktion.
Deltagande bidrag ska ha publicerats
eller sänts under föregående kalenderår
eller på annat sätt uppmärksammats under
föregående kalenderår, även om en längre
insats också kan beaktas. Även journalistiska prestationer i bokform kan belönas.
Prissumman är på 100 000 kronor.
HÄR ÄR JURYGRUPPEN
Fem IVA-ledamöter ingår i
juryn för priset. Juryn leds av
professor Björn O. Nilsson, vd
för IVA, och består i övrigt av
docenten i statsvetenskap Hans
Bergström, före detta chefredaktör för Dagens Nyheter; mångårige
chefen för Vetenskapsradion,
agronomen, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson,
publicisten och filosofie
hedersdoktorn Mats Svegfors,
tidigare chefredaktör för
Svenska Dagbladet och vd för Sveriges Radio, samt professor Lena
Treschow Torell, före detta vd
och preses för IVA.
LÄS FRAMSTEGSBLOGGEN
IVA AKTUELLT
»
15
IVA: JOURNALISTPRIS
FRÅN ANDERS BOLLINGS FRAMSTEGSBLOGG: DN.SE 2015–02-27
Öknar och hav – kört är det inte
Fastgjutna föreställningar om
sakernas tillstånd kan vara svåra och tidsödande att bända
upp, i synnerhet om det finns
aktörer som bundit karriärer
vid föreställningarna i fråga.
I
dén om ökenspridning etablerades för fyrtio år sedan och
har varit så framgångsrik att den gett upphov till en hel FNorganisation och ännu är allmänt omhuldad, trots att den
kunde vederläggas för 15-20 år sedan. Jag har tidigare skrivit
om geografiprofessor Ulf Helldén och hans forskargrupp
som från tidigt 1980-tal gjorde satellitmätningar och markobservationer och snart kunde konstatera att det inte fanns någon
ökenspridning. Det fanns en förgröning. De var själva så förvånade över sina resultat att de misstrodde dem och mätte om. Men
det var så det var. Efter en lång torrperiod som kulminerade för 35
år sedan bredde växtligheten ut sig i ökenområdenas gränstrakter,
som Sahel, Kalahari och Gobi.
Det här rönen har knappt synts i svenska medier. De har betraktats som kontroversiella, gissningsvis för att de bråkar med paradigmet om människoskapade miljöhot. Men i veckan berättade
P1:s vetenskapsredaktion att nya forskningsresultat är på gång
som bekräftar tidigare studier av bland andra Helldén: Ökenspridning är en myt, vad som pågår är en ökenkrympning. I forskarvärlden är kontroversen kring detta borta. Är medierna i kapp nu?
Min mest förenklade slutsats om miljöproblemen i världen
brukar vara att det mesta är på rätt väg men att vi länge än behöver
hålla ett mycket vaksamt öga på två saker: klimatet och haven.
Som läsare av denna blogg vet är jag dock inte sen att framhålla
motbilder mot katastrofscenarier även på dessa båda områden.
Här kommer en till:
16
För några veckor sedan publicerades en metastudie i den brittiska vetenskapstidskriften Bio Science som tar det ambitiösa
greppet att kritiskt granska all vetenskaplig rapportering om
tillståndet i haven.
De åtta forskarna under ledning av en australisk marinbiolog
konstaterar att de berättelser som sprids om omfattande och
människoskapade havsskador ”driver fram en pessimism” som
kan få folk att tro att haven redan är bortom räddning. Men när de
nagelfar beskrivningar av miljöproblem som ges stora och svarta
rubriker i såväl vetenskapliga studier som i medier finner de att
många katastroflarm vilar på bräcklig grund.
D
et finns havsmiljöproblem som otvetydigt är globala,
har svåra negativa effekter på ekosystem och är
skapade av människan. Det mest uppenbara är överfisket. Men en rad larm har överdrivits: förödande
manetblomningar (explosionsartad förökning av
maneter), skadlig algblomning, bottendöd på grund av syrebrist,
kollapser på grund av invasiva arter (arter som nyligen kommit
till havsområden där de inte ”hör hemma”) och minskning av
koraller och skaldjur på grund av försurning (se även här). Bevisen
för att de här problemen skulle vara såväl människoskapade som
världsomfattande och orsaka stor skada för ekosystem är osäkra
till svaga, skriver gruppen.
Den ovanliga metastudien, som också refereras i Nature, pekar
ut såväl tidnings- och tv-reportage som ett antal mycket välciterade forskningsstudier som alltför svartsynta. Huvudförfattaren
Carlos Duarte säger sig räkna med att få utstå bannor för att ha
skrivit det som en längre tid endast sagts mellan skål och vägg.
Det har han också fått.
Forskare som Duarte kallat domedagsprofeter anklagar i sin tur
honom för att hamna i samma fälla fast med omvända förtecken:
att överdriva bilden av hotbilder.
Så varför ta fram en sådan här studie? Jo, Duarte och de andra
rapportförfattarna är bekymrade över att många av deras kollegor
och medieföreträdare hamnat i ett grupptänkande som på sikt kan
äventyra trovärdigheten i havsforskningen. Precis. n
IVA AKTUELLT
TACK!
Till alla arbetsgivare som gör Tekniksprånget möjligt
vill vi rikta ett stort tack. Tack vare er får ungdomar
chansen att prova sina vingar som ingenjör under
fyra månader och får erfarenheter för livet.
3M, ABB, AGA GAS, AHLSELL, AKADEMISKA HUS, AKZONOBEL
ALAB, ALE KOMMMUN, ALFALAVAL, ALIMAK HEK, ALSTOM, ANVA COMPONENTS, ARVIDSJAUR KOMMUN
ASTRAZENECA, ATLAS COPCO, AUTOLIV, AVURE, BCG, BENGT DAHLGREN, BILLERUDKORSNÄS, BOLIDEN
BOMBARDIER, BONA, BTT-PLÅT, BUFAB, CALIX, CARBEX, CEDE GROUP, CELLWOOD, CLAVISTER, CLOETTA, COM HEM
CPAC SYSTEMS, CREATOR, CSN, DEKRA, DUROC, E.ON, ECOLEAN, EKSJÖ ENERGI, EL-BJÖRN, ELECTROLUX, ELEKTA
ELEKTROMONTAGE, ELETTA, ELFA, ELICOM, ELLAGRO, EMERSON, BUCHER EMHART GLASS, EMMABODA KOMMUN
ENIRO, ERICSSON, ESSUNGA BOSTÄDER, ETAC, FALKENBERGS KOMMUN, FAMILJEBOSTÄDER, FASTEC, FILTAC
FIREFLY, FLEXPAY, FLÄKTWOODS, FMV, FOI, FOLKSAM, FREDRIKSONS, GESTAMP HARDTECH, GETINGE, GKN AEROSPACE
GNOSJÖ KOMMUN, GNOTEC, GNUTTI CARLO, GUNNAR KARLSÉN, GÄSTRIKE ÅTERVINNARE, GÄVLE ENERGI, GÖTEBORGS HAMN
GÖTEBORGS STAD, H&D WIRELESS, HALMSTAD FASTIGHETS AB, HANDELSBANKEN, HELSINGBORGS STAD, HIQ, HOGIA
HOIST ENERGY, HOLMEN, HP, HTC, HUDIKSVALLS KOMMUN, HULTAFORS GROUP, HUSQVARNA, HÄRJEDALENS KOMMUN
HÄRRYDA KOMMUN, HÖGAKUSTENS TEKNIKRESURS, IBM, IV PRODUKT, IVA, JERNHUSEN, JM, KALMAR KOMMUN
LANDSTINGET I KALMAR LÄN, KAROLINSKA UNIVERSITETSJUKHUSET, KATRINEHOLMS KOMMUN, KEMET, KINDA KOMMUN
KRAFTKONSULT, KUNGSBACKA KOMMUN, LANDSTINGET I BLEKINGE, LANDSTINGET I UPPSALA LÄN
LANDSTINGET I VÄSTMANLANDS LÄN, LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND, LANTMÄTERIET, LIDINGÖ STAD
LIDKÖPINGS KOMMUN, LINDBÄCKS BYGG, LINDE MASKINER, LKAB, LOGENT, LYCKSELE KOMMUN, MAFI
MALTE MÅNSON SKÄNNINGE, MCKINSEY, MIXON, MKB, MODUL-SYSTEM, MOMENTO, MONARK EXERCISE, MONOFLEX
MORA KOMMUN, MORAKNIVAR, MYCRONIC, MÖLNDALS ENERGI, MÖLNDALS KOMMUN, MÖLNLYCKE, NACKA KOMMUN
NAI SVEFA, NASDAQ, NCC, NORDEA, NORDEN MACHINERY, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, NORRKÖPINGS KOMMUN
NORRTÄLJE SJUKHUS/TIOHUNDRA, NOVATOR, NYNAS, OPTOSKAND, OSTNOR, OUTOKUMPU, OVAKO, PEAB, PERMOBIL
PILUM, POLYGONGROUP, PROACTIVE GAMING, PROGOTECH, RAMIRENT, REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
REGION KRONOBERG, REGION SKÅNE, REGION ÖREBRO LÄN, ROSTI, RUAG SPACE, SAAB, SALA HEBY ENERGI, SALA KOMMUN
SANDVIK, SANDVIKEN HUS, SANTEX, SCA, SEB, SECO TOOLS, SECTRA, SEPSON, SIEMENS, SIGNALISTEN, SJ, SJÖFARTSVERKET
SKELLEFTEÅ KOMMUN, SKF, SOLLEFTEÅ KOMMUN, SP, SPOTIFY, SSAB, SSC, STAFFANSTORP ENERGI
STAFFANSTORPS KOMMUNFASTIGHETER, STO SCANDINAVIA, STOCKHOLMS HAMN, STOCKHOLMS HEM
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, TRAFIKFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS STAD, STORUMANS KOMMUN
STRI, STRÄNGBETONG, STUDSVIK, SUNDSVALLS KOMMUN, SWEDAC, SWEDAVIA, SWEDISH MATCH, SWEDISH STEEL YACHTS
SVENSKA BOSTÄDER, SVENSKA FÖNSTER, SVENSKA KRAFTNÄT, SVENSKA RETURSYSTEM, SVENSKA SPEL
SWEREA MEFOS, SVEVIA, SWISSLOG, SVT, SYSAV, SYSTEMAIR, SYSTEMBOLAGET, SÄFFLE-ÅMÅL, SÖDRA, SÖLVESBORG ENERGI
TECHNOLOGY NEXUS, TEKNISKA VERKEN, TELIASONERA, TERACOM/BOXER, TEXOR, THULE GROUP
TOYOTA MATERIAL HANDLING, TRAFIKVERKET, TRANÅS ENERGI, TRELLEBORG, TRIOPLAST
UDDEVALLA KOMMUN, UMEVA, UMEÅ ENERGI, UMEÅ KOMMUN, VARA KOMMUN, VATTENFALL, VEOLIA
VERISURE, VG POWER, VIASAT, VINNOVA, VOLVO, VOLVO CAR GROUP, VTG-KOSULT, VÄRMLANDSTRAFIK
VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING, VÄSTERVIKS MILJÖ OCH ENERGI, VÄSTERÅS STAD
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN, VÄXJÖ ENERGI, VEAB, VÄXJÖ KOMMUN, XYLEM
YASKAWA, ZERT, ÅF, ÖREBRO KOMMUN
ÖSTERSUNDS KOMMUN
TEKNIKSPRÅNGET.SE
IVA INTERVJU: ANDERS HAMSTEN
REKTORN
VILL TA
KI TILL
ELITSERIEN
TEXT: SIV ENGELMARK FOTO: DANIEL ROOS
Karolinska institutet är Sveriges högst rankade
universitet. Och nu vill KI vidare uppåt. Målet
är att nå toppklass också globalt. Rektor Anders
Hamsten är ansvarig för strategin och leder marschen mot toppen.
– Vår position beror på stor volym högklassig
forskning. Volym och kvalitet. Karolinska institutet är ett gott varumärke internationellt.
»
18
IVA AKTUELLT
IVA AKTUELLT
19
IVA INTERVJU: ANDERS HAMSTEN
»Vi vill tydligt föra in innovation och
näringslivssamverkan i den akademiska
ledningen. Arbetet med innovationer måste
stärkas vilket inte står i motsatsställning till
den akademiska kärnverksamheten.«
K
arolinska institutet (KI)
hamnar ofta högst av de
svenska universiteten på
internationella rankningslistor. Universitetet
står sig mycket bra även i europeiska
jämförelser.
– Vår position beror på stor volym
högklassig forskning. Volym och
kvalitet. Karolinska institutet är ett
gott varumärke internationellt, säger
Anders Hamsten som sedan januari
2013 är KI:s rektor.
Men universitetsledningen nöjer sig
inte med det. I strategin för 2014–2018
konstaterar ledningen att andelen genombrottsforskning och toppciterade
publikationer är lägre än vid jämförbara internationella elituniversitet.
Därför ska nu kvaliteten på forskning
och utbildning höjas i alla delar. Målet
är att ”förflytta perspektivet från en
stark ställning nationellt till en stark
ställning internationellt.”
Därför ska exempelvis redan starka
forskningsområden få mer resurser.
Det handlar om att välja och välja
bort. Inte helt enkla beslut att genomföra. I dag pågår en livlig diskussion
om just detta – vem som ska fatta
besluten på ett universitet.
– Det är en utmanande uppgift.
Universiteten är speciella miljöer
med mycket hög kompetens hos
medarbetarna. Det finns en tradition
av starkt oberoende hos de etablerade forskarna och lärarna. KI har en
kombination av linje- och matrisorganisation. Universitetsledningen
har ett ansvar för övergripande
20
strategi och prioriteringar, medan
institutionerna har ansvar för sina
forskningsfält.
I och med autonomireformen fick
högskolorna större frihet att bestämma hur de ska styras. Ett antal lagar
som reglerade exempelvis den interna
organisationen och läraranställningar
försvann.
– Vi har använt autonomin till att
upphöra med att konvertera lektorer till professorer. Man kan inte bli
befordrad till professor vid KI längre.
Anställningarna utlyses internationellt
och söks i konkurrens. Vid pensioneringar tar institutionerna i samråd
med universitetets rekryteringsutskott ställning till var finansieringen
används bäst.
Enligt Anders Hamsten är en ökad
autonomi nödvändig för att KI ska
kunna konkurrera med andra internationella elituniversitet.
– Våra, ur internationell synvinkel
begränsade beslutsbefogenheter,
måste vidgas. Det gäller exempelvis
rätten att ta emot och fritt förfoga
över donationsmedel, att bygga upp
eget kapital för kommande investeringar, att äga, förvärva och avyttra
egna bolag samt skapa stiftelser, att
äga, förvärva och avyttra fastigheter,
att etablera och bedriva verksamhet
internationellt och att till begränsad
del få använda forskningsanslaget till
innovationsfrämjande verksamhet,
säger han.
Universitetet har nyligen anställt två
nya vicerektorer för att snabba på takten för såväl internationalisering som
innovationer. En av dessa ansvarar för
internationaliseringen, en för innovation och samverkan med näringslivet.
– Vi vill tydligt föra in innovation
och näringslivssamverkan i den akademiska ledningen. Arbetet med innovationer måste stärkas vilket inte står
i motsatsställning till den akademiska
kärnverksamheten. Det är viktigt att
inåt organisationen och utåt tydligt
deklarera att innovationsprocessen
är en kärnverksamhet inom universiteten.
Karolinska institutet är Sveriges
enda medicinska universitet. Här
finns det största antalet studenter och
flest program inom biomedicin och
hälsa i landet. Omkring 40–50 procent av all svensk medicinsk forskning
bedrivs vid KI, beroende på område.
Ungefär en lika stor del av forskningsanslagen som fördelas i konkurrens
hamnar här.
Anders Hamsten funderade ett bra
tag innan han bestämde sig för att
kandidera till rektorsposten. Han var
tidigare, under ett antal år, prefekt för
institutionen för medicin, men var när
rektorsposten blev aktuell forskande
professor och överläkare.
– Jag har varit fokuserad på forskning och att arbeta i sjukvården och
har mött patienter varje vecka fram
till julen 2012. Men jag har också alltid
varit öppen för att försöka utveckla
verksamheter vidare. Det är en del
av mitt uppdrag som forskare. Det är
viktigt i denna miljö att aktiva forskare
leder.
Tre kandidater till posten frågades
»
IVA AKTUELLT
ANDERS HAMSTEN
Ålder: 61 år.
Utbildning: Läkar- och forskarutbildning
vid Karolinska institutet. Disputerade 1986.
Specialistutbildning i hjärtsjukdomar och
invärtesmedicin vid Danderyds sjukhus.
Karriär: Professor i kardiovaskulära sjukdomar vid KI, överläkare vid hjärtkliniken
vid Karolinska universitetssjukhuset. Forskar sedan 1998 delvis vid Wellcome Trust
Centre for Human Genetics, universitet
i Oxford. Chef för enheten för aterosklerosforskning vid KI 1993–2012. 1993–1996
bitr. prefekt och därefter prefekt vid institutionen för medicin, till 2007. Divisionsprefekt, Thorax kärldivisionen, Karolinska
universitetssjukhuset 2004–2007. Rektor
för Karolinska institutet från januari 2013.
Övrigt: Medlem av Nobelförsamlingen vid
KI och av Nobelkommittén 2004, 2010,
2011 och 2012. Ledamot i IVA.
IVA AKTUELLT
21
IVA INTERVJU: ANDERS HAMSTEN
»För mig är forskning och undervisning
oupplösligt förenade. Alla vinner på det.«
alla ut av en hörandeförsamling. Det
är den traditionella processen inför ett
rektorsval, men den är i dag ifrågasatt
eftersom offentligheten kan skrämma
bort kandidater. Anders Hamsten
tyckte inte att det var något problem,
för egen del.
– Men det skrämmer säkert bort
externa kandidater. Att öppet visa intresse för andra uppdrag kan få konsekvenser. Det kan försvaga din position
hos den nuvarande arbetsgivaren.
På universitetets område byggs om
och till. Arbetet har pågått i flera år, och
mycket är redan klart. Universitetsledningen kunde i slutet av 2013 flytta in i
ett helt nytt hus som också inrymmer
aulan – en anslående byggnad med en
fasad klädd med färgade triangulära
glasplattor. Aula Medica ritades av den
välkände arkitekten Gert Wingårdh.
Mitt emot – på andra gatan som kantar området – ligger hjärtkliniken och
medicinska institutionen där Anders
Hamsten fram till nyligen hade sin
bas. Där pågår bygget av nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
År 2016 ska de första patienterna tas
emot.
– Det blir en stor resurs för klinisk
och translationell forskning. KI och
landstinget investerar stort även i
Karolinska universitetssjukhuset i
Huddinge. De två sammanhängande
sjukhusdelarna är komplementära.
I Solna finns en koncentration av
högteknisk sjukvård. Också Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, S:t Eriks
ögonsjukhus är viktiga för både klinisk
forskning och utbildning, liksom den
22
stora verksamhet inom psykiatri, geriatrik och allmänmedicin som ligger
utanför dessa sjukhus.
Landstinget är den viktigaste
samarbetspartnern för att skapa
goda förutsättningar för den kliniska
forskningen.
– Vi för nu diskussioner med Stockholms läns landsting om hur vi kan
vidareutveckla samarbetet med hela
sjukvårdssystemet. Det arbetet pågår
parallellt i de sju landstingen med
universitetssjukhus.
Anders Hamstens egen forskning
handlar om hjärt- och kärlsjukdomar.
Han har ända sedan doktorandtiden
haft sin bas vid Karolinska institutet,
men nästan hela tiden bedrivit delar
av arbetet i Storbritannien.
– Det krävs olika kompetenser, mer
än en grupp, för att göra genombrott.
Samarbetet med de engelska grupperna har med tiden utvecklats till
bredare samarbeten. Vi har varit med i
olika projekt inom EU:s ramprogram.
Den del av forskningen som drivs i
samarbete med kollegor i Storbritannien handlar om vilken roll genetiska
faktorer spelar för uppkomsten av
åderförkalkning, och dess komplikationer som hjärtinfarkt och plötsliga
dödsfall.
– Den ärftliga komponenten har
stor betydelse för hjärtinfarkt och
kranskärlssjukdomar, framför allt för
att få sjukdomen i yngre år. Vi kan se
att sjukdomsfallen ansamlas i vissa familjer, men kunskapen om exempelvis
vilka gener som är viktigast och hur
de påverkar sjukdomsutvecklingen är
ofullständig, säger Anders Hamsten.
En av universitets viktigaste uppgifter är utbildning. KI har börjat omorganisera grundutbildningen och införa
ett tydligt ansvar för varje utbildningsmoment, efter att utvärderingar visade
att några av universitetets utbildningar
inte höll hög kvalitet.
För att öka kvaliteten ska också
kopplingen mellan undervisning och
forskning stärkas. Studenterna ska få
möta såväl toppforskare som forskande lärare. Anders Hamsten tror inte
på att tvinga forskare att undervisa.
Däremot behövs bättre incitament.
– Incitamentssystemet är en utmaning som vi arbetar med. Det är i dag
lättare att bli belönad för forskning än
för undervisning. Forskning är enklare
att värdera. En konsekvens av detta är
att utbildning inte har samma status.
– Alla högkompetenta, högprofilerade forskare undervisar inte utan påtryckningar. För mig är forskning och
undervisning oupplösligt förenade.
Alla vinner på det. Forskaren kan få
duktiga studenter till området, säger
Anders Hamsten.
Han är själv ett exempel på detta.
Han valde forskarbanan efter att
under studietiden kommit i kontakt
med den.
– Jag sökte till läkarlinjen för att bli
läkare, inte forskare. Jag blev intresserad av forskning under medicinkursen
på den sjunde terminen. Då kom jag i
kontakt med en stor grupp vetenskapligt aktiva hjärtläkare som väckte mitt
intresse för forskning. n
IVA AKTUELLT
Anders Hamsten om...
...utvecklingen inom egna forskningsområdet, hjärt- och kärlsjukdomar:
– Det är ett område där stora framsteg gjorts.
Behandlingen av akuta insjuknanden och nya
tekniker för att hindra uppkomst och behandla
kronisk sjukdom har utvecklats och lett till fantastiska framsteg de senaste 30 åren. Dödligheten har gått ner ordentligt.
...sin egen största forskningsframgång:
– Jag har fått vara med och bidra inom tre
områden; ökad förståelse för hur blodproppar uppstår i hjärtats kranskärl och bidrar till
hjärtinfarkt, och hur vissa typer av blodfettrubbningar skyndar på åderförkalkning i kranskärlen.
Jag har också varit med i flera projekt som har
identifierat nya riskgener.
...den kliniska forskningens betydelse för KI:
– Den translationella (upptäckter inom grundforskningen studeras vidare ur ett sjukdoms- och
IVA AKTUELLT
behandlingsperspektiv) och patientnära kliniska
forskningen är central då den ska bidra till att
hälso- och sjukvården utvecklas vidare, vilket
utgör ett mycket viktigt mål för vår forskning.
...den kliniska forskningen i Sverige:
– Det finns i grunden goda förutsättningar. De
senaste 10 till 15 åren har besparingar i sjukvården påverkat möjligheterna att kombinera
kliniskt arbete och forskning. Utrymmet för
forskning har minskat. Det är viktigt att i högre
utsträckning integrera universitetet och universitetssjukhuset.
...Nobelprisets betydelse för Karolinska
institutet:
– Nobelförsamlingen kopplar KI till Nobelpriset
i fysiologi eller medicin. Det har mycket hög status i forskarvärlden vilket sätter KI i ett positivt
ljus. Vetenskapsvärlden är nöjd med den höga
kvaliteten på arbetet med Nobelpriset.
...svensk livsvetenskap:
– Sverige kommer att få kämpa för att behålla
företag som Astra Zeneca och även mindre
bolag. Universiteten är kritiskt viktiga för detta
och måste få större resurser från staten. Men jag
är i grunden optimistisk. Vi har forskningsvänlig
och stabil befolkning, hög nivå på hälso- och
sjukvården, medicinska fakulteter som ligger
nära universitetssjukhus, kvalitetsregister och
personnummer. Vi kan knyta ihop hälso- och
sjukvårdens resultat med forskningsdatabaser
på befolkningen. Det ger unika konkurrensfördelar.
...vad han önskar av forskningspropositionen:
– Substantiellt nya resurser till forskning och
utbildning för att bygga den kunskapsplattform
som samhället behöver. Vi behöver under de
kommande åtta åren dubblera de statliga investeringarna i forskning och utbildning.
23
IVA: HÖGSKOLORNA
Utvärdering av en rad
högskolereformer
TEXT: SIV ENGELMARK
Politikerna har under de senaste tjugo åren drivit igenom en lång rad reformer
inom högskolan. Men uppföljningarna har varit få – fram till nyligen.
– Sällan har så många utredningar pågått som nu. Politikerna gör en kritisk
värdering av vad de gjort. Det är lite av en tillnyktring, säger Mats Benner som är
professor i forskningspolitik vid Lunds universitet.
Mats
Benner.
Kåre
Bremer.
Lars
Haikola.
24
H
ögskolesektorn har
sedan 1993 genomgått
en rad reformer. Det
är inga små förändringar det handlar om.
Andelen av finansieringen som går
direkt till universiteten har minskat,
systemet för externfinansiering ändrats, liksom bland annat styrelsernas
sammansättning, det akademiska
styret och utbildningsutbudet.
Flera forskare, exempelvis Mats
Benner, har påpekat att det saknats
systematiska utvärderingar av dessa
politiska reformer. Men det senaste
året har flera utredningar dragits
igång för att ta reda på vad olika beslut
lett till.
– Syftet är att få kunskapsunderlag
inför beslutsfattande. Vi vill också
veta mer, säger Helene Hellmark
Knutsson som är minister för högre
utbildning och forskning.
Autonomireformen som trädde i
kraft 2011 gav exempelvis högskolorna
större frihet att bestämma hur de ska
styras. Ett antal lagar som reglerade
den interna organisationen försvann.
Men frågan är vad reformen har haft
för betydelse för ledarskapet vid våra
lärosäten.
Kåre Bremer, tidigare rektor vid
Stockholms universitet, fick i fjol
uppdrag att utreda detta. Han gör en
kartläggning och ska lämna förslag
på förbättringar senast sista oktober i
år. Redan nu kan ett mönster med två
tydliga grupperingar urskiljas.
– Uppsala, Lund, Göteborg och
Stockholms universitet liknar varandra: de är stora, har många institutioner och flera starka fakulteter.
Kollegialiteten – att kollegor utser
sina ledare – betonas starkt. Avståndet från rektor till institutionerna
där kärnverksamheten bedrivs är
stort. Övriga lärosäten är ganska lika
med klar linjestyrning, berättar Kåre
Bremer.
Utredningen ska lyfta fram exempel där en blandning av kollegialitet
och linjestyrning fungerar väl. Kåre
Bremer kommer också att rekommendera lärosätena att tydliggöra relationen mellan de båda formerna.
Andra rekommendationer handlar
om nomineringsprocessen inför valet
av rektor. Sedan lång tid hörs flera
rektorskandidater öppet. Utredningen
kommer rekommendera att man
slutar med det.
– Det har visat sig att många
lärosäten har tappat kvalificerade externa kandidater som inte vill ställa
upp i öppna val. De kan exempelvis
vara rektorer på andra lärosäten, inte
bara i Sverige, som inte vill ta risken
att underminera sin position genom
att offentligt kandidera till andra
jobb.
Utredningen kommer dock inte att
lämna några lagförslag, förutom när
det gäller ett tilläggsuppdrag från nya
regeringen som bland annat handlar
om hur styrelsens externa ledamöter
utses.
– Sektorn vill inte detaljregleras,
säger Kåre Bremer.
Samtidigt pågår en utredning som
ser över konsekvenserna av en förändring från 1993. Lärosätena är sedan
dess själva ansvariga förr sitt utbud
av utbildningar. Tidigare fanns en
myndighet som bestämde.
– Det är mer än tjugo år sedan det
decentraliserades och vi vet inte hur
det har förändrats. Statsmakterna
vill veta vilka utbildningar som finns,
IVA AKTUELLT
IVA utsiktsplats
för att lyfta rätt
forskningsfrågor
IVA-projektet Utsiktsplats forskning vill lyfta fram olika frågor som
är viktiga för svensk forskning.
– Vi vill belysa frågor med analys,
evidens och kunskap och komma
med väl underbyggda förslag. På
så sätt vill vi bidra till att ge goda
förutsättningar för utbildning och
offentlig och privat forskning, och
på sikt ökad svensk konkurrenskraft, säger Martin Wikström som
är huvudprojektledare.
säger utredaren Lars Haikola, tidigare
universitetskansler.
Utbildningsutbudet ska bedömas
i förhållande till bland annat efterfrågan och arbetsmarknadens behov.
Uppdraget är att föreslå förändringar
om det inte är balans. Andelen program på universitet och högskolor har
ökat sedan 1993. Då var två tredjedelar av utbildningsutbudet program, i
dag är det tre fjärdedelar. Resten är
fristående kurser.
– Det gör att det blir en föryngring
av studenterna men också att det
livslånga lärandet blir svårare. Äldre
som vill komplettera sin utbildning
med någon enstaka kurs måste ha
möjlighet att göra det, säger Helene
Hellmark Knutsson.
Övriga resultat och förslag ska presenteras sista juni.
– Det är inga stora nyheter för
dem som verkar i högskolesektorn,
mer klargöranden. Vi kommer att
föreslå ett diskussionsforum kring
dimensionering. Det låter som ett
banalt förslag, men vi har fått många
synpunkter på att det saknas, säger
Lars Haikola. n
IVA AKTUELLT
MÅNGA HALVSTORA UTREDNINGAR
Utbildningsutbudet granskas i en utredning som
leds av tidigare universitetskansler Lars Haikola
och som ska presenteras i juni. Utredningen ska
beskriva utvecklingen och sammansättningen av
utbildningsutbudet i högskolan de senaste 20 åren
och bedöma om det är väl avvägt i förhållande
till bland annat efterfrågan från studenter och
arbetsmarknaden.
Ledningsutredningen som leds av Kåre Bremer,
tidigare rektor vid Stockholms universitet, ska
rapportera 31 oktober. Några av huvudpunkterna
är att kartlägga ledningsstrukturerna på universitet
och högskolor, rektors och styrelsens roll. Ett til�läggsuppdrag som rör nomineringsprocessen för
externa ledamöter till universitets styrelser ska
redovisas i juni.
Ett nytt system för kvalitetsutvärdering av den
högre utbildningen är på väg, baserat på en utredning, ledd av högskolekansler Harriet Wallberg,
som lämnades vid årsskiftet. Lärosätena ska bygga
upp system för att säkerställa kvaliteten, som sedan ska granskas av universitetskanslersämbetet.
En promemoria har varit ute på remiss och svaren
sammanställs nu av utbildningsdepartementet.
Under hösten ska en proposition lämnas till
riksdagen och från årsskiftet ska det nya systemet
träda i kraft.
Projektet tittar på några frågor
åt gången. Två delprojekt är nu i fokus. Det ena handlar om universitetens och högskolornas organisation
och styrelser, styrelsernas roller,
mandat och sammansättning. Det
andra tar upp internationalisering
av forskning och hur de offentliga
ambitionerna och initiativen bäst
kan skapa bra förutsättningar för
forskningsutförarna.
Målet är att de olika delprojekten
ska resultera i konkreta idéer och
förslag som sedan presenteras och
diskuteras offentligt.
– Vi vill påverka politiken med
kunskap. Projektet är dessutom en
av flera viktiga kunskapskällor för
IVA:s inspel till forskningspropositionen, säger Martin Wikström.
Inom projektet har man tidigare
studerat exempelvis hur svensk
forskningspolitik följs upp och
utvärderas. Härnäst ska man bland
annat titta på mekanismer för
forskningsfinansiering. En annan
kommande fråga är olika universitets och högskolors roller – borde de
vara mer differentierade eller ska
alla göra samma sak?
Projektet startade 2013. Hösten
2016 ska det vara klart. n
25
IVA: TEKNIKSPRÅNGET
Hedvig tog
språnget efter
test på Autoliv
TEXT: JOHANNA THEANDER FOTO: AXEL LJUNGDAHL
Svenska företag får det allt svårare att hitta ingenjörer. Autoliv löser
problemet med långsiktiga rekryteringsstrategier för att attrahera unga
ingenjörer till fordonssäkerhetskoncernen.
– Vi använder högskolepraktiken och Tekniksprånget aktivt i vår rekryteringsbas, säger Lennart Simonsson, Project Manager på Autoliv.
A
utoliv har sedan hösten
2013 inkorporerat Tekniksprånget i sin strategi
för att locka ingenjörer
till företaget. Så här
långt har fordonssäkerhetsföretaget
hunnit ta emot sjutton praktikanter.
Hedvig Hansson var en av de
elever som gjorde sin praktik via Tekniksprånget på Autoliv i Vårgårda första
omgången. Hon är en inbiten hästtjej
som i dag studerar till maskiningenjör
på Högskolan Väst i Trollhättan. Där
trivs hon och är under våren ute på sin
första högskolepraktik, som hon valt att
göra på Autoliv i Vårgårda.
Autoliv finns i 28 länder och har över
60 000 medarbetare. Drygt 1 200
personer arbetar på Autoliv i Sverige,
som finns i Stockholm, Vårgårda och
Linköping. Över 500 jobbar med FoU.
Hedvigs föräldrar är båda ingenjörer och är medskyldiga till hennes
teknikintresse. Däremot var det först
på gymnasiet som hon verkligen fick
upp ögonen för teknikämnet. Därefter
blev valet av utbildning klar genom
26
Tekniksprångspraktiken.
– När jag var klar på gymnasiet sökte
jag till Tekniksprånget för att verkligen
kolla om det var det jag ville göra, och
för att komma ut i verkligheten. Det visade sig vara jättebra. Så här är jag kvar.
Varför sökte du Tekniksprånget på
just Autoliv?
– Jag tyckte att bilindustrin verkade
intressant för där kommer produkten ut
och man får se den i verkligheten. Man
får se det ute på vägarna, säger hon.
– Det var bra på praktiken för jag
fick ta en ansvarsfull roll redan efter
ett par månader på företaget vilket är
viktigt; att man får riktiga ingenjörsuppgifter även om man är praktikant.
Hedvig berättar att det var just
Tekniksprångspraktiken som gjorde
henne säker på valet av utbildning. På
hennes avdelning var det många som
studerat just till maskiningenjör och
eftersom hon ville göra något brett
blev det ett självklart val.
Nu är hon tillbaka på sin första
högskolepraktik och hoppas att även
senare praktikperioder kan komma
att spenderas på Autoliv. Arbetsuppgifterna hon har nu är ungefär samma
som under Tekniksprångspraktiken
men hon får gradvis mer ansvar.
Varför valde du att komma tillbaka
till Autoliv?
– Först och främst för att jag trivs
så bra här och även för att jag har lärt
mig massor. Första gången jag var här
så lärde jag mig väldigt mycket och det
var så himla bra. Alla här är så vänliga
och hjälpsamma. Sedan tycker jag att
det är intressant med säkerhet också,
i och med att jag är hästtjej är jag väldigt präglad inom säkerhetstänk.
På frågan om hon skulle vilja återvända till Autoliv om hon blev erbjuden jobb efter praktiken svarar Hedvig
”ja” med ett stort leende.
Lennart Simonsson, Project
Manager, Advanced Engineering
Department, berättar att det är just
långsiktigheten som är tanken med att
rekrytera via praktik.
IVA AKTUELLT
Hedvig Hansson testade ingenjörslivet genom Tekniksprånget. Efter fyra månader på Autoliv hade hon
bestämt sig för att fortsätta på det spåret. Nu är hon tillbaka på Autoliv för sin högskolepraktik.
– Vi använder högskolepraktiken
och Tekniksprånget aktivt i vår
rekryteringsbas. En hel del av våra
nyanställda kommer via ex-jobb,
högskolepraktik och förhoppningsvis
Tekniksprånget på längre sikt.
Tekniksprånget är ju rätt så nytt för
er, hur har det fungerat att integrera
projektet i strategin?
– Hedvig är ju ett lysande exempel
på en student som börjar genom
Tekniksprånget och sedan kommer
tillbaka. Vi har också ökat antalet Tekniksprångare för varje termin sedan vi
gick med i projektet och det är ju även
det ett bra exempel på att det fungerar.
– När vi tar in praktikanter tar vi in
personer som vi ser kan ha en framtid
här. Det betyder att även för Tekniksprångare gör vi en bedömning att vi
tror på dem som anställda och väljer
att satsa på dem.
Har ni några svårigheter i dag med
att rekrytera ingenjörer?
– Vi får sökande än så länge men
IVA AKTUELLT
vi har ju identifierat en framtida risk
att vi inte får tillräckligt med ingenjörer och det är där Tekniksprånget
kommer in, för att kunna motivera
framtida ingenjörer.
Hedvig har suttit tyst ett tag men
flikar in:
– Här på Autoliv har jag känt mig
som del av ett team. Det är viktigt.
Och kanske är det just teamkänslan
som är den viktigaste komponenten
för att inspirera och rekrytera unga,
nästan direkt från gymnasiet. n
250 ARBETSGIVARE ÄR MED
Tekniksprånget drivs av IVA på uppdrag av
regeringen med syfte att öka intresset bland
unga att söka till ingenjörsutbildningar. Via
Tekniksprånget ställer lokala arbetsgivare upp
med praktikplatser och ger unga teknikintresserade möjlighet att prova på hur det kan vara
att arbeta som ”ingenjör” under fyra månader.
Ungdomarna får prova på arbetslivet och
arbetsgivarna får in ny energi och en möjlighet
att visa vad just deras arbetsplats kan erbjuda
för framtidsmöjligheter. I dagsläget medverkar
över 250 arbetsgivare över hela landet inom
såväl privat som offentlig sektor. Läs mer på
tekniksprånget.se
Lennart Simonsson på Autoliv ser Tekniksprånget som ett sätt
att rekrytera. Hedvig är ett utmärkt exempel på det, menar han.
27
IVA INSIKT
GUNILLA SVINGBY, PROFESSOR EMERITUS I PEDAGOGIK, MALMÖ HÖGSKOLA.
En skola som funkar för
den digitala generationen
I Sverige är vi inne på vår tionde läroplan. Men fortfarande
gäller en undervisningsmodell
som grundades i början av
förra seklet. Kl 8–15, vår och
höst, lektionerna börjar med
ringning, samma schema varje vecka. Modellen med klassrum och 25 elever är föråldrad.
Med digital teknik förändras lärarens roll och
elevernas arbete. Mycket av inlärningen kan
ske i små grupper eller hemma med inspelade
lektioner. Tiden i klassrummet kan utnyttjas
till diskussioner, fördjupning och direkt stöd
från läraren, skriver Gunilla Svingby.
V
i har alla hört det – och kanske själva sagt det: ”Jag
älskade historia i skolan för att jag hade en så bra
lärare” eller ”Att jag inte är bra i matte beror på att
jag hade en så dålig lärare”. Också forskare förklarar
framgång och misslyckanden med lärarnas insatser.
Även ekonomer har intresserat sig för effekten av läraren. Det
finns amerikanska beräkningar som visar att om en klass med
tjugo elever byter till en bra lärare, kan bytet ge bättre kunskaper
och motivation och därmed i framtiden generera ökade inkomster
för eleverna på 250 000–400 000 dollar.
Måste elevers framgång hänga på om de har turen att få en bra
lärare?
Ett forskningsprojekt i matematik har visat både på problemet
och möjligheterna. I en gymnasieskola undervisade fyra lärare
matematik i klasser på cirka 25 elever. Samtliga lärare var kvalificerade matematiklärare, men fungerade mycket olika. Tre av de
fyra lärarna följde den ”vanliga” modellen, det vill säga läraren
inledde lektionen med att i tjugo minuter på tavlan visa hur man
löser andragradsekvationer. Läraren frågade då och då eleverna
om de förstått, eller om de hade några frågor. Men fick sällan
några svar.
När eleverna sedan skulle räkna individuellt i boken visade det
sig att de flesta inte alls hade förstått. Många räckte upp handen
för att få hjälp. Läraren snurrade runt och försökte hjälpa, men
räckte förstås inte till. Det blev stökigt i klassrummet, läraren blev
utmattad – och många av eleverna klarade inte matematikkursen. De stärktes i uppfattningen att de var hopplösa i matematik.
Lärarens didaktiska repertoar räckte inte för att ge var och en av
eleverna vad de behövde. Inte ens när man halverade klasserna,
räckte lektionstiden till för en lärare att stödja alla. Med tolv elever
28
i klassen kunde varje elev bara få lärarens hjälp i en och en halv
minut. Undervisningsmodellen fungerade helt enkelt inte.
I den fjärde klassen prövades en alternativ undervisningsmodell.
Undervisningen byggdes kring grupper om två till fyra elever, som
arbetade både i skolan och hemma för att lösa de olika matematiska
problemen. En central förutsättning var användningen av digitala
verktyg, bland annat surfplatta med matematikprogram och inspelade matematikföreläsningar av riktigt bra lärare. Lektioner som
eleverna kunde komma tillbaka till hur många gånger som helst.
De digitala verktygen med sina ”inbyggda” lärare blev helt centrala
eftersom eleverna kunde skifta mellan olika representationsformer
och direkt arbeta med grafer och algoritmer. Men också genom att
de digitala verktygen frigjorde tid för läraren. Försöket resulterade i
att eleverna lyckades ”erövra matematiken” och insåg att matematik kunde vara både användbart och roligt.
T
yvärr kan man inte räkna med att denna situation är
särskilt vanlig. I sin senaste studie, från 2013, visar
Skolverket att i matematik används digital teknik bara
av var tionde lärare.
I vårt land är dagens unga den första generationen,
som vuxit upp i en digital värld. De sms:ar, twittrar, skriver på
Facebook, skapar bilder och filmer, utvecklar egna spel och modifierar andras. De använder digital teknik på sätt som den föregående generationen inte kunde föreställa sig. I en studie av mer än
11 000 ungdomar i USA fann forskaren – istället för bortskämda
unga med kort minnesspann och noll social kompetens – smarta
unga, som utvecklade nya sätt att tänka, lära och samarbeta. De är
del av ett globalt kulturellt fenomen.
På fritiden stimuleras barnen att se sig själva som aktiva deltagare som navigerar genom komplexa, multimodala media. För
första gången i historien är de unga auktoriteter på något som är
riktigt betydelsefullt. Men i skolan förväntas de underkasta sig en
pedagogisk regim, som i grunden baseras på test av dekontextualiserade kunskaper. Risken är stor att skolan blir irrelevant i förhållande till unga människors erfarenheter.
I början av nittonhundratalet organiserades folkskolan i skolklasser med en lärare och ett fyrtiotal, om möjligt, lika gamla barn.
Man följde ett schema där lektioner med olika innehåll växlade
varje timma. Schemat gällde för alla skolor i hela landet. Ett viktigt motiv var behovet att förbereda arbetare till de nya industrier
som växte fram. Av arbetarna krävdes lydnad och disciplin, vilket
skolan skulle utveckla hos barnen.
Skolan har sedan dess ändrats ett antal gånger. Vi är till exempel
nu inne på vår tionde läroplan, men fortfarande är viktiga delar
av den organisation och undervisningsmodell, som grundades vid
nittonhundratalets början, kvar. Därför börjar skoldagen klockan
8 och slutar klockan 15 – från höst till vår med ledig tid under sommaren. Lektionens början och slut markeras med en ringning, som
i gamla industrier. Schemat ser i princip ser likadant ut vecka efter
vecka. Det innehåller en rad lektioner i olika ämnen som följer
varandra utan inbördes sammanhang. Undervisningen pågår steg
för steg i en linjär ordning. I denna skolmodell är det läraren som
med lärobokens hjälp har tillgång till kunskaperna.
Omfattande genomgångar av tidigare forskning visar att it ger
IVA AKTUELLT
FOTO: SHUTTERSTOCK
»Den digitala tekniken ändrar inte
bara vad elever bör lära sig, utan
också vad de kan lära sig. Det fanns
många saker som inte behandlades
i den traditionella skolan, bland
annat för att de var för svåra att lära
sig med enbart papper, penna och
svarta tavlan.«
positiva effekter på elevers kunskaper i NO, matematik och främmande språk. De goda effekter på lärande och motivation som
rapporterats har ett tydligt samband med lärarnas sätt att undervisa. Att datorernas ”inbyggda lärare” kan vara extremt effektiva
visas också i en svensk doktorsavhandling. Pojkar på lågstadiet
som använde datorn lärde sig läsa och skriva på mycket kortare tid
än de som bara hade blyertspenna och läsebok.
S
urfplattor och pekskärmar börjar nu bli vanligare än
datorn. De studier som undersökt surfplattornas effekter
som lärverktyg ger positiva signaler. I projektet Matematik för den digitala generationen visade sig plattorna
vara ett stöd för elevernas lärande både för de yngsta
och de äldre eleverna. Möjligheten att med fingret visuellt skifta
mellan till exempel en algebraisk och en grafisk representation
av ett problem och att med fingret dra och ändra grafen samtidigt
som siffrorna ändrades, blev en aha-upplevelse för eleverna. Det
hjälpte dem att förstå den underliggande matematiken Elever
på lågstadiet visade sig med den digitala teknikens hjälp kunna
bemästra kunskaper, som vanligen introduceras först i gymnasiet,
till exempel att med hjälp av det grafiska matematikprogrammet
GeoGebra upptäcka den räta linjens ekvation.
Den digitala tekniken ändrar inte bara vad elever bör lära sig,
utan också vad de kan lära sig. Det fanns många saker som inte
behandlades i den traditionella skolan, bland annat för att de var
IVA AKTUELLT
för svåra att lära sig med enbart papper, penna och svarta tavlan.
En del av detta är nu tillgängligt med digital teknik.
Med simulering kan elever undersöka hur olika komplexa
system fungerar. I det interaktiva datorspelet River City Project
undersöker små grupper av elever sambandet mellan sjukdomar
i staden vid floden, vattnets kvalitet och industriernas utsläpp.
Eleverna ”tar prover”, skickar dem via datorn till ”laboratoriet”,
får svar, diskuterar och går vidare. Spelet, som utvecklats av amerikanska forskare, har använts av mer än 10 000 elever och visat
sig ha mycket positiva effekter på elevers kunskaper och intresse
för naturvetenskap. Ett liknande ”spel” har utvecklats vid Malmö
högskola i samarbete med MIT. ”Agent O” handlar om att utreda
ett miljöbrott i Malmö. Högstadieelever, som utomhus intervjuade
fiktiva personer via mobilen, drog slutsatser och så jämförde de
sina resultat i klassrummet.
M
odellen med ett klassrum och tjugofem elever,
som alla jobbar samtidigt med samma sak är föråldrad. Med tanke på hur olika barn som är födda
samma år faktiskt är, framstår det som obegripligt
att behålla denna modell. Med en sådan organisation blir det ett lotteri om man ska lyckas eller inte lyckas i skolan.
Rätt utnyttjad kan den digitala tekniken förändra lärarens roll
och elevernas arbete. Istället för att varje lärare håller samma NOlektion, kan den bästa lärarens lektion med hjälp av inspelningsteknik användas av många fler elever. Modellen för Det omvända
klassrummet bygger på att läraren vänder på de traditionella
begreppen och låter eleverna se och lyssna på inspelade lektioner
och föreläsningar hemma. De kan stanna upp och själv pröva ett
experiment. Flera elever kan tillsammans fundera över vad läraren säger. När man så träffas i klassrummet har eleverna skaffat
sig erfarenheter och kunskaper som kan leda till mer djuplodande
diskussioner eller direkt stöd från läraren. Samtidigt kan man
utnyttja den potential för lärande som finns hos elever som hjälper
varandra. Matematikförsök på gymnasiet visar att jämfört med
vanlig undervisning är det mycket mera effektivt, när elever i små
grupper med stöd av digital teknik hjälper varandra.
Den digitala tekniken har förändrat de flesta samhällssektorer.
Den transformerar sättet vi tänker, arbetar och lär på. En stor del
av dagens elever kommer troligen att arbeta med uppgifter som vi
ännu inte känner till. Samtidigt som vi undervisar dem i skolor, som
är designade för förra seklet. Det är dags att anpassa skolan till vår
tid. n
29
IVA NOTERAT
IVA SEMINARIUM
Afrika öppnar sig och
kan bli motor för Europa
IVA-ledamöter
sommarpratar
I sommar får två
IVA-ledamöter
chansen att vara
värdar i ”Sommar
i P1”. Magda-
lena Gerger,
koncernchef för
systembolaget, berättar om sin egen resa
(7 augusti). Maria
Ekonomierna i länderna söder om Sahara står sig gott när de jämförs med andra tillväxtmarknader. Inom telekommunikation är flera afrikanska länder redan världsledande.
FOTO: PÄR RÖNNBERG
– Förutsättningarna
för tillväxt i afrikanska
länder, söder om
Sahara, har förbättrats
avsevärt, sa förre finansministern, Anders Borg,
vid ett IVA-seminarium.
Länderna öppnar sig
allt mer mot omvärlden.
Företagen har framtidstro och vågar investera.
Takten i tillväxten är 6–7
procent årligen.
– År 2050 finns 40
procent av världens
unga i Afrika. Afrika är
en del av vår framtid
och kan bli en motor för
Europa.
Fortfarande väger råvaror tungt i de afrikanska ländernas ekonomier.
– Men Afrika kommer
att locka till sig låglöneindustrier, som textil.
Villkoren blir tuffa, men
det driver på mot en
bättre utveckling.
Anders Borg såg sig
skönja en fungerande
väg mot demokratisering.
– Centralbankscheferna har gjort ett bra jobb
för att få ordning på län-
Strømme,
”I afrikanska länder har telekombolagen fått prova nya lösningar. Det har lett till avancerade
mobila system för exempelvis kreditbedömning av mikrolån. Kenya och Tanzania är världsledande på detta”, berättade Anders Borg på ett IVA-seminarium.
dernas makroekonomi
och de internationella
direktinvesteringarna i
infrastruktur är mycket
stora.
Den positiva utvecklingen har flera
orsaker. Reformer inom
jordbruket är en väsentlig faktor.
– När bönderna själva
får bestämma vad de
ska odla, så blir det mer
lönsamt.
Kraftigt ökad användning av mobiltelefoner
och telekommunikation
har också starkt bidragit
till den positiva ekonomiska utvecklingen.
År 2000 hade omkring två av hundra
invånare en mobiltelefon. Elva år senare drygt
varannan invånare.
– Med en mobil kan
en bonde lätt ta reda
på marknadspriset på
sina produkter. Och
då behöver han inte gå
med på vilka villkor som
helst, sa Anders Borg,
numera styrelseledamot
i Kinnevik som, via sin
mobiloperatör Millicom,
är mycket aktivt bland
annat i Afrika.
PÄR RÖNNBERG
professor i
nanoteknik, pratar
om en revolution som
förändrar våra liv (11 augusti).
IVA-ledamöter
miljömäktigast
Tidningen MlijöAktuellt har listat
101 företagsledare, hållbarhetschefer, opinionsbildare, forskare
och politiker som sätter
”agendan i Miljösverige.” och driver på
utvecklingen i en
mer hållbar riktning.
I den absoluta
toppen, på plats tre
och nio, återfinns två
IVA-ledamöter: Sara
McPhee, vd för
SPP Storebrand
och Jens
Henriksson vd
för Folksam. Listan
har tagits fram genom
dels en öppen nominering
och dels genom en juryprocess.
Medaljer från
Chalmers
Håkan Buskhe, HansOlov Olsson och Jan-Eric
Sundgren har belönats med
Chalmersmedaljen för att de
med stort engagemang bidragit
till att Chalmers lyckats skapa
gränsöverskridande och visionär
samverkan såväl lokalt som
i världen. Medaljen tillägnas
personer som gjort något
utöver det vanliga för Chalmers
tekniska högskola.
Sommarläsning från Santérus Förlag
Bernd Freytag von Loringhovens förhoppning var att hans unika vittnesbörd skulle visa
att historien är ett motgift mot intolerans och återkommande vanföreställningar.
i hitlers bunker
En officer som var där berättar
Bernd Freytag von Loringhoven
tillsammans med François d’Alançon
Översatt av Johan Flemberg
160 s mjukband med flikar
Efter 60 års tystnad berättar Freytag von Loringhoven
som den siste överlevande från Hitlers bunker om hur han
upplevde Tredje rikets nio sista månader och regimens sista
vecka i bunkern. Vi får, bland mycket annat, en fängslande
skildring av den ”siste” Hitler, förblindad av hat efter
attentatet, Führern på jakt efter ett imperium i ruiner.
I din bokhandel eller på www.santerus.se
30
IVA AKTUELLT
IVA NOTERAT
FOTO: JERKER BERGLIN
Nyinvalda ledamöter
KARIN RÖDING, REKTOR MÄLARDALENS HÖGSKOLA
»Unga högskolor
är mitt i samhället«
Grattis. Hur känns det att
bli invald som ledamot
av IVA?
– Väldigt hedrande och
väldigt kul.
Hur kan du bidra till arbetet i akademien?
– Jag har jobbat med högskole- och forskningsfrågor hela
mitt liv, inklusive i Regeringskansliet, så jag tror att jag
har en ganska bred kunskap
om detta område som kan
komma IVA till godo.
Du har en lång karriär:
tandläkare, statsvetare,
medicine doktor, departementsråd, universitetsdirektör i Uppsala och på
KI. Och sedan 2011 rektor
för Mälardalens högskola.
Vad är den röda tråden?
– Högre utbildning och
forskning. När jag var
departementsråd arbetade
jag med alla frågor som hör
till området och för alla
universitet och högskolor i
landet. Min grundexamen
är tandläkare och jag har
undervisat studenter som
IVA AKTUELLT
klinisk lärare under många år.
När mina lärare i dag talar om
utmaningarna att undervisa,
så vet jag vad det handlar om.
Du har varit förvaltningschef på två gamla lärosäten och är nu rektor för en
ung högskola. Vad är den
stora skillnaden?
– De unga högskolorna befinner sig mera mitt i samhället.
Vi har många upptrampade
stigar och jag för ständigt
dialog med både näringslivet
och olika delar av offentlig
sektor. Tillsammans försöker
vi utveckla regionen. Det är
en stor skillnad jämfört med
de två universitet jag varit på.
Vilka likheter ser du?
– Hur ska vi modernisera
undervisningen, förhålla
oss till mooc och hur vi ska
hantera forskarutbildningar.
Där tänker vi på liknande sätt
som de stora universiteten.
Hur skulle du beskriva
profilen på Mälardalens
högskola?
– Vi krokar arm med närings-
liv och offentlig sektor under
devisen den samproducerande högskolan eller om du
så vill ”samverkan 2.0”. Till
exempel har vi långtgående
avtal med ABB som omfattar
både forskning och olika
studentaktiviteter och med
våra värdkommuner. Vi har
fyra breda utbildningsområden: teknik, lärarutbildning,
ekonomi och vård inklusive
en av landets största utbildningar av sjuksköterskor. Vi
har några spetsområden
inom forskning, vi är bland
de mest framgångsrika inom
inbyggda datorsystem och
framtidens energi.
Hur ska svenska lärosäten möta ökad internationell konkurrensen?
– När det gäller forskare tror
jag att där är den största
konkurrensen. När det gäller
studenter, där vi befinner oss
i landet, ser jag att många av
våra studenter inte skulle gått
vidare till högre utbildning
om vi inte hade funnits. Så
utmaningarna ser lite olika ut.
LARS NILSSON
Tomas Carlsson, född
1965, tog civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad på Chalmers 1991.
Därefter fick han anställning
på NCC, där han sedan bland
annat som chef för NCC Roads
i Polen, Baltikum och Sankt
Petersburg och avslutningsvis
som vd för NCC Construction Sweden. Han har också
varit styrelseledamot och
ordförande i Sveriges Byggindustrier och ledamot i Svenskt
Näringslivs styrelse. Han tog
2005 en MBA vid Columbia
University. Sedan 2013 är han
vd och koncernchef i Sweco.
Sergei Glavatskih, född
1966, Glavatskih doktorerade i kryoteknik vid
Moscow State Technical
University.
Han blev sedan teknologie
doktor i Maskinelement vid
Luleå tekniska universitet
år 2000, och sedermera
professor i Maskinelement.
Han är vidare Visiting Professor vid både Gent University
i Belgien och University of
Central Lancashire i Storbritannien. År 2006 bildade
han ett forskningskonsortium med alla vattenkraftföretag i Sverige.
Fredrik Höök, född 1966,
har en grundutbildning
i teknisk fysik från Chalmers 1992.
Han doktorerade i fysik 1997,
blev 2004 professor i nanovetenskap för biofysik i Lund
och 2007 professor i fysik på
Chalmers, där han i dag leder
avdelningen för biologisk
fysik. Hööks forskning har
haft fokus på ytbiofysik och
utveckling av nya ytbaserade bioanalytiska tekniker.
Fredrik Höök har erhållit
flertalet utmärkelser, och
hans publikationer är bland
de mest citerade i världen.
Uday Kumar, född 1956,
blev 1979 Bachelor of
Technology vid Institute
of Technology vid Banaras
Hindi University i Indien.
Han arbetade sedan inom
indisk gruvindustri och
påbörjade därefter forskarutbildning vid nuvarande Luleå
tekniska universitet. Han blev
teknologie doktor 1990 och
docent 1995. 1997 blev han
professor i drift- och underhållsteknik vid Högskolan i
Stavanger, Norge, och 2001
professor och ämnesföreträdare i drift- och underhållsteknik vid LTU.
Ola Månsson, född 1957,
blev tidigt i sin karriär utnämnd till vd för Skanska
Teknik.
Han är sedan år 1998 stiftare
i Fria Byggakademien som
arrangerar ledarskapsutvecklingsprogram för lovande
personer i byggbranschen.
I dag är han ordförande för
branschorganisationen Sveriges Byggindustrier. Månsson
är också ledamot i Boverkets
insynsråd samt ordförande
i nätverket för byggsamverkan. Han är engagerad i ett
antal olika branschorganisationer, såsom SBUF.
Göran Roos, född 1957,
väljs in som internationell
ledamot.
Han är verksam som
industriell och vetenskaplig
expert och rådgivare till
Näringsdepartementen i
South Australia, Victoria och
Tasmanien i Australien. Han
har totalt sju akademiska engagemang, bland annat som
professor vid University of
Adelaide, Australien, samt vid
andra lärosäten i Australien,
Singapore och Storbritannien. Roos har publicerat över
100 artiklar till konferenser
och i journaler.
31
FOTO: ERIK CRONBERG
IVA NOTERAT
Anders Bolling och
Jan-Olov Johansson.
Peter Wolodarski och Cilla Benkö.
Bo Dahlbom, Anna Nilsson Vindefjärd, Hans Bergström, Lars
G Larsson, Ylva Hembraeus-Björling och Mats G. Ringersten.
Lars Engwall och Assar Lindbeck.
Pristagaren Anders Bolling.
Det lättade upp på sommarmingel
D
e regntunga molnen som hängt över Stockholm hela dagen gav vika lagom till IVA:s traditionsenliga sommaravslutning och mingel i
trädgården på Grev Turegatan. Ett hundratal ledamöter, medlemmar av Näringslivsrådet och IFG, samt
personal träffades och umgicks under lättsamma for-
mer. Det var lite av skolavlutning, skir grönska, värme
i luften och så delades det ut pris. IVA:s nyinstiftade
journalistpris, Hans Bergström-priset, gick till bloggaren och DN-journalisten Anders Bolling. Han var
både glad och lite rörd av all uppmärksamhet när han
tog emot diplom och blommor på ett seminarium.
Samanvändning
modell för jorden
Slöseriet med jordens resurser
är stort. Men om konsumenter
samanvänder produkter, som
exempelvis bilar, och företagens
affärsmodeller är cirkulära kan
misshushållningen minska kraftigt.
Det anser konsultföretaget
McKinsey i en rapport, som
lades fram vid en workshop
inom IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt
konkurrenskraft.
Användningen
av material kan
minska kraftigt
med hjälp av
cirkulära modeller. Det hävdade
Per-Anders
Enkvist, konsult
på McKinsey.
– I Europa använder vi två, tre
gånger mer råvaror än vad som
egentligen är nödvändigt. Det
medför onödiga kostnader.
Men överutnyttjandet av
material kan hejdas och utnyttjandet av fysiska produkter kan
effektiviseras. Han påpekade
också att cirkulära modeller
inte bara är bra för miljö och
ekonomi.
– De är också mer arbetsintensiva, vilket leder till fler jobb och
därmed minskad arbetslöshet.
»Restaurera den
sammanhållna
akademikerrollen.«
Mats Benner, professor i forskningspolitik, tittar i
backspegeln på ett IVA-seminarium och efterlyser professorer
som är naturligt intresserade av
alla tre uppgifterna: utbildning,
forskning och samverkan.
Åsa Söderström Jerring.
Anna Nilsson
Vindefjärd.
Håkan Mogren.
Marie Hafström och
Erik Lautmann.
32
Christer Fuglesang och Sophia Hober.
Maria Strømme och
Björn O. Nilsson.
Mats Svegfors.
Curt Andersson
och Sten Dybeck.
Arne Kaijser och
Eric Giertz.
Inger Andersson och
Elisabet Salander Björklund.
De mäktigaste
affärsänglarna
När Dagens Industri Digital listar
Sveriges 20
mäktigaste
affärsänglar
baserat
på kapital,
investeringshistorik och renommé i branschen så
återfinns IVA-ledamoten Jane
Walerud i den absoluta toppen.
Hon kniper plats 2 på listan med
motiveringen: ”En av Sveriges
tyngsta affärsänglar.” Hon ingår
också i statsminister Stefan
Löfvens innovationsråd. Listan
toppas av investeraren Stefan
Lennhammer. På plats 20 finns
en annan välkänd IVA-ledamot,
entreprenören och investeraren
Niklas Zennström.
IVA AKTUELLT
IVA NOTERAT
ALLAN LARSSON
tidigare statsråd…
…tilldelas Östersjöakutens pris för hans
starka engagemang i
Östersjöfrågor. Så här
lyder motiveringen: ”Allan
Larsson har använt ett
starkt ledarskap och sina
politiska erfarenheter
på ett föredömligt sätt i
sitt engagemang för att
minska mänsklig påverkan
på Östersjöns miljö. Allan
Larsson har verkat som en
brygga mellan olika aktörer
och goda lokala initiativ
och skapat nya arenor för
dialog.” Pristagaren utses
gemensamt av ordförandena för Stockholms universitets Östersjöcentrum
och Svenska Transportarbetarförbundet, i samråd
med Östersjöcentrums
föreståndare.
TOMAS KÅBERGER
professor…
...har valts in styrelsen
för statliga kraftjätten Vattenfall. Enligt regeringen
kombinerar han ”teknisk
och strategisk kompetens
inom energisektorn med
en stark affärsförståelse”.
Tomas Kåberger är professor i industriell energipolitik vid Chalmers, ordförande för Japan Renewable
Energy Foundation, samt
tidigare generaldirektör för
Energimyndigheten. I sty-
relsen finns sedan tidigare
två IVA-ledamöter: Fredrik
Arp och Åsa Söderström
Jerring.
URBAN BÄCKSTRÖM
styrelseproffs...
...är ny styrelsemedlem i kapitalförvaltaren
Lancelot. I samband med
Urbans Bäckströms inval
i styrelsen blir han även
aktieägare i bolaget.
Urban Bäckström har stor
erfarenhet från politik och
ekonomi. Han började
1980 som departementssekreterare i dåvarande
ekonomidepartementet
och har bland annat varit
statssekreterare i finansdepartementet. Från 1993 till
EVA FÄRNSTRAND
civilingenjör...
...har utsetts till ny
styrelseordförande i det
statliga riskkapitalbolaget
Inlandsinnovation som
investerar i företag inom
alla branscher i Sveriges
sju nordligaste län.
Hon är utbildad
civilingenjör vid Kungliga tekniska högskolan,
styrelseordförande i
Infranord samt styrelseIVA AKTUELLT
FOTO: JAN LINDMARK
Sagt&gjort
IVA NORD
GÖRAN
SANDBERG OM
UMEÅREGIONEN
Omkring 60 personer från kommun, universitet och näringsliv hade samlats i Umeå när IVA
och Norrlandsfonden bjöd in till samtal och mingel i början av maj. Talare var Göran Sandberg,
verkställande ledamot av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, en av de tyngsta makthavarna i
Forskningssverige och tidigare rektor vid Umeå universitet. Han var tydlig i sitt budskap: ”I Sverige
ser vi universitet som innovationsfabriker. Men jag tycker att vi ska ha Stanford som förebild.
Deras främsta produkt är inte företag, utan mogna och kompetenta studenter.” Efter presentationen var debatten livlig om Umeå universitets möjligheter att locka forskare och kapital på samma
villkor som större universitet.
IVA SYD
STUDIEBESÖK
PÅ MAX IV
2000 var han riksbankschef och därefter vd för
Skandia Liv och från 2005
till 2014 vd för Svenskt
Näringsliv.
ledamot i Indutrade och
Sveaskog.
Det sjuder av byggaktivitet norr om Lund. Fram växer två världsledande forskningsanläggningar.
Nästa år välkomnar MAX IV forskare och företag att utnyttja synkrotronljus i sina projekt. Och
2019 är det ESS tur att erbjuda helt nya forskningsmöjligheter när neutroner genom spallation
ger nya forskningsmöjligheter. I början av maj gjorde IVA:s avdelning för Kemiteknik förstärkta av
ledamöter från IVA Syd ett studiebesök på MAX IV – som just flyttat in i sin nya byggnad. Diskussionen blev livlig både om denna anläggning och ESS. I gruppen fanns både personer som är aktiva
i utvecklingen av anläggningarna och sådana som med stor säkerhet kommer att utnyttja dessa i
sina verksamheter.
IVA – SEMINARIEPROGRAM I ALMEDALEN 2015
Måndag 29 juni:
Elanvändning – så påverkar
politiken.
Med bland andra Bo Normark,
Peter Nygårds, Maria Sunér
Fleming, Björn O. Nilsson, Bo
Diczfalusy samt deltagare i
Energikommissionen.
Plats: Hästgatan 2.
Har Sveriges universitet
och högskolor de styrelser
de förtjänar?
Med bland andra Gunnar Svedberg, Martin Wikström samt
företrädare för lärosäten.
Plats: Hästgatan 2
Schnippeldisco för ökad
resurseffektivitet
IVA lagar mat på överblivna
råvaror, serverar musik av en
DJ och lär ut hur man förebygger svinn.
Plats: Clarion Wisbys parkering, Strandgatan.
Tisdag 30 juni:
Ökad svensk attraktionsoch konkurrenskraft – hur
kan politiken bidra?
Med bland andra Johan
Öberg, Johan Carlstedt samt
företrädare för regering och
opposition.
Plats: Länsstyrelsen nedre
trädgård, Korsgatan 4.
Så blir framtidens elanvändning.
Med bland andra Anne Vadasz
Nilsson, Lars Gustafsson och
Bo Dizcfalusy.
Plats: Teaterskeppet, Visby
hamn
Ska alla universitet och
högskolor göra samma sak?
Med bland andra Lena Hallengren, Helene Dannetun och
Anders Söderholm.
Plats : Hästgatan 2.
33
IVA HISTORIA
1981. Dagens Nyheters utsände testar den nya plastcykeln
Itera. ”Evighetsmaskinen” visade sig få en kort livslängd.
Plasthoj till evigheten
efter kort livscykel
Den svenska plastcykeln Itera marknadsfördes som Evighetsmaskinen, en cykel som kunde
rulla på i decennier utan att rosta, utan att naven behövde smörjas och med potential att säljas i
miljontals exemplar över hela världen. Efter tre år lades tillverkningen ner, utan att försäljningen
någonsin tagit fart.
D
TEXT: ERIK MELLGREN FOTO: SCANPIX-TT/FOLKE HELLBERG
et är en tidig vårdag och
solen skiner över Skeppsholmen. Jag får en del undrande
blickar när jag trampar förbi
vårflanörerna längs strandpromenaden, på en Itera som jag har lånat
av cykelkännaren och museimannen Gert
Ekström. Hans cykel är andra årsmodellen,
en racerversion från 1983 med skinnsadel
och Campagnoloväxel.
Iteran var en succé, innan den ens
fanns att köpa, genom en sällsynt lyckad
marknadsföringskampanj. Men när den
väl kom ut i handeln fick cykeln snabbt
ryktet: För dyr, för ful och, framför allt,
för svajig.
Efter den korta svängen längs strandpromenaden är det svårt att säga annat än att
Iterans vägegenskaper fullt ut motsvarar
ryktet. Den svajar, skakar och wobblar och
jag vågar knappt släppa styret med ena
34
handen för att nå ner till växelreglaget på
den lingon-och-mjölkfärgade plastramen.
Iteracykeln hade fötts ur ett projekt vid
Volvo Personvagnar i slutet av 1970-talet,
en studie kring möjligheten att till stor del
bygga en bil av glasfiberarmerad plast.
Två av dem som arbetat med projektet hos
Volvo, Lars Samuelsson och Jan Olsson,
började leta efter andra produkter där den
fiberarmerade plastens egenskaper kunde
utnyttjas maximalt.
Enligt deras egen utsago gick de igenom
200 produktidéer innan de till sist fastnade
för cykeln. Inte så konstigt, under 1970-talet slog cykelförsäljningen rekord i Sverige,
med 400 000 sålda cyklar om året flera år
i rad. Kunde merparten av cykeln tillverkas
genom formsprutning av glasfiberarmerad termoplast, borde tillverkningen bli
betydligt billigare än för en ”stålcykel”.
Tänk bara att kunna spruta fram ett helt
hjul med ekrar och fälg på någon minut, i
stället för att behöva montera samman det
av lösa stålekrar, nipplar, fälg och nav. Och
färgade man plasten behövde man ju inte
ens lackera cykeln.
Initiativtagarnas entusiasm övertygade
Styrelsen för teknisk utveckling som gick
in och stödde projektet. Dessutom gav statliga PK-banken det nybildade företaget ett
förmånligt lån. Kanske berodde en del av
den statliga välviljan på att tillverkningen
skulle ske långt in i Norrlands inland vid
Vilhelmina Plast, i en region där det knappast var överflöd på växande företag som
kunde ge nya arbetstillfällen.
Samuelsson och Olsson lyckades bland
annat knyta Jan Hult, professor i hållfasthetslära vid Chalmers, till den grupp
som skulle ta fram cykeln. Han har själv
IVA AKTUELLT
Annonstext för ”Evighetsmaskinen” Itera, våren 1982.
beskrivit Iteraprojektets uppgång och fall i
en artikel i den teknikhistoriska tidskriften
Polhem.
En stor utmaning var att få cykelramen
tillräckligt styv. Enligt Jan Hult siktade
man på att få ”samma styvhet som ramen
på en klassisk damcykel”. Formsprutningstekniken innebar dock att alla
former måste vara öppna. En öppen profil
är mindre styv än en sluten vid samma
godstjocklek. För att kompensera detta
fick Iteracykelns ram ett stort tvärsnitt.
Den försågs med olika förstyvande rillor
och åsar och var relativt tjock. Det gav
cykeln ett annorlunda, kantigt utseende
som förstärktes än mer av de särpräglade
hjulen med åtta grova ekrar och av den
halvmatta olackerade plasten. För att
understryka Iterans karaktär gjordes dessutom så många komponenter som möjligt
av plast, som styre och vevarmar och till
och med kedjekransen. Vilhelmina Plast
investerade med hjälp av statligt lokaliseringsstöd, tiotals miljoner i nya maskiner
och formsprutningsverktyg för att klara
produktionen.
Under 1981 visades modeller av cykeln
för fokusgrupper. Resultatet var överväldigande. Enligt en marknadsundersökning
gjord i december 1981 tänkte över hundratusen svenskar köpa sig en Iteracykel till
sommaren. Dessutom verkade köparna
villiga att betala rejält för att få äga hojen.
Priset sattes till 1 500 kronor, mer än vad
en standardcykel med stålram kostade.
Gruppen som utvecklat cykeln gjorde upp
planer för en snabb internationell expansion. Redan 1985 skulle Itera AB ha fabriker
och försäljning i alla världsdelar.
Under våren 1982 lanserades Iteracykeln
som ”Evighetsmaskinen” i en uppmärksammad annonskampanj. Det dröjde
också vad som på cykelmarknaden motsvarade en evighet innan produktionen
kom igång, vilket gjorde att man missade
de viktiga vårveckor då de flesta cyklar
brukar säljas.
I mitten av juni rapporterade Dagens Nyheter att ”Den nya plastcykeln har problem
att hävda sig på marknaden. Efter en optimistisk satsning på 120 000 sålda cyklar
hoppas man nu på att sälja 60 000 i år”.
När DN-artikeln skrevs hade bara 3 500
Iteror sålts. Lars Samuelsson var ändå
optimistisk:
– I England har det inte skrivits en
negativ artikel om cykeln. Där säljer den
bra. Förra veckan köpte Ringo Starr fyra
stycken cyklar på varuhuset Harrods i
London.
Inte ens ryktet om Ringos fyra Iteror får
försäljningen att lyfta. På höstkanten går
Itera AB i konkurs. Plastcykeln tas i stället
över av ett nybildat dotterföretag till statliga Procordia. Men cykelköparna förblir
kallsinniga även nästa år, trots att Iteracykeln nu finns i tioväxlad racerversion med
bockstyre av stål. Sommaren 1985 lägger
Procordia ner produktionen. Då har Vilhelmina Plast legotillverkat 20 000 cyklar. På
soptippen i kommunen ligger ett berg av
delar till hundratals cyklar. n
Specialverktyg för att laga punka
De flesta cyklar har en framgaffel där navets
centrum ligger framför en tänkt linje genom styrstammen. Den styrgeometrin gör cykeln delvis självrätande. Hos Iteracyklarna är detta avstånd mycket litet,
vilket bidrar till känslan av svajighet.
För att undvika friktionsförband gick Iteras hjulaxlar
genom hål i gaffeländarna, inte genom vanliga
u-formade uttag. För att få av ett hjul, för att laga en
punktering eller byta däck, krävdes ett stort specialverktyg för att bända isär gafflarna, så att naven kom
fria från ursparningar som gjorts på insidan av plasten.
Till det kom att Iteras första årgång hade treväxelnav
från brittiska Sturmey Archer som få svenska cykelhandlare hade erfarenhet av eller reservdelar till.
IVA Aktuellts Erik Mellgren
testar Itera och kommenterar:
”Huvudskälet till Iteras misslyckande var och förblir svajigheten.
Även om många köpare säkert
kunnat vänja sig vid hur Iteran
betedde sig, var det trots allt
enklare – och billigare – att köpa
en helt vanlig Monark eller Crescent. För trots försöken att få
”samma styvhet som en klassisk
damcykel” så sviktar plastcykeln
mycket mer. När jag och Gert
Ekström testar, kan vi enkelt
böja framhjul och framgaffel i
sidled med handkraft.”
IVA AKTUELLT
MEDALJER UR ARKIVET, 1945
FOTO: SIEMENS BILDARKIV
»Istället för att slita med en
cykel som är stum och styv,
drar du iväg på en som ger
dig en förunderlig spänst
och energi i pedalerna.«
Birger Ljungström.
Hälften av
ett radarpar
1945 fick Birger Ljungström Ingenjörsvetenskapsakademiens stora guldmedalj
för ”den av honom uppfunna och konstruerade dubbelroterande ångturbinen.”
Birger Ljungström var en Sveriges mest
produktiva uppfinnare, så det är inte förvånande att han belönats av IVA. Däremot är
det märkligt att akademien inte uppmärksammat hans bror Fredrik Ljungström på
samma vis. För de två bröderna hade ett
långvarigt samarbete både som uppfinnare
och företagare.
Sin första gemensamma framgång fick de
med den särpräglade Svea-velocipeden, en
cykel där pedalerna trampades upp och ner,
inte runt. Bröderna Ljungström utvecklade
och patenterade cykeln med stöd från Alfred Nobel. Svea-velocipeden såldes i både
Sverige och Storbritannien och tillverkades
sammanlagt i ett par tusen exemplar.
Svea-velocipeden, en cykel
där pedalerna trampades
upp och ner, inte runt.
Men det är inom turbinområdet bröderna
Ljungström gjort de största insatserna. Den
dubbelroterande ångturbinen som utnyttjade ångan bättre och var mer kompakt än
tidigare turbiner var i huvudsak ett verk av
Birger Ljungström. Fredrik var dock med och
startade AB Ljungströms Ångturbin tillsammans med brodern år 1908. Företaget
sålde tillverkningslicenser men efter några
år byggde bröderna en egen turbinfabrik,
Svenska Turbinfabriks AB Ljungström, Stal,
med säte i Finspång.
Under första världskriget lyckades Asea
genom en kupp ta över ägandet i Stal,
medan Birger Ljungström var på affärsresa
i USA. Då flyttade bröderna sin uppfinnarverksamhet till en experimentverkstad
i Gåshaga på Lidingö. Där utvecklade de
bland annat ångturbindrivna lok. Omkring
2 000 turbinlok tillverkades på licens av
Nydqvist & Holm.
Slutpunkten för Birger Ljungströms långa
karriär som turbinutvecklare kom efter andra världskriget. 1945, tre år innan han gick
bort, knöts han som konsult till den grupp
som under Curt Nicolins ledning utvecklade
en svensk jetmotor vid Stal. Det företag han
en gång grundat och manövrerats ut från
trettio år tidigare.
35
B
POSTTIDNING
Returadress:
IVA, Box 5073,
SE-102 42 Stockholm
Sverige måste transformeras för att
bibehålla konkurrenskraft och innovation
Trots att Sverige är känt för innovativa företag hamnar vi
alltför långt ner på listan över attraktiva länder, och vi står oss
inte i konkurrensen mot våra viktigaste konkurrenter. Sverige
har därför inte råd att stå stilla, utan måste transformeras
för att skapa ett klimat som uppmuntrar innovation och
stärker vår konkurrenskraft. BCG har erfarenhet från över
500 genomgripande företagstransformationer, och applicerar
i rapporten ”Nordic Agenda – Transforming for the Next Wave of
Success” sitt transformationsramverk på de nordiska länderna.
Vill du veta mer? Ladda ner rapporten på reports.bcg.se och
träffa oss under Almedalsveckan, almedalen.bcg.se