VillaBo nr 2-2015

VillaBo
i Södertälje – Nykvarn
Nr 2 2015
Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund
De drar västerut
Ny ledamot
Anders Liedholm tar nu plats i styrelsen för
Villaägarna i Södertälje-Nykvarn. Anders har
stor erfarenhet från bank- och finansvärlden. Nu
driver han ett eget företag som fastighetmäklare.
Anna Nilsson och maken Bertil Nilsson,
sedan många år aktiva i Villaägarna, lämnar
Södertälje och förgyller livet i Västsverige
istället, nämligen Borås.
Sidan 5
Blomstertid i Blombacka
Ett vårtecken är när grannar kommer ut och
gemensamt städar, krattar och planterar i området. Så skedde till exempel när villaägarna i
Blombacka snyggade upp i kvarteret.
Sidan 4
Sidan 8
funderar du på att byta boende?
– vi hjälper dig hela vägen.
Läs om vårt unika erbjudande för dig som
är medlem i villaägarna på sista sidan.
Södertälje
Järnagatan 7, 08-554 221 10, www.skandiamaklarna.se
2
3
Redaktören har ordet
Aktiv inom Villaägarna sedan 1972, deltagit i
15 av förbundets kongresser om vi räknar med
årets, ledamot i Kretsen där uppdragen bland
annat har varit medlemsvärvning, skatte- och
taxeringsfrågor. Bertil Nilssons CV i Villaägarnas tjänst kan göras lång. Ett enklare samtal med Bertil blir en fantastisk resa genom
hans engagemang, både inom föreningslivet
och politiken. Nu har Bertil valt att kliva av
från sina engagemang i Södertälje för att flytta
till Borås med sin Anna. Men - Bertil kan inte
riktigt släppa greppet om oss så han fortsätter som revisor för Kretsen och
Södertälje-Nykvarns Lokalförening. Vi önskar Bertil och Anna ett tryggt
och lugnt pensionärsliv och tackar för allt de gjort för villaägarrörelsen och
Södertälje som stad.
Fler som valde att sluta inom Kretsen men som fortsätter i sina respektive
föreningar är Kjell-Arne Forsberg och revisorerna Rune Tolf och Werner
Stastny. Även ett stort tack till dem för deras arbete för Villaägarna i
Södertälje-Nykvarn.
När några slutar så kommer det oftast nya personer men denna gång kom
det bara en. Vi hälsar Anders Liedholm välkommen till styrelsen för Kretsen
och Lokalföreningen. En presentation av Anders finns i tidningen.
I detta nummer tar vi upp driftskostnaderna för oss villaägare och hur det
ser ut runt om i olika kommuner. Det som skiljer mest är VA-kostnaden.
Min familj förbrukar knappt 100 kbm vatten per år. Det blir en totalkostnad
på 7 023 kr enligt senaste VA-räkning. I den summan är grundavgiften
4 878 kr och förbrukningsavgiften 2 145 kr. Skulle jag öka vår vattenförbrukning med 50 % så ökar förbrukningsavgiften med ca 1 200 kr. Grundavgiften är densamma. Var är moroten till att spara på jordens resurser?
Dessutom riskerar vi att Telge Nät tvingas höja grundavgiften om vi sparar
för mycket.
Vi önskar alla läsare av VillaBo en solig och varm sommar.
Niclas Möller, redaktör
VillaBo i Södertälje – Nykvarn
Medlemstidning för
Södertälje-Nykvarnskretsen
av Villaägarnas Riksförbund
Bankgiro 118-2096
Kretsens ordförande:
Per Salberg
Mossvägen 7B, 155 30 Nykvarn
Tel 08-552 400 33
Villaägarna Lokalföreningar Södertälje-Nykvarn
Felanmälan Södertälje
Bergvik-Brunnsäng
I Södertälje kommun anmäles
till
Kjell-Arne Forsberg
Kristinelundsvägen 9, 15251 Södertälje
Telefon: 070 296 19 03
e-post: [email protected]
www.sodertalje.se/felanmalan
Blombacka
för problem med snöröjning,
hål i gatan, stopp i brunn,
gatubelysning, trafiksignaler,
klotter, fel på p-automater, felparkeringar, dumpade bilar eller
annat avfall och annat som har
med driften att göra.
Akuta ärenden har journr
08-52303020 efter kontorstid.
Felanmälan Nykvarn
I Nykvarns kommun anmäles
till
Södertörns brandförsvarsförbund 08-721 23 13.
för akuta ärenden, såsom vattenläcka, träd över vägen, akut
halka.
Mindre akuta ärenden:
kommunens hemsida eller
08-555 010 00
Ansvarig utgivare och redaktör:
Niclas Möller
[email protected]
Annonser:
Niclas Möller, Föreningsvägen 19a,
151 39 Södertälje, 070 228 84 74
Layout: Cerca Media, cercamedia.se
Tryckning: Kringel-Offset AB Södertälje
Detta nummer har tryckts i en
upplaga av 4000 ex.
Tommy Skoglund
Blomstervägen 9, 15160 Södertälje
Telefon: 550 152 36, 070 851 83 23
e-post: [email protected]
com
Enhörna
Björn Frick
Lostigen 38, 15150 Enhörna
Telefon: 550 441 15, 070 559 32 81
e-post: ordfö[email protected]
Geneta-Högloft
Jonas Karlsson
Plommongränd 4, 15168 Södertälje
Telefon: 550 891 68
e-post: [email protected]
Mariekälla
Niclas Möller
Föreningsvägen 19, 15139 Södertälje
Telefon: 550 972 85, 070 228 84 74
e-post: [email protected]
Glasberga
Smedvägen
Hölö-Mörkö
Villaägarna Nykvarn
Sara Larsson Fryxell
Ljustergatan 14
15259 Södertälje
Telefon: 073 627 58 79
[email protected]
Lars Nordström
Centralvägen 5, 15371 Hölö
Telefon: 551 573 35, 073 622 59 56
e-post: lars.nordströ[email protected]
Järna-Mölnbo
Torbjörn Pettersson
Mossvägen 14, 15337 Järna
Telefon: 070 787 51 96
e-post: [email protected]
Murverket
Faruk Deniz
Källhagenstigen 15, 15156 Södertälje
Telefon: 550 652 84, 073 679 10 92
e-post: [email protected]
Näset
Johan Halvardson
Badvägen 33, 15138 Södertälje
Telefon: 550 894 42
e-post: [email protected]
Bo Linde
Smedvägen 15, 15162 Södertälje
Telefon: 550 310 63
e-post: [email protected]
Per Salberg
Mossvägen 7B, 15530 Nykvarn
Telefon: 552 400 33, 070 768 23 81
e-post: [email protected]
Soldala-Vibergen-Olofshage
Torgil Smedberg
Fridebergsvägen 15, 15148 Södertälje
Telefon: 550 389 11, 070 669 48 46
e-post: [email protected]
Östertälje-Rosenlund
Andreas Turai
Folkungavägen 5, 15257 Södertälje
Telefon: 531 882 48, 070 884 46 04
e-post: [email protected]
4
5
Årsmöte i Södertäljekretsen
Nu flyttar de till Borås
Efter att styrelsen har konstituerat sig,
ser den ut så här:
Vid årsmötet avtackades paret
Anna och Bertil Nilsson, sedan
många år aktiva i Villaägarna.
Bertil Nilsson har under fyrtio
år arbetat både på riksplanet
och lokalt med många skiftande uppgifter. Han har varit
medlem i Geneta Höglofts
Villaägareförening sedan 1972
och styrelsemedlem i föreningen sedan mars 1973, och
senare ordförande fram till
2012.
Per Salberg ordförande, vald på 1 år
Niclas Möller vice ordförande, omval 2år
Tommy Skoglund ledamot, omval 2 år
Lars Nordström ledamot, omval 2 år
Anders Liedholm ledamot, nyval 2 år
Gunnar Gomér sekreterare, vald på 2 år 2014
Frankie Carlson kassör, vald på 2 år 2014
Revisor
Bertil Nilsson nyval 1 år
Revisorsuppleant
Vakant
Foto: Tommy Skoglund
Revisorerna Werner Stastny och Rune Tolf avtackas.
Ny ledamot presenterar sig: Anders Liedholm
Jag heter Anders Liedholm och är
nu 52 år, född och uppvuxen i Huddinge, flyttade till Södertälje 1985.
Jag bor i villa i Bergvik/Brunnsäng
och är medlem i Villaägarna. Har
två egna barn i ett tidigare förhållande, samt två bonusbarn tillsammans med min sambo Marie.
Jag har läst ekonomi och även
marknadsföring, som jag har ett
väldigt stort intresse av. Efter skola
och militärtjänstgöring i flottan fick
jag jobb på SEB, har jobbat på flera
olika bankkontor under en sexårsperiod, men även studerat parallellt,
både nationell och internationell
ekonomi, juridik mm.
1990 ändrade jag inriktning och
studerade till fastighetsmäklare
och började min karriär på
Svesk Fastighetsförmedling här i
Södertälje. 1997 startade jag tillsammans med två kollegor SkandiaMäklarna i Södertälje. Har drivit
Södertäljekontoret själv under ett
antal år med framgång.
Utvecklingen av mäklartjänsten
under de 25 år som jag varit verksam har minst sagt varit intressant
och revolutionerande. Se bara på
annonsmanér, samlingsannonser,
internet, den mobila utvecklingen,
kvalitetslyft med proffsfotografer,
tryckta beskrivningar mm, och
nu den senaste utvecklingen med
digital marknadsföring och sociala
medier. Att vara i ständig förnyelse
och framkant är inget som skrämmer
mig, tvärtom, jag försöker se nya
möjligheter till affärer och samarbeten.
I Kretsen har Bertil varit styrelseledamot i flera omgångar från 1973
till 1988, vice ordförande vissa år.
Som förbundsstyrelseledamot 19891992 har han haft uppdrag i flera
arbetsgrupper, både som ordförande
och som ledamot. Det gällde bland
annat tomträttsfrågor och skatterelaterade frågor.
Bertil har deltagit i alla kongresser
sedan 1977, totalt 14. Kongressen i
år blir alltså hans femtonde, och vad
det verkar nu, hans sista. Men osvuret är nog bäst att säga. Man kan inte
säga säkert när det gäller Bertil, det
är långt kvar till hundraårsdagen.
Vi tackar Bertil för allt han åstadkommit och önskar honom lycka till
när han och hans fru Anna nu flyttar
till Borås.
Jag hoppas med min erfarenhet
kunna lyfta Villaägarna i Södertälje/
Nykvarn, och öka värdet av att vara
med i Villaägarna, och kanske även
få in fler aktiva medlemmar.
Jag har inte speciellt mycket fritid,
men när jag väl är ledig, tycker jag
om att resa, spela golf, och vara ute
på sjön. Självklart blir det en hel del
arbete med hus och trädgård också.
Text och foto: Gunnar Gomér,
Tommy Skoglund
RÄTTELSE:
I VillaBo nr 1, i artikeln om
nya idrottshallen, hade vi fel
gatunamn i bildtexterna. Det ska
vara Fogdetorpsvägen.
Södertäljekretsens sekreterare Gunnar Gomér avtackar Bertil Nilsson.
N
u även m
gbile!d Citysugbil!
u
s
y
it
C
d
e
m
Nu även
AVLOPPSRENSNING
D
D
D
D
D
D
Högtrycksspolning
Ångning
Jour dygnet runt
Sanering
Klottersanering
Rörinspektion
Glöm inte Rotavdraget!
070-893 88 84
6
7
Det är skillnad på vatten och avlopp
ut några vinster eller stoppa undan
pengar för till exempel framtida
underhåll av nätet mm.
– Vi kan ta ut en extra avgift för en
framtida utbyggnad, säger Håkan
Karlsson. Så har vi gjort när det
gäller utbyggnaden av Djupdalsverket. Men här har den förhandsavgift
som vi tagit ut redovisats på fakturorna. Den kommer att tas bort när
projektet är finansierat, säger han.
Det finns ändå en farhåga att
kommunerna använder näten som
inkomst, låter intäkterna från till
exempel vatten och avlopp betala
andra verksamheter i kommunen.
Det är visserligen inte tillåtet, men
det kan ändå vara idé att granska
och ifrågasätta kommunernas priser,
jämföra dem med varandra för att
se vilka motiv som ligger bakom
skillnaderna.
Det är stora skillnader i driftskostnader för småhus i landets kommuner, för vatten, avlopp, el och sophämtning. I Södertälje och
Nykvarn uppgår dessa kostnader till cirka 67 500 kronor per år.
Det visar en sammanställning som Villaägarnas Riksförbund gjort.
I den dyraste kommunen i landet,
Tjörn, är kostnaden 72 200. I den
billigaste, Boden, får småhusägaren
betala 57 300 för samma service.
är de sammanlagda driftskostnaderna i Salem 66 249 och Gnesta
65 661 kronor.
I beräkningen av driftskostnaderna
ingår bland annat VA-avgifter, elnät,
avfallshantering, fastighetsskatt.
I stort sett skiljer bara en tusenlapp
när det gäller kostnaden för avfall,
Värmdö högst med 2 598 konor och
Stockholm lägst med 1 376 kronor.
Här finns också skillnader mellan
kommunerna i Stockholms län. Dyrast är Värmdö, 71 700 kronor per
år, medan det i Stockholms kommun
kostar 63 400. I Södertälje är driftskostnaden 67 486. Som jämförelse
Sopor
Småhusägarna i Södertälje och
Nykvarn betalar 2 428 kronor om
året för denna service medan kostnaden i Botkyrka och Salem ligger
på 1 399 kronor.
När det gäller avgifter för vatten
och avlopp är skillnaderna större,
Södertälje 7 086 mot Botkyrkas
3 679 kronor. Högsta kostnaden för
VA bland våra grannkommuner har
Nykvarn med 7 459 kronor.
Håkan Karlsson är vd på Telge nät.
Han har ingen direkt förklaring till
den stora skillnaden i kostnader mellan kommunerna. Det är självkostnadsprincipen som gäller. Avgifterna
ska bara täcka de kostnader som
krävs för att driva verksamheten.
Kommunerna tillåts heller inte ta
Småhusägarnas driftskostnader styrs
alltså i stor utsträckning av politiska
beslut. Det är kommunerna som
sätter taxan för avfalls- och VA-hantering. Fastighetsskatten är grundad
på beslut i riksdagen, elskatten av
regering och myndigheter.
– En ensam småhusägare har svårt
att påverka de politiska beslut som
styr driftskostnaderna, menar Jakob
Eliasson på Villaägarnas Riksförbund. Kommunpolitikerna har
inte heller full kontroll över saken
alla gånger, säger han. Vad gäller
de kommunala taxorna hoppas vi
att vår statistik kan få kommuner
att lära av varandra och att pressa
kostnaderna.
Det är Villaägarnas Riksförbund
som sammanställt de kostnader som
ägaren av småhus har för driften.
Hela rapporten och statistiken finns
att läsa på Villaägarnas hemsida,
www.villaagarna.se/
Fotnot: Uppgifterna kring vatten och
avlopp är baserade på ett typhus,
5 rum och kök, badrum med WC,
tvättstuga samt garage. Bostadsytan
är 150 kvm, tomtytan 800 kvadrameter. Vattenförbrukning 150 kubikmeter per år. Fastigheten är ansluten
till spill- och dagvatten.
Kostnaderna för avfall, sophämtning, baseras på hämtning av en
190-liters tunna varannan vecka.
Här ingår också någon form av
sopsortering.
Text och foto: Lasse Pettersson,
Cerca Media
8
9
www.villabo.nu
Som en fortsättning på vad vi
nämnde i VillaBo nr1 kommer här
adressen till vår nya hemsida:
www.villabo.nu.
Hemsidan med namnet VillaBo
ligger nu ute på nätet. Här kan du
få information kring aktuella frågor
som rör ditt boende och ditt närområde i Södertälje och Nykvarn, tips
om evenemang och aktiviteter.
På vår hemsida kan du också läsa
det senaste numret av vår tidning
Villabo och även tidigare utgivningar.
Upplever ni att det saknas information eller annat på hemsidan, gå då
in på fliken ”kontakt” och skicka ett
meddelande till oss.
Eftersom det ska vara ett aktivt och
levande medium uppmanar vi er
att komma med förslag på vad ni
skulle vilja ha ut av detta medium
(hemsida och Facebook) och även
på aktiviteter eller annat ni som
medlemmar skulle vilja att vi inom
Villaägarna engagerar oss i.
Webmaster för hemsidan är Lars
Nordström. Ni når honom via email: [email protected]
eller på telefon 073-6225956.
Badrumsutställning
i två plan med kaklade miljöer!
Alldeles intill E4/E20
Gott om P-platser
Lätt att lasta
Öppettider:
Vardagar 9-18
Lager 7-18
Lördag 10-14
www.norfloor.se
Klastorps Backe 1
Södertälje
Tel 08-550 888 08
10
11
Blomstertid i Blombacka
Medinflytande:
Var en del av besluten
När Södertälje Samhällsbyggnadskontor planerar om- och tillbyggnader i stadsplanen går förslagen ut
på remiss. I de lägen där villaägarna
berörs, till exempel vid nya vägdragningar, förslag som direkt kan
komma att påverka boendemiljön,
blir Villaägarna remissinstans.
Föreningen får alltså en chans att
yttra sig innan det definitiva beslutet
fattas. Det kan till exempel gälla
bullernivåer, barnens skolväg och
bygglovsärenden.
Om du får ett ärende på remiss,
skicka in dina synpunkter på förslagen. De kommer att ligga till grund
när förslaget ska slutbehandlas.
Eventuellt kan du även ta kontakt
med politikerna eftersom de i kom-
munstyrelsen och fullmäktige fattar
det avgörande beslutet.
Men det är alltså inte alla förslag
som vi får ta del av. Förutsättningen
är att villaägarna är direkt berörda.
Däremot får Villaägarna i de flesta
fall ta del av andras yttranden och
utlåtanden.
Öppenhet
Även om du inte utsetts till remissinstans kan du ta egna initiativ. I
Sverige är offentlighetsprincipen en
grundlag. Den ger varje medborgare
rätt att ta del av offentliga handlingar. Som offentlig räknas alla handlingar som förvaras på kommunen
eller som vidarebefordrats, det vill
säga både in- och utgående post
men också papper som distribuerats
internt. Även e-post räknas som
offentlig. Du kan alltså gå upp på
kommunen och begära att få läsa
dagens post. Den ska finnas diarieförd och vara lätt att hitta. Om du
är speciellt intresserad av ett ärende
så ta kontakt med den nämnd, till
exempel kultur- och fritid, tekniska
nämnden, miljönämnden för att ta
del av ärendet.
Blombackas städdag lockade cirka fyrtio personer,
jämt fördelade i olika åldrar. Efter väl genomförd
städning bjöds på korv och kaffe med hembakat
bröd. Alla barn fick också varsin godispåse.
Du behöver inte tala om vem du är
– och tjänstemannen får heller inte
fråga. Fast det kan ju vara trevligt
att presentera sig och det öppnar för
ett mer positivt bemötande.
Vädret var strålande och vi hade en mycket trevlig
dag. Föreningen tackar alla som hjälpte till och gjorde
dagen lyckad.
Ekeby, Enhörna – ett gott exempel
När nya byggplaner planerades för
området Ekeby i Enhörna kallades
invånarna till ett informationsmöte.
Det handlar om att kommunen vill
bygga flerfamiljshus i ett område
som enbart består av villor. Här
planeras också för en ny väg in till
området. Några av de som bor här
har framfört kritik mot att tvåvåningshusen kommer att skymma
utsikten.
I samband med Villaägareföreningens årsmöte passade man på att
pejla medlemmarnas åsikter.
– Det fanns inget större motstånd
mot flerfamiljshusen, säger Björn
Frick, ordförande i Enhörna Villaägareförening. Vi välkomnar byggplanerna efter som vi har behov
av generationsboende, säger han.
Däremot fanns det en oro för att
utbyggnaden skulle ge ökad trafik
till området.
med att sköta hus och trädgård kan
då bo kvar i Enhörna.
Villaägarna i Enhörna har nu skickat
en skrivelse till kommunen där
man framför sina synpunkter. Här
framhålls just avsaknaden av ett
generationsboende, dit yngre, som
vill skapa sitt första egna boende
kan flytta. Även äldre som inte orkar
– Vi ser mycket positivt på att vi fått
tillfälle att yttra oss, och förhoppningsvis kunna påverka planerna,
innan projektet genomförs, säger
Björn Frick från Villaägareföreningen i Enhörna.
Däremot motsätter sig föreningen
att Bäverstigen ska bli infartsväg till
husen. Vägen är redan tungt belastad
av tung trafik, sägar Villaägarna i sin
skrivelse till kommunen.
Kyl · Frys
Tvätt · Disk
Spis · Småel
Villaägarnas Dag Södertälje-Nykvarn
lördagen den 5 september
Programmet kommer att ha temat återvinning
alternativt DNA-märkning av ägodelar
Jovisgatan 6 · Södertälje
Tel 08-550 119 97 · [email protected]
www.elon.se · www.wessmansel.se
Avsändare:
Kringel-Offset AB
Box 19012
152 25 SÖDERTÄLJE
FÖRETAGSPOST
Läs mer på www.skandiamaklarna.se/villaagarna
eller ring 08-554 221 10
Södertälje
Järnagatan 7, 08-554 221 10
www.skandiamaklarna.se