Klicka här för att ladda ner programmet

Olika men ändå lika
Anhörigriksdagen
5-6 maj 2015
i Varberg
PROGRAM
Välkommen till Anhörigriksdagen 2015
För 17:e året i rad arrangeras Anhörigriksdagen, ett forum för anhöriga, politiker, tjänstemän, frivillig- och intresseorganisationer, vård- och omsorgspersonal samt andra som är intresserade av anhörigfrågor.
Välkommen till två dagar i Varberg fyllda med inspiration!
Plats
Sparbankshallen, Kattegattsvägen 26 i Varberg
Föreläsningarna hålls i Arena B om inget annat
anges i programmet
Information Frågor besvaras av personal i informationen vid garderoben.
Vid frågor kontakta:
Elisabet von Knorring 0340-69 02 02
Kontaktperson Anhörigas Riksförbund:
Anett Karlsson 0340-15 441
Lunch
Lunchen serveras i Rotundan i anslutning till konferenslokalerna.
Meny 5 maj Kall örtmarinerad fläskfilé med ostdoftande potatis-
gratäng, grönsaker, sallad och bröd
Meny 6 maj Poscherad torskrygg med vitvinssås, kokt potatis, ärtor, sallad och bröd
Specialkost För dig som har beställt specialkost finns
personliga specialkostbiljetter att hämta i
informationen vid garderoben.
Tillgänglighet
Entré i markplan, hiss finns
Moderator
Lisa Syrén
Varbergs taxi 0340-16 500
Anhörigriksdagen arrangeras av Anhörigas Riksförbund i samverkan med Nationellt kompetenscentrum anhöriga.
Anhörigriksdagen är en del av Anhörigåret 2015
Grafisk form: Emma Aronsson, kommunikatör
Foto: Om inget annat anges, privat
Med reservation för ändringar
Sidan 2
www.ahrisverige.se
[email protected]
010-207 97 90
Program tisdag 5 maj
Program onsdag 6 maj
08.00-09.30 Öppning och
registrering
Kaffe, the och tilltugg
08.00-08.30 Öppning
09.30-10.00 Invigning
08.45-09.30 Socialdepartementet
informerar
Pernilla Baralt, statssekreterare hos Åsa
Regnér, Socialdepartementet
10.00-10.45 Och vem såg det lilla
barnet? Patricia Janus, anhörig
10.45-11.15 PAUS
11.15-12.00 Nyheter från Nka
Lennart Magnusson, verksamhetschef och
Elizabeth Hanson FoU-ledare, Nka
08.30-08.45 Sammanfattning
09.30-10.30 Olika men ändå lika Anhörigas Riksförbund
Ann-Marie Högberg, förbundsordförande
och Pontus Oscarsson, förste vice ordförande
12.00-13.10 LUNCH
10.30-11.15 PAUS
Förmiddagsfika
13.10-13.50 Parallella föreläsningar
1-5 läs mer s.8
11.15-12.00 Parallella föreläsningar
11-15 läs mer s.10
13.50-14.00 PAUS
12.00-13.10 LUNCH
14.00-14.45 Skräddarsytt stöd till
anhöriga - ett (o)möjligt mål?
Lennarth Johansson, Socialstyrelsen
13.10-13.50 Parallella föreläsningar
6-9 läs mer s.9
14.45-15.15 PAUS
Eftermiddagsfika
15.15-16.15 Beroende - en familjesjukdom - om orsak, verkan och
tuff kärlek Leif Winbladh, VågaVa
16.15-16.30 Avslutning
13.50-14.00 PAUS
14.00-14.15 Tipspromenad
Prisutdelning
14.15-15.45 Att vara sin egen bästa
vän Björn Natthiko Lindeblad
15.45-16.00 Tack för i år!
Mer information om föreläsningarna hittar du längre bak i programmet
Sidan 3
Huvudföreläsningar
Lokal: Arena B
Och vem såg det lilla barnet?
Patricia Janus, anhörig
Ett föredrag om ett barns saknad, sorg och uppväxt efter att
ha förlorat sin mamma i ALS vid 1,5 års ålder.
Hur har det påverkat mitt vuxna jag?
Vad har jag saknat egentligen?
Vad hade jag velat ha som stöd, som barn, tonåring, vuxen?
Hur har min sorg förändrats, har den förändrats?
Foto: Lotta H Löthgren
Nyheter från Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson
FoU-ledare, Nka
Vad händer hos Nka? Bland annat en uppdatering av Arbetsgivare för
anhöriga.
Skräddarsytt stöd till anhöriga - ett (o)möjligt mål?
Lennarth Johansson, Socialstyrelsen
Stödet till anhöriga ska vara individuellt utformat, flexibelt och ha god kvalitet. Är detta en
utopi eller möjligt att åstadkomma i praktiken?
Lennarth Johansson jobbar med ett nytt regeringsuppdrag. Det handlar om att
pröva förutsättningarna och möjligheterna att anpassa modellen om Äldres Behov I Centrum,
ÄBIC (som nu allt fler kommuner och utförare börjat ta till sig) till att också omfatta anhöriga
– ett ABIC, Anhörigas Behov I Centrum. För att lyckas behöver kommunernas anhörigstödjare
tänka helt om och helt nytt! Något som kanske skrämmer vissa, men också positivt utmanar
andra. Med ABIC är det slut på paketlösningarna som passar alla eller ingen, slut på att välja
grå eller grå!
Beroende - en familjesjukdom - om orsak, verkan och tuff kärlek
Leif Winbladh, VågaVa
VågaVa är en verksamhet som finns i Ljungby, Halmstad och på internet. Vi
erbjuder ett alternativ åt människor som vill sluta med sitt missbruk. Under
parollen ”inga pekpinnar” och genom att lägga fokus på våra egna erfarenheter, kan vi erbjuda en mötesplats präglad av gemenskap och förståelse både
för missbrukaren och de anhöriga runt missbrukaren. Vi anser att missbruk
är en familjesjukdom som drabbar hela familjen och alla andra närstående.
Sidan 4
Socialdepartementet informerar
Pernilla Baralt, statssekreterare hos Åsa Regnér, Socialdepartementet
Åtgärder för barn som anhöriga – ett prioriterat område för regeringen.
Uppmärksamma anhörigas situation och behov av stöd – uppdrag till
Socialstyrelsen att utforma ett verktyg som stöd för kommunerna.
Ett gott anhörigstöd – Tillgång till likvärdig och jämlik omsorg av hög
kvalitet till den närstående, regeringens prioritet på ökad bemanning i
äldreomsorgen. Anhörigomsorg – en jämlikhetsfråga?
Foto: Kristian Pohl/
Regeringskansliet
Tid för dialog med Pernilla Baralt kommer att finnas.
Olika men ändå lika - Anhörigas Riksförbund
Ann-Marie Högberg, förbundsordförande och
Pontus Oscarsson, förste vice ordförande
Olikheter berikar och stärker en organisation. Vi måste värna
om och utveckla vår mångfald av olikheter och samtidigt
reflektera över hur vi på bästa sätt kan möta och ta hänsyn
till anhörigas olika behov. En mångfaldig organisation är en
attraktiv organisation då den ser och möter alla anhörigas
behov. Det är dock de många likheterna som förenar oss.
Likheter som vid en första anblick kan vara svåra att urskilja
men som de flesta av oss delar.
Att vara sin egen bästa vän
Björn Natthiko Lindeblad
För att kunna stötta andra, behöver vi vara vår egen vän. Under sin osnitslade levnadsresa
från påläggskalv till buddhistisk skogsmunk i 16 år, och sedan hem till Sverige igen, har Björn
samlat på sig en källa att ösa ur om just detta. Hur möter vi bäst livets oundvikliga kantbollar? Hur stödjer vi andra utan att gå under själva? Varför är det som
viktigast att vara alldeles närvarande när livet är som svårast? Björn
kommer också tala om stillhetens värde, presentera en pragmatisk
vardags-etik, och förmedla en människosyn som behövs i Sverige
idag.
Allt genom exempel från sitt eget liv, i både munkkåpa och byxor.
Det brukar skrattas förvånansvärt mycket när Björn talar. Ofta är
det igenkänningens lågmälda leende.
Björns förhoppning är att du efter föredraget vandrar hem lite
större, lite starkare, med en spirande känsla av samhörighet och
mod i bröstet.
Sidan 5
Sidan 6
40
38
37
36
Rotundan
39
Arena B
35
41
34
38
3933
40
33
42
32
Kaffe
43
31
44
30
45 Nka
29
28
27
47
26
48
25
Utgång
46
Garderob
24
49
Monterplatser 2015
Kaffe
21
22
23
Arena D
Sidan 7
TENA SCA Hygiene Products AB
Frösunda LSS AB
Abilia AB
Dammsdalsskolan
Attendo Care
Sinoba organisation
Tunstall AB
Alleato AB
Oral Care AB
Somna AB
Västgöta Assistans AB
Barn i behov
Svenska Kommunal
Pensionärernas Riksförbund
Våga va
Varbergs församling
Zafe Care Systems AB
34.
35.
36.
37.
38. Diosentic
Diocentic
39. Nordström Assistans AB
40. Riksförbundet Attention
41. Studieförbundet Vuxenskolan
42. Anhörigföreningar
43. Bräcke Diakoni
44. Move & Walk Sverige AB
45. Nationellt kompetenscentrum anhöriga
46. Vardaga AB
47. Första Hjälpen Konsulten
48. GAPET Edu Med AB
49. Anhörigas Riksförbund
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Kungsäter våning 2
Nöjeshallen
Getterön
Parallella föreläsningar
1. Internetbaserat stöd för anhöriga i Europa Lokal: Kungsäter
- riktar sig också till professionella och arbetsgivare
Frida Andréasson, projektkoordinator och praktiker, Nka
Nationellt kompetenscentrum anhöriga är med i ett EU-projekt som heter Innovage. I projektet har en webbplattform för anhöriga, som stödjer eller vårdar en
äldre person, utvecklats och en pilotstudie har genomförts där anhöriga har fått
testa plattformen under tre månader. Frida Andréasson har arbetat i projektet
och kommer att berätta om projektet i stort, men mest fokusera på att visa webbplattformen
och hur den kan vara användbar för anhöriga, arbetsgivare samt professionella som möter
anhöriga i sitt arbete.
2. När stödet i skolan brister Lokal: Arena B
Cilla Lundström och Jessica Hanna-Eklund aktiva i föräldranätverket Barn i
Behov
Våra barn blir kallade för tröglärda, ovilliga, omöjliga och ouppfostrade. I
själva verket handlar det om fullt intelligenta barn med särskilda behov av
skolanpassning. Våra barn har till exempel ADHD, autism, dyslexi, särbegåvning eller sticker ut på annat sätt. De fungerar utmärkt med anpassningar men utan dessa
klarar de inte skolan alls. Konsekvenserna blir trasiga barn och familjer som går på knäna.
Cilla och Jessica arbetar organiserat för förändring och berättar om vanliga missförstånd som
får allvarliga konsekvenser för barnet och familjen, liksom vad ett lokalsamhälle som Varberg
kan göra för att förbättra för dessa barn – och därmed alla barn – i skolan.
3. Etiska frågor inom äldresjukvården Lokal: Getterön
Eva Sixt, överläkare i geriatrik och fd. verksamhetschef för Geriatrik
Sahlgrenska
Närmare 40 års arbete som läkare inom äldresjukvården har givit erfarenhet av svåra medicinsk-etiska problem. Föredraget kommer att utgöras av
reflektion och diskussion runt några av dessa frågor. Exempel på frågor som kommer att
belysas är: Information till gamla och svårt sjuka patienter? Samtycke till medicinska åtgärder,
och hur går det till när patienten är dement? Anhörigas ställning och rättigheter? Begränsning
av medicinska åtgärder, är det någonsin motiverat?
4. Ett utökat föräldraskap - Att vara förälder till en
vuxen son eller dotter med funktionsnedsättning
Maria Blad och Katarina Harström, Delaktighet och
stöd
Lokal: Nöjeshallen
Bräcke diakoni driver tillsammans med Anhörigas Riksförbund Projekt Delaktighet och stöd. Syftet är att uppmärksamma föräldrarnas livssituation. Projektet skapar
Sidan 8
Foto: Erika Hedman
mötesplatser som samtalsgrupper, temakväller, konferenser och föräldrahelger. Hur kommer
det sig att denna grupp är relativt anonym i debatten om anhöriga i Sverige? Vad uttrycker
föräldrarna att de behöver? Kan man göra något med den oro man känner? Maria Blad och
Katarina Harström kommer att berätta om hur arbetet utvecklats under det andra verksamhetsåret samt om studiecirkeln: ”När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar
inför framtiden” - som tagits fram i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
5. Kognitionskunskap för anhöriga till personer Lokal: Arena D
med Kognitiv svikt eller Demenssjukdom
Beata Terzis, Med.dr, leg.psykolog arbetar som
Kvalitetsutvecklare på Frösunda
Har mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom demensområdet. Medförfattare till fackböcker och förläsare inom ämnet för olika
kategorier av vårdpersonal samt närstående.
6. Kan man jämföra människor med hundar - utan att få på pälsen? Lokal: Arena B
Marie Rydell
På ett roligt och informativt sätt berättar Marie Rydell, förskollärare, författare och besökshundförare, om hur man kan använda hunden som ett
pedagogiskt redskap i Vardagen, Omsorgen, Vården och Skolan. Olikheter, personligheter och vikten av rätt bemötande illustreras genom att
jämföra människor med hundar.
7. Den åldrande huden Lokal: Kungsäter
Tips & råd från TENA, Karolina Rosendahl
Huden är kroppens första försvar mot yttre faror. Men när vi åldras blir den allt
mer ömtålig. Den blir elastisk och känsligare för tryck, friktion och fukt. Kom
och lyssna och få prover.
8. Egen styrka Lokal: Nöjeshallen
Kerstin Alm, Cecilia Brusewitz och Jenny Kindgren,
Riksförbundet Attention
Vad är det unika med att ha ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Varför
bränner så många föräldrar ut sig som har barn med Aspergers syndrom? Varför är det så
svårt att få stöd från samhället när funktionsnedsättningen är dold? Riksförbundet Attention
har med sitt projekt Egen styrka och med sin studiecirkelverksamhet fokuserat på den hårt arbetande gruppen föräldrar som sällan någon uppmärksammar. En grupp som ofta strider och
kämpar för sina barns plats i ett samhälle som sällan förstår vidden av funktionsnedsättningSidan 9
arna och hur de påverkar hela familjen. Egen styrka har undersökt de olika triggerpunkter
som gör att föräldrar upplever en stress som kan ta sig uttryck i utmattningssyndrom. Istället
för en svag föräldragrupp märks istället en osedvanligt stark grupp föräldrar men som har ett
övermänskligt ansvar och därför riskerar att bli sjuka. I föreläsningen får ni ta del av nödvändig kunskap om NPF, vad föräldrar efterfrågar i form av stöd och verktyg som kan göra stor
skillnad. Egen styrka är ett projekt med medel från Allmänna arvsfonden.
9. Barn som anhöriga Lokal: Arena D
Lennart Magnusson och Eva Nordqvist, Nka
Vad händer med barnen när någon i familjen drabbats av somatisk sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk eller oväntat avlider?
Hur ska barnen förstå? Även den som inte själv är drabbad men
lever nära någon som drabbas blir påverkad och behöver ofta
stöd och information. År 2010 gjordes ett tillägg i Hälso-och sjukvårdslagen, 2g § HSL
som säger att barns behov av information, råd och stöd ska beaktas. Behovet av information,
råd och stöd kan finnas både för att barnen ska förstå vad som händer just nu, men också för
att i möjligaste mån förebygga att barnet drabbas av ohälsa senare i livet. I samband med lagförändringen gav Socialstyrelsen i uppdrag till Nka att stödja implementeringen av 2g § HSL
i landsting och regioner runt om i Sverige. Vi kommer här att berätta vad som skett för att
lagen ska få och till viss del har fått genomslag. Några exempel är; kartläggningar, kunskapsöversikter, seminarier, stöd i utvecklingsarbetet i fyra regioner/landsting, samverkan, webbsida
och inte minst, en webbutbildning!
11. Trygg hemgång Lokal: Kungsäter
Rose-Marie L Karlsson
Trygg hemgång har fokus på de första dagarna efter hemkomst från en sjukhusvistelse och då det är nya eller förändrade insatser från hemtjänsten. Trygg
hemgång strävar efter att ge en känsla av trygghet och delaktighet till kunderna och de anhörigas upplevelse under kundens första dagar med insatser
från hemvårdsförvaltningen. För att uppnå trygghet krävs samordning mellan
olika professioner och en samlad information, samt att kunden får träffa samma personal de
första dagarna och att uppföljning sker. Nu har vi arbetat efter denna modell under ca ett år
och upplever att vi har nöjdare kunder/anhöriga och att korttidsfrånvaron har minskat.
12. Alla kan surfa Lokal: Getterön
Ann-Christine Bard-Sandström, Verksamhetsutvecklare, SV Västerbotten samt SVs Förbundskansli och Catharina Montgomery, Södermalms stadsdelsförvaltning
Intresset för att kunna använda smartphone och surfplattor har blivit större och större både
som nöje och som stöd och hjälp i vardagen. ”Alla kan surfa” är ett studiematerial medvetet utformat på ett grundläggande, strukturerat och enkelt sätt och är tänkt att användas i
Sidan 10
studiecirklar. Studiematerialet vänder sig till dig som på ett enkelt sätt, steg-för-steg, vill lära
dig grunderna i att hantera smartphone eller surfplatta. Materialet bygger på erfarenheter från
iPad-caféer för äldre samt studiecirklar med personer som har en demensdiagnos och som
är tidigt i sin sjukdom. Cirkelledaren kan välja att gå igenom vad som känns aktuellt utifrån
gruppens kunskaper och önskemål. Deltagarna kan fylla på med egna anteckningar om
hantering och tips så att studiematerialet blir ännu tydligare och användbart. Studiematerialet
är framtaget av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Demensförbundet. Projektet
finansieras av Myndigheten för delaktighet.
13. Där du andas Lokal: Arena B
Cornelia Lundberg och Jenny Lènström
Jenny och Cornelia kommer att berätta om varför just de startade
gruppen och föreningen Där Du Andas. Där kommer de in på sina
egna livserfarenheter och kommer att berätta om dem. De kommer
även prata om hur de arbetar och varför. De kommer ge en inblick i hur deras anhörigträffar
går till samt om vilka medier de finns på, t.ex. Facebook, Instagram och snart hemsida, samt
vad som finns där. De kommer berätta om vad de kämpar för just nu och om deras långsiktiga mål. Vad vill de åstadkomma som förening? Varför finns de?
14. Att leva vidare Lokal: Nöjeshallen
Inga-Britt Gudmundsson
Inga-Britt Gudmundsson och hennes man var gifta i 40 år. De var en
del av varandra. Inga-Britts man fick flera svåra sjukdomar. Hon levde
vid hans sida och fick se honom långsamt brytas ner. Idag finns han inte
mer, han dog i september 2012. På Anhörigriksdagen 2015 kommer
hon att berätta om sorgen, tomheten och det nya livet. Det blir aldrig
som man tror! Sorgen går sina egna vägar, gör sina egna sår, skakar om din
värd och din identitet. Vad var bra och vad var dåligt. Ska man ångra något?
15. Stöd till anhöriga barn och vuxna i landstinget
Christianne Simson, Landstinget Uppsala län
Lokal: Arena D
Landstinget i Uppsala län har på uppdrag av politiken sedan 2012 arbetat
med ett projekt för att ta fram rutiner och metoder för att stödja anhöriga
barn och vuxna. Arbetet har renderat i en handlingsplan för stöd till anhöriga som nu ska implementeras i alla verksamheter. Christianne berättar
om projektets gång och på vilket sätt anhöriga uppmärksammas och vilka
olika former av stöd som erbjuds.
Följ Anhörigriksdagen på sociala medier
facebook.com/anhorigasriksforbund och twitter.com/_anhorig
#anhörig2015 #anhörigriksdagen
Sidan 11
Tipspromenad
Delta i tipspromenaden för chans att vinna fina priser från våra utställare. En fråga
finns i varje monter. Svarstalongen avlägsnas ur programmet och lämnas i de gröna
lådorna vid informationen vid garderoben.
21. TENA SCA Hygiene Products AB
22. Frösunda LSS AB
23. Abilia AB
24. Dammsdalsskolan
25. Attendo Care
26. Sinoba Organisation
27. Tunstall AB
28. Alleato AB
29. Oral Care AB
30. Somna AB
31. Västgöta Assistans AB
32. Barn i Behov
33. Svenska Kommunal Pensionärernas Riksförbund
34. VågaVa
35. Varbergs församling
36. Zafe Care Systems AB
37.
38. Diosentic
39. Nordström Assistans AB
40. Riksförbundet Attention
41. Studieförbundet Vuxenskolan
42. Anhörigföreningar
43. Bräcke Diakoni
44. Move & Walk Sverige AB
45. Nationellt kompetenscentrum anhöriga
46. Vardaga AB
47. Första Hjälpen Konsulten
48. GAPET Edu Med AB
49. Anhörigas Riksförbund
Namn:
Från:
1 x 2