FUB-Bladet - FUB Borlänge

FUB-Bladet
FUB
Borlänge
Nr 2 hösten 2015
FUB BORLÄNGES STYRELSE 2015
Ordförande
Anette Nilsson
Stickspåret 11
784 67 BORLÄNGE
0243-23 88 13; 070-588 13 76
[email protected]
Vice ordförande
Gunilla Wikblad
Uvberget 216
784 78 BORLÄNGE
0243-603 06;
073 - 613 79 79
[email protected]
Sekreterare
Lars Norell
Kärrmyrsvägen 18
781 95 BORLÄNGE
0243-23 05 38
[email protected]
Kassör
Thord Öberg
Bjugg Görans väg 59
784 56 BORLÄNGE
0243-195 24; 070-584 75 45
[email protected]
Ledamöter
Ellinor Persson
Norström
Norbovägen 23
781 96 BORLÄNGE
073 – 643 43 38
[email protected]
Lena Lorenz
Gamla Tunavägen 57
784 60 BORLÄNGE
072 – 206 00 56
[email protected]
Margareta Erlandsson
Holm 50
781 91 Borlänge
073 – 033 84 33
[email protected]
Suppleanter
Vakant
Revisorer
Sven-Olov Zetterström
Vasagatan 23 A
784 32 BORLÄNGE
0243-22 10 82
Sven Hermansson
Snesgatan 14
784 54 BORLÄNGE
0243-22 68 91
Ola Lindbärg
Rivargatan 2
784 66 BORLÄNGE
070-626 53 20
Revisorssuppleant
Kommittéer och arbetsgrupper
Samverkan Borlänge kommun:
Thord Öberg, Anette Nilsson, Ellinor Persson Norström, Margareta Erlandsson
Samverkan Habiliteringen:
Margareta Erlandsson, Lena Lorenz
Samverkan skolan:
Thord Öberg, Anette Nilsson, Ellinor Persson Norström
Klippan Borlänge
Margareta Erlandsson, Bibbi Hermansson
Gårdsrådet Kärnan:
Bibbi Hermansson
LättLäst:
Margareta Erlandsson, Gunilla Wikblad
Medlemsbladet:
Curt Wikblad, Gunilla Wikblad; [email protected]
Samverkan Gagnefs kommun:
Lars Norell
Kommunala handikapprådet:
Thord Öberg, Ann-Britt Störling (suppleant)
HSO Borlänge:
Lars Norell, Ann-Britt Störling (suppleant)
Aktivitetsgrupp
Gunilla Wikblad, Margareta Erlandsson. Lena Lorenz, Ann-Britt Störling
FUB Borlänge
Klöverstigen 10 C, 784 51 BORLÄNGE
Telefon 0243-627 33
Vill du ha kontakt med en föräldrarådgivare (medlemsrådgivare) kan du ringa:
Ann-Britt Störling 070-384 85 68 eller Maggan Erlandsson 073 - 033 84 33
Du kan också skicka ett mail (se adressen nedan) eller kontakta någon i styrelsen (se ovan)
[email protected]
Kontaktperson i Gagnef: Lars Norell
FUB Borlänges hemsida: http://www.borlange.fub.se/
Sida 2
Nytt verksamhetsår och nya möjligheter för FUB Borlänge…..
Ja, visst har vi många nya möjligheter inom FUB Borlänge, MEN VI har också många svåra
utmaningar att arbeta med.
Som vi nu alla vet beslutade Borlänge kommun att de personer som bor i grupp- eller servicebostad inte skulle få möjlighet att åka till Tandådalen tillsammans med någon ur personalen från den egna bostaden. Någon annan ledsagning beviljades inte heller. Några hade turen att kunna lösa det med anhöriga. Men de flesta fick i år inte delta i Tandådalen. I stället
skulle varje individ åka på ”gruppresa” eller delta i gruppaktiviteter med bostaden och dess
personal. Det beslutet är direkt kränkande mot de borlängebor som bor i gruppbostad. Det
strider helt mot principerna om valfrihet, delaktighet och självbestämmande som är grundläggande för LSS. FUB Borlänge protesterade verkligen. Vi försökte på alla sätt och vis hitta
andra lösningar. Men allt föll på mållinjen. Besluten togs också så sent att det var omöjligt att
överklaga. Vi i styrelsen känner oss grymt besvikna över såväl beslut som hantering.
Det synsätt och den människosyn som genomsyrar beslut och utredningar inom Borlänge
kommun skrämmer oss. Man vägrar låta verksamheten vid Matjes Emils gård utvecklas i den
riktning personal och brukare vill, man säger upp avtal med Lantliv innan man gjort genomförandeplaner med de som berörs. Man tänker göra besparingar både här och där. Vart är vår
kommun på väg? En kommun som vi kunnat vara ganska stolta över?? Detta sker trots att
Borlänge kommun i ”Funktionhinderpolitiskt program” (antaget i juni 2014) anger att alla i
kommunen skall behandlas lika, att alla är lika mycket värda mm mm. Är det bara fina ord?
För vilken annan grupp i samhället kan kommunen bestämma att de skall åka på semester
med sina grannar i trapphuset eller på den gata man bor? Vad vi vet finns det ingen sådan
grupp. Men det bestämmer man för våra medlemmar som bor i grupp- eller servicebostad.
Det värsta är att fler besparingar och försämringar väntar. MEN - FUB Borlänge kommer att
protestera och kämpa emot.
Styrelsen har träffat omsorgsnämndes arbetsutskott och några andra ledande politiker. Vi har redovisat den oro och ilska vi känner inför den utveckling (försämring) vi
ser inom Borlänge kommun. Vi mötte stor förståelse men vi har ännu inte sett några
resultat i praktisk handling. Tvärt om ser vi nya försämringar inom verksamheten. Vi
har bestämt en uppföljning av politikermötet till månadsskiftet november/december.
Den närmaste framtiden får utvisa om vi kan vänta till dess innan vi måste agera på
annat sätt.
Landstinget Dalarna har ju också gjort besparingar som drabbar våra medlemmar. Mycket
talar för att 2015 var sista året som rekreationsveckorna i Tandådalen arrangerades. FUB
har gjort protestlistor och även andra föreningar som varit där har gjort detsamma. Vi får
hoppas att landstinget kan riva upp besluten och tänka om.
Vår härliga sensommarfest i slutet av augusti där många medlemmar deltog gör oss glada.
Där ser vi glädjen och lyckan när man får träffas och umgås på rätt villkor.
Nu stundar hösten och FUB Borlänge har några aktiviteter som går av stapeln. I november
blir det Disco i Forum och bad i Maserhallen. Den årliga julfesten bli som vanligt i december.
Mer info finns i bladet. Kom ihåg att DU skall anmäla dig i tid.
Om alla VI medlemmar kämpar och visar att vi finns och talar om att vi inte accepterar försämringar så kommer VI att nå långt.
TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!
FUB BORLÄNGE styrelsen gm Anette Nilsson
Sida 3
Länsdans 2015 - 2016
I Kärnans Kontaktblad kan du se när och hur du kan anmäla dig till
länsdanserna
Tiden för samtliga danser är 18.30 - 22.30
2015
2016
Lördag 19 september
Lördag 23 januari
Hedemora Folkets Park
Orkester: Rezar
Avesta Folkets Park
Orkester: Inte klart ännu
Lördag 24 oktober
Lördag 20 februari
Rättviksparken
Orkester: Kritzers
Vikmanshyttans Folkets Hus
Orkester: Inte klart ännu
Lördag 21 november
Lördag 28 maj
Lugnetskolan Falun
Orkester: Micke Wez
Cozmoz Borlänge
Orkester: Ankies
Lördag 18 juni
Sveasalen Leksand
Orkester: Inte klart ännu
Ungdomskväll med disco på Kärnans fritidsgård för
ungdomar och unga vuxna hösten 2015
Lördagar kl 18 – 21
3 oktober
7 november
5 december
Sida 4
INBJUDAN
Medlemsträff - FUB Borlänge
Är Du
anhörig, god man eller på annat sätt engagerad i person med
utvecklingsstörning är du välkommen att träffa
vuxenkurator Ninni Bjerlöw Ahle, Habiliteringen Borlänge
Ninni har bjudits in för att informera om vilka tjänster habiliteringen kan
erbjuda.
Det kan handla om
• bostad
• arbete
• pengar
• råd och stöd
• kurser
• förmedling av kontakter mm
Ta gärna med egna frågor!
FUB bjuder på juice och frukt.
Lokal
Tid
HSO-lokalen Klöverstigen 10 C
onsdag 28 oktober 2015 kl. 18.00
Anmälan
Kom ihåg att
anmäla dig
Senast 25 oktober 2015 till:
Bibbi Hermansson tel.0243-22 68 91
Välkomna!
Sida 5
Disco – Dans
med Halloween-tema
Kom gärna utklädd om du vill
Lördag
7 november18.00 – 21.00
Kvarnsvedens Folkets Hus
Forum
Disc-jockey spelar
Inträde 50 kr
(gäller även medföljande personal)
Vi har ett hälsotema
Kaffe/te/dricka frukt och grönsaker med dip ingår
Anmälan är obligatorisk
Anmäl dig till
Ann-Britt Störling 070 - 384 85 68
Gunilla Wikblad 0243 - 603 06
Senast 30 Oktober
Även du som inte är medlem i FUB är välkommen
Tänk på att FUB inte kan ta något ansvar för
transporter eller personligt stöd under kvällen
Sida 6
!
Äventyrsbad
Lördagen 28 november
Bad mellan kl 18.00 – 21.00
Insläpp mellan kl 18.00 – 18.20
Pris 35:Ta med hänglås till skåpen
Ta gärna med egen fikakorg
Anmälan senast lördag 21 november till
Sven och Bibbi Hermansson 0243 – 22 68 91
Sida 7
Julkonsert
Lördag 5 december kl 18 i St Tuna kyrka
Kören övar 18:15-19:30 Jakobs kapell följande måndagar
28 september, 19 oktober, 9 november, 30 november
Körledare Anna Back har tel 076-940 70 44
---------------------------------------------
Kyrksöndag med FUB
Välkommen till Stora Tuna kyrka
Söndagen den 20 december
kl 11:00-12:30
FUB medverkar
Kollekten går till FUB
Sida 8
Julfest
Folkets Hus Kvarnsveden Forum.
Söndag 13 december kl 14.30 -16.30
Lucia - Lotterier - Fika - Dans kring granen
Pris 10kr/person, fika ingår
Lotterikuvert 10kr/st
Vi dansar kring granen under ledning av
Aina Klintman och Anna-Karin Örjes
Alla tomtar, stjärngossar, tärnor och lucior
som vill vara med i Luciatåget måste
komma senast kl 14.00
OBS! Anmälan
senast 5 dec till Ann-Britt
070 -384 85 68
Kom ihåg att
anmäla dig
eller
[email protected]
eller
Gunilla 0243 – 603 06
Sida 9
Kultur och Fritid i Gagnef – Aktiviteter för dig med
funktionsnedsättning – För mer detaljer se FUB Borlänges hemsida
• Flottfärd på Mojesjön - 30 september klockan 14
• Kanotfärd på Mojesjön - 14 oktober klockan 14
• Berättelser om skatter och vacker musik - 10 november klockan 14 i
Mockfjärds kyrka. Prästen Timo Löppönen berättar om kyrkans
skatter och kantorn spelar vacker orgelmusik
• Tänk på att biblioteket har böcker anpassade för alla
• Bio varje vecka. Bion i Lindbergshallen har öppnat igen. För program
se: www.bjornbio.se/gagnef
Sida 10
Sida 11
Åk skidor i Nybrobacken
Under vintersäsongen har IFK Borlänge Alpin en grupp för personer med funktionsnedsättning som tränar och trivs tillsammans. Varje lördag kl 10 – 15 finns det möjlighet att prova på för den som inte redan finns med i gruppen. Det finns tillgång till
hjälpmedel som gör att alla kan delta.
Skidsemester
Olympiska ringar
Tävling
Jag vill vinna
Men om jag inte vinner
Låt mig vara stolt över mitt
försök
Biski med medhjälpare
Special Olympics devis
Skicart
Datum: Lördag 17 okt 2015
Kategori: Musik och dans
Arena/plats: Lugnetkyrkan
Konsert 18:00 - ca 20:00. Paus på 20 min ingår. Te- & kaffeservering, fikabröd, smörgåsar.
Biljetter: Visit Södra Dalarna, tel 0771-62 62
62
Pris: 175 kronor
Sida 12
Några bilder från sommarens olika
aktiviteter som FUB-medlemmar
deltagit i
Round Table-utflykten till
Torsång. Där fick vi bland annat
åka med snabba båtar
I Tandådalen var
det både sittande gymnastik och dans vid fredagens avslutningsfest.
Och slutligen den trevliga FUB-festen på Gammelgården
med fika tipspromenad och trolleri
Sida 13
FUB-Bladet
FUB
Borlänge
Nr 2 hösten 2015
=======================
Den som skvallrar om andra när
du hör på
skvallrar om dig när du inte hör
på
Arabiskt ordspråk
=======================
Glöm inte bort att FUB Borlänge har en
egen hemsida.
Besök den
www.borlange.fub.se
Avsändare:
FUB Borlänge
Klöverstigen 10 C
784 51 BORLÄNGE