Nätverksträff om förändring 11 dec utskick

Välkomna!
Susanne
Brannebo
Anvell
2 tonåringar, 1
hund och en
särbo
Civilekonom
och beteendevetare
Grundat
Nätverket
Göran med
Åsa
Skogström
Drivs av
möten med
människor
Jobbat i linje,
nationellt och
internationellt
många år
Min affärsidé:
Att jobba övergripande med
förändrings- och strategiarbete
med parallellt fokus på
individen.
Förändringsarbete
Förändringsarbete
John P Kotter, professor vid Harvard Business School
och expert på ledarskap, har under många år arbetat
med långsiktigt förändringsarbete i mer än 100 stora
och små företag både i USA och Europa.
Resultat: Åttastegsmodell med de kritiska steg som är
vägen till ett framgångsrikt förändringsarbete.
I vilken ordning tycker du att ett förändringsarbete ska
genomföras?
Källa: Kotter (1998), Leda förändring
Kotters 8-stegs förändringsplan
I vilken ordning ska
man jobba för att
skapa förändring?
Utveckla vision & strategi Upprätta vägvisarallians
Kommunicera förändringsvisionen
Förankra nya arbetssätt i organisationen
Skapa kortsiktiga framgångar
Skapa angelägenhetskänsla
Befästa framgångar –
skapa fler förändringar
Delegera och skapa handlingsutrymme
på bred front
Källa: Kotter (1998), Leda förändring
Kotters åtta steg mot förändring
Vanliga misstag
Upprätta
Genomföra
Följa upp
•  Skapa angelägenhetskänsla
•  Upprätta vägvisarallians
•  Utveckla vision & strategi
•  Tillåter för stor självbelåtenhet
•  Saknar ordentlig vägvisning
•  Underskattar visionens kraft
•  Kommunicera förändringsvisionen
•  Delegera och skapa
handlingsutrymme på bred front
•  Skapa kortsiktiga framgångar
•  Når inte fram med visionen
•  Låter hinder stå i vägen för visionen
•  Tappar sugen – saknar etappmål
•  Befästa framgångar – skapa fler
förändringar
•  Förankra nya arbetssätt i
organisationen
•  Tar ut segern i förskott
•  Återgår snabbt till gamla rutiner
Källa: John Kotter, Leda förändring
Höj angelägenhetskänslan genom att få nuläget att
verka mer skrämmande än förändringen!
Strategier för att skapa en äkta
angelägenhetskänsla!
Ge information!
Nå fram till både hjärtat och hjärnan!
Ge människor viktig och bra
information. Ge bra och logisk
data som kan definiera nya
behov och som möjliggör att
nya mål kan sättas.
Använd både logisk information OCH
känslomässigt engagerad berättelse/upplevelse
som berör människors känslor.
Källa: A sense of urgency. John Kotter.
4 metoder för att öka angelägenhetskänslan
•  Lyssna på kunder/ägare
•  Visa relevant fakta
•  Visa fakta grafiskt
•  Använd storytelling
•  Besök ”verkligheten”
•  Ta in externa personer
•  Hantera externa influenser så
de inte skapar panik utan
insikter.
•  Utgångsläge: Undvik kris
genom att ha strukturer,
processer, regler, system,
medarbetarinflytande
och chefsnärvaro.
•  Om/vid kris:
•  Sök potentiell möjlighet.
•  Inse att en kris inte
automatiskt tar bort
självbelåtenhet.
•  Sök efter positiva allianser.
•  Agera enligt punkt 2.
•  Ha både hjärta och hjärna
med i lösningar.
•  Förbered för reaktioner och
agera direkt på dem.
1. Ta in
”verkligheten”
3. Finn och
använd
möjligheter ur
kriser
2. Uppträd med
angelägenhetskänsla varje
•  Reagera direkt.
•  Agera snabbt.
•  ”Röj skrivbordet”.
•  Använd både hjärta och
hjärna.
•  ”Låt era ord och
handlingar hänga ihop”.
•  Visa er
angelägenhetskänsla.
dag
4. Hantera
motvallspersoner och
nej-sägare
•  Ignorera dem inte.
•  Distrahera dem.
•  Identifiera en
skeptiker vs. en
nejsägare.
•  Avlägsna dem.
•  Avväpna dem genom
att synliggöra vad
och vem.
Källa: A sense of urgency. John Kotter.
A" skapa förändring Individuellt
Internt
Externt
Kollektivt
Källa: Andersson & Ackerman Andersson (2010)
Beyond Change Management. New York: Wiley.
A" skapa förändring Individuellt
Mindset
Beteende
Internt
Externt
Kultur
Struktur
Kollektivt
Källa: Andersson & Ackerman Andersson (2010)
Beyond Change Management. New York: Wiley.
A" skapa förändring via “Byt spår” Jag är rationell,
analytisk och ser
värdet av att avstå
från glassen nu, för
att se fantastisk ut
SEN!
Jag drivs av
känslan, av
motivationen och
gillar att njuta av
glassen NU!
Källa: Heath & Heath (2011) Byt Spår!
Skapa förändring genom att bryta invanda mönster.
Hur du byter spår •  Ge ry&aren en riktning –  Följ ljuspunkterna. Ta reda på vad som fungerar och gör på samma sä". –  Väsentliga stegen. Tänk inte i det stora hela, utan tänk i stället i termer av specifika termer. –  Peka mot des;na;onen. Förändring sker lä"are om du vet vart du ska och varför det är mödan värt. •  Mo;vera elefanten –  Hi&a känslan. Det räcker inte med kunskap. Få folk a" känna något. –  Gör förändringen mindre. Bryt ner förändringen Hlls den inte längre skrämmer… –  Gör människorna större. Odla en känsla av idenHtet och inprägla HllväxtaLtyden. •  Jämna vägen –  Anpassa miljön. När situaHonen förändras, förändras även beteendet. –  Inför nya vanor. När e" beteende är vanemässigt är det ”graHs”. –  Samla flocken. Beteende smi"ar…. Källa: Heath & Heath (2011) Byt Spår! Skapa
förändring genom att bryta invanda mönster.
Appreciative Inquiry
Discovery
”The best
of what is”
Delivery
”Create
what will
be”
Positive
Core
Dream
”What
might be?”
Design
”What
should
be?”
Apprecia;ve inquiry Problem Solving 1. Uppska"ning och värdering av det bästa som finns just nu. Iden%fiering av problemet. 2. Tänka sig hur det kan se ut i framHden. Analys av orsaker %ll problemet. 3. Skapa dialog om hur det borde se ut. Analys av möjliga lösningar på problemet. 4. Skapa, hur kommer det a" se ut. Ak%onsplan för a< få bukt med problemet. Källa: Stowell & West
För att skapa förändring behöver jag:
börja med….
fortsätta med….
sluta med….