Erfarenheter och möjligheter med sonarundersökning av

Erfarenheter och möjligheter med
sonarundersökning av dammar
Martin Hansson
[email protected]
Syfte sonarundersökning

Utseende konstruktion under vattenlinjen. Relationsritning saknas?

Sjunkhål eller andra lite större skador

Sediment eller annat material som kan vara eller bli ett problem

Del i FDU:er
2
VRT: Multistråleinspeksjoner
•
3
To-i-ett program for vertikale strukturer og sjøbunn
•
0-40m: lokasjon av problemområder på 5-15cm
•
40-100m lokasjon av problemområder 15cm- max.1m
•
2-centimeters feilmargin med GPS.
•
Inspiserer området opp mot et par km per dag
Sonarundersökning från båt 2015
4
Läns & kanotbojar i vägen

Länsar och kanotbojar plockas om möjlig bort

Bra ramp för att köra ned båt alt stor lastbil.
Båten väger 2ton. Kan vara svårt att komma i
båten när den är nedlyft.

Kan utföras med station igång.
Rekommenderas inte! Luckor avställda.
5
Resultat: ej slutligt resultat
Intag
6
Utskov
Bottenkontur
7
Intag
Utskov
Panur
8
Resultat: Fångdamm
Fotot återhittat av Mikael Rickardsson
9
Sonarundersökning med dykare 2010

Mindre område skannas. Ca 140m luftslang.

Långsammare.

Dykbesiktning kan utföras vid samma
tillfälle.
10
Resultat: sonar, obearbetad
11
Resultat: sonar, foto, ritning
12
Resultat: sektion
13
TACK
www.statkraft.se