Marin Katalog

Marin
Produkter 2015/2016
KATALOGEN
INNEHÅLLER
PRODUKTER
FÖR:
Introduktion - Inledning
Inledning4
230 VAC Landströmsystem för båtar
6
Produkter8
SmartCharge 4A och 8A med tillbehör
Batteriladdare 7A, 15A, 30A och 35A
Landströmspaket
Tillbehör
Förgreningar och kontakter
Elcentraler och paneler
Eluttag
Strömbrytare
ISO Transformator
Inverter
AutoSwitch
Batteriseparatorer
WarmUp
Motorvärmare
TerminiTM kupévärmare
Security
Information
9
13
19
21
23
24
25
28
28
29
32
33
34
35
36
37
38
Distributörer
38
Om DEFA
39
www.defa.com
Marin 2015-2016
5
Introduktion - Inledning
DEFA PowerSystems
Historiskt har strömförsörjning från fastlandet vart ett problem på båtar på grund
av de galvaniska strömmarna. Harmonisering och standardisering har resulterat i
att riktlinjer för landström och strömförsörjning har införts.
REGLER FÖR EL I BÅT
Regelverket EN ISO 13297 gäller för båtar upp till 24
meter, dessa regler beskriver hur man kommer till rätta
med jordproblemen. Det är viktigt att notera att det endast
är auktoriserade montörer som får utföra denna typ av
installationer ombord.
REGLER FÖR INSTALLATION AV LANDSTRÖM ÄR EN
NÖDVÄNDIGHET
Felaktiga monteringar av jorden från land till båt har i
flera tillfällen orsakat olyckor ombord. Det har också skett
olyckor där människor har legat i vattnet och strömmen har
sökt jord genom kroppen. Införandet av en standard med
krav och regler för land och båt är till för att rädda liv.
SÅ HÄR LÖSER VI PROBLEMET
Gällande regler kräver att det skall vara jordfelsbrytare
och säkringar på land och i båten när anläggningen är
permanent. Dessutom bör en separator eller skiljebrytare
finnas monterad ombord. Detta för att undvika elektrolytisk
korrosion i båten och andra båtar i närheten. Det
sistnämnda gäller i synnerhet för stål- och aluminiumbåtar.
DEFAs målsättning är att vara marknadsledande när det
gäller laddning. Vårt koncept går ut på att ge kunden
optimal användning av produkter som använder BLY/SYRA
(AGM/GEL) batterier.
DEFA PowerSystems består av en serie laddningsprodukter
som ger användaren maximal nytta av sina batterier. Våra
batteriladdare och laddningssystem har under åratal
genomgått en kontinuerlig utveckling och DEFA är idag den
ledande tillverkaren för de kunder som kräver funktion,
flexibilitet, trygghet och högsta kvalitet.
För produkter som levereras till räddningsfartyg, livbåtar,
utryckningsfordon, elektriska rullstolar och annan
livräddande utrustning krävs de strängaste kraven och
därmed ställs de även på våra produkter.
DEFA PowerSystems har vattentäta och speciellt anpassade
kablar med plugin kontakter. Systemet är utvecklat för att
underlätta montering av ett komplett 230VAC system
i båtar, bussar, lastbilar, mobila enheter och fordon till
försvaret. Dessutom levererar vi 42VAC laddningssystem för
räddnings och livbåtar.
Systemet tar bort behovet av inkopplingsverktyg som
betyder att det kan installeras utan assistans av en
auktoriserad montör. Systemet är mycket enkelt, pålitligt
och slitstarkt.
Landströmssystemet för båtar består av batteriladdare i
flera olika storlekar, galvanisk isolator som reducerar risker
för galvaniska strömmar och en elcentral som innehåller
automatsäkring och jordfelsbrytare. Utöver detta levererar
vi motorvärmare, kupévärmare, strömbrytare och eluttag
som lätt ansluts med pluginsystemet.
Vi har både professionella och privata kunder som ställer
höga krav på funktion och kvalitet. Kvalitetskontroll,
kunskap och nära samarbete med våra kunder är viktigt för
utveckling- och produktfilosofi.
12V > 250Ah
12V > 250Ah
Undvik skevladdinng i 24V-system.
Ladda varje batteri separat med DEFA MarineCharger.
6
Marin 2015-2016
www.defa.com
Introduktion - Inledning
Batteriet bestämmer laddningen
Blybatteriet uppfanns för över hundra år sedan. Trettio år efter att produktionen av
blybatterier hade startat klarade man av att tillverka ett batteri som är likt de batterier
vi använder idag.
Under de följande hundra åren har man lyckats sänka
produktionskostnaden, samtidigt som man har behållit den
kemiska blandningen i batteriet. Laddningskapaciteten på
batteriet har av den anledningen inte ändrats nämnvärt. Vi
vill här presentera några enkla fakta som vi på DEFA måste
uppfylla för att våra kunders batterier ska få rätt laddning
och därmed maximal livslängd.
VALUTA FOR PENGARNA
När du köper ett blybatteri som är märkt med 100Ah
betyder det att batteriets kapacitet är 100 Amperetimmar.
Idealiskt sett betyder det att du kan förbruka 5 Ampere
i 20 timmar (5Ax20h = 100Ah). Så ligger det inte till i
verkligheten. Ett av blybatteriets egenskaper är att om
det laddas ur mer än 50% kommer livsländen på batteriet
att sjunka något. Du har alltså egentligen bara fått 50Ah
kapacitet även om du tror att du köpt 100Ah.
VÄLJ ETT BATTERI SOM ÄR TILLRÄCKLIGT STORT!
Det tar tid att ladda batterier. Eftersom det tar så lång tid
att ladda ett batteri kan det vara en god idé att tänka på att
endast hälften av den uppgivna effekten är tillgänglig. Om
du behöver 100Ah bör du skaffa ett batteri på 200Ah för att
vara säker på att ha tillräckligt med ström.
BATTERIER SOM LADDAS MINDRE ÄN 8 TIMMAR
Om batteriet inte laddas mer än åtta timmar mellan varje
gång det blir urladdat får det inte tillräkligt med tid för att
absorbera de sista 10-15% av sin kapacitet. När batterier
används på detta sätt bör man använda en batteribank
på 300Ah för att täcka behovet för 100Ah utan att
överanstränga batteriet.
En annan av blybatteriets egenskaper som också har med
det kemiska att göra är att batteriet laddas snabbt upp till
80-85% av sin fulla kapacitet. Det resterande 15-20% tar
längre tid (8-16 timmar) oavsett hur stor laddare du än har.
Detta gör att de flesta batterier aldrig blir fulladdade och
har då som regel bara 85% av sin fulla kapacitet
www.defa.com
Marin 2015-2016
7
Introduktion - Inledning
230 VAC landströmsystem för båtar
INVERTER
S. 29
DEFA PowerSystems är utvecklat för att
lätt kunna installera och ansluta 230VAC.
Systemet förenklar inkopplingen tack vare
vattentäta plugin kontakter och speciellt
anpassade kablar.
ELCENTRAL
S. 24
El-sentral 230VAC
Systemet tar bort behovet av inkopplingsverktyg vilket betyder att systemet kan
och får installeras av vem som helst trots
avsaknad av auktorisation. Systemet är
väldigt enkelt, pålitligt och slitstarkt.
Systemet består av en elcentral som innehåller jordfelsbrytare, säkring, strömbrytare och galvanisk isolator som reducerar
risken för galvansik korrosion och jordläckage från landströmssystemet.
För att uppnå 100% skydd mot galvanisk
korrosion måste en ISO Trafo installeras.
DEFA PowerSystems är modulbaserat,
något som förenklar inkoppling av extra
utrustning som t.ex. motorvärmare.
ISO TRANSFORMATOR
S. 28
DYNAPLATE
S. 24
8
Marin 2015-2016
www.defa.com
Introduktion - Inledning
ELUTTAG
S. 25
STYRENHET
KUPÉFLÄKT
S. 36
BATTERILADDARE
S. 13
FÄRRAVLÄSARE
S. 13
MOTORVÄRMARE
S. 35
www.defa.com
Marin 2015-2016
9
Produkter8
SmartCharge SmartCharge 4A och 8A SmartCharge tilbehör och borddisplay
SmartCharge tillbehör
MarineCharger 1x7
MarineCharger 2x7
MarineCharger 1x15
MarineCharger 2x15
MarineCharger 1x35A
MarineCharger 2x35A
Landströmspaket
Intags- och landströmskablar
PlugIn skarvkablar
PlugIn förgreningar och kontakter
Elcentraler och paneler
Eluttag
PlugIn eluttag och säkring
Ramar och eluttag
Strömbrytare och dimmer
ISO transformator
Inverter
AutoSwitch
Batteriseparatorer
WarmUp
Motorvärmare
TerminiTM kupéfläktar
Security
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
32
33
34
35
36
37
Produkter - SmartCharge
Vinnare av Norsk Designråds
‘Merket for god design 2013’
och ‘Design-for-alle-prisen’
FELINDIKERING
LADDNINGSSTATUS
VAL FÖR AGM/
GEL BATTERIER
PÅ/AV KNAPP
LÄTT ATT ANVÄNDA
• Endast en knapp; på eller av
• Användarvänlig bakgrundsbelyst display.
• Anpassar sig automatiskt till storleken (Ah) på batteriet.
• Laddningsindikator för batteristatus.
• Integrerade kabelspår för enkel förvaring.
• Kommer aldrig att överladda ditt batteri.
• Temperaturkompenserat laddningsförlopp.
LADDKLÄMMOR
AV HÖG KVALITET
INSTRUKTIONER
KAPSLINGSKLASS
IP65
INTEGRERAD
KABEL
www.defa.com
MAGNETISK OCH GUMMERAD UNDERSIDA
FÖR SKYDD MOT REPOR
Marin 2015-2016
11
Produkter - SmartCharge
SmartCharge 4A
DEFA SmartCharge är en säker, effektiv och smart lösning för de flesta laddningssituationer. Anslut laddaren till elnätet, sätt laddklämmorna på batteriet och tryck
på PÅ-knappen. SmartCharge läser av batteriet du kopplar till och
anpassar laddningen efter batteriets laddningsnivå, storlek på batteriet och
omgivningens temperatur. Enklare kan det inte bli.
När du är färdig rullar du upp kablarna i spåren, sätter fast laddningsklämmorna på kåpan – och så är laddaren redo att användas nästa gång, behändigt packad i kompakt format.
SmartCharge 4A
Art.nr.
701515
Höjd/Bredd/Djup - mm
210/90/54
Vikt - gr
620
Kapslingsklass - IP
65
SmartCharge 8A
SmartCharge 8A är en lite större och dubbelt så kraftfull laddare som lämpar sig
för laddning av batterier i bil och båt.
SmartCharge 8A
Art.nr.
701785
Höjd/Bredd/Djup - mm
235/90/54
Vikt - gr
750
Kapslingsklass - IP
65
LADDNING AV BATTERIER MED LÅG SPÄNNING
När batteriet är nästan urladdat är det SmartCharge 8 du behöver.
Den laddar 12V-batterier med en batterispänning från 2V.
LADDNING FÖR BÅDE STORA OCH SMÅ BATTERIER
SmartCharge 8 är en kompakt 8A laddare, som lämpar sig för batterier från 8Ah
till 225Ah. Den är endast 2,5cm högre än SmartCharge 4, i övrigt likadan i form
och användarvänlighet.
POWERSUPPLY
Någon gång behöver du tillgång till en kontinuerlig strömkälla, till exempel vid
batteribyte på bilen. PowerSupply lämpar sig när du inte vill förlora all ström och
nollställa inställningarna i bilen, eller om du bara vill driva en 12V enhet som en
kylbox.
SmartCharge 8 har denna funktion som du enkelt aktiverar genom att hålla ned
PÅ-knappen i 5 sekunder. Då vill laddaren automatiskt leverera 13,6V och max
8A. Detta indikeras genom att alla 5 fält i LED indikatorn kommer att vandrande
blinka.
12
Marin 2015-2016
www.defa.com
Produkter - SmartCharge
Borddisplay kombinationer:
Art.nr.:
8 st SmartCharge 4A
703627
8 st SmartCharge 8A
705187
4x4A och 4x8A
705188
+ Svenskt bakstycke
704923
Tillbehör till SmartCharge
Det finns många tillbehör till DEFA SmartCharge som tillgodoser dina
laddningsbehov för bilen, båten eller andra batteridrivna apparater. I sortimentet finns kablar, kopplingar, mätare och uttag som kan anpassas till alla
behov.
ELUTTAG OCH LADDNINGSUTTAG I SAMMA KONTAKT
Med ett extra DEFA-eluttag monterat i fordonet kan du enkelt ladda mobiltelefonen eller ansluta
ett kylskåp och annan utrustning som kräver strömförsörjning . När batteriet behöver laddas ansluter du
SmartCharge direkt via samma uttag och laddar batteriet när du ligger vid kaj och har tillgång till 230 V
– enklare kan det inte bli!
www.defa.com
Marin 2015-2016
13
Produkter - SmartCharge
12V Batteriindikator
Art.nr.
701758
Längd - mm
48
Diameter - mm2
28
Kapslingsklass - IP
65
12V Mini laddningskabel
701762
Art.nr.
1,3
Längd - m
Kabelarea - mm
1,3
Kapslingsklass - IP
65
2
12V Mini laddningskabel med klemmor
701764
Art.nr.
1,3
Längd - m
Kabelarea - mm
1,3
Kapslingsklass - IP
65
2
12V Laddningskontakt
701759
Art.nr.
2,0
Längd - m
Kabelarea - mm
2,5
Kapslingsklass - IP
65/20
2
12V Laddningskabel
Art.nr.
701760
Längd - m
0,75
Kabelarea - mm2
1,3
Kapslingsklass - IP
65
12V Laddningskabel kit
Art.nr.
701761
Innehåll 701760 och 701759.
14
Marin 2015-2016
www.defa.com
Produkter - Batteriladdare 7A, 15A, 30A och 35A
MarineCharger 1x7
DEFA MarineCharger 1x7 är en 12V/7A batteriladdare.
Laddaren passar för fast montering i fartyg med batteristorlek upp till 200Ah.
Den tar bort skillnaden mellan nätjord och batteriet (dubbelisolerad).
DEFA MultiCharger 1x7 klarar parallell belastning upp till 5A, samtidigt som den laddar batteriet. Laddningsspänningen
är temperaturkompenserad. DEFA MultiCharger 1x7 är fylld med gjutmassa och är därför 100% vattentät.
MarineCharger 1x7
Art.nr. med PlugIn
701227
Art.nr. med Schuko
701228
Nätspänning - VAC/Hz
230/50-60
Laddspänning - VDC
14,4
Underhållsladdning - VDC
13,5
Laddningsström - A
7
Höjd/Bredd/Djup - mm
147/100/40
Vikt - kg
1,0
Kapslingsklass (PlugIn/Schuko) - IP
44/67
Fjärravläsare m/ 10m kabel
Art.nr. (för 1 batteri)
700129
Fjärravläsare visar status på laddning av ett batteri med rött, gult eller grönt ljus.
S1: Röd - Huvudladdning
S2: Röd - Huvudladdning
S3: Gul - Toppladdning: mer än 80% laddat
S4: Grön - Underhållsladdning
S5: Röd blinkande - Fei/Polvänt
S6: Orange blinkande - Batteri ej tillkopplat
www.defa.com
Marin 2015-2016
15
Produkter - Batteriladdare 7A, 15A, 30A och 35A
MarineCharger 2x7
DEFA MarineCharger 2x7 är en 12V/2x7A batteriladdare.
Laddaren passar för fast montage i fartyg med batteristorlekar upp till 400Ah.
Den tar bort skillnaden mellan nätjord och batteriet (dubbelisolerad).
DEFA MarineCharger 2x7 klarar parallell belastning upp till 10A, samtidigt som den laddar batteriet.
Laddningsspänningen är temperaturkompenserad. DEFA MarineCharger 2x7 är fylld med gjutmassa och
är därför 100% vattentät. Laddaren passar för 24 V-anläggningar..
MarineCharger 2x7
Art.nr. med PlugIn
701229
Art.nr. med Schuko
701230
Nätspänning - VAC/Hz
230/50-60
Laddspänning - VDC
14,4
Underhållsladdning - VDC
13,5
Laddström- A
14/2x7
Höjd/Bredd/Djup - mm
155/185/40
Vikt - kg
1,7
Kapslingsklass (PlugIn/Schuko) - IP
44/67
Fjärravläsare m/ 10m kabel
700136
Art.nr. (för 2 batterier)
Fjärravläsare visar status på laddning av två batterier
med rött, gult eller grönt ljus.
12V SYSTEM
24V SYSTEM
Bilderna visar optimal laddning av en 24V anläggning där varje batteri laddas separat. Detta för att undgå skevladdning. Laddaren kan med sammankopplade utgångar användas som en 12V14A laddare. Laddningsförlopp - varje
kanal har samma laddningsförlopp som MarineCharger 1x7.
16
Marin 2015-2016
www.defa.com
Produkter - Batteriladdare 7A , 15A, 30A och 35A
MarineCharger 1x15
DEFA MarineCharger 1x15 är en 12V/15A batteriladdare.
Laddaren passar för fast montage i fartyg med batteristorlekar upp till 250Ah.
Den tar bort skillnaden mellan nätjord och batteriet (dubbelisolerad).
DEFA MarineCharger 1x15 klarar parallell belastning upp till 10A, samtidigt som den laddar batteriet. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad. DEFA MarineCharger 1x15 är fylld med gjutmassa och är därför 100% vattentät.
MarineCharger 1x15
Art.nr. med PlugIn
700124
Art.nr. med Schuko
700125
Nätspänning - VAC/Hz
230/50-60
Laddspänning - VDC
14,4
Underhållsladdnnig - VDC
13,5
Laddström - A
15
Höjd/Bredd/Djup - mm
200/115/45
Vikt - kg
1,9
Kapslingsklass (PlugIn/Schuko) - IP
44/67
Fjärravläsare m/ 10m kabel
700129
Art.nr. (för 1 batteri)
Fjärravläsare visar status på laddning av två batterier
med rött, gult eller grönt ljus.
Laddförlopp vid +20oC
14,4V
13,5V
U[V]
I[A]
15A
1,2A
t
Laddningsförloppet visar spänning (U) över tid och ström (I) över tid. Laddningsindikatorns
placering är upptill på laddarens framsida och visar laddningsstatus (S1,S2...) Indikatorns färg
betyder följande:
Röd
Gul
Grön Röd blink
(S1) Huvudladdning.
(S2) Slutladdning: mer än 80% uppladdat / Avbrott*
(S3) Underhållsladdning med lägre spänning som startar minst 4
timmar eller max 16 timmar efter efter huvudladdning
(S4) Toppladdning.
* Vid avbrott eller byte av säkring kommer gul lampa att lysa (slutladdningsläge) tills laddaren
startas om (nätspänning av/på).
www.defa.com
Marin 2015-2016
17
Produkter - Batteriladdare 7A , 15A, 30A och 35A
MarineCharger 2x15
DEFA MarineCharger 2x15 är en 12V/2x15A batteriladdare.
Laddaren passar för fast montage i fatyg med batteristorlekar upp till 500Ah. Den
tar bort skillnaden mellan nätjord och batteriet (dubbelisolerad)
DEFA MarineCharger 2x15 klarar parallell belastning upp till 20A, samtidigt som den laddar batteriet.
Laddningsspänningen är temperaturkompenserad. DEFA MarineCharger 2x15 är fylld med gjutmassa och är därför 100%
vattentät. Laddaren är optimal för 24V anläggningar.
MarineCharger 2x15
Art.nr. med PlugIn
700127
Art.nr. med Schuko
700128
Nätspänning - VAC/Hz
230/50-60
Laddspänning - VDC
14,4
Underhållsladdning - VDC
13,5
Laddström - A
30/2x15
Höjd/Bredd/Djup - mm
200/215/45
Vikt - kg
3,5
Kapslingsklass (PlugIn/Schuko) - IP
44/67
Fjärravläsare m/ 10m kabel
700136
Art.nr. (för 2 batterier)
Fjärravläsare visar status på laddning av två batterier
med rött, gult eller grönt ljus.
12V SYSTEM
24V SYSTEM
Bilderna visar optimal laddning av en 24V anläggning där varje batteri laddas separat. Detta för att undgå skevladdning. Laddaren kan med
sammankopplade utgångar användas som en 12V/30A laddare..
18
Marin 2015-2016
www.defa.com
Produkter - Batteriladdare 7A, 15A, 30A och 35A
MarineCharger 1x35A
DEFA MarineCharger 1x35A är en kraftig och kompakt laddare som är
enkel att montera - i både båtar och större fartyg. Den är tillverkad för att tåla
tuffa förhållanden och är både driftsäker och trygg att använda. För att öka flexibiliteten kan man välja längd på kablarna. Dessa beställs utöver själva laddaren
vilken levereras utan kablar.
MarineCharger 1x35A NYHET!
Art.nr. med PlugIn 1x35A
704800
Nätspänning VAC/Hz
230/50-60
Temperaturområde - C
-35 +50
Laddspänning* S1 - VDC
14,4
Underhållsspänning S2 - VDC
13,5
Max laddström - A
35
Max batteristorlek - Ah
1000
Kapslingsklass - IP
44
Vikt - kg
2
Höjd/Bredd/Djup - mm
200x98x53
Godkänd enligt:
EN60335-1, EN60335-2-29,
EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2
o
12V SYSTEM
TILLBEHÖR
Art.nr.
www.defa.com
705099
2m Laddkabel
705147
4m Laddkabel
705159
6m Laddkabel
705160
8m Laddkabel
705294
5m Fjärravläsare
705295
10m Fjärravläsare
705296
20m Fjärravläsare
705297
25m Fjärravläsare
705463
Övergång Schuko - PlugIn
Marin 2015-2016
19
Produkter - Batteriladdare 7A, 15A, 30A och 35A
MarineCharger 2x35A
DEFA MarineCharger 2x35A är en kraftig och kompakt laddare som är
enkel att montera - i både båtar och större fartyg. Den är tillverkad för att tåla
tuffa förhållanden och är både driftsäker och trygg att använda. För att öka flexibiliteten kan man välja längd på kablarna. Dessa beställs utöver själva laddaren
vilken levereras utan kablar.
MarineCharger 2x35A NYHET!
12V SYSTEM
Art.nr. med PlugIn 2x35A
704900
Nätspänning - VAC/Hz
230/50-60
Temperaturområde - oC
-35 +50
Laddspänning* S1 - VDC
14,4
Underhållsladdning S2 - VDC
13,5
Max laddspänning - A
2x35
Max batteriastorlek- Ah
2x1000
Kapslingsklass - IP
44
Vikt - kg
4
Höjd/Bredd/Djup - mm
200x190x53
Godkänd enligt:
EN60335-1, EN60335-2-29,
EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2
TILLBEHÖR
Art.nr.
24V SYSTEM
20
Marin 2015-2016
705099
2m Laddkabel
705147
4m Laddkabel
705159
6m Laddkabel
705160
8m Laddkabel
705162
5m Fjärravläsare
705163
10m Fjärravläsare
705164
20m Fjärravläsare
705165
25m Fjärravläsare
705463
Övergång Schuko - PlugIn
www.defa.com
Produkter - Landströmspaket
Landströmspaket
Nu är det ännu enklare att köpa landströmspaket från DEFA.
Välj mellan tre olika paket, det enda som behöver köpas utöver detta är batteriladdare, då den behöver anpassas till storleken på båten och behovet av laddning. Innehållet i landströmspaketet är användarvänligt och enkelt att montera och
det är tillåtet att installera utan auktorisation. Systemet är godkänt för användning upp till 16AMP, och strömuttaget kan med enkelhet utökas med t ex flera
230V kontakter.
Landströmspaket nr. 1
Art.nr.
701182
Landströmskabel 10m, 2,5mm
2
www.defa.com
- 1 stk
701108
Adapter CEE2166 Han - Schuko Hona - gul - 1 stk
701096
Intagskabel 1,5m - 1 stk
701099
Elcentral 230VAC - 1 stk
700433
Skarvkabel 1,0m - 1 stk
460803
Väska för Landströmskabel - 1 stk
701097
Marin 2015-2016
21
Produkter - Landströmspaket
Landströmspaket nr. 2
Art.nr.
701183
Landströmskabel 25m, 2,5mm2 CEE2166 Hane - gul - 1 stk 700577
Adapter m/ Schuko hane CEE 2166 Hona - gul - 1 stk
700574
Intagskabel 1,5m - 1 stk
700459
Elcentral 230VAC/16A - 1 stk
700437
Skarvkabel 1,0m - 2 stk
460803
Skarvkabel 2m - 3 stk
460804
Eluttag, enkel - 1 stk
700401
Väska för Landströmskabel - 1 stk
701097
Landströmspaket nr. 3
22
Marin 2015-2016
Art.nr.
703409
Landströmskabel 10m, 2,5mm2 IP67 - 1 stk
701818
Adapter CEE2166 Hane - Schuko Hona - gul - 1 stk
701096
Intagskabel 0,6m, IP67 - 1 stk
701821
Elcentral 230VAC - 1 stk
700437
Skarvkabel 2,0m - 3 stk
460804
Eluttag, enkel - 1 stk
700401
Väsaka för Landströmskabel - 1 stk
701097
www.defa.com
Produkter - Tillbehör
Intags- och landströmskablar
Strömintag
Art.nr. intag rostfritt stål
700578
Spänning - VAC
230
Ström - A, max
16
Kapslingsklass - IP
67
Strömintag
Art.nr. med DEFA PlugIn, intag rostfritt stål
700459
Spänning - VAC
230
Ström - A, max
6
Kapslingsklass - IP
67
Landströmskabel
Art.nr.
700577
Spänning - VAC
230
Ström - A, max
16
Dimentioner - mm2 - m
2,5 - 25
Kapslingsklass - IP
67
Huvudadapter
Art.nr. adapter schuko hane/CEE hona- gul
700574
Art.nr. adapter schuko hona/CEE hane - gul
701096
Spänning - VAC
230
Ström - A, max
16
Strömintag MiniPlug
Art.nr. - m - färg
701098 - 0,6 - krom
Art.nr. - m - färg
701099 - 1,5 - krom
Art.nr. - m - färg
701100 - 3,0 - krom
Spänning - VAC
230
Ström - A, max
16
Vikt - gr
915/410 - 939/570
Godkänd enligt
EN 50066-, EN 60309-1
Landströmskabel 2,5mm2
www.defa.com
Art.nr. m/ MiniPlug, 2,5 m
460960
Art.nr. m/ MiniPlug, 5,0 m
701107
Art.nr. m/ MiniPlug, 10,0 m
701108
Art.nr. m/ MiniPlug, 15,0 m
701279
Art.nr. m/ MiniPlug, 25,0 m
701109
Spänning - VAC
230
Ström - A, max
16
Vikt - gr
530/840/1565/2260/3745
Längd - m
2,5/5,0/10,0/15,0/25,0
Godkänd enligt
EN 50066-1, EN 60309-1
Marin 2015-2016
23
Produkter - Tillbehör
PlugIn skarvkablar
Strömintag, rostfritt stål
Art.nr. - m - färg
701821 - 0,6 - krom
Art.nr. - m - färg
701822 - 1,5 - krom
Art.nr. - m - färg
701823 - 3,0 - krom
Spänning - VAC
230
Ström - A, max
16
Vikt - gr
915/410 - 939/570
Godkänd enligt
EN 50066-, EN 60309-1
Landströmskabel 2,5mm2
Art.nr. m/ MiniPlug, 10,0 m
701818
Art.nr. m/ MiniPlug, 15,0 m
701819
Art.nr. m/ MiniPlug, 25,0 m
701820
Spänning - VAC
230
Ström - A, max
16
Vikt - gr - m
1565/2260/3745 - 10,0/15,0/25,0
Godkänd enligt
EN 50066-1, EN 60309-1
Väska för landströmskabel
701097
Art.nr.
PlugIn skarvkablar
Sort
Orange:
Art.nr (0,5m)
460802
704547
Art.nr (1m)
460803
704548
Art.nr (1,5m)
460843
704549
Art.nr (2m)
460804
704550
Art.nr (3m)
460844
704551
Art.nr (4m)
460846
704552
Art.nr (5m)
460809
704553
Art.nr (8m)
460847
704554
Art.nr (10m)
460851
704555
Art.nr (12m)
460850
704556
Spänning 230 VAC, max ström 164, IP 44.
Godkänd enligt EN 50066 -, EN 60309-1
LED indikator kit
Marin 2015-2016
24
Marin
2015-2016
Art.nr.
460881
Spänning - VAC
110 - 240
Ström - A, max
16
Kapslingsklass - IP, PlugIn/LED
44/67
www.defa.com
Produkter - Anslutningsutrustning
PlugIn förgreningar och kontakter
DEFA reläkontakt är avsedd för DEFA PlugIn-kontakter och används till styrning
av motor- och kupévärmare tillsammans med DEFA styrenheter.
Kan även användas till separat styrning av motor- och kupévärmare tilllsammans
med DEFA SmartStart. Vid förgrening används T- eller Y-stycke.
PlugIn reläkontakt
Art.nr. 12V
460854
Art.nr. 24V
460856
Användningsområde 0C
-40 / +80
Höjd/Bredd/Djup - mm
61/31/67
Nätspänning - VAC
230/12, 230/24
Ström - A
Maks 16
Vikt - gr
59
Isoleringssklass - cl
II
Kapslingsklass - IP
44
PlugIn Y-Stycke
Art.nr.
460853
Höjd/Bredd/Djup - mm
53/48/24
Nätspänning - VAC
230
Ström, max - A
16
Vikt - gr
23
Kapslingsklass - IP
44
DEFA Y-stycke ett kopplingsstycke för sammankoppling av
motor- och kupévärmare eller MultiCharger batteriladdare.
PlugIn T-stycke 90°
Art.nr
460831
Höjd/Bredd/Djup - mm
42/63/21
Nätspänning - VAC
230
Ström, max - A
16
Vikt - kg
0,022
Kapslingsklass - IP
44
DEFA T-stycke ett kopplingsstycke för sammankoppling av
motor- och kupévärmare eller MultiCharger batteriladdar.
www.defa.com
Marin 2015-2016
25
Produkter - Elcentraler
Elcentraler och paneler
Systemet eliminerar verktygsanvändning vid inkoppling, vilket betyder att man
lagligt kan installera systemet själv utan hjälp av auktoriserad personal.
Elcentral
Art.nr. elcentral 230VAC/16A
1 DEFA PlugIn ingång, 1 DEFA PlugIn utgång - Schuko utgång - grå
700433
Elcentral
Art.nr. elcentral 230VAC/16A
1 DEFA PlugIn ingång, 3 DEFA PlugIn utgångar - grå
700437
Art.nr. elcentral 230VAC/16A
2 DEFA PlugIn ingångar, 3 DEFA PlugIn utgångar,
m/strömbrytare - grå.
700441
Frontpanel för 700437 / 700441
Art.nr. Frontpanel för infälld - vit
701103
Art.nr. Frontpanel för infälld - svart
701121
Art.nr. Frontpanel för infälld - antracit
701122
Dynaplate
26
Marin 2015-2016
Art.nr. Dynaplate 1,12m2
700581
Art.nr. Dynaplate 1,86m2
700582
www.defa.com
Produkter - Eluttag
Eluttag
Samtliga 230VAC eluttag har DEFA PlugIn kontakter för enkel montering.
Kontakterna finns i både infällt och utanpåliggande utförande.
Eluttag - Infällt i rostfritt stål
Art.nr. - eluttag
700399
Nätspänning - VAC
230
Vikt - kg
0,200
Kapslingsklass - IP
44
Eluttag - Utanpåliggande enkel
Art.nr.
700401
Nätspänning - VAC
230
Vikt - kg
0,100
Kapslingsklass - IP
44
Eluttag - Utanpåliggande dubbel
Art.nr.
700403
Nätspänning - VAC
230
Vikt - kg
0,200
Kapslingsklass - IP
44
Eluttag - Utanpåliggande dubbel med PlugIn, in- och utgång
www.defa.com
Art.nr.
702779
Nätspänning - VAC
230
Vikt - kg
0,058
Kapslingsklass - IP
44
Marin 2015-2016
27
Produkter - Eluttag
PlugIn Eluttag och säkring
PlugIn eluttag
Art.nr. eluttag dubbel 230VAC/10A, infällt m/ lock - vit
700405
Eluttag - infält enkel
Art.nr. enkel eluttag, 230VAC/10A, infällt - vit
701317
Art.nr. enkel eluttag, 230VAC/10A, infällt - brun
701316
Art.nr. enkel eluttag, 230VAC/10A, infällt - grå
701315
PlugIn säkring
Art.nr. automatsäkring 230V 16A PlugIn/Out
28
Marin 2015-2016
700429
www.defa.com
Produkter - Eluttag
Ramar och eluttag
Ramar till eluttag
Art.nr. enkel ram för eluttag - vit
701307
Art.nr. enkel ram för eluttag - brun
701306
Art.nr. enkel ram för eluttag - grå
701305
Art.nr. dubbel ram för eluttag - vit
701310
Art.nr. dubbel ram för eluttag - brun
701309
Art.nr. dubbel ram för eluttag - grå
701308
Art.nr. trippel ram för eluttag - brun
701312
Art.nr. trippel ram för eluttag - grå
701311
Eluttag 12VDC/TV
Art.nr. eluttag, 12VDC/TV - vit
701323
Art.nr. eluttag, 12VDC/TV - brun
701322
Art.nr. eluttag, 12VDC/TV - grå
701321
Eluttag 12VDC m/ lock
Art.nr. eluttag, 12VDC m/ lock - vit
701320
Art.nr. eluttag, 12VDC m/ lock - brun
701319
Art.nr. eluttag, 12VDC m/ lock - grå
701318
Strömbrytare 12V enkel, stor
Art.nr. enkel strömbrytare - vit
701342
Art.nr. enkel strömbrytare - brun
701341
Art.nr. enkel strömbrytare - grå
701340
Bryter 12V dubbel
www.defa.com
Art.nr. dubbel strömbrytare - vit
701333
Art.nr. dubbel strömbrytare - brun
701332
Art.nr. dubbel strömbrytare - grå
701331
Marin 2015-2016
29
Produkter - Strömbrytare
Strömbrytare
Strömbrytare 12V enkel, liten
Art.nr. enkel strömbrytare, vit
701339
Art.nr. enkel strömbrytare, brun
701338
Art.nr. enkel strömbrytare, grå
701337
Bryter 12V enkel, liten m/ LED
Art.nr. enkel strömbrytare m/ LED, vit
701336
Art.nr. enkel strömbrytare m/ LED, brun
701335
Art.nr. enkel strömbrytare m/ LED, grå
701334
Dimmer
Art.nr. dimmer 12V/22V 120W/240W - vit
701330
Art.nr. dimmer 12V/22V 120W/240W - brun
701329
Art.nr. dimmer 12V/22V 120W/240W - grå
701328
ISO Transformator
Isolationstransformator (separationstransformator) är den bästa lösningen för att överföra 230VAC landström till båten. Detta
ger personlig säkerhet, tillmötesgår obligatoriska standards och direktiv samt minskar problemet med korrotion. Genom att
installera ISO Transformatorn undviker man onödiga kostnader för korrotionsskador.
ISO Transformator
30
Marin 2015-2016
Art.nr. m/ PlugIn
700473
Art.nr. m/ PG nippel
700471
Spänning - inn/ut - VAC
230
Effekt - W
3600
Laddström - A
16
Höjd/Bredd/Djup - mm
295/115/295
Vikt - kg
17
www.defa.com
Produkter - Inverter
PlugIn Inverter
Våra invertrar håller hög kvalitet, är säkra att använda
och gör det möjligt att använda elektrisk utrustning i både
båtar och fordon.
De gör det möjligt att använda vanlig 230 VAC nätspänning,
de levererar en ren sinusvåg, och är därför särskilt lämpliga
för tv- och dvd-utrustning samt för datorer.
Våra invertrar kan också beställas med varningssignal
(extrautrustning) för överbelastning.
Art.nr.
Anslutning
702935
Input - VDC
Output - VAC
Kontinuerlig - V, W
Vikt - kg
Mått - mm
PlugIn
300
2,6
230x151x64
702937
PlugIn
600
3,5
324x170x68
702939
PlugIn
1000
5,2
390x223x101
702941
PlugIn
1500
6,2
420x223x101
702943
PlugIn
2000
6,5
420x289x100
702949
PlugIn
1000
5,2
390x223x101
702951
PlugIn
1500
6,2
420x223x101
702953
PlugIn
2000
6,5
420x289x100
703254
PlugIn
2500
8,0
480x289x100
702955
PlugIn
3000
9,8
520x289x100
12
230
24
Y-STYCKE
www.defa.com
Marin 2015-2016
31
Produkter - Inverter
Schuko Inverter
Inverter med schukokontakt (stickkontakt) kan användas
fristående utan att anslutas till PlugIn-system.
Art.nr.
Anslutning
702936
Schuko
702938
Schuko
702940
Schuko
702942
Schuko
702950
Schuko
702952
Schuko
Input - VDC
Output - VAC
Kontinuerlig - V, W
Vikt - kg
Mått - mm
300
2,6
230x151x64
600
3,5
324x170x68
1000
5,2
390x223x101
1500
6,2
420x223x101
1000
5,2
390x223x101
1500
6,2
420x223x101
12
230
24
Inverterns kontrollpanel
Alla invertrar kan fjärrstyras från en separat kontrollpanel, vilket gör det lättare
att använda utrustningen när invertern är monterad på en svåråtkomlig plats.
Kontrollpanel
Art.nr. 702912
32
Marin 2015-2016
- infälld
Kontrollpanel för 300/600W inverter, 6 meter ledning.
Art.nr. 702913
Kontrollpanel för 1000/1500/2000/2500/3000W
inverter, 6 meter ledning.
Art.nr. 704030
Kontrollpanel för fjärrstyrning av
1000/1500/2000/2500/3000W
inverter, 10 meter ledning.
Kontrollpanel
- utanpåliggande
Art.nr. 705115
Kontrollpanel för 300/600W inverter, 6 meter ledning
Art.nr. 705116
Kontrollpanel för 1000/1500/2000/2500/3000W
inverter, 6 meter ledning
Art.nr. 705117
Kontrollpanel för 1000/1500/2000/2500/3000W
inverter, 10 meter ledning
www.defa.com
Produkter - Inverter
Inverter paket
DEFA inverterpaket innehåller inverter, 2m orange skarvkabel och en dubbel
stickkontakt. Systemet kan enkelt byggas ut med flera kontakter då det är baserat på DEFA PlugIn-kontakter.
Inverter paket
Art.nr:
Benämning:
Inverter:
Kabel:
Kontakt:
Fjärrstyrning:
704070
Inverter paket 1 - 300W/12V
702935
704550
700403
702912
704071
Inverter paket 2 - 600W/12V
702937
704550
700403
702912
704072
Inverter paket 3 - 1000W/12V
702939
704550
700403
702913
704073
Inverter paket 4 - 1500W/12V
702941
704550
700403
702913
704074
Inverter paket 5 - 2000W/12V
702943
704550
700403
702913
704075
Inverter paket 6 - 1000W/24V
702949
704550
700403
702913
704076
Inverter paket 7 - 1500W/24V
702951
704550
700403
702913
704077
Inverter paket 8 - 2000W/24V
702953
704550
700403
702913
704478
Inverter paket 9 - 2500W/24V
702954
704550
700403
702913
www.defa.com
Marin 2015-2016
33
Produkter - AutoSwitch
AutoSwitch
När det är tillkopplat både landström och inverter till samma anslutning gör
AutoSwitchen att nätspänningen via intagskabeln alltid är prioriterad så att
inverteren inte använder ström från batteriet för att försörja dessa. Dessutom har
den en säkerhetsfunktion som ser till att det inte är spänning vid intagskabeln
när enbart invertern används.
AutoSwitch
34
Marin 2015-2016
Art.nr.
703697
Ingångsspänning - V/Hz
230/50-60
Utgångsspänning - VAC
230
Max strömbelastning - A
16
Max utgångseffekt - W
3680
Säkring - A/V
16/T250
Höjd/Bredd/Djup - mm
58/132/205
Kapslingsklass - IP
44
www.defa.com
Produkter - Batteriseparatorer
Batteriseparatorer
Batteriseparatorn kopplar ihop två separata batterigrupper t.ex. start- och
förbrukningsbatteri under laddning. När laddning avbryts separeras batterierna igen.
Batteriseparatorn mäter spänning i båda batterigrupperna och aktiveras
automatiskt.
FORBRUK
START
Batteriseparatorn är mycket lätt att
installera, även i befintliga system. En
optimal och enkel lösning utan att göra
ingrepp i originalsystemet.
Batteriseparator 12V 100A
Art.nr.
700595
Funktion
Separator
Kontinuerlig ström - A
100
Max beslastning - A
400
På funktion (typisk) - V
13,2
Av funktion (typisk) - V
12,8
Höjd/Bredd/Djup - mm
76/83/64
Speciella egenskaper: Båda batterierna kommer att aktivera separatorn.
Batteriseparator 12V 200A
Art.nr.
700596
Funktion
Separator
Kontinuerlig ström - A
200
Max beslastning - A
1000
På funktion (typisk) - V
13,2
Av funktion (typisk) - V
12,8
Höjd/Bredd/Djup - mm
76/83/64
Speciella egenskaper: Båda batterierna kommer att aktivera separatorn.
Batteriseparator 24V 100A
Art.nr.
700598
Funktion
Separator
Kontinuerlig ström - A
100
Max beslastning - A
400
På funktion (typisk) - V
26,8
Av funktion (typisk) - V
25,7
Höjd/Bredd/Djup - mm
76/83/64
Speciella egenskaper: Båda batterierna kommer att aktivera separatorn.
www.defa.com
Marin 2015-2016
35
Produkter - WarmUp
WarmUp
En motors förbrukning och utsläpp av skadliga avgaser är som värst i samband med
start/kallstart. Med WarmUp minskar du du detta väsentligt.
3.0
Drivstofforbruk
Liter/10 km
STARTA BÅTEN MED EN VARM MOTOR
Det spelar inte så stor roll om utetemperaturen är -15
0
C eller +40 0C. För motorn är det ändå en kallstart, och
den förbrukar då mer bränsle för att starta. Dessutom
blir utsläppen betydligt högre vid en kallstart. Elektrisk
båtvärme är därför ett bra sätt att förvärma motorn och
undvika onödigt hög bränsleförbrukning och utsläpp av
skadliga avgaser.
2.5
Utan DEFA WarmUp
2.0
1.5
1.0
Med DEFA WarmUp
0
0.00.5 1.01.52.02.53.03.54.0
Körsträcka i km
FÖRDELAR MED ELEKTRISK BÅTVÄRME
Elektrisk båtvarme har flera fördelar. I motsats till
bränslebaserade lösningar ger DEFA båtvärme varken
skadliga avgaser eller förbrukara bränsle. Dessutom ger
förvärmningen av motorn ett mindre slitage.
Med förvärmd motor minskar bränsleförbrukningen.
Utsläpp gram/km
BÄTTRE FÖR MILJÖN
Om alla båtar vore utrustade med motorvärmare skulle det
inneböra en mindre miljöpåverkan. Det innebär att varje
båtägare själv har möjlighet att påverka detta genom att
starta båten med förvärmd motor.
Utsläpp av CO2, och HC
400
20
300
15
200
100
0
CO2
CO2
Utan
med
motor- motorvärmare värmare
10
5
0
10
CO
CO
utan
med
motor- motorvärmare värmare
5
HC
HC
utan
med
motor- motorvärmare värmare
0
Med förvärmd motor minskar de skadliga utsläppen.
36
Marin 2015-2016
www.defa.com
Produkter - Motorvärmare
Motorvärmare
DEFA tillhandahåller många olika modeller av motorvärmare oavsett om motorn
kyls av luft eller med vatten.
Mängden kylvätska är också avgörande. Val av motorvärmare styrs även av motorns geometri och material. Kontakta din
återförsäljare för mer information.
SafeStart 100-serie
Typ:
Konisk koppfläns
Nr. 101 - 199
Värmartypen monteras bara på motorer med gjutjärnsblock. Värmarens fläns är
formad som en kopp, elementets uppvärmda del ligger helt eller delvis i koppen.
Värmartypen används till motorer med trånga vattenkanaler. Monteras med
presspassning.
SafeStart 400-serie
Typ:
Slangvärmare
Nr. 420-423 serien
DEFA Slangvärmare i 400-serien är anpassade för montering på motorer där
detta är lämpligt. Finns i fyra diameter med 80 graders termostat.
SafeStart 700-serie
Typ:
Slangvärmare
Nr. 700 - 799
DEFA Slangvärmare kan delas i två olika grupper:
Värmare utan termostat. Nummerserie från 701-709 och 758-799.
Värmare med termostat. Nummerserie 710-757.
SafeStart 721 - 734 serie
Typ:
Slangvärmare
Nr. 721 - 734
DEFA Slangvärmare kan delas i två olika grupper:
Värmare utan termostat. Nummerserie från 701-709 och 758-799.
Värmare med termostat. Nummerserie 710-757.
Termostat
Typ:
Termostat
Nr. 47040410
Används tillsammans med en DEFA motorvärmare. Termostaten kopplar in
motorvärmaren vid temperaturer under +30ºC (+/-4ºC) kopplar från motorvämaren vid +40ºC (+/- 4ºC).
Placera termostaten på toppen av, eller högt upp på, motorn.
www.defa.com
Marin 2015-2016
37
Produkter - Kupévärmare
TerminiTM
DEFA-kupévärmare arbetar med ett PTC-element (PTC = Positive Temperature
Coefficient) som anpassar effekten till insugningsluftens temperatur.
En temperaturökning på 20°C gör att effekten sjunker 10%. När innetemperaturen stiger, sjunker effekten och därmed
även strömförbrukningen. Kupévärmaren har ett automatiskt överhettningsskydd. Alla kupévärmare är godkända enligt;
Säkerhet EN 60335-1 och EN 50408.
TerminiTM II 1400
Art.nr. PlugIn
430055
Art.nr. Schuko
430056
Helförpakning - st
12
Effekt -250C - W
0/1400
Höjd/Bredd/Djup - mm
32/138/182
Vikt - gr
595
Fäste vikt - gr
20
Kapslingsklass - IP
20
TerminiTM II 1900
Art.nr. PlugIn
430065
Art.nr. Schuko
430066
Helförpakning - st
10
0
Effekt -25 C - W
0/1150/1900
Höjd/Bredd/Djup - mm
38/138/183
Vikt - gr
665
Fäste vikt - gr
20
Kapslingsklass - IP
20
TerminiTM 2100
38
Marin 2015-2016
Art.nr. PlugIn
430060
Art.nr. Schuko
430061
Helförpakning - st
10
Effekt -250C - W
0/1350/2100
Höjd/Bredd/Djup - mm
47/141/183
Vikt - gr
745
Fäste vikt - gr
20
Kapslingsklass - IP
20
www.defa.com
Produkter - Security
Security
DVS90 är ett modernt larmsystem som är designat på en flexibel elektronisk
plattform som bidrar till en enkel programmering och montering.
Larmen passar till de flesta båtar ovasett vilket elektriskt
och elektronisk system båten är utrustad med sedan tidigare.
SECURITY ALARM
DEFA Security är en flexibel modulbaserad produkt som säkrar både båt och motor. Produkterna passar till alla typer av
srgel- och motorbåtar och styrs med en fjärrkontroll. Det syns tydligt att båten är larmad genom de tydliga dekalerna samt
den blinkande, blå lysdioden i båten.
DVS90 CENTRALENHET
FÖNSTERMODUL
SIREN/BACK-UP SIREN
Hjärnan i larmsystemet som kommunicerar med sensorer, siren och
båtens elektroniska system.
En kraftigt blåblinkande LED-lysdiod
på insidan av vindrutan som visar
potentiella tjuvar att båten är
utrustad med DEFA-larm. Enheten
har även ett inbyggt mikronfonsystem som upptäcker om någon
krossar eller försöker att krossa
båtens glasrutor.
Kraftigt ljud i sirenen vid utlöst larm.
Back-up sirenen ger dessutom en
ljudsignal om strömförsörjningskabeln klipps av eller om batteriet
kopplas från.
(Extrautrustning.)
FÖNSERDEKAL
RÖRELSESENSOR
FJÄRRKONTROLL
Fönsterdekaler har en preventiv
effekt: Informerar obehöriga om att
båten är utrustad med larm. Tjuvar
väljer hellre båtar utan larm!
Registrerar rörelser i båten med
hjälp av mikrovågsteknik.
(Extrautrustning.)
Fjärrkontroll för
aktivering och deaktivering
av systemet.
STARTSPÄRR
Två-krets startspärr
som bryter startfunktionen
och bränsletillförsel.
(Extrautrustning).
www.defa.com
Marin 2015-2016
39
Distributörer
NORGE
DEFA AS
Slependveien 108
N-1396 Billingstad
P.O. Box 370
N-1301 Sandvika
T: +47 32 06 77 00
M: [email protected]
RYSSLAND
AUTONOMIA (LLC)
143085 Moskovskaya obl.,
Odintsovskiy rayon,
Zarechye rp, Torgovaya st.1
T: +74955056386
[email protected]
http://www.autonomia.ru
Neptune Spb
2nd Kotlyakovskiy pereulok1/1
RU-115201 Moscow
Phone: +74957893872
[email protected]
www.activeavto.ru
LETTLAND
DEFA OY
Tähtäinkuja 2
FI-01530 Vantaa
T: +358 20 152 7200
M: [email protected]
www.defa.com
SVERIGE
DEFA AB
Finlandsgatan 10 nb
S-164 74 Kista
T: +46 10-498 3800
M: [email protected]
DANMARK
AVANT DENMARK - Dansk Biludstyr AS
Skejby Nordlandsvej 301
DK-8200 Aarhus N
T: +45 86 78 52 00
F: +45 86 78 53 93
M: [email protected]
www.biludstyr.dk
FINLAND
DEFA OY
Tähtäinkuja 2
FI-01530 Vantaa
T: +358 20 152 7200
M: [email protected]
www.defa.com
ESTLAND
DEFA OY
Tähtäinkuja 2
FI-01530 Vantaa
T: +358 20 152 7200
M: [email protected]
www.defa.com
LITAUEN
DEFA OY
Tähtäinkuja 2
FI-01530 Vantaa
T: +358 20 152 7200
M: [email protected]
www.defa.com
POLEN
INTER CARS S.A.
ul.Gdańska 15
PL-Cząstków Mazowiecki
T: +48 22 714 13237
F: +48 22 714 1325
M: [email protected]
ITALIEN
TREVISAN SAS s.r.l.
Via Balme 8
IT-10143 Torino
T: +390117710571
F: +390117413030
M: [email protected]
NEDERLÄNDERNA
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
T: +31 76 50 29 000
F: +31 76 50 29 090
M: [email protected]
TYSKLAND
DOMETIC WAECO
International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
T: +49 2572 879-0
F: +49-2572 879-300
[email protected]
www.dometic-waeco.de
Tillverkare
DEFA AS
Blingsmov. 30,
3540 Nesbyen
Norway
T: +47 32 06 77 00
www.defa.com
DEFA reserverar sig mot eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till produkt- och konstruktionsändringar.
Om DEFA
DEFA är ett industriföretag med över 350 anställda fördelat på
produktion, utveckling och försäljningsavdelningar i Norge, Sverige,
Finland och Kina. Produkterna distribueras och säljs i mer än 20
länder i Europa och Nord-Amerika.
DEFA PowerSystems utvecklar, tillverkar och säljer strömförsörjningsprodukter och säkerhetssystem för fordon, den marina marknaden
lantbruksmaskiner och industri. Inom PowerSystems levererar vi allt
från fast monterade laddningssystem, till hemmaladdaren SmartCharge som passar lika bra i båten som i bilen.
Vi använder modern teknologi genom hela tillverkningsprocessen,
från idé till utveckling, uppbyggnad och genomförande av produktion
i egen regi. Genom att föra toppmoderna och användarvänliga
produkter till marknaden, kommer vi att förbättra komforten och
säkerheten på land och till sjöss, och därmed skapa nöjda kunder.
Vi finns i trevliga lokaler på Slependen, Oslo.
Dessutom omfattar DEFAs sortiment även laddningssystem för
marint, elektrisk bilvärme, bil och båtlarm, värmehantering i hus och
hem samt interiör och exteriör belysning.
WARMUP
SECURITY
POWERSYSTEMS
705777 - 2015MB
www.defa.com