CHANGE

Kontaktinformation
Mia Dahlström
SP Technical Research Institute of Sweden
Phone: +46 10 516 53 40
E-mail: [email protected]
CHANGE
Changing antifouling practices for leisure boats in the Baltic Sea
Erik Ytreberg
Chalmers Univerity of Technology
Phone: +46 722 311 756
E-mail: [email protected]
Britta Eklund
Stockholm University, ACES
Phone: +46 8 674 72 11
E-mail: [email protected]
Magnus Dahlström
University of Gothenburg
Phone: +46 730 836 054
E-mail: [email protected]
www.changeantifouling.com
www.facebook.com/changeaf
CHANGE är finansierat av BONUS EEIG, EU och Naturvårdsverket
Project partners
Östersjön - ett friskare hav med minskad användning av giftiga båtbottenfärger
Båtar och båtliv är en källa till avkoppling och upplevelser för väldigt många människor.
Över tre miljoner fritidbåtar beräknas ha sin hemmahamn i något av länderna kring Östersjön. Dock är Östersjön ett mycket känsligt hav med låg vattenomsättning som medför
att många av de gifter som frigörs från fritidsbåtarnas bottenfärger hamnar i de kustnära
ekosystemen.
Det behövs förändring
CHANGE är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom naturvetenskap, miljörätt och
företagsekonomi. Genom att samarbeta med båtägare, båtorganisationer och myndigheter
vill vi få till en förändring för att minska utsläppen av miljöfarliga ämnen från båtbottenfärger.
Vi kommer bland annat att med båtägares hjälp testa och utvärdera alternativa mer miljöanpassade metoder för att hålla båtbotten ren från marin påväxt. Vårt mål är att kunna rekommendera en miljöanpassad antifoulingmetod som passar förhållandena i just din marina.
Följ forskningen på
www.changeantifouling.com
www.facebook.com/changeaf
På nästa uppslag finns tips och råd om vad du som båtägare kan göra.
Du som båtägare kan påverka
Borsttvätt
Försök att i första hand använda giftfria mekaniska metoder för att hålla båtbotten fri från
påväxt. Tänk på att Östersjön är ett känsligt innanhav. Dina val gör skillnad.
Finns det en borsttvätt nära din hemmahamn?
Uppsök i så fall borsttvätten två till tre gånger under sommaren, beroende på foulingtryck, så slipper du att måla med dyra bottenfärger på våren.
Rent skrov helt utan bekämpningsmedel.
Mildare påväxt i Östersjön
Det så kallade foulingtrycket (graden av marin påväxt) är mycket lägre i Östersjön än i exempelvis Kattegatt och Skagerak. I Östersjön är havstulpanerna både mindre och färre, vilket
gör det lämpligt att använda helt giftfria mekaniska metoder för att hålla båtbotten ren.
Båtlyft
På en torrsatt båt växer inga havstulpaner. En båtlyft är en investering som lönar sig i längden. Förvara båten i lyften på vintern och du slipper att betala
dyra avgifter för en vinteruppläggningsplats. Dessutom blir slitaget på en torrsatt båt mindre, vilket
innebär ett högre andrahandsvärde.
Använd godkända båtbottenfärger
Skrovskyddsduk
Om de mekaniska metoderna inte passar dig kan du välja att måla båten med en lågläckande
och låghaltig kopparfärg. Initiala resultat från våra paneltest visar att kopparfärg innehållande omkring sju viktprocent kopparoxid fungerar i större delen av Östersjön. Välj bort
fartygsfärger som inte är godkända för fritidsbåtar.
Skrovskyddsduken är en flytande duk som spänns
ut på din båtplats. När du lägger till vid bryggan kör
du upp båten på duken som sluter tätt intill skrovet.
Innanför duken skapas en mörk syrefri och ogästvänlig miljö som de marina organismerna inte gillar.
Samla upp gamla färgrester när du skrapar botten på din båt
Högtryckstvätta båtbotten under pågående säsong
När du slipar eller skrapar av gammal bottenfärg se då till att samla upp de gamla färgresterna. Skrapa absolut inte ner gammal bottenfärg på marken vid din uppläggningsplats. Färgresterna kan i värsta fall innehålla giftet TBT som användes i båtbottenfärg
fram till slutet av 80-talet.
Hos många båtklubbar och marinor kan du under sommarmånaderna lyfta upp din båt ur vattnet och tvätta av botten med
högtryckstvätt. Det fungerar som när du tar upp och spolar av
båten inför vintern.
Med rätt utrustning kommer ingen avslipad eller avskrapad båtbottenfärg att hamna
på marken. Se till att använda maskiner som går att koppla till en grovdammsugare.
Dammsugaren bör vara anpassad för filter som är godkända för miljöfarligt damm.
Dessa filter har en högre filtreringsgrad. Nu finns det också färgskrapor som går att
koppla till grovdammsugaren.
Ring din båtklubb eller marina för prisuppgift. Högtryckstvättar du din båtbotten två till tre gånger per säsong (beroende på
foulingtryck) kan du njuta av vårsolen istället för att ligga under
båten och måla. Kostnaden bör inte bli mycket högre än en säsongs förbrukning av bottenfärg.