Köpekontrakt Båt

Köpekontrakt Båt
_____________________________________________________________________________________________________________
Köpekontrakt för köp av båt mellan privatpersoner.
Detta kontrakt upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Vänligen gör en signatur på varje sida av kontraktet.
Fyndasmart ansvarar inte för köpekontraktets innehåll. Nedanstående information är ett förslag av hur ett köpekontrakt av båt mellan
privatpersoner kan utformas. För fullständig information, vänligen kontakta juridisk expertis.
Säljare
Namn
Personnummer
Adress
Postnr
Postort
Telefon
Mobil
Legitimation
Körkort
ID-kort
Annat________________
ID-kort
Annat________________
Köpare
Namn
Personnummer
Adress
Postnr
Postort
Telefon
Mobil
Legitimation
Körkort
Information om båten
Båtfabrikat
Båtmodell
Årsmodell/Tillverkningsår
Serienummer (Båt)
Motorfabrikat
Registreringsnummer (Båt)
Typ/antal hk
Årsmodell (Motor)
Serienummer (Motor)
Båtens skick
Provkörning genomförd utan anmärkning, signatur: __________________________________
Provkörning ej genomförd
Accepteras av köparen
Testning av Båttestinstitut/värderingsman, datum: ___________________________________
Köparen har fått tillfälle att provköra båten samt tagit del av eventuella servicehandlingar
Säljarens åtagande
Säljaren ansvarar för att båten och utrustningen är hans egendom, att de är tillfullo betalda och inte föremål för någon tvångs- eller
säkerhetsåtgärd. Vidare svarar säljaren för att båten och utrustningen vid försäljningstillfället motsvarar vad som angivits i detta
kontrakt och därtill fogade handlingar. Säljaren åtar sig att, på fackmässigt sätt och på egen bekostnad, före leverans åtgärda de brister
som framgår i rutan nedan. I övrigt kan köparen inte rikta anspråk mot säljaren avseende iakttagna brister beträffande båtens skick.
Övriga villkor (Framgår nedan samt eventuell bilaga med nr: ______________)
Handlingar
Säljarens köpekontrakt eller motsvarande
Garantibevis
Instruktionsböcker
Mätbrev
Utrustningslista
Kopia av köparens Id-handling
Kopia av säljarens Id-handling
Övrigt: ______________________________________________________________
1
Tillbehör
Ankare (_____ kg)
Ankarkätting/lina
Brandsläckare
Båtshake
Drivankare
Dragg/plätt (_____ kg)
Fendrar
Flytvästar
Förbandslåda
Förtöjningslinor
Livflotte
Livboj
Livlinor
Länspump
Mistlur
Motorrumsfläkt
Nödraketer/bloss
Radarreflektor
Reservdunk
Startvev
Åror/paddel
Ekolod
Kompass
Logg
Lanternor
Navigator
Radio - rundradiobanden
Radio - VHF (Tillstånd fordras)
Windex
Öskar/hink
Navigationsutrustning
Övrig utrustning
Storsegel
Kryssfock
Genua
Spinnaker
Segelsäckar
Segelkapell
Spinnakerbom
Skot
Vinschar med handtag
Kapell
Bomtält
Sprayhood
Pentrykök/ugn
Toalett med tank
Värmare
Färskvattentank (________ lit.)
Flagga med stång
Verktygslåda
Batteri med låda
Bränsletank (_________ lit.)
Uppläggningsmaterial
Leverans
Bilen levereras den: ____________________________________________ Plats: ___________________________________________________________
(OBS! För att båt och utrustning ska bli köparens egendom får de inte stanna kvar på plats som disponeras av säljaren.)
Betalning
Köpeskillingen för bil och utrustning (inkl. betald skatt) är: _______________________________________________________________kr
Kontant handpenning vid avtalets undertecknande: ____________________________________________________________________kr
Kontant vid leverans: ______________________________________________________________________________________________________kr
Förbehåll om återtaganderätt
Båt och utrustning förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Så länge förbehåll om återtaganderätt gäller åligger det
köparen att hålla båten helförsäkrad .
Skadestånd
Om köparen frånträder köpet innan båten levererats får säljaren häva köpet och kräva skadestånd
med __________________________________________________________ kr
med säljarens kostnader på grund av att köpet inte fullföljs.
Underskrifter
Undertecknade har noga genomläst ovanstående kontraktsvillkor
Ort
Ort
Datum
Datum
Köparens underskrift
Säljarens underskrift
2
3