TURLISTA 2015 - Luleå kommun

TURLISTA
2015
Luleås skärgårdsbåtar
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Prislistor
Biljetter, information, priser reguljära turer
sid 3
Turlistor
Luleå skärgård, reguljära turer
sid 4
Turlista Högsäsong, M/S Symfoni
Turlista Midsommarturer, M/S Symfoni
sid 5
Turlista för- och eftersäsong, M/S Symfoni
sid 6
sid 7
Turlista Klubbviken, M/S Stella Marina
Turlista M/S Laponia
sid 8
Kontaktinformation
Kontaktinformation rederier
sid 9
VÄLKOMMEN UT I SKÄRGÅRDEN!
BILJETTER, INFORMATION, PRISER - REGULJÄRA TURER
M/S Symfoni
Förboka gärna din biljett på rederiets
webbplats: www.laponia.se
Det går även att köpa biljett vid båten i mån
av plats.
M/S Stella Marina
Förboka gärna din biljett på rederiets
webbplats: www.condorshipping.se
Det går även att köpa biljett vid båten i mån av
plats, endast kortköp.
Turbåtsangöring vid Södra Hamn
Vid avgångshamnen kommer du kunna se vilken
påstigning som gäller för respektive tur. Biljettköp på
plats sker i separat kö.
Parkering för turbåtsgäster
Tider
Allmän information
Resenär bör vara vid turbåtsbryggan senast
15 minuter före avgång.
Turlistans tider är ungefärliga förutom avgång
från Södra Hamn. Reservation för byte av
båtar, naturhinder, förseningar och andra
orsaker utom rederiernas kontroll.
Parkeringsmöjligheterna på Södra Hamnen är begränsade. Som resenär med turbåtarna hänvisar vi dig till
de offentliga parkeringarna i Luleå centrum samt till
Karpens P-hus.
www.lulea.se/skargard
PRISER - REGULJÄRA TURER
M/S Symfoni
Klubbviken
M/S Stella Marina
Enkel
Vuxen
Barn 6 - 16 år
Barn under 6 år Övriga öar
Vuxen
Barn 6-16 år
Barn under 6 år
Familj (2 vuxna, 2 barn tom 16 år) Liten familj (1 vuxen, 2 barn) 50:25:Gratis
Enkel
100:50:Gratis
250:150:-
Ö-kort*, person1200:-
KlubbvikenEnkel
Vuxen
Barn 6 - 16 år
Barn under 6 år
50:25:Gratis
Observera att löst biljett gäller enbart på den turbåt man har löst
biljetten på.
* Ö-kort kan köpas av de som är bofasta eller äger fastighet på
någon ö i skärgården. Ö-kortet, med vilket man kan åka obegränsat
antal turer, gäller endast under högsäsong och med M/S Symfoni.
3
TURLISTA HÖGSÄSONG 30/6 - 16/8, M/S SYMFONI
Ingen turbåtstrafik
måndagar
Tisdag Södra Hamn
Klubbviken
Junkön
Kluntarna
Småskär
Brändöskär
Hindersön
Klubbviken
Södra Hamn
Onsdag Södra Hamn
Klubbviken
Hindersön
Brändöskär
Småskär
Kluntarna
Junkön
Klubbviken
Södra Hamn
avg 09.15
avg 09.55
avg 10.20
*avg 11.00
*avg 11.40
*avg 12.40
avg 13.25
avg 14.15
ank 14.55
Tur 1
avg 09.15
avg 09.55
avg 10.45
*avg 11.40
*avg 12.40
*avg 13.20
avg 13.50
avg 14.15
ank 14.55
Tur 2
Södra Hamn Klubbviken Hindersön
Kluntarna
INFORMATION
avg 17.15
avg 18.30
ank19.15
Torsdag
Södra Hamn
Klubbviken
Junkön
Kluntarna
Småskär
Hindersön
Brändöskär
Fredag
Södra Hamn
Klubbviken
Junkön
Kluntarna
Hindersön
Småskär
Brändöskär
ank 00.00
avg 23.20
avg 22.30
avg 21.45
* Turbåten stannar 10 minuter vid hamnen! Passa på att handla basvaror.
4
avg 09.15
avg 09.55
avg 10.20
avg 10.50
avg 11.20
avg 12.05
ank 12.50
ank 17.45
avg 17.05
avg 16.40
avg 16.10*
avg 15.30*
avg 14.35
avg 13.50
avg 16.15
avg 16.55
avg 17.20
avg 17.50
avg 18.35
avg 19.20
ank 20.10
ank 23.30
avg 22.50
avg 22.00
avg 21.10
Lördag Södra Hamn
Klubbviken
Junkön
Kluntarna
Småskär
Hindersön
Brändöskär
Söndag
Södra Hamn
Klubbviken
Hindersön
Brändöskär
Småskär
Kluntarna Junkön
Klubbviken
Byt båt på söndag och
kom hem tidigare!
16.45 kan du byta båt i Klubbviken och ta M/S Stella Marina hem, tänk på att du behöver lösa en biljett per båt.
avg 09.15
avg 09.55
avg 10.20
avg 10.50
avg 11.20
avg 12.05
ank 12.50
ank 17.45
avg 17.05
avg 16.40
avg 16.10
avg 15.30
avg 14.35
avg 13.50
avg 12.15
avg 12.55
avg 13.45
avg 14.30
avg 15.20
avg 15.50
avg 16.20
ank 16.45
ank 21.20
avg 20.40
avg 19.50
avg 19.05
avg 18.15
avg 17.45
avg 17.15
avg 16.50
TURLISTA MIDSOMMARTURER 18/6 - 21/6, M/S SYMFONI
Torsdag 18 juni
Södra Hamn
Klubbviken
Hindersön
Brändöskär
Småskär
Kluntarna
Junkön
Klubbviken
Södra Hamn
avg 17.15
avg 17.55
avg 18.45
avg 19.30
avg 20.20
avg 20.50
avg 21.20
avg 21.45
ank 22.25
Midsommarafton 19 juni
Södra Hamn
avg 09.15
Hindersön ank 10.45
Södra Hamn
ank 12.15
Södra Hamn
Klubbviken
Junkön
Kluntarna
Småskär Brändöskär
Hindersön
Klubbviken Södra Hamn
avg 12.15
avg 12.55
avg 13.20
avg 13.50
avg 14.20
avg 15.10
avg 15.55
avg 16.45
ank 17.25
Södra Hamn
Hindersön Södra Hamn
avg 21.30
ank 23.00
ank 00.30
Midsommardagen 20 juni
Södra Hamn
avg 15.15
Klubbviken
avg 15.55
Hindersön
avg 16.45
Brändöskär
avg 17.30
Småskär
avg 18.20
Kluntarna
avg 18.50
Junkön
avg 19.20
Klubbviken
avg 19.45
Södra Hamn
ank 20.25
Söndag 21 juni
Södra Hamn
Klubbviken
Hindersön
Brändöskär
Småskär
Kluntarna
Junkön
Klubbviken
Södra Hamn
avg 15.15
avg 15.55
avg 16.45
avg 17.30
avg 18.20
avg 18.50
avg 19.20
avg 19.45
ank 20.25
5
TURLISTA LÅGSÄSONG, EFTERSÄSONG, M/S SYMFONI
Försäsong 5 juni – 28 juni
Eftersäsong 17 augusti – 13 september
Fredag
Fredag
Södra Hamn
Klubbviken
Hindersön
Brändöskär
Småskär
Kluntarna
Junkön
Klubbviken
Södra Hamn
Söndag
Södra Hamn
Klubbviken
Hindersön
Brändöskär
Småskär
Kluntarna
Junkön
Klubbviken
Södra Hamn
6
avg 17.15
avg 17.55
avg 18.45
avg 19.30
avg 20.20
avg 20.50
avg 21.20
avg 21.45
ank 22.25
avg 11.15
avg 11.55
avg 12.45
avg 13.30
avg 14.20
avg 14.50
avg 15.20
avg 15.45
ank 16.25
Södra Hamn
Klubbviken
Hindersön
Brändöskär
Småskär
Kluntarna
Junkön
Klubbviken
Södra Hamn
Söndag
Södra Hamn
Klubbviken
Junkön
Kluntarna
Småskär
Hindersön
Brändöskär
avg 17.15
avg 17.55
avg 18.40
avg 19.40
avg 20.40
avg 21.20
avg 21.50
avg 22.15
ank 22.50
avg 09.15
avg 09.55
avg 10.20
avg 10.50
avg 11.20
avg 12.05
avg 12.50
ank 17.25
avg 16.45
avg 16.20
avg 15.50
avg 15.20
avg 14.35
avg 13.50
TURLISTA KLUBBVIKEN, STELLA MARINA
20 juni - 9 augusti
Tisdag
Måndag
Fr Södra
hamn
Fr Klubbviken
09:00
10:30
12:00
13:30
16:15
17:45
09:45
11:15
12:45
15:30
17:00
18:30
Fredag
Fr Södra
hamn
Fr Klubbviken
09:00
10:30
12:00
13:30
16:15
17:45
19:15
09:45
11:15
12:45
15:30
17:00
18:30
20:00
Fr Södra
hamn
10:30
12:00
13:30
16:15
17:45
19:15
Onsdag
Fr Klubbviken
11:15
12:45
15:30
17:00
18:30
20:00
Fr Södra
hamn
10:30
12:00
13:30
16:15
17:45
19:15
Lördag Söndag
Fr Södra
hamn
Fr Södra
hamn
10:30
12:00
13:30
16:15
17:45
19:15
20:45
Fr Klubbviken
11:15
12:45
15:30
17:00
18:30
20:00
23:00*
09:00
10:30
12:00
13:30
16:00
17:45
Torsdag
Fr Klubbviken
11:15
12:45
15:30
17:00
18:30
20:00
Fr Södra
hamn
10:30
12:00
13:30
16:15
17:45
19:15
Fr Klubbviken
11:15
12:45
15:30
17:00
18:30
20:00
Fr Klubbviken
09:45
11:15
12:45
15:15
17:00
18:30
Byt båt på söndag och se mer av skärgården!
16.50 kan du byta båt i Klubbviken och ta M/S Symfoni ut till skärgården, tänk på att du behöver lösa en biljett per båt.
INFORMATION
* Turen gäller inte 11 juli.
7
TURLISTA M/S LAPONIA 30 JUNI - 2 AUGUSTI
Kvällskryssning till Brändöskär med
underhållning och middagsbuffé.
Avg. Luleå 18.00 åter 23.00.
Pris 520:- Barn 150:- (3-15 år)
Torsdagar (Luleå)
Stora skärgårdsturen till Junkön
och Kluntarna
inkl. lunchbuffé och guidning. Avg. Luleå 11.00 åter
17.00. Pris 520:- Barn 150:- (3-15 år)
Tisdagar (Kalix)
Lunchkryssning till Malören
inkl. lunchbuffé. 30/6,14/7 samt 28/7.
Avg. Kalix 11.00 åter 17.00. Pris 570:- Barn 250:- (3-15
år)
Lunchkryssning till Nationalparken
haparanda - sandskär
inkl. lunchbuffé och guidning. 7/7 och 21/7.
Avg. Kalix 10.00 åter 17.00. Pris 620:- Barn 250:- (3-15
år)
Räkkryssning med underhållning
i Kalix skärgård.
Avg. Kalix 18.30 åter 21.30. Pris 470:Midnattskryssning från Kalix till Luleå
inkl. vickning. Avg. Kalix 22.15, ank. Luleå 02.00. Pris
490:- Barn 150:- (3-15 år)
Onsdagar (Luleå)
Lunchkryssning till Hindersön
inkl. lunchbuffé och eftermiddagsfika på
Jopikgården. Avg. Luleå 11.00 åter 16.00.
Pris 490:- Barn 150:- (3-15 år)
8
Räkkryssning med underhållning
Avg. Luleå 19.00 åter 22.00. Pris 470:Fredagar (Luleå)
Lunchkryssning till Brändöskär
Avg. Luleå 10.30 åter 16.00. inkl. lunchbuffé. Pris 490:Barn 150:- (3-15 år)
Specialkryssningar
Morsdagskryssning 31 maj med
underhållning
inkl morsdagsbuffé, kaffe och tårta. Avg. Luleå 15.00,
åter 18.00. Pris 420:- Barn 150:- (3-15 år)
Vernissage på Junkön 7 juni
inkl. lunchbuffé. Avg. Luleå 12.00 åter 17.00.
Pris 450:- Barn 150:- (3-15 år)
Kryssning till Småskär 5 juli
Avg. Luleå 09.30 åter 17.00. Gudstjänst på ön.
Pris 300:- Barn gratis (<15år)
Nationalparken Haparanda-Sandskär
12 juli inkl. lunchbuffé och guidning. Avg. Luleå,
08.00 åter 19.00. Pris 820:- Barn 250:- (3-15 år)
Räkkryssning med underhållning
Avg. Luleå 19.00 åter 22.00. Pris 470:-
Kryssning till Småskär 26 juli
Avg. Luleå 09.30 åter 17.00. Gudstjänst på ön.
Pris 300:- Barn gratis (<15 år)
Lördagar (Piteå)
Skärgårdskryssning från Luleå till Piteå
inkl frukost. Avg. Luleå 08.00, ank. Piteå 11.30.
Pris 420:- Barn 150:- (3-15 år)
Sandgrönnorna/Skvalpen 2 augusti
inkl. kaffe + smörgås, lunchbuffé och guidning.
Avg. Luleå 08.00 åter 16.00. Pris 750:Barn 250:- (3-15 år)
Lunchkryssning till Stenskär
i Piteå skärgård
inkl. lunchbuffé. Avg. Piteå 12.00 åter 17.00.
Pris 470:- Barn 150:- (3-15 år)
INFORMATION OCH BOKNING
För bokning och biljetter kontakta Laponia Rederi AB
på 0920-120 84.
Räkkryssning med underhållning
i Piteå skärgård.
Avg. Piteå 18.30 åter 21.30. Pris 470:-
Du kan även boka på www.laponia.se eller via era
lokala turist-byråer, dock ej räkkryssningarna.
Midnattskryssning från Piteå till Luleå
inkl. vickning. Avg. Piteå 22.15, ank. Luleå 02.00. Pris
490:- Barn 150:- (3-15 år)
Turer kan inställas vid otjänlig väderlek och vid mindre än 25 beställda biljetter.
KONTAKTINFORMATION REDERIER
Laponia Rederi AB
Laponia Rederi AB
M/S Laponia
Laponia Rederi AB erbjuder charter
med M/S Laponia som tar 120 passagerare sittande vid bord. Ombord
serveras alltid god mat från köket
med det berömda Laponiabrödet.
M/S Symfoni
Laponia Rederi AB erbjuder charter
med M/S symfoni som tar 230
passagerare. Ombord serveras alltid
god mat från köket med det berömda
Laponiabrödet.
I baren är det fullständiga rättigheter. På M/S Laponia finns även ett
öppet, möblerat soldäck. Båten är
anpassad för funktionsnedsatta.
I baren är det fullständiga rättigheter.
På M/S Symfoni finns även ett öppet,
möblerat soldäck. Båten är
anpassad för funktionsnedsatta.
Information och bokning
Information och bokning
Laponia Rederi AB
Tel 0920-120 84
www.laponia.se
Laponia Rederi AB
Tel 0920-120 84
www.laponia.se
9
KONTAKTINFORMATION REDERIER
Condor Shipping
Condor Shipping
Rederi QoA
M/S Stella Marina
Den upprustade gamla trotjänaren är
piggare än någonsin. Boka henne för
resan ut i skärgården och Klubbvikens Havsbad.
Ribcharter
Skärgårdens snabbaste färdsätt.
Med 12 passagerare och 2 besättningsmän tar vi oss fram i 60 knop
genom skärgården.
M/Y Queen of Arctic
M/S Stella Marina, den vackra skärgårdsbåten, är tillgänglig för charter
fram till midsommar. Går sedan på
turlista till Klubbviken hela sommaren. M/S Stella Marina tar totalt 128
passagerare.
Hon är bokningsbar för charter och
upplevelser från mitten av maj till
långt in på hösten.
Hyr en 60 fots yacht för kortare eller
längre charterturer i skärgården med
mat/dryck för upp till 12 passagerare .
Finns även möjlighet till övernattning för
6-8 personer.
Yachten fungerar som kajrestaurang/
microhotell då vi inte är ute och kör.
Boka för turen till Klubbviken eller
andra destinationer i skärgården.
10
Information och bokning
Information och bokning
Information och bokning
Condor Shipping AB
Tel 0920-25 85 06 eller 070-604 21 24
www.condorshipping.se
Condor Shipping AB
Tel 0920-25 85 06 eller 070-604 21 24
www.condorshipping.se
Rederi QoA
Hemsida: www.queenofarctic.se
email: [email protected]
tel: 070-674 93 35
KONTAKTINFORMATION REDERIER
Jopikgården
L/Line
L/Line
M/S Hilda af Hindersön
M/S Hilda af Hindersön, Jopikgårdens
charterbåt för 30 passagerare.
M/S Favourite
M/S Favourite tar 60 passagerare.
Förtäring ordnas helt enligt dina
önskemål, antingen ombord eller på
någon av de mysiga skärgårds
restaurangerna i vår närhet.
P/F Forte
P/F Forte är ett snabbt och modernt
fartyg som tar upp till 12 passagerare.
Boka er tur ut till Jopikgården eller en
rundtur i Skärgården.
Förtäring ordnas helt enligt dina
önskemål, antingen ombord eller på
någon av de mysiga skärgårdsrestaurangerna i vår närhet.
Kontakta oss för förslag.
Konferens-middag-Bröllop-fester m.m
Det är möjligt att boka Hilda tom oktober
Favorite kan trafikera några av
skärgårdens smultronställen som
Rödkallen och Pite-rönnskär.
Information och bokning
Information och bokning
Information och bokning
Jopikgården
tel 0920-600 12, 076-136 10 20
www.jopik.nu
L-Line Rederi AB
Tel 070-518 06 85
[email protected]
www.l-line.se
L-Line Rederi AB
Tel 070-518 06 85
[email protected]
www.l-line.se
11
Fritidsförvaltningen, Luleå kommun - 2015
Med reservation för eventuella skriv-, tryck- eller faktafel.
Producerad av Fritidsförvaltningen Luleå Kommun, 2012. Med reservation för eventuella tryckfel.
FÖR MER INFORMATION
KONTAKTA LULEÅ TURISTBYRÅ
Kulturens Hus, Skeppsbrogatan 17
Tel 0920-45 70 00
E-post [email protected]
www.lulea.se/skargard