Folder om förskoleteamet Tummen

FÖRSKOLETEAMET
TUMMEN
KRONOPARKEN OCH RUD
Prevention and Relationship
Enhancement Program
Information till föräldrar och BVC- och förskolepersonal
Förskoleteamet är ett samverkansprojekt mellan Karlstads
Kommun och Landstinget i Värmland. Projektet startade 2007
och är förlängt till 31/3-2013. Teamets målgrupp är barn på
Kronoparken och Rud i förskoleåldern, som riskerar att i något
avseende inte få sina behov tillgodosedda. Vi erbjuder tidiga
insatser för barnen och deras föräldrar i ett tvärprofessionellt
sammanhang.
Vi som arbetar här har olika yrkeskompetenser - psykolog,
socionom och specialpedagog.
Du som förälder kan vända dig direkt till oss med frågor kring
ditt barn och ditt föräldraskap. Det kan vara frågor om hur du
kan förbättra relationen med, eller bemötandet av ditt barn.
Att finna sätt att minska konflikter.
Du som arbetar i förskolan eller på barnavårdscentralen, kan
vända dig direkt till oss. Om du vill ha hjälp kring ett barn
eller en grupp, kan vi träffas för konsultation. Du kan också ge
föräldrar tips om vårt team, eller komma till oss tillsammans
med föräldrarna. Vår ambition är att snabbt ordna tid.
TEAMET ARBETAR MED OLIKA VERKTYG, TILL EXEMPEL:
- Råd och stöd till föräldrar genom samtal
- Föräldrautbildning/grupper kring olika teman
- Observationer i förskolan
- Filmning av samspel enligt Marte Meo-metoden
- Handledning av personal
- Konsultation till förskole- och BVC-personal
- Hjälp med kartläggning och förslag på handlingsplan för
barnet
- Initiera och samordna nätverksmöten kring barnet
- Stöd vid utvecklingssamtal
- Förmedla kontakt med annan verksamhet, där familjen kan
få stöd
Vår baslokal ligger i anslutning till förskolan Kronoparken
1, med ingång från Röda stråket. På Rud har vi tillgång till
Öppna förskolans lokaler vissa tider, samt Barnmorskemottagningen. Vi är mobila och är mycket ute på förskolor och BVC,
samt gör hembesök. Checka alltid av i vilken lokal du skall
träffa oss när du har en bokning!
Välkommen att kontakta oss!
Christina Alster - specialpedagog
E-post: [email protected]
Telefon: 054-540 32 38
Randi Bräck Aldrin - psykolog
E-post: randi.brack.al[email protected]
Telefon: 054-61 57 20
Inger Häger - specialpedagog
E-post: [email protected]
Telefon: 0761-15 77 24
Margaretha Lindblom - leg psykolog
E-post: [email protected]
Telefon: 0727-32 75 63
Maja Sandberg - socionom, projektledare
E-post: [email protected]
Telefon: 054-540 32 83
Besöksadress Kronoparken: förskola KP1, Posthornsgatan 2
Besöksadress Rud: Öppna förskolan, Rudsängens förskola eller
Barnmorskemottagningen på vårdcentralen
Telefon: 054-540 32 83, hela teamet
FÖRSKOLETEAMET TUMMEN ETT SAMVERKANSPROJEKT
MELLAN KARLSTADS KOMMUN
OCH LANDSTINGET
KARLSTADS KOMMUN