Var vänder jag mig? - folder

Var vänder jag mig?
Information till äldre, personer med
funktionsnedsättningar och anhöriga
2015-09-24. Med reservation för att vissa telefonnummer kan förändras.
1
Innehåll
Kontaktuppgifter och telefonnummer till följande:
Träffpunkter och aktiviteter3
När du behöver prata med någon4
Föreningar i Tomelilla4
Allmänna kommunikationer eller färdtjänst
5
5
6
Kommunal hemsjukvård
6
Hemtjänst
7
Biståndshandläggare, områdesindelning
Avgifter
7
Tillstånd handikapparkering
När du behöver hjälp för att klara din vardag Särskilt boende
8
Korttidsboende, Tryggt boende
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Personkrets, insatser, boende, avgifter och ansökan
8
9
9
När du har synpunkter och klagomål på Vård och omsorg 10
Telefonnummer till chefer m.fl.
10
Biblioteket
10
Taltidning
10
Gata-Park
10
Region Skånes hälso- och sjukvård
Tandvård
Aktivitets-och sjukersättning
Polis
11
11
Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
11
11
11
Tomelilla kommuns växel: 0417 -180 00
Hemsida: www.tomelilla.se
2
7
Träffpunkter och aktiviteter
TelefonVar och när?
Brinkehem 0417–180 79
Dagtid, vardagar
Dagcentralen i Brösarp
Byavången0417–183 79
Dagtid, vardagar
Café Kryddan
Byaträffen0417-183 79 Byavången Stöd och aktiviteter
Kverrestads 0414–511 18Onsdagsträff
Bygdegård Smedstorps1:a onsdagen i månaden
församlingklockan 14.00
Träffpunkt för LSS
0417–184 32
För personer med omfattande
Café på Sofftafunktionsnedsättningar
Tisdagskvällar på fritidsgården Soffta
Onslunda 0414–735 35Måndagsträff, klockan
Församlingshem
Brösarp-Tranås församling
9.30 - 12.00
En gång i månaden
Smedstorps
0414–511 10
Torsdagsträff klockan 12.00
Medborgarhuset Glädjespridarevarje vecka
Norrevång
0417–180 44, 180 45
Onsdagsträff
Dagtid, vardagarvarje vecka
klockan 13.00 –16.00
Anhörigcenter
Anhörigkonsult
0417–182 65 Byavångens dagcentral
Anhöriga och närstående kan
vända sig till anhörigcenter
Tomelillabygdens 0417–142 01
Information om aktiviteter
församlingfinns i församlingsbladet
Öppet hus på 0417–100 77
Varannan tisdag jämn
Byavången
Röda korset
vecka, klockan 14.00 – 16.00
3
När du behöver prata med någon
Glädjespridarna
Medmänniskor som ställer upp frivilligt, som stöd eller för att ha någon att prata med.
0417–182 65 eller 0417–100 77
Volontärer i Brösarp
Brösarps församling 0414 – 735 35
Anhörigstöd
För närstående som behöver stöd, råd eller information. 0417-182 65
Uppsökande verksamhet
Personer som fyllt 80 år som inte har regelbunden hemtjänst blir erbjudna ett hembesök.
0417–181 52 eller 0417 – 181 28
Röda korsets telefonjour
0771–90 08 00
söndag – torsdag kl. 15.00 – 21.00 på svenska
onsdag kl. 10.00 – 14.00 på arabiska
Jourhavande präst
112
Äldretelefonen
Riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt.
020–22 22 33, vardagar kl. 10.00 – 15.00
Äldreguiden
http://www.socialstyrelsen.se/jamfor/aldreguiden/jamfor
Anhöriglinjen
Råd och stöd till anhöriga, 0340–154 40
vardagar (ej onsdag) kl. 10.00 – 15.00, lunchstängt kl. 12.00 – 13.30
Föreningar i Tomelilla kommun
Föreningarna erbjuder ett stort utbud av aktiviteter.
Ring Kultur och Fritid, 0417–181 10
Handikapporganisationer
Kontaktperson i kommunens tillgänglighetsråd.
Tillgänglighetsstrateg, 0417–181 59
Pensionärsföreningar
4
Kontaktperson i kommunens pensionärsråd.
Ring sekreteraren i rådet, 0417–180 14
Allmänna kommunikationer eller färdtjänst
Skånetrafiken, Region Skåne
Buss- och tågförbindelser.
Se tidtabeller för fasta linjer och närtrafiklinjer.
0771–77 77 77
Ansöka om färdtjänst
0771–77 50 50
Beställning av färdtjänstresa
0771–77 44 11
Försenad eller utebliven bil (mer än 15 min)
0771–77 44 22
Kundtjänst färdtjänst
0771–77 44 33
Beställning av sjukresa
0771–77 44 11
Sjukresor
Resor till och från Regionens sjukvård och behandlingar.
Sjukresehandläggare, 0771–77 80 90
För uppdaterad information sök på www.skanetrafiken.se
Observera att både färdtjänst och sjukresor beslutas av Region Skåne.
Tillstånd handikapparkering
Ansökan om parkeringstillstånd
Tomelilla kommun, 0417–183 11
5
När du behöver hjälp för att klara din vardag
FixarMalte
Hjälp med enklare sysslor i hemmet.
Servicen vänder sig till dig som fyllt 67 år eller har en funktionsnedsättning.
0709 – 95 84 58, måndag – torsdag klockan 8.30 – 9.30.
Hjälpmedel
Ring arbetsterapeut eller sjukgymnast i Rehabgruppen.
0417 -184 23, telefontid vardagar klockan 10.00 – 12.00
Bostadsanpassning
0417 – 184 27, telefontid vardagar klockan 10.00 – 12.00
Tillgänglighetsrådgivning
0417 -181 59
Hushållsnära tjänster (Skatteverket)
Om servicetjänster med RUT–avdrag
0771- 567 567
www.skatteverket.se
Kommunal hemsjukvård
Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till Regionens
mottagningar, vårdcentraler med mera kan du få hjälp med hälso- och sjukvård i din
bostad eller i kommunens boende.
Telefontiderna gäller vardagar.
Sjuksköterska
Arbetsterapeut och sjukgymnast
Demenssjuksköterska
0417 – 184 23 klockan 10.00 – 12.00
0417 – 184 23 klockan 10.00 – 12.00
0417 – 184 01 klockan 8.30 – 9.30
Avgifter
För att vi på kommunen ska kunna räkna ut din avgift vill vi att du fyller i en inkomstförfrågan som vi skickar ut till dig. Regeringen bestämmer varje år vad kommunen
högst får ta ut i avgift.
Ring för mer information om hur avgifterna beräknas eller beställ broschyren
”Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen”. 0417 – 181 38 eller 181 53.
6
Hemtjänst
När kan jag ansöka om hjälp?
När du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar din dagliga
livsföring kan du ansöka om hjälp.
Vad kan jag få hjälp med?
Hjälp med bland annat personlig omvårdnad, ledsagning, inköp, tvätt,
matdistribution, korttidsboende, dagvård, städning och trygghetslarm.
Hur ansöker jag?
Du vänder dig till kommunens biståndshandläggare med en skriftlig eller
muntlig ansökan, där du talar om vad du vill ha hjälp med.
Ring biståndshandläggare, vardagar telefontid klockan 8.30 – 10.00
(för telefonnummer se nedan)
Biståndshandläggare, områdesindelning
Se gärna uppdaterad info på www.tomelilla.se
Centrum 0417- 184 06
Gator som tillhör Lindesborgsområdet t.ex. Byaplan, Rosenkrantzgatan,
Disponentgatan, Ingenjörsgatan och Lindesborgsvägen, Ystadvägen och
Byavägen (ojämna nummer). Benestad församling.
Björkebogatan 0417 – 181 78
Söder 0417 – 181 78
Gator som ligger öster om järnvägen, på Adelsberg, Sölvegård och Rosendal.
Församlingarna i Smedstorp, Kverrestad, Ö Ingelstad, Ullstorp, Övraby, Tosterup
och Bollerup.
Väster 0417-184 28
Gator som ligger väster om järnvägen, Bangatan,
Byavägen (jämna nummer), Per-Ågas gata och Västergatan.
Gator i områden Västervången och Norreplan.
Församlingarna i Tryde, Everöd, Sälshög och Ramsåsa.
Församlingarna i Skåne - Tranås, Spjutstorp, Onslunda samt
del av Smedstorps församling (till Tunbykorset)
Brösarp 0417 – 181 52
Församlingarna i Brösarp, Andrarum, Eljaröd och Fågeltofta.
7
Särskilt boende enligt socialtjänstlagen
Särskilt boende innebär en bostad med service och omsorg dygnet runt.
För att få särskilt boende behövs ett biståndsbeslut utifrån Socialtjänstlagen.
Kontakta biståndshandläggaren (se sidan 7) eller skicka in en skriftlig anmälan.
Vem kan få särskilt boende?
Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses
av hemtjänst, kan få särskilt boende. Det gäller både fysiska och psykiska stödbehov.
Särskilda boende i kommunen
Brinkehem, Brösarp 0417–180 71, Enhetschef dagtid 0417–180 70
Norrevång, Skåne Tranås 0417–180 45, Enhetschef dagtid 0417–180 44
Skogsdungen, Dalgatan, Tomelilla 0417–182 59, Enhetschef dagtid 0417–184 05
Valkyrian, Tomelilla 0417– 181 75,181 81, Enhetschef 0417–180 20
Byavången, Tomelilla 0417–184 80. Enhetschef 0417–182 63
Korttidsboende
Korttidsboende innebär att man under en kortare tid har behov av omsorg och vård
utanför den egna bostaden. Kontakta biståndshandläggaren på ditt område.
Tryggt boende
För den som upplever sig otrygg och ensam i sitt nuvarande boende.
För att ställa sig i kö till tryggt boende måste man vara folkbokförd i Tomelilla
kommun och ha fyllt 75 år.
Byavägen 37
8 stycken mindre lägenheter med gemensamt kök och samvarorum.
Kontakta hyresvärden Österlenhem AB, 0417–184 20
8
Lagen om stöd & service till vissa
funktionshindrade, LSS
Personer med stora varaktiga funktionsnedsättningar med ett omfattande behov av
stöd och service, som inte beror på normalt åldrande.
Vem kan söka insatser enligt LSS? Du har rätt att söka insatserna om du omfattas
av personkretsen. Det är kommunens LSS-handläggare som utreder och gör bedömningen om du omfattas av personkretsen.
Vad är personkrets? Personkretsen är indelad i tre grupper.
Grupp 1 har fått en utvecklingsstörning eller autism under barndomen.
Grupp 2 har fått någon form av hjärnskada i vuxen ålder.
Grupp 3 har stora omfattande och varaktiga behov av stöd.
Vilka insatser och stöd kan ovanstående personer ansöka om?
•
Råd och stöd (hos Habiliteringen i Ystad)
•
Personlig assistans (kan ansökas direkt hos Försäkringskassan)
•Ledsagarservice
•Kontaktperson
•
Avlösarservice i hemmet
•Korttidsvistelse
•Korttidstillsyn
•
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
•
Bostad med särskild service för vuxna
•
Daglig verksamhet.
För att ansöka, ring LSS-handläggare på
0417–180 82 Personer födda dag 1-16 i månaden (telefontid 8.30–10.00)
0417–180 43 Personer födda dag 17-31 i månaden (telefontid 8.30–10.00)
Avgifter och kostnader
Kommunen tar ingen avgift för insatser enligt LSS. Du betalar måltider, kultur-och
fritidsaktiviteter, resor och hyra.
Bostad med särskild service
Brandkårsgatan 0417–184 31
Nybogatan 0417–184 30
Solgläntan 0417–181 31
9
När du har synpunkter och klagomål
på Vård och omsorg
Kontakta i första hand den chef som ansvarar för verksamheten.
Enhetschef för område Söder (Vardaga) och Valkyrian
0417–180 20
Enhetschef för område Väster0417–181 09
Enhetschef för område Centrum (Förenade Care) Byavången 0417–182 63
Enhetschef för område Brösarp0417–181 09
Enhetschef för Hälso- och sjukvård
0417–184 18
Enhetschef för Brinkehem0417–180 70
Enhetschef för Norrevång0417–180 44
Enhetschef för LSS-verksamheterna0417–181 57
Myndighetschef0417–181 28
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0417–181 58
Avdelningscef för kommunens egna verksamheter
0417–184 32
Socialchef 0417–182 40
Skriftliga synpunkter kan lämnas in via en broschyr som du kan få av vård- och
omsorgspersonalen eller på kommunens hemsida.
På kommunens hemsida www.tomelilla.se finns ytterligare information under fliken
Stöd & omsorg.
Biblioteket
”Boken kommer” är en service för de låntagare som inte kan ta sig till biblioteken.
Ring bibliotekarie 0417 – 180 16.
Taltidning
För dem som inte kan läsa dagstidningen kan man beställa taltidning.
Ring för information och beställning av Ystads Allehandas taltidning på telefon:
0411- 55 78 88 eller e-post: [email protected]
Skånes taltidning, 040 - 611 10 20 eller 040- 611 57 04
e-post: [email protected]
Gata – Park
Ansvarar för kommunens underhåll av gator, torg och parker.
Vid skador och brister som berör gator, torg, parker, 0417– 182 94
Felanmälan kan göras på kommunens hemsida under ”Självservice”.
Privata fastighetsägare ansvarar själva för snöröjning på gångbana vid fastigheten.
10
Region Skånes hälso- och sjukvård
Hänvisar till foldern ”Vårdkatalogen” som skickas hem till alla hushåll,
med telefonnummer till mottagningar.
Sjukvårdsupplysningen för rådgivning dygnet runt 1177
Akut112
Information vid olyckor och kriser
113 13
Hälsovalsenheter inom Tomelilla kommun
Vårdcentralen i Tomelilla
0417–49 78 00
Novaklinken0417–146 50
Brösarps Vårdcentral
0414–39 76 00
Ehnevids Läkarmottagning 0417–107 06
Patientnämnden0770–11 00 10
Synpunkter på kommunal hälso- och sjukvård:
[email protected]
Tandvård
Du som har personlig omvårdnad större delen av dygnet eller insatser enligt LSS kan
söka intyg för nödvändig tandvård. För mer information: 0417–181 28
Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
Pensionsmyndigheten 0771–776 776 eller www.pensionsmyndigheten.se
Aktivitets- och sjukersättning
Försäkringskassan, för personer 30 år och yngre.
0771–52 45 24 eller www.forsakringskassan.se
Polis
Inte brådskande ärenden114 14
Anteckningar:
11
www.tomelilla.se
12