Språkverkstadens folder

SPRÅKVERKSTADEN
vid Örebro universitet
Skrivhandledning
Skrivhandledning
för
STUDENTER
för DOKTORANDER
STUDENTER
och
Information om skrivhandledning för studenter och doktorander
www.oru.se/sprakverkstaden
Besök oss13.00–15.00
i Röda Rummet (drop-in):
Torsdag
Tisdag 09.30–11.00 (English)
Onsdag
10.00–11.30
Ring
019-30
12 16
Torsdag
eller
skriv13.00–14.30
till
[email protected]
www.oru.se/ub/Sprakverkstaden
Telefon: 019-30
12 16 (English)
Tisdag
09.30–11.00
e-post: [email protected]
Onsdag 09.00–11.00
Besök
oss skriv
i Röda
Ring eller
tillRummet:
oss:
Vi läser gärna valda delar av din text och svarar
på frågor om språk och stil, disposition och
struktur, formalia och grafisk form.
Skriver du pm, rapport eller uppsats ?
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
Språkverkstaden ligger i huvudbiblioteket och erbjuder handledning
i akademiskt skrivande. Här får du som är student eller doktorand
vid Örebro universitet hjälp med de texter som du skriver i din
utbildning.
Handledning och drop-in-rådgivning
I Språkverkstaden arbetar tre språkkonsulter. Hos oss får du kvalificerad
hjälp med akademiska texter på svenska eller engelska. Vi inriktar
oss främst på språk och stil, men ger även råd om struktur, formalia
och referatteknik.
Under en skrivhandledning får du möjlighet att diskutera din text
och ställa frågor om akademiskt skrivande. Handledningen fungerar
som ett komplement till den hjälp du får av din lärare. Utgångspunkten
är din text och uppgiftsformulering. Syftet är att du ska lära dig mer
om den vetenskapliga genren och utveckla din förmåga att skriva olika
texttyper utifrån ämnets textnormer.
Du kan vända dig till oss när som helst under skrivprocessen.
Din text behöver alltså inte vara färdig. Förutom enskild handledning
erbjuder vi även drop-in-rådgivning. Tiderna finns på vår webbsida:
www.oru.se/ub/Sprakverkstaden/Drop-in-radgivning/.
Hjälp till självhjälp
I Språkverkstaden får du hjälp till självhjälp. Det betyder att vi går
igenom en del av din text och ger konkreta förslag på hur den kan
förbättras. Vi ger dig också verktyg för att du ska kunna utveckla ditt
språk och skrivande.
I Röda rummet på plan 1 i biblioteket finns litteratur om akademiskt
skrivande. Fråga oss gärna om du vill ha boktips eller sök själv information i våra handböcker och ordböcker.
Skrivguide på webben
I vår skrivguide på webben hittar du svar på frågor om exempelvis
språk, stil, källhänvisningar och grafisk form. Här finns också förslag
på litteratur om akademiskt skrivande. Bekanta dig gärna med guiden
innan du kontaktar oss: www.oru.se/ub/Sprakverkstaden/Skrivguide/.
Doktorand
Du som är doktorand kan vända dig till oss med delar av din avhandling
eller med annan text som du skriver inom utbildningen. Då får du råd
om bland annat språk och stil eller struktur i enskilda avsnitt.
Distansstudent
Du som läser på distans, studerar på ett annat campus än huvudcampus
eller tillfälligt befinner dig på annan ort kan få handledning via e-post.
Våra skriftliga råd kan även kompletteras med ett samtal via telefon
eller Skype.
Läs- och skrivsvårigheter
Alla studenter är välkomna till Språkverkstaden. Du som har läsoch skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning kan även vända
dig till Funka, för att få stöd i ditt skrivande. Du kan läsa mer på
www.oru.se under Studera med funktionsnedsättning.
I bibliotekets läs- och skrivstudio (U 1128) finns datorer med program
för dig med läs- och skrivsvårigheter. Studion är bemannad på tisdagar
och torsdagar kl. 10–12.
Skriver du på engelska ?
Du som skriver på engelska kan också få hjälp hos oss. Du kan läsa
mer på www.oru.se under Skriver du på engelska?
Kontakta oss
Du är välkommen att skriva eller ringa till Språkverkstaden,
för att ställa frågor om din text.
Du kan också besöka vår drop-in-rådgivning
i Röda rummet på huvudbiblioteket.
Skriv till oss på [email protected]
Ring till oss:
Henrik Haglund 019-30 14 22
Dana Nilsson
019-30 12 16
Marie Tapper
019-30 36 65 (engelska)
Örebro universitetbibliotek
701 82 Örebro
[email protected]
Telefon: 019-30 32 40
www.oru.se/ub
Kommunikationsavd., ÖU. Foto: Hans Jonson. Tryck: Repro, ÖU. 08/2015. 200
Boka handledning på
www.oru.se/ub/Sprakverkstaden