Stottepelaren 2015

Övriga telefonnummer och hemsidor
Barn och ungdomspsykiatrin
i Stockholm
Stöttepelaren
www.bup.se
Hit kan du vända dig
BRIS, Barnens hjälptelefon www.bris.se116 111
BRIS Vuxentelefonwww.barnperspektivet.se077-150 50 50
Brottsofferjourenwww.boj.se0500-48 75 43
0200-212 019
Jourhavande kompis
www.jourhavandekompis.se
Jourhavande medmänniska
www.jourhavande-medmanniska.com 08-702 16 80
Jourhavande präst112
Kvinnofridslinjen
Stödtelefon för dig som har utsatts
för hot/våld/sexuella övergrepp.
www.kvinnofridslinjen.se
Nationella hjälplinjen
www.hjalplinjen.se
020-50 50 50
1177
RFSLwww.rfsl.se
031-13 83 00 www.rfsl.se/skaraborg0500-41 06 63
Röda korsets telefonjourwww.redcross.se0771-90 08 00
SPESwww.spes.se08-34 58 73
SuicidPrevention och
Efterlevandes Stöd
Stödlinjewww.stodlinjen.se020-81 91 00
Stöd för dig/anhörig som har
problem med spel om pengar.
Stöd- och rådgivningscenter08-508 44 558
För flickor och unga kvinnor
med utländsk härkomst.
Tjejzonen
Frågor som rör tjejers psykiska hälsa www.tjejzonen.se
070-764 78 41
Framtagen av Folkhälsorådet 2015
Terrafemwww.terrafem.org020-52 10 10
Rikstäckande jourtelefon för
kvinnor med utländsk härkomst.
Hit kan du vända dig om du söker information eller stöd
Afasi Skaraborg
Här erbjuds språklig stimulans i Prova-pårum och tal efter förvärvad hjärnskada.
Tisdagar kl. 14.00-17.00 under perioden
14/1-6/5 samt 26/8 till 2/12.
Mariestadsvägen 101B
Tfn 0500-41 57 04, 0708-86 06 77
Anonyma alkoholister ”YPAA”,
unga i AA
Young at heart, dvs ”ung i sinnet”.
Öppna möten: Onsdagar kl. 19.00-20.00
Godtemplargården, Drottninggatan 13.
e-post: [email protected], finns även
på facebook ”Ypaa Skövde”.
Anhörigstöd
Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som
ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din
närhet, som är långvarigt sjuk, äldre eller har
en funktionsnedsättning.
Anhörigstödpersonal anhö[email protected]övde.se
eller tfn 0500-49 88 70.
Anhörigcafé onsdagar kl 13.00-16.00.
Äldrecentrum Ekedal Ekedalsgatan 14 plan 2
Barn- och ungdomspsykiatriska
verksamheten
Specialiserad psykiatrisk vård och behandling för barn och ungdomar, 0-18 år.
Reception: 0500-43 20 34
Måndag-torsdag kl. 16.00-18.00
Telefonrådgivning: tis, ons, fre 13.00-15.00
0500-47 82 67.
Anonyma Alkoholister Centrumgruppen
Skövde
Har du en önskan om att sluta dricka?
Det finns en lösning.Tfn 072-912 20 40.
Mötestider: måndag kl. 19.00-20.00.
Öppna möten fredag kl. 19.00-20.30.
Kvinnomöten lördag kl. 11.00-12.30.
Godtemplargården, Drottninggatan 13
Anonyma Alkoholister Trossengruppen
För ofta, för mycket eller vid fel tillfälle?
Börjar det bli svårt att kontrollera drickandet?
Det finns en lösning. Mötestider: tisdagar
och torsdagar kl. 19.00-20.00.
Öppna möten första tisdagen varje månad.
Telefonsvarare: 0500-41 15 84.
Norra Trängallén 19.
www.aa.se
Anonyma narkomaner
Trött på droger? Välkommen till våra möten.
Måndag kl.19.00-20.00, Tisdag (kvinnomöte) 19,00-20.00, torsdag kl. 19.00-20.00
och lördagar kl. 18.00-19.00
Södra Trängallén 1 v3
www.nasverige.org 0771-13 80 00
BIFF - barnen i föräldrarnas fokus
Här ges stöd till föräldrar om hur barn reagerar vid föräldrars separation. BIFF vill synliggöra barnets situation i konflikter gällande
vårdnad, boende och umgänge.
Tfn till familjerådgivningen 0500-49 87 04
Familjecentralen Symfoni
En mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år.
Här arbetar flera yrkeskategorier tillsammans
för barnets och föräldrars bästa.
Timmervägen 27. Tfn 0500-49 82 00
www.skovde.se
Familjerådgivning
Samtalshjälp för par, ensamstående och
familjer med relationsproblem.
Tfn 0500-49 87 04. Tidbokning och telefonrådgivning, vardagar kl. 10.15-11.45.
Förening för psykiatriskt samarbete
(FPS)
Vår huvuduppgift är att stötta anhöriga till
psykiskt funktionshindrade.
Vi träffas en gång i månaden oftast i
Skövde men även på andra ställen.
Tfn 0500-47 09 87 eller 0504-222 22
Föräldrastödsprogram Komet
Kurser för föräldrar till ungdomar 12-18
år. Vänder sig till föräldrar som upplever
mycket bråk och konflikter med sina barn/
ungdomar.Sektor socialtjänst, barn- och
ungdomsavdelningen. Tfn 0500-49 88 65,
49 88 66
Guldkanten
Finns för dig som är över 65 år och skulle
uppskatta att få sällskap en stund, under en
promenad eller när du gör ett ärende.
Tfn 0500-49 80 23 vardagar 08.00-09.00
Kojan
Kojan är en stödgruppverksamhet för barn
och ungdomar som har eller har haft en
förälder/anhörig med missbruksproblem.
Kojan är en samverkan mellan Skövde
socialtjänst och Svenska kyrkan och nås
via Familjecentralen, tfn 0500-49 84 39.
Kvinnohuset & kvinnojouren Tranan
Råd, stöd och akut boende för kvinnor som
utsätts för våld i nära relation och deras
barn. Tfn 0500-41 86 68. Mån-fre 08.3012.00, 13.00-16.00
Kvinnojouren tfn 0200-11 33 33
E-post; [email protected]
Locus - öppenvårdsmottagning
Rådgivning, stöd och behandling till ungdomar och deras familjer med ett riskfyllt
beteende när det gäller alkohol eller andra
droger.
Tfn 0500-49 72 67 eller 49 80 00
Personligt ombud
Psykiskt funktionshindrade i Skövde kommun kan få hjälp och stöd i kontakter med
samhället.
Tfn 070-240 23 17
Psykisk hälsa i Skövde
Primärvården har på varje vårdcentral ett
psykosocialt team som erbjuder stöd och
behandling vid psykisk ohälsa. Kontakt via
respektive Närhälsa. För dig under 25 år
finns även ungdomsmottagningen.
Psykologisk verksamhet Närhälsan
Psykologer inom mödra- och barnhälsovård 0-6 år.
Tfn 070-082 44 26
Resursmöten
Vid oro för ett barn eller en ungdom och när
det finns behov av samordning kan nätverket
träffas i ett resursmöte där man tillsammans
diskuterar och planerar vad som kan göras
för att få till en positiv förändring. En gemensam handlingsplan upprättas. Sektor socialtjänst, Barn- och ungdomsavdelningen.
Tfn 0500-49 88 65, 49 88 66.
RSMH - Sesam i Skövde
Verksamheten är i första hand till för dem
som har eller har haft en psykisk funktionsnedsättning.
Öppet måndag och torsdag kl. 10.00-13.00.
Sesam erbjuder kaffe och smörgås till självkostnadspris. Regementsgatan 5.
Tfn 0500-41 02 54.
Råd- och behandlingsteam
Verksamheten riktar sig till enskilda vuxna
personer i Skövde kommun med råd och
stöd i frågor rörande alkohol- eller drogberoende, relationsvåld, anhörigstöd, brottsofferproblematik med mera.
Storgatan 17.
Tfn 0500-49 85 80.
Röda korsets behandlingscenter för
krigsskadade och torterade
Erbjuder psykoterapeutisk behandling till
vuxna migranter som utsatts för krigsskada,
tortyr eller systematisk förföljelse.
Familjebehandling förekommer i samarbete
med BUP i familjer där barn riskerar att
utveckla uppgivenhetssyndrom. Förutom
psykoterapi erbjuds psykosocial samordning samt sjukgymnastik vid behov. Upptagningsområdet är hela Västra Götaland.
Mariestadsv. 90 A.
Socialtjänstens kommunala
socialpsykiatri
Verksamheten riktar sig till personer med
psykiska funktionsnedsättningar på grund
av psykisk sjukdom. Tillhandahåller stödinsatser, till exempel boendestöd.
Tfn biståndsbedömare 0500-49 80 00.
S:ta Helena Anorexi- & Bulimimottagning
Mottagningen är en specialenhet för personer med ätstörningar. Både barn (från 11
års ålder), ungdomar och vuxna tas emot.
Månd-fred 08.00-10.00 samt 13.00-15.00.
Rådgivning av sjuksköterska månd och fred
kl. 09.00-10.00 samt onsd kl. 13.00-14.00.
Tfn 0500-47 84 90
Hertig Johans gata 16.
Stöd till personer med funktionsnedsättning
Kommunen informerar och utreder/beslutar
om kommunalt stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS).
LSS-handläggare tfn 0500-49 80 00 (växel)
Stöd till äldre
Kommunen informerar och utreder/beslutar
om kommunalt stöd för äldre.
Tfn biståndsbedömare/boendehandläggare
0500-49 80 00 (växel).
Svenska kyrkan i Skövde
Behöver du någon att tala med? Till oss
kan du vända dig för kostnadsfria samtal
när livet känns svårt. Den du träffar är diakon eller präst, båda med tystnadsplikt.
Tfn 0500-47 65 00 (växel).
www.svenskakyrkan.se/skovde
Tjejjouren Elina
En stödjour för alla som identifierar sig
som ung tjej, med oss kan du prata om
både stort och smått.
Chattjour onsdagar 18.00-21.00.
www.elina.tjejjouren.se
Unga Föräldrar
En verksamhet för föräldrar upp till ca 23
år där du umgås med andra unga föräldrar
och kan få stöd och råd i din föräldraroll.
Onsdagar kl 13.00-16.00.
Timmervägen 27, tfn 0500-49 82 00
Ungdomsmottagningen
Till för dig som behöver hjälp med preventivmedel, Std, funderingar kring sexualitet
och din psykiska hälsa och ännu ej fyllt
25 år.
Tfn 0500-47 82 50
Vasagatan 35
Utväg Skaraborg
Myndighetssamverkan arbetar mot våld i
nära relationer. Verksamheten vänder sig
till våldsutsatta, våldsutövande och barn
som upplevt våld. Utväg erbjuder individuella samtal samt gruppverksamhet för
kvinnor, män och barn.
Samordn för våldsutsatta tfn 070-617 23
25
Samordn barn/ungdomar 070-848 72 05
Samordn för våldsutövare 076-764 69 35
www.utvag.se
Vuxenpsykiatriska mottagningen
Personer över 18 år som lider av psykisk
sjukdom eller störning av tyngre slag
erbjuds bedömning, stöd och behandling.
Öppet vardagar 08.00-17.00.
Vid akut behov av hjälp kontakta mobila
teamet tfn 0515-8.7 600
Telefonrådgivning/anmälan: 0500-47 29
00 kl. 09.00-11.00 samt 13.00-15.00.
Skaraborgs sjukhus Skövde
Äldrelots
Kommunens äldrelots hjälper och informerar äldre och anhöriga att hitta rätt inom
vård och omsorg och om så behövs lotsa
dem vidare till rätt instans.
Tfn 0500-49 81 08 helgfria vardagar kl.
8.30-11.30.