Föräldrastöd i Järfälla kommun - Var kan jag som förälder vända mig?

Föräldrastöd
i Järfälla
kommun
Var kan jag som förälder vända mig?
Innehållsförteckning
Bakgrund ................................................................................................................................................ 1
Information om olika stödverksamheter i Järfälla ............................................................................ 2
Stödverksamheter utifrån ålder på barnet ...................................................................................... 10
0-5 år ................................................................................................................................................ 10
6-19 år .............................................................................................................................................. 11
Tips på andra nyttiga kontakter för råd och stöd ........................................................................... 13
Bakgrund
I syfte att stärka föräldrar i sin föräldraroll har Järfälla kommun som vision att alla föräldrar,
oavsett familjestruktur, med barn i åldern 0-18 år ska kunna erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
Allt för att främja barns och ungas hälsa och psykosociala utveckling
För att öka kännedomen om det stöd som både ideella och kommunala verksamheter erbjuder
finns nu denna broschyr där viktiga aktörer och deras kontaktuppgifter är samlade.
Broschyren är framtagen i samband med satsningen ”Förälder i Järfälla” och Föräldraveckan
2015.
Avsikten är att broschyren kompletteras och uppdateras kontinuerligt samt finns tillgänglig på
kommunens hemsida; www.jarfalla.se/foralderijarfalla/
Vid frågor kontakta preventionssamordnaren i kommunen Erika Sjöblom,
[email protected]
Järfälla oktober 2015
Genom SAMBU - SAMverkan Barn och Unga i Järfälla
1
Information om olika stödverksamheter i Järfälla
Anhöriga Mot Droger (AMD) Järfälla
AMD Anhöriga Mot Droger Järfälla är en ideell förening som arbetar med stöd och
vägledning till anhöriga till missbrukare.
Tel: 0738-329287
E-post: [email protected]
Webadress: www.anhorigamotdroger.se
_______________________________________________________________________
Barnmorskemottagningen Jakobsberg
Barnmorskemottagningen samarbetar med dietist, socionom, psykolog, sjukgymnast,
ultraljudsavdelning samt med kvinnoklinikerna på respektive förlossningssjukhus.
Mottagningen erbjuder hälsosamtal i grupp i tidig graviditet då finns det möjlighet att ställa
frågor till barnmorskan. Här kan man få information om vanliga besvär i tidig graviditet, om
kost, alkohol, rökning, fosterdiagnostik- och olika typer av ultraljudsundersökningar.
Mottagningen erbjuder också graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning och
cellprovtagning, samt provtagning för klamydia och HIV.
Hos oss kan man boka samtal hela dygnet.
Besöksadress: Ynglingavägen 1-3 i Järfälla
Tel: 08-123 453 00, val 1
Webadress: www.barnmorskemottagningar.sll.se
______________________________________________________________
Budget och skuldrådgivning
Järfälla kommun har budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa dig med att få ekonomin i
balans. Rådgivningen är avgiftsfri och sekretessbelagd. Järfälla kommun tillhör tillsammans
med Upplands-Bro och Sollentuna en kommungemensam budget- och skuldrådgivning –
Budget och Skuldrådgivning Nordväst. Rådgivningen är avgiftsfri och sekretessbelagd. Hos
budget- och skuldrådgivaren går ni tillsammans igenom: dina inkomster, utgifter och skulder
för att se vad du kan göra för att förbättra ekonomin, om du har problem med stora skulder.
Då kan du få råd och hjälp, till exempel i kontakten med fordringsägare, regler som gäller för
skuldsanering och hur du ansöker.
Besöksadress: Ynglingavägen 5 A, Jakobsberg.
Tel: 08-580 290 05 Telefontider: måndag kl 9-11 och onsdag kl 13-15. Övriga tider kan du
lämna meddelande på telefonssvararen.
E-post: [email protected]
Webadress: www.jarfallastod.se
2
BUMM Jakobsberg (Jakobsberg barn- och ungdomsmedicinsk mottganing)
Jakobsberg BUMM är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus och är en del av vårdkedjan för
att barn ska ha möjlighet till bra barnmedicinsk specialistvård i sin egen närmiljö. På
mottagningarna samarbetar barnläkare, barnsjuksköterskor, undersköterskor och medicinska
sekreterare kring olika specialiteter, t.ex. neuropsykiatriska sjukdomar, obesitas, astma och
allergier. Till oss kan barn och ungdomar komma för tidsbeställda besök hos läkare eller
sjuksköterska, i allmänhet på remiss från BVC, vårdcentral, skolläkare eller barnakut. Vi har
även tillgång till psykologer.
Besöksadress: Jakobsbergs sjukhus, 177 31 Järfälla
Tel: 08-587 320 28 Mån-Tor 08:00 - 10:00, Fre 08:00 - 09:30
Webadress: www.karolinska.se
_________________________________________________________________________
BUP Jakobsberg (Barn och ungdomspsykiatri Jakobsberg)
Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.
Mottagningen i Järfälla har ansvaret för barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Järfälla
och Upplands Bro.
Besöksadress: Hästskovägen 88
Tel: 08-514 524 00
Öppettider: måndag–fredag kl 8.00–16.45
Öppettider för akuta besök: måndag–fredag kl 8.00–16.00
Får du förhinder – anmäl det på telefon så att någon annan kan få din tid istället.
E-post: [email protected]
Webadress: www.bup.se/jakobsberg/
___________________________________________________________________________
BVC Barnhälsan kvarnen
Barnhälsan Kvarnen AB har sedan 2001 erbjudit barnhälsovård för barn mellan 0- 6 år på
uppdrag av Stockholm länslandsting. Här arbetar barnsjuksköterskor, distriktssköterskor,
barnläkare och distriktsläkare. Vi har ett nära samarbete med barnpsykolog, socionom,
logoped, ortoptist, barnläkarmottagning, förskola/skola och socialtjänsten. Vårt mål är att
främja barns hälsa, trygghet och utveckling tillsammans med familjen och stödja er i ert
föräldraskap.
Besöksadress: Vibblabyvägen 3, 177 64 Järfälla
Tel: 08-584 303 70
Webbadress: www.bvckvarnen.com
___________________________________________________________________________
BVC Kallhäll
Vi samverkar i en familjecentral med öppen förskola och kuratorer
Vårt mål är att tillsammans med dig som förälder medverka till en bra hälsa, trygghet och
utveckling för ditt barn. Barnavårdcentralen följer ditt barns hälsa från nyfödd till 5-års ålder.
Vi har rådgivning i de flesta frågor som kan uppstå under ditt barns spädbarnsår och
förskoleålder
Besöksadress: Kopparvägen 2B, 176 72 Järfälla
Tel: 08- 587 327 06
Telefontid måndag-fredag kl 10.00 - 10.30 övrig tid kan du tala in ett meddelande i vår
röstbrevlåda och vi ringer upp när det är möjligt, samma dag eller senast närmaste vardag.
Öppen mottagning tisdagar mellan kl. 10.30–11.30. Övriga besök efter överenskommelse.
Webadress: www.slso.sll.se/kallhalls_bvc
3
BVC Flottiljen Barkarby
Vårt mål är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling. Vi samarbetar med psykolog,
socionom, logoped, ortoptist, barnläkarmottagning, förskola/skola och socialtjänsten. Vi har
även ett nära samarbete med Vårdcentralen Flottiljen
Besöksadress: Barkarbyvägen 45, 177 44 Järfälla
Tel: 08-409 164 30
E-post: [email protected]
Webadress: www.vardcentralenflottiljen.se
___________________________________________________________________________
Kurator BVC/Barnmorskemottagning i Järfälla kommun
Trygga föräldrar – glada barn. Hos oss har du möjlighet att reflektera kring föräldraskap
enskilt, som par eller i grupp. Vi samverkar med kommunens tre BVC mottagningar och
kommunens barnmorskemottagning.
Järfälla kommuns kuratorer erbjuder:
- Samtal för blivande föräldrar samt föräldrar med barn upp till 5 år.
- Riktade gruppverksamheter
Besökadress: Yngligavägen 5A, plan2
Tel: 0700-02 41 61, Anita Öhlund
Tel: 0700-02 41 18, Helene Cederström
Webbadress: www.jarfallastod.se
__________________________________________________________________________
Enheten för funktionsnedsättning
Korttidstillsyn är en form av fritidsverksamhet för barn och ungdomar över tolv år och som
behöver en trygg situation och meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen och under
skollov. För mer information om det stöd som du kan få via enheten för funktionsnedsättning,
kontakta kommunens servicecenter på 08-580 285 00.
Besöksadress: Posthuset, Riddarplatsen 5, plan 4 i Jakobsberg
Tel: 08-580 285 00
Webbadress: www.jarfalla.se/omsorg--stod
___________________________________________________________________________
Familjerätt
Barn behöver båda sina föräldrar, även om de inte lever ihop. Familjerätten stöttar er som är
föräldrar i det gemensamma ansvaret för era barn och deras behov. Om ni som föräldrar inte
kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge kan ni vända er till familjerätten för
hjälp med.
Besöksadress: Kvarnhuset. Vibblabyvägen 3 i Jakobsberg.
Tel: Kontakta kommunens servicecenter på 08-580 258 00 så hjälper de dig att få kontakt
med en familjerättssekreterare.
Webadress: www.jarfalla.se/omsorg--stod
4
Familjerådgivning
Har det uppstått bekymmer i er relation som ni inte kan reda ut på egen hand? Till
familjerådgivningen kan ni komma som par, enskilt, eller som familj. Genom samtal med en
professionell och erfaren familjerådgivare får ni möjlighet att komma vidare i er situation.
Familjerådgivarna arbetar under strikt sekretess och det förs inga journaler vid
familjerådgivning. Det ni pratar om stannar mellan er, om du vill kan du vara helt anonym.
I Järfälla kommun väljer du själv vilken familjerådgivning som du vill gå till. Välj mellan
kommunens godkända familjerådgivare nedan
AB Parrådgivarna Sverige
Besöksadress: Götagatan 103, Stockholm
Tel: 08-640 88 95.
Acord Familjerådgivning HB
Besöksadress: Mottagningar på Katarina Bangata 56, Södermalm samt i Vallentinhuset
Sabbatsbergsvägen 8, S:t Eriksplan och Engelbrektsgtan 5B, Östermalm
Tel: Caroline Stenqvist 070-796 90 17, Hans Larsson 073-707 01 50, Erik Netterberg 070630 02 27, Anette Hamrelius, 0708679575
Familjerådgivningen City, Mentea AB
Besöksadress: Målargatan 7, Stockholm
Tel: 0770-33 06 16.
Familjerådgivning AB Söderstöd
Besöksadress: Tingsvägen 17, Sollentuna, Kanalvägen 15 i Täby samt Krukmakargatan 35 c
på Södermalm
Tel: 08-702 20 89
Framnäsgruppen AB
Besöksadress: Tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna och Tulegatan 27, Stockholm
Tel: 08-755 26 80
Gullvi Sandin AB
Besöksadress: Askrikegatan 17, 115 75 Stockholm
Tel: 08-663 98 23, 073-589 11 22
Järfälla kommuns familjerådgivning
Besöksadress: Ynglingavägen 5A, plan 2
Tel: 08-580 287 48 mån-tors 11-13 övrig tid lämna meddelande på telefonsvarare
E-post: [email protected]
Webadress: www.jarfallastod.se
Stockholms Psykologhjälp AB
Besöksadress: Liljeholmsbron 8, 2 tr, Hornstull, Stockholm
Tel: 08-714 07 20 (tidsbeställning dygnet runt)
5
Familjevåldsmottagningen
Erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta och deras barn. Du kan ringa till oss anonymt och
rådgöra per telefon eller besöka oss på vår öppna mottagning, för rådgivning och samtal. Du
kan även besöka oss på bokade tider. Vi hjälper dig att få kontakt med myndigheter om behov
av skydd och akuta insatser krävs.
Besöksadress: Engelbrektsgatan 10B, Jakobsberg
Tel: 08-580 280 43
Öppettider: Öppen mottagning på tisdagar 13-15
E-post: [email protected]
Webadress: www.jarfalla.se/omsorg--stod
__________________________________________________________________________
Fältverksamheten
Du känner igen oss på våra vita jackor med texten ”Fältverksamheten, Järfälla kommun” på
ryggen.
Vårt uppdrag är att arbeta uppsökande och förebyggande med barn och ungdomar från 10 till
20 år. Vi kartlägger och analyserar ungdomars situation i Järfälla kommun och arbetar för
ökad samverkan mellan de aktörer i kommunen som i sitt arbete möter ungdomar. Vi har även
stödjande kontakter med enskilda ungdomar, som vi vid behov hjälper vidare till andra
professionella. Målsättningen med arbetet är att verka för att förbättra barn och ungdomars
uppväxtvillkor i Järfälla, synliggöra barn och ungdomars behov och resurser samt att på ett
tidigt stadium upptäcka brister i barn och ungdomars uppväxtvillkor så att tidiga insatser blir
möjliga. För att uppnå målsättningen arbetar vi uppsökande i offentliga ungdomsmiljöer, t.ex
på gator och torg, på fritidsgårdar och i skolan. Vi samverkar med socialtjänst, skola, polis,
kyrka och föreningar m.fl. i syfte att skapa nätverk.
Vi arbetar utöver dagtid även en till två vardagkvällar per vecka till 21:00. Två av tre fredagoch lördagkvällar arbetar vi till 01:30. Vissa helger arbetar vi alltid, till exempel
skolavslutning och Valborg.
Besöksadress: Ynglingavägen 5A, plan 2, 177 80 Jakobsberg
Tel: Ni når oss på:070-002 41 66, 070-002 41 67, 070-002 41 68
E-post: [email protected]
Webadress: www.jarfallastod.se
6
Föräldramottagningen
Rådgivning till föräldrar med barn och ungdomar upp till 20 år. På föräldramottagningen kan
du utan kostnad få råd och stöd för att hitta nya vägar till kommunikation med ditt barn eller
din tonåring. Vi kan även komma hem till er, om det passar er bättre.
Det viktigaste för oss är att vi tillsammans kan reda ut orsakerna till de problem som uppstått.
Ju tidigare desto bättre, så att inte situationen förvärras i onödan. Vi har tystnadsplikt. Besök
hos oss är avgiftsfritt.
Besöksadress: Riddarplatsen 5, plan 5
Tel: 08-580 290 63
Öppettider:
Tisdag 08:30-09:30
Onsdag: 12:30-13:30
Torsdag: 08:30-09:30
E-post: [email protected]
Webadress: www.jarfalla.se/omsorg--stod
Föräldragruppsverksamhet
Vill du träffa andra föräldrar för att dela erfarenheter kring föräldraskapets utmaningar och
glädjeämnen, få stöd och tips för att familjeliv och föräldraskap ska utvecklas och att
relationen mellan dig och ditt barn/tonåring fördjupas? Då är du välkommen till någon av våra
grupper!
Samtliga grupper är kostnadsfria. För mer information och anmälan till grupperna kontakta
Elisabeth Andrén, gruppsamordnare
Besöksadress: Ynglingavägen 5A, plan 2, 177 80 Jakobsberg
Tel: 08-580 289 72
E-post: [email protected]
Webadress: www.jarfallastod.se
___________________________________________________________________________
Järfälla Barn- och elevhälsa
Förskolan och skolan ska se till att barn och elever har en bra miljö för sin kunskapsmässiga
och personliga utveckling. I Järfälla finns en central samlad barn- och elevhälsa (JBE) med
insatser riktade till verksamheter för barn 0 -16 år. JBE är en resurs- och stödfunktion dit
förskolor, grundskolor och grundsärskolor i kommunen kan vända sig om de behöver råd och
stöd för barn eller elever i behov av särskilda insatser. Inom den centrala enheten finns
förskole- och skolpsykologer, specialpedagoger, speciallärare, talpedagoger, socialpedagog
och en IT-pedagog.
Utbildningsprogrammet FöräldraKomet erbjuds av personal inom JBE till föräldrar med barn
3-11 år. Under en kurs i Komet ges verktyg som på sikt är tänkt att leda till en bättre relation
mellan den vuxne och barnet.
Barn, elever och föräldrar vänder sig alltid till sin förskola eller skola vid frågeställningar. De
verksamheterna kontaktar sedan JBE vid behov. För mer information kontakta elevhälsan på
er skola eller kommunens servicecenter på tel: 08-580 285 00
Webadress: www.jarfalla.se/barn--utbildning/
7
Järfälla fritidsgårdar
Vuxna som har tid
Tid med vuxna har idag blivit en bristvara, men efterfrågan är större än någonsin. På Järfälla
fritidsgårdar har vi tid med våra unga. Vi lyssnar, vi ser, Vi bekräftar och sätter gränser. Vi är
vuxna som har tid. Fritidsgårdarna är till för dig som är 13-20 år. I Jakobsberg C finns vårt
ungdomscafé för dig som är mellan 16 och 24 år. Fritidsgårdarna har öppet eftermiddagar,
vardagkvällar och vissa lördagskvällar. Alla gårdar har caféer där du kan du lyssna på musik,
spela spel eller läsa tidningar. För mer information om kommunens alla fritidsgårdar kontakta
kommunens servicecenter på tel: 08-580 285 00
Webadress: http://www.jarfalla.se/uppleva--gora.html
___________________________________________________________________________
Järfälla Vägledningscentrum, Unga på gång och Unga vuxna på gång 16-24
Ungdomsgruppen på Järfälla Vägledningscentrum erbjuder stöd och hjälp till ungdomar som
inte blivit behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan genom individuell studieoch yrkesvägledning samt studieplanering. Vi arbetar också uppsökande och erbjuder stöd
och hjälp till unga 16-24 år som saknar en avslutad gymnasieutbildning samt sysselsättning
och som söker arbete, praktik, har tankar på studier eller behöver vägledning och/eller
samtalsstöd.
Besöksadress: Järfällavägen 102-104, BV
Tel: Karin Lannerstam 070-002 73 02, Leena Cronelöv 070-002 73 17
E-post: [email protected]
___________________________________________________________________________
Ungdomsteamet- Mini Maria
Hos oss finns hjälp om du som förälder eller ungdom har funderingar eller problem som rör
alkohol och/eller droger. Vi finns till för ungdomar mellan 13-20 år och deras anhöriga och
vårdnadshavare. I teamet arbetar behandlare/socionomer, sjuksköterska, läkare och psykolog.
Vi erbjuder bedömningar och behandlingar, rådgivning samt information och övervakade
urinprover. Vi erbjuder även enskilda samtal, föräldrastöd och familjesamtal – samma som
verksamheterna innan, oklart enligt mig?
Besöksadress: Riddarplatsen 5, plan 5
Tel: 08-580 291 83
E-post: [email protected]
Webadress: www.jarfalla.se/omsorg--stod/
8
Ungdomsmottagningen
På Ungdomsmottagningen kan du prata om relationer, nedstämdhet, oro, kroppen, sexualitet,
preventivmedel, menstruation, könssjukdomar, graviditet eller abort och mycket annat. Hit
kan du komma fram till att du fyller 23 år. Besöken är gratis. Hos oss kan Du kan hämta gratis
kondomer och ”dagen efter piller”
Vi har drop-in hos barnmorska/sjuksköterska:
Måndag, torsdag och fredag 8.30–9.00, onsdag 16.00–18.00
Besöksadress: Järfällavägen 100
Tel: 08-580 283 62. Våra telefontider är: måndag 13-14, tisdag, onsdag och torsdag14-15,
fredag 11-12.
E-post: [email protected]
Webadress: www.jarfallastod.se
___________________________________________________________________________
S:t Lukas i Järfälla
Psykoterapi är den huvudsakliga verksamheten vid S:t Lukas i Järfälla. Du som är i en svår
livssituation, har psykiska problem, lider av ångest eller depression eller har existentiella
funderingar kring livet, är välkommen att kontakta oss.
Stödsamtal till familjer och föräldrar:
Är du kanske vilsen i rollen som förälder, har du svårigheter i samspelet med ditt barn eller är
du orolig för att ditt barn inte mår bra? Vi erbjuder samtal till er som familj eller som föräldrar
hos erfarna barn- och ungdomspsykoterapeuter. Det finns även möjlighet till parallell
barnterapi.
Besöksadress: Riddarplatsen 18, 4 tr
Tel: 08-580 337 33
E-post: [email protected]
Webadress: www.sanktlukas.se/jarfalla
___________________________________________________________________________
Socialtjänsten i Järfälla
Här får du prata med en socialsekreterare som är van att hjälpa barn och vuxna i svåra
situationer. Du får tala med en utbildad socionom som har tystnadsplikt.
Besöksadress: Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.
Tel: 08-580 285 00, välj tonval 2 (Socialtjänst)
Öppettider: måndag-torsdag: 8-16.45 fredag: 8-15.
Webadress: www.jarfalla.se
9
Stödverksamheter utifrån ålder på barnet
0-5 år
Barnmorskemottagningen Jakobsberg
Telefon: 08-123 453 00, val 1
BVC Barnhälsan Kvarnen
Telefon: 08-584 303 70
BVC Kallahäll/Familjecentral
Telefon: 08- 587 327 06
BVC Flottiljen Barkarby
Telefon: 08-409 164 30
E-post: [email protected]
BVC/BMM kuratorer Järfälla kommun
Telefon: 0700-02 41 61, Anita Öhlund
Telefon: 0700-02 41 18, Helene Cederström
Budget och skuldrådgivning
Telefon: 08-580 290 05 Telefontider: måndag kl 9-11 och onsdag kl 13-15. Övriga tider kan
du lämna meddelande på telefonssvararen.
E-post: [email protected]
BUP Jakobsberg
Telefon: 08-514 524 00
E-post: [email protected]
Enheten för funktionsnedsättning
Telefon: 08-580 285 00
Familjerådgivning
Välj mellan kommunens godkända familjerådgivare som finns listade på kommunens
hemsida, www.jarfalla.se/omsorg--stod
Familjerätt
Kontakta kommunens servicecenter på 08-580 258 00 så hjälper de dig att få kontakt med en
familjerättssekreterare.
Familjevåldsmottagningen
Telefon: 08-580 280 43
E-post: [email protected]
Föräldramottagning
Telefon: 08-580 290 63
E-post: [email protected]
Socialtjänsten i Järfälla
Telefon: 08-580 285 00, välj tonval 2 (Socialtjänst)
10
6-19 år
Anhöriga mot droger i Järfälla (AMD)
Telefon: 0738-32 92 87
E-post: www.anhorigamotdroger.se
Budget och skuldrådgivning
Telefon: 08-580 290 05 Telefontider: måndag kl 9-11 och onsdag kl 13-15. Övriga tider kan
du lämna meddelande på telefonssvararen.
E-post: [email protected]
BUP Jakobsberg
Telefon: 08-514 524 00
E-post: [email protected]
Enheten för funktionsnedsättning
Telefon: 08-580 285 00.
Familjerådgivning
Välj mellan kommunens godkända familjerådgivare som finns listade på kommunens
hemsida, www.jarfalla.se/omsorg--stod
Familjerätt
Kontakta kommunens servicecenter på 08-580 258 00 så hjälper de dig att få kontakt med en
familjerättssekreterare.
Familjevåldsmottagningen
Telefon: 08-580 280 43
E-post: [email protected]
Föräldragruppsverksamhet
Telefon: 08-580 289 72
E-post: [email protected]
Föräldramottagning
Telefon: 08-580 290 63
E-post: [email protected]
Fältverksamheten i Järfälla
Telefon: 070-002 41 66, 070-002 41 67, 070-002 41 68
E-post: [email protected]
Järfälla Barn och Elevhälsa
För mer information kontakta elevhälsan på er skola eller kommunens servicecenter på: 08580 285 00
Järfälla Fritidsgårdar
Kontakta kommunens servicecenter på 08-580 258 00 för mer information och
kontaktuppgifter till kommunens alla fritidsgårdar
11
Järfälla Vägledningscentrum, Unga på gång och Unga vuxna på gång 16-24
Telefon: Karin Lannerstam 070-002 73 02, Leena Cronelöv 070-002 73 17
E-post: [email protected]
Ungdomsmottagningen
Tel: 08-580 283 62
E-post: [email protected]
Socialtjänsten i Järfälla
Telefon: 08-580 285 00, välj tonval 2 (Socialtjänst)
12
Tips på andra nyttiga kontakter för råd och stöd
Al-Anon Familjegrupper i Sverige
Besöksadress: Vasavägen 51B
Tel: 08-643 13 93 (Dagtid måndag – onsdag)
E-post: [email protected]
Webadress: www.al-anon.se
BRIS Vuxentelefon
BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som
rör barn och unga upp till 18 år. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du
kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om
var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren kurator på
BRIS och du kan självklart vara anonym.
Tel: 077-150 50 50
Öppettider: Måndag-Fredag 9.00-12.00 (Stängt helger, klämdagar och röda dagar). ….
Webadress: www.bris.se
Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN), Stockholm
Besöksadress: Ragvaldsgatan 12 (korsningen S:t Paulsgatan 13)
118 46 Stockholm
Tel: 654 40 50
E-post: [email protected]
Webadress: www.fmn-sthlm.se
Föräldratelefonen
Är du orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet? Vår uppgift är att med barnet i fokus
hjälpa dig att se och utveckla din egen förmåga. Föräldratelefonen ger dig möjlighet att tänka
tillsammans med någon. Att vrida och vända och få råd och stöd.
När du känner dig osäker i din föräldraroll, eller är en nära vuxen till ett barn, kan det kännas
bra att få prata med någon professionell.
Samtalen till Föräldratelefonen kan beröra stora eller små problem. Alla är lika välkomna att
höra av sig.
Tel: 020-85 20 00
Webadress: www.mind.se
Hjälplinjen
Kostnadsfri psykologisk hjälp
Tel: 020-22 00 60
Webadress: www.1177.se/Stockholm/Om-1177/Om-Hjalplinjen/
Rädda Barnens föräldratelefon
Rädda Barnen har en telefonlinje och mejl dit föräldrar kan ringa om stora och små frågor
som rör barn och föräldraskap.
Tel: 020-786 786
Webbplats: www.rb.se
13