Liturgisk Kalender2015 - Liberala katolska kyrkan

!
LITURGISK KALENDER
med liturgiska anvisningar
Kyrkoåret
1:a sönd. i Advent 2014 – Sönd. före Advent 2015
LIBERALA KATOLSKA KYRKAN
I SVERIGE
!
30 nov 2014
Söndag
1:a söndagen i advent
07 dec 2014
Söndag
2:a söndagen i advent
14 dec 2014
Söndag
3:e söndagen i advent
21 dec 2014
Söndag
4:e söndagen i advent
24 dec 2014
Onsdag
Julafton vid midnattsmässa
25 dec 2014
Torsdag
JULDAGEN - Jesu födelses dag
28 dec 2014
Söndag
01 jan 2015
Torsdag
Huvudtanke:
Urskiljningsförmåga
Epistel: Rom 13:1, 7-8, 10-13, 14:7, 16-17
Evangelium: Luk 21:27-28, 34, 36, 33
Huvudtanke:
Självförglömmelse
Epistel: 1 Tess 5:11-23
Evangelium: Mark 4:24-32
2:a kollektbön = 1:a söndagen i advent
Huvudtanke:
Kärlek
Epistel: 1 Kor 12:12-14, 21, 25-27
Evangelium: J oh 13:3-5, 12-17, 20, 34-35
2:a kollekt = 1:a söndagen i advent
Huvudtanke:
Rätt handlingssätt
Epistel: Malaki 1:11, 3:1-4
Evangelium: Mark 1:1-8
2:a kollekt = 1:a söndagen i advent
Jesu födelse
Epistel: Jes 7:14, 9:2-3, 6-7 Alt: Hebr 1:1-12
Evangelium: Luk 2:1-14
Alt: Joh 1:1-14
Gradual och Prefatio = Juldagen
Jesu födelse
Epistel: Jes 7:14, 9:2-3, 6-7 Alt: Hebr 1:1-12
Evangelium: Luk 2:1-14
Alt: Joh 1:1-14
Gradual och Prefatio = Juldagen
1:a söndagen efter jul
Jesu födelse
Epistel: Jes 7:14, 9:2-3, 6-7 Alt: Hebr 1:1-12
Evangelium: Luk 2:1-14
Gradual och Prefatio = Juldagen
Kollekt = Juldagen
Nyårsdagen
Jesu Födelse
Epistel: Rom 6:3-14, 23
Evangelium: Matt 5:14-16, 6:1-4, 19-22, 5:48
Gradual och Prefatio = Juldagen
2:a kollekt = Juldagen
-1-
Klass: D
Liturgisk färg: Violett
Klass: D
Liturgisk färg: Violett
Klass: C
Liturgisk färg: Rosa
eller violett
Klass: D
Liturgisk färg: Violett
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
A
Vit
Oktav
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Inom oktav
Klass: B
Liturgisk färg: Vit
Inom oktav
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
04 jan 2015
Söndag
2:a söndagen efter jul
Klass: C
Liturgisk färg: Vit
Epistel: Rom 6:3-14, 23
Evangelium: Matt 5:14-16, 6:1-4, 19-22, 5:48
06 jan 2015
Tisdag
TRETTONDAGEN
11 jan 2015
Söndag
1:a söndagen efter trettondagen
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Trettondagen
Epistel: = Trettondagen
Evangelium: = Trettondagen
2:a kollekt = Trettondagen
13 jan 2015
Tisdag
Jesu dop
18 jan 2015
Söndag
2:a söndagen efter trettondagen
25 jan 2015
Söndag
A
Vit
Oktav
Epistel: Upp 21:3-7, 22:12-13, 16-17, 20
Evangelium: Matt 2:1-12
Rikskollekt: Biskopens resefond
Inom oktav
Klass: B
Liturgisk färg: Vit
Oktav
Epistel: Jes 11:1-5, 9
Evangelium: Matt 3:1-2, 11, 13-17
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
Jesu Dop
Epistel: Jes 11:1-5, 9
Evangelium: Matt 3:1-2, 11, 13-17
2:a kollekt = 2:a söndagen efter trettondagen
Inom oktav
KRISTI FÖRKLARINGS DAG
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
2:a kollekt = 3:e sönd e trettondagen
Epistel: 2 Petr 1:16-19
Evangelium: Matt 17:1-8
01 feb 2015
Sönd.
Septuagesima
02 feb 2015
Måndag
Kyndelsmässodagen
Oktav
Klass: C
Liturgisk färg: Röd
Huvudtanke:
Visdomens gåva
Epistel: Vish 7: 22-29, Syr 4:12-14
Evangelium: Matt 25:1-13
Epistel: Hes 40:4, 43:1-7, 44:4
Evangelium: Luk 2:22, 25-33
Gradual och Prefatio = Vår Frus högtider, ljusvälsingnelse.
-2-
B
Vit
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
08 feb 2015
Söndag
13 feb 2015
Fredag
Sexagesima
Kyndelsmässodagen - Herrens frambärande i Templet
Epistel: 2 Petr 1:16-19
Evangelium: Matt 17:1-8
2:a kollekt = Sexagesima
Gradual och Prefatio = Vår Frus högtider
LKK:s grundläggning
Åminnelse av biskop Wedgwoods biskopsvigning
Epistel: Pingstdagen
Evangelium: Pingstdagen
Kollektbön = Pingstdagen
15 feb 2015
Söndag
Quinquagesima
18 feb 2015
Onsd.
Askonsdagen
22 feb 2015
Söndag
Huvudtanke:
Den Helige Ande - Kärlekens eld
Epistel: 1 Kor 13:1-13
Evangelium: Matt 20:1-16, 22:14
Klass: B
Liturgisk färg: Vit
Välsignelse av ljus
Procession
Klass: C
Liturgisk färg: Röd
99 år (1916)
Klass: C
Liturgisk färg: Röd
D
Violett
Fastan inleds
Epistel: Apg 3:19-22, 24-26
Evangelium: Joh 3:3-15
De videkors som
delades ut förra årets
Palmsöndag bränns.
1:a söndagen i fastan
Huvudtanke:
Självrannsakan
Epistel: 2 Kor 5:9-19, 17, 6:1, 4-7, 13:5, 11
Evangelium: Joh 3:16-21
2:a kollekt = Askonsdagen
Klass: D
Liturgisk färg: Violett
01 mar 2015 2:a söndagen i fastan
Söndag
Huvudtanke:
Ett behärskat tal
Epistel: Jak 3:2, 7-8, 5-6, 9-10, 12:26
Evangelium: Luk 6:41-45
2:a kollekt = Askonsdagen
D
Violett
08 mar 2015 3:e söndagen i fastan
Söndag
Huvudtanke:
Förståelse
Epistel: 1 Petr 3:8-11, 4:8
Evangelium: Joh 8:3-11
2:a kollekt = Askonsdagen
D
Violett
15 mar 2015 4:e söndagen i fastan
Söndag
Huvudtanke:
Andlig vederkvickelse
Epistel: Fil. 4:11-13, 8-9, 4-5,7
Evangelium: Joh 6:3, 5, 7-14
2:a kollekt = Askonsdagen
Klass: C
Liturgisk färg: Rosa
eller violett
-3-
Midfastosöndagen
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
22 mar 2015 Marie bebådelses dag
Söndag
Epistel: Jes 7:14, 9:6-7, 9
Evangelium: Luk 1:26-35, 38
2:a kollekt = 5:e sönd. i fastan, 3:e kollekt = Askonsd.
Gradual och Prefatio = Vår Frus högtider
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
24 mar 2015 Ärkeängeln S:t Gabriels dag
Tisdag
Epistel: Tobit 12:6-10, 14-18, 20, 22
Evangelium: Luk 1:8-14, 19
Gradual och Prefatio = Änglarnas högtider
Klass: B
Liturgisk färg: Vit
28 mar 2015 Lördagen före palmsöndagen
Lörd.
Epistel: 1 Kor 15:51, 53-55, 57-58
Evangelium: Joh 11:20-27, 40
2:a kollekt = Askonsdagen
D
Violett
29 mar 2015 Palmsöndagen
Söndag
Epistel: Upp 19:1-7, 11-13, 16
Evangelium: Matt 21:1-3, 6-11
2:a kollekt = Askonsdagen
Klass: D
Liturgisk färg: Violett
30 mar 2015 Måndagen i stilla veckan
Måndag
Blå måndagen
Epistel: Fil 2:5-11
Evangelium: Joh 12:1-8
Läsningar vid Prima eller Completorium:
Visdomen: Ord 1:1-9
Profetian: Jes 11:1-9
Lovsången: Ps 65:1-5
Passionsläsning: Matt 24:1-39
Klass: D
Liturgisk färg: Violett
31 mar 2015 Tisdagen i stilla veckan
Tisdag
Vita tisdagen
Epistel: Vish 7:22-23, Syr 4:12-14
Evangelium: Matt 25:1-13
Läsningar vid Prima eller Completorium:
Visdomen: Ord 9:1-11
Profetian: Jes 11:9-16
Lovsången: Ps 121:1-8
Passionsläsning: Mark 14:1-2, 10-31
Klass: D
Liturgisk färg: Violett
01 apr 2015
Onsdag
Onsdagen i stilla veckan
Klass: D
Liturgisk färg: Violett
02 apr 2015
Torsdag
Skärtorsdagen
Flyttad från 25 mars
Palmkvistar eller
videkors välsignas och
utdelas. Procession
Dymelonsdagen
Epistel: 1 Petr 1:13-23
Evangelium: Matt 26:1-5, 14-16
Läsningar vid Prima eller Completorium:
Visdomen: Ord 1:10-19
Profetian: Sak 11:10-14
Lovsången: Ps 41:5, 12-14
Passionsläsning: Luk 22:1-34, 39-46
Biskopen konsekrerar de heliga oljorna
Epistel: 1 Kor 11:23-27
Evangelium: Joh 6:47-59
Läsningar vid Prima eller Completorium:
Visdomen: Jes 61:1-6
Profetian: Apg 1:15-17, 20-26
Lovsången: Ps 55:22-29
-4-
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Altarkorset täckt med
vit slöja.
Anm 1.
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
03 apr 2015
Fredag
04 apr 2015
Lördag
05 apr 2015
Söndag
Långfredagen
Vördnad för Korset
Epistel: 2 Kor 1:3-7
Evangelium: Luk 9:18-23, Matt 10:38, Luk 9:24
Läsningar
Första läsningen: Jes 58:3, 5-8
Andra läsningen: Joh 12:23-26
Påskafton
Eldens välsignande
Epistel: 1 Petr 3:14-19, 22
Evangelium: Matt 27:57-66
Läsningar
Första läsningen: Ps 37:3-7, 11
Andra läsningen: Joh 14:1-3, 16:4, 14:27
PÅSKDAGEN
Herrens Uppståndelse
Epistel: 1 Kor 15:12-14, 35-38, 42-44, 53, 55, 57
Evangelium: Matt 28:1-10
Gradual och Prefatio = Påskdagen
12 apr 2015
Söndag
1:a söndagen efter påsk
19 apr 2015
Söndag
2:a söndagen efter påsk
26 apr 2015
Söndag
3:e söndagen efter påsk
03 maj 2015
Söndag
4:e söndagen efter påsk
10 maj 2015
Söndag
5:e söndagen efter påsk
Klass: A
Liturgisk färg: Violett
Inga ljus tända. Ingen
musik.
Anm 2
Klass: B
Liturgisk färg: Violett
Inga ljus tända.
Anm 3
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Oktav
Klass: B
Liturgisk färg: Vit
Inom oktav
Epistel: Apg 10:34-42
Evangelium: Luk 24:13-35
Gradual och Prefatio = Påskdagen
2:a kollekt = Påskdagen
Klass: B
Liturgisk färg: Vit
Epistel: 1 Joh 5:4-8, 11-12
Evangelium: Joh 20:19-23
Gradual = Påskdagen
Klass: B
Liturgisk färg: Vit
Epistel: Kol 2:6-7, 9-10, 12, 3:1-3
Evangelium: Luk 24:36, 44-48
Gradual = Påskdagen
Klass: B
Liturgisk färg: Vit
Epistel: Apg 13:28-33, 35
Evangelium: Mark 16:1-7
Gradual = Påskdagen
Klass: B
Liturgisk färg: Vit
Epistel: Apg 2:22-24, 30-32
Evangelium: Mark 16:9-15
Gradual = Påskdagen
-5-
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
14 maj 2015
Torsdag
17 maj 2015
Söndag
24 maj 2015
Söndag
KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
Påskljuset släcks
Epistel: Apg 1:5, 8-11
Evangelium: Luk 24:49-53
Gradual och Prefatio = Kristi Himmelsfärds Dag
Söndagen efter Kristi himmelsfärds dag
Kristi Himmelsfärd
Epistel: Apg 1:5, 8-11
Evangelium: Luk 24:49-53
Gradual och Prefatio = Kristi Himmelsfärds Dag
PINGSTDAGEN
Heliga Trefaldighets dag
04 jun 2015
Torsdag
CORPUS CHRISTI
07 jun 2015
Söndag
1:a söndagen efter trefaldighet
14 jun 2015
Söndag
2:a sönddagen efter trefaldighet
21 jun 2015
Söndag
3:e söndagen efter trefaldighet
Oktav
Capella Ecumenica 50års jubileum
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Inom oktav
Sammanlyst med
Capella Ecumenica
Klass: A
Liturgisk färg: Röd
Oktav
Epistel: Apg 2:1-11
Evangelium: Joh 14:16-19, 26-27
Gradual och Prefatio = Pingstdagen
31 maj 2015
Söndag
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Rikskollekt:
Pres. biskopens
administrativa fond
Epistel: Upp 4:2-11
Evangelium: Joh 14:6, 9, 11, 15:9, 12, 26-27, 13:35
Gradual och Prefatio = Trefaldighetssöndagen
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Oktav
Epistel: 1 Kor 11:23-26
Evangelium: Joh 6:47-48, 50-58
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Inom oktav
Epistel: 1 Kor 11:23-26
Evangelium: Joh 6:47, 50-58
Epistel: 1 Joh 1:3-7, 2:9-10
Evangelium: Joh 12:32, 35-36, 44-46
Huvudtanke: Gud är Änglarnas Herre
Epistel: Tobit 12:6-10, 14-18, 20, 22
Evangelium: Luk 1:8-14, 19
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
Inom oktav
Klass: C
Liturgisk färg: Grön
Gradual och Prefation = Änglarnas högtider
-6-
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
22 jun 2015
Måndag
S:T ALBANS DAG
Klass: A
Liturgisk färg: Röd
LKK:s skyddshelgon
Epistel: Vish 3:1-6, 8-9
Evangelium: Matt 16:24-27
24 jun 2015
Onsdag
Johannes döparens dag
28 jun 2015
Söndag
4:e söndagen efter trefaldighet
Oktav
Epistel: Vish 3:1-6, 8-9
Evangelium: Matt 16:24-27
1:a kollekt = S:t Albans dag
2:e kollekt = Johannes döparens dag
LKK:s skyddshelgon
Epistel: Vish 3:1-6, 8-9
Evangelium: Matt 16:24-27
1:a kollekt = S:t Albans dag
2:e kollekt = 4:e söndagen efter trefaldighet
29 jun 2015
Måndag
De heliga apostlarnas dag
02 jul 2015
Torsdag
Marias besök hos Elisabeth
05 jul 2015
Söndag
5:e söndagen efter trefaldighet
12 jul 2015
Söndag
6:e söndagen efter trefaldighet
19 jul 2015
Söndag
7:e söndagen efter trefaldighet
Klass: B
Liturgisk färg: Vit
Inom oktav
Klass: A
Liturgisk färg: Röd
Inom oktav
Klass: C
Liturgisk färg: Röd
Epistel: Apg 1:1-5, 8, 12-14
Evangelium: Joh 17:3-11, 14, 17-18
Epistel: Vish 8:1, 3-7, 13
Evangelium: Luk 1:31-49
Gradual och Prefatio = Vår Frus högtider
Huvudtanke: Gud är Frid
Epistel: Gal 5:13-14, 16-17, 22-23
Evangelium: Joh 14:18-21, 23-24, 27
Klass: C
Liturgisk färg: Vit
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
Huvudtanke: Trofast tjänande
Epistel: Rom 12:1, 9-18, 13:8, 10
Evangelium: Matt 25:31-41, 43-45
Huvudtanke: Renhet
Epistel: 1 Joh 2:15-17, 24-25, 3:1-2
Evangelium: Joh 17:11, 15-17, 20-24, 26
Dagen helgad åt den Helige Ande
-7-
Klass: C
Liturgisk färg: Röd
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
26 jul 2015
Söndag
8:e söndagen efter trefaldighet
02 aug 2015
Söndag
9:e söndagen efter trefaldighet
09 aug 2015
Söndag
10:e söndagen efter trefaldighet
15 aug 2015
Lördag
Marias himmelsfärds dag
16 aug 2015
Söndag
11:e söndagen efter trefaldighet
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
Huvudtanke: Visdom
Epistel: Jak 3:13-18
Evangelium: Luk 2:40-52
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
Epistel: Fil 2:2-7, 9-11
Evangelium: Joh 12:23-26, 28
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
Huvudtanke: Hängivenhet
Epistel: Upp 15:2-4, 7:12
Evangelium: Joh 4:19-26
Epistel: Vish 9:1, 4, 6, 9-13, 17-18
Evangelium: Luk 1:26-33, 35, 38
Gradual och Prefatio = Vår Frus högtider
A
Vit
Oktav
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Marias Himmelsfärd
Epistel: Vish 9:1, 4, 6, 9-13, 17-18
Evangelium: Luk 1:26-33, 35, 38
Inom oktav
Gradual och Prefation = Vår Frus högtider
Andra kollekt = 9 söndagen efter trefaldighet
23 aug 2015
Söndag
12:e söndagen efter trefaldighet
30 aug 2015
Söndag
13:e söndagen efter trefaldighet
06 sep 2015
Söndag
14:e söndagen efter trefaldighet
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
Huvudtanke: Självöverlämnande
Epistel: Rom 15:1-7
Evangelium: Matt 5:17-20, 43-45
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
Epistel: Ef 4:1-6
Evangelium: Matt 7:16-18, 20-27
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
Huvudtanke: Hjärtats förnyelse
Epistel: 1 Joh 1:1-5, 8-9
Evangelium: Matt 9:2-8
-8-
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
08 sep 2015
Tisdag
Marias födelses dag
13 sep 2015
Söndag
15:e söndagen efter trefaldighet
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Oktav
Epistel: Ord 8:22-35
Evangelium: Luk 1:39-49
Gradual och Prefatio = Vår Frus högtider
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Marias Födelses Dag
Epistel: Ord 8:22-35
Evangelium: Luk 1:39-49
Gradual och Prefatio = Vår Frus högtider
Inom oktav
Andra kollekt = 15:e söndagen efter trefaldighet
17 sep 2015
Torsdag
Den Heliga Sofias dag
20 sep 2015
Sönd.
16:e söndagen efter trefaldighet
27 sep 2015
Söndag
17:e söndagen efter trefaldighet
29 sep 2015
Tisdag
ÄRKEÄNGELN
04 okt 2015
Söndag
11 okt 2015
Söndag
Klass: D
Liturgisk färg: Vit
Epistel: Ord 9:1, 8:23-35
Evangelium: Matt 13:54-58
D
Grön
Inom oktaven för MARIAS FÖDELSES DAG
Epistel: Ord 8:22-35
Evangelium: Luk 1:39-49
2:a kollekt = 16:e söndagen efter trefaldighet
Gradual och Prefatio = Vår Frus högtider
Klass: A
Liturgisk färg: Grön
Huvudtanke:
Andlig utveckling
Epistel: Tim 6:6-16
Evangelium: Matt 11:7-15
S:T MIKAEL OCH ALLA ÄNGLARS DAG
Epistel: Upp 8:2-4, 7:11-12
Evangelium: Matt 16:1-7, 10-11
Gradual och Prefatio = Änglarnas högtider
Ärkeängeln
Rikskollekt: Samfundet
LKK i Sverige
S:t Mikaels och Alla Änglars dag
A
Vit
Inom oktav
Epistel: Upp 8:2-4, 7:11-12
Evangelium: Matt 16:1-7, 10-11
Gradual och Prefatio = Änglarnas högtider
2:a kollekt = 18:e söndagen efter trefaldighet
Rikskollekt: Samfundet
LKK i Sverige
19:e söndagen efter trefaldighet
Huvudtanke:
Taktfullhet och tolerans - Världsreligionernas dag
Epistel: 1 Kor 9:19-27
Evangelium: Joh 10:7, 9-16
-9-
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
Oktav
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
18 okt 2015
Söndag
20:e söndagen efter trefaldighet
24 okt 2015
Lördag
Ärkeängeln
25 okt 2015
Söndag
21:a söndagen efter trefaldighet
31 okt 2015
Lördag
ALLA HELGONS DAG
Huvudtanke:
Helig frid
Epistel: 2 Petr 1:5-8, 3:8, 11-12, 17, 18
Evangelium: Matt 11:28-30, 12:17-21
S:t Rafaels dag
Epistel: Tobit 12:6, 14-22
Evangelium: Joh 5:2-9
Gradual och Prefatio = Änglarnas högtider
Andra kollekt = FN-dagens kollektbön
Huvudtanke:
Ståndaktighet
Epistel: Ef 6:10-18
Evangelium: Matt 10:1, 16, 40, 42, 37-39, 22
Alla Själars dag
08 nov 2015
Söndag
23:e söndagen efter trefaldighet
15 nov 2015
Sönd.
24:e söndagen efter trefaldighet
22 nov 2015
Sönd.
Söndagen före Advent
Klass: B
Liturgisk färg: Vit
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
Klass: A
Liturgisk färg: Vit
I Sverige
Epistel: Upp 7:9-17
Evangelium: Matt 25:34-40
01 nov 2015
Söndag
D
Grön
Oktav
I Sverige
Epistel: 1 Tess 4:13-14
Evangelium: Joh 5:24-29
2:a kollekt = Alla Helgons dag
3:e kollekt = 22:a söndagen efter trefaldighet
Huvudtanke:
Föreskrift och tillämpning
Epistel: Jak 1:19-20, 22-27
Evangelium: Joh 6:28-29, 33-35, 37, 40, 63
Huvudtanke:
Öppet sinne
Epistel: Ef 3:14-21
Evangelium: Joh 7:16-17, 24, 37, 8:12, 31-32
Huvudtanke: Skingrande av okunnighetens mörker
Epistel: Dan 7:2, 9-10, 13-14, 18, 12:1
Evangelium: Luk 8:4-15
Gradual och Prefation = Pingstdagen
- 10 -
Klass: B
Liturgisk färg: Violett
Klass: D
Liturgisk färg: Grön
D
Grön
Klass: C
Liturgisk färg: Röd
Dagen helgad åt den
Helige Ande
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
!
LITURGISKA ANVISNINGAR MM
DET LITURGISKA DYGNET
Normalt räknas det naturliga dygnet (från midnatt till midnatt) som en liturgisk dag. Detta gäller emellertid
inte kyrkliga högtider och söndagar då det liturgiska dygnet börjar föregående dags vesper. Denna benämns
högtidens eller söndagens ”första vesper”. Sådan gudstjänst (som kan vara en vesper eller sakramental
välsignelseandakt) får hållas tidigast kl 18.00 kvällen före den aktuella högtiden eller söndagen.
MÄSSANS OLIKA FORMER
Högmässan, ibland något missvisande kallad ”diakonmässa”, är en mässa där celebranten assisteras vid
altaret av diakon och subdiakon. Högmässan framförs alltid som en ”sjungen mässa”.
Lågmässa, ibland kallad Missa lecta (läst mässa), är en mässa där celebranten frambär mässoffret enbart
assisterad av altartjänare och eventuellt assisterande medlemmar av clerus i koret (in choro). Celebrant och
församling läser samtliga böner i mässan utom prefationen vilken alltid ska sjungas av prästen så vida inte
giltigt skäl föreligger så att han eller hon inte kan sjunga.
Missa cantata är en högtidligare form av lågmässan där de stycken i liturgin som är avsedda att sjungas vig
högmässan (kantikel, introitus, kyrie, gloria etc) sjungs av celebrant och församling. En kör kan också finnas
som sjunger de liturgiska sångerna och som därtill kan framföra andra stycken på lämpliga platser under
gudstjänsten.
Pontifikalmässa kallas den mässa som celebreras av en biskop. Den kan firas som hög- eller lågmässa
(Missa cantata). Den pontifikala högmässan är den mässa där det liturgiska symbolspråket bäst tydliggör
mässan som en jordisk återspegling av den himmelska liturgin.
Vid den högtidliga pontifikalhögmässan framträder biskopen iklädd sina särskilda attribut som apostlarnas
arvtagare, som innehavare av det kyrkliga ämbetets fullhet assisterad av präster, diakoner och subdiakoner.
Han är ledare av den den gudstjänstfirande gemenskapen och den lokala kyrkans herde.
Koncelebration förekommer normalt inte i Liberala Katolska Kyrkan förutom vid prästvignings- och
biskopsvigningsmässor samt i särskilda fall efter särskilt tillstånd från biskopsämbetet.
Reqviemmässa, mässa för de avlidna, firas i anslutning till begravning (begravningsmässa), efter
meddelande om dödsfall, på årsdagen av ett dödsfall eller för att på annat sätt frambära böner för en eller
flera avlidna. Reqviemmässa kan även firas som en ”allmän reqviemmässa” för alla avlidna.
Reqviemmässa får firas alla dagar under året förutom på juldagen (25e december), skärtorsdagen (17 april)
eller de heliga tre påskdagarna, Triduum sacrum, (18-20 april). En reqviemmässa får heller inte firas istället
för dagens särskilda mässa på en högtid eller söndag utan särskilt tillstånd från Regionalbiskopen.
Reqviemmässa som firas på en kyrklig högtidsdag eller söndag firas istället som en separat mässa.
Att celebrera mer än en mässa per liturgisk dag
En präst celebrerar normalt enbart en mässa per dag. En präst kan dock tjänstgöra som diakon eller
subdiakon vid andra mässor samma dag som han har celebrerat mässan eller planerar göra det.
En präst må dock, efter tillstånd från regionalbiskopen, fira ytterligare en mässa, binera, på kyrkliga
högtider och söndagar om det finns synnerliga skäl för det. Ett sådant skäl är exempelvis om en grupp
troende annars skulle gå miste om tillfället att fira mässa.
Alla präster har möjlighet att fira tre mässor på alla själars dag. De två mässorna som firas förutom
söndagens särskilda mässa ska emellertid celebreras som votivmässor för enskilda eller grupper av de
avlidna. En av dessa mässor kan även firas generellt för alla avlidna.
"!11 "!
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
!
Om firande av gudstjänst på annat språk än Svenska
Vid firande av gudstjänst på annat språk än Svenska ska säkerställas att lydelsen för de gudstjänstordningar
och böner som används följer en ordning som är auktoriserad av en liberalkatolsk biskop och som
överensstämmer med den normerande Engelska utgåvan av Liberala Katolska Kyrkans liturgi.
Vid firande av offentlig gudstjänst på annat språk än Svenska ska detta vara utlyst i förväg.
Vid privata mässor må celebranten fira gudstjänst på andra språk än Svenska utan särskilt tillstånd.
Om tillägg och ändringar i ordningarna för firande av sakrament och gudstjänster
Allmänt
De delar i vår liturgi som betraktas som kanoniska är de som har med de sakramentala
handlingarna att göra. Ex i Den Heliga Eukaristien, från Canon till Kommunionen.
Där får inga andra ändringar göras än de som beslutas av GES.
Ändringar i övriga delar av liturgin ska godkännas av regionalbiskopen.
För närvarande är följande ändringar och tillägg godkända.
Det Heliga dopet
Tillägg:
Efter åkallan får trosbekännelse/trosakt enligt LKK:s liturgi eller den apostoliska
trosbekännelsen, recitieras.
Den Heliga Eukaristien
Generellt:
Det är tillåtet att i ”kort form” komplettera med valfria delar ur ”lång form”.
Det kan vara lämpligt att informera församlingen innan mässan så att inte någon känner sig
störd av att inte hitta i Liturgin.
Nedanstående tillägg är frivilliga där inte annat anges.
Tillägg mm:
Sid 16
ORATE FRATRES
”Tillsammans” får ersätta ”Bröder” varvid texten blir: Tillsammans har vi byggt ett…
Sid 17 överst ”Bröder får uteslutas” varvid texten blir: Bed att mitt och ert…
Sid. 19
samt för dem som är på väg att inträda i jordelivet genom födelsens port; och för deras
blivande föräldrar särkilt deras mödrar - …………………………..
Sid. 23
Följande den heliga skriftens ord och Kristi heliga kyrkas gamla bruk ber vi nu tillsammans
(var och en på sitt språk): Observera att det är bönens ordalydelse enligt vår liturgi som ska
användas.
Sid 24
Vid orden … hos den heliga jungfru Maria, vår himmelska moder… är det tillåtet att vända
sig mot Mariaaltaret. Vridningen får dock ej överskrida 90°.
Sid. 26
Du som önskar deltaga i Herrens nattvard, vem du än är och varifrån du än kommer, stig
fram och mottag detta höga och heliga sakrament.
Övrigt
Ordet Dig bör uttalas med ”g” inte ”j” då man vänder sig till Gud eller Kristus.
Dig med ”j” används då man vänder sig till någon medmänniska.
"!12 "!
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
!
RIKSKOLLEKT
Rikskollekt upptas dels vid
Trettondedag Jul till Biskopens resefond, vid
Pingstdagen till Presiderande biskopens administrativa fond och vid
S:t Mikael och alla Änglars högtid till Liberala Katolska Kyrkan i Sverige (Samfundet).
Kollekten som upptas dessa dagar ska inom två veckor överföras till Samfundets plusgirokonto nr 21628-3.
Inbetalningen ska märkas ”Rikskollekt Trettondedagen” respektive ”Rikskollekt Pingst” och ”Rikskollekt
S:t Mikael”.
TABELL ÖVER NÄR VISSA RÖRLIGA HELGDAGAR INFALLER
Söndagar efter Trettondagen
Septuagesima
Askonsdagen
Påskdagen
Pingstdagen
Söndagar efter Trefaldighet
1 söndagen i Advent
2015
2
1 februari
18 februari
5 april
24 maj
26
29 november
2016
1
24 januari
10 februari
27 mars
15 maj
27
27 november
2017
3
12 februari
1 mars
16 april
4 juni
25
3 december
2018
1
28 januari
14 februari
1 april
20 maj
27
2 december
2019
5
17 februari
6 mars
21 april
9 juni
23
1 december
DE LITURGISKA FÄRGERNA
Vit – är glädjens färg och används vid de stora högtiderna då vi firar en särskild händelse i Kristi liv, vid Vår
Frus högtider, vid Änglarnas högtider och då vi firar de helgon som inte är martyrer.
Röd – är den helige Andes färg och används vid Pingst och andra dagar som är helgade åt den helige Ande
samt då vi firar apostlarna och de helgon som är martyrer. Röd liturgisk färg används även då vid
läkegudstjänst (även om denna hålls på en dag som har annan liturgisk färg.
Violett – används i advents- och fastetiden, långfredagen, påskafton och vid alla själars dag, vid
självrannsakan och förberedelse, vid beredning av vigvatten, exorcism (andlig rening), vid sjukbesök, vid
den heliga smörjelsen, vid begravning och vid mässor för de avlidna.
Grön – används under tiden efter Trettondagen och under trefaldighetstiden när ingen annan färg är
påbjuden samt i Läkegudstjänsten om ”Veni Creator” utelämnas.
Rosa – används istället för violett vid två söndagar under året, 3e söndagen i Advent och 4e söndagen i
Fastan. Rosa visar på den rena, andliga kärleken, som är det centrala i de två förberedelseperioderna. Om
församlingen saknar rosa skrudar användes violett i stället.
Svart – används inte i Liberala Katolska Kyrkan.
ALTARLJUS
Dagar klass A
Dagar klass B
Dagar klass C
Dagar klass D
6 kardinalljus + 6 extra ljus
6 kardinalljus + 4 extra ljus
6 kardinalljus + 2 extra ljus
6 kardinalljus
Undantag:
Långfredagen och Påskafton
Långfredagen och Påskafton vid Presanktificatmässa
Inga ljus
Inga ljus
"!13 "!
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige
!
ÖVRIGA FÖRTYDLIGANDEN OCH ANMÄRKNINGAR
Oktav: Denna högtid firas under åtta dagar.
Inom oktav innebär att denna dag firas inom en oktav av en annan högtid vilket innebär att den högtid eller
den mässa som normalt skulle firas denna dag ersätts av den högtid som har en oktav. Den högtid eller
mässa som ersätts inkluderas emellertid i firandet genom att denna dags kollektbön läses efter den
dominerande högtidens kollektbön.
Anm 1 (Skärtorsdag)
Efter sista gudstjänsten, dock tidigast kl 18, flyttas det Allraheligaste till en värdig plats utanför koret där ett
altare och tabernakel gjorts redo. Därefter avtäcks alla altaren i koret och lämnas utan utsmyckning och med
öppen tabernakeldörr. Altarets kors täcks åter med violett slöja.
Anm 2 (Långfredag)
Den traditionella tidpunkten för långfredagens gudstjänst med den traditionella korshyllningen är kl 15
vilket enligt traditionen var den tid då Herren Jesus Kristus uppgav sin anda.
Anm 3 (Påskafton)
Efter kl 18, dock helst efter mörkrets inbrott, kan påskaftonens särskilda gudstjänster påbörjas med
välsignelse av elden och Påskljuset samt högtidlig tändning av Påskljuset. Därefter påklädes och smyckas
Altaret i vitt och ljusen tänds. Det Allraheligaste bärs in i Procession. Efter att Exultet sjungits (acapella) må
musik åter användas under gudstjänsten. Högtidlig Vesper och/eller Sakramental välsignelse må firas som
inledning av Påskfirandet.
Midnattsmässa se Påskdagen.
❈❈❈❈❈
Denna Liturgiska kalender med åtföljande liturgiska anvisningar auktoriseras härmed för användning i
Liberala Katolska Kyrkan i Sverige från Första Söndagen i Advent AD 2014 till Söndagen före Advent AD
2015.
Söndagen före 1 Advent
12 November AD 2014
Sten-Bertil Jakobson, Regionalbiskop
"!14 "!
© Liberala Katolska Kyrkan i Sverige