Jan-feb. 2015.pub - Norrtullkyrkan Söderhamn

Vecka 9
Tisd. 24.2 06.30 Morgonbön
Onsd. 25.2 11.00 Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
11.30-13 Klimatsmart sopplunch med föredrag
Torsd. 26.2 19.00 Årsmöte för Kyrkorna i Söderhamn i Missionskyrkan Söderhamn
19.00 Cafémöte Kollekt till LP-Hälsingland
Lörd. 28.2 11.00 Internationell gudstjänst
Sönd. 1.3 11.00 Gudstjänst med nattvard Per Axelsson
Församlingsoffer Bön för Missionsförsamlingen i Söderala/Mo
Mötesvärdar: Grupp 4 Star Kidz Kyrkkaffe gr. 4
Entrévärd: 4
Mötesledning:
Texter: 1Mos 16:1-13 Heb 4:14-16 Matt 4:1-11 Ps 31:2-6
Pingstförsamlingen
i Söderhamn
Söderhamns Gospelkör
Söderhamns Gospelkör är en populär kör som funnits i flera
år. Ledare är Lena Pettersson och Rune Bertilsson och de inbjuder alla intresserade att vara med. Övningarna hålls i Norrtullkyrkan vissa torsdag kl. 19 - 20.30 med start 15 januari.
Erikshjälpens Second Hand-butik
Erikshjälpens Second Hand-butiken har verkligen blivit en
succé. Fler och fler hittar dit...
Har du möjlighet att hjälpa
till så prata med föreståndare
Sture Jonsson på Erikshjälpen.
Öppettider: Tisdagar och torsdagar kl. 12-18 och lördagar kl. 10-14. Du kan lämna in varor månd.– fred. kl. 8.30-15.30.
Kanal 10
”Kanal 10” sänder kristna program 24 timmar/dygn och kan
ses i Söderhamn via kabel TV.
Norrtullkyrkan
Nygatan 8 826 31 Söderhamn
Tfn: 0270-12357
E-post:
Hemsida:
[email protected]
www.soderhamnpingst.se
Pastor/föreståndare:
Per Axelsson 285363;
070-5540293
Ordförande:
Anders Ramstrand
070-2879025
Mårdens Förskola:
Maria Perzon 17959
Fastigheten:
Andreas Brolin 68414, 070-5678881
Kent Palm 428646, 070-5416825
Erikshjälpen:
Sture Jonsson 10301
070-6754013
Bankgiro:
276-1757
I samverkan
Prel. mötesprogram för jan. - febr. 2015
Gudstjänsterna
Våra gudstjänster bör vara som en fest, som ingen vill
missa. Det kan vi alla vara med och skapa.
Kom förberedd, med förväntan - det betyder så mycket.
Vi kommer i år att predika ur kyrkoårets predikotexter.
Dessa bibeltexter kommer vi att läsa och samtala om på
Middagsbönen och eventuellt i hemgrupperna.
Vår vision sammanfattas i tre ord:
Vinna, Vårda , Växa
Det här året vill vi att vi hjälper människor att ta sitt nästa steg.
Nästa steg kan vara att bli frälst, döpt, fylld av Anden,
komma i funktion m.m.
Det händer mycket i kyrkan varje månad:
Frukost: tisdagar – fredagar 8.30 – 11.00
Lunch: måndagar och torsdagar 15.00
Morgonbön: tisdagar 6.30
Middagsbön: onsdagar 11.00
Ungdomssamlingar: vissa fredagar kl. 19 – 22
Internationell bönenatt: fredagar 22 –
Internationell gudstjänst: lördagar 11.00
Gudstjänst med Star Kidz: söndagar 11.00
Församlingstjänarträff: 1:a tisdagen 18.30
Förvaltningsstyrelsen: 2:ndra tisdagen 18.30
Församlingens möte: 3:dje tisdagen 18.30
Cafémöten med livsberättelser: varannan torsdag 18.30
Gospelkörövning: vissa torsdagar 19.00
Sopplunch med föredrag: sista onsdagen 11.30 – 13
”Fördjupning…”: en lördag 16.00 – 18.30
Planerade kurser: Undervisning i de första grunderna
för invandrarna och de som går på frukostarna
Vecka 1
Sönd 4.1 11.00
Gudstjänst ”Inför 2015”
Bön för Missionsförsamlingen i Söderhamn
Församlingsoffer Mötesvärdar: Grupp 1 Entrévärd: 10
Kyrkkaffe gr.4
Texter: 1Sam.3:1-10 Hebr 3:1-6 Luk 2:42-52 Ps 84:2-5
Vecka 2
Onsd. 7.1 11.00 Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Lörd. 10.1 11.00 Internationell gudstjänst
Sönd. 11.1 11.00 Gudstjänst med dop Per Axelsson
Terminsstart för Star Kidz - för söndagscoola
Missionsoffer Bön för Pingstförsamlingen i Söderhamn
Mötesvärdar: Grupp 2 Entrévärd: 11
Mötesledning: Camilla Brolin Kyrkkaffe gr. 5
Texter: Jes 42:1-7 Apg 18:24-19:6 Matt 3:13-17
Vecka 3 Bön o fastevecka
Tisd. 13.1 06.30 Morgonbön
11.00 och 18.30 Bön
Onsd. 14.1 11.00 och 18.30 Bön
Torsd. 15.1 11.00 och 18.30 Bön
Fred. 16.1 11.00 och 18.30 Bön
22.00 Bönenatt
Lörd. 17.1 11.00 Bön för Söderhamn från Östra Berget
11.00 Internationell gudstjänst
Sönd. 18.1 11.00 Gudstjänst Tesfom Melake
Församlingsoffer Bön för Missionsförsamlingen i Norrala
Mötesvärdar: Grupp 2 Entrévärd: 12
Kyrkkaffe gr 6 Star Kidz
Texter: 2Mos 33:18-23 Ef 1:7-14 Joh 2:1-11 Ps 19:2-7
14.00 Andakt på Enriset
Vecka 4
Tisd. 20.1 06.30
18.30
Onsd. 21.1 11.00
Torsd. 22.1 14.30
Morgonbön
Församlingens möte
Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Andakt på Åsgården
Ekumeniska Böneveckan 23 -25 jan.
Fred. 23 .1 15.00 Samling på Mariagården ”Ikoner-himlens fönster”
Ros-Marie Rönnblom fr Uppsala stift berättar och
visar bilder.
Lönd. 24 .1 16.00 Bibelstudium om bön i Filadelfia Mokorset
Teta Backlund och sångare fr Mokorset. Servering
Sönd. 25.1 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan S-hamn
Predikan Björn Hedman. Missionskyrkans kör
Barnvakt. Kyrkkaffe
18.00 Gospelkväll med Söderhamns och Bollnäs GospelMötesvärd 2
körer
Vecka 5
Tisd. 27.1 06.30 Morgonbön
18.30 Träff med församlingstjänarna
Onsd. 28.1 11.00 Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
11.30-13 Klimatsmart sopplunch med föredrag
Torsd. 29.1 19.00 Cafémöte Kollekt till LP-Hälsingland
Lörd. 30.1 11.00 Internationell gudstjänst
Sönd. 1.2 11.00 Gudstjänst med nattvard.
Per Axelsson
Star Kidz
Mötesledare: Aanette Ramstrand
Församlingssoffer
Bön för Erikshjälpen Second Hand
Mötesvärdar: Grupp 3 Kyrkkaffe gr. 7 Entrévärd: 13
Texter: Jer 9:23-24 1Kor 1:1-3 Matt 20:1-16 Ps 25:4-11
Vecka 6
Tisd. 3.2 06.30
18.30
Onsd. 4.2 11.00
Torsd. 5.2 19.00
Lörd. 7.2 11.00
Sönd. 8.2 11.00
Vecka 7
Tisd. 10.2 06.30
18.30
Onsd. 11.2 11.00
15.00
Torsd. 12.2 19.00
Lörd. 14.2 11.00
11.00
Sönd. 15.2 11.00
Morgonbön
Träff med församlingstjänarna
Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Gospelkörövning
Internationell gudstjänst
Gudstjänst Camilla & Andreas Brolin
Missionsoffer Förbön för Svenska kyrkan i Söderhamn
Entrévärd: 2
Mötesvärdar: Grupp 3 Star Kidz Kyrkkaffe gr. 1
Texter: 1Sam 1:21-28 1Joh 1:5-7 Luk 2:22-40 Ps 138
Morgonbön
Förvaltningsstyrelsen
Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Andakt på Västerbacken
Cafémöte Kollekt till LP-Hälsingland
Bön för Söderhamn från Östra Berget
Internationell gudstjänst
Gudstjänst. Per Axelsson
Församlingsoffer
Bön för Kristna Skolarbetet
Mötesvärdar: Grupp 3 Star Kidz Kyrkkaffe gr. 2 Entrévärd: 1
Mötesledning: Elisabeth Winsjansen
Texter: Jes 52:13-15 1Kor 13:1.13 Luk 18:31-43 Ps 86:5-11
Vecka 8
Tisd. 17.2 06.30 Morgonbön
19.00 Församlingens årsmöte med val, årsberättelse
m.m.
Onsd. 18.2 11.00 Middagsbön Sång, bibelläsning, samtal och bön
Torsd. 19.2 19.00 Gospelkörövning
Lörd. 21.2 11.00 Internationell gudstjänst
16.00 ”Fördjupning” Studium, samtal. Fika...
Sönd. 22.2 11.00 Gudstjänst. Robert Sahrling
Kyrkkaffe gr. 3 Mötesvärdar: Grupp 4 Star Kidz
Församlingsoffer Bön för Missionsförsamlingen i Skog
Entrévärd: 3 Mötesledning: Per Axelsson
Texter: Jes 58:4-9 Jak 2:14-17 Matt 6:16-18 Ps 32:1-5