novatherm - Protega AB

Brandtekniska krav
För att motverka brandspridning inom brandcell skall
ytskikt hos material i byggnadsdelar eller fast inredning
ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar på ett
sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till snabb
övertändning eller inomhus snabbt utvecklar kraftig rök.
Brandkravet på ett materials ytskikt förekommer i tre
nivåer- B-s1,d0 (klass I), C-s2,d0 (klass II) , och D-s2,d0
(klass III) där B-s1,d0 (klass I) är det högsta kravet och
D-s2,d0 (klass III) det lägsta. En ytskiktsklass med högre
krav kan alltid ersätta en med lägre krav ur brandteknisk
synpunkt. Vid val av ytskikt skiljer kraven i Boverkets
Byggregler (BBR) på utrymningsvägar och andra
utrymmen samt om dessa är inrymda i byggnad brandklassad som Br1, Br2 eller Br3.
Det bör påpekas att i föreskrifterna oftast också ställs krav
på att ytskiktet är anbringat på obrännbart underlag eller
tändskyddande beklädnad.
Om underlaget består av obrännbart material såsom
betong, lättbetong, tegel, eller gipsskiva, anses normal
målningsbehandling uppfylla kravet om ytskikt B-s1,d0.
Består underlaget av en målningsbehandling med tjocka
färgskikt alternativt en kombination av väv, lim och färg
skall systemet vara provat i den ytskiktklass som BBR
föreskriver.
Flamsäkert ytskikt med NOVATHERM
I systemen ingår NOVATHERM 1FR eller 2FR.
Båda omvandlas till ett poröst, tjockt skumskikt vid brandpåverkan. Detta skumskikt dämpar på ett effektivt sätt
värmeflödet till det brännbara underlaget. Ytor som skall
målas med brandskyddsfärg måste vara fria från damm
och fett.
På brännbart underlag av spånskiva, trä- eller träfibermaterial
På obehandlat underlag av spånskiva, trä eller träfibermaterial kan ytskikt B-s1,d0 (klass I) erhållas genom att
välja lämpligt system i tabell 1 eller 2.
Underlag
Massiv träpanel
NOVATHERM 1FR och TOP 1FR utgör
tillsammans ett tekniskt målningssystem som inte kan
jämföras med ytskikt typ möbellack eller liknande.
Fina skjuvsprickor kan uppstå i färgskiktet beroende på
rörelser i underlaget. Detta påverkar inte brandskyddet.
Det är mindre lämpligt att behandla ytor hos
träkonstruktioner som rör sig pga mekaniska påfrestningar
t ex dörrar, fönster skåp etc samt detaljer som ständigt är
utsatta för högre relativ luftfuktighet än 75%. Önskas en
lasureffekt kan underlaget behandlas med en sprit- eller
vattenbets. TOP 1FR kan erhållas i glanstalen
7 matt eller 20 halvmatt.Utförligare information om de
enskilda produkterna återfinns i resp. produktblad.
Ev. sprit- eller
vattenbets
Träfiber och
spånskiva
Novatherm 1FR
Försegling med Top 1FR
g/m2
vått
µm
vått
µm
torrt
g/m2
vått
µm
vått
µm
torrt
300
230
150
60
60
15
300
230
150
60
60
15
Tabell 1 NOVATHERM 1FR på brännbart underlag. Angiven våtmängd respektive torrfilm är minimumvärden.
NOVATHERM 2FR är en vattenburen, vit matt brandskyddsfärg som kan pigmenteras till önskad pastellnyans.
Fullkulörer kan vid beställning av större kvantiteter
levereras från fabrik. NOVATHERM 2FR övermålas
med TOPCOAT W för att erhålla
önskad kulör. Yta som ständigt är utsatt för högre
relativ luftfuktighet än 75 % eller yta som önskas
tvättbar, förseglas TOPCOAT W.
Vid brandskyddsmålning utomhus där ytorna är
skyddade för direkt påverkan av regn och snö t.ex
skärmtak, passager, tak till loftgångar etc användes
NOVATHERM 2FR-E som är elastisk och bättre följer
underlagets rörelser utan att spricka.
Utförlig information om de enskilda produkterna
återfinns i resp. produktblad.
Vid vissa feta träslag såsom teak eller liknande bör
provstrykning göras för att kontrollera vidhäftningen.
Underlag
NOVATHERM 1FR är en vattenburen, färglös
Brandskyddsfärg, som på grund av sina hygroskopiska
egenskaper alltid skall användas tillsammans med
TOP 1FR.
Förbehandling
Förbehandling
Novatherm 2FR
Övermålning med Topcoat W
g/m2
vått
µm
vått
µm
torrt
g/m2
vått
µm
vått
µm
torrt
Massiv träpanel
400
305
215
100
80
30
Träfiber och
spånskiva
400
305
215
100
80
30
Tabell 2 NOVATHERM 2FR på brännbart underlag. Angiven våtmängd respektive torrfilm är minimumvärden.
NOVATHERM
SYSTEMBESKRIVNING
YTSKIKT
EN 13501-1:2007
2015-03
Protega AB
Verkstadsgatan 6B
SE-231 66 Trelleborg, Sverige
Tel. +46 410 567 80, fax + 46 410 567 89
E-mail: [email protected]
Internet: www.protega.se