MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN - Ekenässjöns Missionskyrka

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN
En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen
November 2015- Februari 2016
Vi har precis ställt om våra klockor till vintertid och om morgonen är det
lite ljusare och på kvällarna blir det fortare mörkt.
Tiden rusar fram oavsett om det är vintertid eller sommartid.
”Tidevarv komma, tidevarv försvinna” sjunger vi i den gamla välkända
psalmen "Härlig är jorden"...
Det är trösterikt att påminna sig om att oavsett vilken tid på året det än
är och hur dagarna än ser ut så finns Jesus där som vill dela din och
min vardag, vår tid och vår stund på jorden. Han som har skapat himmel
och jord vill även vara dig nära vad du än möter i livet.
Jesus säger till dig, "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag
skall skänka er vila."
Med en bön om Guds välsignelse över ditt liv denna höst- och vintertid!
Camilla Bergius, pastor i Missionskyrkan.
Välkommen till Ekenässjöns Missionskyrka
NOVEMBER
14 Lördag
18.00 Café Mission
Daniel Grahn, Erikshjälpen
”En förändrad värld där barns
drömmar får liv”
Missionsrådet
Dansgrupp
Camilla Bergius
Dragning av gåvocheckarna
15 Söndag
Vaksamhet och väntan
Upp 3:10-13, Matt 25:1-13, Ps 139:1-18
10.00 Gudstjänst
Camilla Bergius
Lovsång
Dop
Orgel: Britt-Marie Vidhall
Gudstjänstledare: Sam Olofsgård
med konfirmander
18 Onsdag
09.30 Bibel och bön
22 Söndag
28 Lördag
10.30 Andakt på Ekebogården
Camilla Bergius
Kenneth Nilsson
Barnsång
Gunilla Hugosson
28 Lördag
14.00 Seniorernas adventsfest
Camilla Bergius
Wille Oscarsson, Rolf Strandéus
och Per-Olof Gustavsson
Se vidare annonsering
29 Söndag
1 söndagen i advent –Ett Nådens år
Joh 18:36-37 Upp 3: 20-22 Ps 24
10.00 Gudstjänst
Camilla Bergius
Adventskören
Monica Sennerstrand
Gudstjänstledare: Sven Holmquist
Utgångskollekt Till mission i andra
länder
DECEMBER
Domsöndagen Kristi Återkomst
2 Pet 3:8-13, Matt 25:31-45 ,Ps 102:26-29
2 Onsdag
10.00 Gudstjänst
09.30 Bibel och bön
Camilla Bergius
Camilla Bergius
Musikkåren
Gudstjänstledare: Niklas Holmquist 6 Söndag
25 Onsdag
10.30 Onsdagsträffen
Andra söndagen i advent: Guds rike är nära
Matt 13: 31-34, Jak 5:7-11, Ps 85:9-14
10.00 Gudstjänst med nattvard
Camilla Bergius
Sång: Anita Alison
Orgel: Marie Johansson
Gudstjänstledare: Christina Norén
Välkommen till Ekenässjöns Missionskyrka
10 Torsdag
14.00 Gemenskapsträff i Svenska
kyrkan
Mickan Thor, Nävelsjö
”Mickans mustiga mekanismer”
23.00 Lovsång i Julenatt
Camilla Bergius
Anna Norberg m fl
Utgångskollekt till Mission i andra
länder
12 Lördag
17.00 Equmenias Julmässa
Lucia, auktion, lotterier, servering
Edvard Johansson
27 Söndag
13 Söndag
Tredje söndagen i advent– Bana väg för Herren
Matt 11:12.-19, 2 Pet 1:19-21, Ps 146:3-9
10.00 Gudstjänst
Camilla Bergius
Orgel: Harrieth Andersson
Manstätten sjunger och leder
Guds Barn
Mark 10:13-16 2 Tim 3: 14-15 Ps 71: 2-6
10.00 Gudstjänst
Ulf Andersson
Sång: Monica Sennerstrand
Gudstjänstledare: Stig Sennerstrand
Orgel: Harrieth Andersson
Offergång till mission i andra länder
18.00 Bönestugan
Bön, förbön och lovsång
16 Onsdag
09.30 Bibel och bön
Camilla Bergius
31 Torsdag
17.00 Nyårsbön i Pingstkyrkan
20 Söndag
JANUARI
Fjärde söndagen i advent –Herrens Moder
Luk1:30-35, Fil 4:4-7, Ps 145:8-13
10.00 Gudstjänst
Camilla Bergius
Musikföreningen
Orgel: Harrieth Andersson
Gudstjänstledare: Christina
Holmquist
18.00 Musikkårens Julkonsert
Musikkåren med gäster
Dirigent: Lennart Nilsson
24 Torsdag
16.30 Julbön vid samhällets
julgran
Camilla Bergius
Musikkåren
2 Lördag
10.30 Andakt på Ekebogården
Sven Holmquist
Sång: Anita Alison
3 Söndag
Guds Hus
Mark 11:15-19 Rom 12: 1-2 Ps 84:2-5
10.00 Gudstjänst
Per Bondesson predikar och sjunger
Gudstjänstledare: Gunnar Lia
Välkommen till
Ekenässjöns Missionskyrka
6 Onsdag Trettondag Jul
17 Söndag
Världens Ljus
Joh 8:12, 2 Kor 4:3-6, Ps 72:10-15
Livets källa
Joh 4 :5-26 Upp2:16-17 Ps 19:2-7
15.00 Sånggudstjänst
Familjen Stewe Jonsson, Nye
Gudstjänstledare: Camilla Bergius
Final på insamling till Mission i andra
länder
11.00 Gudstjänst i Svenska Kyrkan
Anders Blåberg
7 Torsdag
14.00 Gemenskapsträff i
Pingstkyrkan
”Grötfest, ”RPG-sångarna
Equmenia grupperna startar ny termin
10 Söndag
Jesu Dop
Luk 3 :15-17,21-22,1 Joh 5:6-12, Ps 89:20-29
10.00 Gudstjänst med nattvard
Camilla Bergius
Sång: Novis
Orgel: Britt-Marie Vidhall
Gudstjänstledare: Gunilla Hugosson
13 Onsdag
09.30 Bibel och bön
Camilla Bergius
20 Onsdag
13.00 Bibel och Bön
24 Söndag
Nåd och Tjänst
Luka 17: 7-10 Fil1:3-11Ps 25:4-11
10.00 Gudstjänst
Camilla Bergius
Fam. Barbro och Per A Gunnarsson
Orgel Britt-Marie Vidhall
Gudstjänstledare: Stefan
Brinkhammar
27 Onsdag
10.30 Onsdagsträffen
Camilla Bergius
30 Lördag
Andakt på Ekebogården
18.00 Storledarsamling för Equmenia Nisse Norén
Manstätten
14 Torsdag
18.00-19.00 Bön i Missionskyrkan
31 Söndag
15 Fredag
18.00-19.00 Bön i Missionskyrkan
16 Lördag
14.00 Seminarium i pingstkyrkan
Anders Blåberg
18.00 Gudstjänst i Missionskyrkan
Anders Blåberg
Sång och musik: Marie och
Conny Johansson
Gudstjänstledare: Camilla Bergius
Uppenbarelsens Ljus
Joh 1:14.-18 1 Tim 6:13-16 Ps 138
10.00 Gudstjänst
Arne Johansson
Sång och musik: Familjen Carin och
Siewert Johansson
Gudstjänstledare: Ejlon Johansson
Välkommen till Ekenässjöns Missionskyrka
FEBRUARI
5 Fredag
19.00 Equmenias Årsfest
7 Söndag
Fastlagssöndagen –Kärlekens val
Joh 12:20-33, 1 Tim2:4-6, Ps 86:5-11
10.00 Gudstjänst
Camilla Bergius
Sång: Ann-Sofie Skoglund
Gudstjänstledare: Carina M Norberg
11 Torsdag
14.00 Gemenskapsträff i
Missionskyrkan
Smittskyddsläkare Per-Erik Åbom,
Jönköping
”Från pest till kolera”
14.Söndag
Prövningens Stund
Matt16:21-23, Jak 1:12-15, Ps 31:2-6
10.00 Gudstjänst
Camilla Bergius
Musikkåren
Gudstjänstledare: Niklas Holmquist
Förbön för Equmenias ledarval
21 Söndag
Den kämpande trron
Luk 7:36 8:-31, 1 Kor 10:12-13, Ps 130
10.00 Gudstjänst
Musikföreningen
Orgel: Harrieth Andersson
Seniorernas adventsfest
Välkomna du/ni som är 75+ på seniorernas adventsfest lördagen den 28 november kl 14.00. Kostnad 60kr.
Anmälan senast 24/11 till Harrieth Andersson 0383-303 14 eller 0702-62 11
33
Wille Oscarsson, Per-Olof
Gustafsson och Rolf Strandéus kommer
och underhåller med tal, sång och musik.
Adventskör
Vill du vara med och sjunga första söndagen
i advent?
Vi övar vid två tillfällen
Tisdagen 17/11 kl 18.30
Torsdagen 26/11 kl 18.30
Monica Sennerstrand kommer att leda
kören.
Kom och var med!
Jag är världens ljus. Den som följer
mig
ska inte vandra i mörkret utan ha
livets ljus.” (Joh 8:12)
Välkommen till Ekenässjöns Missionskyrka
Ekumenisk möteshelg
med Anders Blåberg
Talare vid årets ekumeniska möteshelg är
Anders Blåberg. Anders är generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet och har
tidigare arbetat bland annat arbetat som
pastor och föreståndare i Ryttargårdskyrkan
i Linköping och Kungsportskyrkan i Huskvarna innan han 2006 blev missionsdirektor i Evangeliska frikyrkan.
- Bibelns plats hos enskilda kristna, bland
kyrkorna och i samhället är intimt förknippad med den plats som kristen tro får. Under mina år som pastor, och senare missionsledare, har alltid frågor kring bibelbruk
och bibeltro intresserat mig, säger han.
EKENÄSSJÖNS
MISSIONSKYRKA
www.ekenasmissionskyrka.se
Adress:
Allégatan 1
574 50 Ekenässjön
Telefon:
0383-302 71 Exp
0383-303 11 SMU/kök
Pastor:
Camilla Bergius
076-850 19 70
[email protected]
Ordf:
Sven Holmquist
Ekstigen 63
574 50 Ekenässjön
0383-344 20
070-620 42 99
[email protected]
Kassör:
Monica Olsson
Tångerda Kronogård
574 91 Vetlanda
0383-330 31
Ungd.led: Sam Olofsgård
Blankefall Gubbalyckan 3
571 91 Nässjö
070-956 14 10
[email protected]
Lördag kl 14.00 seminarium i
Pingstkyrkan
”Hur får jag ut mer av min bibelläsning?”
Lördag kl 18.00 Gudstjänst i
Missionskyrkan
”Mat för själen”
Söndag kl 11.00 Gudstjänst i
Svenska kyrkan
Bankgiro: 686-8285
Den dubbla längtan – att bli fler och låta det gå på djupet
Kvalitet och kvantitet är två mål som ofta nämns i dagens samhälle, i
allt från föräldraskap och flyktingmottagande till jobb och livet.
Även i en församlings arbete är detta två saker som både kan vara till glädje och
dilemma. Att det är roligare och ett av målen att bli fler men också att det vi gör
ska fördjupas och bli bättre för varje individ och gemenskapen i stort.
Glädjen är att det är många i våra barn- och ungdomsgrupper i kyrkan nu
samtidigt som vi är fokuserade på att det inte bara handlar om att samla så
många som möjligt utan också att det ska vara värt.
Ett värde för var och en som kommer till kyrkans olika verksamheter som går via
medlemmar och ledare i församlingen som har sin utgångspunkt hos Gud.
Värdet att stanna upp och se det goda mitt bland det hemska som händer i vår
värld men också ta seriöst på frågorna som handlar om allt från lidande och död
till längtan efter det goda, det goda som går på djupet som inte sviker eller rubbas när det prövas. Den gåvan som bara kan komma från Gud.
Ef 2:8-10 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.
Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk,
skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.