Vinterprogrammet - KRISTOFFERUSKYRKAN i Järna

Kära församling!
Vinterns och julens händelser i Kristofferuskyrkan finner ni här i
programbladet. Men vi vill också påminna om att det på vår hemsida,
www.kristofferuskyrkan.se, alltid finns aktuell information om det som
sker i vår församling. Tider för dop, vigslar och begravningar hittar ni på
den ”digitala anslagstavlan” under fliken ”församlings info” på webbsidan.
Den som önskar bli meddelad om när ny information läggs ut kan skriva
in sig som prenumerant och få ett e-postmeddelande. Självfallet finns
samma information på kyrkans anslagstavlor.
En Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!
KRISTENSAMFUNDET- rörelse för religös förnyelse
Vintern 2015 -2016
önskar Ylwa Breidenstein och Carl van der Weyden
Studium
Torsdagar kl.10.00: 10/12, 14/1, 25/2
Johannesevangeliet av Rudolf Steiner
Bjarne Edberg
Tisdag 29/12 kl.10.00, torsdag kl. 10.00 28/1, 3/3
Konstnärligt skapande till veckans evangelium
Carl van der Weyden
”Husmöte” lördagar kl. 10.00: 19/12, 16/1, 20/1
MÄNNISKOVIGNINGENS HANDLING
Söndagar och helgdagar kl 10.00
Torsdagar och lördagar kl. 9.00
SÖNDAGSHANDLINGEN för barnen kl. 11.15
JUL
Juldagen 25/12:
midnatt kl. 0.00, gryning kl. 8.00, förmiddag kl. 10.00
därefter dagligen t o m 6/1 :
sön- och helgdagar kl.10.00 vardagar kl 9.00
JULHANDLINGEN för barnen 25/12 kl 11.15
KRISTENSAMFUNDET i Järna, Box 75, 153 22 JÄRNA www.kristofferuskyrkan.se
PRÄSTER:
Carl van der Weyden  070 2305257 [email protected]
Ylwa Breidenstein
 0707935222
[email protected]
PLUSGIRO 205398 - 1
Lördag 5/12
kl. 10.00
Konfirmandföräldrar träff
Hjärtefrågor i tiden: Gemenskapsbildning
Ylwa Breidenstein
Söndag 24/1
kl, 11.40
Söndag 6/12
kl. 11.40
Permanent advent
Bjarne Edberg
Söndag 31/1
kl.11.40
Noaks ark och de bibliska djuren
Carl van der Weyden, Ylwa Breidenstein
Söndag 13/11
kl. 11.40
Ljuset lyser i mörkret
Söndag 7/2
kl. 11.40
Hjärtefrågor i tiden: Framtids mat från forntidssäd
Kerstin Fredlund
Söndag 20/11
kl. 17.00
Julspelskompaniet visar ett medeltida julspel från
Oberufer - Jesu födelse och herdespelet
Söndag 14/2
kl. 11.40
Franz Marc och de blå hästarna - om djurens själ
och öde
Ylwa Breidenstein
Onsdag 23/12
kl.16.00
Ett julspel med dockor och sång För alla åldrar från tre år
Söndag 21/2
kl.16.00
Annandag jul
kl. 11.30
Gloria in exelcis Deo!
KONSERT - körverk och solister. Klass 9
Solvikskolan. Ledning: Helena Wätte, Sinikka
Mikkola. Inträde: 70 kr, barn 30 kr
Söndag 27/12
kl. 11.40
Söndag 28/2
kl. 11.40
Frid på jorden!
Carl van der Weyden, Hans Lindmark
Jona och valfisken - en passionsberättelse
Ylwa Breidenstein
Nyårsafton
kl.18.00
Uppbrott från 2015 - vi vandrar det nya året
tillmötes i vår labyrint
Nyårsdagen
kl. 11.30
Nyårsberättelser
Hélène Bohman Blomqvist, Isa Lilja Tibbling
Söndag 3/1
kl.11.40
Ha en god vilja!
Carl van der Weyden, Ylwa Breidenstein
Trettondagen
kl.11.40
Guld och stjärneglans
Ylwa Breidenstein
Matt 1,1-24
Söndag 10/1
kl. 11.40
Konungarnas offergåvor - gudomlig tröst mot
mänsklig förtvivlan
Felix Nieriker
25/12 Gryning
Söndag 17/1
kl. 11.40
Biblia Pauperum - de fattigas bibel
Ylwa Breidenstein
25/12 Förmiddag
Lördag 23/1
kl.10.00 -15.00
Social tregrening
Carl van der Weyden
Ylwa Breidenstein
Seminarium med Hans Brodal
Hans Brodal
EVANGELIETEXTER:
6/12 Luk 1,26-38
1/1 1Joh 4, 7-21
7/2 Luk 18, 18-34
13/12 Luk 1, 39-56
3/1 Luk 2,21-40
14/2 Matt 4, 1-11
20/12 Fil 4,1-9
6/1 Matt 2, 1-12
21/2 Matt 17,1-9
25/12 Midnatt
10/1 Matt 2, 1-12
28/2 Luk 11,14-36
17/1 Luk 2, 41-52
Luk 2, 1-20
24/1 Joh 2, 1-11
Joh 21,15-25
31/1 Joh 5, 1-18