Tjänstevillkor Water PRO

Tjänstevillkor Water PRO
Dessa villkor, tillsammans med
”Allmänna villkor Verisure”,
”Tjänstevillkor Verisure IQ” samt
eventuella andra tjänstevillkor
reglerar förhållandena mellan dig
och oss avseende de tjänster vi
levererar till dig.
Tjänsten omfattar för närvarande
vattenlarm från Verisure vatten­
detektor. Villkoren omfattar endast
vattendetektor som är uppkopplad
till, och övervakad av, vår larm­central.
FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR TJÄNSTEN
1
Du måste upprätta en användarlista
via användarverktygen snarast eller
senast en vecka efter installation.
Minst en person ska vara registrerad
som kontaktperson i listan över
användare. Vi rekommenderar att
du alltid har minst tre personer
registrerade som kontaktperson.
Genom att uppge placering av
huvudkranen för vatten, kan vi
vidare­befordra denna information till
kontaktperson vid händelse av larm.
Det möjliggör snabbare åtgärd och
minimering av skada.
VÅRT ANSVAR
2
Vi kan inte garantera att signaler
från systemet alltid kommer fram
till vår server. Nödvändig GSMeller Internetuppkoppling kan
från tid till annan vara begränsad
eller sakna täckning. Vi har ingen
möjlighet att kontinuerligt övervaka
signalöverföringen. Vi ansvarar
inte för vattenskador, ej heller för
eventuella indirekta skador som följd
av vattenläckage eller översvämning.
Det är ditt ansvar att ta del av,
liksom att följa upp, notifieringar via
e-post och/eller SMS.
MARS 2015
ÅTGÄRD VID LARM
3
Vattenlarm
Vi ringer först till, av dig, angivet
telefon­nummer för installations­
adressen. Vid uteblivet svar ringer
vi kontaktperson. Om vi inte når
kontaktperson skickas SMS till dig.
Vi fortsätter därefter att försöka nå
kontaktperson varje timma i upp till
ett dygn. Därefter avslutas ärendet.
Ingen Patrol/väktarutryckning sker.
Parallellt med vår åtgärd skickas
notifieringar enligt dina inställningar
på Mina Sidor.
FÖRMEDLING AV
SERVICELARM
Lågt batteri
Om komponenten indikerar lågt
batteri meddelar vi dig detta via
telefon eller SMS. Vid lågt batteri
behöver vattendetektorn bytas ut.
4