Här kan du ladda hem vårens

Våren 2015
www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland
INNEHÅLL
Inspiration och utveckling.......................................................................................................... 3
Vägen till en bättre förening ...................................................................................................... 4
Våra utbildningsmetoder ........................................................................................................... 5
Kontakta oss .............................................................................................................................. 6
Skräddarsydda utbildningar ....................................................................................................... 8
Idrottslyftet ............................................................................................................................... 9
Utbildningar, kurser och föreläsningar........................................................................................ 10
Administration och IT ............................................................................................................. 10
Friskvård och hälsa ................................................................................................................ 12
Föreningsutveckling .............................................................................................................. 13
Idrottsskador och rehab ......................................................................................................... 18
Kost och näringslära ............................................................................................................... 19
Ledarskap och tränarskap ........................................................................................................20
Svensk Idrott - Världens bästa ................................................................................................24
SISU-helgen ........................................................................................................................... 25
Så här anmäler du dig .............................................................................................................. 26
Skattning och analys .................................................................................................................. 27
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Är du en person som vill förkovra dig inom ditt uppdrag i idrottsrörelsen? Då vill vi personligen hylla dig. Vare sig du är organisationsledare,
aktivitetsledare eller förälder bör du veta att din insats och din kunskap
är ytterst värdefull i Sveriges största ideella folkrörelse. Idrotten är
beroende av personer som dig som vill förmedla idrottens värdegrund,
utveckla, driva saker vidare och lära ut.
Väljer du att hämta ny kunskap hos SISU Idrottsutbildarna hoppas vi
kunna uppfylla alla dina förväntningar kring utbildningen, kursen eller
föreläsningen som du väljer.
Om du skulle sakna något i vår kurskatalog får du gärna ta kontakt med
någon av våra utbildningskonsulenter så kanske vi kan skräddarsy något
för just dig och din förenings behov.
www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland
3
1. Första kontakten - ring
När er förening är intresserad av att förbättra er verksamhet
finns SISU Idrottsutbildarna bara ett telefonsamtal bort. Våra
idrottskonsulenter hittar du på sidan 7.
2. Föreningsbesök
En av våra idrottskonsulenter besöker er förening. Besöket kan fylla
olika funktioner. Vi kan agera ”bollplank” i föreningens vardagliga
verksamhet. Vi kan också utifrån era önskemål göra en enklare eller
djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov.
Utifrån besöket kan vi tillsammans ta fram en utvecklingsplan för
just er förening.
3. Utveckling och utbildning
Här skrider vi till verket med planen! Utveckling och utbildning
kan omfatta utbildningsinsatser i allt från föreningskunskap och
ledarskapskurser till en mer djupgående processledning i föreningen. Detta sker antingen internt på föreningens hemmaplan eller i
externa utbildningsmiljöer. Det finns möjlighet till både interna utbildningar för bara er förening och gränsöverskridande utbildningar
där olika idrotter möts.
4
4. Återkoppling
Utifrån första besökets kartläggning och de utbildningar eller
utvecklingsprocesser som genomförts ser vi vilket eller vilka behov
som föreningen har för att kunna ta nästa steg. Vi kommer överens
om insatser och sätter upp mål tillsammans.
5. Uppföljning
Vi träffas och ser över vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas
och går sedan vidare i den riktning som känns bäst för föreningen.
Ta första steget idag och ring!
Gemensamma kurser, temakvällar
och föreläsningar
SISU Idrottsutbildarna Värmland erbjuder alla medlemmar
i alla föreningar i alla idrotter möjligheten att bättra på sina
kunskaper genom att delta i kurser, temakvällar eller föreläsningar i vår regi.
Specialidrotternas kurser
De flesta Specialdistriktsförbund (SDF) bedriver kursverksamhet för att utveckla ledare och aktiva i sin egen specialidrott,
till exempel tränar- och domarutbildningar. Ta kontakt med
ditt SDF.
Utbildning på hemmaplan
(SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsformer)
Kurs – Har en kursledare som leder verksamheten utifrån en
tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett
uttalat utbildningsmål.
Lärgrupp – Är en arbetsform som kännetecknas av att en min-
dre grupp människor, under en kortare eller längre tid, regelbundet träffas och tillsammans studerar och lär sig något i ett visst
ämne eller område. En lärgrupp kan också drivas på distans.
Processarbete – syftar till att stärka och vitalisera aktiviteter
och verksamheter i föreningen med en utbildad processledare.
Kultur – Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans,
dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik.
Barnkultur – Lärande för och med barn. Riktar sig till barn i
åldern 7-12 år och ger möjlighet till lärande med hjälp av pedagogiska arbetsformer anpassade till barnens mognad- och
utvecklingsnivå. Barnen är involverade i planering och genomförandet och lär sig med och av varandra. Fantasi, kreativitet
och skapande tillsammans med reflektion och diskussion är
återkommande inslag.
Föreläsning – När föreningen vill samla sina medlemmar kring
ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska
inspirera och det är temat som står i fokus.
5
Kursadministratör
Gunilla Karlsson, 010-476 47 20
[email protected]
Verksamhetsledare
Gert Classon, 010-476 47 27
[email protected]
Distriktsidrottschef
Per Dalebjer, 010-476 47 05
[email protected]
6
Adress: Idrottens Hus
Box 10, 651 02 Karlstad
Besöksadress: Industrigatan 1, 652 21 Karlstad
010-476 47 00 (vxl)
[email protected]
www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland
VÅRA IDROTTSKONSULENTER
SISU Idrottsutbildarna Värmlands personal finns utspridda i hela
distriktet för att kunna hjälpa alla föreningar på bästa sätt. Här
intill finns kontaktuppgifter våra konsulenter. Verksamheten leds
från kansliet i Idrottens Hus i Karlstad och där finns också personal
som gärna hjälper dig.
Lars Andersson, 010-476 47 03
[email protected]
Malin Elfman, 010-476 47 22
[email protected]
Leif Hagelin, 010-476 47 18
[email protected]
Elisabeth Annersand, 010-476 47 24
[email protected]
Tomas Engblom, 010-476 47 07
[email protected]
Patrik Norlin, 010-476 47 17
[email protected]
Anna Bengtsson, 010-476 47 23
[email protected]
Anders Gillberg, 010-476 47 19
[email protected]
Peter Stevenson, 010-476 47 16
[email protected]
Petra Ericson, 010-476 47 10
[email protected]
Jan Hagelbrand, 0709-26 58 40
[email protected]
Thomas Sundenhammar, 010-476 47 12
[email protected]
7
Vi finns till för er!
Utbildning kan ske på hemmaplan eller vid tillfällen
arrangerade av oss. I denna utbildningskatalog finns
förslag på olika utbildningar som er förening kan delta
på. Ni kan också välja och vraka från vår utbildningsmeny här till höger.
SISU Idrottsutbildarnas konsulenter hjälper din förening
att ta fram förslag på vilka utbildningssatsningar ni kan
ha på hemmaplan. Saknar ni något så hör av er.
Välj och vraka i vår meny
Arrangemangsutveckling
Barnrättsperspektivet
EnergiSMART förening
HLR-utbildning
IdrottOnline
Idrottspsykologi och mental träning
Idrottskador och tejpning
Idrottens föreningslära
Jämställd idrott
Kost och näringslära
Plattformen -barn och ungdom
Grundtränarutbildning, GTU 1, GTU 2
Fystränarutbildning, FTU
Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom
Rekrytera, utveckla och behålla ledare
Träningslära
Unga ledare, Engagerad 2.0
Vaccinera klubben mot doping
Värdefullt
Teambuilding
Världens bästa idrottsförälder
Mer information om kurserna finns i katalogen eller på
www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland
8
Idrottslyftet skapar mer idrott för fler
I de flesta av landets idrottsföreningar finns goda idéer om hur
verksamheten skulle kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra
idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få stöd från
Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt specialidrottsförbund
(SF), sitt distriktsidrottsförbund (DF) och/eller sitt SISU-distrikt.
Idrottslyftsets fyra prioriterade områden:
1. Behålla ungdomar i föreningsverksamhet (SF)
2. Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet (DF)
3. Utveckla verksamheten enligt ”Idrotten vill” (SISU)
4. Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (DF)
Det finns möjlighet för föreningen att söka medel ur Idrottslyftet
för att finansiera deltagande på våra kurser och utbildningar. Kontakta din konsulent (se sid. 7 )för att ta reda på mer om just din
förenings möjligheter.
Idrottslyftets möjligheter
Informationskväll kring Idrottslyftet och dess olika projekt med möjlighet att söka pengar.
Under den här kvällen presenterar vi de olika möjligheterna som finns med Idrottslyftet för din förening inom
Rekrytering, Idrotten vill och Anläggning. Vi kommer
att ge goda exempel av andra projekt samt att hjälpa er
fundera ut vad ni i Er förening kan göra. Vi finns också till
hands för att bolla idéer kring era projekt. Träffarna sker i
tillsammans med representanter från berörd kommun.
NÄR
VARKOSTNAD
2 feb
16 feb
19 feb
Hammarö
Kil
Arvika
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
9
IdrottOnline Klubb
Idrotten har ett verktyg för kommunikation och administration som heter
IdrottOnline. IdrottOnline möjliggör enklare hantering av bland annat medlemsregister, LOK-stödsansökan, hemsida, Idrottslyft och utbildningsverksamhet hos SISU Idrottsutbildarna.
IdrottOnline Klubb – Hemsida – Grund
På denna utbildning går vi igenom hur man redigerar
hemsidan och hanterar texter och bilder. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram.
NÄR
VAR
9 feb
Karlstad
KOSTNAD
300 kr
IdrottOnline Klubb – Hemsida – Forts.
Deltagarna får fördjupad kunskap om hur man hanterar
en hemsida i IdrottOnline.
10
IdrottOnline Klubb – Administration - Grund
Introduktion, information och inspiration kring
medlemsregistret i IdrottOnline. Deltagarna får
en förståelse för hur systemet hänger ihop och
kännedom om de grundläggande funktionerna i
medlemsregistret.
NÄR
VAR
KOSTNAD
17 feb
Karlstad
300 kr
IdrottOnline Klubb – Administration– Forts.
Denna utbildning ger fördjupade kunskaper i hantering
av medlemsregister och avgifter.
NÄR
VAR
KOSTNAD
NÄR
VAR
KOSTNAD
4 mars
Karlstad
300 kr
18 mars
Karlstad
300 kr
Fair Play på nätet
IdrottOnline Klubb – LOK + app – Tema
Behöver ni hjälp i föreningen med LOK-stödsmodulen och
LOK-appen? Vi kan komma till er förening och hjälpa er att
komma igång!
Facebook, Twitter och bloggar är en naturlig del av
människors vardag. Rykten och spekulationer som
tidigare aldrig lämnade omklädningsrummet får nu
spridning och fäste i sociala medier. Tävlingssekvenser
som tidigare inte ens fotades hamnar på Youtube.
Att som missnöjd spelare eller tränare skriva om sin
upplevelse på nätet är enkelt. Men vilka blir följderna?
Henrik Sköld är socionom och utbildar inom sociala
medier med negativ exponering som specialområde
Kontakta oss för utbildning i din förening
NÄR
VAR
KOSTNAD
För mer information och för att göra en intresseanmälan kontakta din konsulent.
28 jan
Hagfors
300 kr
11
HLR - Hjärt och lungräddning
Utbildningen ger en grundläggande kunskap i hur man i ett
akut skede kan ge livsuppehållande hjärt- och lungräddning.
Vi går även igenom stabilt sidoläge och luftvägsstopp.
Utbildningen genomförs av godkända instruktörer.
NÄR
VARKOSTNAD
3 feb
17 mars
Karlstad
Filipstad
300 kr
300 kr
Vi erbjuder även utbildning i HLR i er förening!
Förutsättningar:
• Högst 10 personer per tillfälle
• Omfattning ca 2 timmar
Kontakta oss för utbildning i din förening
För mer information och för att göra en intresseanmälan kontakta din konsulent
12
Har din före
ning plane
r på att köp
Hör av dig
a in en hjä
till oss för
rtstartare?
ti
ps och råd
utbildning
givning! Vi
i D- HLR. (h
h
åller även
järtstartare
)
Vaccinera klubben mot doping
Hur jobbar din klubb mot
doping?
Har du funderat på om det
finns risk för att någon i din
idrottsförening skulle
kunna dopa sig? Skulle det
kunna ske av misstag?
Hur skulle ni göra då?
Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av?
Följ fyra enkla steg för
att vaccinera din klubb
mot doping.
Det tar bara några timmar.
Doping och kosttillskott
Denna föreläsning belyser doping som ett samhällsproblem. Riksidrottsförbundet (RF) avråder dessutom bruk
av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder.
Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser.
Missa inte detta tillfälle att ta del av viktig kunskap,
förmedlat av Lars Andersson, Värmlands Idrottsförbund,
som har lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor,
på både lokal nivå och riksnivå.
Föreläsningen är kostnadsfri tack vare vårt samarbete
med kommunen och Riksidrottsförbundet.
Kontakta oss för att starta en lärgrupp i din förening
Ta kontakt med konsulenten i din kommun för att
bolla idéer kring er förenings arbete.
NÄR
VAR
KOSTNAD
16 april
Säffle
Kostnadsfritt
13
Idrottens föreningslära
Idrottens föreningslära är för organisationsledare vad
körkortet är för bilister. Idrottens föreningslära är också
samlingsnamnet för allt som rör föreningskunskap,
föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också
utveckling av föreningens organisation och verksamhet.
Allt handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess
utveckling i nutid och framtid och om de utmaningar som
står för dörren.
Idrottens föreningslära är uppdelad i tre steg
• Grund
• Fortsättning
• Tema
Framtidens
idrottsförening
Vi ser allt fler trender i samhället som på olika sätt
påverkar den traditionella idrottsföreningen.
Hur ställer sig exempelvis individuell jakt på självförverkligande
till idrottens mer kollektiva uppbyggnad? Och hur kanaliseras
det ideella engagemanget i framtiden? Kartan håller helt enkelt
på att ritas om. Hur bör då framtidens idrottsföreningar förändras för att möta utvecklingen?
Vill din förening vara förberedd för framtiden?
Kontakta oss för utbildning i din förening
För mer information och för att göra en intresseanmälan kontakta din konsulent.
14
Ny i styrelsen
Vad innebär det att sitta i en styrelse?
Den här kursen ger grundläggande utbildning om:
- Förväntningar på en styrelseledamot
- Vad man har att rätta sig efter
- Vad styr en förening
- Styrelsens ansvar
- Idrottens organisation
- Svensk idrott – Världens bästa
NÄR
VARKOSTNAD
17 mars
19 mars
13 april
14 april
15 april
7 maj
Sunne
Torsby
Arvika
Charlottenberg
Årjäng
Karlstad
300 kr
300 kr
300kr
300 kr
300 kr
300 kr
Valberedningens arbete
På denna kurs får du som är organisationsledare
bland annat kunskap om vad som kan tänkas styra och
påverka uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången
för en valberedning under ett år – vad behöver göras
och när?
Framgångsrika arrangemang
IF Göta är en av Sveriges största friidrottsföreningar,
känd för sina framgångsrika arranemang. Ellinor
Johansson som är arrangemangsansvarig på IF Göta
kommer att berätta om hur de jobbat för att bli duktiga
på just arrangemang. Tjurruset, Karlstad Grand Prix och
Stadsloppet är bara några av deras populära arrangemang, som alltid lockar många deltagare, men också en
stor publik.
NÄR
VARKOSTNAD
NÄR
VARKOSTNAD
5 maj
Karlstad
5 feb
Sunne
300 kr
300 kr
15
Engagerad 2.0
Av idrottens medlemmar är drygt 2 miljoner under 26 år. Med
så många unga utövare är det viktigt att unga också finns representerade i styrelser och kommittéer, eller på andra sätt får vara
med och påverka vilka beslut som tas.
Materialet Engagerad 2.0. vänder sig till ungdomar, från cirka 13 år.
Våra utbildade ungdomar kan komma ut till din förening och gå
igenom materialet Engagerad 2.0. De går igenom föreningskunskap för att ge ökad kännedom och inspiration till hur man kan
som ung kan vara med och påverka i sin förening. Kontakta din
konsulent för att boka en utbildning!
16
Processarbete
För att stärka strukturen och utvecklingen i föreningen kan ett
processarbete vara en lämplig arbetsform. Då leder en av SISU
Idrottsutbildarnas processledare arbetet som resulterar i en
dokumentation och handlingsplan.
Kontakta oss för att gå igenom din förenings behov
Du hittar fler exempel på nästa uppslag. Ta kontakt
med konsulenten i din kommun för att bolla idéer
kring er förenings arbete.
Det finns mycket mer att välja på när det gäller föreningsutveckling. Här är ett urval av utbildningar vi kan erbjuda på hemmaplan
hos er förening.
Ta kontakt med konsulenten i din kommun för att få veta mer och
bolla idéer kring en utbildning på hemmaplan.
Jämställd idrott
Här har man som idrottsförening chansen att lära sig mer om
hur man kan arbeta med jämställdhet. Det kan handla om att
arbeta fram en jämställdhetsplan eller spåna kring metoder i
föreningens jämställdhetsarbete.
Funktionsnedsättning
High Five
High Five är ett projekt som Rädda Barnen driver för att stödja
idrottsföreningar i arbetet för alla barns och ungdomars rätt att få
utöva idrott. Syftet med High Five är att skapa verktyg för att alla
barn och ungdomars förutsättningar och villkor ska bli sedda och
att mobbning och kränkning motverkas.
Trygga idrottsmiljöer
Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska
vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi
måste säkerställa så långt det går att den idrott som erbjuds
genomförs i miljöer som är trygga och säkra.
Barnrättsperspektivet
Lär dig mer om barnrättsperspektivet och hur man kan motverka och förebygga mobbning och kränkande behandling i
en idrottsförening.
Lär dig mer om vilka behov barn och ungdomar med funktionsnedsättning har och vilket bemötande de behöver för att
kunna idrotta på bästa sätt.
Föräldrautbildning
Här lär du dig mer om hur du som förälder kan agera för att
stödja ditt barn att bli en vinnare i livet genom idrotten. Ta
hjälp av din konsulent och genomför kursen på t.ex. ett föräldramöte. Läs mer om utbildningen på sidan 24.
KlimatSMART förening
KlimatSMART förening går ut på att visa föreningar hur
man håller koll på sina energikostnader, kartlägger sitt
energibehov för anläggningen, driftsoptimerar och erhåller en låg driftskostnad utan att försämra kvalitén på sin
verksamhet. Vi visar var man kan söka stöd för energieffektiviseringar.
Saknar du något? Hör av dig så kan vi anpassa en utbildning utifrån din förenings behov.
17
Idrottsskador
Tejpkurs kinesiology
Under kvällen får du lära dig mer om:
• Hälsymptom
• Lårkakor
• Tejpning
• Mjukdelsskador
• Ljumskproblem
• Vid skada, rehab efter skada
Rätt använd kan tejpning bidra till att förbättra
rehabiliteringen efter en skada och du kan börja träna
tidigare utan att skaderisken ökar. Genom den här kursen
får du lära dig hur man jobbar med idrottstejpning på ett
enkelt och funktionellt sätt.
NÄR
VAR
KOSTNAD
NÄR
VAR
KOSTNAD
19 feb
24 mars
Munkfors
Karlstad
300 kr
300 kr
28 april
Karlstad
300 kr
Knäskador
Nils Holmdahl har under 20 år tränat elidrottare utan någon
knäskada. Metoden är Special Styrke Träning. Under kursen
presenteras metodens teori och träningsupplägget, samt
ett praktiskt pass där mängder av övningar presenteras
från enkla startövningar till intensivt engagerande enligt ett
metodiskt schema. Träningen lämpar sig väl även för unga
idrottare.
18
NÄR
VAR
KOSTNAD
23 april
Sunne
300 kr
Kostföreläsning
För den som idrottar är det lika viktigt att äta rätt som
att träna rätt. Erik Helmén, som är författare till boken
Bra mat för unga idrottare, ger tips och råd på vad man
kan äta före, under och efter träningen.
NÄR
VAR
KOSTNAD
18 feb
Torsby
300 kr
Kostföreläsning
För den som idrottar är det lika viktigt att äta rätt som att
träna rätt. Dietisten Marina Sjöberg som sedan flera år är
dietist till Svenska friidrottslandslaget kommer att berätta
om kostens betydelse för idrottare och med enkla tips får
ni ökade kunskaper som maximerar resultatet av er träning.
För dig som är aktiv, tränare eller förälder.
NÄR
VAR
KOSTNAD
10 mars
Hammarö
300 kr
19
Idrottens tränarprogram
Idrottens tränarprogram består av fyra block - BAS, GRUND, FORTSÄTTNING och TEMA.
1) BAS
På basnivå heter utbildningen Plattformen och vänder sig
till tränare och ledare för barn och ungdomar mellan 7-15
år.
2) GRUND
GTU 1 och 2 - idrottens grundtränarutbildning, är fortsättning och påbyggnad på Plattformen. Utbildningarna är på grundnivå och innehåller tränarskap
och träningslära.
3) FORTSÄTTNING
Om du vill bli ännu vassare i rollen som tränare finns olika
vidareutbildningar inom FORTSÄTTNING. T.ex. Elittränarutbildningen (ETU), Fystränarutbildningen (FTU) och Kognitiv
beteendeterapi (KBT).
4) IDROTTSFOLKHÖGSKOLA
På BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - som är en del av SISU
Idrottsutbildarna, utbildas elever på yrkesutbildningarna
Organisationsledarlinjen och Tränarlinjen.
20
TEMA
Vi erbjuder just nu Åldersanpassad fysisk träning för barn och
ungdom. (Se sid. 22)
Grundtränarutbildning- GTU 1
Plattformen - barn och ungdom
En tvådagars ledarutbildning för dig som leder/vill leda
barn och ungdomar i åldrarna 7-15 år.
Du kommer få grundläggande kunskaper som ger
förutsättningar att utvecklas till en trygg, positiv och
självständig idrottsledare. Här erbjuds möjlighet att knyta
nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Ta
chansen att växa som idrottsledare!
En fortsättning och påbyggnad på Plattformen eller
SF-specifika grundtränarutbildningar, som riktar sig till
dig som är ledare/tränare för ungdomar 11-15 år.
Denna utbildning innehåller tränarskap och
träningslära. Utbildningen ger även möjlighet till
nätverksbyggande mellan idrotter för att ta till vara
varandras kunskaper och erfarenheter. Vi förutsätter
att deltagaren arbetar som tränare för ungdomar.
Utbildningen innefattar två dagar.
Förkunskapskrav: Plattformen eller liknande SF-specifik
grundtränarutbildning.
NÄR
VAR
KOSTNAD
NÄR
VAR
28-29 mars
9-10 maj
Karlstad
Forshaga
1000 kr
1000 kr
28-29 mars
Karlstad
KOSTNAD
1500 kr
21
Att skapa motiverande idrottsmiljöer för barn och ungdom
Hur skapar du möjligheter för varje barn och ungdom
att hitta sin inneboende motivation?
Det spelar ingen roll hur duktig en idrottare är om
motivation saknas!
En intressant och tankeväckande föreläsning med
Henrik Gustafsson som ger tips på hur du som ledare
kan skapa motiverande idrottsmiljöer för barn och
ungdomar.
22
Inspirationsföreläsning
Åldersanpassad fysisk träning för
barn och ungdom
Vilken träning passar vid vilken ålder? På den här
föreläsningen presenterar Lars Andersson de senaste
rönen från forskningen inom barn- och ungdomsidrott.
Föreläsningen ger ett smakprov på temautbildningen
”Åldersanpassad fysisk träning” som genomförs på
SISU-helgen 24-25 oktober 2015
NÄR
VAR
KOSTNAD
NÄR
VAR
KOSTNAD
21 april
Kil
100 kr
12 mars
21 april
Torsby
Hagfors
100 kr
100 kr
Föreläsning:
Uthållighet
Oavsett vilken sorts uthållighetsträning som du bedriver
så anpassar sig din kropp efter just den belastning som
din träning innebär. Din träning måste vara tillräckligt
belastande för att du ska ha möjlighet att förbättra din
uthållighet. Under denna kväll får du många goda tips och
råd av vår föreläsare Janne Bengtsson.
Janne har bl.a varit tränare för OS-guldmedaljören
Thobias Fredriksson, och han har en mångårig erfarenhet
som fystränare för både lag och individuella idrottare.
NÄR
VAR
KOSTNAD
13 april
Hammarö
200 kr
Vill du lära dig mer om träning? Hos SISU Idrottsböcker hittar
du massor av litteratur som du kan handla till medlemspriser i Idrottens bokklubb.. Där kan du också prenumerera på
”Tränarpassset” - ett kunskapsbrev till tränare.
D u hittar
hela utbudet
på S I
T TSB
S U I D RO
OCKER
.S E
23
Hur gör vi svensk idrott till världens bästa?
SISU Idrottsutbildarna driver en utbildningssatsning på
värderingsfrågor inom idrotten. Vi vill uppmuntra förbund
och idrottsföreningar runt om i landet att samtala om och
fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barnoch ungdomsidrotten. Vad vill ni stå för och vilka värden
vill ni förknippas med?
Material som underlättar ert arbete i föreningen
• Diskussionskorten Svensk idrott – världens bästa
innehåller moraliska dilemman att diskutera kring.
• Jobba med er värdegrund med hjälp av vår dialogduk.
• Svensk idrott – världens bästa är en film som handlar om vikten av rent spel.
• Så blir du världens bästa idrottsförälder är en bok om
hur idrotten kan utveckla ett barns personlighet.
• Världens bästa coach är en bok som förmedlar tips och idéer till coacher och föräldrar.
På sisuidrottsutbildarna.se/vardefullt finns material som
kan underlätta för er förening när ni vill samtala om
värderingar och fundera över hur ni vill ha det.
24
Världens bästa idrottförälder
En idrottsförälder och en tränare spelar tillsammans en
ovärderlig roll i att hjälpa barn att få en positiv upplevelse
av idrott. Kunskap och utbildning hjälper dig attt bli en bra
och stödjande idrottsförälder. Under denna kväll delar vi
med oss av tips, tankar och idéer på hur just du kan bli en
bra stöttande idrottsförälder!
Boka en Världens bästa idrottsförälder-kväll hos er!
För mer information kontakta din konsulent.
SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra
ledare. Förutom kicken att få träffa andra inspirerande och
duktiga förenings-människor och byta erfarenheter med har vi
en rad intressanta utbildningar på programmet.
Det unika med SISU-helgen är att vi erbjuder flera utbildningar,
såsom t.ex. Plattformen, Åldersanpassad fysisk träning för barn
och ungdom och Träningsläger för styrelsen. Dessa utbildningar
körs parallellt och på så vis kan föreningen delta med både
organisations- och aktivitetsledare, under en och samma helg!
Har du varit med tidigare vet du ju vilken energi den här helgen
ger. Blir det första gången kan vi försäkra dig om att du har
något att se fram emot och att du får massor av idéer att ta
med hem.
Boka in...
SISU-helgen
24-25 oktober 2015
redan nu!
Plats?
Selma Spa+, Sunne
..
..
Mer information kommer under våren på www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland
25
Anmälan
För att anmäla dig till SISU Idrottsutbildarnas kurser,
temakvällar och föreläsningar, gå in på
www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland.
På hemsidan finns mer information om varje kurs.
Kontaktperson
E-post: [email protected]
Telefon: 010-476 47 20
Sista anmälningsdatum framgår av inbjudan till
respektive kurs.
Bekräftelse/Kallelse
Mailas ut till deltagarna vid anmälan. Lämnar du
återbud senare än inom föreskriven tid, debiteras hela
avgiften.
Kursavgift
26
I informationen om varje utbildning på kurssidan framgår
vad som ingår i avgiften. Oftast ingår kursmaterial, kaffe
och måltider i enlighet med programmet. Kursavgiften
faktureras deltagarna efter kursen.
Subvention av kursavgift
Vissa kurskostnader kan subventioneras med medel från
Idrottslyftet/Idrotten vill. För att få subvention från Idrottslyftet
måste föreningens Idrotten vill-skattning och analys vara gjord.
Vissa kursavgifter kan också finansieras med föreningens SISUresurs. Kontakta din konsulent (se sid. 7) för mer information.
Nu kan din förening ta ett helhetsgrepp för att utveckla
er barn- och ungdomsverksamhet med utgångspunkt i
Idrotten vill.
Hur går vi tillväga?
Genom en skattning följt av en analys av föreningens
upplevda nuläge identifieras behov som i sig utmynnar
i en utvecklings- och utbildningsplan. Inom ramen för
dessa insatser finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd
för genomförandet.
Alla målgrupper kan ges möjlighet till stöd om behov
identifieras – aktiva, tränare och ledare, föräldrar,
grupper och föreningen själv.
Så här ser upplägget ut
1. Föreningen tar kontakt med sin utbildningskonsulent på SISU
Idrottsutbildarna.
2. En skattning av föreningens verksamhet genomförs.
3. Skattningen analyseras och med hjälp av ett analysverktyg får
föreningen fram vilka områden som behöver utvecklas.
4. Utifrån analysen kan bidrag sökas för åtgärder som utvecklar
barn- och ungdomsverksamheten. Ansökan sker via förening
ens hemsida i IdrottOnline under fliken Idrottslyftet.
27
SISU Idrottsutbildarna Värmland
Box 10
651 02 Karlstad
telefon: 010-476 47 20
fax: 010-476 47 99
e-post: [email protected]
hemsida: www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland