Ta bussen till Torslandavikens naturstig

Måndag 21 september 2015
Tipsa Pling: [email protected]
DI N GUIDE TI LL KOLLEKTIVTR AFIKEN
Har du frågor om tider, priser och biljetter eller vill
lämna synpunkter på kollektivtrafiken – kontakta
kundservice: 0771-41 43 00, vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik — instagram.com/vasttrafik
Produktion: newsroom.se
Trafiknytt
NY Till och med 16
oktober är tågtrafiken
indragen klockan 11.30–12.30
mellan Ytterby och Göteborg,
på grund av sprängningsarbeten. Tåget från Uddevalla
klockan 11.05 ställs in mellan
Ytterby och Göteborg och
ersätts med buss. Tåget från
Göteborg klockan 11.40 ställs
in mellan Göteborg och Ytterby och ersätts med buss.
Tänk på att cyklar inte kan
tas med på bussarna.
Till fredag klockan
05.00 är hållplats
Heden indragen för linje 50
på grund av vägarbete vid
Södra vägen, och hållplatsen
för linje 50 flyttar i stället till
Valand. Även Grön express
och Röd express påverkas
och får ett tillfälligt hållplatsläge under arbetet.
Fly stadens larm i Torslanda
Till 28 september
klockan 03.30 påverkas linje 1 och 3 på grund av
spårarbete vid Hagakyrkan.
Linje 3 kör ordinarie väg
mellan Marklandsgatan
och Hagakyrkan, därefter
Grönsakstorget– Domkyrkan–Brunnsparken och
vidare ordinarie väg till
Kålltorp och omvänt. Indragen sträcka: Vasa Viktoriagatan–Kungsportsplatsen.
På linje 1 påverkas enbart
de kvälls- och natturer som
kör via Vasaplatsen. Linje 1
kör då efter Vasaplatsen via
Handelshögskolan till Linné­
platsen och därefter vidare
ordinarie väg och omvänt.
I somras invigdes Torslanda­
vikens naturstig som du enkelt
når med buss 26 till hållplats
Gamla Hangaren.
– Det är ett spännande om­
råde som bjuder på fantastisk
natur men också historia och
kultur, säger Erén Andersson,
samhällsplanerare på västra
Hisingen.
Upplev Göteborgsk flyghistoria och fågelliv längs ny naturstig
TA BUSSEN TILL…
… Torslandavikens naturstig.
Området vid Torslanda golfklubb mellan Arendals hamn och
Torslanda gamla flygfält har alltid varit välbesökt av ornitologer.
Den nya stigen gör det möjligt för
fler att upptäcka artrikedomen
när det gäller fåglar och växter.
– Naturstigen har dragits i
samråd med ornitologerna så att
man kan ta sig fram utan att gå
över de känsliga strandängarna,
säger Erén Andersson.
Tidigare har det inte varit helt
enkelt att ta sig runt i området
men genom att öppna gamla barriärer och knyta ihop flera olika
stigar har man nu en slinga som
är sex kilometer lång runt hela
viken. Det finns också alternativa
vägar för barnvagn och rullstol.
Röda markeringar och skyltar
längs stigen visar vägen och berättar bland annat om de vanligaste fågelarter i området. Nere i
viken finns även ett fågeltorn.
– Fågeltornet byggdes på fundamentet till ett vindkraftverk
som visade sig sakna bygglov.
Därifrån har man fin utsikt
mot den udde i
viken som har
den högsta biologiska mångfalden i hela Bohuslän.
– Skyltarna
ger även besökarna information
om Torslanda flygfält och det berättas till exempel om Blå hangaren
som brann ner 1980. Jag tycker det
gör naturstigen särskilt intressant
eftersom man också kan lära sig
om områdets historia.
Här fanns Sveriges längsta
landningsbana ut i havet, ett område som nu ska göras mer intressant som vadarområde för fåglarna
genom att ett så kallat vadehav
görs i ordning.
Snäckebergets och Amhultsgårdens förskola och skola i Torslanda har varit väldigt involverade i området och gjort olika
temaarbeten.
– Under våren har de fokuserat
på naturlivet med växter och fåglar. Nu i höst har de i stället flyget
som tema och kommer att lära sig
mer om det gamla flygfältet och
hur flyget fungerar, säger Anette
Wigeborn Bergström på park- och
naturförvaltningen som arbetat
med projektet tillsammans med
Erén Andersson.
Göteborgs hamn har också
varit delaktig eftersom man kommer väldigt nära deras område i
Arendal vilket inte är öppet för
allmänheten.
Här kan man också se vindkraftverket Big Glenn på riktigt
nära håll.
– Det finns en del motstridiga
intressen mellan ornitologerna
och hamnen så det är väldigt positivt att alla kunnat samarbeta
så bra kring tillkomsten av den
här naturstigen, säger Erén.
I broschyren Västerhavsrundan som bland annat finns på biblioteken och kulturhuset Vingen i
Torslanda kan
man läsa mer
om flera spännande naturområden i västra
Hisingen.
Här fanns
Sveriges längsta
landnings­bana
ut i havet
ERICA HOLM
ERÉN ANDERSSON
Ålder: 58 år.
Bor: Sandvik i Torslanda.
Familj: En son.
Yrke: Samhällsplanerare SDF
Västra Hisingen.
Färdsätt: Cykel och buss.
Intressen: Mitt hus på Agistri i
Grekland, läsa och trädgården.
Läser: Alltid.
Lyssnar på: Sommarpratarna
och Taube.
Spännande område. Erén Andersson, samhällsplanerare SDF Västra Hisingen, vill
locka fler besökare till den nya naturstigen i Torslandaviken. FOTO: ERICA HOLM
Vandra i landningsbanornas spår
Torslandavikens naturstig har
kommit till i samråd med Göteborgs hamn, park- och naturförvaltningen, SDF Västra Hisingen,
Göteborgs ornitologiska förening
samt barnen och pedagogerna
på Snäckebergets och Amhultsgårdens förskola och skola i
Torslanda.
Här låg Torslanda flygplats (bilden)
som invigdes 1923 men lades ner
1977 då flygplatsen flyttades till
Landvetter. Man kan än i dag se
spår efter start- och landningsbanor och den gamla flyghamnsbryggan som var specialbyggd för
att ta emot sjöflygplan.
Torslandaviken ligger också i an-
slutning till Göteborgs hamn som
är Skandinaviens största hamn
och tar emot cirka 11 000 fartyg
om året. Hamnen arbetar aktivt
med att minimera sjöfartens miljöpåverkan och bidra till hållbara
transporter.